Shortcuts


Umowa o przetwarzaniu danych

W zakresie mającym zastosowanie zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie danych określonymi poniżej, IDEXX działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach naszych usług określonych w poniższych harmonogramach DPA. Nasze działania związane z przetwarzaniem danych są opisane i podlegają Umowie o przetwarzaniu danych klienta IDEXX.


Załączniki do umów DPA – Obejmuje następujące usługi IDEXX: Animana, ezyVet, VetRadar, SmartFlow, VetConnect PLUS, SmartService