IDEXX Globální Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 19. listopadu 2020

ÚVOD

Ve společnosti IDEXX respektujeme Vaše soukromí. Tato Zásady ochrany osobních údajů společnosti IDEXX („Zásady ochrany osobních údajů“) sdělují, co potřebujete vědět o zpracování Vašich osobních údajů, pokud jste pro společnost IDEXX:

 • Zákazník
 • Potenciální zákazník, který si přeje získat více informací o společnosti IDEXX
 • Návštěvník webových stránek
 • Dodavatel
 • Distributor
 • Majitel domácího mazlíčka
 • Nebo jakýkoli současný nebo potenciální partner společnosti IDEXX, s kterým naše obchodní aktivity zahrnují zpracování Vašich osobních údajů
   

Co jsou to „osobní údaje“?
Jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby.
V těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají pojmy „osobní údaje“ a „osobní informace“ stejný význam. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají zpracování Vašich osobních údajů společností IDEXX Laboratories, Inc., jejími přidruženými nebo dceřinými společnostmi („IDEXX“) a je závazné pro všechny společnosti skupiny IDEXX.  Seznam společností IDEXX můžete najít zde.

Jsem zaměstnanec společnosti IDEXX. Kde mohu zjistit více informací o zpracování 
mých osobních údajů? 
Všichni zaměstnanci společnosti IDEXX mají přístup k Oznámení o zpracování údajů o zaměstnancích společnosti IDEXX prostřednictvím vnitřních komunikačních kanálů společnosti IDEXX.

Pro informace o specifickém tématu v těchto Zásadách ochrany osobních údajů klikněte na text a otevřete jej.

Co budeme získávat?

 • Osobní údaje, které jste poskytli, abyste získali požadované zařízení a příslušenství, které jste si vyžádali, včetně jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, čísla faxu, emailové adresy a dalších potřebných kontaktních údajů.
  Osobní údaje, které jste poskytli, týkající se platebních údajů, jako je číslo kreditní karty, číslo ověření kreditní karty, informace o bankovním účtu. 
 • Osobní údaje, které jste poskytli prostřednictvím online objednávek společnosti IDEXX, včetně registrace zákazníků (jméno, příjmení, emailová adresa, země) a přihlašovacích údajů (emailová adresa, uživatelské jméno a heslo).
 • Osobní údaje, které jste obdrželi prostřednictvím naší mobilní aplikace VetConnect ®, pokud se rozhodnete stáhnout a používat tuto aplikaci včetně kontaktních údajů. 
 • Osobní údaje získané z mobilní aplikace VetConnect ® Plus, pokud se rozhodnete tuto aplikaci stáhnout a používat, včetně informací o vašich transakcích u nás, záznamů o aktivitě účtu (včetně nákupů různých produktů a služeb), informací o Vašem mobilním zařízení, abychom zajistili správné fungování naší mobilní aplikace (včetně typu mobilního zařízení, které používáte, ID dodavatele aplikací, operačního systému Vašeho mobilního zařízení, zda nebyla překlenuta omezení operačního systému, množství volného místa na Vašem mobilním zařízení a informací o tom, jak používáte mobilní aplikaci). 
 • Osobní údaje získané od agentury podávající zprávy o zákaznících v souvislosti s Vaší žádostí o úvěr, které mohou zahrnovat informace o účtu a/nebo informace o spotřebitelském úvěru. 
 • Osobní údaje získané od našich distributorů/velkoobchodníků/prodejců, když prostřednictvím nich požadujete vybavení a příslušenství. 
 • Platí pouze pro distributory - Osobní údaje, které jste poskytli prostřednictvím našeho formuláře angažovanosti distribučního partnera společnosti IDEXX zahrnující jméno, příjmení, emailovou adresu, datum narození, obchodní název/pozici, obchodní adresu.
 • Platí pouze pro distributory - Osobní údaje získané od našeho poskytovatele třetí strany zabývajícího se náležitou péčí, včetně jména, příjmení, emailové adresy, data narození, obchodního názvu/pozice, adresy firmy, životopisu, pracovní historie, národních identifikačních údajů číslo (jako je číslo pasu) a odsouzení za trestné činy, pokud to umožňuje místní právo.
   

Pro tyto údaje shromažďujeme?

 • Pro splnění našich smluvních závazků vůči Vám, když objednáváte zboží a služby společnosti IDEXX.
 • Zařídit a zpracovat platby částek, které jste dlužili v souvislosti s objednávkami a smlouvami uzavřenými se společností IDEXX.
 • Pro uplatňování nebo obranu práv společnosti IDEXX.
 • Pro zlepšení našich produktů a služeb nabízených zákazníkům.
 • Pro zlepšení našich služeb pro podporu zákazníkům.

Mezi běžné podpůrné aktivity pro zákazníky zahrnující osobní údaje patří: 
- Záznam Vašich telefonátů z důvodu školení, pokud to povolují místní zákony.
- Vytvoření záznamů událostí pro podporu servisních problémů.
- Odesílání dobrovolných průzkumů pro zákazníky.

 • Pro správu a zlepšení našich mobilních aplikací. 
 • Pro správu věrnostních programů zákazníků společnosti IDEXX.  
 • Pro zabezpečení toho, aby naši obchodní partneři dokončili proces náležité péče jako součást programu IDEXX proti úplatkářství a korupci.

 

Jaké je naše právní opodstatnění pro jejich zpracování?

„Právní opodstatnění“ znamená, že společnosti IDEXX musí mít specifický zákonný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě jednoho z následujících zákonných důvodů:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou máme uzavřenou s Vámi, nebo pro provedení konkrétních kroků před uzavřením smlouvy s Vámi.

Příklady, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě plnění smlouvy, zahrnují situace, kdy se zabýváme následujícími rutinními obchodními činnostmi, které nám umožňují přijmout Vaši objednávku a dodat zboží a služby světové třídy:

-Zadání objednávky 
-Nastavení zákazníka
-Cena
-Odeslání produktu
-Fakturace
-Provádění našich závazků týkajících se záruky
-Oprava, údržba a servis zařízení
-Obnova majetku
 

 • Zpracování je nutné pro splnění našich právních závazků.
 • Zpracování je nezbytné pro dosažení oprávněných zájmů společnosti IDEXX, aniž bychom neúměrně porušovali Vaše soukromí.

Příklad, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje k dosažení našeho oprávněného zájmu bez nepřiměřeného porušení Vašeho soukromí, zahrnuje to, když aplikace IDEXX Animana, VetConnect PLUS® nebo SmartService™ využívají údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich běžných aktivit týkajících se obchodního zpracování prostřednictvím našich referenčních laboratoří, abychom mohli předvídat potřeby našich zákazníků a získat informace, jaký bude obecný přínos veterinárních praktik a poskytovat odborné služby a lékařskou výchovu v oblasti veterinárního průmyslu. 

Společnost IDEXX využívá pouze souhrnné údaje, které Vás nemohou identifikovat. Společnost IDEXX plně anonymizuje tyto údaje jako dodatečné opatření pro ochranu Vašeho soukromí.

 

Kdo další je může dostat?

 • Vaše osobní údaje zpracovávají pouze osoby, které pracují pro nebo jménem skupiny společností IDEXX na základě potřeby získání informací pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Když společnost IDEXX najímá důvěryhodné poskytovatele služeb třetích stran pro zpracování Vašich osobních údajů, budou tito poskytovatelé zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně na základě našich pokynů a uzavřeme s těmito třetími stranami příslušné dohody o zpracování dat.
 • Společnost IDEXX nesdílí Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud to nevyžaduje zákon (včetně externích/vládních orgánů) nebo pokud to bude přiměřeně nutné s důvěryhodnými třetími stranami, které nám pomáhají plnit nebo spravovat Vaše objednávky nebo smlouvy se společností IDEXX. 

Spolupracujeme například s poskytovateli služeb ze třetích stran nabízející SaaS (software jako služba) řešení nebo hostingové služby. Najímáme rovněž poskytovatele IT služeb, kteří poskytují podporu pro bezpečný a stabilní provoz našich systémů. Také najímáme poskytovatele služeb třetích stran, kteří poskytují služby týkající se náležité péče pro podporu programu společnosti IDEXX proti úplatkářství a korupci. 

Pokud nakoupíte produkty nebo služby prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX, jsou informace o kreditní kartě odeslané prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX, jako je jméno, adresa, číslo kreditní karty a ověřovací číslo karty (CVC), odesílány přímo platebnímu zpracovateli třetí strany. Společnost IDEXX neukládá ani neuchovává informace o kreditní kartě odeslané prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX. Pokud navíc zvolíte jako způsob platby přímé inkaso, budeme za účelem zajištění platby sdílet určité osobní údaje s Vaší finanční institucí.

Co budeme získávat?

 • Osobní údaje, které jste poskytli k provedení všech činností v souvislosti s poskytováním laboratorních testovacích služeb a interních konzultačních služeb v oblasti lékařství, včetně jména, příjmení, názvu, adresy, telefonního čísla, faxového čísla, emailové adresy a dalších kontaktních údajů.
 • Osobní údaje, které jste poskytli o platebních podrobnostech, včetně bankovních nebo poštovních údajů, čísla transakce, čísla šeku, čísla kreditní karty, čísla ověření a informací o bankovním účtu. 
 • Osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím našich online objednávkových formulářů IDEXX, včetně podrobností o praxi, adresy, emailu, IDEXX vet kódu, vlastníka a jména pacienta.
 • Osobní údaje získané od agentury podávající zprávy o zákaznících v souvislosti s Vaší žádostí o úvěr, které mohou zahrnovat informace o účtu a/nebo informace o spotřebitelském úvěru. 
 • Osobní údaje získané od veterináře/kliniky, pokud jste majitelem domácích zvířat a zvolíte si přímou fakturaci společností IDEXX. 

 

Pro tyto údaje shromažďujeme?

 • Pro splnění našich smluvních závazků vůči Vám, když objednáváte zboží a služby společnosti IDEXX.

Tyto běžné obchodní závazky zahrnují:
-Zadání objednávky
-Nastavení zákazníka
-Provedení objednávky (vyzvednutí vzorku)

 • Pro provedení našich laboratorních operací.
 • Zařídit a zpracovat platby částek, které jste dlužili v souvislosti s objednávkami a smlouvami uzavřenými se společností IDEXX.

Tyto běžné obchodní aktivity zahrnují:
-Cena
-Fakturace
-Úvěry a inkaso
-Finanční účetnictví

 • Pro zlepšení našich laboratorních služeb.

Například záznam Vašich telefonátů z důvodu školení, pokud to povolují místní zákony.

 • Pro zabezpečení přímé fakturace podle Vašich pokynů pro veterináře/kliniku.
 • Pro uplatňování nebo obranu práv společnosti IDEXX.

 

Jaké je naše právní opodstatnění pro jejich zpracování?

„Právní opodstatnění“ znamená, že společnosti IDEXX musí mít specifický zákonný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě jednoho z následujících zákonných oprávnění:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou máme uzavřenou s Vámi, nebo pro provedení konkrétních kroků před uzavřením smlouvy s Vámi.
 • Zpracování je nutné pro splnění našich právních závazků.
 • Zpracování je nezbytné pro dosažení oprávněných zájmů společnosti IDEXX, aniž bychom neúměrně porušovali Vaše soukromí.

Příklad, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje k dosažení našeho oprávněného zájmu bez nepřiměřeného porušení Vašeho soukromí, je když využíváme údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich běžných aktivit týkajících se obchodního zpracování prostřednictvím našich referenčních laboratoří, abychom mohli předvídat potřeby našich zákazníků a získat informace, jaký bude obecný přínos veterinárních praktik a poskytovat odborné služby a lékařskou výchovu v oblasti veterinárního průmyslu.

Společnost IDEXX využívá pouze souhrnné údaje, které Vás nemohou identifikovat. Společnost IDEXX plně anonymizuje tyto údaje jako dodatečné opatření pro ochranu Vašeho soukromí.

 

Kdo další je může dostat?

 • Vaše osobní údaje zpracovávají pouze osoby, které pracují pro nebo jménem skupiny společností IDEXX na základě potřeby získání informací pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Když společnost IDEXX najímá důvěryhodné poskytovatele služeb třetích stran pro zpracování Vašich osobních údajů, budou tito poskytovatelé zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně na základě našich pokynů a uzavřeme s těmito třetími stranami příslušné dohody o zpracování dat.
 • Společnost IDEXX nesdílí Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud to nevyžaduje zákon (včetně externích/vládních orgánů) nebo pokud to bude přiměřeně nutné s důvěryhodnými třetími stranami, které nám pomáhají plnit nebo spravovat Vaše objednávky nebo smlouvy se společností IDEXX. 
  or contracts made with IDEXX. 

Pracujeme například s poskytovali služeb třetích stran, kteří nabízí hostingové služby pro výsledná data zákazníka. Najímáme také poskytovatele IT služeb, kteří poskytují podporu pro bezpečný a stabilní provoz našich systémů.

Pokud nakoupíte produkty nebo služby prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX, jsou informace o kreditní kartě odeslané prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX, jako je jméno, adresa, číslo kreditní karty a ověřovací číslo karty (CVC), odesílány přímo platebnímu zpracovateli třetí strany. Společnost IDEXX neukládá ani neuchovává informace o kreditní kartě odeslané prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX.

 • Pokud navíc zvolíte jako způsob platby přímé inkaso, budeme za účelem zajištění platby sdílet určité osobní údaje s Vaší finanční institucí. 

Co budeme získávat? 

 • Osobní údaje, které jste poskytli během nákupu nebo licence produktů/vybavení společnosti IDEXX a/nebo při vyžádání laboratorních služeb.
 • Osobní údaje, které jste poskytli při registraci do živé události společnosti IDEXX, jako je konference, tombola a/nebo webový seminář, včetně kontaktních údajů poskytnutých během úvodních schůzek a událostí, včetně informací na vizitkách.
 • Osobní údaje, které jste poskytli při přihlašování do našich online školení nebo výukových platforem, včetně výukového centra společnosti IDEXX.
 • Osobní údaje, které jste poskytli při účasti na našich marketingových programech nebo propagačních akcích včetně Vašeho jména, adresy, telefonního čísla, faxového čísla, emailové adresy, informací o Vaší společnosti nebo organizaci a dalších informací potřebných pro tento konkrétní program nebo propagaci společnosti IDEXX.
 • Osobní údaje, které jste poskytli při účasti na našich panelech kvality, průzkumech zákazníků nebo výzkumných projektech týkajících se trhu a zákazníků. 
 • Osobní údaje získané prostřednictvím našich webových stránek, mobilních aplikací, elektronických informačních bulletinů, komerčních emailů nebo souvisejících technologií.

Mezi příklady patří:

-Adresa IP (Internet Protocol), která byla přiřazena k počítači nebo síti poskytovatelem služeb Internetu (ISP).
-Vaše chování při prohlížení na našich webových stránkách, včetně informací o Vašich návštěvách, navštívených stránkách a způsobu navigace na našich webových stránkách. 
-Informace o tom, zda otevřete informační bulletin nebo komerční e-mail a jaké části si zvolíte. Cookie jsou malé textové soubory, které jsou umisťovány do vašeho počítače nebo mobilního zařízení pomocí webových stránek, které navštěvujete.  Viz také Prohlášení společnosti  IDEXX týkající se Cookie.

 • Osobní údaje získané z dalších veřejných zdrojů:
  • Osobní údaje dostupné ve veřejných veterinárních časopisech.
  • Osobní údaje dostupné na veřejných veterinárních odborných webových stránkách a/nebo společnostech.
  • Osobní údaje získané z obchodního rejstříku obchodní komory.
  • Osobní údaje dostupné na veřejných sociálních sítích, včetně LinkedInu. 
  • Osobní údaje dostupné na veřejných sociálních sítích, včetně Facebooku.
    

Naše webové stránky společnosti IDEXX mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných stran a tlačítka s odkazy na sociální média. Doporučujeme zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie na těchto webových stránkách/platformách sociálních médií, protože společnost IDEXX nemá kontrolu nad jejich zásadami ochrany osobních údajů. 

 

Pro tyto údaje shromažďujeme?

 • Pro správu vztahů se zákazníky.

Vaše kontaktní údaje jsou zaznamenány v našich systémech a mohou být použity k zasílání důležitých obchodních aktualizací a informací, které požadujete, včetně informačních bulletinů, pozvánek na události a semináře a další požadované informace, které nám pomohou poskytovat lepší vzdělávání a služby.

 • Pro interní hlášení výsledků společnosti IDEXX na trhu a pro účely benchmarkingu.
 • Pro cílené marketingové kampaně související s různými obchodními aktivitami.
 • Pro analýzu zpětné vazby od zákazníků získané z panelů kvality, zákaznických průzkumů nebo výzkumných projektů týkajících se trhu a zákazníků.
 • Pro zlepšení našich produktů, služeb a webových stránek.

 

Jaké je naše právní opodstatnění pro jejich zpracování?

„Právní opodstatnění“ znamená, že společnosti IDEXX musí mít specifický zákonný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě jednoho z následujících zákonných oprávnění:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou máme uzavřenou s Vámi, nebo pro provedení konkrétních kroků před uzavřením smlouvy s Vámi.
 • Zpracování je nezbytné pro dosažení oprávněných zájmů společnosti IDEXX, aniž bychom neúměrně porušovali Vaše soukromí. 
 • Zpracování je založeno na Vašem jasném souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro konkrétní účel, včetně registrace pro odběr našich elektronických informačních letáků, marketingových emailů, navštěvování našich konferencí nebo webinářů a účast na našich tombolách.
  • Souhlas můžete kdykoli odvolat.  Přečtěte si část VAŠE PRÁVA těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

Kdo další je může dostat?

 • Vaše osobní údaje zpracovávají pouze osoby, které pracují pro nebo jménem skupiny společností IDEXX na základě potřeby získání informací pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Když společnost IDEXX najímá důvěryhodné poskytovatele služeb třetích stran pro zpracování Vašich osobních údajů, budou tito poskytovatelé zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně na základě našich pokynů a uzavřeme s těmito třetími stranami příslušné dohody o zpracování dat.
 • Společnost IDEXX nesdílí Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud to nevyžaduje zákon (včetně externích/vládních orgánů) nebo pokud to bude přiměřeně nutné s důvěryhodnými třetími stranami, které nám pomáhají plnit nebo spravovat naše vztahy se zákazníky a marketingové aktivity.

Spolupracujeme například s poskytovateli služeb ze třetích stran nabízející SaaS (software jako služba) řešení nebo hostingové služby. Spolupracujeme také s třetími stranami, které nám poskytují služby týkající se on-line informačních bulletinů, zasílání emailů a zpracování osobních údajů poskytovaných prostřednictvím webových formulářů na našich webových stránkách.  Najímáme rovněž poskytovatele IT služeb, kteří poskytují podporu pro bezpečný a stabilní provoz našich systémů. Spolupracujeme také s poskytovateli služeb třetích stran, kteří podporují výzkum IDEXX zaměřený na průzkum trhu a zákaznické průzkumy.

 • Společnost IDEXX může také sdílet osobní údaje s důvěryhodnými třetími stranami, aby předložila určité nabídky a poskytla Vám určité služby, ale tyto strany budou mít přístup k Vašim osobním údajům a jejich používání pouze pro tento omezený účel pouze na základě písemné smlouvy, která podrobně popisuje omezený účel a pokud je to nutné, s Vaším předchozím souhlasem.

Co budeme získávat?

 • Osobní údaje poskytnuté Vámi při volání na Etickou linku pomoci společnosti IDEXX nebo při odesílání online formuláře prostřednictvím Etické linky pomoci společnosti IDEXX.  

 

Pro tyto údaje shromažďujeme?

 • Pro podporu etického obchodního prostředí a splnění určitých právních závazků, které se vztahují na všechny veřejně obchodované společnosti ve Spojených státech. 

 

Jaké je naše právní opodstatnění pro jejich zpracování?

„Právní opodstatnění“ znamená, že společnosti IDEXX musí mít specifický zákonný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě jednoho z následujících zákonných oprávnění:

 • Zpracování je nezbytné pro dosažení oprávněných zájmů společnosti IDEXX, aniž bychom neúměrně porušovali Vaše soukromí. 
 • Zpracování je nutné pro splnění našich právních závazků.

 

Kdo další je může dostat?

 • Společnost IDEXX také najímá společnost třetí strany pro hostování Etické linky pomoci společnosti IDEXX pro příjem a správu případů. Když zavoláte na Etickou linku pomoci společnosti IDEXX, položí Vám odborník otázky, které Vás trápí. Odborník zaznamená informace, které zadáte, do zabezpečeného systému a zašle oznámení o podání autorizovanému členovi oddělení pro dodržování předpisů (compliance) ve společnosti IDEXX.

Nebudeme uchovávat Vaše osobní údaje déle, než to bude nutné. Řídíme se těmito Zásadami ochrany osobních údajů, interními plány uchovávání záznamů ve společnosti IDEXX a platnými právními závazky.

Jsme globální společností se sídlem ve Spojených státech amerických. Pro provádění našich globálních obchodních aktivit a služeb našim zákazníkům potřebujeme předávat Vaše osobní údaje našim pobočkám a poskytovatelům služeb nacházejícím se v USA nebo jiných zemích, je-li to nezbytné pro sledování našich účelů zpracování osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud předáváme Vaše osobní údaje do jiné země, považujeme za důležité zajistit podobnou úroveň ochrany v souladu s platnými požadavky.

Odesílání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené království a Švýcarsko: 

Země v EHP, Spojené království a Švýcarsko mají rozsáhlou legislativu chránící Vaše osobní údaje. Pokud předáváme Vaše osobní údaje z EHP, Spojeného království a/nebo Švýcarska do jiných zemí, uchováváme podobnou úroveň ochrany osobních údajů, včetně případů, kdy předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí, jejichž legislativa neposkytuje ekvivalentní úroveň ochrany osobních údajů, např. USA. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout přijetím vhodných dodatečných opatření v souladu s platnými požadavky na předávání osobních údajů z EHP, Spojeného království a/nebo Švýcarska do třetích zemí, jako jsou např. USA.

Jedním z opatření pro předávání osobních údajů do USA je proces autocertifikace (dobrovolného přihlášení) k právnímu rámci štítu EU-USA a Švýcarsko-USA na ochranu soukromí.

Společnosti IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. a OPTI Medical Systems, Inc. mají vlastní certifikaci pro EU-USA a Švýcarsko-USA štít na ochranu soukromí, jak je stanoveno Ministerstvem obchodu Spojených států.

Klikněte prosím zde, pokud si chcete toto Oznámení ke Štítu EU-USA společnosti IDEXX na ochranu soukromí přečíst.

Vezměte prosím na vědomí, že se rámce šítu EU-USA a Švýcarsko-USA na ochranu soukromí nadále nepovažují za vhodné mechanismy pro předávání osobních údajů z EHP, Spojeného království a/nebo Švýcarska do třetích zemí. Zneplatnění těchto rámců nezbavuje společnost IDEXX jejích závazků podle šítu EU-USA a Švýcarsko-USA na ochranu soukromí, protože tyto rámce nadále uplatňuje. Společnost IDEXX bude nadále dodržovat požadavky těchto štítů na ochranu soukromí v souladu s výše uvedenými prohlášeními.

Doplňkově ke štítům na ochranu soukromí společnost IDEXX přijímá dodatečná opatření, aby splnila požadavky na předávání osobních údajů z EHP, Spojeného království a/nebo Švýcarska do třetích zemí, zejména zavedením a uplatňováním příslušných standardních smluvních doložek EU, které byly schváleny Evropskou komisí.

Můžete nás kontaktovat, pokud chcete získat více informací o opatřeních, která jsme přijali k ochraně Vašich osobních údajů, pokud se předávají do země mimo EHP, Spojené království a/nebo Švýcarsko.

Produkty a služby společnosti IDEXX nejsou zaměřeny na osoby mladší šestnácti let (16) a záměrně nezískáváme, nepožadujeme nebo nepoužíváme osobní údaje dětí. Pokud zjistíme, že dítě mladší 16 let nám poskytlo osobní údaje, podnikneme kroky k vymazání informací co možná nejdříve.

 • Pokud sídlíte v EHP nebo Spojeném království, nebo společnost IDEXX zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s našimi činnostmi v EHP nebo Spojeném království, máte právo podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (EU GDPR) nebo obecného nařízení o ochraně osobních údajů Spojeného království (UK GDPR) klást otázky týkající se Vašich osobních údajů nebo požadovat aktivitu týkající se Vašich osobních údajů. Patří sem:
  • Přístup k osobním údajům a jejich odstranění nebo vymazání, omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů.  Přejděte prosím na formulář e-žádosti e-požadavek pro společnost IDEXX pro odeslání požadavku do společnosti IDEXX.  Požadavek vyhodnotíme a budeme na něj v případě nutnosti reagovat.
  • Odvolat svůj souhlas s těmito aktivitami zahrnujícími zpracování, které společnost IDEXX zpracovává na základě Vašeho souhlasu. Můžete to provést tak, že žádost oznámíte pracovníkovi odpovědnému za dodržování zásad ochrany soukromí (Chief Privacy Officer) na adrese  chiefprivacyofficer@idexx.com nebo na adrese či telefonním čísle uvedeném níže (KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT). Pokud svůj souhlas odvoláte, neovlivní to zákonnost našeho užívání Vašich osobních údajů před Vaším odvoláním.
  • Podat stížnost u orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů nebo u vlastního místního úřadu pro ochranu údajů.a
 • Pokud sídlíte v Brazílii nebo společnost IDEXX zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s našimi činnostmi v Brazílii, máte právo podle obecného zákona o ochraně osobních údajů (LGPD) klást otázky týkající se Vašich osobních údajů nebo požadovat provedení kroků souvisejících s Vašimi osobními údaji. Patří sem:
  • Přístup k osobním údajům a jejich oprava nebo výmaz, omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů. Přejděte prosím na formulář žádosti e-požadavek pro společnost IDEXX (e požadavek pro společnost IDEXX (vložte odkaz pro Brazílii)) pro odeslání požadavku pro společnost IDEXX. Požadavek posoudíme a budeme na něj v případě nutnosti reagovat.
  • Kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním, který společnost IDEXX chápe jako právní základ pro zpracování. Můžete to provést tak, že žádost oznámíte pracovníkovi odpovědnému za dodržování zásad ochrany soukromí (Chief Privacy Officer) na adrese chiefprivacyofficer@idexx.com nebo na adrese a telefonním čísle uvedeném níže (KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT). Pokud svůj souhlas odvoláte, neovlivní to zákonnost našeho používání Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.
 • Pokud sídlíte v Číně, viz část „ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO REZIDENTY ČÍNY“ těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Pokud sídlíte v Kalifornii, viz část „ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO REZIDENTY KALIFORNIE“ těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Pokud sídlíte v Nevadě, viz část „ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO REZIDENTY NEVADY“ těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 • Pokud sídlíte v jiných zemích, máte podobná práva. Kontaktujte prosím pracovníka odpovědného za dodržování zásad ochrany soukromí (Chief Privacy Officer) na adrese chiefprivacyofficer@idexx.com nebo na adrese či telefonním čísle uvedeném výše.
 • Bez ohledu na to, kde na světě sídlíte, máte-li jakékoli obavy ohledně zacházení s Vašimi osobními informacemi, obraťte se na našeho pracovníka odpovědného za dodržování zásad ochrany soukromí prostřednictvím kontaktních informací uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Veškeré stížnosti prověříme a pokusíme se je vyřešit v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit jakémukoli orgánu, vládě, soudu, agentuře nebo orgánu (včetně orgánů činných v trestním řízení), kterým musí být zákonem zpřístupněny, nebo pokud jsou nutné k ochraně našich zákonných práv nebo práv ostatních, nebo k předcházení škodám, nebo v souladu s Vašimi pokyny.

Využíváme komerčně přijatelnou fyzickou, procedurální a technickou ochranu, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, zničení, použití, úpravám nebo zveřejnění osobně identifikovatelných informací. Své zaměstnance instruujeme, že s informacemi musí nakládat v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a informujeme, že jakékoli zneužití ze strany zaměstnance povede k disciplinárnímu řízení.

Čas od času může být nutné tyto Zásady ochrany osobních údajů pozměnit, aby odrážely změny ve způsobu, jakým shromažďujeme a používáme údaje, nebo změny v zákonech, předpisech a oborových standardech týkajících se ochrany osobních údajů. O podstatných změnách těchto Zásad ochrany osobních údajů budeme poskytovat přiměřená oznámení, mimo jiné prostřednictvím odkazů zveřejněných na webových stránkách společnosti IDEXX.

Můžete kontaktovat našeho pracovníka odpovědného za dodržování Zásad ochrany osobních údajů na následujících číslech a adresách, pokud máte jakékoli otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo použití svých osobních údajů: 

 • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Telefon: 1-888-557-6518
 • Poštovní adresa: IDEXX Laboratories, Inc., Pozor: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

Pokud sídlíte mimo Evropskou unii, EHP nebo Švýcarsko: 

 • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Poštovní adresa: IDEXX Europe B.V., k rukám: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

Společnost IDEXX také jmenovala „pracovníka pro dodržování ochrany soukromí – pro Německo“ pro naše subjekty v Německu: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) a IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • Email: GermanyDPO@idexx.com 
 • Poštovní adresa: IDEXX Europe B.V., k rukám: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

IDEXX wereldwijdprivacybeleid

Laatst bijgewerkt: 19 november 2020

INTRODUCTIE

Wij respecteren uw privacy bij IDEXX. Dit IDEXX-privacybeleid (‘Privacybeleid’) vertelt u wat u moet weten over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens als u het volgende van IDEXX bent:

 • Klant
 • Potentiële klant die meer wil weten over IDEXX
 • Websitebezoeker
 • Verkoper
 • Distributeur
 • Huisdiereigenaar
 • Of een andere huidige of potentiële IDEXX-partner bent waarbij onze zakelijke interacties betrekking hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens
   

Wat zijn ‘persoonlijke gegevens’? 
Alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon.
In dit Privacybeleid hebben ‘persoonlijke gegevens’ en ‘persoonlijke informatie’ dezelfde betekenis.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door IDEXX Laboratories, Inc., zijn dochterondernemingen of dochterondernemingen (‘IDEXX’) en is bindend voor alle IDEXX-bedrijven.  U kunt hier een lijst met IDEXX-bedrijven vinden..

Ik ben een IDEXX-medewerker, waar kan ik terecht voor informatie over de verwerking van 
mijn persoonlijke gegevens? 
Alle IDEXX-medewerkers hebben via de interne IDEXX-communicatiekanalen toegang tot de IDEXX verwerkingskennisgeving voor werknemers.

Als u meer wilt lezen over een specifiek onderwerp in dit Privacybeleid, klikt u op om de tekst uit te vouwen.

Wat verzamelen we?

 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt om de apparatuur en accessoires te leveren die u hebt aangevraagd, inclusief naam, achternaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en andere benodigde contactgegevens.
 • Persoonlijke informatie die door u is verstrekt met betrekking tot uw betalingsgegevens, zoals creditcardnummer, verificatienummer, bankrekeninggegevens. 
 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt via IDEXX-onlinebestellingen, waaronder klantregistratie (voornaam, achternaam, e-mailadres, land) en inloggegevens (e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoordzin).
 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt via onze mobiele VetConnect® Plus-toepassing als u ervoor kiest deze toepassing te downloaden en te gebruiken, inclusief contactgegevens. 
 • Persoonlijke informatie verkregen van VetConnect® Plus mobiele applicatie als u ervoor kiest om deze applicatie te downloaden en te gebruiken, inclusief informatie over uw transacties met ons, accountactiviteitsrecords (inclusief aankopen van verschillende producten en diensten), informatie over uw mobiele apparaat, om de goede werking te garanderen van onze mobiele applicatie (inclusief het type mobiel apparaat dat u gebruikt, applicatie leveranciers-ID, uw mobiele apparaat besturingssysteem, of beperking van het besturingssysteem zijn genegeerd, hoeveelheid gratis opslagruimte op uw apparaat en informatie over de manier waarop u onze mobiele applicatie gebruikt). 
 • Persoonlijke informatie verkregen van een consumentenrapportagebureau in verband met uw kredietaanvraag, die mogelijk rekeninginformatie en/of consumentenkredietinformatie bevat. 
 • Persoonlijke informatie verkregen van onze distributeurs/groothandelaren/wederverkopers wanneer u via hen apparatuur en accessoires aanvraagt. 
 • Alleen van toepassing op distributeurs - Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt via ons IDEXX-distributiepartnerbetrokkenheidsformulier, inclusief naam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, bedrijfstitel/functie, bedrijfsadres.
 • Alleen van toepassing op distributeurs - Persoonlijke informatie verkregen van onze externe due diligence-dienstverlener, inclusief naam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, bedrijfstitel/functie, bedrijfsadres, curriculum vitae, werkgeschiedenis, nationale identificatiegegevens (zoals paspoortnummer) en strafrechtelijke veroordelingen waar toegestaan door de lokale wetgeving. 

 

Waarom verzamelen we het?

 • Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen wanneer u IDEXX-goederen en -diensten bestelt.
 • Om de betaling van door u verschuldigde bedragen voor bestellingen en contracten met IDEXX te regelen en te verwerken.
 • Om de wettelijke rechten van IDEXX te bevorderen of te verdedigen.
 • Om onze producten en diensten voor onze klanten te verbeteren
 • Om onze klantenservice te verbeteren.

Algemene klantondersteunende activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens omvatten: 
-Het opnemen van oproepen die u naar ons doet voor trainingsdoeleinden, indien toegestaan door de lokale wetgeving
-Gebeurtenislogboeken maken om serviceproblemen op te lossen
-U vrijwillige vragenlijsten voor klantenondersteuning sturen

 • Voor het beheren en verbeteren van onze mobiele applicaties. 
 • Voor het beheren van klantloyaliteitsprogramma's van IDEXX.  
 • Om ervoor te zorgen dat onze zakelijke partners het due diligence-proces voltooien als onderdeel van het IDEXX omkopings- en corruptiebestrijdingsprogramma.

 

Wat is onze juridische rechtvaardiging voor het verwerken ervan?

‘Juridische rechtvaardiging’ betekent dat IDEXX een specifieke, wettige reden moet hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van een van de volgende wettige redenen:

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract dat we met u hebben of om specifieke stappen te nemen voordat we een contract met u afsluiten.

Voorbeelden van wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van de uitvoer van een contract, zijn onder meer wanneer wij ons bezighouden met de volgende routinepraktijken die ons in staat stellen om uw bestelling aan te nemen en u goederen en diensten van wereldklasse te leveren:

-Bestellingsinvoer 
-Mastersetup klanten
-Prijszetting
-Verzending van het product
-Facturatie
-Uitvoering van onze garantieverplichtingen
-Reparatie, onderhoud en instrumentenservice
-Terugwinning van activa
 

 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van IDEXX te bereiken en vormt geen onevenredige inbreuk op uw privacy.

Een voorbeeld van wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken om ons rechtmatige belang te behartigen, zonder onevenredig inbreuk te maken op uw privacy, is wanneer IDEXX Animana, VetConnect PLUS® of SmartService™ de gegevens gebruikt die u ons verstrekt om te anticiperen op de behoeften van onze klanten, inzichten te verkrijgen die ten goede komen aan dierenartspraktijken in het algemeen en om professionele diensten en medisch onderwijs aan de dierenartsindustrie te bieden. 

IDEXX maakt alleen gebruik van geaggregeerde gegevens die u niet direct kunnen identificeren. IDEXX anonimiseert deze gegevens volledig als een extra maatregel om uw privacy te beschermen.

 

Wie ontvangt het nog meer?

 • Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die voor en namens de IDEXX-bedrijvengroep bedrijven werken op need-to-know-basis voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
 • Wanneer IDEXX betrouwbare externe dienstverleners inhuurt voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, verwerken zij uitsluitend uw persoonlijke informatie op basis van onze instructies en sluiten wij passende overeenkomsten voor gegevensverwerking met deze externe partijen.
 • IDEXX deelt uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is (inclusief externe/overheidsinstanties), of zoals redelijkerwijs noodzakelijk is voor vertrouwde derde partijen die voor ons werken om uw bestellingen of contracten die met IDEXX zijn gemaakt, uit te voeren of te beheren. 

We werken bijvoorbeeld samen met externe serviceaanbieders die SaaS-oplossingen (Software as a Service) of hostingservices aanbieden. We maken ook gebruik van IT-dienstverleners die ondersteuning bieden voor de veilige en stabiele werking van onze systemen. We maken ook gebruik van externe dienstverleners die due diligence-services aanbieden om het IDEXX omkopings- en corruptiebestrijdingsprogramma te ondersteunen. 

Als u producten of diensten koopt via IDEXX onlinebestellingen, gaat de creditcardinformatie die u via IDEXX onlinebestellingen indient, inclusief naam, adres, creditcardnummer en verificatienummer, rechtstreeks naar een externe betalingsverwerker. IDEXX bewaart of behoudt geen creditcardinformatie die via IDEXX onlinebestellingen is ingediend. Als u kiest voor automatische incasso als uw betaalmethode, deelt IDEXX bepaalde persoonlijke gegevens met uw financiële instelling om de betaling te regelen. 

Wat verzamelen we?

 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt om alle handelingen uit te voeren in verband met het leveren van laboratoriumtestdiensten en interne medische consultatiediensten, waaronder naam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en andere benodigde contactgegevens.
 • Persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt met betrekking tot uw betalingsgegevens, waaronder bank- of adresgegevens, nummer van de transactie, chequenummer, creditcardnummer, verificatienummer, bankrekeninggegevens. 
 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt via onze online IDEXX-bestelformulieren, waaronder praktijkgegevens, adres, e-mail, IDEXX-dierenartscode, naam van de eigenaar en patiënt.
 • Persoonlijke informatie verkregen van een consumentenrapportagebureau in verband met uw kredietaanvraag, die mogelijk rekeninginformatie en/of consumentenkredietinformatie bevat. 
 • Persoonlijke informatie verkregen van uw dierenarts/kliniek als u een eigenaar van een huisdier bent en kiest voor directe facturering door IDEXX.

 

Waarom verzamelen we het?

 • Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen wanneer u IDEXX-goederen en -diensten bestelt.

Deze routine zakelijke verplichtingen omvatten:
-Bestellingsinvoer
-Mastersetup klanten
-Orderafhandeling (monsterophalingen)

 • Voor het beheer van onze laboratoriumactiviteiten.

 • Om de betaling van door u verschuldigde bedragen voor bestellingen en contracten met IDEXX te regelen en te verwerken.

Deze routinewerkzaamheden omvatten:
-Prijszetting
-Facturatie
-Krediet en incasso's
-Financiële boekhouding 

 • Om onze laboratoriumdiensten te verbeteren.

Bijvoorbeeld het opnemen van oproepen die u bij ons plaatst voor trainingsdoeleinden, indien toegestaan door de lokale wetgeving 

 • Om directe facturering volgens uw instructies mogelijk te maken aan uw dierenarts/kliniek.
 • Om de wettelijke rechten van IDEXX te bevorderen of te verdedigen.

 

Wat is onze juridische rechtvaardiging voor het verwerken ervan?

‘Juridische rechtvaardiging’ betekent dat IDEXX een specifieke, wettige reden moet hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van een van de volgende juridische redenen:

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract dat we met u hebben of om specifieke stappen te nemen voordat we een contract met u afsluiten.
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van IDEXX te bereiken en vormt geen onevenredige inbreuk op uw privacy. 

Een voorbeeld van wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken om ons rechtmatige belang te behartigen, zonder onevenredig inbreuk te maken op uw privacy, is wanneer we de gegevens die u ons verstrekt via onze routinematige bedrijfsverwerkingsactiviteiten in referentielaboratoria gebruiken om te anticiperen op de behoeften van onze klanten en inzichten te verkrijgen die ten goede komen aan dierenartspraktijken in het algemeen en om professionele diensten en medisch onderwijs aan de dierenartsindustrie te bieden.

IDEXX maakt alleen gebruik van geaggregeerde gegevens die u niet direct kunnen identificeren. IDEXX anonimiseert deze gegevens volledig als een extra maatregel om uw privacy te beschermen.  

 

Wie ontvangt het nog meer? 

 • Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die voor en namens de IDEXX-bedrijvengroep bedrijven werken op need-to-know-basis voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
 • Wanneer IDEXX betrouwbare externe dienstverleners inhuurt voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, verwerken zij uitsluitend uw persoonlijke informatie op basis van onze instructies en sluiten wij passende overeenkomsten voor gegevensverwerking met deze externe partijen.
 • IDEXX deelt uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is (inclusief externe/overheidsinstanties), of zoals redelijkerwijs noodzakelijk is voor vertrouwde derde partijen die voor ons werken om uw bestellingen of contracten die met IDEXX zijn gemaakt, uit te voeren of te beheren. 

We werken bijvoorbeeld samen met externe serviceaanbieders die hostingdiensten aanbieden voor klantresultaten. We maken ook gebruik van IT-serviceproviders die ondersteuning bieden voor het toezicht op de stabiele werking van onze systemen.

Als u producten of diensten koopt via IDEXX onlinebestellingen, gaat de creditcardinformatie die u via IDEXX onlinebestellingen indient, inclusief naam, adres, creditcardnummer en verificatienummer, rechtstreeks naar een externe betalingsverwerker. IDEXX bewaart of behoudt geen creditcardinformatie die via IDEXX onlinebestellingen is ingediend.

 • Als u kiest voor automatische incasso als uw betaalmethode, deelt IDEXX bepaalde persoonlijke gegevens met uw financiële instelling om de betaling te regelen. 

Wat verzamelen we?

 • Persoonlijke informatie verstrekt door u tijdens uw aankoop of licentie van IDEXX-producten/of apparatuur en/of het aanvragen van laboratoriumdiensten.
 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt wanneer u zich registreert voor een IDEXX live-evenement, conferentie, loterijen en/of webinar, inclusief contactgegevens verstrekt tijdens inleidende vergaderingen en evenementen, inclusief informatie op visitekaartjes.
 • Persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze online trainingen of leerplatforms, waaronder IDEXX-educatiecentrum.
 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt wanneer u deelneemt aan onze marketingprogramma's of promoties, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, informatie over uw bedrijf of organisatie en andere informatie die nodig is voor een dergelijk IDEXX-programma of promotie.
 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt wanneer u deelneemt aan onze kwaliteitspanels, klantonderzoeken of onderzoeksprojecten voor markt/klantinzichten.
 • Persoonlijke informatie verkregen via of gegenereerd op onze websites, mobiele applicaties, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of gerelateerde technologieën.

Voorbeelden zijn:
-Internet Protocol (IP)-adres dat door uw internetprovider (ISP) aan uw computer of netwerk is toegewezen.
-Uw surfgedrag op onze websites, waaronder informatie over uw bezoeken, bezochte pagina's en de manier waarop u op onze websites navigeert.
-Of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en welke secties u selecteert. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst door websites die u bezoekt. Zie ook IDEXX Cookieverklaring.

 • Persoonlijke informatie verkregen van andere openbare bronnen:
  • Persoonlijke informatie beschikbaar in publieke dierenartstijdschriften.
  • Persoonlijke informatie beschikbaar op publieke professionele dierenartswebsites en/of verenigingen van dierenartsen.
  • Persoonlijke informatie verkregen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Persoonlijke informatie beschikbaar op openbare professionele socialemediaplatformen, waaronder LinkedIn.
  • Persoonlijke informatie beschikbaar op openbare socialemediaplatformen, waaronder Facebook.

Onze IDEXX-websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen en knoppen voor sociale media. We raden aan om het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites/socialemediaplatformen door te nemen, aangezien IDEXX geen controle heeft over hun privacybeleid.

 

Waarom verzamelen we het?

 • Voor klantrelatiebeheer.

Uw contactgegevens worden vastgelegd in onze systemen en kunnen worden gebruikt om u belangrijke zakelijke updates toe te sturen, evenals informatie die u wenst te ontvangen, waaronder nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en seminars en andere gevraagde informatie om ons te helpen u van betere informatie te voorzien en beter van dienst te zijn.

 • Voor interne rapportage over IDEXX-marktprestaties en benchmarking.
 • Voor gerichte marketingcampagnes met betrekking tot onze verschillende activiteiten.
 • Analyse van feedback van klanten ontvangen van kwaliteitspanelen, klantonderzoeken of onderzoeksprojecten naar markt/klantinzichten.
 • Om onze producten, diensten en websites te verbeteren.

 

Wat is onze juridische rechtvaardiging voor het verwerken ervan?

‘Juridische rechtvaardiging’ betekent dat IDEXX een specifieke, wettige reden moet hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van een van de volgende juridische redenen:

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract dat we met u hebben of om specifieke stappen te nemen voordat we een contract met u afsluiten.
 • Verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van IDEXX te bereiken en vormt geen onevenredige inbreuk op uw privacy.
 • De verwerking gebeurt op basis van uw duidelijke toestemming om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te verwerken, waaronder het aanmelden voor onze elektronische nieuwsbrieven, marketing-e-mails, het bijwonen van onze conferenties of webinars, deelname aan onze loterijen.
  • U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Zie de sectie UW RECHTEN van dit privacybeleid.

 

Wie ontvangt het nog meer?

 • Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die voor en namens de IDEXX-bedrijvengroep bedrijven werken op need-to-know-basis voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
 • Wanneer IDEXX betrouwbare externe dienstverleners inhuurt voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, verwerken zij uitsluitend uw persoonlijke informatie op basis van onze instructies en sluiten wij passende overeenkomsten voor gegevensverwerking met deze externe partijen.
 • IDEXX deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk vereist is (inclusief externe/overheidsinstanties), of zoals redelijkerwijs noodzakelijk is voor vertrouwde derde partijen die voor ons werken om onze klantenrelaties en marketingactiviteiten met u te beheren.

We werken bijvoorbeeld samen met externe serviceaanbieders die SaaS-oplossingen (Software as a Service) of hostingservices aanbieden. We werken ook samen met derden die ons diensten verlenen met betrekking tot online nieuwsbrieven, mailings en de verwerking van persoonlijke informatie die via webformulieren op onze websites wordt ingediend. We maken ook gebruik van IT-dienstverleners die ondersteuning bieden voor de veilige en stabiele werking van onze systemen. We werken ook samen met externe serviceproviders die IDEXX ondersteunen bij het ontwikkelen van marktonderzoek en onderzoek naar klantinzichten.

 • IDEXX kan ook persoonlijke informatie delen met vertrouwde derde partijen om bepaalde aanbiedingen te presenteren en u bepaalde diensten te verlenen, maar deze partijen zullen uw persoonlijke gegevens alleen voor dit beperkte doel kunnen openen en gebruiken, op basis van een geschreven contract dat het beperkte doel en legitieme basis beschrijft en waar nodig met uw voorafgaande toestemming.
When you contact the IDEXX Ethics Hotline

Wat verzamelen we?

 • Persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u de IDEXX Ethics Hotline belt of een online formulier indient via de IDEXX Ethics Hotline.

 

Waarom verzamelen we het?

 • Een ethische bedrijfsomgeving te bevorderen en te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op alle beursgenoteerde ondernemingen in de VS.

 

Wat is onze juridische rechtvaardiging voor het verwerken ervan?

‘Juridische rechtvaardiging’ betekent dat IDEXX een specifieke, wettige reden moet hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van een van de volgende juridische redenen:

 • Verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van IDEXX te bereiken en vormt geen onevenredige inbreuk op uw privacy.
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Wie ontvangt het nog meer?

 • IDEXX heeft een extern bedrijf gecontracteerd om het IDEXX Ethics Hotline intake- en casemanagement-systeem te hosten. Wanneer u belt naar de IDEXX Ethics Hotline, zal een specialist u vragen stellen over uw probleem. De specialist registreert de informatie die u verstrekt in een beveiligd systeem en stuurt een kennisgeving naar een bevoegd lid van de afdeling Compliance van IDEXX.

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk. We laten ons leiden door dit Privacybeleid, interne IDEXX-bewaarschema's en toepasselijke wettelijke verplichtingen.

Wij zijn een wereldwijde onderneming met ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Om onze wereldwijde activiteiten uit te voeren en onze klanten van dienst te zijn, moeten we uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze kantoren en serviceproviders in de Verenigde Staten, of soms elders, wanneer dit nodig is om onze doeleinden voor de verwerking van uw persoonlijke informatie na te streven, zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor een vergelijkbaar niveau van bescherming in overeenstemming met de toepasselijke vereisten als wij uw persoonlijke informatie naar een ander land overdragen.

Overdracht van persoonlijke informatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland:

Landen in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland hebben uitvoerige wetten die uw persoonlijke informatie beschermen. Als we uw persoonlijke informatie overdragen van de EER, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar andere landen, handhaven we een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming, ook bij het overdragen van uw persoonlijke informatie naar derde landen met een wetgeving die geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden, zoals de Verenigde Staten. Wij streven ernaar dit te doen door adequate aanvullende beschermingen toe te passen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten voor de overdracht van persoonlijke informatie vanuit de EER, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar derde landen, zoals de Verenigde Staten.

Een van de waarborgen voor de overdracht van persoonlijke informatie naar de VS is zelfcertificering in het kader van de EU-VS en de Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield kaders.

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. en OPTI Medical Systems, Inc. hebben zelfcertificering uitgevoerd voor de EU-VS en de Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield-kaders zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel.

Klik hier om de IDEXX Privacy Shield-kennisgeving te bekijken.

Gelieve er rekening mee te houden dat de EU-VS en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield kaders ongeldig werden verklaard als adequate mechanismen voor de overdracht van persoonlijke informatie van de EER, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar derde landen. De ongeldigheid van deze frameworkskaders ontslaat IDEXX niet van haar verplichtingen op grond van de EU-VS en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield kaders aangezien deze frameworkskaders van toepassing blijven. IDEXX zal blijven voldoen aan de vereisten van deze Privacy Shield kaders in overeenstemming met bovenstaande verklaringen.

Naast de Privacy Shield kaders past IDEXX aanvullende beschermingen toe om te voldoen aan de vereisten voor de overdracht van persoonlijke informatie van de EER, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar derde landen, met name door het implementeren en afdwingen van de desbetreffende EU modelcontractbepalingen, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

U kunt contact met ons opnemen als u meer informatie wenst over de maatregelen die we hebben genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen deze overgedragen wordt naar een land buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland.

IDEXX-producten en -diensten zijn niet gericht op personen onder de leeftijd van zestien (16), en we verzamelen, vragen of gebruiken persoonlijke informatie van kinderen niet bewust. Als we ons ervan bewust worden dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

 • Als u een ingezetene van de EER of het Verenigd Koninkrijk bent, of IDEXX uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van onze activiteiten in de EER of het Verenigd Koninkrijk, hebt u het recht krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (EU GDPR) of de Britse Algemene verordening gegevensbescherming (UK GDPR) om vragen te stellen over of verzoeken te doen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze verzoeken omvatten:
  • Toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke informatie, beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie en de portabiliteit van uw persoonlijke informatie. Ga naar het IDEXX E-verzoekformulier om uw aanvraag in te dienen bij IDEXX. We zullen het verzoek evalueren en actie ondernemen wanneer dat nodig is.
  • Het op elk gewenst moment intrekken van uw toestemming voor die verwerkingsactiviteiten waarvoor IDEXX afhankelijk is van uw toestemming als wettelijke rechtvaardiging voor het verwerken ervan. U kunt dit doen door de Chief Privacy Officer op de hoogte te stellen op chiefprivacyofficer@idexx.com of op een hierboven genoemd adres of telefoonnummer (MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN). Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens vóór uw intrekking.
  • Het sturen van een klacht naar een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of uw eigen lokale gegevensbeschermingsbureau.
 • Als u een ingezetene van Brazilië bent, of IDEXX uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van onze activiteiten in Brazilië, hebt u het recht krachtens de Algemene wet gegevensbescherming (LGPD) om vragen te stellen over of verzoeken te doen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze verzoeken omvatten:
  • Toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke informatie, beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie en de portabiliteit van uw persoonlijke informatie.  Ga naar IDEXX E-verzoekformulier om uw aanvraag in te dienen bij IDEXX.  We zullen het verzoek evalueren en actie ondernemen wanneer dat nodig is.
  • Het op elk gewenst moment intrekken van uw toestemming voor die verwerkingsactiviteiten waarvoor IDEXX afhankelijk is van uw toestemming als wettelijke rechtvaardiging voor het verwerken ervan. U kunt dit doen door de Chief Privacy Officer op de hoogte te stellen op chiefprivacyofficer@idexx.com of op een hieronder genoemd adres of telefoonnummer (MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN). Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonlijke informatie vóór uw intrekking.
 • Als u een ingezetene van China bent, raadpleeg dan de sectie "KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN CHINA" van dit Privacybeleid.
 • Als u een ingezetene van Californië bent, raadpleeg dan de sectie "KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN CALIFORNIË" van dit Privacybeleid.
 • Als u een ingezetene van Nevada bent, raadpleeg dan de sectie "KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN NEVADA" van dit Privacybeleid.
 • Als u elders woont, hebt u mogelijk vergelijkbare rechten. Neem contact op met onze Chief Privacy Officer via chiefprivacyofficer@idexx.com of op een hieronder genoemd adres of telefoonnummer.
 • Waar ter wereld u ook woont, als u zich zorgen maakt over onze omgang met uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze Chief Privacy Officer via de contactgegevens in dit privacybeleid. We zullen alle problemen onderzoeken en proberen op te lossen door te verwijzen naar de principes in dit privacybeleid.

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een instelling, overheid, rechtbank, instantie of autoriteit (inclusief wetshandhavingsinstanties) aan wie we wettelijk verplicht zijn deze te openbaren, of waar het nodig is om onze wettelijke rechten of de rechten van anderen te beschermen, of om schade te voorkomen, of in overeenstemming met uw instructies.

We gebruiken commercieel redelijke fysieke, procedurele en technische veiligheidsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie te voorkomen. We instrueren onze werknemers dat informatie moet worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid en in geval van misbruik door werknemers kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen.

Het kan van tijd tot tijd nodig zijn dat wij dit Privacybeleid aanpassen om rekening te houden met veranderingen in de manier waarop we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, of wijzigingen in privacygerelateerde wetten, voorschriften en industriestandaarden. We zullen belangrijke wijzigingen in het Privacybeleid binnen een redelijke termijn aankondigen, onder meer via links op IDEXX-websites.

Neem gerust contact op met onze Chief Privacy Officer op de volgende nummers en adressen als u vragen hebt over ons Privacybeleid of over het gebruik van uw persoonlijke gegevens:

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Telefoon: 1-888-557-6518
 • Mail: IDEXX Laboratories, Inc., TAV: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

Als u in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont:

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Mail: IDEXX Europe BV, TAV: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX heeft ook een ‘Data Protection Officer - Duitsland’ aangesteld voor onze Duitse entiteiten: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) en IDEXX GmbH (Kornwestheim).

 • E-mail: GermanyDPO@idexx.com
 • Mail: IDEXX Europe BV, TAV: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

IDEXX Global Privacy Policy

Last updated: April 1, 2022

INTRODUCTION

We respect your privacy at IDEXX. This IDEXX Privacy Policy (“Privacy Policy”) tells you what you need to know about our processing of your personal data if you are an IDEXX:

 • Customer
 • Potential customer who wishes to learn more about IDEXX
 • Website visitor
 • Vendor
 • Distributor
 • Pet owner
 • Or any other current or potential IDEXX partner where our business interactions involve the processing of your personal data
   

What is “personal data”? 
Any information that relates to an identified or identifiable living person.
In this Privacy Policy, “personal data” and “personal information” have the same meaning.

This Privacy Policy applies to the processing of your personal data by IDEXX Laboratories, Inc., its affiliates or subsidiaries (“IDEXX”), and is binding to all of the IDEXX group of companies.  You can find a list of IDEXX companies here.

I am an IDEXX employee, where do I go to find out about the processing of 
my personal data? 
All IDEXX Employees have access to the IDEXX Employee Processing Notice through the internal IDEXX communication channels.

To read about a specific topic in this Privacy Policy, click to expand the text.

What do we collect? 

 • Personal information provided by you to deliver the services, equipment, and accessories that you requested including name, surname, address, phone number, fax number, e-mail address, your IP-address (when required for the services), and other contact details needed.
 • Personal information provided by you regarding your payment details such as credit card number, verification number, bank account information. 
 • Personal information provided by you via IDEXX Online Orders including customer registration (first name, last name, email address, country) and log in details (email address, username and passphrase).
 • Personal information provided by you via our VetConnect® Plus mobile application if you choose to download and use this application including contact details. 
 • Personal information obtained from VetConnect® Plus mobile application if you choose to download and use this application including information about your transactions with us, account activity records (including purchases of various products and services), information about your mobile device, to ensure the proper functioning of our mobile application (including type of mobile device you use, application vendor ID, your mobile device operating system, whether operating system restriction have been bypassed, amount of free storage space on your device, and information about the way you use our mobile application). 
 • Personal information obtained from a consumer reporting agency in connection with your application for credit, which may include account information and/or consumer credit information. 
 • Personal information obtained from our distributors/wholesalers/resellers when you request equipment and accessories through them. 
 • Applicable to distributors only – Personal information provided by you including name, surname, email address, business title/position, business address, when participating in our IDEXX Compliance distributor audit.  
 • Applicable to distributors only - Personal information obtained from our third-party due diligence provider, including name, surname, email address, date of birth, business title/position, business address, curriculum vitae, work history, national identification details (such as passport number), and criminal convictions where permitted by local law. 

 

Why do we collect it?

 • To fulfill our contractual obligations to you when you order IDEXX goods and services. 
 • To arrange for and process the payment of amounts owed by you about orders and contracts made with IDEXX.
 • To advance or defend IDEXX’s legal rights.
 • To improve our products and services to our customers
 • To improve our customer support and quality services.

Common customer support activities involving personal data include:
- Recording calls you place to us for training and quality purposes, where permitted by local law
- Creating event logs to support service issues
- Sending you voluntary customer support surveys

 • To administer and improve our mobile applications. 
 • To administer IDEXX customer loyalty programs.  
 • To ensure our business partners complete the due diligence and auditing process as part of the IDEXX Anti-bribery and Corruption program.

 

What is our legal justification for processing it?

“Legal justification” means that IDEXX must have a specific lawful reason for processing your personal information.

We process your personal information based on one of the following lawful reasons:

 • Processing is necessary for the performance of a contract we have with you or to take specific steps before entering into a contract with you.

Examples of when we process your personal information based on the performance of a contract include when we engage in the following routine business practices that enable us to take your order and deliver you world class goods and services:

-Order entry
-Customer master set up
-Pricing
-Product shipment
-Invoicing
-Performance of our warranty obligations
-Repair, maintenance, and instrument service
-Asset recovery

 • Processing is necessary to comply with our legal obligations.
 • Processing is necessary for achieving IDEXX’s legitimate interests and do not disproportionately infringe on your privacy.

An example of when we process your personal data to achieve our legitimate interest, without disproportionately infringing on your privacy, is when IDEXX Animana, VetConnect PLUS® or SmartService™ utilize the data you provide us to anticipate our customers’ needs, gain insights which will benefit veterinarian practices in general, and to provide professional services and medical education to the veterinarian industry.

IDEXX only utilizes aggregated data that cannot directly identify you. IDEXX fully anonymizes this data as an extra measure to protect your privacy.

 

Who else might receive it?

 • Your personal information is only to be processed by persons working for and on behalf of the IDEXX group of companies on a need-to-know basis for the purposes described in this Privacy Policy.
 • When IDEXX hires trusted third-party service providers for the processing of your personal information, they solely process your personal information based on our instructions and we conclude appropriate data processor agreements with these third-party processors.
 • IDEXX does not share your personal information with third parties unless required to do so by law (including external/ governmental bodies), or as reasonably necessary with trusted third parties working for us to fulfill or administer your orders or contracts made with IDEXX.

For example, we work with third-party service providers offering SaaS solutions (Software as a Service) or hosting services. We also hire IT service providers that provide support to the safe and stable operation of our systems. We also hire third-party service providers offering due diligence services to support the IDEXX Anti-bribery and Corruption program.

If you purchase products or services through IDEXX Online Orders, the credit card information you submit through IDEXX Online Orders, including name, address, credit card number, and verification number, goes directly to a third-party payment processor. IDEXX does not store or retain credit card information submitted through IDEXX Online Orders. If you opt for direct debit as your payment method, IDEXX will share certain personal information with your financial institution to arrange for payment.

 • IDEXX may also share personal information with trusted third parties to present certain offers and provide certain services to you on your request, such as allowing you to integrate a payment solution from a payments provider in our IDEXX practice management systems, but these parties will only receive your personal information for this limited purpose, pursuant to a written contract detailing the limited purpose and legitimate basis.

What do we collect? 

 • Personal information provided by you to perform all operations in connection with the provision of laboratory testing services and internal medicine consultation services, including name, surname, title, address, phone number, fax number, e-mail address and other contact details needed.
 • Personal information provided by you regarding your payment details including banking or postal details, number of the transaction, check number, credit card number, verification number, bank account information. 
 • Personal information provided by you through our IDEXX online order forms including practice details, address, email, IDEXX vet code, owner and patient name.
 • Personal information obtained from a consumer reporting agency in connection with your application for credit, which may include account information and/or consumer credit information. 
 • Personal information obtained from your veterinarian/clinic if you are a pet owner who chooses direct billing by IDEXX. 

 

Why do we collect it?

 • To fulfill our contractual obligations to you when you order IDEXX goods and services.

These routine business obligations include:
-Order entry
-Customer master set up
-Order fulfillment (sample pick-ups)

 • To administer our laboratory operations
 • To arrange for and process the payment of amounts owed by you about orders and contracts made with IDEXX.

These routine business operations include:
-Pricing
-Invoicing
-Credit and collections
-Financial accounting

 • To improve our laboratory services.

For example, recording calls you place to us for training purposes, where permitted by local law

 • To arrange for direct billing following your instructions to your veterinarian/clinic.
 • To advance or defend IDEXX’s legal rights.

 

What is our legal justification for processing it?

“Legal justification” means that IDEXX must have a specific lawful reason for processing your personal information.

We process your personal information based on one of the following legal justifications:

 • Processing is necessary for the performance of a contract we have with you or to take specific steps before entering into a contract with you.
 • Processing is necessary to comply with our legal obligations.
 • Processing is necessary for achieving IDEXX’s legitimate interests and do not disproportionately infringe on your privacy. 

An example of when we process your personal data to achieve our legitimate interest, without disproportionately infringing on your privacy, is when we utilize the data you provide us through our routine reference laboratory business processing activities to anticipate our customers’ needs and gain insights which will benefit veterinarian practices in general, and to provide professional services and medical education to the veterinarian industry.

IDEXX only utilizes aggregated data that cannot directly identify you. IDEXX fully anonymizes this data as an extra measure to protect your privacy.

 

Who else might receive it?

 • Your personal information is only to be processed by persons working for and on behalf of the IDEXX group of companies on a need-to-know basis for the purposes described in this Privacy Policy.
 • When IDEXX hires trusted third-party service providers for the processing of your personal information, they solely process your personal information based on our instructions and we conclude appropriate data processor agreements with these third-party processors.
 • IDEXX does not share your personal information with third parties unless required to do so by law (including external/ governmental bodies), or as reasonably necessary with trusted third parties working for us to fulfill or administer your orders or contracts made with IDEXX. 

For example, we work with third-party service providers offering hosting services for customer results data. We also hire IT service providers that provide support monitoring the stable operation of our systems.

If you purchase products or services through IDEXX Online Orders, the credit card information you submit through IDEXX Online Orders, including name, address, credit card number, and verification number, goes directly to a third-party payment processor. IDEXX does not store or retain credit card information submitted through IDEXX Online Orders.

 • If you opt for direct debit as your payment method, IDEXX will share certain personal information with your financial institution to arrange for payment. 

What do we collect? 

 • Personal information provided by you during your purchase or license of IDEXX products/services/or equipment, and/or requesting laboratory services.
 • Personal information provided by you when registering to an IDEXX live event, conference, raffles and/or webinar, including contact details provided during introductory meetings and events, including information on business cards.
 • Personal information provided by you when enrolling in our online trainings or learning platforms including IDEXX Learning Center.
 • Personal information provided by you when participating in our marketing programs or promotions including your name, address, telephone number, fax number, email address, information about your company or organization, and other information needed for such particular IDEXX program or promotion.
 • Personal information provided by you when participating in our quality panels, customer surveys or market/customer insights research projects. 
 • Applicable to Key Opinion Leaders (KOL) only - Personal information provided by you including name, surname, email address, business title/position, business address, and education/qualifications.
 • Personal information obtained through or generated on our websites, mobile applications, electronic newsletters, commercial emails or related technologies.

Examples include:
-Internet Protocol (IP) address that has been assigned to your computer or network by your Internet Service Provider (ISP).

-Your browsing behavior on our websites including information on your visits, visited pages and the manner in which you navigate on our websites.

-Whether you open a newsletter or commercial email and what sections you select. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile device by websites that you visit.  See also IDEXX Cookie Statement.

 • Personal information obtained from other public sources:
  • Personal information available on public veterinarian journals.
  • Personal information available on public veterinarian professional websites and/or associations.
  • Personal information obtained from the Trade Register of the Chamber of Commerce.
  • Personal information available on public professional social media platforms including LinkedIn.
  • Personal information available on public social media platforms including Facebook.

Our IDEXX websites may contain hyperlinks to websites of other parties and social media buttons. We recommend reviewing the privacy policy and use of cookies on those websites/social media platforms as IDEXX has no control over their privacy policies. 

 

Why do we collect it?

 • For customer relationship management.

Your contact details are recorded in our systems and can be used to send you important business updates, as well information you request to receive, including newsletters, invitations to events and seminars and other requested information to help us educate and serve you better.

 • For internal reporting on IDEXX market performance and benchmarking purposes.
 • For targeted marketing campaigns related to our different lines of business, such as informing you about new products and services, promotions, market/customer surveys.
 • To analyze customer feedback received from quality panels, customer surveys or market/customer insights research projects.
 • To improve our products, services and websites.

 

What is our legal justification for processing it?

“Legal justification” means that IDEXX must have a specific lawful reason for processing your personal information.

We process your personal information based on one of the following legal justifications:

 • Processing is necessary for the performance of a contract we have with you or to take specific steps before entering into a contract with you.
 • Processing is necessary for achieving IDEXX’s legitimate interests and do not disproportionately infringe on your privacy. 
 • Processing is based on your clear consent to process your personal information for a specific purpose including signing up for our electronic newsletters, marketing emails, attending our conferences or webinars, participating in our raffles.
  • You can withdraw consent at any time.  Please see the YOUR RIGHTS section of this Privacy Policy.

 

Who else might receive it? 

 • Your personal information is only to be processed by persons working for and on behalf of the IDEXX group of companies on a need-to-know basis for the purposes described in this Privacy Policy.
 • When IDEXX hires trusted third-party service providers for the processing of your personal information, they solely process your personal information based on our instructions and we conclude appropriate data processor agreements with these third-party processors.
 • IDEXX does not share your personal information with third parties unless required to do so by law (including external/ governmental bodies), or as reasonably necessary with trusted third parties working for us to manage our customer relationship and marketing activities with you.

For example, we work with third-party service providers offering SaaS solutions (Software as a Service) or hosting services. We also work with third-parties that provide us with services related to online newsletters, mailings and the processing of personal information submitted through web forms on our websites.  We also hire IT service providers that provide support to the safe and stable operation of our systems. We also work with third-party service providers that support IDEXX developing market research and customer insights research.

 • IDEXX may also share personal information with trusted third parties to present certain offers and provide certain services to you, but these parties will only be able to access and use your personal information for this limited purpose, pursuant to a written contract detailing the limited purpose and legitimate basis and where required, with your prior consent.

What do we collect? 

 • Personal information that you provide when calling the IDEXX Ethics Hotline or submitting an online form via the IDEXX Ethics Hotline.  

 

Why do we collect it?

 • To promote an ethical business environment and satisfy certain legal obligations applicable to all U.S. publicly traded companies. 

 

What is our legal justification for processing it?

“Legal justification” means that IDEXX must have a specific lawful reason for processing your personal information. 

We process your personal information based on one of the following legal justifications:

 • Processing is necessary for achieving IDEXX’s legitimate interests and do not disproportionately infringe on your privacy. 
 • Processing is necessary to comply with our legal obligations.

 

Who else might receive it? 

 • IDEXX contracted a third-party company to host the IDEXX Ethics Hotline intake and case management system. When you place a call to the IDEXX Ethics Hotline, a specialist will ask you questions regarding your concern. The specialist will record the information you provide into a secure system and will send notice of a submission to an authorized member of the IDEXX Compliance Department. 
   

What do we collect? 

 • Personal information that you provide when submitting an online application to the IDEXX Foundation via our grant management system.  

 

Why do we collect it?

 • To determine that your application meets the eligibility criteria of the IDEXX Foundation.
 • For grant management.
 • To request impact measurements from the cause after funding is receieved. 

 

What is our legal justification for processing it?

“Legal justification” means that IDEXX must have a specific lawful reason for processing your personal information. 

We process your personal information based on one of the following legal justifications:

 • Processing is necessary for achieving IDEXX’s legitimate interests and do not disproportionately infringe on your privacy. 
 • Processing is necessary to comply with our legal obligations.

 

Who else might receive it? 

 • Your personal information is only to be processed by persons working for and on behalf of the IDEXX group of companies on a need-to-know basis for the purposes described in this Privacy Policy.
 • When IDEXX hires trusted third-party service providers for the processing of your personal information, they solely process your personal information based on our instructions and we conclude appropriate data processor agreements with these third-party processors.
 • IDEXX does not share your personal information with third parties unless required to do so by law (including external/ governmental bodies), or as reasonably necessary with trusted third parties working for us to manage or administer our grant activities.  

For example, IDEXX contracted a third-party service provider offering SaaS solutions (Software as a Service) and hosting services to manage the IDEXX Foundation grant management system.

We will not retain your personal information longer than necessary. We are guided by this Privacy Policy, internal IDEXX record retention schedules, and applicable legal obligations.

We are a global company with our corporate headquarters located in the United States. To operate our global business and serve our customers, we need to transfer your personal information to our offices and service providers located in the United States, EEA, or sometimes elsewhere, when necessary to pursue our purposes for processing your personal information, as described in this Privacy Notice.

We find it important to ensure a similar level of protection in accordance with applicable requirements if we transfer your personal information to another country and IDEXX is taking supplemental measures when required for such transfers, specifically by implementing and enforcing the appropriate Standard Contractual Clauses.

You can contact us if you would like to receive more information on the measures we have taken to safeguard your personal information if transferred to another country. 

Transferring personal information outside European Economic Area (EEA), UK and Switzerland: 

Countries in the EEA, UK and Switzerland have extensive laws protecting your personal information. If we transfer your personal information from the EEA, UK and/or Switzerland to other countries, we maintain a similar level of data protection, including when transferring your personal information to third countries with legislation that do not provide an equivalent level of data protection such as the U.S. We aim to do this by taking appropriate additional safeguards in line with the applicable requirements for the transfer of personal information from the EEA, UK and/or Switzerland to third countries, such as the U.S.

One of the safeguards for transferring personal information to the U.S. has been self-certifying to the EU-U.S. and the Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks.

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. and OPTI Medical Systems, Inc.  have self-certified to the EU-U.S. and the Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by U.S. Department of Commerce. 

Please click here to view the IDEXX Privacy Shield Notice.

Please note that the EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks have been invalidated as appropriate mechanisms to transfer personal information from the EEA, UK and/or Switzerland to third countries. The invalidation of these frameworks does not relieve IDEXX from its obligations under the EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks, as these frameworks continue to apply. IDEXX will continue to comply with the requirements of these Privacy Shield Frameworks, in line with the statements above.

In addition to the Privacy Shield Frameworks, IDEXX is taking supplemental safeguards to comply with the requirements for transferring personal information from the EEA, UK and/or Switzerland to third countries, specifically by implementing and enforcing the appropriate EU Standard Contractual Clauses, as approved by the European Commission. 

You can contact us if you would like to receive more information on the measures we have taken to safeguard your personal information if transferred to a country outside the EEA, UK and/or Switzerland.

IDEXX products and services are not directed to persons under the age of sixteen (16), and we do not knowingly collect, request, or use personal information of children. If we become aware that a child under 16 has provided us with personal information, we will take steps to delete the information as soon as possible.

 • If you are an EEA or UK resident, or IDEXX processes your personal data in the context of our activities in the EEA or UK, you have the right under the European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) or UK General Data Protectin Regulation (UK GDPR) to ask questions about or request action regarding your personal data. These requests include the following:
  • Access to and rectification or erasure of your personal information, restriction of processing of your personal information, the right to object to processing of your personal information, and portability of your personal information. Please go to the IDEXX E-Request Form to submit your request to IDEXX. We will evaluate the request and take action where required to do so.
  • Withdraw your consent at any time for those processing activities that IDEXX relies on your consent as legal justification for processing it. You can do so by notifying our Chief Privacy Officer at chiefprivacyofficer@idexx.com or at an address or telephone number specified below (WHO TO CONTACT). If you withdraw your consent, this will not affect the lawfulness of our use of your personal information before your withdrawal.
  • Lodge a complaint with a data protection supervisory authority or your own local data protection agency.
    
 • If you are a Brazilian resident, or IDEXX processes your personal data in the context of our activities in Brazil, you have the right under the General Data Protection Law (LGPD) to ask questions about or request action regarding your personal data. These requests include:
  • Access to and rectification or erasure of your personal information, restriction of processing of your personal information, the right to object to processing of your personal information and portability of your personal information.  Please go to IDEXX E-Request Form to submit your request to IDEXX.  We will evaluate the request and take action where required to do so.
  • Withdraw your consent at any time for those processing activities that IDEXX relies on your consent as legal justification for processing it. You can do so by notifying the Chief Privacy Officer at chiefprivacyofficer@idexx.com or at an address or telephone number specified below (WHO TO CONTACT). If you withdraw your consent, this will not affect the lawfulness of our use of your personal information before your withdrawal.
    
 • If you are a South African resident, you have the right under the South Africa’s Protection of Personal Information Act, 2013 (POPIA) to ask questions about or request action regarding your personal data. These requests include:
  • Access to and rectification or erasure of your personal information, and the right to object or restrict processing of your personal information.  Please go to IDEXX E-Request Form to submit your request to IDEXX.  We will evaluate the request and take action where required to do so.
  • Withdraw your consent at any time for those processing activities that IDEXX relies on your consent as legal justification for processing it. You can do so by notifying the Chief Privacy Officer at chiefprivacyofficer@idexx.com or at an address or telephone number specified below (WHO TO CONTACT). If you withdraw your consent, this will not affect the lawfulness of our use of your personal information before your withdrawal. 
  • Lodge a complaint to the South African Information Regulator.
    
 • If you are a Japanese resident, or IDEXX processes your personal data in the context of our activities in Japan, you have the right under the Japanese Act on the Protection of Personal Information (APPI) to ask questions about or request action regarding your personal data. These requests include:
  • Access to and rectification or erasure of your personal data, and the right to object to processing (right to cease utilization) of retained personal data that can identify you. 
  • You can do so by notifying the Chief Privacy Officer at chiefprivacyofficer@idexx.com or at an address or telephone number specified below (WHO TO CONTACT). We will evaluate the request and take action where required to do so. A reasonable fee considering the actual expenses may be collected when responding to access requests 
    
 • If you are a China resident, please see the “NOTICE TO CHINA RESIDENTS” section of this Privacy Policy.
 • If you are a California resident, please see the "NOTICE TO CALIFORNIA RESIDENTS" section of this Privacy Policy.
 • If you are a Nevada resident, please see the "NOTICE TO NEVADA RESIDENTS" section of this Privacy Policy.
 • If you reside elsewhere, you may have similar rights. Please contact our Chief Privacy Officer at chiefprivacyofficer@idexx.com or at an address or telephone number specified below (WHO TO CONTACT).
 • No matter where in the world you reside, if you have any concerns about our handling of your personal information, please contact our Chief Privacy Officer through the contact information provided in this Privacy Policy. We will investigate and attempt to resolve all concerns by reference to the principles contained in this Privacy Policy.

阅读中文版 《个人信息保护政策》
Read the China Privacy Policy in English.

If you are a resident of California, this notice applies to you and supplements the IDEXX Privacy Policy. This notice is intended to provide certain information to you as required by the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”).

This notice applies to information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with you or your household, such as a real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier Internet Protocol address, email address, account name, social security number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers (“personal information”). Personal information does not include publicly available information and certain other information that is regulated by other applicable laws.

Your rights

Right to know

You have the right to request that we disclose certain information to you about our collection of your personal information. Upon our receipt of your verified request, we will provide you with:

 • The categories of personal information we have collected about you.
 • The categories of sources from which we have collected your personal information.
 • Our business or commercial purpose for collecting or selling your personal information. 
 • The categories of third parties with whom we have shared your personal information. 
 • The specific pieces of personal information we have collected about you.
   

You have the right to request that we disclose certain information to you about our disclosures and sales of your personal information. Upon our receipt of your verified request, we will provide you with: 

 • The categories of personal information we have collected from you.
 • The categories of personal information we have sold about you and the categories of third parties to whom we sold such information, by category or categories of personal information for each third party to whom the personal information was sold.
 • The categories of personal information that we disclosed about you for a business purpose.
   
Right to opt-out

We do not sell your personal information; however, we are required to let you know that you have the right to opt-out of the sale of your personal information if we ever engage in such activity.
 

Right to delete

You have the right at any time to request that we delete your personal information.
 

Right to nondiscrimination

We will not discriminate against you for exercising your rights under the CCPA, such as denying you products and services, charging you different rates or prices including use of discounts or penalties, or suggesting or providing a different level of service or quality of products to you. However, we may charge a different price or provide a different level or quality of products and services only if the price or difference is directly related to the value provided to you by your personal information.  

We may offer you financial incentives, including payments to you as compensation, for collecting, selling, or deleting your personal information. We also may offer a different price, rate, level, or quality of goods or services to the consumer if that price or difference is directly related to the value provided to you by your data.

 

Contact

To submit a request to exercise any of your rights, please go to the IDEXX E-Request Form to submit your request to IDEXX. We will evaluate the request and take action where required to do so. You may also submit your request via our toll-free phone number at 1-888-557-6518.

Depending on the nature of your request, we may have to verify your identity when you contact us. We do this by:

 • Requiring you to double opt-in when submitting your consumer request by email so we can verify your email address.
 • Confirming your account number, an order number and the items in such order when you identify as a customer, vendor, or distributor. 
   

We endeavor to respond to your request as soon as we can. If we are not able to respond to your request within 45 days, we will let you know that we may require additional time (up to 90 total days).   

You may also use an authorized agent to exercise your rights on your behalf. If you wish to use an authorized agent, we require that your authorized agent provides written proof to us that he or she is authorized to act on your behalf, and we may also require your authorized agent to verify his or her own identity.

We are not able to respond to more than one “Right to Know” request from a consumer in any 12-month period.

 

Information we collect

When you buy, license, use or distribute IDEXX products and/or equipment
We have collected the following categories of personal information from consumers in the last twelve (12) months:
 • Identifiers (such as name, address, phone number, email and other contact details).
 • Personal Information described in Cal. Civ. Code § 1798.80(e) (such name, signature, physical characteristics or description, address, telephone number, employment, employment history, passport number, identification details, bank account number, credit card number, debit card number, other financial information).
 • Commercial Information (such as purchase and IDEXX application download information).
 • Internet and other electronic network activity information (such as information about your mobile device, including type of mobile device you use, application vendor ID, your mobile device operating system, whether operating system restrictions have been bypassed, amount of free storage space on your device, and information about the way you use our mobile application).
 • Professional or employment-related information (distributors only) (we collect information such as title/position, curriculum vitae, and work history).
   
Our sources for the above categories of personal information:
 • We receive this information directly from you.
   
Our business purposes for collecting the above categories of personal information:
 • To fulfill our contractual obligations to you when you order IDEXX goods and services.
 • To arrange for and process the payment of amounts owed by you about orders and contracts made with IDEXX.
 • To advance or defend IDEXX’s legal rights.
 • To improve our products and services to our customers.
 • To improve our customer support services.
 • To administer and improve our mobile applications.
 • To administer IDEXX customer loyalty programs. 
 • To ensure our business partners complete the due diligence process as part of the IDEXX Anti-bribery and Corruption program.
 • For customer relationship management.
 • For internal reporting on IDEXX market performance and benchmarking purposes.
 • For targeted marketing campaigns related to our different line of business.
 • To improve our products, services, and websites.

Third parties we disclose this information to:  

We sometimes use trusted service providers to assist us with our business. Please see the "WHEN DO WE PROCESS YOUR PERSONAL INFORMATION?" section of IDEXX Privacy Policy for additional information. 
 

When you use IDEXX Reference Laboratories services
We have collected the following categories of personal information from consumers in the last twelve (12) months:
 • Identifiers (such as name, address, phone number, email, IDEXX vet code, and other contact details).
 • Personal Information described in Cal. Civ. Code § 1798.80(e) (such as name, signature, physical characteristics or description, address, telephone number, banking or postal details, number of the transaction, check number, credit card number, verification number, and bank account information).
 • Commercial Information (such as purchase information, transaction information, and practice details).
   
Our sources for the above categories of personal information:
 • We receive this information directly from you.
 • If you are a pet owner who chooses direct billing by us, we collect some of this information from your veterinarian/clinic.
   
Our business purposes for collecting the above categories of personal information:
 • To fulfill our contractual obligations to you when you order IDEXX goods and services.
 • To administer our laboratory operations.
 • To arrange for and process the payment of amounts owed by you about orders and contracts made with IDEXX.
 • To improve our laboratory service.
 • To arrange for direct billing following your instructions to your veterinarian/clinic. 
 • To advance or defend our legal rights. 
 • For customer relationship management.
 • For internal reporting on IDEXX market performance and benchmarking purposes.
 • For targeted marketing campaigns related to our different lines of business.
 • To improve our products, services, and websites.
   
Third parties we share this information with:
 • If you opt for direct debit as your payment method, we will share certain personal information with your financial institution to arrange for payment.
 • We sometimes use trusted service providers to assist us with our business. Please see the "WHEN DO WE PROCESS YOUR PERSONAL INFORMATION?" section of IDEXX Privacy Policy for additional information. 
 
IDEXX marketing and other 
This section applies to IDEXX’s marketing activities and whenever you engage with us in the following situations:
 • When you register for an IDEXX live event, conference, raffle, and/or webinar, including contact details provided during introductory meetings and events, which includes information on business cards.
 • When you enroll in our online trainings or learning platforms, including IDEXX Learning Center.
 • When you participate in our marketing programs or promotions. 
 • When you participate in our quality panels, customer surveys, or market/customer insights research projects.
 • When you engage with us on our websites, mobile applications, electronic newsletters, commercial emails, or related technologies.
   
We have collected the following categories of personal information from consumers in the last twelve (12) months:
 • Identifiers (such as your name, address, telephone number, fax number, email address, IP address, and information about your company or organization).
 • Personal Information described in Cal. Civ. Code § 1798.80(e) (such as name, signature, physical characteristics or description, address, telephone number, employment, employment history, passport number, identification details, bank account number, credit card number, debit card number, and other financial information).
 • Internet and other electronic network activity information (such as your browsing behavior on our websites, including information on your visits, visited pages, and the manner in which you navigate on our websites).
 • Commercial information (such as records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies).
   
Our business purposes for collecting the above categories of personal information:
 • For customer relationship management.
 • For internal reporting on IDEXX market performance and benchmarking purposes.
 • For targeted marketing campaigns related to our different lines of business.
 • To analyze customer feedback received from quality panels, customer surveys, or market/customer insights research projects.
 • To improve our products, services, and websites.
   
Our sources for the above categories of personal information:
 • Information received directly from you.
 • Public veterinarian journals.
 • Public veterinarian professional websites and/or associations.
 • Trade Register of the Chamber of Commerce.
 • Public professional social media platforms, including LinkedIn.
 • Public social media platforms, including Facebook.
   
Third parties we share this information with:
 • We sometimes use trusted service providers to assist us with our business and to present certain offers and services to you. Please see the "WHEN DO WE PROCESS YOUR PERSONAL INFORMATION?" section of IDEXX Privacy Policy for additional information. 

 

Date of last update: December 18, 2019

Pursuant to Nevada law, you may direct a business that operates an internet website not to sell certain personal information a business has collected or will collect about you. IDEXX does not sell your personal information pursuant to Nevada law. However, Nevada residents have the legal right to opt out of the sale of their personal information, even if their information is not currently being sold. For more information about how we handle and share your personal information or to opt-out under Nevada law, contact us at chiefprivacyofficer@idexx.com.

We use commercially reasonable physical, procedural, and technical safeguards to deter unauthorized access, destruction, use, modification, or disclosure of your personal information. We instruct our employees that information must be handled in accordance with this Privacy Policy, and any misuse by employees may be subject to disciplinary action.

It may be necessary from time to time for us to modify this Privacy Policy to reflect changes in the way we collect and use personal information or changes in privacy-related laws, regulations and industry standards. We will provide reasonable notice of material changes to the Privacy Policy, including via links posted on IDEXX websites.

Please feel free to contact our Chief Privacy Officer at the following numbers and addresses if you have any questions regarding our Privacy Policy or about the use of your personal information: 

 • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Phone: 1-888-557-6518
 • Mail: IDEXX Laboratories, Inc., Attention: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

If you reside in the European Union, European Economic Area, UK or Switzerland: 
 • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Mail: IDEXX Europe B.V., Attention: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX has also appointed a ‘Data Protection Officer – Germany’ for our German entities: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) and IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • Email: GermanyDPO@idexx.com 
 • Mail: IDEXX Europe B.V., Attention: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

Our Chief Privacy Officer currently acts as the ‘Brazil Data Protection Officer’.  

 • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com 
 • Mail: IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., Attention: Chief Privacy Officer/Brazil DPO – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1º andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasil - CEP 04538-133

 

IDEXX has also appointed an ‘Information Officer’ and ‘Deputy Information Officers’ for our South African entity: IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com 
 • Postal address: Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, Attention: Deputy Information Officer-South Africa
   

Politique de confidentialité mondiale d’IDEXX

Dernière mise à jour : 19 novembre 2020

INTRODUCTION

Chez IDEXX, nous respectons votre vie privée. Cette Politique de confidentialité IDEXX (« Politique de confidentialité ») vous indique ce que vous devez savoir sur le traitement de vos données personnelles si vous êtes :

 • Client d’IDEXX
 • Client potentiel qui souhaite en savoir plus sur IDEXX
 • Visiteur du site Web d’IDEXX
 • Fournisseur IDEXX
 • Distributeur IDEXX
 • Propriétaire d’animaux de compagnie
 • Ou tout autre partenaire d’IDEXX actuel ou potentiel où nos interactions commerciales impliquent le traitement de vos données personnelles
   

Que recouvrent les « données personnelles » ? 
Toute information liée à une personne physique en vie identifiée ou identifiable.
Dans la présente Politique de confidentialité, « données personnelles » et « informations personnelles » ont le même sens.

Cette Déclaration de confidentialité s’applique au traitement de vos données personnelles par IDEXX Laboratories, Inc., ses affiliés ou ses filiales (« IDEXX ») et est contraignante pour toutes les entreprises du groupe IDEXX. Une liste des entreprises IDEXX est disponible ici.

Je suis un employé d’IDEXX, où puis-je me renseigner sur le traitement de 
mes informations personnelles ? 
Tous les employés d’IDEXX ont accès à l’Avis IDEXX sur le traitement des employés par l’intermédiaire des canaux de communication internes d’IDEXX.

Pour lire un sujet spécifique dans cette Déclaration de confidentialité, cliquez pour développer le texte.

Que recueillons-nous ?

 • Les informations personnelles que vous fournissez pour livrer l’équipement et les accessoires que vous avez commandés, y compris le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, l’adresse e-mail et d’autres coordonnées nécessaires.
 • Les informations personnelles que vous fournissez concernant vos détails de paiement tels que le numéro de carte de crédit, le cryptogramme visuel associé et les informations de compte bancaire. 
 • Les informations personnelles que vous fournissez via les commandes en ligne IDEXX, y compris les données d’inscription du client (prénom, nom, adresse e-mail, pays) et les informations de connexion (adresse e-mail, nom d’utilisateur et mot de passe).
 • Les informations personnelles que vous fournissez via notre application mobile VetConnect® PLUS si vous choisissez de télécharger et d’utiliser cette application y compris les coordonnées. 
 • Les informations personnelles provenant de l’application mobile VetConnect® PLUS si vous choisissez de télécharger et d’utiliser cette application, y compris les informations sur vos transactions avec nous, les enregistrements d’activité de compte (y compris les achats de divers produits et services), les informations sur votre appareil mobile, pour assurer le bon fonctionnement de notre application mobile (y compris le type d’appareil mobile, système d’exploitation de l’appareil mobile, si la restriction du système d’exploitation a été contournée, espace de stockage libre sur votre appareil et des informations sur la façon dont vous utilisez notre application mobile). 
 • Les informations personnelles obtenues auprès d’une agence de renseignements sur le consommateur dans le cadre de votre demande de crédit, qui peuvent inclure des informations sur le compte et/ou sur le crédit à la consommation. 
 • Les informations personnelles obtenues auprès de nos distributeurs/grossistes/revendeurs lorsque vous commandez des équipements et accessoires par leur intermédiaire. 
 • Applicable uniquement aux distributeurs : les informations personnelles que vous fournissez via notre formulaire d’engagement de partenaire de distribution IDEXX, y compris nom, prénom, adresse e-mail, date de naissance, titre/poste et adresse professionnelle.
 • Applicable uniquement aux distributeurs : les informations personnelles obtenues auprès de notre fournisseur de diligence raisonnable, y compris nom, prénom, adresse e-mail, date de naissance, titre/poste, adresse professionnelle, curriculum vitae, historique de travail, détails d’identification nationale (p. ex., numéro de passeport) et casier judiciaire lorsque la loi locale l’autorise. 

 

Pourquoi les recueillons-nous ?

 • Pour remplir nos obligations contractuelles envers vous lorsque vous commandez des biens et services IDEXX.
 • Pour organiser et traiter le paiement des montants dont vous êtes redevable pour les commandes et les contrats conclus avec IDEXX.
 • Promouvoir ou défendre les droits légaux d’IDEXX.
 • Pour améliorer les produits et services proposés à nos clients
 • Pour améliorer nos services d’assistance client.

Les activités courantes d’assistance client impliquant des données personnelles comprennent : 
- l’enregistrement des appels que vous nous soumettez à des fins de formation, lorsque la loi locale l’autorise
- la création de journaux d’événements pour résoudre les problèmes de service
- l’envoi des sondages volontaires sur l’assistance client

 • Pour administrer et améliorer nos applications mobiles. 
 • Pour administrer les programmes de fidélisation de la clientèle d’IDEXX. 
 • Pour veiller à ce que nos partenaires commerciaux mènent à bien le processus de diligence raisonnable dans le cadre du programme anti-corruption d’IDEXX.

 

Quelle est notre fondement juridique pour leurs traitements ?

« Fondement juridique » signifie qu’IDEXX doit avoir une raison légitime spécifique pour traiter vos informations personnelles.

Nous traitons vos informations personnelles sur la base de l’une des raisons légitimes suivantes :

 • Le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat nous liant ou pour prendre des mesures spécifiques avant de conclure dudit contrat.

Des exemples de traitement de vos informations personnelles pour l’exécution d’un contrat comprennent notamment les pratiques commerciales courantes ci-après qui nous permettent d’enregistrer votre commande et de vous livrer des biens et services de classe mondiale :

-La saisie de la commande 
-La configuration de la fiche client
-La tarification
-L’expédition des produits
-La facturation
-La performance de nos obligations de garantie
-La réparation, maintenance et entretien des instruments
-Le recouvrement des actifs

 • Le traitement est nécessaire pour respecter nos obligations juridiques.
 • Le traitement est nécessaire à la poursuite des intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée.

Un exemple du traitement de vos données personnelles pour répondre à nos intérêts légitimes, sans empiéter de façon disproportionnée sur votre vie privée : IDEXX Animana, VetConnect PLUS® ou SmartService™ utilise les données que vous avez fournies pour anticiper vos besoins, pour acquérir des données qui profiteront aux pratiques vétérinaires en général et pour fournir des services professionnels et une formation médicale à l’industrie vétérinaire. 

IDEXX utilise uniquement des données agrégées qui ne peuvent pas vous identifier directement. IDEXX rend ces données totalement anonymes afin de protéger votre vie privée. 

 

Qui d’autre pourrait les recevoir ?

 • Vos informations personnelles ne doivent être traitées que par des personnes travaillant pour et au nom du groupe IDEXX sur le principe du besoin d’en connaître aux fins décrites dans cette Politique de confidentialité.
 • Lorsqu’IDEXX embauche des prestataires de services tiers de confiance pour le traitement de vos informations personnelles, ils traitent uniquement vos informations personnelles sur la base de nos instructions et concluent des accords de traitement de données appropriés avec ces processeurs tiers.
 • IDEXX ne partage pas vos informations personnelles avec des tiers sauf si cela est requis par la loi (y compris les organismes externes/gouvernementaux) ou raisonnablement nécessaire avec des tiers de confiance qui nous aident à remplir ou à administrer vos commandes ou contrats conclus avec IDEXX. 

Par exemple, nous travaillons avec des prestataires de services tiers proposant des solutions SaaS (Software as a Service) ou d’hébergement. Nous embauchons également des prestataires de services informatiques qui apportent un soutien à l’exploitation sûre et stable de nos systèmes. Nous embauchons également des prestataires de services tiers offrant des services de due diligence pour soutenir le programme Anti-corruption d’IDEXX. 

Si vous faites l’acquisition de produits ou services par l’intermédiaire des commandes en ligne IDEXX, les informations de carte de crédit que vous soumettez, y compris votre nom, votre adresse, votre numéro de carte de crédit et le cryptogramme visuel associé, sont communiquées automatiquement à un système de traitement des paiements tiers. IDEXX ne stocke ou ne conserve pas les informations relatives à votre carte de crédit transmises par l’intermédiaire du service de commandes en ligne d’IDEXX. Si vous choisissez une méthode de paiement par prélèvement, IDEXX partagera certaines informations personnelles avec votre institution financière afin de traiter votre paiement. 

Que recueillons-nous ?

 • Les informations personnelles que vous fournissez pour effectuer toutes les opérations liées aux tests de laboratoire et aux services de consultation en médecine interne, y compris nom, prénom, titre, adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse e-mail et autres coordonnées nécessaires.
 • Les informations personnelles que vous fournissez concernant vos détails de paiement, y compris les détails bancaires ou postaux, numéro de la transaction, numéro de chèque, numéro de carte de crédit, cryptogramme visuel associé et informations de compte bancaire. 
 • Les informations personnelles que vous fournissez à travers nos formulaires de commande en ligne IDEXX, y compris les informations sur le cabinet, l’adresse, l’e-mail, le code vétérinaire IDEXX, le propriétaire et le nom du patient.
 • Les informations personnelles obtenues auprès d’une agence de renseignements sur le consommateur dans le cadre de votre demande de crédit, qui peuvent inclure des informations sur le compte et/ou sur le crédit à la consommation. 
 • Les informations personnelles obtenues auprès de votre vétérinaire/clinique si vous êtes un propriétaire d’animal de compagnie qui choisit la facturation directe par IDEXX. 

 

Pourquoi les recueillons-nous ?

 • Pour remplir nos obligations contractuelles envers vous lorsque vous commandez des biens et services IDEXX.

Ces obligations commerciales courantes comprennent :
-La saisie de la commande
-La configuration de la fiche client
-Exécution de la commande (prélèvement d’échantillons)

 • Administrer nos opérations de laboratoire.
 • Pour organiser et traiter le paiement des montants dont vous êtes redevable pour les commandes et les contrats conclus avec IDEXX.

Ces opérations commerciales courantes comprennent :
-La tarification
-La facturation
-Crédit et recouvrements
-Comptabilité financière 

 • Améliorer nos services de laboratoire.

Par exemple, enregistrer les appels que vous nous soumettez à des fins de formation, lorsque la loi locale l’autorise 

 • Organiser la facturation directe en suivant vos instructions à votre vétérinaire/clinique.
 • Promouvoir ou défendre les droits légaux d’IDEXX.

 

Quelle est notre fondement juridique pour leurs traitements ?

« Fondement juridique » signifie qu’IDEXX doit avoir une raison légitime spécifique pour traiter vos informations personnelles.

Nous traitons vos informations personnelles sur la base de l’un des fondements juridiques suivants :

 • Le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat nous liant ou pour prendre des mesures spécifiques avant de conclure ledit contrat.
 • Le traitement est nécessaire pour respecter nos obligations juridiques.
 • Le traitement est nécessaire à la poursuite des intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée. 

Un exemple du traitement de vos données personnelles pour répondre à nos intérêts légitimes, sans empiéter de façon disproportionnée sur votre vie privée : nous utilisons les données que vous nous avez fournies pour nos activités courantes de traitement des affaires du laboratoire de référence, pour anticiper vos besoins, pour obtenir des informations qui profiterons aux pratiques vétérinaires en général et pour fournir des services professionnels et une formation médicale à l’industrie vétérinaire.

IDEXX utilise uniquement des données agrégées qui ne peuvent pas vous identifier directement. IDEXX rend ces données totalement anonymes afin de protéger votre vie privée. 

 

Qui d’autre pourrait les recevoir ?

 • Vos informations personnelles ne doivent être traitées que par des personnes travaillant pour et au nom du groupe IDEXX sur le principe du besoin d’en connaître aux fins décrites dans cette Politique de confidentialité.
 • Lorsqu’IDEXX embauche des prestataires de services tiers de confiance pour le traitement de vos informations personnelles, ils traitent uniquement vos informations personnelles sur la base de nos instructions et concluent des accords de traitement de données appropriés avec ces processeurs tiers.
 • IDEXX ne partage pas vos informations personnelles avec des tiers sauf si cela est requis par la loi (y compris les organismes externes/gouvernementaux) ou raisonnablement nécessaire avec des tiers de confiance qui nous aident à remplir ou à administrer vos commandes ou contrats conclus avec IDEXX. 

Par exemple, nous travaillons avec des prestataires de services tiers offrant des services d’hébergement pour les données de résultats des clients. Nous embauchons également des prestataires de services informatiques qui apportent un soutien à la surveillance du fonctionnement stable de nos systèmes.

Si vous faites l’acquisition de produits ou services par l’intermédiaire des commandes en ligne IDEXX, les informations de carte de crédit que vous soumettez, y compris votre nom, votre adresse, votre numéro de carte de crédit et le cryptogramme visuel associé, sont communiquées automatiquement à un système de traitement des paiements tiers. IDEXX ne stocke ou ne conserve pas les informations relatives à votre carte de crédit transmises par l’intermédiaire du service de commandes en ligne d’IDEXX.

 • Si vous choisissez une méthode de paiement par prélèvement, IDEXX partagera certaines informations personnelles avec votre institution financière afin de traiter votre paiement. 

Que recueillons-nous ?

 • Les informations personnelles que vous fournissez lors de votre achat ou de votre licence de produits/équipements IDEXX, et/ou de votre demande de services de laboratoire.
 • Les informations personnelles que vous fournissez lors de l’inscription à un événement, une conférence, une tombola et/ou un webinaire IDEXX, y compris les coordonnées fournies lors des réunions et des événements de présentation, y compris des informations contenues dans les cartes de visite.
 • Les informations personnelles que vous fournissez lors de votre inscription à nos formations en ligne ou à nos plateformes d’apprentissage, y compris le Centre de formation IDEXX.
 • Les informations personnelles que vous fournissez lors de la participation à nos programmes de marketing ou promotions, y compris votre nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse e-mail, informations sur votre entreprise ou organisation et autres informations nécessaires pour un tel programme ou promotion.
 • Les informations personnelles que vous fournissez lorsque vous participez à nos panels de qualité, nos enquêtes auprès des clients ou nos projets d`étude de marché/clients. 
 • Les informations personnelles obtenues via ou générées sur nos sites Web, applications mobiles, bulletins d’information électroniques, e-mails commerciaux ou technologies associées.

Voici quelques exemples :
-Adresse IP (Internet Protocol) attribuée à votre ordinateur ou à votre réseau par votre fournisseur d’accès Internet (FAI).
-Votre comportement de navigation sur nos sites Web, y compris les informations sur vos visites, les pages visitées et la manière dont vous naviguez sur nos sites Web.
-Lorsque vous ouvrez une newsletter ou un e-mail commercial et les sections que vous sélectionnez. Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur votre ordinateur ou appareil mobile par les sites Web que vous visitez. Voir également Déclaration sur l’utilisation des cookies d’IDEXX .

 • Les informations personnelles obtenues à partir d’autres sources publiques :
  • Les informations personnelles disponibles dans les revues vétérinaires publiques.
  • Les informations personnelles disponibles sur les sites Web et/ou associations vétérinaires professionnels publics.
  • Les informations personnelles obtenues auprès du registre de la Chambre de commerce.
  • Les informations personnelles disponibles sur les plateformes de réseaux sociaux professionnels, y compris LinkedIn. 
  • Les informations personnelles disponibles sur les plateformes de réseaux sociaux, y compris Facebook. 

Nos sites Web IDEXX peuvent contenir des hyperliens vers des sites Web d’autres parties et des boutons de réseaux sociaux. Nous vous recommandons de consulter la politique de confidentialité et d’utilisation de cookies sur ces sites/plateformes de réseaux sociaux car IDEXX n’a aucun contrôle sur leurs politiques de confidentialité. 

 

Pourquoi les recueillons-nous ?

 • Pour la gestion de la relation client.

Vos coordonnées sont enregistrées dans nos systèmes et peuvent être utilisées pour vous envoyer des mises à jour commerciales importantes, ainsi que des informations que vous souhaitez recevoir, notamment des bulletins d’information, des invitations à des événements et séminaires et autres informations requises pour nous aider à mieux vous servir.

 • Aux fins de reporting internes sur les performances commerciales d’IDEXX et de benchmarking.
 • Aux fins de campagnes de marketing ciblées liées à nos différents secteurs d’activité.
 • Aux fins d’analyse des commentaires des clients obtenus auprès des panels de qualité, des enquêtes de satisfaction ou des projets d’étude de marché/clients.
 • Aux fins d’améliorer nos produits, services et sites Web.

 

Quelle est notre fondement juridique pour leurs traitements ?

« Fondement juridique » signifie qu’IDEXX doit avoir une raison légitime spécifique pour traiter vos informations personnelles.

Nous traitons vos informations personnelles sur la base de l’un des fondements juridiques suivants :

 • Le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat nous liant ou pour prendre des mesures spécifiques avant de conclure dudit contrat.
 • Le traitement est nécessaire à la poursuite des intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée. 
 • Le traitement est basé sur votre consentement au traitement de vos informations personnelles à une fin spécifique, y compris en vous inscrivant à nos bulletins d’information électroniques, en publiant des emails, en assistant à nos conférences ou webinaires, et en participant à nos tombolas.
  • Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Veuillez consulter la section VOS DROITS de la présente Politique de confidentialité.

 

Qui d’autre pourrait les recevoir ?

 • Vos informations personnelles ne doivent être traitées que par des personnes travaillant pour et au nom du groupe IDEXX sur le principe du besoin d’en connaître aux fins décrites dans cette Politique de confidentialité.
 • Lorsqu’IDEXX embauche des prestataires de services tiers de confiance pour le traitement de vos informations personnelles, ils traitent uniquement vos informations personnelles sur la base de nos instructions et concluent des accords de traitement de données appropriés avec ces processeurs tiers.
 • IDEXX ne partage pas vos informations personnelles avec des tiers sauf si cela est requis par la loi (y compris les organismes externes/gouvernementaux) ou raisonnablement nécessaire, avec des tiers de confiance qui nous aident à gérer notre relation client et nos activités de marketing avec vous. 

Par exemple, nous travaillons avec des prestataires de services tiers proposant des solutions SaaS (Software as a Service) ou d’hébergement. Nous travaillons également avec des tiers qui nous fournissent des services liés aux bulletins d’information en ligne, aux envois postaux et au traitement des informations personnelles soumises par le biais de formulaires en ligne sur nos sites Web. Nous embauchons également des prestataires de services informatiques qui apportent un soutien à l’exploitation sûre et stable de nos systèmes. Nous travaillons également avec des prestataires de services tiers qui soutiennent l’étude de marché et la recherche sur les clients d’IDEXX.

 • IDEXX peut également partager des informations personnelles avec des tiers de confiance pour proposer certaines offres et vous fournir certains services, mais ces parties ne pourront accéder et utiliser vos informations personnelles qu’à des fins limitées, conformément à un contrat écrit détaillant l’objet limité et la base légitime et, le cas échéant, avec votre consentement préalable.

Que recueillons-nous ?

 • Les informations personnelles que vous fournissez lorsque vous appelez la hotline éthique d’IDEXX ou que vous lui soumettez via un formulaire en ligne. 

 

Pourquoi les recueillons-nous ?

 • Promouvoir un environnement commercial éthique et satisfaire à certaines obligations légales applicables toutes les sociétés américaines cotées en bourse. 

 

Quelle est notre fondement juridique pour leurs traitements ?

« Fondement juridique » signifie qu’IDEXX doit avoir une raison légitime spécifique pour traiter vos informations personnelles.

Nous traitons vos informations personnelles sur la base de l’un des fondements juridiques suivants :

 • Le traitement est nécessaire à la poursuite des intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée. 
 • Le traitement est nécessaire pour respecter nos obligations juridiques.

 

Qui d’autre pourrait les recevoir ?

 • IDEXX a engagé une entreprise tierce pour héberger le système d’admission et de gestion des cas de la hotline éthique d’IDEXX. Lorsque vous appelez la hotline éthique d’IDEXX, un spécialiste vous posera des questions concernant votre problème. Le spécialiste enregistrera les informations que vous fournissez dans un système sécurisé et enverra un avis de soumission à un membre autorisé du Service de la conformité d’IDEXX. 

Nous ne conserverons pas vos informations personnelles plus longtemps que nécessaire. Nous sommes guidés par la présente Politique de confidentialité, les calendriers internes de conservation des dossiers IDEXX et les obligations juridiques applicables.

Nous sommes une société avec un siège social situé aux États-Unis. Pour entreprendre nos activités mondiales et servir nos clients, nous pourrons être amenés à transférer vos informations à caractère personnel vers nos bureaux et prestataires de services situés aux États-Unis, ou parfois ailleurs, dans la mesure nécessaire pour poursuivre nos objectifs de traitement de vos informations à caractère personnel, tel que décrit dans la présente Politique de confidentialité mondiale. Nous estimons qu’il est important de s’assurer d’un niveau similaire de protection conformément aux exigences applicables si nous transférons vos informations à caractère personnel vers un autre pays.   

Transfert d’informations personnelles en dehors de l’Espace économique européen (EEE), du Royaume-Uni et de la Suisse : 

Les pays de l’EEE, du Royaume-Uni et de la Suisse disposent de lois exhaustives protégeant vos informations à caractère personnel. Si nous transférons vos informations à caractère personnel depuis l’EEE, le Royaume-Uni ou la Suisse vers d’autres pays, nous maintenons un niveau similaire de protection, y compris lors du transfert de vos informations à caractère personnel vers des pays tiers dont la législation ne fournit pas de niveau équivalent de protection des données, comme les États-Unis. Nous souhaitons y parvenir en prenant des mesures de protection supplémentaires appropriées conformes aux exigences applicables pour le transfert des informations à caractère personnel depuis l’EEE, le Royaume-Uni et la Suisse vers des pays tiers, comme les États-Unis.

L’une des protections pour le transfert des informations à caractère personnel vers les États-Unis est la certification aux Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis.

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. et OPTI Medical Systems, Inc. sont auto-certifiés au Bouclier de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis (Privacy Shield) comme le prévoit le département du Commerce des États-Unis. 

Veuillez cliquer sur pour consulter le certification d’IDEXX au Bouclier de protection des données .

Veuillez noter que les Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis ont été invalidés comme mécanismes de transfert appropriés pour les informations à caractère personnel depuis l’EEE, le Royaume-Uni ou la Suisse vers des pays tiers. L’invalidation de ces cadres ne libère pas IDEXX de ses obligations en vertu desdits Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis, puisque ces cadres continuent de s’appliquer. IDEXX continuera de se conformer aux exigences de ces Boucliers de protection des données, conformément aux déclarations susmentionnées.

Outre les Boucliers de protection des données, IDEXX prend des mesures de protection des données supplémentaires pour se conformer aux exigences de transfert pour les informations à caractère personnel depuis l’EEE, le Royaume-Uni ou la Suisse vers des pays tiers, en particulier en mettant en œuvre et en appliquant les Clauses contractuelles types appropriées de l’UE, approuvées par la Commission européenne.

Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez recevoir plus d’informations sur les mesures que nous avons prises pour protéger vos informations personnelles, si elles sont transférées vers un pays situé hors de l’EEE, du Royaume-Uni et/ou de la Suisse.

Les produits et services d’IDEXX ne s’adressent pas aux personnes âgées de moins de seize (16) ans, et nous ne recueillons, ne demandons et n’utilisons sciemment aucune information personnelle sur des enfants. Si nous apprenons qu’un enfant de moins de 16 ans nous a fourni des informations personnelles, nous prendrons des mesures pour supprimer ces informations dès que possible.

 • Si vous êtes un résident de l’EEE ou du Royaume-Uni, ou qu’IDEXX traite vos données personnelles dans le cadre de nos activités dans l’EEE ou du Royaume-Uni, vous avez le droit, en vertu du Règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD de l’UE) ou le Règlement général britannique sur la protection des données (RGPD UK), de poser des questions ou de demander des mesures concernant vos données personnelles. Ces demandes comprennent :
  • L’accès à et la rectification ou l’effacement de vos informations personnelles, la restriction du traitement de vos informations personnelles, le droit de s’opposer au traitement de vos informations personnelles et la portabilité de vos informations personnelles. Veuillez consulter Formulaire de demande électronique IDEXX pour soumettre votre demande à IDEXX. Nous évaluerons la demande et prendrons les mesures nécessaires.
  • Le retrait, à tout moment, de votre consentement qu’IDEXX utilise comme fondement juridique pour le traitement de vos données personnelles. Vous pouvez le faire en écrivant au Responsable de la protection des données à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com ou à une adresse postale ou un numéro de téléphone spécifié ci-après (QUI CONTACTER). Si vous retirez votre consentement, la légalité de l’utilisation de vos informations personnelles avant votre retrait ne sera pas affectée.
  • Déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle de la protection des données ou de votre propre agence de protection des données locale.
 • Si vous résidez au Brésil ou si IDEXX traite vos données à caractère personnel dans le contexte de nos activités aux Brésil, vous avez le droit en vertu du Règlement général sur la protection des données (LGPD) de poser des questions ou de demander la prise de mesures concernant vos données à caractère personnel. Cela comprend :
  • Accès et rectification ou effacement de vos informations à caractère personnel, limitation du traitement de vos informations à caractère personnel, droit de vous opposer au traitement de vos informations à caractère personnel et portabilité de vos informations à caractère personnel. Rendez-vous sur Formulaire de demande électronique IDEXX pour transmettre votre demande à IDEXX. Nous évaluerons la demande et prendrons des mesures si nécessaire.
  • Retrait de votre consentement à tout moment pour les activités de traitement pour lesquelles IDEXX se fonde sur votre consentement comme justification légale pour leur traitement. Vous pouvez le faire en informant le Responsable de la protection des données à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com ou à une adresse ou un numéro de téléphone indiqué ci-après (QUI CONTACTER). Si vous retirez votre consentement, cela n’affectera pas la légitimité de notre utilisation de vos informations à caractère personnel avant votre retrait.
 • Si vous résidez en Chine, veuillez consulter la section « NOTIFICATION POUR LES RÉSIDENTS EN CHINE » de la présente Politique de confidentialité.
 • Si vous résidez en Californie, veuillez consulter la section « NOTIFICATION POUR LES RÉSIDENTS EN CALIFORNIE » de la présente Politique de confidentialité.
 • Si vous résidez au Nevada, veuille consulter la section « NOTIFICATION POUR LES RÉSIDENTS AU NEVADA » de la présente Politique de confidentialité.
 • Si vous résidez aillleurs, vous êtes susceptibles d’avoir des droits similaires. Veuillez contacter notre Responsable de la protection des données à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com ou à une adresse postale ou un numéro de téléphone spécifié ci-dessous.
 • Peu importe votre lieu de résidence, si vous avez des préoccupations concernant la façon dont nous traitons vos informations personnelles, veuillez contacter notre Responsable de la protection des données en utilisant les coordonnées fournies dans la présente Politique de confidentialité. Nous étudierons et tenterons de résoudre toutes les préoccupations en nous référant aux principes contenus dans la présente Politique de confidentialité.

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à toute institution, gouvernement, tribunal, agence ou autorité (y compris les organismes d’application de la loi) auxquels la loi nous y contraint, ou aux fins de protéger nos droits légaux ou les droits d’autrui, ou pour prévenir des préjudices, ou conformément à vos instructions.

Nous disposons de sauvegardes physiques, procédurales et techniques raisonnables afin d’empêcher l’accès, la destruction, l’utilisation, la modification ou la divulgation non autorisés de vos informations personnelles. Nous prévenons nos employés que les informations doivent être traitées conformément à la présente politique de confidentialité, et toute mauvaise utilisation par nos employés pourrait entraîner des mesures disciplinaires.

Nous pourrons avoir à modifier de temps à autre la présente Politique de confidentialité afin de nous assurer qu’elle reflète les modifications apportées à la manière dont nous recueillons et utilisons les informations personnelles ou les changements dans les lois, les réglementations et les normes du secteur en matière de respect de la vie privée. Nous vous fournirons un préavis raisonnable pour toute modification importante apportée à la présente Politique de confidentialité, notamment par l’intermédiaire de liens publiés sur les sites Web IDEXX.

N’hésitez pas à contacter notre Responsable de la protection des données aux numéros et adresses suivants pour toute question concernant notre Politique de confidentialité ou sur l’utilisation de vos informations personnelles :

 • Adresse électronique : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Tél. : +1-888-557-6518
 • Adresse postale : IDEXX Laboratories Inc., à l’attention de : Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

Si vous résidez dans l’Union européenne, l’Espace économique européen, le Royaume-Uni ou la Suisse :

 • Adresse électronique :  chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Adresse postale : IDEXX Europe B.V., à l’attention de : Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX a également nommé un « Délégué à la protection des données – Allemagne » pour nos entités allemandes : Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) et IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • Adresse électronique : GermanyDPO@idexx.com 
 • Adresse postale : IDEXX Europe B.V., à l’attention de : Délégué à la protection des données – Allemagne, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

Politique de confidentialité mondiale IDEXX

Dernière mise à jour : Le 19 novembre 20

INTRODUCTION

À IDEXX, nous respectons votre vie privée. La politique de confidentialité IDEXX (« Politique de confidentialité ») vous indique ce que vous devez savoir concernant le traitement que nous faisons de vos données personnelles si vous êtes un :

 • Client
 • Client potentiel qui désire plus d'informations sur IDEXX
 • Visiteur du site Web
 • Fournisseur
 • Distributeur
 • Propriétaire d'un animal de compagnie
 • Ou tout autre partenaire actuel ou potentiel de IDEXX dans le cadre d'un partenariat en lien avec lequel nos interactions commerciales impliquent le traitement de vos données personnelles

Que sont des « données personnelles »?

Tout renseignement lié une personne vivante identifiée ou identifiable.
Aux fins de la présente Politique de confidentialité, « données personnelles » et « renseignements personnels » ont la même signification.

La présente Politique de confidentialité s'applique au traitement de vos données personnelles par IDEXX Laboratories, Inc., ses sociétés affiliées ou filiales (« IDEXX »), et est exécutoire pour l'ensemble du groupe de sociétés IDEXX. Les sociétés IDEXX sont énumérées ici.

Je suis un employé IDEXX, où puis-je m'informer sur le traitement de mes données personnelles?
Tous les employés IDEXX peuvent accéder à l'Avis de traitement de renseignements personnels d'employés IDEXX au moyen des voies de communication IDEXX internes.

Pour plus d'informations sur un sujet particulier traité dans la présente Politique de confidentialité, cliquez pour afficher le texte entier.

Que recueillons-nous?

 • Les renseignements personnels que vous fournissez pour livrer l'équipement et les accessoires que vous avez demandés, y compris votre prénom, nom de famille, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et autres coordonnées exigées.
 • Les renseignements personnels que vous fournissez concernant les détails de vos paiements, dont le numéro de carte de crédit, le numéro de vérification, les renseignements de compte bancaire.
 • Les renseignements personnels que vous fournissez par l'intermédiaire de commandes IDEXX en ligne, dont l’inscription de client (prénom, nom de famille, adresse électronique, pays) et les coordonnées d'ouverture de session (adresse électronique, nom d'utilisateur et phrase passe).
 • Les renseignements personnels que vous fournissez au moyen de notre application mobile VetConnectMD Plus, si vous décidez de télécharger et d'utiliser celle-ci, y compris les coordonnées.
 • Les renseignements personnels obtenus de l'application mobile VetConnectMD Plus, si vous décidez de télécharger et d'utiliser celle-ci, y compris les renseignements sur vos transactions avec nous, les activités sur le compte (dont les achats de divers produits et services), des renseignements sur votre appareil mobile, afin d'assurer le fonctionnement approprié de notre application mobile (y compris le genre d'appareil mobile que vous utilisez, l'identification du fournisseur de l'application, le système d'exploitation de votre appareil mobile, si les restrictions du système d'exploitation ont été contournées, la quantité d'espace libre sur votre appareil et des renseignements sur votre façon d'utiliser notre application mobile).
 • Les renseignements personnels obtenus d'une agence d'évaluation sur le consommateur en lien avec votre demande de crédit, qui peut comprendre des renseignements de compte bancaire et/ou des renseignements sur le crédit aux consommateurs.
 • Les renseignements personnels obtenus de nos distributeurs/grossistes/revendeurs lorsque vous demandez de l'équipement et des accessoires par leur intermédiaire.
 • Applicable uniquement aux distributeurs – Les renseignements personnels que vous fournissez au moyen de notre formulaire Engagement de partenaire de distribution IDEXX, dont prénom, nom de famille, adresse de courriel, date de naissance, titre d'emploi/poste occupé, adresse de l'entreprise.
 • Applicable uniquement aux distributeurs - Les renseignements personnels obtenus de notre fournisseur indépendant de diligence raisonnable, dont prénom, nom de famille, adresse électronique, date de naissance, titre d'emploi/poste occupé, adresse de l'entreprise, curriculum vitae, antécédents professionnels, détails d'identification nationale (tel que no. de passeport) et condamnations criminelles là où la loi locale le permet.

 

Pourquoi recueillons-nous ces renseignements?

 • Pour satisfaire à nos obligations contractuelles envers vous quand vous commandez des biens et services IDEXX.
 • Pour préparer et traiter les sommes que vous devez pour des commandes et des contrats conclus avec IDEXX.
 • Pour invoquer ou défendre les droits juridiques de IDEXX.
 • Pour améliorer les produits et services pour nos clients.
 • Pour améliorer nos services de soutien au client.

Les activités communes de soutien au client impliquant des données personnelles comprennent :
-Enregistrement de vos appels à des fins de formation, là où la loi locale le permet
-Création de journaux d'événement pour soutenir des questions de service
-Vous envoyer des sondages volontaires sur le soutien au client

 • Pour administrer et améliorer nos applications mobiles.
 • Pour administrer les programmes de fidélisation de la clientèle IDEXX.
 • Pour s'assurer que nos partenaires commerciaux complètent le processus de diligence raisonnable dans le cadre du programme IDEXX de lutte contre la corruption.

 

Quelle est notre justification légale pour leur traitement?

La « justification légale » signifie qu'IDEXX doit avoir un motif légitime particulier de traiter vos renseignements personnels.

Nous traitons vos renseignements personnels en fonction d'un des motifs légitimes suivants :

 • Le traitement est nécessaire pour l'exécution d'un contrat que nous avons conclu avec vous ou pour prendre certaines mesures avant de conclure un contrat avec vous.

Les exemples de traitement de vos renseignements personnels en fonction de l'exécution d'un contrat comprennent notre réalisation des pratiques commerciales habituelles suivantes qui nous permettent d'accepter votre commande et de vous livrer des biens et services de calibre mondial :
-Saisie de commande
-Configuration principale de client
-Tarification
-Expédition de produit
-Facturation
-Exécution de nos obligations de garantie
-Réparation, entretien et service des instruments
-Récupération d'actifs

 • Le traitement est nécessaire pour satisfaire à nos obligations légales.
 • Le traitement est nécessaire afin d'atteindre les intérêts légitimes de IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée.

Un exemple de notre traitement de vos données personnelles dans le but de satisfaire à nos intérêts légitimes, sans porter atteinte, de façon disproportionnée, à votre vie privée, est lorsque IDEXX Animana, VetConnect PLUSMD ou SmartServiceMC utilise les données que vous nous fournissez pour prévoir les besoins de nos clients, nous donner des perspectives qui avantageront les pratiques vétérinaires en général, et pour offrir des services professionnels et de la formation médicale à l'industrie vétérinaire.

IDEXX utilise uniquement des données cumulatives qui ne peuvent vous identifier directement. À titre de mesure de protection supplémentaire de votre vie privée, IDEXX anonymise entièrement ces données.

 

Qui d'autre peut les recevoir?

 • Vos renseignements personnels ne peuvent être traités que par des personnes travaillant selon le principe de connaissance, pour ou au nom du groupe de sociétés IDEXX, aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.
 • Quand IDEXX embauche des fournisseurs de service tiers éprouvés pour le traitement de vos renseignements personnels, vos renseignements personnels sont uniquement traités selon sur nos directives, et nous concluons des accords appropriés de traitement de données avec lesdits fournisseurs de traitement tiers.
 • IDEXX ne partage vos renseignements personnels avec aucun tiers à moins d'y être contraint par la loi (y compris les organismes externes/gouvernementaux), ou avec des tiers dignes de confiance à notre emploi dans la mesure nécessaire pour administrer vos commandes ou exécuter vos contrats conclus avec IDEXX.

Par exemple, nous collaborons avec des fournisseurs de service tiers offrant les solutions SaaS (Software as a Service) ou des services d'hébergement. Nous embauchons également des fournisseurs de services de TI qui soutiennent le fonctionnement de nos systèmes de manière sécuritaire et stable. Nous embauchons également des fournisseurs de service indépendants qui offrent des services de diligence raisonnable pour appuyer le programme IDEXX de lutte contre la corruption.

Si vous achetez des produits ou services par l'intermédiaire des commandes en ligne IDEXX, les renseignements de carte de crédit que vous soumettez par l'intermédiaire des commandes en ligne IDEXX, dont prénom, adresse, numéro de carte de crédit et numéro de vérification, sont envoyés directement à un système de traitement de paiement indépendant. IDEXX ne stocke et ne conserve aucun renseignement de carte de crédit soumis par l'intermédiaire des commandes en ligne IDEXX. Si vous choisissez une méthode de paiement par prélèvement automatique, IDEXX partagera certains renseignements personnels avec votre institution financière afin de prendre des arrangements pour le paiement.

Que recueillons-nous?

 • Les renseignements personnels que vous fournissez pour exécuter l'ensemble des opérations en lien avec la fourniture des services de tests en laboratoire et les services de consultation en médecine, dont prénom, nom de famille, titre, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et autres coordonnées nécessaires.
 • Les renseignements personnels que vous fournissez concernant vos détails de paiement, y compris détails bancaires ou postaux, numéro de la transaction, numéro de chèque, numéro de carte de crédit, numéro de vérification, renseignements de compte bancaire.
 • Les renseignements personnels que vous fournissez par l'intermédiaire de nos formulaires de commande en ligne IDEXX, dont les détails de votre pratique, adresse, adresse de courriel, code de vétérinaire IDEXX, noms du propriétaire et du patient.
 • Les renseignements personnels obtenus d'une agence d'évaluation sur les consommateurs en lien avec votre demande de crédit, qui peut comprendre des renseignements de compte bancaire et/ou des renseignements sur le crédit aux consommateurs.
 • Si vous êtes un propriétaire d'animal de compagnie qui avez choisi pour la facturation directe de IDEXX, les renseignements personnels obtenus de votre vétérinaire/clinique.

 

Pourquoi recueillons-nous ces renseignements?

 • Pour satisfaire à nos obligations contractuelles envers vous quand vous commandez des biens et services IDEXX.

Ces obligations commerciales habituelles comprennent :
-Saisie de commande
-Configuration principale de client
-Traitement des commandes (cueillettes d'échantillons)

 • Pour administrer les opérations de notre laboratoire.
 • Pour préparer et traiter les sommes que vous devez pour des commandes et des contrats conclus avec IDEXX.

Ces opérations commerciales habituelles comprennent :
-Tarification
-Facturation
-Crédit et recouvrement
-Comptabilité financière

 • Pour améliorer nos services de laboratoire.

Par exemple, enregistrement de vos appels à des fins de formation, là où la loi locale le permet

 • Prévoir la facturation directe à votre vétérinaire/clinique selon vos directives.
 • Pour invoquer ou défendre les droits juridiques de IDEXX.

 

Quelle est notre justification légale pour leur traitement?

La « justification légale » signifie qu'IDEXX doit avoir un motif légitime particulier de traiter vos renseignements personnels.

Nous traitons vos renseignements personnels en fonction d'une des justifications légales suivantes :

 • Le traitement est nécessaire pour l'exécution d'un contrat que nous avons conclu avec vous ou pour prendre certaines mesures avant de conclure un contrat avec vous.
 • Le traitement est nécessaire pour satisfaire à nos obligations légales.
 • Le traitement est nécessaire afin d'atteindre les intérêts légitimes de IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée.

Un exemple de notre traitement de vos données personnelles dans le but de satisfaire à nos intérêts légitimes, sans porter atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée, est lorsque nous utilisons les données que vous fournissez par l'intermédiaire de nos activités de traitement habituelles de nos affaires de laboratoire pour prévoir les besoins de nos clients et nous donner des perspectives qui avantageront les pratiques vétérinaires en général, et pour offrir des services professionnels et de la formation médicale à l'industrie vétérinaire.

IDEXX utilise uniquement des données cumulatives qui ne peuvent vous identifier directement. À titre de mesure de protection supplémentaire de votre vie privée, IDEXX anonymise entièrement ces données.

 

Qui d'autre peut les recevoir?

 • Vos renseignements personnels ne peuvent être traités que par des personnes travaillant selon le principe de connaissance, pour ou au nom du groupe de sociétés IDEXX, aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.
 • Quand IDEXX embauche des fournisseurs de service tiers éprouvés pour le traitement de vos renseignements personnels, ils traitent vos renseignements personnels en s'appuyant uniquement sur nos directives, et nous concluons des accords appropriés de traitement de données avec lesdits fournisseurs de traitement tiers.
 • IDEXX ne partage vos renseignements personnels avec aucun tiers à moins d'y être contraint par la loi (y compris les organismes externes/gouvernementaux), ou avec des tiers dignes de confiance à notre emploi dans la mesure nécessaire pour administrer vos commandes ou exécuter vos contrats conclus avec IDEXX.

Par exemple, pour les données de résultats clients, nous collaborons avec des fournisseurs de services indépendants qui offrent des services d'hébergement. Nous embauchons également des fournisseurs de services de TI qui soutiennent la surveillance du fonctionnement stable de nos systèmes.

Si vous achetez des produits ou services par l'intermédiaire des commandes en ligne IDEXX, les renseignements de carte de crédit que vous soumettez par l'intermédiaire des commandes en ligne IDEXX, dont prénom, adresse, numéro de carte de crédit et numéro de vérification, sont envoyés directement à un système de traitement de paiement indépendant. IDEXX ne stocke et ne conserve aucun renseignement de carte de crédit soumis par l'intermédiaire des commandes en ligne IDEXX.

 • Si vous choisissez pour une méthode de paiement par prélèvement automatique, IDEXX partagera certains renseignements personnels avec votre institution financière afin de prendre des arrangements pour le paiement.

Que recueillons-nous?

 • Les renseignements personnels que vous avez fournis lors de votre achat ou autorisation de produits, d'équipement, ou de services de laboratoire IDEXX.
 • Les renseignements personnels que vous avez fournis lors d'une inscription à un événement en direct, une conférence, un tirage ou un webinaire, y compris les coordonnées fournies lors de réunions et événements d'initiation, dont l'information qui figure sur des cartes de visite.
 • Les renseignements personnels que vous avez fournis en vous inscrivant à nos formations et plateformes d'apprentissage en ligne, dont le IDEXX Learning Center.
 • Les renseignements personnels que vous avez fournis en prenant part à nos programmes ou promotions de marketing, y compris votre nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse de courriel, renseignements sur votre société ou organisme, et autres renseignements nécessaires pour ledit programme ou ladite promotion IDEXX en particulier.
 • Les renseignements personnels que vous avez fournis en participant à nos panels sur la qualité, nos sondages auprès de la clientèle ou nos projets de recherches sur les perspectives du marché/clients.
 • Les renseignements personnels obtenus par l'intermédiaire de ou générés sur nos sites Web, applications mobiles, bulletins d'information électroniques, courriels commerciaux ou technologies liées.

Les exemples comprennent :
-Une adresse de protocole internet (IP) affectée à votre ordinateur ou réseau par votre fournisseur d'accès internet (FAI).
-Votre comportement de navigation sur nos sites Web, y compris de l'information sur vos visites, les pages visitées et votre façon de naviguer sur nos sites Web. 
-Si vous ouvrez une infolettre ou un courriel commercial et les sections que vous sélectionnez. Les témoins (cookies) sont des petits fichiers texte installés sur votre ordinateur ou appareil mobile par les sites Web que vous visitez. Consultez aussi déclaration IDEXX sur les témoins.

 • Les renseignements personnels obtenus d'autres sources publiques :
  • Les renseignements personnels disponibles sur les publications vétérinaires publiques.
  • Les renseignements personnels disponibles sur les sites Web ou des associations professionnelles vétérinaires publiques.
  • Les renseignements personnels obtenus du Registre du Commerce de la Chambre de Commerce.
  • Les renseignements personnels disponibles sur les réseaux publics de médias sociaux professionnels, y compris LinkedIn.
  • Les renseignements personnels disponibles sur les réseaux publics de médias sociaux professionnels, y compris Facebook.

Nos sites Web IDEXX peuvent contenir des hyperliens vers des sites Web d'autres parties et des boutons de réseaux de médias sociaux. Nous vous recommandons de récapituler la politique de confidentialité et l'utilisation des témoins de ces sites Web/réseaux de médias sociaux, car IDEXX n'a aucun contrôle sur leurs politiques de confidentialité.

 

Pourquoi recueillons-nous ces renseignements?

 • Pour la gestion de la relation client.

Vos coordonnées sont enregistrées dans nos systèmes et peuvent être utilisées pour envoyer d'importantes mises à jour commerciales, ainsi que les informations que vous avez demandé de recevoir, y compris des bulletins d'information, des invitations à des événements et colloques, et d'autres renseignements demandés pour nous aider à mieux vous former et vous desservir.

 • Pour l'établissement de rapports internes sur le rendement du marché de IDEXX et aux fins d'étalonnage.
 • Pour les campagnes de marketing ciblées et liées à nos différents secteurs d'activité.
 • Pour analyser la rétroaction des clients reçue des panels sur la qualité, des sondages clients ou des projets de recherches sur les perspectives du marché/clients.
 • Pour améliorer nos produits, nos services et nos sites Web.

 

Quelle est notre justification légale pour leur traitement?

La « justification légale » signifie qu'IDEXX doit avoir un motif légitime particulier de traiter vos renseignements personnels.

Nous traitons vos renseignements personnels en fonction d'une des justifications légales suivantes :

 • Le traitement est nécessaire pour l'exécution d'un contrat que nous avons conclu avec vous ou pour prendre certaines mesures avant de conclure un contrat avec vous.
 • Le traitement est nécessaire afin d'atteindre les intérêts légitimes de IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée.
 • Le traitement est fondé sur votre consentement éclairé au traitement de vos renseignements personnels pour un motif particulier, y compris vous abonner à nos bulletins d'information électroniques, courriels de marketing, assister à nos conférences ou webinaires, participer à nos tirages.
  • Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps. Veuillez consulter la section VOS DROITS de la présente Politique de confidentialité.

 

Qui d'autre peut les recevoir?

 • Vos renseignements personnels ne peuvent être traités que par des personnes travaillant selon le principe de connaissance, pour ou au nom du groupe de sociétés IDEXX, aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.
 • Quand IDEXX embauche des fournisseurs de service tiers éprouvés pour le traitement de vos renseignements personnels, vos renseignements personnels sont uniquement traités selon nos directives, et nous concluons des accords appropriés de traitement de données avec lesdits fournisseurs de traitement tiers.
 • IDEXX ne partage vos renseignements personnels avec aucun tiers à moins d'y être contraint par la loi (y compris les organismes externes/gouvernementaux), ou dans la mesure nécessaire, avec des tiers dignes de confiance collaborant avec nous pour gérer nos activités de relation client et de marketing à votre endroit.

Par exemple, nous collaborons avec des fournisseurs de service tiers offrant les solutions SaaS (Software as a Service) ou des services d'hébergement. Nous collaborons aussi avec de tierces parties qui nous offrent des services liés aux bulletins d'information en ligne, au publipostage et au traitement de renseignements personnels soumis par l'intermédiaire de formulaires électroniques sur nos sites Web. Nous embauchons également des fournisseurs de services de TI qui soutiennent le fonctionnement de nos systèmes de manière sécuritaire et fiable. Nous collaborons aussi avec des fournisseurs indépendants qui appuient l'étude des marchés en développement et les recherches sur les perspectives clients.

 • IDEXX peut également partager des renseignements personnels avec de tierces parties éprouvées afin de vous présenter, avec votre consentement préalable, certains services et offres. Toutefois, lesdites parties ne pourront accéder à et utiliser vos renseignements personnels qu'à cette fin restreinte en vertu d'un contrat écrit précisant ledit motif restreint et la base légitime, et où nécessaire.

Que recueillons-nous?

 • Les renseignements personnels que vous fournissez en téléphonant à la ligne d'assistance IDEXX en matière d'éthique ou en soumettant un formulaire en ligne au moyen de la ligne d'assistance IDEXX en matière d'éthique.

 

Pourquoi recueillons-nous ces renseignements?

 • Pour favoriser un milieu d'affaires éthique et satisfaire à certaines obligations légales applicables à toutes les sociétés cotées sur une bourse américaine.

 

Quelle est notre justification légale pour leur traitement?

La « justification légale » signifie qu'IDEXX doit avoir un motif légitime particulier de traiter vos renseignements personnels.

Nous traitons vos renseignements personnels en fonction d'une des justifications légales suivantes :

 • Le traitement est nécessaire afin d'atteindre les intérêts légitimes de IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée.
 • Le traitement est nécessaire pour satisfaire à nos obligations légales.

 

Qui d'autre peut les recevoir?

 • IDEXX a conclu un contrat avec une société indépendante pour héberger les appels à notre ligne d'assistance IDEXX en matière d'éthique et le système de gestion de cas. Quand vous téléphonez à la ligne d'assistance IDEXX en matière d'éthique, un spécialiste vous questionnera au sujet de vos soucis. Le spécialiste enregistrera dans un système sécurisé l'information que vous lui fournirez et enverra un avis de soumission à un membre autorisé du service de conformité IDEXX.
   

Nous ne conserverons pas vos renseignements personnels plus longtemps que nécessaire. Nous sommes guidés par la présente Politique de confidentialité, les calendriers de conservation de dossiers internes IDEXX et les obligations légales applicables.

Nous sommes une entreprise mondiale dont le siège social est situé aux États-Unis. Pour exploiter notre entreprise mondiale et servir nos clients, nous devons transférer vos renseignements personnels vers nos bureaux et fournisseurs de services situés aux États-Unis ou parfois ailleurs, lorsque cela est nécessaire pour réaliser nos finalités de traitement de vos renseignements personnels, comme décrit dans le présent Avis de confidentialité. Nous croyons qu’il est important d’assurer un niveau de protection similaire conformément aux exigences applicables si nous transférons vos renseignements personnels vers un autre pays.

Transfert de renseignements personnels hors de l'Espace économique européen (EEE), du Royaume-Uni et de la Suisse :

Les pays de l’EEE, le Royaume-Uni et la Suisse disposent de lois étendues qui protègent vos renseignements personnels. Si nous transférons vos renseignements personnels depuis l’EEE, le Royaume-Uni et/ou la Suisse vers d’autres pays, nous maintenons un niveau similaire de protection des données, y compris lors du transfert de vos renseignements personnels vers des pays tiers dont les lois ne fournissent pas un niveau équivalent de protection des données, comme les États-Unis. Nous comptons y parvenir en prenant des mesures de protection supplémentaires appropriées conformément aux exigences applicables au transfert des renseignements personnels à partir de l’EEE, du Royaume-Uni et/ou de la Suisse vers des pays tiers, comme les États-Unis.

L’une des mesures de protection relative au transfert des renseignements personnels vers les États-Unis est l’auto-certification conformément au Bouclier de protection des données personnelles UE-États-Unis et Suisse-États-Unis. 

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. et OPTI Medical Systems, Inc. disposent de cadres de bouclier de protection UE-É.-U. et Suisse-É.-U., tel que stipulé par le U.S. Department of Commerce (ministère du Commerce des États-Unis).

Veuillez cliquer ici pour visualiser UE-É.-U. et Suisse-É.-U. l'Avis de bouclier de protection de la vie privée IDEXX.

Veuillez noter que les Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis ont été invalidés en tant que mécanismes appropriés pour le transfert des renseignements personnels à partir de l’EEE, du Royaume-Uni et/ou de la Suisse vers des pays tiers. L’invalidation de ces boucliers ne libère pas IDEXX de ses obligations au titre des Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis, car ces boucliers continuent à s’appliquer. IDEXX continuera à se conformer aux exigences de ces Boucliers de protection des données, conformément aux déclarations ci-dessus.

En plus des Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis, IDEXX prend des mesures de protection supplémentaires pour se conformer aux exigences relatives au transfert des renseignements personnels à partir de l’EEE, du Royaume-Uni et/ou de la Suisse vers des pays tiers, en particulier en mettant en œuvre et en appliquant les clauses contractuelles types appropriées de l’UE, telles qu’approuvées par la Commission européenne.

Vous pouvez contacter si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les mesures que nous avons prises pour protéger vos renseignements personnels en cas de transfert vers un pays situé en dehors de l’EEE, du Royaume-Uni et/ou de la Suisse.

Les produits et services IDEXX ne s'adressent à aucun individu de moins de seize (16) ans, et nous ne recueillons, ne demandons ou n'utilisons pas les renseignements personnels d'enfants. Si nous constatons qu'un enfant de moins de 16 ans nous a fourni des renseignements personnels, nous prendrons des mesures pour les supprimer dans les plus brefs délais.

 • Si vous êtes un résident de l’EEE ou du Royaume-Uni, ou si IDEXX traite vos données personnelles dans le cadre de vos activités au sein de l'EEE ou du Royaume-Uni, vous avez le droit, en vertu du nouveau règlement de l'Union européenne relatif à la protection des données personnelles (RGPD de l’UE) ou du Règlement général sur la protection des données du Royaume-Uni (RGPD du R.-U.), de poser des questions ou de demander que des mesures soient prises concernant vos données personnelles. Ces demandes comprennent :
  • L'accès à vos renseignements personnels, et la correction ou la suppression de vos renseignements personnels, la restriction du traitement de vos renseignements personnels, le droit de vous opposer au traitement de vos renseignements personnels et la transférabilité de vos renseignements personnels. Veuillez aller au formulaire de demande électronique IDEXX formulaire de demande électronique IDEXX
  • Le retrait de votre consentement en tout temps des activités de traitement pour lesquelles IDEXX doit obtenir votre consentement en tant que justification légale pour réaliser lesdites activités de traitement. Vous pouvez le faire en avisant le chef de la protection des renseignements personnels à l'adresse chiefprivacyofficer@idexx.com ou à une adresse postale ou un numéro de téléphone précisé ci-dessus. Le retrait de votre consentement n'aura aucune influence sur la légitimité de notre utilisation de vos renseignements personnels précédant votre retrait.
  • Déposez une plainte auprès d'une autorité de surveillance de protection des données ou de votre propre agence chargée de la protection des données.
 • Si vous êtes un résident brésilien ou si IDEXX traite vos données à caractère personnel dans le cadre de nos activités au Brésil, vous avez le droit, en vertu de la Loi générale sur la protection des données (LGPD), de poser des questions sur vos données à caractère personnel ou de demander que des mesures soient prises à leur égard. Ces demandes comprennent :
  • L’accès à vos renseignements personnels et la rectification ou l’effacement de ceux-ci, la limitation du traitement de vos renseignements personnels, le droit de vous opposer au traitement de vos renseignements personnels et la portabilité de vos renseignements personnels. Veuillez utiliser le Formulaire de demande électronique d’IDEXX pour soumettre votre demande à IDEXX. Nous évaluerons la demande et prendrons les mesures nécessaires.
 • Retirez votre consentement à tout moment pour les activités de traitement pour lesquelles IDEXX se fonde sur votre consentement comme justification légale du traitement. Vous pouvez le faire en avisant le chef de la protection des renseignements personnels à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com ou à une adresse ou au numéro de téléphone indiqué(e) ci-dessous (AVEC QUI COMMUNIQUER). Si vous retirez votre consentement, cela n’affectera pas la légalité de l’utilisation que nous faisons de vos renseignements personnels avant votre retrait. Si vous êtes un résident de la Chine, veuillez consulter la section « AVIS AUX RÉSIDENTS DE LA CHINE » de la présente Politique de confidentialité.
 • Si vous êtes un résident de la Californie, veuillez consulter la section « AVIS AUX RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE » de la présente Politique de confidentialité.
 • Si vous êtes un résident du Nevada, veuillez consulter la section « AVIS AUX RÉSIDENTS DU NEVADA » de la présente Politique de confidentialité.
 • Si vous résidez ailleurs,  il se peut que vous possédiez des droits semblables. Veuillez communiquer avec notre chef de la protection des renseignements personnels à l'adresse chiefprivacyofficer@idexx.com ou à une adresse postale ou un numéro de téléphone précisé ci-dessus.
 • Peu importe où vous habitez dans le monde, pour tout souci concernant notre traitement de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec notre chef de la protection des renseignements personnels au moyen des coordonnées fournies dans la présente Politique de confidentialité. Nous ouvrirons une enquête et tenterons de résoudre tous les soucis par référence aux principes contenus dans la présente Politique de confidentialité.

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à tout(e) institution, gouvernement, tribunal, organisme ou autorité (y compris les organismes d'application de la loi) à qui nous sommes obligés de les divulguer par la loi ou au besoin dans le but de protéger nos droits juridiques et ceux d'autres, ou pour prévenir tout dommage, ou conformément à vos directives.

Nous employons des mesures de protection matérielles, procédurales et techniques commercialement raisonnables pour décourager tout accès, destruction, utilisation, modification ou divulgation non autorisés de vos renseignements personnels. Nous commandons à nos employés de traiter ces renseignements en conformité avec la présente Politique de confidentialité, et tout mauvais usage de la part d'employés peut entraîner la prise de mesures disciplinaires.

Il se peut que nous devions parfois modifier la présente Politique de confidentialité afin de refléter des changements dans notre façon de recueillir et d'utiliser les renseignements personnels ou des modifications des lois, règlements et normes du secteur d'activité en matière de vie privée. Nous fournirons un préavis raisonnable de tout changement important apporté à la Politique de confidentialité, y compris par l'intermédiaire de liens publiés sur les sites Web de IDEXX.

N'hésitez pas à communiquer avec notre chef de la protection des renseignements personnels aux numéros et adresses suivants pour toute question sur notre Politique de confidentialité ou concernant l'utilisation de vos renseignements personnels :

 • Adresse électronique : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Nº de téléphone : 1 888 557-6518
 • Adresse postale : IDEXX Laboratories, Inc., Attention : Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

Si vous habitez dans l'Union européenne, l'Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse : 

 • Adresse électronique : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Adresse postale : IDEXX Europe B.V., a/s : Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX a également nommé un ‘administrateur de la sécurité des données – Allemagne’ pour nos entités allemandes : Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim,Leipzig) et IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • Adresse électronique : GermanyDPO@idexx.com
 • Adresse postale : IDEXX Europe B.V., a/s : Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

IDEXX Globale Datenschutzrichtlinie

Letzte Aktualisierung: 19. November 2020

EINFÜHRUNG

Das Unternehmen IDEXX respektiert Ihre Privatsphäre. In der folgenden Datenschutzrichtlinie („Datenschutzrichtlinie“) wird erläutert, was Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns wissen sollten, falls Sie eines von Folgendem in Bezug auf IDEXX sind:

 • Kunde
 • Potentieller Kunde, der mehr über IDEXX erfahren möchte
 • Website-Besucher
 • Anbieter
 • Vertriebshändler
 • Haustierbesitzer
 • Oder ein gegenwärtiger oder potentieller Partner von IDEXX, wenn unsere geschäftlichen Interaktionen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beinhalten

   

Was sind „personenbezogene Daten“? 
Dies sind sämtliche Informationen und Daten, die sich auf eine identifizierte und identifizierbare lebende Person beziehen.
In der vorliegenden Datenschutzrichtlinie haben die Ausdrücke „personenbezogene Informationen“ und „personenbezogene Daten“ die gleiche Bedeutung.

Diese Datenschutzrichtlinie bezieht sich auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Unternehmen IDEXX Laboratories, Inc., und dessen Partner- und Zweigunternehmen („IDEXX“) und ist für alle Mitglieder der Firmengruppe IDEXX rechtlich bindend.  Eine Liste der IDEXX-Firmen finden Sie hier.

Ich bin ein Mitarbeiter von IDEXX, bei welcher Stelle kann ich mehr zur Verarbeitung 
meiner personenbezogene Daten erfahren? 
Sämtliche Mitarbeiter von IDEXX können über die internen Kommunikationskanäle von IDEXX auf die Erklärung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Mitarbeitern zugreifen.

Um mehr zu einem spezifischen Thema in dieser Datenschutzrichtlinie zu erfahren, klicken Sie bitte, um den Text zu erweitern.

Welche Daten erheben wir? 

 • Von Ihnen für die Lieferung der von Ihnen angeforderten Geräte und Zubehörteile vorgelegte personenbezogene Daten wie Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse und andere benötigte Kontaktangaben.
 • Von Ihnen hinsichtlich Ihrer Zahlungen vorgelegte personenbezogene Daten wie Kreditkartennummer, Verifizierungsnummer, Bankkontodaten. 
 • Von Ihnen über IDEXX Online Orders vorgelegte personenbezogene Daten wie Kundenregistrierungsdaten (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Land) und Anmeldedaten (E-Mail-Adresse, Benutzername und Kennungsphrase).
 • Von Ihnen über unsere Mobilgeräteapplikation VetConnect® Plus vorgelegte personenbezogene Daten, wenn Sie diese Applikation herunterladen, einschließlich Kontaktangaben. 
 • Personenbezogene Daten, die von der MobilgeräteapplikationVetConnect® Plus erfasst werden, falls Sie diese Applikation herunterladen und nutzen wollen, einschließlich Daten zu Ihren Transaktionen mit uns, Aufzeichnungen von Kontoaktivitäten (einschließlich Käufen von verschiedenen Produkten und Diensten), Daten zu Ihrem Mobilgerät, um das korrekte Arbeiten Ihrer Mobilgeräteapplikation sicherzustellen (einschließlich Typ des genutzten Mobilgeräts, ID des Applikationsanbieters, Betriebssystem Ihres Mobilgeräts, Angaben dazu, ob die Beschränkungen zu Betriebssystemen umgangen wurden, Menge des freien Speicherplatzes auf Ihrem Gerät und Informationen dazu, wie Sie unsere Mobilgeräteapplikation nutzen). 
 • Personenbezogene Daten, die von einer Verbraucherauskunftei in Verbindung mit Ihrem Antrag auf Kredit erfasst werden, wozu eventuell Konto- und/oder Verbraucherkreditdaten gehören können. 
 • Personenbezogene Daten, die von unseren Vertriebshändlern/Großhändlern/Wiederverkäufern eingeholt werden, wenn Sie über diese Geräte und Zubehör anfordern. 
 • Gilt nur für Vertriebshändler - Personenbezogene Daten, die von Ihnen über unser Formular „IDEXX Distribution Partner Engagement“ (IDEXX Vertriebspartner-Einsetzung) vorgelegt werden, wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Stellenbezeichnung/-titel und Geschäftsadresse.
 • Gilt nur für Vertriebshändler - Personenbezogene Daten, die von unseren Drittdienstleistern für die Due-Diligence-Prüfung eingeholt werden, einschließlich Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Stellenbezeichnung/-titel, Geschäftsadresse, Lebenslauf (CV), bisherige Anstellungen, staatliche Ausweisdaten (wie Reisepassnummer) und, sofern gesetzlich zulässig, Angaben zu Vorstrafen. 

 

Warum erheben wir diese Daten?

 • Um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, wenn Sie Waren und Dienstleistungen von IDEXX bestellen.
 • Um die Zahlung von Beträgen zu organisieren und zu bearbeiten, die Sie bezüglich Bestellungen und mit IDEXX geschlossenen Verträgen schulden.
 • Zur Durchsetzung und Verteidigung der gesetzlichen Rechte von IDEXX,
 • Um unsere Produkte und Dienste für unsere Kunden zu verbessern.
 • Um unsere Kundenbetreuungsleistungen zu verbessern.

Zu den gewöhnlichen Kundenbetreuungsaktivitäten gehören: 
- Aufzeichnung von Telefongesprächen für Schulungszwecke, die von Ihnen an uns gerichtet werden, sofern gesetzlich gestattet
- Erstellung von Vorfalls-Logs zur Unterstützung von Serviceproblemen
- Senden von freiwillig zu durchlaufenden Befragungen zur Kundenbetreuung an Sie

 • Zur Verwaltung und Verbesserung unserer Mobilgeräteapplikationen. 
 • Zur Verwaltung von Kundenloyalitätsprogrammen von IDEXX.  
 • Um sicherzustellen, dass unsere Geschäftspartner den Due-Diligence-Prozess als Teil des Programms zur Verhinderung von Korruption und Bestechung von IDEXX absolvieren.v

 

Was ist unsere rechtliche Begründung für die Verarbeitung?

„Rechtliche Begründung“ heißt, dass IDEXX einen spezifischen rechtmäßigen Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben muss.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Basis der folgenden rechtmäßigen Gründe:

 • Die Verarbeitung ist notwendig zur Erfüllung eines Vertrags, den wir mit Ihnen geschlossen haben, oder um spezifische Maßnahmen zu ergreifen, bevor wir einen Vertrag mit Ihnen schließen.

Beispielsweise verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Erfüllung eines Vertrags wenn wir die folgenden routinemäßigen Geschäftsvorgänge durchführen, mit Hilfe derer wir Ihre Bestellung erfüllen und Waren und Dienstleistungen von Weltruf für Sie bereitstellen können:

-Bestellungseingabe, 
-Einrichtung von Kundenstammdaten,
-Preisfestlegung,
-Produktversand,
-Fakturierung,
-Erfüllung unserer Garantieverpflichtungen,
-Reparatur-, Instandhaltungs- und Instrumentenservice,
-Eintreibung von Betriebseigentum.

 • Die Verarbeitung ist notwendig, um unsere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen.
 • Die Verarbeitung ist notwendig, um die berechtigten Interessen von IDEXX wahrzunehmen, vorausgesetzt dies bedeutet keine unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz.

Beispielsweise verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen ohne unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz wenn IDEXX Animana, VetConnect PLUS® oder SmartService™ die uns von Ihnen vorgelegten Daten dazu nutzen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu prognostizieren, um Aufschluss darüber zu erhalten, was Tierarztpraxen im Allgemeinen zugute kommen wird und um professionelle Dienste und medizinische Schulungen für die Tierarztbranche bereitzustellen.

IDEXX nutzt nur aggregierte Daten, mit denen Sie nicht direkt identifiziert werden können. IDEXX anonymisiert diese Daten als zusätzliche Maßnahme zum Schutz Ihrer Privatsphäre.  

 

Wer sonst könnte diese Daten erhalten? 

 • Ihre personenbezogenen Daten werden nur von Personen verarbeitet, die für und im Auftrag der IDEXX Firmengruppe arbeiten, für den Zugriff auf diese Daten einen spezifischen Kenntnisbedarf haben und die Verarbeitung für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke ausführen.
 • Wenn IDEXX Drittdienstleister mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beauftragt, verarbeiten diese Ihre personenbezogenen Daten nur nach Ihren Anweisungen und wir schließen mit diesen Drittdienstleistern angemessene Datenverarbeiterverträge ab.
 • IDEXX gibt Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist (unter anderem an externe/staatliche Stellen) oder insofern dies angemessenerweise bei vertrauenswürdigen Dritten notwendig ist, die uns helfen, Ihre Bestellungen oder Verträge mit IDEXX zu erfüllen oder zu verwalten.

Zum Beispiel arbeiten wir mit Drittdienstleistern, die SaaS-Lösungen („Software as a Service“) oder Hosting-Dienste anbieten. Wir beschäftigen auch IT-Dienstleister, die technische Unterstützung bieten, um den Betrieb unserer Systeme sicher und stabil abzuwickeln. Wir beschäftigen auch Drittdienstleister, die Due-Diligence-Dienste anbieten, um das Programm zur Verhinderung von Korruption und Bestechung von IDEXX zu unterstützen. 

Wenn Sie Produkte oder Dienste über „IDEXX Online Orders“ (Online-Bestellungen) kaufen, werden die Kreditkartendaten, die Sie über IDEXX Online Orders eingeben, wie Name, Adresse, Kreditkartennummer und Verifizierungsnummer, direkt an einen externen Zahlungsverarbeiter weitergegeben. IDEXX speichert und bewahrt keine Kreditkartendaten auf, die über IDEXX Online Orders vorgelegt werden. Wenn Sie als Zahlungsweise das Lastschrifteinzugsverfahren wählen, gibt IDEXX bestimmte personenbezogene Daten an Ihr Finanzinstitut weiter, um die Zahlung abzuwickeln. 

Welche Daten erheben wir?

 • Personenbezogene Daten, die von Ihnen vorgelegt werden, um alle Vorgänge in Verbindung mit der Bereitstellung von Laboruntersuchungs- und internen Arzneimittelberatungsdiensten durchzuführen, wie Vorname, Nachname, Titel, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse und andere benötigte Kontaktangaben.
 • Von Ihnen hinsichtlich Ihrer Zahlungen vorgelegte personenbezogene Daten wie Angaben zur Bankverbindung oder Postanschrift, Nummer der Transaktion, Schecknummer, Kreditkartennummer, Verifizierungsnummer, Bankkontodaten. 
 • Von Ihnen über IDEXX „Online Order“-Formulare vorgelegte personenbezogene Daten wie Angaben zur Praxis, Adresse, E-Mail, IDEXX Tierarztschlüssel, Name von Halter und Patient.
 • Personenbezogene Daten, die von einer Verbraucherauskunftei in Verbindung mit Ihrem Antrag auf Kredit erfasst werden, wozu eventuell Konto- und/oder Verbraucherkreditdaten gehören können. 
 • Personenbezogene Daten, die von Ihrem Tierarzt/Ihrer Klinik erhoben werden, falls Sie ein Haustierhalter sind, der eine direkte Rechnungsstellung von IDEXX wünscht. 

 

Warum erheben wir diese Daten?

 • Um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, wenn Sie Waren und Dienstleistungen von IDEXX bestellen.

Diese routinemäßigen geschäftlichen Verpflichtungen sind:
-Bestellungseingabe,
-Einrichtung von Kundenstammdaten,
-Bestellungserfüllung (Probenabholungen),

 • Verwaltung unserer Laborbetriebsabläufe.
 • Um die Zahlung von Beträgen zu organisieren und zu bearbeiten, die Sie bezüglich Bestellungen und mit IDEXX geschlossenen Verträgen schulden.

Diese routinemäßigen geschäftlichen Betriebsabläufe sind:
-Preisfestlegung,
-Fakturierung,
-Kredit und Abholungen,
-Finanzbuchhaltung, 

 • Verbesserung unserer Labordienste.

Beispielsweise Aufzeichnung von Telefongesprächen für Schulungszwecke, die von Ihnen an uns gerichtet werden, sofern gesetzlich gestattet.

 • Um nach Ihren Anweisungen an Ihren Tierarzt/Ihre Klinik die direkte Rechnungsstellung einzuleiten.
 • Zur Durchsetzung und Verteidigung der gesetzlichen Rechte von IDEXX,

 

Was ist unsere rechtliche Begründung für die Verarbeitung?

„Rechtliche Begründung“ heißt, dass IDEXX einen spezifischen rechtmäßigen Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben muss.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Basis eines der folgenden rechtmäßigen Gründe:

 • Die Verarbeitung ist notwendig zur Erfüllung eines Vertrags, den wir mit Ihnen geschlossen haben, oder um spezifische Maßnahmen zu ergreifen, bevor wir einen Vertrag mit Ihnen schließen.
 • Die Verarbeitung ist notwendig, um unsere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen.
 • Die Verarbeitung ist notwendig, um die berechtigten Interessen von IDEXX wahrzunehmen, vorausgesetzt dies bedeutet keine unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz. 

Beispielsweise verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen ohne unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz, wenn wir die uns von Ihnen vorgelegten Daten innerhalb der routinemäßigen Verarbeitungsaktivitäten unseres Referenzlaborgeschäfts nutzen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu prognostizieren, um Aufschluss darüber zu erhalten, was Tierarztpraxen im Allgemeinen zugute kommen wird, und um professionelle Dienste und medizinische Schulungen für die Tierarztbranche bereitzustellen.

IDEXX nutzt nur aggregierte Daten, mit denen Sie nicht direkt identifiziert werden können. IDEXX anonymisiert diese Daten als zusätzliche Maßnahme zum Schutz Ihrer Privatsphäre.

 

Wer sonst könnte diese Daten erhalten?

 • Ihre personenbezogenen Daten werden nur von Personen verarbeitet, die für und im Auftrag der IDEXX Firmengruppe arbeiten, für den Zugriff auf diese Daten einen spezifischen Kenntnisbedarf haben und die Verarbeitung für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke ausführen.
 • Wenn IDEXX Drittdienstleister mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beauftragt, verarbeiten diese Ihre personenbezogenen Daten nur nach Ihren Anweisungen und wir schließen mit diesen Drittdienstleistern angemessene Datenverarbeiterverträge ab.
 • IDEXX gibt Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist (unter anderem an externe/staatliche Stellen) oder insofern dies angemessenerweise bei vertrauenswürdigen Dritten notwendig ist, die uns helfen, Ihre Bestellungen oder Verträge mit IDEXX zu erfüllen oder zu verwalten. 

Zum Beispiel arbeiten wir mit Drittdienstleistern, die Hosting-Dienste für Ergebnisdaten von Kunden anbieten. Wir beschäftigen auch IT-Dienstleister, die technische Unterstützung bieten, um den stabilen Betrieb unserer Systeme zu überwachen.

Wenn Sie Produkte oder Dienste über „IDEXX Online Orders“ (Online-Bestellungen) kaufen, werden die Kreditkartendaten, die Sie über IDEXX Online Orders eingeben, wie Name, Adresse, Kreditkartennummer und Verifizierungsnummer, direkt an einen externen Zahlungsverarbeiter weitergegeben. IDEXX speichert und bewahrt keine Kreditkartendaten auf, die über IDEXX Online Orders vorgelegt werden.

 • Wenn Sie als Zahlungsweise das Lastschrifteinzugsverfahren wählen, gibt IDEXX bestimmte personenbezogene Daten an Ihr Finanzinstitut weiter, um die Zahlung abzuwickeln. 

Welche Daten erheben wir?

 • Personenbezogene Daten, die Sie während des Kaufs oder der Lizenzierung von Produkten/oder Geräten von IDEXX und/oder bei der Anforderung von Labordiensten vorlegen.
 • Personenbezogene Daten, die Sie vorlegen, wenn Sie sich für ein IDEXX Live Event, eine Konferenz, Tombolas und/oder Webinare registrieren, unter anderem während Einführungstreffen und -veranstaltungen vorgelegte Kontaktangaben wie etwa Informationen auf Geschäftskarten.
 • Personenbezogene Daten, die Sie vorlegen, wenn Sie sich für die Teilnahme an Online-Schulungen oder Lernplattformen wie dem IDEXX Learning Center registrieren.
 • Personenbezogene Daten, die Sie vorlegen, wenn Sie an unseren Marketingprogrammen oder Werbeaktionen teilnehmen, wie Name, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Informationen über Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation sowie andere Informationen, die für ein bestimmtes Programm oder eine Werbeaktion von IDEXX benötigt werden.
 • Personenbezogene Daten, die Sie vorlegen, wenn Sie an unseren Qualitätssicherungsgruppen, Kundenbefragungen oder Forschungsprojekten zu Markt-/Kundeninformationen teilnehmen. 
 • Personenbezogene Daten, die über unsere Websites, Mobilgeräteapplikationen, elektronischen Newsletters, kommerziellen E-Mails oder verbundene Technologien erfasst oder darauf erzeugt werden.

Beispiele hierfür:
-Internet Protocol (IP) Adresse, die Ihrem Computer oder Netzwerk durch Ihren Internet-Dienstanbieter (ISP) zugeteilt wurde.
-Daten zu Ihrem Browsing-Verhalten auf unseren Websites einschließlich Daten zu Ihren Besuchen, zu den besuchten Seiten und zur Weise, in welcher Sie auf unseren Websites navigieren.
-Ob Sie einen Newsletter oder eine E-Mail, die der Werbung dient, öffnen und welchen Abschnitte Sie auswählen. Cookies sind kleine Textdateien, die von den von Ihnen besuchten Websites auf Ihrem Rechner oder Mobilgerät platziert werden.  Siehe dazu auch IDEXX Cookie Statement.

 • Personenbezogene Daten, die von anderen öffentlichen Quellen erfasst werden:
  • Personenbezogene Daten, die in öffentlich zugänglichen Zeitschriften für Tierärzte zur Verfügung stehen.
  • Personenbezogene Daten, die auf öffentlich zugänglichen Websites für Veterinärfachleute oder -verbände zur Verfügung stehen.
  • Personenbezogene Daten, die vom Handelsregister der Handelskammer erfasst werden.
  • Personenbezogene Daten, die auf öffentlich zugänglichen Social Media-Plattformen wie LinkedIn zur Verfügung stehen. 
  • Personenbezogene Daten, die auf öffentlich zugänglichen Social Media-Plattformen wie Facebook zur Verfügung stehen.  
    

Unsere IDEXX-Websites können Hyperlinks zu Websites von anderen Parteien und Social Media-Buttons enthalten. Wir würden Ihnen empfehlen, sich die Datenschutzrichtlinien und die Richtlinien zur Verwendung von Cookies auf diesen Websites/Social Media-Plattformen anzusehen, da IDEXX keine Kontrolle über deren Datenschutzrichtlinien hat.

 

Warum erheben wir diese Daten?

 • Für das Kundenbeziehungsmanagement.

Ihre Kontaktdaten werden in unseren Systemen aufgezeichnet und können dazu genutzt werden, um Ihnen wichtige neueste Nachrichten zu unserem Unternehmen sowie die von Ihnen angeforderten Informationen zuzusenden, unter anderem Newsletters, Einladungen zu Veranstaltungen und Seminaren und sonstige angeforderte Informationen, mit Hilfe derer wir Ihnen bessere Schulungen und Dienste bieten können.

 • Für die interne Berichterstellung zur Marktperformanz von IDEXX und für Leistungsvergleichszwecke.
 • Für gezielte, mit unseren verschiedenen Geschäftsfeldern verbundene Marketingkampagnen.
 • Zur Analyse von Informationsrückmeldungen von Kunden, die aus Qualitätssicherungsgruppen, Kundenbefragungen oder Forschungsprojekten zu Markt-/Kundeninformationen bei uns eingehen.
 • Um unsere Produkte, Dienste und Websites zu verbessern.

 

Was ist unsere rechtliche Begründung für die Verarbeitung?

„Rechtliche Begründung“ heißt, dass IDEXX einen spezifischen rechtmäßigen Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben muss.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Basis eines der folgenden rechtmäßigen Gründe:

 • Die Verarbeitung ist notwendig zur Erfüllung eines Vertrags, den wir mit Ihnen geschlossen haben, oder um spezifische Maßnahmen zu ergreifen, bevor wir einen Vertrag mit Ihnen schließen.
 • Die Verarbeitung ist notwendig, um die berechtigten Interessen von IDEXX wahrzunehmen, vorausgesetzt dies bedeutet keine unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz. 
 • Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer ausdrücklich gegebenen Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für einen spezifischen Zweck wie unter anderem die Registrierung für unsere elektronischen Newsletters, Marketing-E-Mails, die Teilnahme an unseren Konferenzen und Webinaren und die Teilnahme an unseren Tombolas.
  • Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.  Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel IHRE RECHTE in dieser Datenschutzrichtlinie.

 

Wer sonst könnte diese Daten erhalten? 

 • Ihre personenbezogenen Daten werden nur von Personen verarbeitet, die für und im Auftrag der IDEXX Firmengruppe arbeiten, für den Zugriff auf diese Daten einen spezifischen Kenntnisbedarf haben und die Verarbeitung für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke ausführen.
 • Wenn IDEXX Drittdienstleister mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beauftragt, verarbeiten diese Ihre personenbezogenen Daten nur nach Ihren Anweisungen und wir schließen mit diesen Drittdienstleistern angemessene Datenverarbeiterverträge ab.
 • IDEXX gibt Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist (unter anderem an externe/staatliche Stellen) oder insofern dies angemessenerweise bei vertrauenswürdigen Dritten notwendig ist, die uns helfen, unsere Beziehung zu Ihnen als Kunde und unsere Marketingaktivitäten zu verwalten.  
   

Zum Beispiel arbeiten wir mit Drittdienstleistern, die SaaS-Lösungen („Software as a Service“) oder Hosting-Dienste anbieten. Wir arbeiten auch mit Dritten zusammen, die Dienste für uns erbringen, die mit Online-Newsletters, Postwurfsendungen und der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die über Web-Formulare auf unseren Websites vorgelegt werden, zusammenhängen.  Wir beschäftigen auch IT-Dienstleister, die technische Unterstützung bieten, um den Betrieb unserer Systeme sicher und stabil abzuwickeln. Wir arbeiten auch mit Drittdienstleistern zusammen, die IDEXX darin unterstützen, Marktforschungen und Forschungen zu Kundeninformationen zu betreiben.

 • IDEXX kann personenbezogene Daten auch an vertrauenswürdige Dritte weitergeben, um Ihnen bestimmte Angebote unterbreiten und Dienste für Sie erbringen zu können. Diese Parteien werden jedoch nur zu diesem beschränkten Zweck auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen und diese nutzen können. Die Weitergabe der Daten erfolgt auf Grundlage eines schriftlichen Vertrags, in dem der beschränkte Zweck der Verarbeitung und die rechtliche Grundlage für die Weitergabe im Einzelnen beschrieben ist, und ggf. mit Ihrer vorherigen Einwilligung.

Welche Daten erheben wir?  

 • Personenbezogene Daten, die von Ihnen vorgelegt werden, wenn Sie die IDEXX Ethik-Hotline anrufen oder ein Online-Formular über die IDEXX Ethik-Hotline vorlegen.

 

Warum erheben wir diese Daten?

 • um eine ethische Geschäftsumgebung zu unterstützen und bestimmte gesetzliche Pflichten zu erfüllen, die für alle börsennotierten Unternehmen in den USA gelten, 

 

Was ist unsere rechtliche Begründung für die Verarbeitung?

„Rechtliche Begründung“ heißt, dass IDEXX einen spezifischen rechtmäßigen Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben muss.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Basis eines der folgenden rechtmäßigen Gründe:

 • Die Verarbeitung ist notwendig, um die berechtigten Interessen von IDEXX wahrzunehmen, vorausgesetzt dies bedeutet keine unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz. 
 • Die Verarbeitung ist notwendig, um unsere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen.

 

Wer sonst könnte diese Daten erhalten? 

 • Wir beschäftigen eine Drittfirma, die das Hosting für das System für den E-Mail-Eingang und das Fallverwaltungssystem der IDEXX Ethik-Hotline betreibt. Wenn Sie einen Anruf an die IDEXX Ethik-Hotline tätigen, wird ein Spezialist Ihnen Fragen zu Ihrem Anliegen stellen. Der Spezialist wird die von Ihnen vorgebrachten Informationen auf einem sicheren System aufzeichnen und dann eine Mitteilung zur Informationsvorlage an ein befugtes Mitglied der Compliance-Abteilung von IDEXX senden.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als notwendig aufbewahren. Unsere Leitlinien sind die vorliegende Datenschutzrichtlinie, die internen Unterlagenaufbewahrungszeitpläne von IDEXX und die für uns geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Wir sind ein global agierendes Unternehmen und unser Hauptsitz befindet sich in den Vereinigten Staaten. Für die Betriebsfähigkeit unseres globales Unternehmens und für die Wahrnehmung der Interessen unserer Kunden müssen wir Ihre personenbezogenen Daten in unsere Niederlassungen und zu Dienstleistern, die jeweils in den USA oder gelegentlich andernorts ansässig sind, übermitteln, wenn dies zur Erfüllung der Zwecke unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wie in dieser Datenschutzrichtline beschrieben, erforderlich ist. Wir halten es für wichtig, ein ähnliches Maß an Schutz in Übereinstimmung mit den geltenden Vorgaben zu gewährleisten, falls wir Ihre personenbezogenen Daten in ein anderes Land übermitteln. 

Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), Großbritanniens und der Schweiz:

Die Länder im EWR, Großbritannien und die Schweiz verfügen über umfassende gesetzliche Vorschriften zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem EWR, aus Großbritannien und/oder aus der Schweiz in andere Länder übermitteln, sorgen wir für ein ähnliches Datenschutzniveau, und zwar auch dann, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten in Drittländer übermitteln, deren Gesetzgebung kein ähnliches Datenschutzniveau bietet, wie etwa die Vereinigten Staaten. Für dieses Ziel greifen wir auf angemessene zusätzliche Garantien zurück, die mit den jeweils zutreffenden Vorgaben für die Übermittlung personenbezogener Daten aus dem EWR, aus Großbritannien und/oder aus der Schweiz in Drittländer, wie etwa die USA, im Einklang stehen.

Ein der Garantien für die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA war die Selbstzertifizierung gemäß dem Rahmenbestimmungen des EU-US- und des Swiss-US Privacy Shield.

Die Firmen IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. und OPTI Medical Systems, Inc. haben, wie vom Handelsministerium der USA empfohlen, eine Selbstzertifizierung hinsichtlich der Erfüllung der Bestimmungen des EU-U.S.- und des Swiss-U.S. Privacy Shield-Rahmens durchgeführt. 

Bitte klicken Sie heir Hinweise zum EU-US und Swiss-US Privacy Shield-Rahmen, um die Hinweise von IDEXX zum Privacy Shield-Rahmen einzusehen.

Bitte beachten Sie, dass die Rahmenbestimmungen des EU-US und Swiss-US Privacy Shield nicht länger als geeignete Mechanismen für die Übermittlung personenbezogener Daten aus dem EWR, aus Großbritannien und/oder aus der Schweiz in Drittländer Geltung haben. Die Außerkraftsetzung dieser Rahmenbestimmungen befreit IDEXX nicht von den eigenen Verpflichtungen gemäß den Rahmenbestimmungen des EU-US und Swiss-US Privacy Shield, da diese Rahmenbestimmungen weiterhin Anwendung finden. IDEXX wird die Vorgaben dieser Privacy-Shield-Rahmenbestimmungen weiterhin im Einklang mit den vorstehenden Aussagen erfüllen. 

Zusätzlich zu den Privacy-Shield-Rahmenbestimmungen sorgt IDEXX nunmehr für ergänzende Garantien für die Erfüllung der Vorgaben in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten aus dem EWR, aus Großbritannien und/oder aus der Schweiz in Drittländer, insbesondere durch Implementierung der geeigneten EU-Standardvertragsklauseln, die durch die Europäische Kommission genehmigt worden sind.

Sie können gerne mit uns Kontakt aufnehmen, wenn Sie weitere Informationen zu den Maßnahmen erhalten wollen, die wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergriffen haben, falls diese in ein Land außerhalb des EWR, Großbritanniens oder der Schweiz übermittelt werden.

Die Produkte und Dienste von IDEXX sind nicht für Personen gedacht, die das Alter von sechzehn (16) Jahren noch nicht erreicht haben, und wir erheben nicht wissentlich personenbezogene Daten von Kindern und verlangen und nutzen solche Daten auch nicht. Wenn uns bekannt wird, dass uns ein Kind unter 16 Jahren personenbezogene Daten vorgelegt hat, ergreifen wir Maßnahmen, um diese Daten so bald wie möglich zu löschen.

 • Wenn Sie im EWR oder in Großbritannien ansässig sind oder wenn IDEXX Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihren Tätigkeiten im EWR oder in Großbritannien verarbeitet, haben Sie gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO) oder der britischen General Data Protection Regulation (UK GDPR) das Recht, Fragen hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten zu stellen oder bestimmte Handlungen in Bezug auf diese Daten zu verlangen. Solche Anforderungen sind unter anderem folgende:
  • Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und Berichtigung oder Löschung dieser Daten, Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten.  Bitte gehen Sie zu IDEXX E-Request Form , um Ihre Anfrage an IDEXX zu richten.  Wir werden Ihre Anfrage prüfen und bei Bedarf angemessene Maßnahmen ergreifen.
  • Recht zum jederzeitigen Widerrufen Ihrer Einwilligung für diejenigen Verarbeitungsvorgänge, in Bezug auf die sich das Unternehmen IDEXX auf Ihre persönliche Einwilligung als rechtliche Begründung der Verarbeitung stützt. Sie können dies tun, indem Sie eine Mitteilung an den Chief Privacy Officer (leitenden Datenschutzbeauftragten) unter chiefprivacyofficer@idexx.com oder unter einer der unten angegebenen Adressen oder Telefon- oder Faxnummern senden (KONTAKTSTELLEN). Falls Sie Ihre Einwilligung widerrufen, bleibt die Rechtmäßigkeit der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns vor diesem Widerruf hiervon unberührt.
  • Einreichen einer Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde oder bei der Datenschutzbehörde in Ihrem eigenen Land.
 • Wenn Sie in Brasilien ansässig sind oder wenn IDEXX Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihren Tätigkeiten in Brasilien verarbeitet, haben Sie gemäß dem Lei Geral de Proteção de Dado (LGPD – das brasilianische Datenschutzgesetz) das Recht, Fragen hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten zu stellen oder bestimmte Handlungen in Bezug auf diese Daten zu verlangen. Solche Anforderungen sind unter anderem folgende:
  • Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und Berichtigung oder Löschung dieser Daten, Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte gehen Sie zu IDEXX E-Request Form, um Ihre Anfrage an IDEXX zu richten.  Wir werden Ihre Anfrage prüfen und bei Bedarf angemessene Maßnahmen ergreifen.
  • Recht zum jederzeitigen Widerrufen Ihrer Einwilligung für diejenigen Verarbeitungsvorgänge, in Bezug auf die sich das Unternehmen IDEXX auf Ihre persönliche Einwilligung als rechtliche Begründung der Verarbeitung stützt. Sie können dies tun, indem Sie eine Mitteilung an den Chief Privacy Officer (leitenden Datenschutzbeauftragten) unter chiefprivacyofficer@idexx.com oder unter einer der unten angegebenen Adressen oder Telefon- oder Faxnummern senden (KONTAKTSTELLEN). Falls Sie Ihre Einwilligung widerrufen, bleibt die Rechtmäßigkeit der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns vor diesem Widerruf hiervon unberührt.
 • Wenn Sie Ihren ständigen Wohnsitz in China haben, lesen Sie bitte den Abschnitt „ERKLÄRUNG FÜR PERSONEN MIT WOHNSITZ IN CHINA“ in dieser Datenschutzrichtlinie.
 • Wenn Sie Ihren ständigen Wohnsitz im US-Bundesstaat Kalifornien haben, lesen Sie bitte den Abschnitt „ERKLÄRUNG FÜR PERSONEN MIT WOHNSITZ IN KALIFORNIEN“ in dieser Datenschutzrichtlinie.
 • Wenn Sie Ihren ständigen Wohnsitz im US-Bundesstaat Nevada haben, lesen Sie bitte den Abschnitt „ERKLÄRUNG FÜR PERSONEN MIT WOHNSITZ IN NEVADA“ in dieser Datenschutzrichtlinie.
 • Falls Sie andernorts ansässig sind, haben Sie eventuell ähnliche Rechte. Bitte kontaktieren Sie den Chief Privacy Officer (leitenden Datenschutzbeauftragten) unter chiefprivacyofficer@idexx.com oder unter einer der nachstehend angegebenen Adressen oder Telefon- oder Faxnummern.
 • Unabhängig von Ihrem jeweiligen Standort in der Welt sollten Sie sich bei Bedenken hinsichtlich der Nutzung und/oder Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten durch uns an unseren Chief Privacy Officer unter den in dieser Datenschutzrichtlinie aufgeführten Kontaktdaten wenden. Wir werden alle Anliegen und Bedenken untersuchen und versuchen, auf Grundlage der in dieser Datenschutzrichtlinie enthaltenen Grundsätze Ihre Bedenken auszuräumen.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten sämtlichen Institutionen, Regierungen, Gerichten, Behörden oder Stellen offenlegen (einschließlich Strafverfolgungsbehörden), denen wir diese Daten dem Gesetz nach offenlegen müssen oder wenn dies notwendig ist, um unsere gesetzlichen Rechte oder die Rechte von anderen zu schützen oder um Schaden zu verhindern oder um Ihren eigenen Anweisungen zu folgen.

Wir ergreifen alle wirtschaftlich vertretbaren physischen, verfahrenstechnischen und technischen Schutzmaßnahmen, um den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten durch unbefugte Personen und deren Zerstörung, Nutzung, Änderung und Offenlegung zu verhindern. Wir weisen unsere Mitarbeiter an, dass Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie zu handhaben sind und dass bei Missbrauch von Daten eventuell disziplinarische Maßnahmen eingeleitet werden können.

Es kann gelegentlich erforderlich sein, diese Richtlinie zu ändern, um Änderungen in Bezug auf die Art und Weise, wie wir personenbezogene Daten erheben und verwenden, oder um Änderungen in den mit dem Datenschutz verbundenen Gesetzen, Vorschriften und Branchenstandards Rechnung zu tragen. Wir werden Sie rechtzeitig über wesentliche Änderungen in dieser Datenschutzrichtlinie informieren, unter anderem über Links auf den IDEXX-Websites.

Sie können gerne mit unserem Chief Privacy Officer (leitenden Datenschutzbeauftragten) unter den nachstehend angegebenen Telefonnummern und Adressen Kontakt aufnehmen, wenn Sie Fragen zu unserer Datenschutzrichtlinie oder zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben: 

 • E-Mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Telefon: 1-888-557-6518
 • Postalisch: IDEXX Laboratories Inc., Attention: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, USA.
   

 

Falls Ihr Standort sich in der europäischen Union, im europäischen Wirtschaftsraum in Großbritannien oder in der Schweiz befindet: 

 • E-Mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Postalisch: IDEXX Europe B.V., Attention: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX hat auch einen „Datenschutzbeauftragten - Deutschland“ für die juristischen Personen des Unternehmens in Deutschland eingesetzt: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) und IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • E-Mail: GermanyDPO@idexx.com 
 • Postalisch: IDEXX Europe B.V., Attention: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

Informativa globale sulla privacy di IDEXX

Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2020

INTRODUZIONE

IDEXX rispetta la vostra privacy. La presente Informativa sulla privacy di IDEXX (“Informativa sulla privacy”) vi fornisce tutte le informazioni che dovete conoscere sull’elaborazione da parte nostra dei vostri dati personali nel vostro ruolo di:

 • Cliente IDEXX
 • Potenziale cliente IDEXX che desidera ulteriori informazioni su IDEXX
 • Visitatore del sito web di IDEXX
 • Fornitore di IDEXX
 • Distributore di IDEXX
 • Proprietario di un animale da compagnia
 • Qualsiasi altro partner effettivo o potenziale di IDEXX le cui interazioni commerciali con noi prevedono l’elaborazione dei vostri dati personali

Che cosa sono i “dati personali”?
Tutte le informazioni che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile. In questa Informativa sulla privacy, i termini “dati personali” e “informazioni personali” hanno lo stesso significato.

Questa Informativa sulla privacy si applica all’elaborazione dei vostri dati personali da parte di IDEXX Laboratories, Inc., delle sue consociate o filiali (“IDEXX”), ed è vincolante per tutte le società del gruppo IDEXX. Qui potete trovare un elenco delle società IDEXX.here.

Sono un dipendente IDEXX, dove posso trovare delle informazioni relative all’elaborazione dei miei dati personali?
Tutti i dipendenti IDEXX hanno accesso all’Informativa sulle elaborazioni delle informazioni del dipendente attraverso i canali di comunicazione interni di IDEXX.

Per leggere un argomento specifico di questa Informativa sulla privacy, fare clic per ampliare il testo.

Quali informazioni raccogliamo?

 • Informazioni personali da voi fornite per la consegna delle apparecchiature e degli accessori da voi richiesti, tra cui nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail e le altre informazioni di contatto necessarie.
 • Informazioni personali di pagamento da voi fornite come numero di carta di credito, codice di verifica, coordinate bancarie.
 • Informazioni personali da voi fornite mediante gli Ordini online IDEXX tra cui quelle per la registrazione del cliente (nome, cognome, indirizzo e-mail, Paese) e dati di accesso (indirizzo e-mail, nome utente e passphrase).
 • Informazioni personali da voi fornite attraverso la nostra applicazione mobile VetConnect® Plus se scegliete di scaricare e utilizzare questa applicazione inserendo le informazioni di contatto.
 • Informazioni personali da voi fornite attraverso la nostra applicazione mobile VetConnect® Plus se scegliete di scaricare e utilizzare questa applicazione inserendo le informazioni sulle vostre transazioni con noi, le registrazioni di attività dell’account (compresi gli acquisti di vari prodotti e servizi), le informazioni relative al vostro dispositivo mobile, per garantire il funzionamento corretto della nostra applicazione mobile (tra cui il tipo di dispositivo mobile da voi utilizzato, l’ID del fornitore dell’applicazione, il sistema operativo del vostro dispositivo mobile, se le restrizioni del sistema operativo sono state superate, lo spazio di archiviazione libero sul dispositivo e le informazioni sul modo in cui utilizzate l’applicazione mobile).
 • Informazioni personali ricevute da un’agenzia di reporting sui consumatori in relazione alla richiesta di credito dell’utente, le quali possono comprendere informazioni sull’account e/o sul credito del consumatore.
 • Informazioni personali ottenute dai nostri distributori/grossisti/rivenditori quando richiedete apparecchiature e accessori rivolgendovi a loro.
 • Applicabile esclusivamente ai distributori: informazioni personali fornite da voi attraverso il nostro modulo di Coinvolgimento del partner di distribuzione di IDEXX, tra cui nome, cognome, indirizzo e-mail, data di nascita, posizione/titolo lavorativo, indirizzo aziendale.
 • Applicabile esclusivamente ai distributori: informazioni personali ottenute dai nostri fornitori terzi di controlli di due diligence, tra cui nome, cognome, indirizzo e-mail, data di nascita, posizione/titolo lavorativo, indirizzo aziendale, CV, storia lavorativa, dati di identificazione nazionali (come numero del passaporto) e condanne penali laddove consentito dalla legge locale.

 

Perché raccogliamo le informazioni personali?

 • Per adempiere ai nostri obblighi contrattuali con voi quando ordinate beni e servizi di IDEXX.
 • Per disporre ed elaborare dei pagamenti da parte vostra in relazione a ordini o contratti effettuati con IDEXX.
 • Per promuovere o difendere i diritti legali di IDEXX.
 • Per migliorare i nostri prodotti e servizi per i nostri clienti
 • Per migliorare i nostri servizi di assistenza clienti.

Tra le normali attività di assistenza clienti in cui vengono utilizzati i dati personali vi sono:
- Registrazione delle chiamate da voi effettuate a scopo formativo, laddove consentito della legge locale
- Creazione di registri degli eventi a supporto dei problemi di assistenza
- Invio di sondaggi a partecipazione volontaria riguardanti l’assistenza clienti

 • Per gestire e migliorare le nostre applicazioni mobili.
 • Per gestire i programmi fedeltà per i clienti IDEXX.
 • Per assicurarci che i nostri partner aziendali completino il processo di due diligence nell’ambito del Programma anti-corruzione di IDEXX.

 

Qual è la nostra motivazione giuridica per l’elaborazione delle informazioni?

Con “motivazione giuridica” si intende che IDEXX deve avere un motivo legittimo specifico per effettuare l’elaborazione delle vostre informazioni personali.

Elaboriamo le vostre informazioni personali sulla base di uno dei seguenti motivi legittimi:

 • L’elaborazione è necessaria per l’esecuzione di un contratto stipulato con voi o per adottare misure specifiche prima di stipulare un contratto con voi.

Tra gli esempi di elaborazioni delle vostre informazioni personali basate sulla necessità di esecuzione di un contratto, ad esempio, vi sono lo svolgimento delle seguenti pratiche aziendali di routine che ci consentono di evadere i vostri ordini e fornirvi beni e servizi di prima classe:
-Registrazione dell’ordine
-Configurazione anagrafe clienti
-Prezzi
-Spedizione del prodotto
-Fatturazione
-Esecuzione dei nostri obblighi di garanzia
-Riparazione, manutenzione e assistenza
-Recupero dei beni

 • L’elaborazione è necessaria per soddisfare i nostri obblighi legali.
 • L’elaborazione è necessaria per soddisfare gli interessi legittimi di IDEXX e non viola sproporzionatamente la vostra privacy.

Un esempio dell’elaborazione delle vostre informazioni personali allo scopo di soddisfare un nostro legittimo interesse, senza violare sproporzionatamente la vostra privacy, è rappresentato dai casi in cui IDEXX Animana, VetConnect PLUS® o SmartService™ utilizzano i dati da voi forniti per anticipare le esigenze dei nostri clienti, ottenere informazioni che andranno a vantaggio della pratica veterinaria in generale e fornire servizi professionali e di formazione medica per il settore veterinario.

IDEXX utilizza solamente dati in forma aggregata che non vi identificano direttamente. IDEXX rende i dati completamente anonimi come ulteriore misura di tutela della vostra privacy.

 

Chi altri può ricevere queste informazioni?

 • Le vostre informazioni personali verranno elaborate esclusivamente da persone che lavorano per o per conto delle società del gruppo IDEXX sulla base dell’effettiva necessità di sapere e per gli scopi descritti nella presente Informativa sulla privacy.
 • Quando IDEXX assume fornitori di servizi terzi di fiducia per l’elaborazione delle vostre informazioni personali, tali fornitori elaboreranno le vostre informazioni solamente sulla base delle nostre istruzioni e stipuleremo appropriati accordi di elaborazione dei dati con questi elaboratori terzi.
 • IDEXX non condivide le vostre informazioni personali con terzi a meno che non sia richiesto dalla legge (anche da enti esterni/governativi), o le condivide, in base a quanto ragionevolmente necessario, con terzi di fiducia che collaborano con noi per l’esecuzione o la gestione dei vostri ordini o dei vostri contratti di lavoro stipulati con IDEXX.

Ad esempio collaboriamo con fornitori di servizi terzi che offrono soluzioni SaaS (Software as a Service) o servizi di hosting. Inoltre assumiamo fornitori di servizi IT che forniscono assistenza per il funzionamento sicuro e stabile dei nostri sistemi. Assumiamo inoltre fornitori di servizi di terza parte che offrono servizi di due diligence a supporto del Programma anti-corruzione di IDEXX.

Se acquistate prodotti o servizi attraverso IDEXX Online Orders, i dati della carta di credito inoltrati tramite IDEXX Online Orders, per esempio nome, indirizzo, numero di carta di credito e codice di verifica, vengono inviati direttamente a un elaboratore di pagamenti terzo. IDEXX non memorizza o conserva dati della carta di credito inviati tramite IDEXX Online Orders. Se scegliete l’addebito diretto come metodo di pagamento, IDEXX condividerà determinati dati personali con l’istituto finanziario di riferimento del cliente al fine di disporre i pagamenti.

Quali informazioni raccogliamo?

 • Informazioni personali da voi fornite per lo svolgimento di tutte le operazioni relative all’erogazione dei servizi di analisi di laboratorio e dei servizi interni di consulenza medica, tra cui nome, cognome, qualifica, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail e le altre informazioni di contatto necessarie.
 • Informazioni personali da voi fornite riguardanti le vostre informazioni di pagamento tra cui dati bancari o postali, numero della transazione, numero dell’assegno, numero della carta di credito, codice di verifica, coordinate bancarie.
 • Informazioni personali da voi fornite attraverso i nostri moduli d’ordine online IDEXX tra cui dati della pratica, indirizzo, e-mail, codice veterinario IDEXX, nome del proprietario e del paziente.
 • Informazioni personali ricevute da un’agenzia di reporting sui consumatori in relazione alla richiesta di credito dell’utente, le quali possono comprendere informazioni sull’account e/o sul credito del consumatore.
 • Informazioni personali ricevute dal vostro veterinario/dalla vostra clinica se siete proprietari di animali da compagnia che hanno scelto la fatturazione diretta di IDEXX.

 

Perché raccogliamo le informazioni personali?

 • Per adempiere ai nostri obblighi contrattuali con voi quando ordinate beni e servizi di IDEXX.

Tra questi obblighi aziendali di routine vi sono:
-Registrazione dell’ordine
-Configurazione anagrafe clienti
-Evasione degli ordini (prelievi di campioni)

 • Per gestire le nostre attività di laboratorio.
 • Per disporre ed elaborare dei pagamenti da parte vostra in relazione a ordini o contratti effettuati con IDEXX.

Tra queste attività aziendali di routine vi sono:
-Prezzi
-Fatturazione
-Crediti e riscossioni
-Rendiconti finanziari

 • Per migliorare i nostri servizi di laboratorio.

Ad esempio, registrando le chiamate da voi effettuate a scopo formativo, laddove consentito della legge locale

 • Per disporre la fatturazione diretta seguendo le vostre istruzioni impartite al veterinario/alla clinica.
 • Per promuovere o difendere i diritti legali di IDEXX.

 

Qual è la nostra motivazione giuridica per l’elaborazione delle informazioni?

Con “motivazione giuridica” si intende che IDEXX deve avere un motivo legittimo specifico per effettuare l’elaborazione delle vostre informazioni personali.

Elaboriamo le vostre informazioni personali sulla base di una delle seguenti motivazioni legali:

 • L’elaborazione è necessaria per l’esecuzione di un contratto stipulato con voi o per adottare misure specifiche prima di stipulare un contratto con voi.
 • L’elaborazione è necessaria per soddisfare i nostri obblighi legali.
 • L’elaborazione è necessaria per soddisfare gli interessi legittimi di IDEXX e non viola sproporzionatamente la vostra privacy.

Ad esempio, elaboriamo le vostre informazioni personali allo scopo di soddisfare un nostro legittimo interesse, senza violare sproporzionatamente la vostra privacy, quando utilizziamo i dati da voi forniti attraverso le attività di elaborazione aziendale di routine del nostro laboratorio di riferimento per prevedere le esigenze dei nostri clienti, ottenere informazioni che andranno a vantaggio della pratica veterinaria in generale e fornire servizi professionali e di formazione medica per il settore veterinario.

IDEXX utilizza solamente dati in forma aggregata che non vi identificano direttamente. IDEXX rende i dati completamente anonimi come ulteriore misura di tutela della vostra privacy.

 

Chi altri può ricevere queste informazioni?

 • Le vostre informazioni personali verranno elaborate esclusivamente da persone che lavorano per o per conto delle società del gruppo IDEXX sulla base dell’effettiva necessità di sapere e per gli scopi descritti nella presente Informativa sulla privacy.
 • Quando IDEXX assume fornitori di servizi terzi di fiducia per l’elaborazione delle vostre informazioni personali, tali fornitori elaboreranno le vostre informazioni solamente sulla base delle nostre istruzioni e stipuleremo appropriati accordi di elaborazione dei dati con questi elaboratori terzi.
 • IDEXX non condivide le vostre informazioni personali con terzi a meno che non sia richiesto dalla legge (anche da enti esterni/governativi), o le condivide, in base a quanto ragionevolmente necessario, con terzi di fiducia che collaborano con noi per l’esecuzione o la gestione dei vostri ordini o dei vostri contratti di lavoro stipulati con IDEXX.

Ad esempio, collaboriamo con fornitori di servizi terzi offrendo servizi di hosting per i dati relativi ai risultati dei clienti. Inoltre assumiamo fornitori di servizi IT che forniscono assistenza per monitorare l’affidabilità del funzionamento dei nostri sistemi.

Se acquistate prodotti o servizi attraverso IDEXX Online Orders, i dati della carta di credito inoltrati tramite IDEXX Online Orders, per esempio nome, indirizzo, numero di carta di credito e codice di verifica, vengono inviati direttamente a un elaboratore di pagamenti terzo. IDEXX non memorizza o conserva dati della carta di credito inviati tramite IDEXX Online Orders.

 • Se scegliete l’addebito diretto come metodo di pagamento, IDEXX condividerà determinati dati personali con l’istituto finanziario di riferimento del cliente al fine di disporre i pagamenti.

Quali informazioni raccogliamo?

 • Informazioni personali da voi fornite durante l’acquisto o la concessione della licenza per prodotti o apparecchiature IDEXX, e/o durante la richiesta di servizi di laboratorio.
 • Informazioni personali da voi fornite durante l’iscrizione a eventi live, conferenze, estrazioni e/o webinar IDEXX, tra cui le informazioni di contatto fornite durante le riunioni e gli eventi di presentazione, come le informazioni sui biglietti da visita.
 • Informazioni personali da voi fornite durante la registrazione ai nostri corsi di formazione o alle nostre piattaforme di apprendimento online tra cui IDEXX Learning Center.
 • Informazioni personali da voi fornite durante la partecipazione ai nostri programmi di marketing o alle nostre promozioni tra cui nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, informazioni relative alla vostra azienda o organizzazione, e altre informazioni necessarie per questo tipo particolare di programma o promozione IDEXX.
 • Informazioni personali da voi fornite durante la partecipazione ai nostri comitati per la qualità, sondaggi rivolti ai clienti o progetti di ricerca su mercato/clienti.
 • Informazioni personali ottenute attraverso o generate sui nostri siti web, applicazioni mobili, newsletter elettroniche, e-mail commerciali o tecnologie correlate.

Ecco alcuni esempi:
-Indirizzo IP (Internet Protocol) assegnato al vostro computer o alla vostra rete dal provider di servizi internet (Internet Service Provider, ISP).
-Il vostro comportamento di navigazione sui nostri siti web tra cui le informazioni sulle vostre visite, sulle pagine visitate e sul modo in cui navigate all’interno dei nostri siti web. 
-Se aprite una newsletter o una e-mail commerciale e quali sezioni selezionate. I cookie sono piccoli file di testo che vengono inseriti sul computer o dispositivo mobile dell’utente da parte dei siti web visitati. Vedere anche Informativa sui cookie di IDEXX.

 • Informazioni personali ottenute attraverso altre fonti di pubblico dominio:
  • Informazioni personali disponibili su riviste veterinarie di pubblico dominio.
  • Informazioni personali disponibili sui siti web e/o sugli albi professionali veterinari di pubblico dominio.
  • Informazioni personali ottenute attraverso il registro delle imprese della Camera di Commercio.
  • Informazioni personali disponibili sulle piattaforme di social media professionali di pubblico dominio tra cui LinkedIn.
  • Informazioni personali disponibili sulle piattaforme di social media di pubblico dominio tra cui Facebook.

I nostri siti web possono contenere collegamenti ipertestuali di siti web di altre parti e pulsanti di social media. Raccomandiamo di leggere l’informativa sulla privacy e l’utilizzo del cookie di questi siti web e piattaforme social media dal momento che IDEXX non ha alcun controllo sulle relative informative sulla privacy.

 

Perché raccogliamo le informazioni personali?

 • Per la gestione dei rapporti con i clienti.

Le vostre informazioni di contatto vengono registrate all’interno dei nostri sistemi e possono essere utilizzate per inviarvi importanti aggiornamenti aziendali, nonché le informazioni che voi ci richiedete, tra cui newsletter, inviti a eventi e seminari e altre informazioni richieste per consentirci di fornirvi un servizio e una formazione migliori.

 • Per le relazioni interne sulle prestazioni di mercato di IDEXX e ai fini di analisi comparativa.
 • Per le campagne di marketing mirate relative alle nostre diverse linee di attività.
 • Per analizzare i feedback dei clienti che riceviamo dai comitati per la qualità e attraverso i sondaggi dei clienti o i progetti di ricerca sui clienti/di mercato.
 • Per migliorare i nostri prodotti, servizi e siti web.

 

Qual è la nostra motivazione giuridica per l’elaborazione delle informazioni?

Con “motivazione giuridica” si intende che IDEXX deve avere un motivo legittimo specifico per effettuare l’elaborazione delle vostre informazioni personali.

Elaboriamo le vostre informazioni personali sulla base di una delle seguenti motivazioni legali:

 • L’elaborazione è necessaria per l’esecuzione di un contratto stipulato con voi o per adottare misure specifiche prima di stipulare un contratto con voi.
 • L’elaborazione è necessaria per soddisfare gli interessi legittimi di IDEXX e non viola sproporzionatamente la vostra privacy.
 • L’elaborazione si basa sul vostro chiaro consenso all’elaborazione delle vostre informazioni personali per uno scopo specifico, tra cui l’iscrizione alle nostre newsletter elettroniche ed e-mail di marketing e la partecipazione alle nostre conferenze o webinar e alle nostre lotterie.
  • Potete ritirare il vostro consenso in qualsiasi momento. Consultate la sezione I VOSTRI DIRITTI della presente Informativa sulla privacy.

 

Chi altri può ricevere queste informazioni?

 • Le vostre informazioni personali verranno elaborate esclusivamente da persone che lavorano per o per conto delle società del gruppo IDEXX sulla base dell’effettiva necessità di sapere e per gli scopi descritti nella presente Informativa sulla privacy.
 • Quando IDEXX assume fornitori di servizi terzi di fiducia per l’elaborazione delle vostre informazioni personali, tali fornitori elaboreranno le vostre informazioni solamente sulla base delle nostre istruzioni e stipuleremo appropriati accordi di elaborazione dei dati con questi elaboratori terzi.
 • IDEXX non condivide le vostre informazioni personali con terzi a meno che non sia richiesto dalla legge (anche da enti esterni/governativi), o le condivide, in base a quanto ragionevolmente necessario, con terzi affidabili che collaborano con noi per la gestione dei nostri rapporti con i clienti e per le attività di marketing rivolte a voi.

Ad esempio collaboriamo con fornitori di servizi terzi che offrono soluzioni SaaS (Software as a Service) o servizi di hosting. Collaboriamo inoltre con terze parti che ci forniscono servizi relativi a newsletter on-line, e-mail e all’elaborazione delle informazioni personali inviate attraverso i moduli web presenti sui nostri siti. Inoltre assumiamo fornitori di servizi IT che forniscono assistenza per il funzionamento sicuro e stabile dei nostri sistemi. Collaboriamo inoltre con fornitori di servizi terzi che supportano lo sviluppo da parte di IDEXX di ricerche di mercato e sulle opinioni dei clienti.

 • IDEXX può inoltre condividere le informazioni personali con terze parti affidabili per la presentazione di determinate offerte e l’erogazione di determinati servizi, ma queste parti potranno accedere e utilizzare le vostre informazioni personali solo per questo scopo limitato, ai sensi di un contratto scritto che descrive lo scopo limitato e la base legittima e, laddove richiesto, previo consenso da parte vostra.

Quali informazioni raccogliamo?

 • Informazioni personali da voi fornite quando contattate la linea di assistenza telefonica per l’etica di IDEXX o inviate un modulo online mediante la linea di assistenza per l’etica di IDEXX.

 

Perché raccogliamo le informazioni personali?

 • Per promuovere un ambiente aziendale etico e soddisfare determinati obblighi legali in vigore a tutte le società statunitensi quotate in borsa.

 

Qual è la nostra motivazione giuridica per l’elaborazione delle informazioni?

Con “motivazione giuridica” si intende che IDEXX deve avere un motivo legittimo specifico per effettuare l’elaborazione delle vostre informazioni personali.

Elaboriamo le vostre informazioni personali sulla base di una delle seguenti motivazioni legali:

 • L’elaborazione è necessaria per soddisfare gli interessi legittimi di IDEXX e non viola sproporzionatamente la vostra privacy.
 • L’elaborazione è necessaria per soddisfare i nostri obblighi legali.

 

Chi altri può ricevere queste informazioni?

 • IDEXX ha assunto una società terza per ospitare la nostra linea di assistenza telefonica per l’etica di IDEXX e il nostro sistema di gestione dei casi. Quando chiamate la linea di assistenza telefonica per l’etica di IDEXX, uno specialista vi farà delle domande riguardo ai vostri dubbi. Lo specialista registrerà le informazioni che fornite all’interno di un sistema protetto e invierà una notifica dell’invio a un membro autorizzato dell’ufficio Conformità di IDEXX

Non conserveremo le vostre informazioni personali più a lungo del necessario. Facciamo riferimento a questa Informativa sulla privacy, ai programmi interni di conservazione delle registrazioni di IDEXX e agli obblighi legali in vigore

Siamo un’azienda globale con sede centrale negli Stati Uniti. Per svolgere la nostra attività globale e servire i nostri clienti, abbiamo bisogno di trasferire le vostre informazioni personali ai nostri uffici e fornitori di servizi situati negli Stati Uniti, o talvolta altrove, quando necessario per perseguire i nostri scopi di trattamento dei vostri dati personali, come descritto nella presente Informativa sulla privacy. Riteniamo importante garantire un livello di protezione simile in conformità con i requisiti applicabili se trasferiamo le vostre informazioni personali a un altro Paese

Trasferimento delle informazioni personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), Regno Unito o della Svizzera: 

I Paesi del SEE, il Regno Unito e la Svizzera dispongono di leggi articolate che proteggono le vostre informazioni personali. Se trasferiamo le vostre informazioni personali dallo SEE, dal Regno Unito e/o dalla Svizzera ad altri Paesi, manteniamo un livello di protezione dei dati simile, anche quando trasferiamo le vostre informazioni personali a Paesi terzi con una legislazione che non fornisce un livello equivalente di protezione dei dati come gli Stati Uniti. Ci proponiamo di farlo adottando adeguate misure di salvaguardia aggiuntive in linea con i requisiti applicabili per il trasferimenti di informazioni personali dal SEE, dal Regno Unito e/o dalla Svizzera a Paesi terzi, come gli Stati Uniti. 

Una delle salvaguardie per il trasferimento di informazioni personali agli Stati Uniti è stata l’autocertificazione di conformità ai regimi sullo Scudo per la privacy UE-USA e Svizzera-USA.

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. e OPTI Medical Systems, Inc. hanno presentato un’autocertificazione per i Privacy Shield Framework EU-USA e Svizzera-USA, secondo quanto stabilito dal Dipartimento del commercio statunitense.

Fate clic qui (Informativa sul Privacy Shield EU-USA e Svizzera-USA) per visualizzare la notifica del Privacy Shield di IDEXX

Si prega di notare che i regimi sullo Scudo per la privacy UE-USA e Svizzera-USA sono stati invalidati come meccanismi adeguati per il trasferimento di informazioni personali dal SEE, dal Regno Unito e/o dalla Svizzera a Paesi terzi. L'invalidazione di questi regimi non solleva IDEXX dai suoi obblighi ai sensi dei regimi sullo Scudo per la privacy UE-USA e Svizzera-USA, in quanto tali regimi continuano ad applicarsi. IDEXX continuerà ad agire in conformità ai requisiti dei regimi sullo Scudo per la privacy, in linea con le disposizioni di cui sopra.

Oltre ai regimi sullo Scudo per la privacy, IDEXX sta adottando misure di salvaguardia supplementari per soddisfare i requisiti per il trasferimento di informazioni personali dal SEE, dal Regno Unito e/o dalla Svizzera a Paesi terzi, in particolare implementando e applicando le opportune clausole contrattuali standard dell’UE, come approvate dalla Commissione europea.

Se desiderate ricevere ulteriori informazioni sulle misure da noi adottate per tutelare le vostre informazioni personali se queste sono trasferite a un Paese al di fuori del SEE, del Regno Unito, della Svizzera, non esitate a contattarci.

I prodotti e i servizi IDEXX non sono rivolti a persone di età inferiore a sedici (16) anni, e non raccogliamo, richiediamo o utilizziamo consapevolmente informazioni personali di minori. Se dovessimo venire a conoscenza del fatto che un soggetto di età inferiore ai 16 anni ci ha fornito informazioni personali, prenderemo iniziative per rimuovere tali informazioni il prima possibile.

 • Se risiedete all’interno della EEA, o del Regno Unito o se IDEXX elabora i vostri dati personali nell’ambito delle nostre attività all’interno della EEA o Regno Unito, avete il diritto, ai sensi del Regolamento sulla protezione generale dei dati dell’Unione Europea (GDPR UE) o del Regolamento generale sulla protezione dei dati del Regno Unito (GDPR del Regno Unito), di fare domande o richiedere azioni relative ai vostri dati personali. Tali richieste includono:
  • L’accesso e la correzione o l’eliminazione delle vostre informazioni personali, la limitazione dell’elaborazione delle vostre informazioni personali, il diritto di opporsi all’elaborazione delle vostre informazioni personali e la portabilità delle vostre informazioni personali. Andate su modulo di richiesta online IDEXX per inviare la vostra richiesta a IDEXX. Valuteremo la richiesta e adotteremo le opportune azioni laddove necessario.
  • Il ritiro del vostro consenso, in qualsiasi momento, per le attività di elaborazione per cui IDEXX necessita del vostro consenso come motivazione legale all’elaborazione. Potete anche rivolgervi al Responsabile della privacy (Chief Privacy Officer) di seguito, all’indirizzo chiefprivacyofficer@idexx.com o all’indirizzo o numero di telefono riportati di seguito (CHI CONTATTARE). Se ritirate il vostro consenso, ciò non compromette la legittimità dell’utilizzo da parte nostra delle vostre informazioni personali avvenuto prima del vostro ritiro.
  • La presentazione di un reclamo presso un’autorità di supervisione per la protezione dei dati o la vostra Autorità locale per la protezione dei dati.
 • Se siete residenti in Brasile, o IDEXX tratta i vostri dati personali nell’ambito delle nostre attività in Brasile, avete il diritto, ai sensi della Legge Generale sulla Protezione dei Dati (GDPL), di porre domande o richiedere azioni riguardanti i vostri dati personali. Tali richieste includono:
  • Accesso e correzione o eliminazione delle vostre informazioni personali, la limitazione al dell’elaborazione delle vostre informazioni personali, il diritto di opporsi al all’elaborazione delle vostre informazioni personali e la portabilità delle vostre informazioni personali. Si prega di visitare modulo di richiesta online IDEXX  per inviare la richiesta a IDEXX. 
  • Revocare il consenso in qualsiasi momento per quelle attività di trattamento per cui IDEXX si basa sul vostro consenso come giustificazione legale per il Trattamento. Potete farlo comunicandolo al Chief Privacy Officer all’indirizzo chiefprivacyofficer@idexx.com o ad un indirizzo o numero di telefono specificato di seguito (CHI CONTATTARE). Se revocate il vostro consenso, ciò non influirà sulla liceità del nostro uso dei vostri dati personali prima del vostro ritiro. 
 • Se siete residenti in Cina, si prega di consultare la sezione “AVVISO AI RESIDENTI CINA” della presente Informativa sulla Privacy. 

 • Se siete residenti in California, si prega di consultare la sezione “AVVISO AI RESIDENTI DELLA CALIFORNIA” della presente Informativa sulla privacy.

 • Se siete residenti in Nevada, si prega di consultare la sezione “AVVISO AI RESIDENTI NEVADA” della presente Informativa sulla privacy

 • Se risiedete altrove , è possibile che godiate di diritti simili. Contattate il nostro Responsabile della privacy (Chief Privacy Officer) all’indirizzo chiefprivacyofficer@idexx.com o all’indirizzo o numero di telefono riportati sotto.

 • Indipendentemente dal Paese in cui risiedete, in caso di dubbi riguardo alla nostra gestione dei vostri dati personali, contattate il nostro Responsabile della privacy (Chief Privacy Officer) utilizzando le informazioni di contatto fornite nella presente Informativa sulla privacy. Condurremo le dovute indagini e cercheremo di risolvere tutti i dubbi facendo riferimento ai principi contenuti nella presente Informativa sulla privacy.

Possiamo divulgare le vostre informazioni personali a qualsiasi istituzione, governo, tribunale, agenzia o autorità (compresi gli enti delle forze dell’ordine) a cui la legge ci richieda di divulgarle, laddove necessario per proteggere i nostri diritti legali o diritti di altri, per prevenire eventuali danni o in base alle vostre indicazioni.

Adottiamo misure di sicurezza fisiche, procedurali e tecniche commercialmente ragionevoli per impedire l’accesso, la distruzione, l’uso, la modifica o la divulgazione non autorizzata delle vostre informazioni personali. IDEXX dà istruzione ai propri dipendenti di gestire i dati in conformità alla presente Informativa sulla privacy; qualsiasi uso improprio da parte dei dipendenti può comportare un’azione disciplinare.

Di volta in volta potrà essere necessario modificare la presente Informativa sulla privacy in modo tale da rispecchiare i cambiamenti nel modo in cui IDEXX raccoglie e utilizza le informazioni personali oppure i cambiamenti nelle leggi, nei regolamenti e negli standard di settore relativi alla privacy. IDEXX darà ragionevole preavviso delle modifiche sostanziali alla presente Informativa sulla privacy, anche tramite link pubblicati sui siti web IDEXX.

Se avete domande sulla nostra Informativa sulla privacy o sull’utilizzo delle vostre informazioni personali, non esitate a contattare il nostro Responsabile della privacy (Chief Privacy Officer) utilizzando i seguenti numeri e indirizzi:

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Telefono: 1-888-557-6518
 • Posta: IDEXX Laboratories, Inc., Attention: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

Se risiedete nell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo, nel Regno Unito, o in Svizzera: 

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Posta: IDEXX Europe B.V., Attention: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX ha inoltre nominato un “Responsabile della protezione dei dati– Germania” per le nostre entità tedesche: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim Lipsia) e IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • E-mail: GermanyDPO@idexx.com
 • Posta: IDEXX Europe B.V., Attention: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

Globalna polityka prywatności IDEXX

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.

WPROWADZENIE

W IDEXX szanujemy prywatność użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności IDEXX („Polityka prywatności”) zawiera informacje, jakie należy znać na temat przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika, jeśli jest on dla spółki IDEXX:

 • Klientem
 • Potencjalnym klientem, który chce dowiedzieć się więcej na temat IDEXX
 • Osobą odwiedzającą witrynę internetową
 • Dostawcą
 • Dystrybutorem
 • Właścicielem zwierzęcia
 • Lub jakikolwiek innym aktualnym lub potencjalnym partnerem spółki IDEXX w przypadkach, gdy nasze interakcje biznesowe obejmują przetwarzanie danych osobowych użytkownika

Co to są „dane osobowe”?
Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żywej osoby.
W niniejszej Polityce prywatności, „dane osobowe” i „informacje osobowe” mają takie samo znaczenie.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkownika przez spółkę IDEXX Laboratories, Inc., podmioty z nią powiązane lub od niej zależne („IDEXX”) i jest ono wiążące wobec wszystkich członków grupy spółek IDEXX. Listę spółek IDEXX można znaleźć tutaj.

Jestem pracownikiem firmy IDEXX, gdzie dowiem się więcej na temat przetwarzania moich danych osobowych?
Wszyscy pracownicy firmy IDEXX mają dostęp do Powiadomienia dotyczącego przetwarzania danych osobowych pracowników firmy IDEXX za pośrednictwem wewnętrznych kanałów komunikacji firmy IDEXX.

Aby przeczytać więcej na dany temat w niniejszej Polityce prywatności, należy kliknąć, aby rozwinąć tekst.

Jakie dane gromadzimy?

 • Dane osobowe podane przez użytkownika na potrzeby dostarczenia zamówionego wyposażenia i akcesoriów, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer faks, adres e-mail i inne potrzebne dane kontaktowe.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika w związku z płatnością, takie jak numer karty kredytowej, numer weryfikacyjny, dane konta bankowego.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika za pośrednictwem usługi IDEXX Online Orders, w tym rejestracji klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, kraj) i dane logowania (adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło).
 • Dane osobowe podane przez użytkownika za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej VetConnect® Plus, jeśli użytkownik postanowił pobrać tę aplikację i korzystać z niej, z uwzględnieniem danych kontaktowych.
 • Dane osobowe uzyskane z aplikacji mobilnej VetConnect® Plus, jeśli użytkownik postanowił ją pobrać i z niej korzystać, z uwzględnieniem informacji o transakcjach z nami, zapisami aktywności konta (w tym zakupów różnych produktów i usług), informacji o urządzeniu mobilnym użytkownika, w celu zapewnienia właściwego działania naszej aplikacji mobilnej (w tym informacje o typie używanego urządzenia mobilnego, identyfikator dostawcy aplikacji, system operacyjny urządzenia mobilnego, informacja, czy doszło do obejścia ograniczeń systemu operacyjnego, ilość wolnej pamięci w urządzeniu użytkownika i informacje o sposobie używania naszej aplikacji mobilnej).
 • Dane osobowe otrzymane od agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące konsumentów w związku z wnioskiem kredytowym, jakie mogą obejmować dane konta i/lub informacje o kredycie konsumenckim.
 • Dane osobowe uzyskane od naszych dystrybutorów/hurtowników/sprzedawców, jeśli użytkownik zamówił wyposażenie i akcesoria za ich pośrednictwem.
 • Dotyczy jedynie dystrybutorów – dane osobowe podane przez użytkownika za pośrednictwem formularza Partnera Dystrybucyjnego IDEXX, obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, tytuł/stanowisko służbowe, adres prowadzenia działalności.
 • Dotyczy jedynie dystrybutorów – dane osobowe otrzymane od naszych dostawców usług due diligence, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, tytuł/stanowisko służbowe, adres prowadzenia działalności, curriculum vitae, historia zatrudnienia, urzędowe dane identyfikacyjne (np. numer paszportu) i informacje o karalności, jeśli lokalne prawo na to pozwala.

 

• Dlaczego je gromadzimy?

 • W celu realizacji naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika przy zamówieniu towarów i usług IDEXX.
 • W celu zorganizowania i przetworzenia płatności kwot należnych od użytkownika z tytułu zamówień i umów zawartych z IDEXX.
 • W celu wykonania lub ochrony praw IDEXX.
 • W celu poprawy produktów i usług oferowanych naszym klientom
 • W celu usprawnienia obsługi klientów.

Zwykłe czynności związane z obsługą klienta obejmujące dane osobowe uwzględniają:
-Nagrywanie rozmów telefonicznych z użytkownikiem w celach szkoleniowych, jeśli miejscowe prawo na to pozwala
-Tworzenie dzienników zdarzeń dla wsparcia technicznego
-Przesyłanie dobrowolnych ankiet dotyczących obsługi klienta

 • W celu zarządzania naszymi aplikacjami mobilnymi i usprawnienia ich.
 • W celu zarządzania programami lojalnościowymi IDEXX.
 • W celu dopilnowania, aby nasi partnerzy biznesowi przeprowadzali swoje procesy due diligence w ramach programu antykorupcyjnego IDEXX

 

Jakie jest nasze prawne uzasadnienie przetwarzania tych danych?

„Uzasadnienie prawne” oznacza, że IDEXX musi mieć określony, zgodny z prawem powód, by przetwarzać dane osobowe pracownika.

Przetwarzamy dane osobowe pracowników w oparciu o jeden z następujących zgodnych z prawem powodów:

 • Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, jaką zawarliśmy z użytkownikiem albo w celu podjęcia stosownych czynności przed zawarciem umowy z użytkownikiem.

Przykłady przetwarzania danych osobowych użytkownika w oparciu o wykonanie umowy obejmują przeprowadzanie rutynowych procedur biznesowych umożliwiających nam przyjęcie zamówienia i dostarczenie wysokiej jakości towarów i usług:

-Wprowadzenie zamówienia
-Konfiguracja klienta
-Wyznaczenie ceny
-Wysyłka produktu
-Fakturowanie
-Wykonanie naszych zobowiązań gwarancyjnych
-Naprawy, konserwacja i serwis narzędzi
-Odzyskiwanie aktywów

 • Przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu osiągnięcia uzasadnionych celów IDEXX i nie narusza nieproporcjonalnie prywatności pracownika.

Przykładem przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu realizacji uzasadnionych celów bez nieproporcjonalnego naruszania jego prywatności jest sytuacja, gdy IDEXX Animana, VetConnect PLUS® lub SmartService™ wykorzystują podane dane do przewidzenia potrzeb klienta, uzyskania wniosków, jakie ogólnie wspomogą praktyki weterynaryjne i do zapewnienia profesjonalnych usług i wykształcenia medycznego w branży weterynaryjnej.

Spółka IDEXX wykorzystuje jedynie zagregowane dane, które nie umożliwiają bezpośredniego zidentyfikowania użytkownika. Spółka IDEXX w pełni anonimizuje te dane, co stanowi dodatkowy środek chroniący prywatność użytkownika.

 

Kto jeszcze może je otrzymać?

 • Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane jedynie przez osoby pracujące dla grupy IDEXX lub w jej imieniu w zakresie niezbędnym do wykonywania zobowiązań w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Jeśli IDEXX zatrudni zaufanych zewnętrznych usługodawców do przetwarzania danych osobowych pracownika, będą oni przetwarzać dane osobowe pracownika jedynie w oparciu o nasze instrukcje a my będziemy zawierać odpowiednie umowy o przetwarzanie danych z tymi usługodawcami.
 • Spółka IDEXX nie udostępnia danych osobowych pracownika osobom trzecim, o ile nie wymaga tego prawo (z uwzględnieniem organów zewnętrznych/rządowych) lub o ile nie jest to uzasadnione przekazanie danych zaufanym osobom trzecim współpracującym z nami przy zarządzaniu zamówieniami lub umowami zawartymi z IDEXX lub przy ich realizacji.

Na przykład współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami zapewniającymi rozwiązania SaaS (oprogramowanie jako usługa) lub usługi hostingowe. Zatrudniamy również dostawców usług informatycznych, którzy zapewniają wsparcie zapewniające bezpieczne i stabilne działanie naszych systemów. Zatrudniamy również zewnętrznych dostawców usług due diligence w celu wsparcia Programu antykorupcyjnego IDEXX.

W przypadku zakupu produktów lub usług za pośrednictwem usługi IDEXX Online Orders dane karty kredytowej podane w tej usłudze, takie jak imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej i kod weryfikacyjny, zostaną przekazane bezpośrednio niezależnej firmie przetwarzającej płatności. Firma IDEXX nie przechowuje żadnych danych kart kredytowych udostępnionych przy użyciu usługi IDEXX Online Orders. W przypadku wybrania opcji polecenia zapłaty jako metody płatności, spółka IDEXX udostępni niektóre dane osobowe użytkownika jego instytucji finansowej w celu realizacji płatności.

Jakie dane gromadzimy?

 • Dane osobowe podane przez użytkownika w celu przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z zapewnieniem usług badawczych laboratoriów i wewnętrznych usług konsultacji medycznej, w tym imię, nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, numer faks, adres e-mail i inne konieczne dane kontaktowe.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika w związku ze szczegółami płatności, takie jak dane bankowe czy pocztowe, numer transakcji, numer czeku, numer karty kredytowej, numer weryfikacyjny, dane konta bankowego.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika za pośrednictwem formularzy zamówienia online IDEXX, w tym dane praktyki zawodowej, adres, adres e-mail, kod weterynarza IDEXX, nazwisko właściciela i imię pacjenta.
 • Dane osobowe otrzymane od agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące konsumentów w związku z wnioskiem kredytowym, jakie mogą obejmować dane konta i/lub informacje o kredycie konsumenckim.
 • Dane osobowe uzyskane od weterynarza/kliniki weterynaryjnej użytkownika, jeśli jest on właścicielem zwierzęcia, który wybrał wystawienie faktury bezpośrednio przez IDEXX.

 

Dlaczego je gromadzimy?

 • W celu realizacji naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika przy zamówieniu towarów i usług IDEXX.

Te rutynowe zobowiązania biznesowe obejmują:
-Wprowadzenie zamówienia
-Konfiguracja klienta
-Realizację zamówienia (odbiór próbek)

 • W celu zarządzania działalnością naszych laboratoriów.
 • W celu zorganizowania i przetworzenia płatności kwot należnych od użytkownika z tytułu zamówień i umów zawartych z IDEXX

Te rutynowe operacje biznesowe obejmują:
-Wyznaczenie ceny
-Fakturowanie
-Kredyt i pobieranie opłat
-Rachunkowość finansową

 • W celu ulepszenia usług naszych laboratoriów.

Na przykład nagrywanie rozmów telefonicznych z użytkownikiem w celach szkoleniowych, jeśli miejscowe prawo na to zezwala

 • W celu realizacji wystawienia faktury bezpośrednio w oparciu o instrukcje użytkownika dla jego weterynarza/kliniki weterynaryjnej.
 • W celu wykonania lub ochrony praw IDEXX.

 

Jakie jest nasze prawne uzasadnienie przetwarzania tych danych?

„Uzasadnienie prawne” oznacza, że IDEXX musi mieć określony, zgodny z prawem powód, by przetwarzać dane osobowe pracownika.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w oparciu o jeden z następujących zgodnych z prawem powodów:

 • Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, jaką zawarliśmy z użytkownikiem albo w celu podjęcia stosownych czynności przed zawarciem umowy z użytkownikiem.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu osiągnięcia uzasadnionych celów IDEXX i nie narusza nieproporcjonalnie prywatności pracownika.

Przykładem przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu realizacji uzasadnionych celów bez nieproporcjonalnego naruszania jego prywatności jest wykorzystanie przez nas danych podanych przez użytkownika w ramach rutynowej działalności laboratoriów referencyjnych do przewidzenia potrzeb klientów, uzyskania wniosków, jakie ogólnie wspomogą praktyki weterynaryjne i do zapewnienia profesjonalnych usług i wykształcenia medycznego w branży weterynaryjnej.

Spółka IDEXX wykorzystuje jedynie zagregowane dane, które nie umożliwiają bezpośredniego zidentyfikowania użytkownika. Spółka IDEXX w pełni anonimizuje te dane, co stanowi dodatkowy środek chroniący prywatność użytkownika.

 

Kto jeszcze może je otrzymać?

 • Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane jedynie przez osoby pracujące dla grupy IDEXX lub w jej imieniu w zakresie niezbędnym do wykonywania zobowiązań w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Jeśli IDEXX zatrudni zaufanych zewnętrznych usługodawców do przetwarzania danych osobowych pracownika, będą oni przetwarzać dane osobowe pracownika jedynie w oparciu o nasze instrukcje a my będziemy zawierać odpowiednie umowy o przetwarzanie danych z tymi usługodawcami.
 • Spółka IDEXX nie udostępnia danych osobowych pracownika osobom trzecim, o ile nie wymaga tego prawo (z uwzględnieniem organów zewnętrznych/rządowych) lub o ile nie jest to uzasadnione przekazanie danych zaufanym osobom trzecim współpracującym z nami przy zarządzaniu zamówieniami lub umowami zawartymi z IDEXX lub przy ich realizacji.

Na przykład współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami oferującymi hosting danych z wynikami klienta. Zatrudniamy również dostawców usług informatycznych, którzy zapewniają wsparcie przy monitorowaniu stabilnego działania systemów użytkownika.

W przypadku zakupu produktów lub usług za pośrednictwem usługi IDEXX Online Orders dane karty kredytowej podane w tej usłudze, takie jak imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej i kod weryfikacyjny, zostaną przekazane bezpośrednio niezależnej firmie przetwarzającej płatności. Firma IDEXX nie przechowuje żadnych danych kart kredytowych udostępnionych przy użyciu usługi IDEXX Online Orders.

 • W przypadku wybrania opcji polecenia zapłaty jako metody płatności, spółka IDEXX udostępni niektóre dane osobowe użytkownika jego instytucji finansowej w celu realizacji płatności.

Jakie dane gromadzimy?

 • Dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie zakupu lub korzystania z licencji na produkty i/lub wyposażenie IDEXX i/lub podane przy prośbie o usługi laboratoryjne.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika przy rejestracji na wydarzenie na żywo, konferencję, loterię i/lub webinarium organizowane przez IDEXX, w tym dane kontaktowe podane podczas spotkań zapoznawczych, w tym informacje zawarte na wizytówkach.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika podczas rejestracji na szkolenia online i rejestracji do platform szkoleniowych, w tym do platformy IDEXX Learning Center.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika w ramach udziału w naszych promocjach lub programach marketingowych, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, informacje o przedsiębiorstwie lub organizacji użytkownika, a także inne informacje wymagane na potrzeby danego programu lub promocji IDEXX.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika w ramach udziału w naszych panelach dotyczących jakości, ankietach klientów czy projektów gromadzących opinie rynku/klientów.
 • Dane osobowe otrzymane lub wygenerowane za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych, biuletynów elektronicznych, e-maili handlowych i powiązanych z nimi technologii.

Przykłady:
-Adres protokołu internetowego (IP), który został przydzielony komputerowi lub sieci użytkownika przez jego dostawcę usług internetowych.
-Historia przeglądania naszych witryn przez użytkownika, w tym informacje o jego wizytach, odwiedzonych stronach i o sposobie, w jaki użytkownik porusza się w naszych witrynach.
-Dane wskazujące, czy użytkownik otwiera biuletyn lub komercyjny e-mail i które części wybiera. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umieszczane są na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez witryny, które on odwiedza. Patrz również Oświadczenie o plikach cookie IDEXX.

 • Dame osobowe uzyskane z innych publicznych źródeł:
  • Dane osobowe dostępne w publicznych czasopismach weterynaryjnych.
  • Dane osobowe dostępne w publicznych profesjonalnych witrynach weterynaryjnych i/lub w stowarzyszeniach.
  • Dane osobowe uzyskane z Rejestru Handlowego Izby Handlowej.
  • Dane osobowe dostępne w publicznych zawodowych platformach społecznościowych, w tym w serwisie LinkedIn.
  • Dane osobowe dostępne w publicznych platformach społecznościowych, w tym w serwisie Facebook.

Nasze witryny IDEXX mogą zawierać hiperłącza do witryn innych stron i przyciski mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i zasadami wykorzystania plików cookie tych witryn/platform społecznościowych, ponieważ IDEXX nie ma wpływu na ich polityki prywatności.

 

Dlaczego je gromadzimy?

 • Na potrzeby zarządzania relacjami z klientem.

Dane kontaktowe użytkownika są zapisywane w naszych systemach i mogą być wykorzystywane w celu wysyłania do niego ważnych informacji o działalności oraz żądanych przez niego informacji, w tym biuletynów, zaproszeń na wydarzenia i seminaria oraz innych żądanych informacji, abyśmy mogli się uczyć i lepiej obsługiwać użytkownika.

 • Na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej dotyczącej wydajności rynkowej IDEXX i na potrzeby analiz porównawczych.
 • Na potrzeby kierowanych kampanii marketingowych dla naszych różnych kierunków działalności.
 • W celu analizy informacji zwrotnych od klientów otrzymywanych z paneli dotyczących jakości, z ankiet klienta i z projektów gromadzących opinie rynku/klientów.
 • W celu ulepszenia naszych produktów, usług i witryn internetowych.

 

Jakie jest nasze prawne uzasadnienie przetwarzania tych danych?

„Uzasadnienie prawne” oznacza, że IDEXX musi mieć określony, zgodny z prawem powód, by przetwarzać dane osobowe pracownika.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w oparciu o jeden z następujących zgodnych z prawem powodów:

 • Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, jaką zawarliśmy z użytkownikiem albo w celu podjęcia stosownych czynności przed zawarciem umowy z użytkownikiem.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu osiągnięcia uzasadnionych celów IDEXX i nie narusza nieproporcjonalnie prywatności pracownika.
 • Przetwarzanie jest oparte na wyraźnej zgodzie użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w konkretnym celu, w tym na potrzeby subskrypcji elektronicznych biuletynów, e-maili marketingowych, udziału w naszych konferencjach lub webinariach czy udziału w naszych loteriach.
  • Pracownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Proszę zapoznać się z punktem PRAWA UŻYTKOWNIKA w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Kto jeszcze może je otrzymać?

 • Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane jedynie przez osoby pracujące dla grupy IDEXX lub w jej imieniu w zakresie niezbędnym do wykonywania zobowiązań w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Jeśli IDEXX zatrudni zaufanych zewnętrznych usługodawców do przetwarzania danych osobowych pracownika, będą oni przetwarzać dane osobowe pracownika jedynie w oparciu o nasze instrukcje a my będziemy zawierać odpowiednie umowy o przetwarzanie danych z tymi usługodawcami.
 • Spółka IDEXX nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, o ile nie wymaga tego prawo (z uwzględnieniem organów zewnętrznych/rządowych) lub o ile nie jest to uzasadnione przekazanie danych zaufanym osobom trzecim współpracującym z nami przy zarządzaniu relacjami z klientami i przy zarządzaniu działaniami marketingowymi skierowanymi do użytkownika.

Na przykład współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami zapewniającymi rozwiązania SaaS (oprogramowanie jako usługa) lub usługi hostingowe. Współpracujemy również z osobami trzecimi, które zapewniają usługi związane z biuletynami online, wysyłką e-maili i przetwarzaniem danych osobowych podanych za pośrednictwem formularzy internetowych w naszych witrynach. Zatrudniamy również dostawców usług informatycznych, którzy zapewniają wsparcie zapewniające bezpieczne i stabilne działanie naszych systemów. Współpracujemy również z zewnętrznymi usługodawcami, którzy wspierają badanie rynków rozwijających się przez IDEXX oraz badania nad uwagami klientów.

 • Spółka IDEXX może również udostępniać dane osobowe zaufanym osobom trzecim w celu przedstawienia użytkownikowi pewnych ofert lub zapewnienia mu pewnych usług, ale te strony będą mogły jedynie uzyskać dostęp do tych danych osobowych i wykorzystać je w tym ograniczonym celu, zgodnie z pisemną umową wyszczególniającą ograniczone użycie i uzasadnione podstawy oraz, w razie potrzeby, za uprzednią zgodą użytkownika.

Jakie dane gromadzimy?

 • Dane osobowe przekazane przez użytkownika podczas rozmowy telefonicznej z Infolinią ds. etyki IDEXX lub podczas przedkładania formularza online za pośrednictwem Infolinii ds. etyki IDEXX.

 

Dlaczego je gromadzimy?

 • W celu promowania etycznego środowiska pracy i w celu spełnienia pewnych zobowiązań prawnych obowiązujących spółki notowane na giełdzie w USA.

 

Jakie jest nasze prawne uzasadnienie przetwarzania tych danych?

„Uzasadnienie prawne” oznacza, że IDEXX musi mieć określony, zgodny z prawem powód, by przetwarzać dane osobowe pracownika.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w oparciu o jeden z następujących zgodnych z prawem powodów:

 • Przetwarzanie jest konieczne w celu osiągnięcia uzasadnionych celów IDEXX i nie narusza nieproporcjonalnie prywatności pracownika.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych.

 

Kto jeszcze może je otrzymać?

 • Spółka IDEXX zatrudniła zewnętrzna firmę do hostowania systemu przyjmowania i zarządzania sprawami w Infolinii ds. etycznych IDEXX. Kiedy pracownik dzwoni na Infolinię ds. etyki IDEXX, specjalista zadaje mu pytania dotyczące jego sprawy. Specjalista zapisze podane informacje w zabezpieczonym systemie i prześle powiadomienie o zgłoszeniu do upoważnionego członka Działu Zgodności firmy IDEXX.

Nie będziemy przetrzymywać danych osobowych pracownika dłużej, niż będzie to konieczne. Kierujemy się w tym zakresie Polityką prywatności, wewnętrznymi harmonogramami przechowywania zapisów IDEXX oraz obowiązującym prawem.

Jesteśmy globalną firmą, której siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Aby prowadzić nasze globalne interesy i obsługiwać naszych klientów, potrzebujemy przesyłać dane osobowe użytkownika do naszych biur i usługodawców zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, a czasami w innych krajach, gdy jest to konieczne do realizacji naszych celów w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. Uznajemy za istotne zapewnienie podobnego poziomu ochrony zgodnie z obowiązującymi wymogami w przypadku przekazania danych osobowych użytkownika do innego kraju.

Przesyłanie danych użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Wielką Brytanię i Szwajcarię: 

Kraje należące do EOG, Wielka Brytania i Szwajcaria mają rozbudowane przepisy chroniące dane osobowe użytkowników. W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika z krajów EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do innych krajów zachowujemy podobny poziom ochrony danych, w tym podczas przekazywania danych osobowych użytkownika do państw trzecich, w których obowiązują przepisy niezapewniające równoważnego poziomu ochrony danych, takich jak USA. Dążymy do tego poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń dodatkowych zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie przekazywania danych osobowych z EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone.

Jednym z zabezpieczeń przy przekazywaniu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych jest przejście certyfikacji pod kątem wymogów porozumienia Privacy Shield (Tarcza prywatności) między UE a USA i między Szwajcarią a USA.

Spółki IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. oraz OPTI Medical Systems, Inc. przeszły certyfikację pod kątem porozumień Privacy Shield zawartych między UE a USA i między Szwajcarią a USA ustanowioną przez amerykański Department of Commerce.

Proszę kliknąć tutaj Porozumienie Privacy Shield zawarte między UE a USA i między Szwajcarią a USA,  aby zapoznać się z Powiadomieniem IDEXX dotyczącym programu Privacy Shield.

Należy pamiętać, że ramy porozumienia Privacy Shield między UE a USA i między Szwajcarią a USA zostały unieważnione jako odpowiednie mechanizmy przekazywania danych osobowych z EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do państw trzecich. Unieważnienie tych ram nie zwalnia spółki IDEXX z jej zobowiązań wynikających z unijnych i szwajcarsko-amerykańskich ram porozumienia Privacy Shield, ponieważ ramy te nadal obowiązują. IDEXX będzie nadal spełniać wymagania tych ram porozumienia Privacy Shield zgodnie z powyższymi oświadczeniami.

Oprócz ram porozumienia Privacy Shield spółka IDEXX podejmuje dodatkowe zabezpieczenia w celu spełnienia wymogów dotyczących przekazywania danych osobowych z EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii do państw trzecich, w szczególności poprzez wdrożenie i egzekwowanie odpowiednich standardowych klauzul umownych UE, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Aby otrzymać więcej informacji na temat środków, jakie zastosowaliśmy w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika w przypadku przekazania ich do kraju poza EOG, Wielką Brytanią lub Szwajcarią, prosimy o kontakt.

Produkty i usługi firmy IDEXX nie są skierowane do osób poniżej szesnastego (16.) roku życia i świadomie nie gromadzimy, nie żądamy ani nie wykorzystujemy danych osobowych dzieci. Jeśli dowiemy się, że dziecko poniżej 16. roku życia podało nam swoje dane osobowe, podejmiemy działania, aby jak najszybciej je usunąć.

 • Jeśli użytkownik mieszka na obszarze EOG lub Wielkiej Brytanii lub jeśli spółka IDEXX przetwarza jego dane osobowe w kontekście jego czynności w EOG lub Wielkiej Brytanii, na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (unijne RODO) lub brytyjskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (brytyjskie RODO) użytkownik ma prawo do zadawania pytań na temat swoich danych osobowych lub wnioskowania o działania z nimi związane. Wnioski te obejmują:
  • Dostęp do danych osobowych użytkownika, ich poprawienie lub usunięcie, ograniczenie przetwarzania danych osobowych pracownika, prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych pracownika oraz przenośność danych osobowych użytkownika. Aby złożyć swój wniosek do IDEXX, proszę przejść do Formularz e-wniosku IDEXX. Ocenimy wniosek i podejmiemy działania, jeśli będziemy do tego zobowiązani.
  • Wycofanie w dowolnej chwili zgody na takie przetwarzanie danych osobowych, dla którego zgoda ta jest prawnym uzasadnieniem przetwarzania ich przez IDEXX. Można również powiadomić Dyrektora ds. ochrony danych pod adresem chiefprivacyofficer@idexx.com lub pod adresem lub numerem telefonu wskazanymi poniżej (Z KIM SIĘ KONTAKTOWAĆ). Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem wykorzystania tych danych osobowych przez nas przed tym cofnięciem.
  • Skierowanie skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych lub do swojej lokalnej Agencji ochrony danych.
 • Jeśli użytkownik mieszka w Brazylii lub spółka IDEXX przetwarza jego dane osobowe w kontekście swojej działalności w Brazylii, użytkownik ma prawo, zgodnie z ogólną ustawą o ochronie danych osobowych (LGPD), do zadawania pytań na temat swoich danych osobowych lub wnioskowania o działania z nimi związane. Wnioski te obejmują:
  • Dostęp do danych osobowych i ich sprostowanie lub usunięcie, ograniczenie przetwarzania danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i możliwość przenoszenia danych osobowych.  Aby złożyć wniosek do IDEXX, proszę przejść do Formularz e-wniosku IDEXX.  Dokonamy oceny wniosku i w razie potrzeby podejmiemy działania w tym zakresie.
  • Wycofanie zgody w każdej chwili w odniesieniu do tych czynności przetwarzania, które spółka IDEXX opiera na zgodzie użytkownika jako prawnym uzasadnieniu przetwarzania. Można tego dokonać, powiadamiając Dyrektora ds. ochrony danych pod adresem chiefprivacyofficer@idexx.com lub pod adresem albo numerem telefonu podanym poniżej (Z KIM SIĘ KONTAKTOWAĆ). Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność wykorzystania przez nas danych osobowych przed wycofaniem zgody.
 • Jeśli użytkownik mieszka w Chinach, winien zapoznać się z punktem „ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW CHIN” niniejszej Polityki prywatności.
 •  Jeśli użytkownik mieszka w stanie Kalifornia, winien zapoznać się z punktem „ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA” niniejszej Polityki prywatności.
 • Jeśli użytkownik mieszka w stanie Nevada, winien zapoznać się z punktem „ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW STANU NEVADA” niniejszej Polityki prywatności.
 • Jeśli użytkownik mieszka gdzie indziej, mogą przysługiwać mu podobne prawa. Proszę skontaktować się z naszym Dyrektorem ds. ochrony danych pod adresem chiefprivacyofficer@idexx.com lub pod adresem lub numerem telefonu wskazanymi powyżej.
 • Niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie użytkownik mieszka, jeśli ma on uwagi dotyczące postępowania przez nas z jego danymi osobowymi, proszony jest on o kontakt z naszym Dyrektorem ds. ochrony danych przy użyciu danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy badać i starać się rozstrzygać wszelkie sprawy zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy ujawnić dane osobowe pracownika wszelkim instytucjom, organom rządowym, sądom, agencjom lub organom władzy (z uwzględnieniem organów ścigania), wobec których mamy obowiązek prawny ujawnienia takich informacji w celu ochrony naszych praw i praw innych osób, w celu zapobiegania powstaniu szkód lub zgodnie z instrukcjami pracownika.

Stosujemy adekwatne ekonomicznie, fizyczne, proceduralne i techniczne zabezpieczenia mające na celu wykrywanie przypadków uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika przez osoby nieupoważnione, zniszczenia danych, ich modyfikacji lub ujawnienia. Informujemy naszych pracowników o konieczności przestrzegania niniejszej Polityki prywatności w odniesieniu do danych osobowych. Wszelkie naruszenia owych zasad skutkują wyciągnięciem konsekwencji dyscyplinarnych wobec dopuszczającego się ich pracownika.

Co jakiś czas może wystąpić konieczność zmodyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmian dotyczących sposobów gromadzenia i używania danych osobowych lub zmian przepisów, regulacji i standardów branżowych związanych z ochroną danych osobowych. Będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informować użytkowników o zmianach niniejszej Polityki prywatności, między innymi za pośrednictwem łączy zamieszczanych w witrynach internetowych firmy IDEXX.

W razie pytań dotyczących naszej Polityki prywatności lub wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt z naszym Dyrektorem ds. ochrony danych pod następującymi numerami telefonów lub adresami: 

 • Adres e-mail: : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Telefon: 1-888-557-6518
 • Adres pocztowy: IDEXX Laboratories Inc., do wiadomości: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, USA

 

Jeśli użytkownik mieszka na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub w Szwajcarii: 

 • Adres e-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Adres pocztowy: IDEXX Europe B.V., do wiadomości: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

Spółka IDEXX wyznaczyła „Dyrektora ds. ochrony danych osobowych – dla obszaru Niemiec” dla naszych podmiotów na terenie Niemiec: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim,Leipzig) and IDEXX GmbH (Kornwestheim,). 

 • Adres e-mail: GermanyDPO@idexx.com 
 • Adres pocztowy: IDEXX Europe B.V., do wiadomości: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

Política Global de Privacidade IDEXX

Última atualização: 19 de novembro de 2020

INTRODUÇÃO

Na IDEXX, nós respeitamos sua privacidade. Esta Política de Privacidade IDEXX (“Política de privacidade”) lhe informa o que você precisa saber sobre como processamos seus dados pessoais, se você for:

 • Cliente
 • Potencial cliente, que deseja conhecer mais sobre a IDEXX
 • Visitante do website
 • Fornecedor
 • Distribuidor
 • Dono(a) de animal de estimação
 • Ou outro possível ou atual parceiro da IDEXX, onde nossas interações de negócio envolvem o processamento de seus dados pessoais.

O que são “dados pessoais”?
Todas as informações que se relacionem a uma pessoa viva, identificada ou identificável.
Nesta Política de privacidade, “dados pessoais” e “informações pessoais” têm o mesmo significado.

Esta Política de privacidade se aplica aos seus dados pessoais processados pela IDEXX Laboratories, Inc., suas afiliadas ou subsidiárias (“IDEXX”) e se vincula a todo o grupo de empresas IDEXX. Você pode encontrar uma lista de empresas IDEXX aqui.

Sou funcionário da IDEXX, onde posso encontrar mais informações sobre o processamento de meus dados pessoais?
Todos os funcionários da IDEXX têm acesso ao Aviso de processamento de funcionários IDEXX, por meio dos canais de comunicação interna da IDEXX

Para ler um tópico específico nesta Política de privacidade, clique para expandir o texto.

O que nós coletamos?

 • Informações pessoais fornecidas por você para entregar os equipamentos e acessórios que você solicitou, incluindo nome, sobrenome, endereço, número de telefone, de fax, endereço de e-mail e outras informações de contato necessárias.
 • Informações pessoais fornecidas por você sobre detalhes de pagamento, como número do cartão de crédito, número de verificação, informações bancárias.
 • Informações pessoais fornecidas por você via Pedidos Online IDEXX, incluindo registro de cliente (nome, sobrenome, endereço de e-mail, país) e informações de login (endereço de e-mail, nome de usuário e senha).
 • Informações pessoais fornecidas por você via nosso aplicativo móvel VetConnect® Plus, caso decidir baixar e usar este aplicativo incluindo informações de contato.
 • Informações pessoais obtidas pelo aplicativo móvel VetConnect® Plus, se decidir baixar e usar este aplicativo incluindo informações sobre suas transações conosco, registros de atividade da conta (incluindo compras de diversos produtos e serviços), informações sobre seu dispositivo móvel para garantir o funcionamento apropriado de nosso aplicativo móvel (incluindo o tipo de dispositivo móvel que você usa, ID do fornecedor do aplicativo, o sistema operacional do seu dispositivo móvel, se alguma restrição do sistema operacional foi anulada, quantidade de espaço livre para armazenamento em seu dispositivo e informações sobre o modo como você usa seu aplicativo móvel).
 • Informações pessoais que recebemos de uma agência de proteção ao crédito com relação à sua solicitação de crédito, podendo incluir informações da conta e/ou informações de crédito do consumidor.
 • Informações pessoais obtifas de nossos distribuidores/atacadistas/revendedores, quando você solicita equipamentos e acessórios por eles.
 • Aplicável apenas a distribuidores - Informações pessoais fornecidas por você via nosso formulário de Engajamento com Parceiro de Distribuição IDEXX, incluindo nome, sobrenome, endereço de e-mail, data de nascimento, cargo e endereço comercial.
 • Aplicável apenas a distribuidores - Informações pessoais obtidas de nosso prestador terceirizado de diligência prévia, incluindo nome, sobrenome, endereço de e-mail, data de nascimento, cargo, endereço comercial, currículo vitae, histórico profissional, números de identificação nacional (como número de passaporte) e histórico criminal, onde permitido pela lei local.

 

Por que nós coletamos estas informações?

 • Para satisfazer nossas obrigações contratuais com você, quando você solicita bens e serviços IDEXX.
 • Para organizar e processar o pagamento dos valores devidos por você em relação aos pedidos e contatos feitos com a IDEXX.
 • Para promover ou defender os direitos legais da IDEXX.
 • Para aprimorar nossos produtos e serviços aos nossos clientes
 • Para aprimorar nossos serviços de suporte ao consumidor.

As atividades comuns de suporte ao consumidor envolvendo dados pessoais incluem:
- Gravar as ligações que você faz para nós para fins de treinamento, onde permitido pela lei local
- Criar registros de eventos para problemas com o serviço de suporte
- Enviar pesquisas voluntárias de suporte ao consumidor para você

 • Para administrar e aprimorar nossos aplicativos móveis.
 • Para administrar os programas de fidelidade do cliente IDEXX.
 • Para garantir que nossos parceiros de negócio concluam o processo de diligência prévia, como parte do programa contra suborno e corrupção da IDEXX.

 

Qual é a nossa justificativa legal para processar estas informações?

“Justificativa legal” significa que a IDEXX deve ter um motivo jurídico específico para processar suas informações pessoais.

Nós processamos suas informações pessoais com base em um dos seguintes motivos jurídicos:

 • O processamento é necessário para cumprir com um contrato que temos com você ou para tomar medidas específicas antes de assinar um contrato com você.

Exemplos de quando processamos suas informações pessoais com base no desempenho de um contrato incluem nosso engajamento nas seguintes práticas rotineiras de negócio, que nos permitem aceitar seu pedido e lhe entregar produtos e serviços de classe mundial:
- Entrada de pedidos
- Configuração do mestre de clientes
- Preços
- Remessa de produtos
- Faturamento
- Desempenho de nossas obrigações de garantia
- Reparo, manutenção e serviço de instrumentos
- Recuperação de ativos

 • O processamento é necessário para cumprir com nossas obrigações legais.
 • O processamento é necessário para cumprir com os interesses legítimos da IDEXX e não infringir desproporcionalmente a sua privacidade.

Um exemplo de quando processamos seus dados pessoais conforme nosso interesse legítimo, sem infringir desproporcionalmente sua privacidade, é quando IDEXX Animana, VetConnect PLUS ou SmartService™ usam os dados que você nos fornece para antecipar as necessidades de nossos clientes, obter percepções que beneficiarão as práticas veterinárias em geral e para prestar serviços profissionais e educação médica ao setor de veterinária.
A IDEXX usa apenas dados agregados, que não podem lhe identificar diretamente. A IDEXX torna estes dados totalmente anônimos, como medida extra para proteger sua privacidade.

 

Quem mais pode receber suas informações pessoais?

 • Suas informações pessoais serão processadas apenas por pessoas trabalhando para a IDEXX ou em nome do grupo de empresas IDEXX, que tenham necessidade de saber, para os fins descritos nesta Política de privacidade.
 • Quando a IDEXX contrata prestadores de serviço terceirizados para processar suas informações pessoais, suas informações pessoais serão processadas apenas com base em nossas instruções e concluímos acordos apropriados para processamento de dados com estes prestadores.
 • A IDEXX não compartilha suas informações pessoais com terceiros, a menos que obrigada por lei (incluindo entidades externas/governamentais) ou conforme for razoavelmente necessário, com terceiros confiáveis que trabalham conosco para atender ou administrar seus pedidos ou contratos com a IDEXX.

Por exemplo, trabalhamos com prestadores de serviço terceirizados, que oferecem soluções SaaS (software como serviço) ou serviços de hospedagem. Contratamos também prestadores de serviço de TI, que prestam suporte às operações seguras e estáveis de nossos sistemas. Também contratamos prestadores de serviço terceirizado, que oferecem serviços de diligência prévia para apoiar o programa contra suborno e corrupção da IDEXX.
Caso você compre produtos ou serviços por meio dos pedidos online IDEXX, as informações de cartão de crédito que você enviar, como nome, endereço, número de cartão de crédito e código de segurança, serão encaminhadas diretamente para um processador de pagamentos terceirizado. A IDEXX não armazena nem retém informações de cartão de crédito enviadas por meio dos Pedidos on-line IDEXX. Caso você opte pelo débito direto como forma de pagamento, a IDEXX compartilhará determinadas informações pessoais com sua instituição financeira a fim de processar seu pagamento.

O que nós coletamos?

 • Informações pessoais fornecidas por você para realizar todas as operações em conexão com a prestação de serviços de teste de laboratório e de consulta médica interna, incluindo nome, sobrenome, título, endereço, número de telefone, de fax, endereço de e-mail e outras informações necessárias.
 • Informações pessoais fornecidas por você sobre detalhes de pagamento, como número postal ou da conta, número da transação, número do cheque, número do cartão de crédito, código de segurança, informações bancárias.
 • Informações pessoais fornecidas por você por meio de nossos formulários de pedido online IDEXX, incluindo detalhes da prática, endereço, e-mail, código de veterinário IDEXX, dono e nome do paciente.
 • Informações pessoais que recebemos de uma agência de proteção ao crédito com relação à sua solicitação de crédito, podendo incluir informações da conta e/ou informações de crédito do consumidor.
 • Informações pessoais obtidas de seu veterinário/clínica, se você tiver um animal de estimação que escolheu faturamento direto pela IDEXX.

 

Por que nós coletamos estas informações?

 • Para satisfazer nossas obrigações contratuais com você, quando você solicita bens e serviços IDEXX.

Estas obrigações rotineiras de negócio incluem:
-Entrada de pedidos
-Configuração do mestre de clientes
-Atender pedidos (retirada de amostras)

 • Para administrar as operações de nosso laboratório.
 • Para organizar e processar o pagamento dos valores devidos por você em relação aos pedidos e contatos feitos com a IDEXX.

Estas operações rotineiras de negócio incluem:
-Preços
-Faturamento
-Crédito e cobranças
-Contabilidade financeira

 • Para aprimorar nossos serviços de laboratório.

Por exemplo, gravando as ligações que você faz para nós para fins de treinamento, onde permitido pela lei local

 • Para faturamento direto, conforme suas instruções ao seu veterinário/clínica.
 • Para promover ou defender os direitos legais da IDEXX.

 

Qual é a nossa justificativa legal para processar estas informações?

“Justificativa legal” significa que a IDEXX deve ter um motivo jurídico específico para processar suas informações pessoais.

Nós processamos suas informações pessoais com base em uma das seguintes justificativas legais:

 • O processamento é necessário para cumprir com um contrato que temos com você ou para tomar medidas específicas antes de assinar um contrato com você.
 • O processamento é necessário para cumprir com nossas obrigações legais.
 • O processamento é necessário para cumprir com os interesses legítimos da IDEXX e não infringir desproporcionalmente a sua privacidade.

Um exemplo de quando processamos seus dados pessoais conforme nosso interesse legítimo, sem infringir desproporcionalmente sua privacidade, é quando usamos os dados que você nos fornece por meio de nossas rotineiras atividades de processamento de negócios em laboratório de referência para antecipar as necessidades de nossos clientes e obter percepções que beneficiarão as práticas veterinárias em geral, além de prestar serviços profissionais e educação médica ao setor de veterinária.
A IDEXX usa apenas dados agregados, que não podem lhe identificar diretamente. A IDEXX torna estes dados totalmente anônimos, como medida extra para proteger sua privacidade.

 

Quem mais pode receber suas informações pessoais?

 • Suas informações pessoais serão processadas apenas por pessoas trabalhando para a IDEXX ou em nome do grupo de empresas IDEXX, que tenham necessidade de saber, para os fins descritos nesta Política de privacidade.
 • Quando a IDEXX contrata prestadores de serviço terceirizados para processar suas informações pessoais, suas informações pessoais serão processadas apenas com base em nossas instruções e concluímos acordos apropriados para processamento de dados com estes prestadores.
 • A IDEXX não compartilha suas informações pessoais com terceiros, a menos que obrigada por lei (incluindo entidades externas/governamentais) ou conforme for razoavelmente necessário, com terceiros confiáveis que trabalham conosco para atender ou administrar seus pedidos ou contratos com a IDEXX.

Por exemplo, trabalhamos com prestadores de serviço terceirizados que oferecem serviços de hospedagem para dados de resultados com clientes. Contratamos também prestadores de serviço de TI que prestam suporte às operações seguras e estáveis de nossos sistemas.
Caso você compre produtos ou serviços por meio dos pedidos online IDEXX, as informações de cartão de crédito que você enviar, como nome, endereço, número de cartão de crédito e código de segurança, serão encaminhadas diretamente para um processador de pagamentos terceirizado. A IDEXX não armazena nem retém informações de cartão de crédito enviadas por meio dos Pedidos on-line IDEXX.

 • Caso você opte pelo débito direto como forma de pagamento, a IDEXX compartilhará determinadas informações pessoais com sua instituição financeira a fim de processar seu pagamento.

O que nós coletamos?

 • Informações pessoais fornecidas por você ao comprar ou licenciar produtos/equipamentos e/ou solicitar serviços de laboratório da IDEXX.
 • Informações pessoais fornecidas por você ao se registrar em um evento ao vivo, conferência, sorteio e/ou webinar da IDEXX, incluindo informações de contato durante reuniões e eventos de apresentação, como as informações em cartões de visita.
 • Informações pessoais fornecidas por você ao se inscrever em nossos treinamentos ou plataformas de aprendizado online, como o IDEXX Learning Center.
 • Informações pessoais fornecidas por você ao participar de nossos programas de marketing ou promoções, incluindo seu nome, endereço, número de telefone, de fax, endereço de e-mail, informações sobre sua empresa ou organização, e outras informações necessárias para tal programa ou promoção da IDEXX, em particular.
 • Informações pessoais fornecidas por você ao participar de nossos painéis sobre qualidade, pesquisas com consumidores ou projetos de pesquisa sobre a percepção do mercado/consumidor.
 • Informações pessoais obtidas ou geradas em nossos websites, aplicativos móveis, newsletters eletrônicas, e-mails comerciais ou tecnologias relacionadas.

Os exemplos incluem:
-Endereço de Protocolo de Internet (IP) que tenha sido atribuído ao seu computador ou rede pelo seu Fornecedor de Serviços Internet (ISP).
-O seu comportamento de navegação nos nossos sites, incluindo informação sobre as suas visitas, páginas visitadas e a forma como navega nos nossos sites. 
-Quer abra uma newsletter ou um e-mail comercial e quais as secções que seleciona. Os cookies são pequenos ficheiros de texto que são colocados no seu computador ou dispositivo móvel por sites que visita. Ver também
Declaração sobre Cookies da IDEXX.

 • Informações públicas obtidas de outras fontes públicas:
  • Informações públicas disponíveis em jornais de veterinária.
  • Informações pessoais disponíveis em websites e/ou associações públicas profissionais de veterinários.
  • Informações pessoais obtidas de associações e juntas comerciais.
  • Informações pessoais disponíveis em plataformas públicas de mídia social profissional, como LinkedIn.
  • Informações pessoais disponíveis em plataformas públicas de mídia social, como Facebook.

Os websites da IDEXX podem conter links para websites de outras partes e botões para mídia social. Nós recomendamos revisar a política de privacidade e o uso de cookies nestes websites/plataformas de mídia social, já que a IDEXX não controla suas políticas de privacidade.

 

Por que nós coletamos estas informações?

 • Para a gestão do relacionamento com clientes.

Suas informações de contato são registradas em nossos sistemas e podem ser usadas para lhe enviar atualizações importantes de negócio, além de informações que você solicitou, como newsletters, convites a eventos e seminários, e outras informações solicitadas para ajudar a nos informar e melhor lhe atender.

 • Para relatórios internos sobre o desempenho de mercado da IDEXX e fins de referência.
 • Para campanhas direcionadas de marketing, relacionadas a nossas diferentes linhas de negócio.
 • Para analisar o feedback de clientes, recebidos de painéis sobre qualidade, pesquisa com consumidores ou projetos de pesquisa sobre a percepção do mercado/consumidor.
 • Para aprimorar nossos produtos, serviços e websites.

 

Qual é a nossa justificativa legal para processar estas informações?

“Justificativa legal” significa que a IDEXX deve ter um motivo jurídico específico para processar suas informações pessoais.

Nós processamos suas informações pessoais com base em uma das seguintes justificativas legais:

 • O processamento é necessário para cumprir com um contrato que temos com você ou para tomar medidas específicas antes de assinar um contrato com você.
 • O processamento é necessário para cumprir com os interesses legítimos da IDEXX e não infringir desproporcionalmente a sua privacidade.
 • O processamento é baseado em seu consentimento explícito para processar suas informações pessoais para um propósito específico, incluindo a inscrição para nossos boletins informativos eletrônicos, e-mails de marketing, comparecer a nossas conferências ou participar de webinars e de nossos concursos.
  • Você pode retirar seu consentimento a qualquer momento. Consulte a seção SEUS DIREITOS nesta Política de privacidade.

 

Quem mais pode receber suas informações pessoais?

 • Suas informações pessoais serão processadas apenas por pessoas trabalhando para a IDEXX ou em nome do grupo de empresas IDEXX, que tenham necessidade de saber, para os fins descritos nesta Política de privacidade.
 • Quando a IDEXX contrata prestadores de serviço terceirizados para processar suas informações pessoais, suas informações pessoais serão processadas apenas com base em nossas instruções e concluímos acordos apropriados para processamento de dados com estes prestadores.
 • A IDEXX não compartilha suas informações pessoais com terceiros, a menos que obrigada por lei (incluindo entidades externas/governamentais) ou conforme for razoavelmente necessário, com terceiros confiáveis que trabalham conosco para nos ajudar a gerenciar nosso relacionamento com clientes e atividades de marketing com você.

Por exemplo, trabalhamos com prestadores de serviço terceirizados, que oferecem soluções SaaS (software como serviço) ou serviços de hospedagem. Também trabalhamos com terceiros, que nos prestam serviços relacionados a newsletters online, correspondências e o processamento das informações pessoais enviadas por meio de formulários web em nossos websites. Contratamos também prestadores de serviço de TI, que prestam suporte às operações seguras e estáveis de nossos sistemas. Também trabalhamos com prestadores terceirizados de serviços, que apoiam a pesquisa da IDEXX em mercados em desenvolvimento e pesquisas sobre a percepção do consumidor.

 • A IDEXX também pode compartilhar informações pessoais com terceiros confiáveis, para apresentar certas ofertas e prestar certos serviços a você, mas estas partes apenas poderão acessar e usar suas informações pessoais para este propósito limitado, conforme um contrato escrito que detalha o propósito limitado e a base legítima e, quando necessário, com seu consentimento prévio.

O que nós coletamos?

 • Informações pessoais fornecidas por você ao ligar para a Linha Direta de Ética da IDEXX ou enviar um formulário online pela Linha Direta de Ética da IDEXX.

 

Por que nós coletamos estas informações?

 • Para promover um ambiente de negócios ético e satisfazer certas obrigações legais aplicáveis a todas as empresas listadas em bolsa de valores nos Estados Unidos.

 

Qual é a nossa justificativa legal para processar estas informações?

“Justificativa legal” significa que a IDEXX deve ter um motivo jurídico específico para processar suas informações pessoais.

Nós processamos suas informações pessoais com base em uma das seguintes justificativas legais:

 • O processamento é necessário para cumprir com os interesses legítimos da IDEXX e não infringir desproporcionalmente a sua privacidade.
 • O processamento é necessário para cumprir com nossas obrigações legais.

 

Quem mais pode receber suas informações pessoais?

 • A IDEXX contratou uma empresa terceirizada para hospedar a recepção da Linha Direta de Ética IDEXX e o sistema de gerenciamento de casos. Quando você faz uma ligação à Linha Direta de Ética da IDEXX, um especialista lhe fará perguntas sobre a sua preocupação. O especialista registrará as informações que você fornecer em um sistema protegido e enviará um aviso de um relato a um membro autorizado do Departamento de Conformidade da IDEXX.

Não reteremos suas informações pessoais por mais tempo que o necessário. Somos orientados por esta Política de privacidade, cronogramas internos de retenção de registros da IDEXX e por obligações legais aplicáveis.

Somos uma empresa global com a nossa sede corporativa localizada nos Estados Unidos. Para operar o nosso negócio global e servir os nossos clientes, precisamos de transferir as suas informações pessoais para os nossos escritórios e prestadores de serviços localizados nos Estados Unidos, ou por vezes em outro local, quando necessário para prosseguir as nossas finalidades relativamente ao tratamento das suas informações pessoais, conforme descrito no presente Aviso de Privacidade. Se transferirmos as suas informações pessoais para outro país, consideramos importante garantir um nível de proteção similar, em conformidade com os requisitos aplicáveis.

Transferência de informações pessoais para fora do Espaço Econômico Europeu e Suíça:

Os países no EEE, Reino Unido e Suíça têm leis abrangentes que protegem as suas informações pessoais. Se transferirmos as suas informações pessoais do EEE, Reino Unido e/ou Suíça para outros países, mantemos um nível similar de proteção de dados, incluindo a transferência das suas informações pessoais para países terceiros com legislação que não forneça um nível equivalente de proteção de dados, como os EUA. Pretendemos fazê-lo, tomando salvaguardas adicionais adequadas em conformidade com os requisitos aplicáveis para a transferência de informações pessoais do EEE, Reino Unido e/ou Suíça para países terceiros, como os EUA.

Uma das salvaguardas para a transferência de informações pessoais para os EUA tem sido a própria certificação para os Enquadramentos do Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA. 

A IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. e OPTI Medical Systems, Inc. possuem certificação própria para os Enquadramentos do Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA, conforme estabelecido pelo Departamento de Comércio dos EUA. 

Clique aqui para ver o Aviso de Escudo de Privacidade da IDEXX.

Tenha em atenção que os Enquadramentos do Escudo de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA foram invalidados como mecanismos adequados para transferir informações pessoais do EEE, Reino Unido e/ou Suíça para países terceiros. A invalidação destes enquadramentos não isenta a IDEXX das suas obrigações ao abrigo dos Enquadramentos do Escudo de Proteção de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA, uma vez que estes enquadramentos continuam a aplicar-se. A IDEXX continuará a cumprir os requisitos destes Enquadramentos do Escudo de Proteção de Privacidade, em linha com as declarações acima.

Para além dos Enquadramentos do Escudo de Privacidade, a IDEXX está a adotar salvaguardas adicionais para cumprir os requisitos para transferir informações pessoais do EEE, Reino Unido e/ou Suíça para países terceiros, especificamente ao implementar e aplicar as Cláusulas Contratuais-Tipo da UE adequadas, conforme aprovado pela Comissão Europeia. 

Pode contactar-nos se pretender receber mais informações sobre as medidas que tomámos para salvaguardar as suas informações pessoais, caso sejam transferidas para fora do EEE, Reino Unido e/ou Suíça.

Os produtos e os serviços da IDEXX não são direcionados a pessoas com idade inferior a dezesseis (16) anos e não coletamos, solicitamos ou usamos de forma consciente as informações pessoais de crianças. Caso sejamos informados de que uma criança com menos de 16 anos de idade nos forneceu suas informações pessoais, agiremos para excluir tais informações assim que possível.

 • Se for residente no EEE ou no Reino Unido, ou se a IDEXX tratar os seus dados pessoais no contexto das nossas atividades no EEE ou no Reino Unido, tem o direito de, ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (RGPD da UE) ou do Regulamento Geral de Proteção de Dados do Reino Unido (RGPD do Reino Unido) fazer perguntas ou solicitar ações relativas aos seus dados pessoais. Estes pedidos incluem:
  • O acesso, retificação ou exclusão de suas informações pessoais, a restrição ao processamento de suas informações pessoais, o direito a objetar ao processamento de suas informações pessoais e a portabilidade de suas informações pessoais. Acesse Formulário de Solicitação Eletrônica IDEXX para enviar sua solicitação à IDEXX. Avaliaremos a solicitação e agiremos onde for necessário.
  • Retirar seu consentimento a qualquer momento para as atividades de processamento em que a IDEXX precisa de seu consentimento como justificativa legal para processamento. Isso pode ser feito ao notificar o Diretor de Privacidade pelo e-mail chiefprivacyofficer@idexx.com, pelo endereço ou telefone indicados abaixo (QUEM CONTACTAR). Se você retirar seu consentimento, isso não afetará a legalidade de nosso uso de suas informações pessoais antes de sua retirada.
  • Registre uma reclamação com uma autoridade de supervisão da proteção de dados ou em sua própria agência de proteção de dados.
 • Se for um residente brasileiro, ou se a IDEXX tratar os seus dados pessoais no contexto das nossas atividades no Brasil, tem o direito de, ao abrigo da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), fazer perguntas ou solicitar ações relativamente aos seus dados pessoais. Estes pedidos incluem:
  • Acesso, retificação ou apagamento das suas informações pessoais, restrição do tratamento das suas informações pessoais, o direito de se opor ao tratamento das suas informações pessoais e portabilidade das suas informações pessoais. Procure o Formulário E-Pedido da IDEXX para enviar o seu pedido à IDEXX. Iremos avaliar o pedido e tomar medidas quando necessário.
 • Retirar o seu consentimento, em qualquer momento, para as atividades de tratamento em que a IDEXX depende do seu consentimento como fundamento legal para o seu tratamento. Pode fazê-lo notificando o Diretor de Privacidade em chiefprivacyofficer@idexx.com ou através de um endereço ou número de telefone especificado abaixo (QUEM CONTACTAR). Se retirar o seu consentimento, isso não afetará a legitimidade da nossa utilização das suas informações pessoais antes da sua retirada. Se residir na China, consulte a secção “AVISO PARA RESIDENTES NA CHINA” da presente Política de Privacidade.
 • Se for residente na Califórnia, consulte a secção “AVISO A RESIDENTES NA CALIFÓRNIA” da presente Política de Privacidade.
 • Se residir no Nevada, consulte a secção “AVISO A RESIDENTES NO NEVADA” da presente Política de Privacidade.
 • Se residir em outro local, pode ter direitos similares. Contacte o nosso Diretor de Privacidade em chiefprivacyofficer@idexx.com ou através de um endereço ou número de telefone especificado abaixo.
 • Independentemente do local no mundo onde resida, se tiver quaisquer questões sobre o tratamento das suas informações pessoais, contacte o nosso Diretor de Privacidade através dos dados de contacto fornecidos na presente Política de Privacidade. Iremos investigar e tentar resolver todas as questões tendo como referência os princípios contidos na presente Política de Privacidade.
   

Utilizamos mecanismos de proteção físicos, procedimentais e técnicos comercialmente razoáveis para impedir acesso, destruição, uso, modificação ou divulgação não autorizados de informações pessoais. Instruímos nossos funcionários de que essas informações devem ser tratadas de acordo com esta Política de privacidade e qualquer uso indevido por parte deles pode estar sujeito a ações disciplinares.

Ocasionalmente, pode ser necessário modificar esta Política de privacidade a fim de refletir mudanças na forma como coletamos e usamos informações pessoais ou para refletir alterações nas leis, regulamentações e normas do setor com relação à privacidade. Mudanças significativas nesta política serão razoavelmente informadas, inclusive por meio de links postados nos websites IDEXX.

Sinta-se à vontade para entrar em contato com nosso Diretor de Privacidade pelos números e endereços abaixo, caso tenha alguma dúvida sobre nossa Política de privacidade ou sobre o uso de suas informações pessoais:

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Telefone: 1-888-557-6518
 • Correspondência: IDEXX Laboratories, Inc., Attention: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

Se residir na União Europeia, Espaço Económico Europeu, Reino Unido ou Suíça: 

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Correspondência: IDEXX Europe B.V., Attention: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

A IDEXX também nomeou um ‘Encarregado da Proteção de Dados – Alemanha’ para as nossas entidades alemãs: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim,Leipzig) e IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • E-mail: GermanyDPO@idexx.com
 • Correspondência: IDEXX Europe B.V., Attention: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

Nosso Diretor de Privacidade atualmente atua como ‘Encarregado da Proteção de Dados Pessoais no Brasil’.

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Correspondência: IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., Attention: Diretor de Privacidade/Encarregado da Proteção de Dados Pessoais, Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1º andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasil - CEP 04538-133
   

Глобальная политика конфиденциальности IDEXX

Дата последнего обновления: 19 ноября 2020 г.

ВВЕДЕНИЕ

Компания IDEXX с уважением относится к вашей конфиденциальности. В политике конфиденциальности IDEXX («политика конфиденциальности») представлена необходимая вам информация об обработке ваших персональных данных, если вы являетесь:

 • Клиентом
 • Потенциальным клиентом, который хочет узнать больше о компании IDEXX
 • Посетителем веб-сайта
 • Поставщиком
 • Дистрибьютором
 • Владельцем домашнего животного
 • Или любым другим существующим или потенциальным партнером IDEXX, бизнес-взаимодействие с которым связано с обработкой ваших персональных данных.

Что такое «персональные данные»?
Любая информация, относящаяся к личности, которая идентифицирована или которую можно идентифицировать.
В настоящей политике конфиденциальности термины «персональные данные» и «персональная информация» имеют одно и тоже значение

Настоящая политика конфиденциальности применима к обработке ваших персональных данных IDEXX Laboratories, Inc, ее аффилированными и дочерними компаниями («IDEXX»), и оно является обязательным для всех компаний группы IDEXX. Список компаний группы IDEXX представлен здесь.

Я являюсь сотрудником IDEXX. Где мне узнать подробнее об обработке моих
персональных данных?
Все сотрудники IDEXX могут получить доступ к Уведомлению об обработке персональной информации сотрудников, воспользовавшись внутренними каналами коммуникации.

Чтобы ознакомиться с определенной темой в настоящей политике конфиденциальности, нажмите, чтобы развернуть текст.

Что мы собираем?

 • Персональную информацию, предоставляемую вами для поставки запрошенного вами оборудования и аксессуаров, включая имя, фамилию, адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты и прочую контактную информацию, если необходимо.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами и связанную с платежными реквизитами, например, номер кредитной карты, контрольный номер, информацию о банковском счете.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами в рамках онлайн-заказов IDEXX, включая регистрацию клиента (имя, фамилия, адрес электронной почты, страна) и информацию о входе в систему (адрес электронной почты, имя пользователя и пароль).
 • Персональную информацию, предоставляемую вами в приложении VetConnect® Plus, если вы загрузили и установили это приложение, включая контактную информацию.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами в приложении VetConnect® Plus, если вы загрузили и установили это приложение, включая информацию о транзакциях между вами и нами, о действиях учетной записи (включая покупки различной продукции и услуг), информацию о вашем мобильном устройстве, необходимую для обеспечения корректной работы приложения (включая тип используемого вами мобильного устройства, ID поставщика приложения, ОС мобильного устройства, обход ограничений ОС, объем свободной памяти на устройстве а также информацию о том, как вы используете наше мобильное приложение).
 • Персональную информацию, получаемую от агентства по сбору и предоставлению информации о кредитоспособности потребителей в рамках рассмотрения вашего заявления на получение кредита, в т. ч. информацию о счете и/или данные о потребительских кредитах.
 • Персональную информацию, получаемую от наших дистрибьюторов/оптовых торговых компаний/реселлеров, когда вы запрашиваете через них оборудование и аксессуары.
 • Только для дистрибьюторов — персональную информацию, предоставляемую вами в форме IDEXX Distribution Partner Engagement, включая имя, фамилию, адрес электронной почты, дату рождения, должность и юридический адрес.
 • Только для дистрибьюторов — персональную информацию, полученную у внешнего поставщика услуг комплексной юридической проверки, включая имя, фамилию, адрес электронной почты, дату рождения, должность, юридический адрес, резюме, профессиональную историю, государственную идентификационную информацию (например, номер паспорта) и информацию о судимости, где разрешено местным законодательством.

 

Почему мы ее собираем?

 • Для выполнения наших контрактных обязательств перед вами, когда вы заказываете товары и услуги IDEXX.
 • Для организации и проведения вами платежей в пользу IDEXX в связи с заказами или договорами, заключенными в IDEXX.
 • Для обеспечения или защиты юридических прав IDEXX.
 • Для улучшения нашей продукции и услуг для клиентов.
 • Для повышения качества клиентской поддержки.

Задачи службы клиентской поддержки, связанные с персональными данными, как правило, включают:
-Там, где разрешено местным законодательством, запись ваших телефонных обращений к нам, в учебных целях
-Создание журнала регистрации событий в поддержку заявок на обслуживание
-Отправка вам добровольных опросов по качеству клиентской поддержки

 • Для администрирования и улучшения наших мобильных приложений.
 • Для администрирования программ клиентской лояльности IDEXX.
 • Для проведения процедур комплексной юридической проверки в рамках политики запрета взяточничества и коррупции в IDEXX.

 

Каково правовое обоснование обработки?

«Правовое обоснование» означает, что у компании IDEXX имеется определенная законная причина обработки вашей персональной информации.

Мы обрабатываем вашу персональную информацию на основании одной из следующих законных причин:

 • Обработка необходима для выполнения контракта, заключенного с вами, или для выполнения определенных действий перед его заключением.

К примерам обработки вашей персональной информации на основании выполнения контракта относятся случаи, когда в рамках нормальной операционной деятельности мы выполняем следующие действия, направленные на обеспечение на предоставление отличной продукции и качественного обслуживания:

-Ввод заказа
-Настройка мастер-клиента
-Ценообразование
-Отгрузка продукции
-Выставление счета
-Выполнение гарантийных обязательств
-Ремонт, техническое обслуживание и инструментальная служба
-Возврат активов

 • Обработка необходима для выполнения нашего юридического обязательства.
 • Обработка необходима для достижения законных интересов IDEXX и существенно не нарушает вашу конфиденциальность.

Пример обработки ваших персональных данными нами в наших законных интересах без существенного нарушения вашей конфиденциальности — использование предоставленных вами данных приложениями IDEXX Animana, VetConnect PLUS® или SmartService™ для прогнозирования потребностей наших клиентов, получения сведений, которые будут полезны для ветеринарной практики в целом и для оказания профессиональных услуг ветеринарной отрасли и ее медицинского образования.
IDEXX использует только агрегированные данные, которые не позволяют идентифицировать непосредственно вас. IDEXX полностью анонимизирует эти данные в качестве дополнительной меры защиты вашей конфиденциальности.

 

Кто еще может получать их?

 • Ваша персональная информация подлежит обработке только лицами, работающими на группу компаний IDEXX и от ее лица, которым она необходима для выполнения должностных обязанностей и в целях, указанных в настоящей политике конфиденциальности.
 • Когда IDEXX нанимает доверенных сторонних поставщиков услуг для обработки вашей персональной информации, они обрабатывают вашу персональную информацию исключительно на основании наших инструкций, а мы заключаем необходимые соглашения с указанными сторонними обработчиками данных.
 • IDEXX не передает вашу персональную информацию третьим сторонам, если только это не требует законодательство (включая внешние/государственные учреждения), либо, в целях разумной необходимости, передавая ее доверенным третьим сторонам, работающим с нами, для помощи в выполнении ваших заказов или контрактов, заключенных с IDEXX, или для их администрирования.

Например, мы работаем со сторонними поставщиками услуг, предоставляющими SaaS-решения (ПО как услуга) и услуги хостинга. Мы также нанимаем поставщиков ИТ-услуг, поддерживающих безопасную и стабильную работу наших систем. Кроме того, мы нанимаем сторонних поставщиков услуг комплексной юридической проверки в рамках политики запрета взяточничества и коррупции в IDEXX.
Если вы приобретаете продукцию или услуги через службу заказов IDEXX в Интернете (IDEXX Online Orders), информация о кредитной карте, которую вы передали при отправке заказа, включая имя, адрес, номер кредитной карты и проверочный номер, поступает непосредственно к третьей организации, осуществляющей обработку платежей. IDEXX не сохраняет и не хранит информацию о кредитной карте, предоставленную при заказе продукции через службу заказов IDEXX через Интернет. Кроме того, если вы выберете прямое списание в качестве способа оплаты, IDEXX будет обмениваться определенной личной информацией с вашим финансовым учреждением, чтобы организовать оплату.

Что мы собираем?

 • Персональную информацию, предоставляемую вами для выполнения всех операций, связанных с оказанием услуг лабораторного тестирования и внутренних медицинских консультаций, включая имя, фамилию, обращение, адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты и прочую необходимую контактную информацию.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами о ваших платежных реквизитах, например, банковские или почтовые реквизиты, номер транзакции, проверочный номер, номер кредитной карты, контрольный номер, информацию о банковском счете.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами через формы онлайн-заказа IDEXX, включая информацию о ветеринарной практике, адрес, электронную почты, код ветеринара IDEXX, имя владельца и пациента.
 • Персональную информацию, получаемую от агентства по сбору и предоставлению информации о кредитоспособности потребителей в рамках рассмотрения вашего заявления на получение кредита, в т. ч. информацию о счете и/или данные о потребительских кредитах.
 • Персональную информацию, полученную у вашего ветеринара или вашей клиники, если вы являетесь владельцем домашнего животного, а IDEXX выставляет счета вам напрямую.

 

Почему мы ее собираем?

 • Для выполнения наших контрактных обязательств перед вами, когда вы заказываете товары и услуги IDEXX.

Эти обычные деловые обязательства включают:
-Ввод заказа
-Настройка мастер-клиента
-Выполнение заказов (сбор образцов)

 • Управление работой лабораторий
 • Для организации и проведения вами платежей в пользу IDEXX в связи с заказами или договорами, заключенными в IDEXX.

Эта обычная бизнес-деятельность включает:
-Ценообразование
-Выставление счета
-Кредитование и сбор задолженности
-Финансовый учет

 • Для улучшения нашего лабораторного обслуживания

Например, где разрешено местным законодательством, запись ваших телефонных обращений к нам, в учебных целях

 • Для организации прямого выставления счетов на основании ваших инструкций для ветеринара или ветеринарной клиники.
 • Для обеспечения или защиты юридических прав IDEXX.

 

Каково правовое обоснование обработки?

«Правовое обоснование» означает, что у компании IDEXX имеется определенная законная причина обработки вашей персональной информации.

Мы обрабатываем вашу персональную информацию на основании одной из следующих юридических обоснований:

 • Обработка необходима для выполнения контракта, заключенного с вами, или для выполнения определенных действий перед его заключением.
 • Обработка необходима для выполнения нашего юридического обязательства.
 • Обработка необходима для достижения законных интересов IDEXX и существенно не нарушает вашу конфиденциальность.

Пример обработки ваших персональных данными нами в наших законных интересах без существенного нарушения вашей конфиденциальности — использование данных, предоставленных вами в рамках обычной референтной лабораторной деятельности, для прогнозирования потребностей наших клиентов, получения сведений, которые будут полезны для ветеринарной практики в целом и для оказания профессиональных услуг ветеринарной отрасли и ее медицинского образования.
IDEXX использует только агрегированные данные, которые не позволяют идентифицировать непосредственно вас. IDEXX полностью анонимизирует эти данные в качестве дополнительной меры защиты вашей конфиденциальности.

 

Кто еще может получать их?

 • Ваша персональная информация подлежит обработке только лицами, работающими на группу компаний IDEXX и от ее лица, которым она необходима для выполнения должностных обязанностей и в целях, указанных в настоящей политике конфиденциальности.
 • Когда IDEXX нанимает доверенных сторонних поставщиков услуг для обработки вашей персональной информации, они обрабатывают вашу персональную информацию исключительно на основании наших инструкций, а мы заключаем необходимые соглашения с указанными сторонними обработчиками данных.
 • IDEXX не передает вашу персональную информацию третьим сторонам, если только это не требует законодательство (включая внешние/государственные учреждения), либо, в целях разумной необходимости, передавая ее доверенным третьим сторонам, работающим с нами, для помощи в выполнении ваших заказов или контрактов, заключенных с IDEXX, или для их администрирования.

Например, мы работаем со сторонними поставщиками услуг, предоставляющими услуги хостинга данных клиентских результатов. Мы также нанимаем поставщиков ИТ-услуг, наблюдающих за безопасной и стабильной работой наших систем.
Если вы приобретаете продукцию или услуги через службу заказов IDEXX в Интернете (IDEXX Online Orders), информация о кредитной карте, которую вы передали при отправке заказа, включая имя, адрес, номер кредитной карты и проверочный номер, поступает непосредственно к третьей организации, осуществляющей обработку платежей. IDEXX не сохраняет и не хранит информацию о кредитной карте, предоставленную при заказе продукции через службу заказов IDEXX через Интернет.

 • Кроме того, если вы выберете прямое списание в качестве способа оплаты, IDEXX будет обмениваться определенной личной информацией с вашим финансовым учреждением, чтобы организовать оплату.

Что мы собираем?

 • Персональную информацию, предоставляемую вами при покупке или лицензировании продукции и/или оборудовании IDEXX и/или при запросе лабораторных услуг.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами при регистрации на мероприятие, конференцию, лотерею и/или вебинар IDEXX, включая контактные данные, предоставленные на установочных встречах и мероприятиях, включая информацию визитных карточек.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами при регистрации для участия в онлайн-обучении или на учебных платформах, включая IDEXX Learning Center.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами при участии в маркетинговых программах или акциях, включая ваше имя, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, почтовый адрес, информацию о вашей компании или организации и другую информацию, необходимую для определенной программы или акции IDEXX.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами при участии в программах оценки качества, опросах клиентов или клиентских маркетингово-исследовательских проектах.
 • Персональную информацию, полученную или созданную на наших веб-сайтах, в мобильных приложениях, электронных рассылках, коммерческих сообщениях электронной почты или на базе аналогичных технологий.

Пример включают:
-IP-адрес, назначенный вашему компьютеру или сети вашим интернет-провайдером.
-Шаблоны пользования браузером на наших веб-сайтах, включая информацию о ваших посещениях, посещенные страницы и характер перехода по веб-сайтам. 
-Открываете ли вы информационный бюллетень или коммерческую электронную почту, и какие разделы вы выбираете. Файлы cookie — небольшие текстовые файлы, сохраняющиеся в вашем компьютере или мобильном устройстве после посещения вами сайта. См. также Заявление IDEXXо файлах сookie.

 • Персональную информацию, полученную из прочих общедоступных источников:
  • Персональную информацию, которая имеется в общедоступных ветеринарных журналах.
  • Персональную информацию, которая имеется на общедоступных ветеринарных веб-сайтах и/или у ассоциаций.
  • Персональную информацию, полученную в торговом реестре коммерческой палаты.
  • Персональную информацию, которая имеется в профессиональных социальных сетях, включая LinkedIn.
  • Персональную информацию, которая имеется в общедоступных социальных сетях, включая Facebook.

На наших веб-сайтах IDEXX могут содержаться гиперссылки на веб-сайты третьих сторон и кнопки социальных сетей. Мы рекомендуем ознакомиться с политикой конфиденциальности и политикой файлов cookie этих веб-сайтов и социальных сетей, так как IDEXX не контролирует их политику конфиденциальности.

 

Почему мы ее собираем?

 • Для управления отношениями с клиентами.

Ваша контактная информация фиксируется в наших системах и может использоваться для отправки важных бизнес-новостей, а также запрошенной вами информации, включая рассылки, приглашения на мероприятия и семинары, а также прочей запрошенной информации, которая позволит нам повысить качество услуг и обучения.

 • Для внутренней отчетности об эффективности работы IDEXX на рынке и сравнительного анализа.
 • Для целевых маркетинговых кампаний, связанных с нашими различными бизнес-подразделениями.
 • Для анализа отзывов клиентов, полученных в программах оценки качества, при опросах клиентов или проектах исследования рынка/клиентов.
 • Для улучшения нашей продукции, услуг и веб-сайтов.

 

Каково правовое обоснование обработки?

«Правовое обоснование» означает, что у компании IDEXX имеется определенная законная причина обработки вашей персональной информации.

Мы обрабатываем вашу персональную информацию на основании одной из следующих юридических обоснований:

 • Обработка необходима для выполнения контракта, заключенного с вами, или для выполнения определенных действий перед его заключением.
 • Обработка необходима для достижения законных интересов IDEXX и существенно не нарушает вашу конфиденциальность.
 • Обработка основана на вашем однозначно согласии на обработке вашей персональной информации для конкретной цели, включая подписку на электронные рассылки, маркетинговые сообщения электронной почты, посещение наших конференций или семинаров, участие в викторинах.
  • Вы можете отозвать свое согласие в любое время. См. раздел ВАШИ ПРАВА настоящей политики конфиденциальности.

 

Кто еще может получать их?

 • Ваша персональная информация подлежит обработке только лицами, работающими на группу компаний IDEXX и от ее лица, которым она необходима для выполнения должностных обязанностей и в целях, указанных в настоящей политике конфиденциальности.
 • Когда IDEXX нанимает доверенных сторонних поставщиков услуг для обработки вашей персональной информации, они обрабатывают вашу персональную информацию исключительно на основании наших инструкций, а мы заключаем необходимые соглашения с указанными сторонними обработчиками данных.
 • IDEXX не передает вашу персональную информацию третьим сторонам, если только это не требует законодательство (включая внешние/государственные учреждения), либо, в целях разумной необходимости, передавая ее доверенным третьим сторонам, работающим с нами, для управления отношениями с клиентами и маркетинговой деятельностью.

Например, мы работаем со сторонними поставщиками услуг, предоставляющими SaaS-решения (ПО как услуга) и услуги хостинга. Мы также работаем с третьими сторонами, которые предоставляют нам услуги, связанные с интернет-рассылками, почтовыми рассылками и обработкой персональной информацией, предоставленной через веб-формы на наших веб-сайтах. Мы также нанимаем поставщиков ИТ-услуг, поддерживающих безопасную и стабильную работу наших систем. Мы работаем и со сторонними поставщиками услуг, которые поддерживают исследования IDEXX на развивающихся рынках и исследования клиентов.

 • Компания IDEXX также может обмениваться информацией с доверенными третьими сторонами для представления вам определенных предложений и оказания определенных услуг, но эти стороны смогут получить доступ и использовать вашу личную информацию только для этой ограниченной цели на основании письменного контракта с указанием данной законной цели и юридического основания и, где требуется, с вашего предварительного согласия.

Что мы собираем?

 • Персональную информацию, предоставляемую вами при звонках на горячую линию IDEXX по вопросам этики или при отправке веб-формы через горячую линию IDEXX по вопросам этики.

 

Почему мы ее собираем?

 • Для поддержки этичной деловой среды и удовлетворения определенным юридическим обязательствам, применимым ко всем публичным компаниям США.

 

Каково правовое обоснование обработки?

«Правовое обоснование» означает, что у компании IDEXX имеется определенная законная причина обработки вашей персональной информации.

Мы обрабатываем вашу персональную информацию на основании одной из следующих юридических обоснований:

 • Обработка необходима для достижения законных интересов IDEXX и существенно не нарушает вашу конфиденциальность.
 • Обработка необходима для выполнения нашего юридического обязательства.

 

Кто еще может получать их?

 • IDEXX привлекает стороннюю компанию для организации сбора и обработки инцидентов в горячей линии по вопросам этики IDEXX. При звонке на горячую линию ее специалист задаст вам ряд вопросов относительно ваших подозрений. Он зафиксирует предоставленную вами информацию в безопасной системе и отправит уведомление о заявке уполномоченному сотруднику отдела нормативно-правового соответствия IDEXX.

Мы не храним вашу персональную информацию дольше, чем это необходимо. Для этого мы руководствуемся настоящей политикой конфиденциальности, внутренними правилами IDEXX по хранению документации и применимыми юридическими обязательствами.

Мы являемся глобальной компанией, штаб-квартира которой находится в США. Для управления глобальным бизнесом и обслуживания наших клиентов нам требуется передавать вашу персональную информацию в наши офисы и поставщикам услуг, расположенным как в США, так и зачастую в других местах, когда это необходимо для достижения наших целей по обработке вашей персональной информации, как описано в этом Уведомлении о конфиденциальности. Мы считаем важным обеспечить аналогичный уровень защиты в соответствии с применимыми требованиями, если мы передаем вашу персональную информацию в другую страну.

Передача персональной информации за пределы Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Великобритании и Швейцарии: 

В странах ЕЭЗ, Великобритании и Швейцарии приняты законы широкого действия, защищающие вашу персональную информацию. Мы поддерживаем аналогичный уровень защиты данных при передаче вашей персональной информации из ЕЭЗ, Великобритании и/или Швейцарии в другие страны, в том числе при передаче вашей персональной информации в третьи страны с законодательством, которое не обеспечивает эквивалентный уровень защиты данных, например США. Мы стремимся делать это, принимая соответствующие дополнительные меры безопасности согласно применимым требованиям к передаче персональной информации из ЕЭЗ, Великобритании и/или Швейцарии в третьи страны, такие как США.

Одной из мер предосторожности при передаче персональной информации в США является само-сертификация в рамках Privacy Shield — рамочных соглашений о правилах обмена конфиденциальной информацией между ЕС и США, а также между Швейцарией и США.

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. и OPTI Medical Systems, Inc. прошли самостоятельную сертификацию соответствия требованиям Соглашения о правилах обмена конфиденциальной информацией (Privacy Shield) между ЕС и США и Швейцарией и США в соответствии с требованиями Министерства торговли США. 

Нажмите здесь Уведомление об обмене конфиденциальной информацией между ЕС и США и ЕС и Швейцарией для просмотра уведомления IDEXX по обмену конфиденциальной информацией.

Обратите внимание, что рамочные соглашения по защите конфиденциальности между ЕС и США и между Швейцарией и США были признаны недействительными как подходящие механизмы для передачи персональной информации из ЕЭЗ, Великобритании и/или Швейцарии в третьи страны. Признание этих соглашений недействительными не освобождает компанию IDEXX от ее обязательств по рамочным соглашениям Privacy Shield между ЕС и США и между Швейцарией и США, поскольку эти рамочные соглашения продолжают применяться. IDEXX продолжит соблюдать требования рамочных соглашений Privacy Shield в соответствии с положениями выше.

В дополнение к рамочным соглашениям Privacy Shield компания IDEXX принимает дополнительные меры безопасности для соблюдения требований по передаче персональной информации из ЕЭЗ, Великобритании и/или Швейцарии в третьи страны, в частности, путем внедрения и обеспечения соблюдения соответствующих Стандартных договорных положений ЕС, утвержденных Европейской комиссией. 

Обращайтесь к нам, если хотите получить более подробную информацию о мерах защиты вашей персональной информации в случае ее передачи из ЕЭЗ, Великобритании и/или Швейцарии.

Продукция и услуги IDEXX не предназначены для лиц младше 16 (шестнадцати) лет, и мы сознательно не собираем, не запрашиваем и не используем персональную информацию детей. Если нам станет известно о том, что ребенок в возрасте до 16 лет предоставил нам персональную информацию, мы примем меры по ее скорейшему удалению.

 • Если вы проживаете в ЕЭЗ или Великобритании либо IDEXX обрабатывает ваши персональные данные в рамках нашей деятельности в ЕЭЗ или Великобритании, то, согласно Общего регламента ЕС о защите данных (EU GDPR) или Общего регламента ЕС о защите данных Великобритании (UK GDPR), вы можете задавать вопросы и запрашивать действия, связанные с вашими персональными данными. Эти запросы включают:
  • Доступ к вашей персональной информации, ее исправление и удаление, ограничение ее обработки, право возражать против ее обработки и обеспечить переносимость вашей персональной информации. Перейдите в Форма электронного запроса IDEXX для того, чтобы направить запрос в IDEXX. Мы изучим запрос и примем меры, если это необходимо.
  • В любой момент — отзыв согласия на те действия по обработке, которые осуществляются IDEXX исключительно с вашего согласия как юридического основания обработки. Это можно сделать, сообщив Директору по конфиденциальности персональной информации по адресу  chiefprivacyofficer@idexx.com или по адресу или телефону, которые указаны ниже (КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ). Отзыв вашего согласия не повлияет на законность использования нами вашей персональной информации до отзыва.
  • Подача жалобы в орган по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных.
 • Если вы проживаете в Бразилии, или IDEXX обрабатывает ваши персональные данные в контексте нашей деятельности в Бразилии, вы имеете право в соответствии с Общим законом о защите данных (LGPD) задавать вопросы или требовать совершения определенных действий в отношении ваших персональных данных. Эти запросы включают:
  • Доступ и исправление или удаление вашей персональной информации, ограничение обработки вашей персональной информации, право возражать против обработки вашей персональной информации и переносимость вашей персональной информации. С тем, чтобы отправить запрос IDEXX, перейдите к Форма электронного запроса IDEXX. Мы рассмотрим запрос и при необходимости примем меры.
 • В любое время отозвать свое согласие на те действия по обработке, в отношении которых IDEXX необходимо ваше согласие в качестве законного основания для обработки. Вы можете сделать это, уведомив Директора по конфиденциальности персональной информации по адресу chiefprivacyofficer@idexx.com или по указанному ниже адресу или номеру телефона (КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ). Если вы отзовете свое согласие, это не повлияет на законность использования нами вашей персональной информации до вашего отзыва. Если вы являетесь резидентом Китая, см. Раздел «УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В КИТАЕ» настоящей Политики конфиденциальности.
 • Если вы проживаете в штате Калифорния, см. Раздел «УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ШТАТЕ КАЛИФОРНИЯ» настоящей Политики конфиденциальности.
 • Если вы проживаете в штате Невада, см. Раздел «УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ШТАТЕ НЕВАДА» настоящей Политики конфиденциальности.
 • Если вы проживаете где-либо в другом месте, у вас могут быть аналогичные права. Обращайтесь к Директору по конфиденциальности персональной информации по адресу  chiefprivacyofficer@idexx.com или по адресу или телефону, которые указаны ниже.
 • Вне зависимости от страны вашего проживания, если у вас есть жалобы насчет использования вашей персональной информации, обратитесь к нашему Директору по конфиденциальности персональной информации по контактным данным, указанным в политике конфиденциальности. Мы изучим и попытаемся дать ответы на все вопросы, следуя принципам, изложенным в настоящей политике конфиденциальности.

Мы можем раскрывать вашу персональную информацию любому учреждению, правительству, суду, агентству или органу (включая правоохранительные органы), раскрытие которым требуется законодательно, либо для защиты наших юридических прав или прав третьих лиц, либо для предотвращения ущерба, либо в соответствии с вашими инструкциями.

Мы используем все коммерчески разумные физические, процедурные и технические меры для предотвращения несанкционированного доступа, уничтожения, использования, модификации или раскрытия вашей персональной информации. Мы инструктируем наших сотрудников относительно того, что информация должна обрабатываться в соответствии с данной политикой конфиденциальности персональной информации, и любые злоупотребления со стороны работников могут вести к дисциплинарной ответственности.

Время от времени у нас может возникнуть необходимость изменить данную политику конфиденциальности, чтобы отразить изменения в том, как мы собираем и используем персональную информацию, либо изменения в соответствующем законодательстве, правилах и отраслевых стандартах о конфиденциальности. Мы заблаговременно выпустим уведомление о значительных изменениях этой политики конфиденциальности, в том числе посредством ссылок, размещенных на веб-сайтах IDEXX.

Обращайтесь к Директору по конфиденциальности персональной информации по следующим адресам или телефонам, если у вас есть вопросы относительно содержания политики конфиденциальности или возникло беспокойство в связи с использованием вашей персональной информации:

 • Эл. почта: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Номер телефона: 1-888-557-6518
 • Адрес: IDEXX Laboratories Inc., адресат: Chief Privacy Officer (директор по конфиденциальности персональной информации), One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

Если вы проживаете в Европейском союзе, Европейской экономической зоне, Великобритании или Швейцарии:

 • Эл. почта: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Адрес: IDEXX Europe B.V., адресат: Chief Privacy Officer (директор по конфиденциальности персональной информации), Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX назначила «Инспектора по защите данных» для наших юридических лиц в Германии: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) и IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • Эл. почта: GermanyDPO@idexx.com
 • Адрес: IDEXX Europe B.V., адресат: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

Política de privacidad global de IDEXX

Última actualización: 19 de noviembre de 2020

INTRODUCCIÓN

En IDEXX respetamos su privacidad. Esta Política de privacidad de IDEXX ("Política de privacidad") le dice lo que necesita saber sobre nuestro procesamiento de sus datos personales si usted pertenece a IDEXX:

 • Cliente
 • Cliente potencial que desea aprender más sobre IDEXX
 • Visitante del sitio web
 • Vendedor
 • Distribuidor
 • Dueño de una mascota
 • O cualquier otro socio de IDEXX actual o potencial en el que nuestras interacciones comerciales impliquen el procesamiento de sus datos personales
   

¿Qué son los “datos personales”?
Cualquier información que se relacione con una persona viva identificada o identificable. En esta Política de privacidad, "datos personales" e "información personal" tienen el mismo significado

Esta Política de privacidad se aplica al procesamiento de sus datos personales por parte de IDEXX Laboratories, Inc., sus filiales o subsidiarias ("IDEXX"), y es vinculante para todas las empresas del grupo IDEXX.  Puede encontrar una lista de las empresas IDEXX aqui.

Soy un empleado de IDEXX, ¿dónde debo dirigirme para saber más sobre el procesamiento de mis datos personales? 
Todos los empleados de IDEXX tienen acceso al Aviso de procesamiento de empleados de IDEXX a través de los canales de comunicación internos de IDEXX.

Para leer sobre un tema específico en esta Política de privacidad, haga clic para ampliar el texto.

¿Qué recopilamos?

 • La información personal proporcionada por usted para entregar el equipo y los accesorios que solicitó, incluidos el nombre, el apellido, la dirección, el número de teléfono, el número de fax, la dirección de correo electrónico y otros datos de contacto necesarios.
 • Información personal proporcionada por usted con respecto a sus detalles de pago, tales como número de tarjeta de crédito, número de verificación, información de la cuenta bancaria. 
 • La información personal proporcionada por usted a través de los Pedidos en línea de IDEXX, incluido el registro de clientes (nombre, apellido, dirección de correo electrónico, país) y los datos de inicio de sesión (dirección de correo electrónico, nombre de usuario y frase de contraseña).
 • La información personal proporcionada por usted a través de nuestra aplicación móvil VetConnect® Plus si elige descargar y usar esta aplicación, incluidos los datos de contacto. 
 • Información personal obtenida de la aplicación móvil VetConnect® Plus si elige descargar y utilizar esta aplicación, incluida información sobre sus transacciones con nosotros, registros de actividades de la cuenta (incluidas compras de diversos productos y servicios), información sobre su dispositivo móvil, para garantizar el funcionamiento correcto de nuestra aplicación móvil (incluyendo el tipo de dispositivo móvil que utiliza, ID de proveedor de la aplicación, el sistema operativo de su dispositivo móvil, si se ha pasado por alto la restricción del sistema operativo, la cantidad de espacio de almacenamiento gratuito en su dispositivo e información sobre la forma en que utiliza nuestra aplicación móvil). 
 • Información personal obtenida de una agencia de informes del consumidor en relación con su solicitud de crédito, que puede incluir información de la cuenta y/o información de crédito del consumidor. 
 • Información personal obtenida de nuestros distribuidores/mayoristas/revendedores cuando solicita equipos y accesorios a través de ellos. 
 • Aplicable solo a los distribuidores: información personal proporcionada por usted a través de nuestro formulario de Participación de Socios de Distribución de IDEXX, incluidos nombre, apellido, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, puesto/cargo empresarial, dirección comercial.
 • Aplicable solo a distribuidores: información personal obtenida de nuestro proveedor externo de diligencia debida, incluyendo nombre, apellido, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, puesto/cargo empresarial, dirección comercial, curriculum vitae, historial de trabajo, detalles de identificación nacional (como número de pasaporte), y condenas penales donde lo permita la ley local.

 

¿Por qué la recopilamos?

 • Para cumplir nuestras obligaciones contractuales con usted cuando solicita bienes y servicios de IDEXX.
 • Para organizar y procesar el pago de los importes adeudados por usted sobre los pedidos y contratos realizados con IDEXX.
 • Para avanzar o defender los derechos legales de IDEXX.
 • Para mejorar nuestros productos y servicios a nuestros clientes
 • Para mejorar nuestros servicios de atención al cliente.

Las actividades comunes de atención al cliente que incluyen datos personales incluyen:
-Grabación de llamadas que nos envía para fines de formación, donde lo permita la ley local
-Creación de registros de eventos para admitir problemas de servicio
-Enviarle encuestas voluntarias de atención al cliente

 • Para administrar y mejorar nuestras aplicaciones móviles. 
 • Para administrar los programas de fidelización de clientes de IDEXX.  
 • Para asegurar que nuestros socios comerciales completen el proceso de diligencia debida como parte del programa Anti-soborno y corrupción de IDEXX.

 

¿Cuál es nuestra justificación legal para procesar la información?

"Justificación legal" significa que IDEXX debe tener un motivo legal específico para procesar su información personal.

Procesamos su información personal en función de una de las siguientes razones legales:

 • El procesamiento es necesario para la ejecución de un contrato que tenemos con usted o para tomar medidas específicas antes de firmar un contrato con usted.

Los ejemplos de cuándo procesamos su información personal en función de la ejecución de un contrato incluyen cuando nos involucramos en las siguientes prácticas comerciales rutinarias que nos permiten realizar su pedido y entregarle bienes y servicios de primera clase:

-Entrada del pedido
-Configuración maestra de clientes
-Precios
-Envío del producto
-Facturación
-Ejecución de nuestras obligaciones de garantía
-Servicio de reparación, mantenimiento e instrumentación
-Recuperación de activos

 • El procesamiento es necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales.
 • El procesamiento es necesario para lograr los intereses legítimos de IDEXX y no infringe desproporcionadamente su privacidad.

Un ejemplo de cuando procesamos sus datos personales para lograr nuestro interés legítimo, sin infringir desproporcionadamente su privacidad, es cuando IDEXX Animana, VetConnect® o SmartService™ utilizan los datos que nos proporciona para anticipar las necesidades de nuestros clientes, obtener información que beneficiará prácticas veterinarias en general, y para proporcionar servicios profesionales y educación médica a la industria veterinaria. 

IDEXX solo utiliza datos agregados que no pueden identificarle directamente. IDEXX anonimiza totalmente estos datos como una medida adicional para proteger su privacidad.

 

¿Quién más podría recibir esta información?

 • Su información personal solo debe ser procesada por personas que trabajan para y en nombre del grupo de empresas IDEXX según la necesidad de conocimiento para los fines descritos en esta Política de privacidad.
 • Cuando IDEXX contrata a proveedores de servicios de terceros fiables para el procesamiento de su información personal, éstos procesan únicamente su información personal según nuestras instrucciones y establecemos acuerdos de procesadores de datos apropiados con estos procesadores de terceros.
 • IDEXX no comparte su información personal con terceros a menos que así lo exija la ley (incluidos organismos externos/gubernamentales) o según sea razonablemente necesario con terceros de confianza que trabajen para que cumplamos o administremos sus pedidos o contratos realizados con IDEXX. 

Por ejemplo, trabajamos con proveedores de servicios de terceros que ofrecen soluciones SaaS (Software as a Service) o servicios de alojamiento. También contratamos proveedores de servicios de TI que brindan soporte para el funcionamiento seguro y estable de nuestros sistemas. También contratamos proveedores de servicios externos que ofrecen servicios de diligencia debida para respaldar el programa Anti-soborno y corrupción de IDEXX. 

Si compra productos o servicios mediante los pedidos en línea de IDEXX, la información de la tarjeta de crédito que envíe a través de los mismos, incluyendo el nombre, dirección, número de tarjeta de crédito y número de verificación, pasará directamente a un procesador de pagos externo. IDEXX no almacenará la información de la tarjeta de crédito que se envíe mediante los pedidos en línea de IDEXX. Si opta por el débito directo como método de pago, IDEXX compartirá cierta información personal con su institución financiera para organizar el pago.

¿Qué recopilamos?

 • Información personal proporcionada por usted para realizar todas las operaciones relacionadas con la provisión de servicios de pruebas de laboratorio y servicios de consulta de medicina interna, incluyendo nombre, apellido, cargo, dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico y otros detalles de contacto necesarios.
 • Información personal proporcionada por usted con respecto a sus detalles de pago, incluidos datos bancarios o postales, número de la transacción, número de cheque, número de tarjeta de crédito, número de verificación, información de la cuenta bancaria. 
 • Información personal proporcionada por usted a través de nuestros formularios de pedido en línea de IDEXX, incluidos los detalles de la práctica, dirección, correo electrónico, código veterinario de IDEXX, propietario y nombre del paciente.
 • Información personal obtenida de una agencia de informes del consumidor en relación con su solicitud de crédito, que puede incluir información de la cuenta y/o información de crédito del consumidor. 
 • Información personal obtenida de su veterinario/clínica si usted es dueño de una mascota y elige la facturación directa de IDEXX.

 

¿Por qué la recopilamos?

 • Para cumplir nuestras obligaciones contractuales con usted cuando solicita bienes y servicios de IDEXX.

Estas obligaciones comerciales rutinarias incluyen:
-Entrada del pedido
-Configuración maestra de clientes
-Cumplimiento de pedidos (recogida de muestras)

 • Administrar nuestras operaciones de laboratorio.
 • Para organizar y procesar el pago de los importes adeudados por usted sobre los pedidos y contratos realizados con IDEXX.

Estas operaciones comerciales rutinarias incluyen:
-Precios
-Facturación
-Crédito y cobros
-Contabilidad financiera 

 • Mejorar nuestros servicios de laboratorio.

Por ejemplo, grabar las llamadas que nos envía con fines de formación, donde lo permita la ley local

 • Organizar la facturación directa siguiendo sus instrucciones a su veterinario/clínica.
 • Para avanzar o defender los derechos legales de IDEXX.

 

¿Cuál es nuestra justificación legal para procesar la información?

"Justificación legal" significa que IDEXX debe tener un motivo legal específico para procesar su información personal.

Procesamos su información personal en función de una de las siguientes justificaciones legales:

 • El procesamiento es necesario para la ejecución de un contrato que tenemos con usted o para tomar medidas específicas antes de firmar un contrato con usted.
 • El procesamiento es necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales.
 • El procesamiento es necesario para lograr los intereses legítimos de IDEXX y no infringe desproporcionadamente su privacidad.

Un ejemplo de cuándo procesamos sus datos personales para lograr nuestro interés legítimo, sin infringir desproporcionadamente su privacidad, es cuando utilizamos los datos que nos proporciona a través de nuestras actividades rutinarias de procesamiento comercial de laboratorio de referencia para anticipar las necesidades de nuestros clientes y obtener información que beneficiará a las prácticas veterinarias en general, y proporcionar servicios profesionales y educación médica a la industria veterinaria.

IDEXX solo utiliza datos agregados que no pueden identificarle directamente. IDEXX anonimiza totalmente estos datos como una medida adicional para proteger su privacidad.  

 

¿Quién más podría recibir esta información?

 • Su información personal solo debe ser procesada por personas que trabajan para y en nombre del grupo de empresas IDEXX según la necesidad de conocimiento para los fines descritos en esta Política de privacidad.
 • Cuando IDEXX contrata a proveedores de servicios de terceros fiables para el procesamiento de su información personal, éstos procesan únicamente su información personal según nuestras instrucciones y establecemos acuerdos de procesadores de datos apropiados con estos procesadores de terceros.
 • IDEXX no comparte su información personal con terceros a menos que así lo exija la ley (incluidos organismos externos/gubernamentales) o según sea razonablemente necesario con terceros de confianza que trabajen para que cumplamos o administremos sus pedidos o contratos realizados con IDEXX. 

Por ejemplo, trabajamos con proveedores de servicios de terceros que ofrecen servicios de alojamiento para datos de resultados de clientes. También contratamos proveedores de servicios de TI que brindan soporte para supervisar el funcionamiento estable de nuestros sistemas.

Si compra productos o servicios mediante los pedidos en línea de IDEXX, la información de la tarjeta de crédito que envíe a través de los mismos, incluyendo el nombre, dirección, número de tarjeta de crédito y número de verificación, pasará directamente a un procesador de pagos externo. IDEXX no almacenará la información de la tarjeta de crédito que se envíe mediante los pedidos en línea de IDEXX.

 • Si opta por el débito directo como método de pago, IDEXX compartirá cierta información personal con su institución financiera para organizar el pago.

¿Qué recopilamos?

 • Información personal proporcionada por usted durante su compra o licencia de los productos o equipos IDEXX y/o solicitando servicios de laboratorio.
 • Información personal proporcionada por usted al registrarse en un evento en vivo, conferencias, sorteos y/o seminario web de IDEXX, incluidos los datos de contacto proporcionados durante las reuniones de presentación y eventos, incluida la información sobre tarjetas de visita.
 • Información personal proporcionada por usted al inscribirse en nuestras formaciones en línea o plataformas de aprendizaje, incluido el Centro de Aprendizaje de IDEXX.
 • Información personal proporcionada por usted al participar en nuestros programas de marketing o promociones, incluido su nombre, dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico, información sobre su empresa u organización y otra información necesaria para dicho programa o promoción particular de IDEXX.
 • Información personal proporcionada por usted al participar en nuestros paneles de calidad, encuestas a clientes o proyectos de investigación de mercado/clientes. 
 • Información personal obtenida a través de o generada en nuestros sitios web, aplicaciones móviles, boletines electrónicos, correos electrónicos comerciales o tecnologías relacionadas.

Son ejemplos:
-Dirección de Protocolo de Internet (IP) que ha sido asignada a su ordenador o red por su Proveedor de Servicios de Internet (ISP).
-Su comportamiento de navegación en nuestros sitios web, incluida la información sobre sus visitas, páginas visitadas y la manera en que navega en nuestros sitios web.   
-Si usted abre un boletín de noticias o un correo electrónico con contenido comercial y las secciones que selecciona. Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web que visita colocan en su ordenador o dispositivo móvil. Véase también Declaración de cookies de IDEXX.

 • Información personal obtenida de otras fuentes públicas:
  • Información personal disponible en revistas veterinarias públicas.
  • Información personal disponible en sitios web y/o asociaciones profesionales de veterinarios públicos.
  • Información personal obtenida del Registro de Comercio de la Cámara de Comercio.
  • Información personal disponible en plataformas públicas de redes sociales profesionales, incluida LinkedIn. 
  • Información personal disponible en plataformas públicas de redes sociales, incluido Facebook.

Nuestros sitios web de IDEXX pueden contener hipervínculos a sitios web de otras partes y botones de redes sociales. Recomendamos revisar la política de privacidad y el uso de cookies en esos sitios web/plataformas de medios sociales ya que IDEXX no tiene control sobre sus políticas de privacidad.

 

¿Por qué la recopilamos?

 • Para la gestión de las relaciones con los clientes.

Sus datos de contacto se registran en nuestros sistemas y se pueden utilizar para enviarle importantes actualizaciones comerciales, así como información que solicita recibir, incluidos boletines informativos, invitaciones a eventos y seminarios y otra información solicitada para ayudarnos a educarle y brindarle un mejor servicio.

 • Para informes internos sobre el rendimiento del mercado y propósitos de evaluación comparativa de IDEXX.
 • Para campañas de marketing específicas relacionadas con nuestra línea de negocios diferente.
 • Para analizar los comentarios de los clientes recibidos de paneles de calidad, encuestas a clientes o proyectos de investigación de mercado/clientes.
 • Para mejorar nuestros productos, servicios y sitios web.

 

¿Cuál es nuestra justificación legal para procesar la información?

"Justificación legal" significa que IDEXX debe tener un motivo legal específico para procesar su información personal.

Procesamos su información personal en función de una de las siguientes justificaciones legales:

 • El procesamiento es necesario para la ejecución de un contrato que tenemos con usted o para tomar medidas específicas antes de firmar un contrato con usted.
 • El procesamiento es necesario para lograr los intereses legítimos de IDEXX y no infringe desproporcionadamente su privacidad. 
 • El procesamiento se basa en su claro consentimiento para procesar su información personal para un propósito específico, incluyendo registrarse en nuestros boletines electrónicos, correos electrónicos de marketing, asistir a nuestras conferencias o seminarios web, participar en nuestros sorteos.
  • Puede retirar el consentimiento en cualquier momento.  Consulte la sección SUS DERECHOS de esta Política de privacidad.

 

¿Quién más podría recibir esta información?

 • Su información personal solo debe ser procesada por personas que trabajan para y en nombre del grupo de empresas IDEXX según la necesidad de conocimiento para los fines descritos en esta Política de privacidad.
 • Cuando IDEXX contrata a proveedores de servicios de terceros fiables para el procesamiento de su información personal, éstos procesan únicamente su información personal según nuestras instrucciones y establecemos acuerdos de procesadores de datos apropiados con estos procesadores de terceros.
 • IDEXX no comparte su información personal con terceros a menos que así lo exija la ley (incluidos organismos externos/gubernamentales) o según sea razonablemente necesario con terceros de confianza que trabajen para que administremos nuestra relación con los clientes y las actividades de comercialización con usted.

Por ejemplo, trabajamos con proveedores de servicios de terceros que ofrecen soluciones SaaS (Software as a Service) o servicios de alojamiento. También trabajamos con terceros que nos brindan servicios relacionados con boletines informativos en línea, envíos por correo y procesamiento de información personal enviada a través de formularios web en nuestros sitios web.  También contratamos proveedores de servicios de TI que brindan soporte para el funcionamiento seguro y estable de nuestros sistemas. También trabajamos con proveedores de servicios externos que ayudan a IDEXX desarrollando estudios de mercado e investigaciones de clientes.

 • IDEXX también puede compartir información personal con terceros de confianza para presentar ciertas ofertas y brindarle ciertos servicios, pero estas partes solo podrán acceder y usar su información personal para este propósito limitado, de conformidad con un contrato escrito que detalla el propósito limitado y base legítima y, de ser necesario, con su consentimiento previo.

¿Qué recopilamos? 

 • Información personal que usted proporciona cuando llama a la Línea directa de ética de IDEXX o envía un formulario en línea a través de la Línea directa de ética de IDEXX.  

 

¿Por qué la recopilamos?

 • Promover un entorno empresarial ético y cumplir con ciertas obligaciones legales aplicables a todas las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa. 

 

¿Cuál es nuestra justificación legal para procesar la información?

Justificación legal" significa que IDEXX debe tener un motivo legal específico para procesar su información personal.

Procesamos su información personal en función de una de las siguientes justificaciones legales:

 • El procesamiento es necesario para lograr los intereses legítimos de IDEXX y no infringe desproporcionadamente su privacidad. 
 • El procesamiento es necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales.

 

¿Quién más podría recibir esta información?

 • IDEXX contrató a una empresa externa para alojar el sistema de administración de casos y registros de asistencia de la Línea directa de ética de IDEXX. Cuando realiza una llamada a la Línea directa de ética de IDEXX, un especialista le hará preguntas sobre su preocupación. El especialista registrará la información que proporcione en un sistema seguro y enviará un aviso de una presentación a un miembro autorizado del Departamento de cumplimiento de IDEXX.

No conservaremos su información personal más de lo necesario. Nos guiamos por esta Política de privacidad, los cronogramas de retención de registros internos de IDEXX y las obligaciones legales aplicables.

Somos una empresa global y nuestro domicilio social se encuentra en Estados Unidos. Para operar nuestro negocio global y servir a nuestros clientes, necesitamos transferir su información personal a nuestras oficinas y proveedores de servicios situados en Estados Unidos o, en ocasiones, en otros lugares, cuando sea necesario para el tratamiento de su información personal, según se describe en el presente Aviso de Privacidad. Para nosotros es importante garantizar un nivel de protección similar de acuerdo con los requisitos aplicables si transferimos su información personal a otro país. 

Transferencia de información personal fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), el Reino Unido y Suiza: 

Los países del EEE, el Reino Unido y Suiza cuentan con una legislación amplia para la protección de su información personal. Si transferimos su información personal desde el EEE, el Reino Unido y/o Suiza a otros países, mantenemos un nivel similar de protección de datos, incluido cuando transferimos su información personal a terceros países con una legislación que no ofrece un nivel de protección de datos equivalente al de EE. UU. Nuestro objetivo es hacerlo adoptando las medidas de seguridad adicionales adecuadas de acuerdo con los requisitos aplicables para la transferencia de información personal desde el EEE, el Reino Unido y/o Suiza a terceros países, como EE. UU.

Una de las medidas de seguridad para transferir la información personal a EE. UU. es la autocertificación mediante los Marcos del Escudo de la Privacidad de la UE-EE. UU y DE Suiza- EE. UU. 

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. y OPTI Medical Systems, Inc. se autocertificaron para los Marcos del Escudo de Privacidad entre la UE y los EE. UU. y entre Suiza y los EE. UU. según lo establecido por el Departamento de Comercio de los EE. UU.

Haga clic aquí (Aviso del Escudo de Privacidad entre la UE y los EE. UU. y entre Suiza y los EE. UU.) para ver el Aviso de Escudo de Privacidad de IDEXX.

Tenga en cuenta que los Marcos del Escudo de la Privacidad de la UE-EE. UU. y de Suiza-EE. UU.. se han invalidado como mecanismos adecuados para transferir información personal desde el EEE, el Reino Unido y/o Suiza a terceros países. La invalidación de estos marcos no exime a IDEXX de sus obligaciones en virtud de los Marcos del Escudo de la Privacidad de la UE–EE. UU. y de Suiza-EE. UU., en la medida en que estos marcos sigan aplicándose. IDEXX seguirá cumpliendo con los requisitos de estos Marcos del Escudo de la Privacidad, de acuerdo con las declaraciones anteriores.

Además de los Marcos del Escudo de la Privacidad, IDEXX adopta medidas de protección complementarias para cumplir con los requisitos para la transferencia de información personal desde el EEE, el Reino Unido y/o Suiza a terceros países, específicamente mediante la implementación y aplicación de las correspondientes Cláusulas Contractuales Tipo de la UE, según lo aprobado por la Comisión Europea.

Puede ponerse en contacto con nosotros si desea recibir más información sobre las medidas que hemos tomado para salvaguardar su información personal si se transfiere a un país fuera del EEE, el Reino Unido y/o Suiza.

Los productos y servicios IDEXX no están dirigidos a personas menores de dieciséis (16) años, y no recopilamos, solicitamos ni usamos a sabiendas información personal de niños. Si nos damos cuenta de que un niño menor de 16 años nos ha proporcionado información personal, tomaremos medidas para eliminar la información lo antes posible.

 • Si usted es residente en el EEE o en el Reino Unido, o IDEXX procesa sus datos personales en el contexto de nuestras actividades en el EEE o el Reino Unido, tiene derecho en virtud del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD de la UE) o del Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido (RGPD del Reino Unido) de hacer preguntas o solicitar acciones en relación con sus datos personales. Estas solicitudes incluyen:
  • Acceso y rectificación o borrado de su información personal, restricción del procesamiento de su información personal, derecho a oponerse al procesamiento de su información personal y portabilidad de su información personal.  Vaya a Formulario de solicitud electrónica de IDEXX para enviar su solicitud a IDEXX.  Evaluaremos la solicitud y tomaremos medidas cuando sea necesario hacerlo.
  • Retire su consentimiento en cualquier momento para aquellas actividades de procesamiento en las que IDEXX confíe en su consentimiento como justificación legal para procesar su información. Puede hacerlo notificando al Director de Privacidad en chiefprivacyofficer@idexx.com o a una dirección o número de teléfono especificado a continuación (CON QUIÉN PONERSE EN CONTACTO). Si retira su consentimiento, esto no afectará la legalidad de nuestro uso de su información personal antes de su retirada.
  • Presente una queja ante una autoridad supervisora de protección de datos o su propia Agencia de Protección de Datos local.
 • Si usted es un residente brasileño, o bien si IDEXX trata sus datos personales en el contexto de nuestras actividades en Brasil, conforme a la Ley General de Protección de Datos (LGPD) tiene derecho a hacer preguntas o solicitar alguna acción respecto a sus datos personales. Estas solicitudes incluyen:
  • Acceso o rectificación o supresión de su información personal, la restricción del tratamiento de su información personal, el derecho a oponerse al tratamiento de su información personal y a la portabilidad de su información personal. Vaya a Formulario de solicitud electrónica de IDEXX (Formulario de solicitud electrónica de IDEXX para presentar su solicitud. Evaluaremos la solicitud y adoptaremos las medidas adecuadas cuando sea necesario.
  • Retirar su consentimiento en cualquier momento para aquellas actividades de tratamiento que IDEXX basa en su consentimiento como justificación legal para el tratamiento. Puede hacerlo enviando una notificación al Director de Privacidad en: chiefprivacyofficer@idexx.com o a la dirección o al número de teléfono indicados abajo (CON QUIÉN PONERSE EN CONTACTO). Si retira su consentimiento, esto no afectará a la legalidad del uso que hacemos de su información personal antes de su retirada.
 •  Si usted es un residente de China, consulte la sección “AVISO PARA RESIDENTES DE CHINA” de esta Política de Privacidad.
 • Si usted es residente de California, consulte la sección “AVISO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA” de esta Política de Privacidad.
 • Si usted es residente de Nevada, consulte la sección “AVISO PARA RESIDENTES DE NEVADA” de esta Política de Privacidad.     
 • Si reside en cualquier otro lugar, puede tener derechos similares. Póngase en contacto con nuestro Director de Privacidad en  chiefprivacyofficer@idexx.com o en la dirección o número de teléfono que se especifica a continuación.
 • No importa en qué parte del mundo resida, si tiene alguna pregunta o duda sobre el manejo de su información personal, póngase en contacto con nuestro Director de Privacidad a través de la información de contacto que se proporciona en esta Política de privacidad. Investigaremos e intentaremos resolver todas las inquietudes haciendo referencia a los principios contenidos en esta Política de privacidad.

Utilizamos medidas comerciales de protección de carácter físico, técnico y de procedimientos para impedir el acceso, destrucción, uso, modificación o divulgación no autorizados de su información personal. Hemos dado instrucciones a nuestros empleados para que la información se trate con arreglo a la presente política de privacidad y cualquier uso ilegítimo por parte de estos puede estar sujeto a medidas de carácter disciplinario.

Es posible que, ocasionalmente, nos veamos obligados a modificar la presente Política de privacidad con el fin de reflejar los cambios en la forma en que recopilamos y utilizamos la información personal o los cambios que afecten a los estándares del sector, la normativa o la legislación en materia de privacidad. Enviaremos un aviso de los cambios materiales de esta Política de privacidad en un plazo razonable, incluido mediante enlaces publicados en los sitios web de IDEXX.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política de privacidad o sobre el uso de su información personal, no dude en ponerse en contacto con nuestro Director de Privacidad en los siguientes números y direcciones:

 • Correo electrónico: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Teléfono: 1-888-557-6518
 • Dirección: IDEXX Laboratories Inc., a la atención de: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, EE. UU.

 

Si reside en la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo, el Reino Unido o Suiza

 • Correo electrónico: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Dirección: IDEXX Europe BV, a la atención de: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX también ha designado un "Delegado de Protección de Datos - Alemania" para nuestras entidades alemanas: Vet Med Labor GmbH ( Kornwestheim, Leipzig) e IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • Correo electrónico: GermanyDPO@idexx.com 
 • Dirección: IDEXX Europe BV, a la atención de: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

IDEXXグローバルプライバシーポリシー

最終更新日:2022年4月1日

はじめに

IDEXXはプライバシーを尊重します。本IDEXXプライバシーポリシー(「プライバシーポリシー」)は、次に該当するIDEXX関係者を対象に、個人データの処理について知っておく必要のある内容を記載したものです。

 • 顧客
 • IDEXXについて関心の高い潜在顧客
 • ウェブサイト訪問者
 • ベンダー
 • 販売代理店
 • ペット飼主
 • 事業取引に個人データの処理が関与する、その他の現在の、または潜在的なIDEXXパートナー

「個人データ」とは、何でしょうか?
存命中の人に関する、その人を識別しまたは識別可能とするあらゆる情報のことです。
本プライバシーポリシーでは、「個人データ」および「個人情報」は同義です。

本プライバシーポリシーは、IDEXX Laboratories, Inc.、その関係会社または子会社(「IDEXX」)による、個人データの処理に適用され、IDEXXグループ全社を拘束します。貴殿は、IDEXXグループ会社の一覧をここでご覧になれます。

私はIDEXX従業員ですが、私の個人データの処理に関する情報はどこで確認できますか?
すべてのIDEXX従業員は、IDEXXの社内コミュニケーションチャネルを通じてIDEXX従業員処理通知にアクセスできます。

本プライバシーポリシーの特定のトピックを読むには、テキストをクリックして拡張してください。

IDEXXが収集する情報?

 • 要請したサービス、設備、および付属品を提供するために、提供した個人情報。これには名、姓、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、貴殿のIPアドレス(サービスのために必要な場合)、およびその他の必要な連絡先情報が含まれます。
 • クレジットカード番号、照合番号、銀行口座情報など、支払いの詳細に関して、提供した個人情報。
 • IDEXXオンライン注文によって提供した個人情報。顧客登録(名、姓、電子メールアドレス、国)およびログインの詳細(電子メールアドレス、ユーザー名およびパスフレーズ)が含まれます。
 • 当社のVetConnect® Plusモバイルアプリケーションをダウンロードして使用することにした場合、このアプリケーションを経由して提供した個人情報。これには連絡先の詳細が含まれます。
 • VetConnect® Plusモバイルアプリケーションをダウンロードして使用することにした場合、このアプリケーションから取得した個人情報。これには、当社との取引に関する情報、アカウント活動記録(様々な製品およびサービスの購入を含む)、使用中のモバイル機器に関する情報(当社のモバイルアプリケーションが適切に機能していることを確保するため、使用中のモバイル機器の種類、アプリケーションベンダーID、使用中のモバイル機器のオペレーティングシステム、オペレーティングシステムの制約がバイパスされていないかどうか、使用中の機器の空き容量、当社モバイルアプリケーションの使用方法に関する情報など)が含まれます。
 • 与信の申請に関連して消費者報告機関から得られた個人情報。これには口座情報および/または消費者信用情報が含まれることがあります。
 • 設備および付属品を当社の販売代理店/卸売業者/再販業者を通して依頼した時に、それらの業者から取得した個人情報。
 • 販売代理店のみに適用 – 貴殿が提供した個人情報で、これには、名、姓、電子メールアドレス、役職名・ポジション名、会社所在地(当社のIDEXXコンプライアンス販売代理店監査に参加した場合)が含まれます。
 • 販売代理店のみに適用 – 当社の第三者デューデリジェンス提供業者から取得した個人情報。これには、名、姓、電子メールアドレス、生年月日、肩書/地位、会社所在地、履歴書、職歴、国発行の身分証明書の詳細(パスポート番号など)、および現地法で許可されている場合には犯罪歴が含まれます。

 

なぜIDEXXは、個人情報を収集するのでしょうか?

 • IDEXXの商品およびサービスをご注文いただいた時に、あなたに対する契約上の義務を履行するため。
 • IDEXXへの注文およびそれとの契約に関して、あなたに支払い義務のある金額の支払いの手続きおよび処理をするため。
 • IDEXXの法的権利を促進しまたは保護するため。
 • 顧客向けの当社製品およびサービスを改善するため。
 • 当社の顧客サポートおよび品質サービスを改善するため。

個人データを扱う一般的な顧客サポート活動には以下が含まれます。
-研修および品質目的で当社にかけた通話の録音(現地法で許可されている場合)
-サービスの問題をサポートするためのイベントログの作成
-自発的な顧客サポート調査の送信

 • 当社のモバイルアプリケーションを管理および改善するため。
 • IDEXX顧客ロイヤリティプログラムを管理するため。
 • 当社のビジネスパートナーがIDEXX贈収賄および腐敗行為防止プログラムの一環としてデューデリジェンスおよび監査プロセスを完了することを徹底するため。

 

IDEXXが個人情報を処理する法的根拠は、何でしょうか?

「法的根拠」とは、IDEXXが貴殿の個人情報を処理するに当たっては明確で合法的な根拠がなければならないことを意味します

IDEXXは、次の法的根拠の中の一つにもとづき、貴殿の個人情報を処理します:

 • 処理は、当社があなたとの間で交した契約の履行のために、またはあなたとの契約を結ぶ前の特定の手順をとるために必要です。

契約の履行に基づき、個人情報を処理する場合の例としては、当社が世界的な商品およびサービスの注文をとり、その配送を行うことを可能にする以下の日常的な商行為に携わる時が含まれます。

-受注処理
-顧客マスターのセットアップ
-価格設定
-製品の発送
-料金請求
-保証義務の履行
-修理、メンテナンス、および器具サービス
-資産回復

 • 処理することが、IDEXXの法的義務を順守するため必要な場合。
 • 処理することが、IDEXXの正当な利益を確保するために必要であり、かつ貴殿のプライバシーを不相応に侵害しない場合。

プライバシーを過度に侵害することなく、当社の正当な利益を達成するために、個人データを処理する時の例としては、IDEXX Animana、VetConnect PLUS®またはSmartService™で、当社の顧客のニーズを予測するため、獣医師の業務一般に利益となる洞察を得るため、ならびに専門家サービスおよび医療教育を獣医業界に提供するために、あなたが当社に提供したデータを使用する時が挙げられます。
IDEXXは、個人を特定できない集計データのみを利用します。IDEXXは、プライバシーを保護するための追加の手段として、このデータを完全に匿名化します。

 

他の誰が、個人情報を受け取りますか?

 • 個人情報は、本プライバシーポリシーに記載された目的のために知る必要のある場合に限り、IDEXXグループ会社の従業員およびIDEXXグループ会社の代理人によってのみ処理されます。
 • IDEXXが、個人情報の処理の目的に信頼できる第三者サービスプロバイダを採用する時、当社の指図に基づいてのみ個人情報を処理すると共に、当社はこれらの第三者データ処理業者と適切なデータ処理業者契約を締結します。
 • IDEXXは、法律により義務付けられているか(外郭団体/政府当局を含む)、または注文もしくはIDEXXと交わした契約の履行または管理を行うために当社のために業務する信頼できる第三者に合理的に必要な場合を除き、第三者との間で個人情報を共有することはありません。

例えば、IDEXXは、SaaS(Software as a Service)またはホスティングサービスを提供する第三者であるサービスプロバイダーと効力して作業します。当社はまた、そのシステムの安全で安定した運用へのサポートを提供するITサービスプロバイダを採用します。当社はまた、IDEXX贈収賄および腐敗行為防止プログラムをサポートするため、精査サービスを提供する第三者サービスプロバイダを採用します。
IDEXXオンライン注文を通して製品またはサービスを購入する場合、IDEXXオンライン注文を通して送信いただいたクレジットカード情報(名前、住所、クレジットカード番号、および照合番号を含む)が第三者の決済処理業者に直接入ります。 IDEXXは、IDEXXオンライン注文を通して送信されたクレジットカード情報を保存または保持しません。お支払方法として自動引き落としを選択された場合は、IDEXXは支払いを処理するために、特定の個人情報をご利用の金融機関と共有します。

 • IDEXXはまた、貴殿の要求により、ある特定のオファーを提示し、ある特定のサービスを提供するために(例えば、IDEXX診療管理システムに決済サービス業者の決済ソリューションを統合できるようにするなど)、個人情報を信頼できる第三者と共有することがありますが、これらの第三者は、この限定的な目的にのみ個人情報にアクセスし、使用でき、限定的な目的および正当な根拠を記載した書面による契約に従って行います。

IDEXXが収集する情報?

 • ラボ試験サービスおよび内部医療相談サービスの提供に関連したすべての業務を実施するために、提供した個人情報。これには名、姓、役職、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレスおよびその他の必要な連絡先の詳細が含まれます。
 • 銀行またはお届け先住所情報、取引番号、小切手番号、クレジットカード番号、照合番号、銀行口座情報など、支払いの詳細に関して、提供した個人情報。
 • 当社のIDEXXオンライン注文フォームを通して提供した個人情報。これには、業務の詳細、住所、電子メール、IDEXX獣医コード、飼主および患者の名前が含まれます。
 • 与信の申請に関連して消費者報告機関から得られた個人情報。これには口座情報および/または消費者信用情報が含まれることがあります。
 • ペットの飼い主としてIDEXXによる直接請求を選択した場合に、獣医師/クリニックから得られた個人情報。

 

なぜIDEXXは、個人情報を収集するのでしょうか?

 • IDEXXの商品およびサービスをご注文いただいた時に、あなたに対する契約上の義務を履行するため。

これらの日常業務の義務には以下が含まれます。
-受注処理
-顧客マスターのセットアップ
-注文履行(サンプルのピックアップ)

 • 当社のラボ業務を管理するため。
 • IDEXXへの注文およびそれとの契約に関して、あなたに支払い義務のある金額の支払いの手続きおよび処理をするため。

これらの日常業務には以下が含まれます。
-価格設定
-料金請求
-入金および集金
-財務会計

 • 当社のラボサービスを向上させるため。

例えば、研修目的で当社にかけた通話の録音(現地法で許可されている場合)

 • 獣医師/クリニックに対するあなたの指図に従い、直接請求を手配するため。
 • IDEXXの法的権利を促進しまたは保護するため

 

IDEXXが個人情報を処理する法的根拠は、何でしょうか?

「法的根拠」とは、IDEXXが貴殿の個人情報を処理するに当たっては明確で合法的な根拠がなければならないことを意味します。

当社では、以下の法的正当性のどれか一つに基づき個人情報を処理します。

 • 処理は、当社があなたとの間で交した契約の履行のために、またはあなたとの契約を結ぶ前の特定の手順をとるために必要です。
 • 処理することが、IDEXXの法的義務を順守するため必要な場合。
 • 処理することが、IDEXXの正当な利益を確保するために必要であり、かつ貴殿のプライバシーを不相応に侵害しない場合。

プライバシーを過度に侵害することなく、当社の正当な利益を達成するために、個人データを処理する時の例としては、当社が日常的な外注検査事業の処理活動を通して、当社の顧客のニーズを予測するため、獣医師の業務一般に利益となる洞察を得るため、ならびに専門家サービスおよび医療教育を獣医業界に提供するために、あなたが当社に提供したデータを使用する時が挙げられます。

IDEXXは、個人を特定できない集計データのみを利用します。IDEXXは、プライバシーを保護するための追加の手段として、このデータを完全に匿名化します。

 

他の誰が、個人情報を受け取りますか?

 • 個人情報は、本プライバシーポリシーに記載された目的のために知る必要のある場合に限り、IDEXXグループ会社の従業員およびIDEXXグループ会社の代理人によってのみ処理されます。
 • IDEXXが、個人情報の処理の目的に信頼できる第三者サービスプロバイダを採用する時、当社の指図に基づいてのみ個人情報を処理すると共に、当社はこれらの第三者データ処理業者と適切なデータ処理業者契約を締結します。
 • IDEXXは、法律により義務付けられているか(外郭団体/政府当局を含む)、または注文もしくはIDEXXと交わした契約の履行または管理を行うために当社のために業務する信頼できる第三者に合理的に必要な場合を除き、第三者との間で個人情報を共有することはありません。

例えば、顧客実績データのホスティングサービスを提供する第三者サービスプロバイダと協働します。当社はまた、そのシステムの安定した運用のモニタリングのサポートを提供するITサービスプロバイダを採用します。

IDEXXオンライン注文を通して製品またはサービスを購入する場合、IDEXXオンライン注文を通して送信いただいたクレジットカード情報(名前、住所、クレジットカード番号、および照合番号を含む)が第三者の決済処理業者に直接入ります。IDEXXは、IDEXXオンライン注文を通して送信されたクレジットカード情報を保存または保持しません

 • また、お支払方法として自動引き落としを選択された場合は、IDEXXは支払いを処理するために、特定の個人情報をご利用の金融機関とも共有します。

IDEXXが収集する情報

 • IDEXXの製品、サービス、または設備の購入またはライセンス導入時、および/または検査サービスの依頼時に、提供した個人情報。
 • IDEXXのライブイベント、カンファレンス、ラッフルおよび/またはウェビナーへの登録の際に提供した個人情報。これには、名刺に記載された情報を含め、導入ミーティングおよびイベントの間に提供された連絡先の詳細が含まれます。
 • 当社のオンライン研修またはIDEXX学習センターを含む学習プラットフォームへの登録時に、提供した個人情報。
 • 当社のマーケティングプログラムまたは販売促進に参加した時に提供した個人情報。名前、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、勤務先または組織に関する情報、およびかかる特定のIDEXXプログラムまたは販売促進に必要なその他の情報が含まれます。
 • 当社の品質パネル、顧客調査またはマーケット/顧客の洞察調査プロジェクトに参加した時に提供した個人情報。
 • キーオピニオンリーダー(KOL)のみに適用 - 名、姓、電子メールアドレス、役職名・ポジション名、会社所在地、および学歴や資格など、貴殿が提供した個人情報。
 • 当社のウェブサイト、モバイルアプリケーション、電子ニュースレター、商業目的の電子メールまたは関連技術を通して取得したか、またはそこで生成された個人情報。

例としては次のものがあります。
o    インターネットサービスプロバイダ(ISP)によって使用中のコンピュータまたはネットワークに割り当てられたインターネットプロトコル(IP)アドレス。
o    当社ウェブサイトの閲覧に関する情報、閲覧したページおよび移動を含む、当社ウェブサイトでの閲覧行動。
o    ニュースレターやコマーシャルメールを開封したか、およびどのセクションを選択したか。クッキーは、訪問するウェブサイトによってコンピュータまたはモバイル機器に配置される小さなテキストファイルです。IDEXXクッキー表明文も参照してください。

 • その他の公共の情報源から取得した個人情報:
  • 公共の獣医師ジャーナルで入手可能な個人情報。
  • 公共の獣医師向けウェブサイトおよび/または協会で入手可能な個人情報。
  • 商工会議所の商業登記から取得した個人情報。
  • 公共の専門家ソーシャルメディアプラットフォーム(LinkedInなど)で入手可能な個人情報。
  • 公共のソーシャルメディアプラットフォーム(Facebookなど)で入手可能な個人情報。

IDEXXウェブサイトには、その他の当事者のウェブサイトへのハイパーリンクおよびソーシャルメディアボタンが含まれていることがあります。IDEXXではそれらのプライバシーポリシーを管理することはできません。そのため、各ウェブサイト/ソーシャルメディアプラットフォームのプライバシーポリシーおよびクッキーの使用について必ずご確認ください。

 

なぜIDEXXは、個人情報を収集するのでしょうか?

 • 顧客関係管理のため。

連絡先の詳細は、当社のシステムに記録され、重要なビジネスの最新情報のほか、ニュースレター、イベントやセミナーへの招待状、および貴殿のニーズを理解し、より良いサービスを提供するためのその他の要求された情報を含めて、貴殿が受け取ることを選択した情報を送信するために使用されることがあります。

 • IDEXX市場成果およびベンチマーキングの目的での内部報告のため。
 • 新製品やサービスに関する貴殿へのご案内、プロモーション、市場調査、および顧客調査など、当社のさまざまな事業分野に関連するターゲット マーケティング キャンペーンのため。
 • 品質パネル、顧客調査または市場/顧客洞察調査プロジェクトから入手した顧客フィードバックを分析するため。
 • 当社の製品、サービスおよびウェブサイトを向上させるため。

 

IDEXXが個人情報を処理する法的根拠は、何でしょうか?

「法的正当性」は、IDEXXが個人情報を処理するには、明確な合法的根拠がなければならないことを意味します。

当社では、以下の法的正当性のどれか一つに基づき個人情報を処理します。

 • 処理は、当社があなたとの間で交した契約の履行のために、またはあなたとの契約を結ぶ前の特定の手順をとるために必要です。
 • 処理することが、IDEXXの正当な利益を確保するために必要であり、かつ貴殿のプライバシーを不相応に侵害しない場合。
 • 処理は、当社の電子ニュースレター、マーケティング電子メールへの登録、当社カンファレンスやウェビナーへの出席、当社のラッフルへの参加を含む、特定の目的に個人情報を処理することへの明瞭な同意に基づいています。
  • 貴殿は、いつでも同意を取り消せます。本プライバシーポリシーの貴殿の権利セクションを参照してください。

 

他の誰が、個人情報を受け取りますか?

 • 個人情報は、本プライバシーポリシーに記載された目的のために知る必要のある場合に限り、IDEXXグループ会社の従業員およびIDEXXグループ会社の代理人によってのみ処理されます。
 • IDEXXが、個人情報の処理の目的に信頼できる第三者サービスプロバイダを採用する時、当社の指図に基づいてのみ個人情報を処理すると共に、当社はこれらの第三者データ処理業者と適切なデータ処理業者契約を締結します。
 • IDEXXは、法律により義務付けられているか(外郭団体/政府当局を含む)、またはあなたとの顧客関係およびマーケティング活動を管理するために当社に業務を提供する信頼できる第三者に合理的に必要な場合を除き、第三者と個人情報を共有することはありません。

例えば、IDEXXは、SaaS(Software as a Service)またはホスティングサービスを提供する第三者であるサービスプロバイダーと効力して作業します。また、オンラインニュースレター、メーリングおよび当社ウェブサイト上にあるウェブフォームを通して送信された個人情報の処理に関連したサービスを当社に提供する第三者と協働します。当社はまた、そのシステムの安全で安定した運用へのサポートを提供するITサービスプロバイダを採用します。また、市場調査および顧客洞察調査の作成にあたりIDEXXをサポートする第三者サービスプロバイダと協働します。

 • IDEXXはまた、ある特定のオファーを提示し、ある特定のサービスを提供するために、個人情報を信頼できる第三者と共有することがありますが、これらの第三者は、この限定的な目的にのみ個人情報にアクセスし、使用でき、限定的な目的および正当な根拠を記載した書面による契約に従い、また要求される場合には事前の同意を得ます。

IDEXXが収集する情報

 • IDEXX倫理ホットラインに電話をかけた時、またはIDEXX倫理ホットラインを経由してオンラインフォームを送信した時に提供する個人情報。

 

なぜIDEXXは、個人情報を収集するのでしょうか?

 • 倫理的事業環境を促進し、米国のすべての公開会社に適用される一定の法的義務を満たすため。

 

IDEXXが個人情報を処理する法的根拠は、何でしょうか?

「法的根拠」とは、IDEXXが貴殿の個人情報を処理するに当たっては明確で合法的な根拠がなければならないことを意味します。

当社では、以下の法的正当性のどれか一つに基づき個人情報を処理します。

 • 処理することが、IDEXXの正当な利益を確保するために必要であり、かつ貴殿のプライバシーを不相応に侵害しない場合。
 • 処理することが、IDEXXの法的義務を順守するため必要な場合。

 

他の誰が、個人情報を受け取りますか?

 • IDEXXは、IDEXX倫理ホットライン受付および事例管理システムを委託するために第三者の会社と契約しました。IDEXX倫理ホットラインに電話をかけると、スペシャリストが懸念に関して質問をします。スペシャリストは、ご提供いただく情報を安全なシステムに記録し、送信についての通知を権限のあるIDEXXコンプライアンス部員に送信します。

IDEXXが収集する情報

 • 当社のの助成金管理システムを通じて、IDEXX Foundationのオンライン申請書を提出する際に提供される個人情報。

 

なぜIDEXXは、個人情報を収集するのでしょうか?

 • 貴殿の申請内容がIDEXX Foundationの資格基準を満たしているか判断するため。
 • 助成金の管理のため。
 • 資金が受け取られた後に、その運動の影響度測定を要請するため。

 

IDEXXが個人情報を処理する法的根拠は、何でしょうか?

「法的根拠」とは、IDEXXが貴殿の個人情報を処理するに当たっては明確で合法的な根拠がなければならないことを意味します。

当社では、以下の法的正当性のどれか一つに基づき個人情報を処理します。

 • 処理することが、IDEXXの正当な利益を確保するために必要であり、かつ貴殿のプライバシーを不相応に侵害しない場合。
 • 処理することが、IDEXXの法的義務を順守するため必要な場合。

 

他の誰が、個人情報を受け取りますか?

 • 個人情報は、本プライバシーポリシーに記載された目的のために知る必要のある場合に限り、IDEXXグループ会社の従業員およびIDEXXグループ会社の代理人によってのみ処理されます。
 • IDEXXが、個人情報の処理の目的に信頼できる第三者サービスプロバイダを採用する時、当社の指図に基づいてのみ個人情報を処理すると共に、当社はこれらの第三者データ処理業者と適切なデータ処理業者契約を締結します。
 • IDEXXは、法律により義務付けられていない限り(外郭団体/政府当局を含む)、または当社の助成活動管理について当社に協力する信頼できる第三者との間で合理的に必要でない限り、第三者との間で個人情報を共有することはありません。

例えば、IDEXXは、IDEXX Foundationの助成金管理システムを管理するために、SaaSソリューション(Software as a Service)およびホスティングサービスを提供する第三者サービスプロバイダと契約しています。

IDEXXは、個人情報を必要以上にわたって、長期に保管しません。当社は、本プライバシーポリシー、内部IDEXX記録保持スケジュール、および適用される法的義務を指針とします。

IDEXXは、グローバル企業で、米国に本社を置いています。グローバルな事業を運営し、お客様にサービスを提供するために、このプライバシー通知に説明するとおり、当社の事業目的の達成に向けて、当社はお客様の個人情報を処理するため、米国、EEA、またはその他の国に所在する当社の拠点やサービスプロバイダに転送する必要があります。

IDEXXは、お客様の個人情報を他の国に移転する場合には、適用される要件に従って同様のレベルの保護を確保することが重要と考えており、特に適切な標準契約条項を導入し執行することにより、かかる移転に必要な補足的な手段を講じています。

貴殿の個人情報が他国に移転される場合に、IDEXXが、貴殿の個人情報を防護するためどのような措置を講じているかについて詳しい情報を入手することをお望みの場合は、IDEXXまでお問い合わせください。

欧州経済地域(EEA)、英国およびスイス外への個人情報の転送:

EEA内の諸国、英国およびスイスは、貴殿の個人情報を保護する包括的な法律があります。IDEXXが、貴殿の個人情報を、EEA、英国および/またはスイスから、米国のように、データを保護する同等の水準を提供していない法律しかない第三国に移転する場合を含めて、IDEXXは、同様な水準のデータ保護を維持します。IDEXXは、EEA、英国および/またはスイスから、米国のような第三国に個人情報を移転するに当たり適用される要件に相当する、適切な追加的保護措置をとることにより、この目標の達成を目指しています。

米国に個人情報を移転するに当たっての保護措置の1つが、EU-米国間およびスイス-米国間のプライバシーシールドフレームワークの自己認証です。

IDEXX Laboratories, Inc.、IDEXX Distribution, Inc.、IDEXX Operations, Inc.およびOPTI Medical Systems, Inc.は、米国商務省によって規定されているEU-米国およびスイス-米国間のプライバシーシールドフレームワークを遵守しています。

ここ EU-米国間およびスイス-米国間のプライバシーシールドに関する通知をクリックして、IDEXXプライバシーシールド通知をご覧ください。

EU-米国間およびスイス-米国間のプライバシーシールドフレームワークは、EEA、英国および/またはスイスから個人情報を移転する適切なメカニズムとしては無効宣言されています。これらのフレームワークが引き続き適用されていることから、これらのフレームワークの無効宣言により、IDEXXが、EU-米国間およびスイス-米国間のプライバシーシールドフレームワークにもとづくその義務を免除されることはありません。IDEXXは、上記の記載のとおり、これらのプライバシーシールドフレームワークの要件を引き続き順守します。

プライバシーシールドフレームワークに加えて、IDEXXは、特に欧州委員会が承認した適切なEU標準契約条項を実施し、かつ強制実現していくことにより、EEA、英国および/またはスイスから第三国に個人情報を移転するに当たっての要件を順守するため、補足的な保護措置を講じています。

貴殿が、貴殿の個人情報がEEA、英国および/またはスイス以外に移転される場合に、IDEXXが、貴殿の個人情報を防護するためどのような措置を講じているかについて詳しい情報を入手することをお望みの場合は、IDEXXまでお問い合わせください。

IDEXXの製品およびサービスは、16歳未満は対象としておらず、児童の個人情報をそれと知りながら、収集、要求、または使用することはありません。16歳未満の児童が当社に個人情報を提供したことを認識した場合、情報をできる限り速やかに削除する手順をとります。

 • 貴殿が、EEAまたは英国の居住者である場合、またはIDEXXが、貴殿の個人データをEEAまたは英国内でのIDEXX業務に関連して処理する場合には、貴殿には、EU一般データ保護規則(EU GDPR)または英国一般データ保護規則(UK GDPR)にもとづき、貴殿の個人データに関する質問し、または行動を起こすよう請求する権利が与えられています。これらの請求には、次のものが含まれます:
  • 貴殿の個人情報へのアクセスおよびその訂正または消去、貴殿の個人情報の処理の制限、貴殿の個人情報の処理に異議を申し立てる権利およびポータビリティの権利。IDEXX Eリクエストフォーム(リンクを挿入) から要請をIDEXXに送信してください。要請を評価したうえで、必要に応じて措置をとります。
  • 貴殿の個人情報を処理する法的根拠として、IDEXXが貴殿の同意に依拠している場合には、それらの処理業務に対する同意を、いつでも同意を取り消せる権利。最高プライバシー責任者(chiefprivacyofficer@idexx.comまたは以下の「連絡先」にある住所もしくは電話番号)に通知することによって、これを行えます。貴殿が同意を取り消した場合でも、貴殿が取り消す前の、貴殿の個人情報のIDEXXによる使用の合法性には影響を及ぼしません。
  • データ保護監督当局または貴殿が関係する現地のデータ保護当局に苦情を申し立てる権利。
    
 • 貴殿がブラジルの居住者であるか、またはIDEXXが個人データをブラジル国内でのIDEXX業務に関連して処理する場合、一般データ保護法(LGPD)にもとづき貴殿は貴殿の個人データに関する質問や措置の請求を行う権利を有します。要請には、以下が含まれます。
  • 貴殿の個人情報へのアクセスおよびその訂正または消去、貴殿の個人情報の処理の制限、貴殿の個人情報の処理に異議を申し立てる権利およびポータビリティの権利。
  • IDEXX E-リクエストフォーム(ブラジルのリンクを挿入)から、要請をIDEXXに送信してください。要請を評価したうえで、必要に応じて措置をとります。
  • 貴殿の個人情報を処理する法的根拠として、IDEXXが貴殿の同意に依拠している場合には、それらの処理業務に対する同意を、いつでも同意を取り消せる権利 。最高プライバシー責任者(chiefprivacyofficer@idexx.comまたは以下の「連絡先」にある住所もしくは電話番号)に通知することによって、これを行えます。貴殿が同意を取り消した場合でも、貴殿が取り消す前の、貴殿の個人情報のIDEXXによる使用の合法性には影響を及ぼしません。
    
 • 南アフリカにお住まいの場合は、2013年南アフリカ個人情報保護法(POPIA)に基づき、自分の個人データに関して質問したり、対応を求める権利が貴殿にあります。これらの請求には、次のものが含まれます:
  • 貴殿の個人情報へのアクセスおよびその訂正または消去、貴殿の個人情報の処理の制限、貴殿の個人情報の処理に異議を申し立てる権利。IDEXX Eリクエストフォーム(南アフリカのリンクを挿入)から要請をIDEXXに送信してください。要請を評価したうえで、必要に応じて措置をとります。
  • 貴殿の個人情報を処理する法的根拠として、IDEXXが貴殿の同意に依拠している場合には、それらの処理業務に対する同意を、いつでも同意を取り消せる権利。最高プライバシー責任者(chiefprivacyofficer@idexx.comまたは以下の「連絡先」にある住所もしくは電話番号)に通知することによって、これを行えます。貴殿が同意を取り消した場合でも、貴殿が取り消す前の、貴殿の個人情報のIDEXXによる使用の合法性には影響を及ぼしません。
  • 南アフリカ情報規制当局に苦情を申し立てる。
    
 • 貴殿が日本の居住者であるか、またはIDEXXが個人データを日本国内でのIDEXX業務に関連して処理する場合、日本の個人情報の保護に関する法律(APPI)にもとづき貴殿は貴殿の個人データに関する質問や措置の請求を行う権利を有します。これらの請求には、次のものが含まれます:
  • 貴殿の個人データへのアクセスおよびその訂正または消去、ならびに貴殿を特定することのできる、当社が保持する個人データの処理に異議を申し立てる権利(利用を中止させる権利)。
  • これを行うには、最高プライバシー責任者(chiefprivacyofficer@idexx.comまたは以下の「連絡先」にある住所もしくは電話番号) に通知してください。要請を評価したうえで、必要に応じて措置をとります。なお、アクセス要請に対応する際には、実費を考慮した合理的な料金を申し受ける場合があります。
    
 • 貴殿が中国の居住者である場合は、本プライバシーポリシーの「中国居住者向けの注意事項」の項目をお読みください。
 • 貴殿がカリフォルニア州の居住者である場合は、本プライバシーポリシーの「カリフォルニア州居住者向けの注意事項」の項目をお読みください。
 • 貴殿がネバダ州の居住者である場合は、本プライバシーポリシーの「ネバダ州居住者向けの注意事項」の項目をお読みください。
 • 貴殿が他の地域に居住している場合にも、同様の権利を持つ場合があります。最高プライバシー責任者(chiefprivacyofficer@idexx.comまたは下記の住所または電話番号) までご連絡ください。
 • 世界中のどこに居住しているかにかかわらず、当社による個人情報の取り扱いについて懸念がある場合は、本プライバシーポリシーに提供されている連絡先情報により、最高プライバシー責任者までご連絡ください。当社は、本プライバシーポリシーに記載された原則を参照しながら、すべての懸念を調査し、解決を図ります。

IDEXXは、法律により、またはIDEXXの法的権利もしくは他者の権利を保護するために必要な場合、または損害を防止するため、または貴殿の指図に従い、個人情報を開示することが必要な機関、政府、裁判所、政府機関または当局(警察当局を含みます)にそれを開示することがあります。

IDEXXは、貴殿の個人情報への不正なアクセス、破棄、使用、変更または開示を抑止するよう、業務上合理的な物理的、手続的、および技術的な保護手段を講じます。当社は従業員に、本プライバシーポリシーに従って情報を取り扱うこと、そして従業員による情報の不正使用は懲戒処分の対象となる場合があることを指導しています。

個人情報の収集および使用方法における変更や、プライバシー関連の法律、規制および業界基準における変更を反映するために、随時、本プライバシーポリシーを変更することが必要になる場合があります。プライバシーポリシーに対する重要な変更については、IDEXXのウェブサイトにリンクを表示するなど、適切な通知を提供します。

当社のプライバシーポリシーに関して、または個人情報の使用について質問がある場合には、次の電話番号およびアドレスの当社最高プライバシー責任者までお気軽にお問い合わせください:

 • 電子メール:chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 電話:1-888-557-6518
 • 郵送先:IDEXX Laboratories, Inc. 受取人:最高プライバシー責任者、One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

貴殿が、欧州連合、欧州経済領域、英国またはスイスに居住している場合は:

 • 電子メール:chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 郵送先:IDEXX Europe B.V. 受取人:最高プライバシー責任者、Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXXはまた、IDEXXのドイツのグループ会社のために、「データ保護責任者-ドイツ担当」を任命しています:Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) および IDEXX GmbH (Kornwestheim)

 • 電子メール:GermanyDPO@idexx.com
 • 郵送先:IDEXX Europe B.V. 受取人:データ保護責任者 – ドイツ担当、Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands
   

当社のデータ保護責任者は、現在「ブラジルデータ保護責任者」を兼任しております。

 • 電子メール: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 郵送先:IDEXX Brasil Laboratórios Ltda.,受取人:  最高プライバシー責任者/ブラジルDPO – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1º andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasil - CEP 04538-133
   

南アフリカ法人については、以下のとおり「情報責任者」および「次席情報責任者」も任命しております: IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • 電子メール: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 郵送先:Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, 受取人: Deputy Information Officer-South Africa(次席情報責任者、南アフリカ担当)

愛德士全球隱私權政策

上次更新時間:2020 年 11 月 19 日

簡介

愛德士尊重您的隱私。本愛德士隱私權政策(以下簡稱「隱私權政策」)旨在介紹如果您是愛德士的以下人士,我們如何處理您的個人資料:

 • 客戶
 • 想要更詳細了解愛德士的潛在客戶
 • 網站訪客
 • 供應商
 • 分銷商
 • 飼主
 • 或任何目前或潛在愛德士合作夥伴,其中我們的業務互動涉及到處理您的個人資料

什麽是「個人資料」?
任何能夠識別或辨別某人身份的資訊。
在本隱私權通知中,「個人資料」和「個人資訊」有相同含義。

本隱私權通知適用於愛德士公司、其聯營公司或子公司(統稱「愛德士」)對您個人資料的處理流程,對愛德士集團旗下所有公司均有約束力。您可以在這裡找到愛德士公司的名單。

我是一名愛德士員工,我可以在哪裡了解公司對於
我的個人資料的處理流程?
愛德士全體員工都可以透過愛德士內部通訊渠道存取愛德士員工處理通知。

如需閱讀本隱私權通知中的某個主題,請按一下該主題以展開文本。

BODY:

我們蒐集哪些資料?

 • 您提供以便我們交付您請求的設備和附件的個人資料,包括名字、姓氏、電話號碼、傳真號碼、電郵地址和需要的其他聯絡資訊。
 • 您提供的與您的付款詳情相關的個人資料,比如信用卡號、驗證碼、銀行帳戶資訊
 • 您透過愛德士線上訂單提供的個人資料,包括客戶註冊資訊(名字、姓氏、電郵地址、國家)和登錄詳情(電郵地址、用戶名和密碼)。
 • 您透過 VetConnect® Plus 移動應用程式(如果您選擇下載和使用此應用程式)提供的個人資料,包括聯絡資訊。
 • 從 VetConnect® Plus 移動應用程式(如果您選擇下載和使用此應用程式)獲得的個人資料,包括您與我們之間的交易資訊、帳戶活動記錄(包括各種產品和服務的購買記錄)、您的移動裝置資訊,以確保我們的移動應用程式能夠正常工作(包括您使用的移動裝置的類型、應用程式供應商 ID、移動裝置的作業系統,無論是否繞過作業系統限制、裝置上的可用存儲空間和有關您如何使用我們的移動應用程式的資訊)。
 • 從消費者報告機構獲得的與貸款申請相關的個人資料,可能包括帳戶資訊和/或消費者貸款資訊。
 • 從分銷商/批發商/轉銷商獲得的個人資料,您透過他們獲取設備和附件。
 • 僅適用於分銷商 – 您透過愛德士分銷合作夥伴參與表提供的個人資料,包括名字、姓氏、電郵地址、出生日期、職銜/職稱、企業地址。
 • 僅適用於分銷商 – 從我們的第三方盡職調查提供商獲得的個人資料,包括姓名、姓氏、電郵地址、出生日期、職銜/職稱、企業地址、簡歷、工作歷史、國籍資料(比如護照編號)和刑事定罪(若本地法律允許)。

 

我們為什麼蒐集這些資料?

 • 當您訂購愛德士產品和服務時,為了向您履行我們的合約義務。
 • 安排和處理您在愛德士訂單和合同下應付的金額。
 • 推進或保護愛德士的合法權利。
 • 改善我們為客戶提供的產品和服務
 • 改善我們的客戶支援服務。

涉及個人資料的常見客戶支援活動包括:
-若本地法律允許,記錄您的來電用於培訓目的
-建立事件日誌以幫助解決服務問題
-向您發送自願客戶支援調查問卷

 • 管理和改善我們的移動應用程式。
 • 管理愛德士客戶忠誠度計劃。
 • 確保我們的業務合作夥伴完成盡職調查流程,以遵循愛德士反賄賂和腐敗計劃。

 

我們處理這些資料時遵循哪些法律依據?

「法律依據」是指愛德士必須有具體的合法理由才能處理您的個人資料。

我們根據以下合法理由之一處理您的個人資料:

 • 對於履行我們與您之間的合同,或者我們在與您簽訂合同前採取具體步驟,該等資料處理是必需的。

我們根據合同的履行處理您的個人資料的例子包括我們從事以下常規業務實踐,使我們能夠接收您的訂單,為您交付世界一流的產品和服務:

-訂單錄入
-客戶主資料建立
-定價
-發貨
-開票
-履行我們的保證義務
-維修、維護和儀器服務
-資源回收

 • 遵守我們的法律責任。
 • 實現愛德士的正當權益,同時不會不當侵犯您的隱私權。

我們處理您的個人資料以實現我們的正當權益,同時不會不當侵犯您的隱私權的例子是,愛德士 Animana、VetConnect PLUS® 或 SmartService™ 利用您提供給我們的資料來預測客戶的需求、深入了解從整體上對獸醫有利的實踐和向獸醫行業提供專業的服務和醫學教育。
愛德士只利用不能直接識別您身份的聚合資料。愛德士完全匿名化此類資料,以進一步保護您的隱私權。

 

還有誰會收到這些資料?

 • 只有為和代表愛德士公司集團工作的人員在必需情況下出於本隱私權通知描述的目的可以處理您的個人資料。
 • 當愛德士雇用受信任第三方服務提供者處理您的個人資料時,他們只根據我們的指示處理您的個人資料,而且我們和這些第三方處理機構簽訂合適的資料處理機構協定。
 • 除非法律(包括外部/政府機構)要求,或者為我們工作以履行或管理您的訂單或與愛德士簽訂的合同的受信任第三方有合理需要外,愛德士不會和第三方分享您的個人資料。

例如,我們和第三方服務提供者合作提供 SaaS 解決方案(軟體即服務)或主機服務。我們還雇用 IT 服務提供者確保我們的系統可以安全和穩定運行。我們還僱用第三方服務提供者提供盡職調查服務,以支援愛德士反賄賂和腐敗計劃。
如您透過愛德士線上訂單購買產品或服務,您透過愛德士線上訂單提交的信用卡資料(包括姓名、地址、信用卡號及驗證號碼)將直接轉到第三方支付平台。愛德士不會儲存或留存透過愛德士線上訂單提交的信用卡資料。如果您選擇以直接扣款作為付款方式,愛德士將與您的金融機構分享特定個人資料,以安排付款。

我們蒐集哪些資料?

 • 您提供以便我們執行與提供實驗室測試服務和內部藥物諮詢服務相關的所有作業的個人資料,包括名字、姓氏、職稱、地址、電話號碼、傳真號碼、電郵地址和需要的其他聯絡資訊。
 • 您提供的與付款資料相關的個人資料,包括銀行或郵政匯款資料、交易編號、支票號碼、信用卡號、驗證碼、銀行帳戶資訊。
 • 您透過愛德士線上訂購表提供的個人資料,包括實踐詳情、地址、電郵、愛德士獸醫碼、飼主和動物姓名。
 • 從消費者報告機構獲得的與貸款申請相關的個人資料,可能包括帳戶資訊和/或消費者貸款資訊。
 • 向您的獸醫/診所獲得的個人資料,如果您是飼主且選擇與愛德士直接結算。

 

我們為什麼蒐集這些資料?

 • 當您訂購愛德士產品和服務時,為了向您履行我們的合約義務。

這些常規業務義務包括:
-訂單錄入
-客戶主資料建立
-訂單履行(領取樣本)

 •  管理我們的實驗室作業。
 • 安排和處理您在愛德士訂單和合同下應付的金額。

這些常規業務作業包括:
-定價
-開票
-貸款和收款
-財務會計

 • 改善我們的實驗室服務。

例如,若本地法律允許,記錄您的來電用於培訓目的

 • 根據您的指示與您的獸醫/診所直接結算。
 • 推進或保護愛德士的合法權利。

 

我們處理這些資料時遵循哪些法律依據?

「法律依據」是指愛德士必須有具體的合法理由才能處理您的個人資料。

我們根據以下法律依據之一處理您的個人資料:

 • 對於履行我們與您之間的合同,或者我們在與您簽訂合同前採取具體步驟,該等資料處理是必需的。
 • 遵守我們的法律責任。
 • 實現愛德士的正當權益,同時不會不當侵犯您的隱私權。

我們處理您的個人資料以實現我們的正當權益,同時不會不當侵犯您的隱私權的例子是,我們利用您透過我們的常規參考實驗室業務處理活動提供給我們的資料來預測客戶的需求、深入了解從整體上對獸醫有利的實踐和向獸醫行業提供專業的服務和醫學教育。

愛德士只利用不能直接識別您身份的聚合資料。愛德士完全匿名化此類資料,以進一步保護您的隱私權。

 

還有誰會收到這些資料?

 • 只有為和代表愛德士公司集團工作的人員在必需情況下出於本隱私權通知描述的目的可以處理您的個人資料。
 • 當愛德士雇用受信任第三方服務提供者處理您的個人資料時,他們只根據我們的指示處理您的個人資料,而且我們和這些第三方處理機構簽訂合適的資料處理機構協定。
 • 除非法律(包括外部/政府機構)要求,或者為我們工作以履行或管理您的訂單或與愛德士簽訂的合同的受信任第三方有合理需要外,愛德士不會和第三方分享您的個人資料。

例如,我們和第三方服務提供者合作提供客戶結果資料託管服務。我們還雇用 IT 服務提供者幫助監控和確保我們的系統可以穩定運行。

如您透過愛德士線上訂單購買產品或服務,您透過愛德士線上訂單提交的信用卡資料(包括姓名、地址、信用卡號及驗證號碼)將直接轉到第三方支付平台。愛德士不會儲存或留存透過愛德士線上訂單提交的信用卡資料。

 • 如果您選擇以直接扣款作為付款方式,愛德士將與您的金融機構分享特定個人資料,以安排付款。

我們蒐集哪些資料?

 • 您在購買或許可愛德士產品/或設備和/或請求實驗室服務時提供的個人資料。
 • 您註冊愛德士實時活動、會議、抽獎活動和/或網路研討會時提供的個人資料,包括在簡介會和活動中提供的聯絡資料,包括商務名片上的資訊。
 • 您在參加我們的線上培訓或學習平台(包括愛德士學習中心)時提供的個人資料。
 • 您參加我們的營銷計劃或促銷活動時提供的個人資料,包括姓名、地址、電話號碼、傳真號碼、電郵地址、有關您公司或組織的資訊和特定愛德士計劃或促銷活動需要的其他資訊。
 • 您參加我們的質量委員會、客戶調查或營銷/客戶洞察研究項目時提供的個人資料。
 • 透過我們網站、移動應用程式、電子簡訊、商業電郵或相關技術獲得或生成的個人資料。

例如包括:
o    網際網路服務提供者 (ISP) 分配給您電腦或網絡的網際網路協議 (IP) 位址。
o    您在我們網站上的瀏覽行為,包括您存取的資訊、存取的頁面和在我們網站上的導航方式。
o    您是否打開新聞通訊或商業電子郵件及您選擇了哪些章節。Cookie 是您存取的網站放置在您電腦或移動裝置上的小文本文件。另請參閱 愛德士 Cookie 聲明

 • 從其他公共來源獲得的個人資料:
  • 公共獸醫雜誌提供的個人資料。
  • 公共獸醫專業網站和/或協會提供的個人資料。
  • 從商會貿易登記處獲得的個人資料。
  • 公共專業社會媒體平台(包括 LinkedIn)提供的個人資料。
  • 公共社會媒體平台(包括 Facebook)提供的個人資料。

愛德士網站可能包含其他方的超連結和社交媒體按鈕。我們建議您查閱這些網站/社交媒體平台的隱私權政策和對 Cookie 的使用,因為愛德士不能控制他們的隱私權政策。

 

我們為什麼蒐集這些資料?

 • 用於客戶關係管理。

您的聯絡資料記錄在我們的系統中,用於向您發送重要的商業新聞以及您請求接收的資訊,比如簡訊、活動和研討會邀請和其他請求的資訊,幫助我們為您提供更佳的教育和服務。

 • 用於在內部彙報愛德士市場績效和基準目的。
 • 用於與我們不同的業務範圍相關的有針對性的營銷活動。
 • 分析從質量委員會、客戶調查或市場/客戶洞察研究項目收到的客戶反饋。
 • 改善我們的產品、服務和網站。

 

我們處理這些資料時遵循哪些法律依據?

「法律依據」是指愛德士必須有具體的合法理由才能處理您的個人資料。

我們根據以下法律依據之一處理您的個人資料

 • 對於履行我們與您之間的合同,或者我們在與您簽訂合同前採取具體步驟,該等資料處理是必需的。
 • 實現愛德士的正當權益,同時不會不當侵犯您的隱私權。
 • 我們根據您的明確同意出於特定目的處理您的個人資料,包括訂閱電子簡訊、營銷電郵、參加我們的會議或網路研討會、參加我們的抽獎活動。
  • 您可以隨時撤銷此同意。請參閱本隱私權政策的您的權利部份。

 

還有誰會收到這些資料?

 • 只有為和代表愛德士公司集團工作的人員在必需情況下出於本隱私權通知描述的目的可以處理您的個人資料。
 • 當愛德士雇用受信任第三方服務提供者處理您的個人資料時,他們只根據我們的指示處理您的個人資料,而且我們和這些第三方處理機構簽訂合適的資料處理機構協定。
 • 除非法律(包括外部/政府機構)要求,或者為我們工作以管理客戶關係和與您進行的營銷活動的受信任第三方有合理需要外,愛德士不會和第三方分享您的個人資料。

例如,我們和第三方服務提供者合作提供 SaaS 解決方案(軟體即服務)或主機服務。此外,我們還和第三方合作,讓他們提供與線上簡訊、郵件和處理您在我們網站上透過網頁表格提交的個人資料相關的服務。我們還雇用 IT 服務提供者確保我們的系統可以安全和穩定運行。我們還和第三方合作,以支援愛德士開展市場研究和客戶洞察研究。

 • 愛德士還與受信任第三方分享個人資料,以提供某些優惠資訊和某些服務給您,但是這些第三方只能根據詳細列明受限目的和合法依據的書面合同,出於此受限目的存取和使用您的個人資料,在必要時,還要事先獲得您的同意。

我們蒐集哪些資料?

 • 您在致電愛德士道德行為熱線時提供或透過愛德士道德行為熱線提交線上表格時提交的個人資料。

 

我們為什麼蒐集這些資料?

 • 促進道德的商業環境,同時滿足美國所有上市公司適用的某些法律義務。

 

我們處理這些資料時遵循哪些法律依據?

「法律依據」是指愛德士必須有具體的合法理由才能處理您的個人資料。

我們根據以下法律依據之一處理您的個人資料:

 • 實現愛德士的正當權益,同時不會不當侵犯您的隱私權。
 • 遵守我們的法律責任。

 

還有誰會收到這些資料?

 • 愛德士雇用第三方公司託管愛德士道德行為熱線接聽和案件管理系統。當您致電愛德士道德行為熱線時,客服專員將會解答您擔憂的問題。客服專員將會記錄您提供的資訊到安全的系統,然後發送一份提交通知給愛德士合規部的授權成員。

我們不會在沒有必要的情況下過長保留您的個人資料。我們遵循本隱私權通知、愛德士內部記錄保留計畫和適用的法律責任

我們是一家總部位於美國的全球公司。為了經營我們的全球業務及服務我們的客戶,我們需要將您的個人資料傳輸至我們位於美國或其他國家的辦事處和服務提供者,以實現我們處理您的個人資料的目的,詳見本隱私權通知。倘若我們將您的個人資料傳輸至其他國家,我們將會根據適用要求確保提供類似水準的保護。

傳輸個人資料到歐洲經濟區 (EEA)、英國和瑞士以外:

歐洲經濟區 (EEA) 內的國家、英國和瑞士制定了廣泛的法律以保護您的個人資料。倘若我們將您的個人資料從歐洲經濟區 (EEA)、英國及/或瑞士傳輸至其他國家,我們將維持類似水準的資料保護,包括在我們將您個人資料傳輸至法律不提供同等資料保護水準的第三國(例如美國)時。為此,我們根據從歐洲經濟區 (EEA)、英國及/或瑞士傳輸個人資料至第三國(例如美國)的適用要求,採取適當的額外保護措施。

傳輸個人資料至美國的一個保護措施是自證遵守歐盟-美國和瑞士-美國隱私權防護框架。

IDEXX Laboratories, Inc.、IDEXX Distribution, Inc.、IDEXX Operations, Inc. 和 OPTI Medical Systems, Inc. 自身已經通過美國商務部設定的歐盟-美國和瑞士-美國隱私權防護框架的認證。

請點選此處 歐盟-美國和瑞士美國隱私權防護通知 以檢視愛德士隱私權防護通知。

請注意,作為將個人資料從歐洲經濟區 (EEA)、英國和瑞士傳輸至第三國的適當機制,歐盟-美國和瑞士-美國隱私護盾框架已失效。這些框架的失效不會免除 IDEXX 在歐盟-美國和瑞士-美國隱私護盾框架下的義務,因為這些框架繼續適用。IDEXX 將繼續按照以上聲明遵守這些隱私護盾框架的要求。

除了隱私護盾框架外,IDEXX 採取補充保護措施,以遵守適用於從歐洲經濟區 (EEA)、英國及/或瑞士傳輸個人資料至第三國的要求,具體而言,我們實施和執行經歐盟委員會批准的適當歐盟標準合約條款。

如果您想接收有關我們為了保護傳輸至歐洲經濟區 (EEA)、英國及/或瑞士以外國家的個人資料而採取之保護措施的詳細資訊,您可以聯絡我們。

IDEXX 產品和服務不提供給十六 (16) 歲以下人士使用,我們不會有意蒐集、請求或使用兒童的個人資料。如果我們知道 16 歲以下兒童向我們提供個人資料,我們將採取措施儘快刪除該資料。

 • 如果您是歐洲經濟區 (EEA) 或英國居民,或者 IDEXX 在歐洲經濟區 (EEA) 或英國為了我們的活動處理您的個人資料,您有權根據《歐盟一般資料保護規範》(EU GDPR) 或《英國一般資料保護規範》(UK GDPR) 就您的個人資料提出疑問或請求行動。這些請求包括:
  • 存取、糾正或刪除您的個人資料,限制您的個人資料的處理,反對處理您的個人資料和您的個人資料的可攜性。請轉至 愛德士電子申請表 向愛德士提交您的請求。我們將會評估您的請求,並在需要時採取行動。
  • 隨時撤銷您對這些處理活動的同意,愛德士以您的同意作為處理這些資料的法律依據。為此,您可以發送電子郵件至 chiefprivacyofficer@idexx.com,或者使用下文(應該聯絡誰)列出的地址或電話號碼聯絡首席隱私長。如果您撤銷同意,這不會影響我們在您撤銷之前使用您的個人資料的合法性。電郵:chiefprivacyofficer@idexx.com
  • 向資料保護監管機構或您本地的資料保護局提交投訴。
 • 如果您是巴西居民,或者 IDEXX 在巴西為了我們的活動處理您的個人資料,您有權根據《一般資料保護法律》(LGPD) 就您的個人資料提出疑問或請求行動。這些請求包括:
  • 存取、糾正或刪除您的個人資料,限制您的個人資料的處理,反對處理您的個人資料和您的個人資料的可攜性。請轉至 IDEXX 電子申請表 向 IDEXX 提交您的請求。我們將會評估您的請求,並在需要時採取行動。
 • 隨時撤銷您對這些處理活動的同意,若 IDEXX 以您的同意作為處理這些資料的法律依據。 為此,您可以發送電子郵件至chiefprivacyofficer@idexx.com,或者使用下文(應該聯絡誰)列出的地址或電話號碼聯絡首席隱私長。若您撤回您的同意,這不會影響我們在您撤回同意之前使用您的個人資料的合法性。如果您是中國居民,請參閱本隱私權政策的「中國居民須知」章節。電郵:chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 如果您是美國加州居民,請參閱本隱私權政策的「加州居民須知」章節。
 • 如果您是美國內華達州居民,請參閱本隱私權政策的「內華達州居民須知」章節。
 • 若您在其他地區居住,您可能擁有類似的權利。請發送電子郵件至  chiefprivacyofficer@idexx.com,或者使用上文列出的地址或電話號碼聯絡首席隱私長。
 • 不管您在世界哪個地方居住,如果您對我們處理您的個人資料有任何擔憂,請透過本隱私權政策提供的聯絡資訊聯絡首席隱私長。我們將會參考本隱私權政策所列的原則以調查和嘗試解決所有擔憂。

在法律要求的情況下,或者在必要時為了保護我們的合法權利或其他人的權利、預防傷害或根據您的指示,我們可能會披露您的個人資料給公共機構、政府、法院、代理人或權力機構(包括執法機構)。

本公司採取商業上合理的實體性、程序性及技術性防護措施,防止個人資料遭到未經授權的取用、毀損、使用、修改或披露。我們要求員工嚴格按本隱私權政策處理資料,凡有濫用資料者,均將受紀律處分。

為因應本公司蒐集、使用個人資料之變更,以及隱私權相關法律法規與行業標準之變動,本公司可能有必要不時修訂本隱私權政策。本隱私權政策如有重大變動,本公司將透過張貼於愛德士網站之連結及其他方式作出合理通知。

如果您對於本隱私權政策或我們對您個人資料的使用有任何疑問,請隨時透過以下號碼和地址聯絡首席隱私長:

 • 電郵:chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 電話:1-888-557-6518
 • 郵寄地址:IDEXX Laboratories, Inc.,收件者:Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

如果您在歐盟、歐洲經濟區或瑞士居住:

 • 電郵:chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 郵寄地址:IDEXX Europe B.V.,收件者:Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

此外,愛德士還為我們的德國實體任命一名「內部資料保護長 – 德國」:Vet Med Labor GmbH(萊比錫) 和 IDEXX GmbH(路德維希堡)。

 • 電郵:GermanyDPO@idexx.com
 • 郵寄地址:IDEXX Europe B.V.,收件者:Internal Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

阅读中文版《个人信息保护政策》
Read the China Privacy Policy in English

个人信息保护政策

生效日期:2020101

爱德士缅因生物制品贸易(上海)有限公司和/或其关联方(以下简称“我们”或“爱德士中国”)非常重视用户的隐私和个人信息保护。无论您是查询、了解、订购我们的产品和服务,还是使用我们的客户学习服务提升您的专业水平,本个人信息保护政策(“本政策”)旨在向您说明我们在您使用我们提供的这些服务时如何收集、使用、保存、共享和转让您的个人信息,以及您对这些个人信息享有的权利。

本政策适用于爱德士中国的所有网络平台,包括但不限于发布或链接本政策的以下各项:爱德士中国官方网站idexx.com.cn和我们的其他网站(“站点”)、爱订购中国移动应用程序(APP)、爱德士中国微信小程序和爱德士宠医直通车微信公众号等。

本政策中“个人信息”指的是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息。

如您是爱德士中国的客户、潜在客户、网络平台访问者、供应商、经销商、宠物主人或其他与我们处理个人信息行为相关的任何人士,请务必仔细阅读并透彻理解本政策,您的注册、登录、浏览、使用等行为将视为对本政策的接受,并同意接受本政策各项条款的约束。

本政策将帮助您了解以下内容:

1. 提供信息内容服务

 • 爱德士中国各网络平台的信息内容服务需要依赖部分信息才得以运行。当您在各网络平台中浏览、搜索我们的产品、服务和其他信息(例如产品介绍、产品培训、临床疾病学习、实验室知识、客户沟通及医院管理),或进行资料下载,我们可能收集如下信息:
 1. 记录信息:指您使用我们的服务时,站点或程序可能记录的相关信息,包括您使用程序的频率、崩溃数据、使用时间、使用习惯、使用情况、性能数据、应用程序的来源,以及名为Cookie的小数据文件。
 2. 网络身份标识信息:账户名、账户昵称、IP地址。
 3. 个人常用设备信息:硬件型号、设备MAC地址、操作系统类型、软件列表、唯一设备识别码(如IMEI/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID/IDFV/SIM卡IMSI信息等在内的描述个人常用设备基本情况的信息)。
 • 对于上述个人信息,我们将用于管理、维护和改进我们的站点、APP等各网络平台,确保各网络平台运行的安全稳定。
 • Cookie可能被用于记住您访问我们网站时的首选设置,进而改善您使用这些网站的体验。具体而言,Cookie可以使我们对访问爱德士中国的网站的用户进行身份验证,自定义特定用户的访问体验,记住用户对设备使用Cookie的接受情况以及执行其他个性化功能。我们还可能使用Cookie来了解您浏览我们网站的更多信息。如您想禁用Cookie,可更改浏览器的设定,但更改后可能无法正常使用我们网络平台的某些功能。如您希望了解更多Cookie的信息,请参见aboutcookies.org。

 

2. 提供产品订购服务

 • 当您订购产品时,我们可能收集您的个人信息,包括您的姓名、联系电话、邮箱、地址,以完成产品发货、配送服务;我们可能收集您的支付信息,包括银行卡号、安全码、银行账户信息以便于您完成支付。
 • 当您在线订购产品,您需要注册账号并提供以下个人信息,包括您的姓名、联系电话、所在地、邮箱、地址、医院、职位,以便于我们向您提供爱德士产品订购服务。
 • 我们可能会和协助我们实现产品订购服务的第三方(例如经销商)共享您的个人信息,以完成供货、支付、配送服务等。
 • 协助我们开展业务经营的第三方(例如供应商、经销商、第三方支付服务提供商)也会通过服务收集和使用您的个人信息,并与我们共享。我们将对该等个人信息来源的合法性及授权同意范围进行确认,若超出您的授权同意,我们将再次征得您的同意。
 • 为便于我们进行客户管理、忠诚度计划管理,您将允许我们收集和使用您的订单信息、积分信息和收藏信息。
 • 当您作为爱德士中国的经销商时,我们可能会收集您的个人信息,包括姓名、邮箱、生日、职位职责、工作地址。我们还可能在适用法律允许的情况下,通过第三方调查服务收集您的个人信息,包括姓名、邮箱、生日、职位职责、工作地址、简历、工作经历、国籍信息(如护照号码)以及犯罪经历。

 

3. 提供客户学习服务

 • 为参与我们提供的VIP用户线上课程,您需注册账号并提供您的个人信息,包括姓名、联系电话、电子邮箱、所在地、QQ、MSN、用户名、密码、所属医院、医院地址、职务、从业年限。
 • 您可以在“线上课程”中发布信息(例如留言反馈板块、问答信息板块等)。请您注意,“线上课程”面向公众公开,您将自行承担在“线上课程”发布、公开您的信息的风险,有权访问您信息的第三方的行为不受我们的控制。
 • 为使用在线投稿功能,您需向我们提供您的姓名、联系电话、分享病例信息。

 

4. 组织线下课程、会议、宣讲活动改善我们的产品或服务

 • 当您就我们的产品或服务与我们联系时,我们可能因您主动告知而获得、使用您的个人信息,以便于我们回答或处理您提出的问题、意见或建议,并进行客户跟踪反馈。
 • 我们根据本政策所收集的个人信息将被用于改进我们为您提供的产品和服务,提升我们的售后服务,向您发送用户满意度调研,向您推荐您可能感兴趣的产品、服务或活动,研发更加丰富的课程并有效提升线上课程质量,更好地满足您的培训需求,向您推荐相关课程等。
 • 我们可能会通过第三方收集您的个人信息,以丰富我们对您的了解,从而改进我们为您提供的产品和服务。我们将对该等个人信息来源的合法性及授权同意范围进行确认,若超出您的授权同意,我们将再次征得您的同意。

 

5. 履行我们的法定义务

 • 当您致电爱德士道德热线或通过爱德士道德热线提交在线表格,我们可能因您主动告知而获得、使用您的个人信息。
 • 爱德士道德热线受理及案件管理系统由我们直接或间接委托的第三方负责。当您拨打爱德士道德热线时,有关专业人士将根据您的问题向您提出询问,并将您提供的信息记录到安全的系统中。该等信息后续将发送至爱德士合规部门的相关人员。
 • 我们必须打造道德的营商环境,以及履行适用于所有美国上市公司的法定义务。

 

6. 您充分知晓,以下情形中,我们可能会收集并使用您的个人信息而无需征得您的授权同意:

6.1    与我们履行法律法规规定的义务相关的;

6.2    与国家安全、国防安全有关的;

6.3    与公共安全、公共卫生、重大公共利益有关的;

6.4    与刑事侦查、起诉、审判和判决执行等有关的;

6.5    出于维护您或他人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到您本人同意的;

6.6    所收集的个人信息是您自行向社会公众公开的;

6.7    从合法公开披露的信息中收集的您的个人信息的,如合法的新闻报道、政府信息公开等渠道;

6.8    根据您的要求签订和履行合同所必需的;

6.9    用于维护所提供的产品与/或服务的安全稳定运行所必需的,例如发现、处置产品 与/或服务的故障;

6.10    法律法规规定的其他情形。

1. 共享

我们承诺对您的个人信息进行严格保密。除法律法规及监管部门另有规定外,我们不会将您的个人信息共享给任何公司、组织和个人,但以下情况除外:

1.1    事先获得您明确同意的情况下,我们会在法律法规允许的范围及您的授权范围内共享您的个人信息,除非共享的个人信息是去标识化处理后的信息,且数据接收方无法重新识别或者关联个人信息主体。

1.2    我们可能会将您的个人信息与我们的关联方共享。但我们只会共享必要的个人信息,且受本政策中所述目的的约束。我们的关联方如要改变个人信息的处理目的,将再次征求您的授权同意。

1.3    仅为实现本政策所述目的,我们可能会与代表、协助我们提供服务(例如数据分析、系统维护、处理订单、客户服务等)的第三方共享您的个人信息。我们将要求该等第三方按照我们的指示以及不低于本政策之保护标准的条件处理您的个人信息。

 

2. 转让

我们不会将您的个人信息转让给任何公司、组织和个人,但以下情况除外:

2.1    事先获得您的明确同意;

2.2    在涉及资产转让、收购、兼并、重组或破产清算时,如涉及到个人信息转让,我们会向您告知有关情况,并要求新的持有您个人信息的公司、组织继续受本政策的约束。如变更个人信息使用目的时,我们将要求该公司、组织重新取得您的明确同意。

 

3. 公开披露

原则上我们不会将您的个人信息进行公开披露。如确需公开披露时,我们会向您告知公开披露的目的、披露信息的类型及可能涉及的敏感信息,并征得您的明确同意。

 

4. 根据相关法律法规及国家标准,在以下情形中,我们共享、转让、公开披露您的个人信息无需征得您的同意:

4.1    与我们履行法律法规规定的义务相关的;

4.2    与国家安全、国防安全直接相关的;

4.3    与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的;

4.4    与刑事侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的;

4.5    出于维护您或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到您本人同意的;

4.6    您自行向社会公众公开的个人信息;

4.7    从合法公开披露的信息中收集的个人信息,例如:合法的新闻报道、政府信息公开等渠道。

 1. 我们仅在本政策所述目的所必需期间和法律法规要求的时限内保留您的个人信息。如果超过上述期限,我们将及时销毁或对您的个人信息进行匿名化处理。
 2. 依照适用法律,我们已使用符合业界标准的技术措施和管理措施保护您提供的个人信息,防止相关数据遭到未经授权的访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。我们会采取一切合理可行的措施,保护您的个人信息。
 3. 互联网环境并非百分之百安全,我们将尽力确保或担保您发送给我们的任何信息的安全性。请您确保自己的账号和密码安全,不向他人提供该等信息。
 4. 在不幸发生个人信息安全事件后,我们将按照法律法规的要求,及时向您告知:安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您,难以逐一告知个人信息主体时,我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。

按照中国相关的法律、法规、标准,以及其他国家、地区的通行做法,我们保障您对自己的个人信息行使以下权利:

1. 访问您的个人信息

您有权访问您的个人信息,法律法规规定的例外情况除外。

 

2. 更正/更新您的个人信息

如您提交的个人信息有误或发生变更,您可以联系我们要求更正。

 

3. 注销账号

您可以随时联系我们注销您的账号。在您的账号注销后,我们将停止向您提供服务,并将按照您的请求删除您的个人信息或进行匿名化处理,除非适用的法律法规另有规定。

 

4. 删除您的个人信息

出现以下情形,您可以联系我们删除您的个人信息:

4.1    我们对您个人信息的处理违反适用法律法规。

4.2    未经您的同意,我们收集或使用了您的个人信息。

4.3    我们对您个人信息的处理违反了我们与您之间的约定。

4.4    您不再使用我们的产品或服务,或者您已经注销您的账号。

4.5    我们不再向您提供我们的产品或服务。
当您从我们的服务中删除信息后,我们可能不会立即在备份系统中删除相应的信息,但会在备份更新时删除这些信息。

 

5. 改变您授权同意的范围

5.1    每个业务功能需要一些基本的个人信息才能得以完成。对于额外收集的个人信息的收集和使用,您可以随时联系我们收回您的授权同意。

5.2    当您收回同意后,我们将不再处理相应的个人信息。但您收回同意的决定,不会影响此前基于您的授权而开展的个人信息处理。

5.3    如果您不想接受我们给您发送的商业广告或推送信息,您随时可以联系我们取消。

 

6. 我们如何响应您的请求

您可以通过以下邮箱联系我们:chiefprivacyofficer@idexx.com。对于您就上述权利向我们提出的请求,除非法律法规另有规定,我们将在30天内尽快作出答复。如您不满意我们的答复,可通过第八部分中列明的联系方式向我们进行投诉。

在以下情形中,我们将无法响应您的请求:

6.1    与我们履行法律法规规定的义务相关的;

6.2    与国家安全、国防安全直接相关的;

6.3    与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的;

6.4    与刑事侦查、起诉、审判和执行判决等直接相关的;

6.5    我们有充分证据表明您存在主观恶意或滥用权利的;

6.6    出于维护您或他人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到您同意的;

6.7    响应您的请求将导致您或其他个人、组织的合法权益受到严重损害的;

6.8    涉及商业秘密的。

 1. 我们将未满十四周岁的未成年人视为儿童。
 2. 我们的各网络平台、产品和服务不面向儿童,我们也不会有意收集、使用、处理儿童的个人信息。
 3. 若我们发现已经收集或可能收集了儿童个人信息,我们会设法尽快删除相关信息。
 1. 爱德士是一家跨国公司,为实现我们全球业务的运营,及为遍布全球的客户提供服务,我们可能需要将您的个人信息转移到您使用产品或服务所在国家以外的其他国家或地区,或者受到来自这些国家或地区的访问,以实现我们处理您的个人信息的目的。
 2. 我们将始终按照本政策要求进行此类跨境转移。请注意,其他国家或地区的个人信息保护的法律要求可能与中国有所不同,但是我们会采取技术措施和其他必要措施,确保您的个人信息得到不低于本政策所述程度的保护。
 1. 我们可能会随着情况变化更新个人信息保护政策。
 2. 未经您明确同意,我们不会削减您按照本政策所应享有的权利。如果本政策发生更新,我们会在本页面发布更新版本。
 3. 如果您在本政策更新后继续使用我们提供的产品或服务,即表明您已经仔细阅读、充分理解更新后的个人信息保护政策并同意接受更新后的个人信息保护政策的约束。

如您对本政策或我们对您的个人信息的使用有任何问题、意见或建议,可以通过邮箱:chiefprivacyofficer@idexx.com 与我们联系我们将在30天内作出答复。

IDEXX China Privacy Policy

Effective date: 1st October 2020

IDEXX Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. and/or its affiliates (collectively “We” or “IDEXX China”) respect your privacy. Whether you are searching, inquiring, or ordering our products and services, or enrolling in our learning platforms to enhance your expertise, this Privacy Policy tells you how we collect, use, store, share and transfer your personal information, and your rights to your personal information.

This Privacy Policy applies to all IDEXX China online platforms, including but not limited to IDEXX China official website “idexx.com.cn” and our other websites (the “Sites”), IDEXX China mobile application (App), IDEXX China WeChat mini program and IDEXX China WeChat official account.

Personal information in this Privacy Policy refers to information in electronic or other forms, that can be used, alone or in combination with other information, to identify a specific natural person or reflect activities of a specific natural person.

If you are an IDEXX China customer, prospective customer, website visitor, vendor, distributor, pet owner, or any other person whose personal information may be processed in our business interactions, please carefully read this Privacy Policy. Your registration, login, browse, or using our online or digital services is deemed as your consent to all terms and conditions of this Privacy Policy.

This Privacy Policy aims to help you understand:

1. Information services

 • The functioning of our information services on each IDEXX China online platform relies on the collection of certain personal information. When you browse and search our products, services and other information (e.g. product description, equipment training, clinical disease, laboratory knowledge, customer communication and hospital management) on our online platforms, or download files, we may collect the following information:
 1. Tracking information: information that may be recorded by the sites or programs during your use, including the frequency of use, data crashes, time of use, using habits, service condition, performance data, sources of the application, and cookies.
 2. Network identification information: username, online ID and IP address.
 3. Personal device information: device model, MAC address, operating system, software list, device identification code (information that describe the status of your personal device such as IMEI/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID/IDFV/IMSI information of the SIM card, etc.).
 • We will use your personal information to manage, maintain and improve our sites, App and other online platforms, and ensure the security and stability of such platforms.
 • Cookies are used to record your preferences when visiting our websites, thereby improving your experience. These cookies allow us to authenticate users of IDEXX China websites, to customize user experience, to remember if you have accepted our use of cookies on your device, and to offer other personalized features. We may also use these cookies to learn more about how users navigate through our websites. If you want to disable these cookies, you can do so by changing your website browser options. Please note that disabling cookies may restrict your access to certain services. More information about cookies is available at aboutcookies.org.

 

2. Product ordering

 • When you order our products, we may collect your personal information such as name, phone number, email address, and address for product shipment and delivery; To facilitate your payments, we may also collect your payment information such as credit card number, verification number, bank account information. 
 • When you order our products online, you need to register an account with us and provide personal information, such as name, phone number, city, email address, hospital and job title.
 • We may share your personal information with trusted third parties that assist us with product ordering services (such as distributors) to complete product delivery, payment processing, and courier services.
 • Third parties that assist our business operations (such as vendors, distributors, and third-party payment service providers) may collect and use your personal information through their services, and share your personal information with us. We will verify the legitimacy of the sources of such personal information and the scope of the consent. If such collection and use exceed your consent, we will seek your consent again.
 • In order to manage our customers and our loyalty programs, we may collect your personal information such as information about your order, points and wish.
 • If you are an IDEXX China distributor, we may collect your personal information including name, email address, date of birth, job title, and business address. We may also, where permitted by law, collect your personal information through third-party due diligence service providers, including name, email address, date of birth, job title, business address, curriculum vitae, work experience, national identification details (such as passport number), and criminal records.

 

3. Online learning services

 • To participate in our online VIP courses, you need to register an account and provide your personal information such as name, phone number, email address, your city, QQ, MSN, username, password, hospital, hospital address, job title, and years of work.
 • You can post information in online courses (such as Messages, Q&A, etc.). Please note that you shall bear the risk of publishing and disclosing your personal information in online courses, since the online courses are accessible by the public, and we have no control on third parties who access your information.
 • To submit your articles online, you need to provide your personal information such as name, phone number and cases to be shared.

 

4. Live events, conferences, raffles and/or webinars for improving our products and services

 • When you contact us about our products or services, we may collect your personal information that you voluntarily provide to us. We will use your personal information to answer or process your questions, comments or suggestions, and conduct customer feedback.
 • We may use personal information collected under this Privacy Policy to improve our products and services, improve our after-sales services, to circulate customer satisfaction surveys, to recommend products, services or events you may be interested in, to develop more diversified courses and to improve the quality of our courses, to meet your training needs, and to recommend relevant courses to you.
 • We may collect your personal information from third parties, to enrich our knowledge about you, and to improve our products and services. We will verify the legitimacy of the sources of such personal information and the scope of the original consent. If such collection exceeds your original consent, we will seek your consent again.

 

5. Complying with our legal obligations

 • When you call the IDEXX Ethics Hotline or submit an online form via the IDEXX Ethics Hotline, we may collect your personal information that you voluntarily provide to us.
 • We, directly or indirectly, contracted a third party to host the IDEXX Ethics Hotline intake and case management system. When you place a call to the IDEXX Ethics Hotline, a specialist will ask you questions regarding your concern. The specialist will record the information you provide into a secure system and will send notice of a submission to an authorized member of the IDEXX Compliance Department.
 • It is necessary to promote an ethical business environment and satisfy certain legal obligations applicable to all U.S. publicly traded companies.

 

6. You fully acknowledge and agree that we may collect and use your personal information without your consent, under any of the following circumstances:

6.1.    where the collection or use is necessitated by the performance of our legal obligations;

6.2.    where the collection or use is necessary for reasons of state security or national defense security;

6.3.    where the collection or use is necessary for reasons of public security, public health, or material public interests;

6.4.    where the collection or use is necessitated by the investigation, prosecution, adjudication or law enforcement of criminal cases, etc.;

6.5.    where the collection or use is necessary for safeguarding your or others’ material legal rights and interests, such as right to life and property, and it is difficult to obtain your consent;

6.6.    where the personal information collected is voluntarily made public by you;

6.7.    where the personal information is collected from lawful and public sources, such as lawful news reports and government-released information;

6.8.    where the collection or use is necessary for the execution and performance of a contract requested by you;

6.9.    where the collection or use is necessary for ensuring the safety and stability of our products or services, such as identifying and addressing flaws in our products or services;

6.10.    Other circumstances specified in laws and regulations.

1. Sharing

We will keep your personal information strictly confidential. Unless otherwise required by law, we will not share your personal information with any company, organization or individual except under the following circumstances:

1.1.    With your prior explicit consent, we may share your personal information as permitted by law and within the scope of your consent, except where such information is de-identified, and the information recipient cannot re-identify you or associate the information with you.

1.2.    We may share your personal information with our affiliates. We will only share personal information that is necessary to be shared and strictly within the purposes specified in this Privacy Policy. If any affiliate changes the purpose for processing your personal information, your consent will be sought again.

1.3.    For the purposes specified in the Privacy Policy only, we will share your personal information with trusted third parties who provide services on our behalf (such as data analysis, system maintenance, order processing, customer services, etc.). We require them to process personal information according to our instructions and terms and conditions no less stringent than those provided in the Privacy Policy.

 

2. Transfer

We will not transfer your personal information to any other company, organization or individual, except under the following circumstances:

2.1.    Transfer your personal information according to your prior explicit consent;

2.2.    If your personal information is transferred as a result of a merger, acquisition or bankruptcy liquidation, we will inform you and ensure that the surviving company or organization that will possess your personal information to be continuously bound by this Privacy Policy. If the purpose for personal information use changes, we will require the surviving company or organization to seek your consent again.

 

3. Public disclosure

In principle, we will not publicly disclose your personal information. If your personal information must be publicly disclosed, we will inform you of the purpose of disclosure, the type of personal information to be disclosed, and whether any sensitive personal information is involved, and seek your explicit consent.

 

4. Under any of the following circumstances, our sharing, transfer or disclosure of your personal information is not subject to your consent:

4.1.    where the sharing, transfer or disclosure is necessitated by the performance of our legal obligations;

4.2.    where the sharing, transfer or disclosure is necessary for reasons of state security or national defense security;

4.3.    where the sharing, transfer or disclosure is necessary for reasons of public security, public health, or material public interests;

4.4.    where the sharing, transfer or disclosure is necessitated by the investigation, prosecution, adjudication, or law enforcement of criminal cases etc.;

4.5.    where the sharing, transfer or disclosure is necessary for safeguarding your or others’ material legal rights and interests, such as the right to life and property, and it is difficult to obtain your consent;

4.6.    where the personal information collected is voluntarily made public by you;

4.7.    where the personal information is collected from lawful and public sources, such as lawful news reports and government-released information.

 1. We will only retain your personal information for a limited period necessary for achieving the purposes specified in this Privacy Policy or as required by law. We will promptly delete or anonymize your personal information after such retention period expires.
 2. We have technical and administrative measures that meet industry standards to protect your personal information, to prevent unauthorized data access, public disclosure, use, tampering, damage or loss. We will take all reasonable and feasible measures to protect your personal information.
 3. The Internet environment is not one hundred percent secured, and we will endeavor to ensure or guarantee the security of any information you provide. Please properly protect your account and password information, and do not share such information with others.
 4. In case of any personal information security incident, we will, in accordance with requirements set out in laws and regulations, inform you promptly of following matters, including basic information about the security incident and the potential impact, the measures we have taken or will take to deal with such incident, suggestions on what measures you may take to prevent or mitigate risks, and your remedies. We will inform you of the status of the incident by email, letter, phone or push notifications. In the event that it is difficult for our notification to reach every individual affected, we will make public announcements in a reasonable and effective manner. Meanwhile, we will report the status of the handling of the security incident as required by the regulator.

We respect and honor your rights to your personal information under relevant laws and regulations, and common practices in other countries and regions, which include the following:

1. Access your personal information

You have the right to access your own personal information, unless otherwise required by law. 

 

2. Correct/update your personal information

If you find that your personal information we possess is wrong or your personal information has changed, you may request us to update the information. 

 

3. Deregister your account

You may deregister your account at any time. Once your account is deregistered, our services will cease, and your personal information will be deleted or anonymized upon your request, unless otherwise required by law.

 

4. Delete your personal information

Under any of the following circumstances, you may contact us to delete your personal information:

4.1.    When our processing of personal information violates law;

4.2.    When we collect or use your personal information without your consent;

4.3.    When our processing of personal information violates our agreement with you;

4.4.    When you no longer use our products or services, or has deregistered your account; or

4.5.    When we no longer provide you with any products or services.

Once your information has been removed from our services, such deletion may not be immediately synchronized in our systems, and we will delete the information once our systems are updated.

 

5. Change the scope of your consent

5.1.    Each business function requires certain basic personal information. You may withdraw your consent regarding the collection and use of any supplement personal information at any time.

5.2.    Once you withdraw your consent, we will not process the corresponding personal information. However, your withdrawal of consent does not affect our previous processing of your personal information based on your consent.

5.3.    If you do not wish to receive our advertisements or notifications, you may contact us to unsubscribe at any time.

 

6. Responding to your requests

You can reach us by sending an email to the following address: chiefprivacyofficer@idexx.com. We will promptly respond to your rights requests within 30 days, unless otherwise specified by applicable laws or regulations. You may contact us to make a complaint if you are dissatisfied with our response. 

We will not respond to your requests under any of the following circumstances:

6.1.    Where the processing is necessitated by the performance of our legal obligations;

6.2.    where the processing is necessary for reasons of state security or national defense security;

6.3.    where the processing is necessary for reasons of public security, public health, or material public interests;

6.4.    where the processing is necessitated by the investigation, prosecution, adjudication, or law enforcement of criminal cases etc.;

6.5.    Where we have proof that your request is frivolous or vexatious;

6.6.    Where the processing is necessary for safeguarding your or others’ material legal rights and interests, such as the right to life and property, and it is difficult to obtain your consent;

6.7.    Where responding to your requests will give rise to serious damages to the rights and interests of you or other individuals or organizations; 

6.8.    Where your requests involve our trade secrets.

 1. We regard any minor under the age of 14 as a child.
 2. Our online platforms, products, and services are not intended for children, and we do not knowingly collect, use or process personal information of children. 
 3. If we become aware that we have or may have collected a child’s personal information, we will promptly delete such personal information.
 1. IDEXX is a multinational company. For our global business needs and to serve our global customers, we may need to transfer your personal information to countries other than your country of residence, or your personal information may be accessed from these countries, if this is necessary to achieve the purposes for processing your personal information.
 2. We will always make such transfers in accordance with this Privacy Policy. Please note that legal requirements on personal information protection of other countries or regions may differ from those of China. Nevertheless, we will take reasonable measures to ensure that your personal information is protected according to terms and conditions no less stringent than this Privacy Policy.
 1. It may be necessary from time to time for us to update this Privacy Policy to reflect changes in the way we collect and use personal information or changes in applicable laws, regulations and industry standards. 
 2. Without your explicit consent, we will not diminish your rights under this Privacy Policy. We will publish any amendments to this Privacy Policy on this webpage.
 3. If you continue to use our products or services after this Privacy Policy is updated, you are deemed to have fully read and agreed to be bound by the updated Privacy Policy.

If you have any questions, suggestions or comments about our Privacy Policy or about the use of your personal information, you can always reach us by sending email to the following address: chiefprivacyofficer@idexx.com. We will respond to your emails within 30 days.

IDEXX 글로벌 개인정보 보호정책 

최종 업데이트 날짜: 2021년 6월 22일

소개

IDEXX에서는 귀하의 개인정보 보호를 존중합니다. 본 IDEXX 개인정보 보호정책(“개인정보 보호정책”)은 귀하가 다음과 같은 IDEXX 구성원인 경우 개인 데이터에 대한 당사의 처리에 대해 알아야 할 사항을 설명합니다.

 • 고객
 • IDEXX에 대해 자세히 알고자 하는 잠재 고객
 • 웹사이트 방문자
 • 벤더
 • 유통업체
 • 반려동물 소유자
 • 또는 당사의 업무적 상호작용이 귀하의 개인 데이터 처리와 관련이 있는 기타 현재 또는 잠재적 IDEXX 파트너
   

개인 데이터”란 무엇입니까?
식별된 개인 또는 식별 가능한 개인과 관련이 있는 일체의 정보입니다. 본 개인정보 보호정책에서 “개인 데이터”와 “개인 정보”는 동일한 의미를 갖습니다.

본 개인정보 보호정책은 IDEXX Laboratories, Inc., 그 계열사 또는 자회사(“IDEXX”)에 의한 귀하의 개인 데이터 처리에 적용되며, 모든 IDEXX 그룹사에 구속력을 갖습니다. IDEXX 회사 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다.

저는 IDEXX 직원입니다. 저의 개인 데이터 처리에 관한 정보는 어디에서 확인할
수 있나요?
모든 IDEXX 직원은 사내 IDEXX 커뮤니케이션 채널을 통해 IDEXX 직원 처리 고지에 접근할 수 있습니다.

본 개인정보 보호정책의 특정 주제에 대해 읽어보려면 클릭하여 텍스트를 확장하십시오.

무엇을 수집합니까?

 • 이름, 성, 주소, 전화번호, 팩스번호, 이메일 주소 및 기타 필요한 연락처 정보를 포함하여 귀하가 요청한 장비 및 액세서리를 전달하기 위해 귀하가 제공한 개인 정보.
 • 신용카드 번호, 인증 번호, 은행 계좌 정보 등 결제 세부 정보와 관련하여 귀하가 제공한 개인 정보.
 • 고객 등록(이름, 성, 이메일 주소, 국가) 및 로그인 세부 정보(이메일 주소, 사용자 이름 및 암호)를 포함하여 IDEXX 온라인 주문을 통해 귀하가 제공한 개인 정보.
 • 연락처 세부 정보를 포함하여 VetConnect® Plus 모바일 애플리케이션을 다운로드하고 사용하기로 선택한 경우 이 애플리케이션을 통해 귀하가 제공한 개인 정보.
 • 귀하가 VetConnect® Plus 모바일 애플리케이션을 다운로드하고 사용하기로 선택하는 경우, 당사와의 거래에 대한 정보, 계정 활동 기록(다양한 제품 및 서비스 구매 포함), 당사의 모바일 애플리케이션의 적절한 기능을 보장하기 위한 귀하의 모바일 기기에 대한 정보(사용하는 모바일 기기 유형, 애플리케이션 벤더 ID, 모바일 기기 운영 체제, 운영 체제 제약조건이 무시되었는지 여부, 기기의 사용 가능한 저장 공간, 당사 모바일 애플리케이션 사용 방법에 대한 정보) 등 이 애플리케이션에서 얻은 개인 정보.
 • 귀하의 신용 신청과 관련하여 소비자 신용 조사기관으로부터 얻은 개인 정보. 여기에는 계정 정보 및/또는 소비자 신용 정보가 포함될 수 있습니다.
 • 귀하가 장비 및 액세서리를 당사의 유통업체/도매업체/리셀러를 통해 요청하는 경우, 그들로부터 얻은 개인 정보.
 • 유통업체만 해당 – 이름, 성, 이메일 주소, 생년월일, 직책/직위, 회사 주소 등 IDEXX 유통 파트너 참여 양식을 통해 귀하가 제공한 개인 정보.
 • 유통업체만 해당 - 이름, 성, 이메일 주소, 생년월일, 직책/직위, 회사 주소, 이력서, 경력, 국가 신원 정보(예: 여권 번호) 및 현지 법률에서 허용하는 경우 유죄 판결을 포함하여 제3자 실사 제공업체로부터 획득한 개인 정보.

 

수집하는 이유는 무엇입니까?

 • 귀하가 IDEXX 상품 및 서비스를 주문할 때 귀하에 대한 계약상의 의무를 이행하기 위해.
 • IDEXX와 체결한 주문 및 계약에 대해 귀하가 지급해야 할 금액을 준비하고 처리하기 위해.
 • IDEXX의 법적 권리를 증진 또는 방어하기 위해.
 • 고객에게 제공하는 제품과 서비스를 개선하기 위해.
 • 고객 지원 서비스를 개선하기 위해.

개인 데이터와 관련된 일반적인 고객 지원 활동은 다음과 같습니다.  
– 현지 법률에서 허용하는 경우 교육 목적으로 귀하가 당사와 통화한 전화 녹음
– 서비스 문제를 지원하기 위한 이벤트 로그 작성
– 귀하에게 자발적 고객 지원 설문조사 발송

 • 당사 모바일 애플리케이션을 관리 및 개선하기 위해.
 • IDEXX 고객 충성도 프로그램을 관리하기 위해.
 • 당사 사업 파트너가 IDEXX 뇌물수수 및 부패방지 프로그램의 일환으로 실사 프로세스를 완료하도록 보장하기 위해.

 

•    개인 정보 처리에 대한 당사의 법적 타당성은 무엇입니까?

“법적 타당성”이란 IDEXX가 귀하의 개인 정보를 처리하는 데에는 구체적인 적법한 이유가 있어야 함을 의미합니다.

당사는 다음과 같은 적법한 이유 중 하나에 따라 귀하의 개인 정보를 처리합니다.

 • 당사가 귀하와 체결한 계약의 이행을 위해, 또는 귀하와 계약을 체결하기 전에 특정 조치를 취하기 위해 이러한 처리가 필요합니다.

당사가 계약 이행에 기반하여 귀하의 개인 정보를 처리하는 경우는 당사가 귀하의 주문을 받아서 세계 일류의 상품과 서비스를 제공할 수 있도록 하는 다음과 같은 일상적인 사업 관행에 참여하는 경우가 포함됩니다.

– 주문 입력
– 고객 마스터 설정
– 가격 책정
– 제품 배송
– 청구서 발행
– 당사의 보증 의무 이행
– 수리, 유지보수 및 계측 서비스
– 자산 복구

 • 당사의 법적 의무를 준수하기 위해 이러한 처리가 필요합니다.
 • 개인 정보 처리는 IDEXX의 정당한 이익 확보를 위해 필요하며, 개인정보 보호를 필요 이상으로 침해하지 않습니다.

당사가 귀하의 개인 정보를 과도하게 침해하지 않고 당사의 정당한 이익을 얻기 위해 귀하의 개인 데이터를 처리하는 경우에는 IDEXX Animana, VetConnect PLUS® 또는 SmartService™가 귀하가 제공하는 데이터를 활용하여 고객의 요구를 예측하고, 일반적인 수의사 관행에 도움이 되는 통찰력을 얻고, 전문 서비스와 의료 교육을 수의사 업계에 제공하는 경우가 포함됩니다.

IDEXX는 귀하를 직접적으로 식별할 수 없는 집계된 데이터만 사용합니다. IDEXX는 귀하의 개인정보를 보호하기 위한 추가 조치로 이 데이터를 완전히 익명화합니다.

 

이외에 누가 개인 정보를 수신할 수 있습니까?

 • 귀하의 개인 정보는 본 개인정보 보호정책에 기술된 목적을 위해 그리고 ‘알 필요가 있음’ 기준으로 IDEXX 그룹사를 위해 그리고 이를 대신하여 일하는 사람에 의해서만 처리됩니다.
 • IDEXX가 귀하의 개인 정보 처리를 위해 신뢰할 수 있는 제3자 서비스 제공업체를 고용하는 경우, 이들은 당사의 지침에 기반하여 귀하의 개인 정보를 단독으로 처리하고, 당사는 이러한 제3자 수탁 처리자와 적절한 데이터 수탁 처리자 계약을 체결합니다.
 • IDEXX는 법률(외부/정부 기관 포함)에서 요구하지 않는 한, 또는 귀하가 IDEXX와 체결한 주문 및 계약을 이행하거나 관리하는 당사의 업무를 지원하는 신뢰할 수 있는 제3자에게 합리적으로 필요한 경우를 제외하고, 귀하의 개인 정보를 제3자와 공유하지 않습니다.

예를 들어, 당사는 SaaS 솔루션(Software as a Service) 또는 호스팅 서비스를 제공하는 제3자 서비스 제공업체와 협력합니다. 당사는 또한 안전하고 안정적인 당사 시스템 운영을 지원하는 IT 서비스 제공업체를 고용합니다. 그리고 IDEXX 뇌물수수 및 부패방지 프로그램을 지원하기 위해 실사 서비스를 제공하는 제3자 서비스 제공업체도 고용합니다.  

IDEXX 온라인 주문을 통해 제품 또는 서비스를 구매하는 경우, 이름, 주소, 신용카드 번호, 인증 번호 등 IDEXX 온라인 주문을 통해 제출하는 신용카드 정보는 제3자 결제 처리업체로 곧바로 이동합니다. IDEXX는 IDEXX 온라인 주문을 통해 제출된 신용카드 정보를 저장하거나 보유하지 않습니다. 귀하가 지불 수단으로 자동 이체를 선택하는 경우, IDEXX는 지불 준비를 위해 귀하의 금융기관과 일부 개인 정보를 공유할 것입니다.

무엇을 수집합니까?

 • 이름, 성, 직책, 주소, 전화번호, 팩스번호, 이메일 주소 및 기타 필요한 연락처 정보를 포함하여 실험실 시험 서비스 및 내부 의학 상담 서비스 제공과 관련하여 모든 작업 수행을 위해 귀하가 제공한 개인 정보.
 • 은행 또는 우편 세부 정보, 거래 번호, 수표 번호, 신용카드 번호, 인증 번호, 은행 계좌 정보 등 결제 세부 정보와 관련하여 귀하가 제공한 개인 정보.
 • 진료 세부 정보, 주소, 이메일, IDEXX 수의사 코드, 소유자, 환자 이름 등 IDEXX 온라인 주문 양식을 통해 귀하가 제공한 개인 정보.
 • 귀하의 신용 신청과 관련하여 소비자 신용 조사기관으로부터 얻은 개인 정보. 여기에는 계정 정보 및/또는 소비자 신용 정보가 포함될 수 있습니다.
 • 귀하가 IDEXX의 직접 청구(Direct Billing)를 선택하는 반려동물 소유자인 경우, 수의사/병원으로부터 수집한 개인 정보.

 

수집하는 이유는 무엇입니까?

 • 귀하가 IDEXX 상품 및 서비스를 주문할 때 귀하에 대한 계약상의 의무를 이행하기 위해.

이러한 일상적인 업무 의무에는 다음이 포함됩니다.
o    주문 입력
o    고객 마스터 설정
o    주문 이행(샘플 픽업)
 

 • 실험실 운영을 관리하기 위해.
 • IDEXX와 체결한 주문 및 계약에 대해 귀하가 지급해야 할 금액을 준비하고 처리하기 위해.

이러한 일상적인 업무 운영에는 다음이 포함됩니다.
o    가격 책정
o    청구서 발행
o    신용 및 수금
o    재무 회계
 

 • 실험실 서비스를 개선하기 위해.

예를 들어, 현지 법률에서 허용하는 경우 교육 목적으로 귀하가 당사와 통화한 전화 녹음

 • 수의사/병원에 대한 귀하의 지시에 따라 직접 청구를 준비하기 위해.
 • IDEXX의 법적 권리를 증진 또는 방어하기 위해.

 

정보 처리에 대한 당사의 법적 타당성은 무엇입니까?

“법적 타당성”이란 IDEXX가 귀하의 개인 정보를 처리하는 데에는 구체적인 적법한 이유가 있어야 함을 의미합니다.

당사는 다음과 같은 법적 타당성 중 하나에 따라 귀하의 개인 정보를 처리합니다.

o    당사가 귀하와 체결한 계약의 이행을 위해, 또는 귀하와 계약을 체결하기 전에 특정 조치를 취하기 위해 이러한 처리가 필요합니다.
o    당사의 법적 의무를 준수하기 위해 이러한 처리가 필요합니다.
o    개인 정보 처리는 IDEXX의 정당한 이익 확보를 위해 필요하며, 개인정보 보호를 필요 이상으로 침해하지 않습니다.

당사가 귀하의 개인 정보를 과도하게 침해하지 않고 당사의 정당한 이익을 얻기 위해 귀하의 개인 데이터를 처리하는 경우에는 당사가 일상적 표준실험실 업무 처리 활동을 통해 귀하가 제공하는 데이터를 활용하여 고객의 요구를 예측하고, 일반적인 수의사 관행에 도움이 되는 통찰력을 얻고, 전문 서비스와 의료 교육을 수의사 업계에 제공하는 경우가 포함됩니다.

IDEXX는 귀하를 직접적으로 식별할 수 없는 집계된 데이터만 사용합니다. IDEXX는 귀하의 개인정보를 보호하기 위한 추가 조치로 이 데이터를 완전히 익명화합니다.

 

누가 개인 정보를 수신할 수 있습니까?

 • 귀하의 개인 정보는 본 개인정보 보호정책에 기술된 목적을 위해 그리고 ‘알 필요가 있음’ 기준으로 IDEXX 그룹사를 위해 그리고 이를 대신하여 일하는 사람에 의해서만 처리됩니다.
 • IDEXX가 귀하의 개인 정보 처리를 위해 신뢰할 수 있는 제3자 서비스 제공업체를 고용하는 경우, 이들은 당사의 지침에 기반하여 귀하의 개인 정보를 단독으로 처리하고, 당사는 이러한 제3자 수탁 처리자와 적절한 데이터 수탁 처리자 계약을 체결합니다.
 • IDEXX는 법률(외부/정부 기관 포함)에서 요구하지 않는 한, 또는 귀하가 IDEXX와 체결한 주문 및 계약을 이행하거나 관리하는 당사의 업무를 지원하는 신뢰할 수 있는 제3자에게 합리적으로 필요한 경우를 제외하고, 귀하의 개인 정보를 제3자와 공유하지 않습니다.

예를 들어, 당사는 고객 결과 데이터에 대한 호스팅 서비스를 제공하는 제3자 서비스 제공업체와 협력합니다. 당사는 안정적인 당사 시스템 운영에 대한 모니터링을 지원하는 IT 서비스 제공업체도 고용합니다.

IDEXX 온라인 주문을 통해 제품 또는 서비스를 구매하는 경우, 이름, 주소, 신용카드 번호, 인증 번호 등 IDEXX 온라인 주문을 통해 제출하는 신용카드 정보는 제3자 결제 처리업체로 곧바로 이동합니다. IDEXX는 IDEXX 온라인 주문을 통해 제출된 신용카드 정보를 저장하거나 보유하지 않습니다.

 • 귀하가 지불 수단으로 자동 이체를 선택하는 경우, IDEXX는 지불 준비를 위해 귀하의 금융기관과 일부 개인 정보를 공유할 것입니다.

무엇을 수집합니까?

 • IDEXX 제품/장비의 구매 또는 라이선스 획득 및/또는 실험실 서비스 요청 과정에서 귀하가 제공한 개인 정보.
 • 명함 정보 등 첫 회의 및 행사 중에 제공되는 연락처 정보를 포함하여 IDEXX 라이브 이벤트, 컨퍼런스, 추첨 및/또는 웨비나에 등록할 때 귀하가 제공하는 개인 정보.
 • IDEXX 학습 센터를 포함한 온라인 교육 또는 학습 플랫폼에 등록할 때 귀하가 제공하는 개인 정보.
 • 이름, 주소, 전화번호, 팩스번호, 이메일 주소, 회사 또는 조직에 관한 정보, 이러한 특정 IDEXX 프로그램 또는 홍보에 필요한 기타 정보를 포함한 마케팅 프로그램 또는 판촉에 참여할 때 귀하가 제공하는 개인 정보.
 • 품질 패널, 고객 설문조사 또는 시장/고객 통찰력 조사 프로젝트에 참여할 때 귀하가 제공하는 개인 정보.
 • 당사 웹사이트, 모바일 애플리케이션, 전자 뉴스레터, 상업 이메일 또는 관련 기술을 통해 획득 또는 생성된 개인 정보.

예를 들면 다음과 같습니다.
o    인터넷 서비스 제공업체(ISP)가 귀하의 컴퓨터 또는 네트워크에 할당한 인터넷 프로토콜(IP) 주소.
o    귀하의 방문, 방문한 페이지 및 웹사이트를 탐색하는 방식에 대한 정보를 포함하여 당사 웹사이트에서의 귀하의 브라우징 행동.
o    뉴스레터 또는 상업 이메일을 열었는지 여부와 선택한 항목. 쿠키는 귀하가 방문하는 웹사이트가 귀하의 컴퓨터 또는 모바일 기기에 배치하는 작은 텍스트 파일입니다. 또한 <IDEXX 쿠키 정책(링크 삽입)>을 참조하십시오.

 • 다른 공개 출처로부터 얻은 개인 정보:
  • 공공 수의사 저널에서 이용 가능한 개인 정보.
  • 공공 수의사 웹사이트 및/또는 협회에서 이용 가능한 개인 정보.
  • 상공회의소의 상업등기(Trade Register)에서 얻은 개인 정보.
  • LinkedIn을 포함한 공개 직업인 소셜미디어 플랫폼에서 이용 가능한 개인 정보.
  • Facebook을 포함한 공개 소셜미디어 플랫폼에서 이용 가능한 개인 정보.

IDEXX 웹사이트에는 다른 당사자 웹사이트로의 하이퍼링크와 소셜미디어 버튼이 포함되어 있을 수 있습니다. IDEXX는 이러한 웹사이트/소셜미디어 플랫폼에서 개인정보 보호정책과 쿠키 사용을 검토할 것을 권장하고 있는데, 이는 당사가 해당 개인정보 보호정책을 통제할 수 없기 때문입니다.

 

수집하는 이유는 무엇입니까?

 • 고객 관계 관리를 위해.

귀하의 연락처 세부 정보는 당사 시스템에 저장되어, 중요한 업무 업데이트뿐 아니라 뉴스레터, 행사 및 세미나 초대, 기타 요청 정보 등 수신을 요청한 정보를 당사가 귀하에게 전송하는 데 사용하여 더 나은 교육과 서비스를 제공하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

 • IDEXX 시장 성과 및 벤치마킹 목적에 대한 내부 보고를 위해.
 • 다양한 사업 부서와 관련된 표적 마케팅 캠페인을 위해.
 • 품질 패널, 고객 설문조사 또는 시장/고객 통찰력 조사 프로젝트로부터 받은 고객 피드백을 분석하기 위해.
 • 제품, 서비스 및 웹사이트를 개선하기 위해.

 

개인 정보 처리에 대한 당사의 법적 타당성은 무엇입니까?

“법적 타당성”이란 IDEXX가 귀하의 개인 정보를 처리하는 데에는 구체적인 적법한 이유가 있어야 함을 의미합니다.

당사는 다음과 같은 법적 타당성 중 하나에 따라 귀하의 개인 정보를 처리합니다.

 • 당사가 귀하와 체결한 계약의 이행을 위해, 또는 귀하와 계약을 체결하기 전에 특정 조치를 취하기 위해 이러한 처리가 필요합니다.
 • 개인 정보 처리는 IDEXX의 정당한 이익 확보를 위해 필요하며, 개인정보 보호를 필요 이상으로 침해하지 않습니다.
 • 개인 정보 처리는 전자 뉴스레터 수신 가입, 마케팅 이메일, 컨퍼런스 또는 웨비나 참가, 추첨 참여 등 특정 목적을 위해 개인 정보를 처리하는 데 대한 귀하의 명확한 동의를 기반으로 합니다.
  • 귀하는 언제든지 동의를 철회할 수 있습니다. 본 개인정보 보호정책의 정보 당사자의 권리 섹션을 참조하십시오.

 

당사 이외에 누가 개인 정보를 수신할 수 있습니까?

 • 귀하의 개인 정보는 본 개인정보 보호정책에 기술된 목적을 위해 그리고 ‘알 필요가 있음’ 기준으로 IDEXX 그룹사를 위해 그리고 이를 대신하여 일하는 사람에 의해서만 처리됩니다.
 • IDEXX가 귀하의 개인 정보 처리를 위해 신뢰할 수 있는 제3자 서비스 제공업체를 고용하는 경우, 이들은 당사의 지침에 기반하여 귀하의 개인 정보를 단독으로 처리하고, 당사는 이러한 제3자 수탁 처리자와 적절한 데이터 수탁 처리자 계약을 체결합니다.
 • IDEXX는 법률(외부/정부 기관 포함)에서 요구하지 않는 한, 또는 고객 관계 및 귀하와의 마케팅 활동을 관리하는 당사의 업무를 지원하는 신뢰할 수 있는 제3자에게 합리적으로 필요한 경우를 제외하고, 귀하의 개인 정보를 제3자와 공유하지 않습니다.

예를 들어, 당사는 SaaS 솔루션(Software as a Service) 또는 호스팅 서비스를 제공하는 제3자 서비스 제공업체와 협력합니다. 당사는 온라인 뉴스레터, 우편 발송, 당사 웹사이트의 웹 양식을 통해 제출된 개인 정보의 처리 등과 관련된 서비스를 제공하는 제3자와도 협력합니다. 당사는 또한 안전하고 안정적인 당사 시스템 운영을 지원하는 IT 서비스 제공업체를 고용합니다. 또한 IDEXX의 시장 조사와 고객 통찰력 조사의 개발을 지원하는 제3자 서비스 제공업체와도 협력합니다.

 • IDEXX는 또한 귀하에게 특정 제안과 서비스를 제공하기 위해 신뢰할 수 있는 제3자와 개인 정보를 공유할 수 있지만, 이러한 당사자들은 제한된 목적과 정당한 근거를 상세히 기술하는 서면 계약에 따라 그리고 필요한 경우 귀하의 사전 동의에 따라 이러한 제한된 목적을 위해서만 귀하의 개인 정보에 접근하고 사용할 수 있습니다.

무엇을 수집합니까?

 • IDEXX 윤리 핫라인에 전화하거나 IDEXX 윤리 핫라인을 통해 온라인 양식을 제출할 때 귀하가 제공하는 개인 정보.

 

수집하는 이유는 무엇입니까?

 • 윤리적인 업무 환경을 조성하고 모든 미국 상장 회사에 적용되는 특정 법적 의무를 충족하기 위해.

 

개인 정보 처리에 대한 당사의 법적 타당성은 무엇입니까?

“법적 타당성”이란 IDEXX가 귀하의 개인 정보를 처리하는 데에는 구체적인 적법한 이유가 있어야 함을 의미합니다.

당사는 다음과 같은 법적 타당성 중 하나에 따라 귀하의 개인 정보를 처리합니다.

 • 개인 정보 처리는 IDEXX의 정당한 이익 확보를 위해 필요하며, 개인정보 보호를 필요 이상으로 침해하지 않습니다.
 • 당사의 법적 의무를 준수하기 위해 이러한 처리가 필요합니다.

 

당사 이외에 누가 개인 정보를 수신할 수 있습니까?

 • IDEXX는 IDEXX 윤리 핫라인 접수 및 사례 관리 시스템을 주관하는 제3자 회사를 고용합니다. IDEXX 윤리 핫라인에 전화하면, 전문가가 귀하의 우려사항에 관해 문의할 것입니다. 해당 전문가는 귀하가 제공하는 정보를 안전한 시스템에 기록하고 IDEXX 규정준수 부서의 승인된 직원에게 제출 통지를 보낼 것입니다.

귀하의 개인 정보를 필요 이상으로 오래 보유하지 않습니다. 당사는 본 개인정보 보호정책, 사내 IDEXX 기록 보관 일정 및 해당 법적 의무를 따릅니다.

당사는 미국에 본사를 둔 글로벌 기업입니다. 당사는 글로벌 사업을 운영하고 고객을 지원하기 위해 본 개인정보 보호정책에 기술된 바와 같이 귀하의 개인 정보 처리 목적에 필요한 경우 미국에 위치한 당사 사무소 및 서비스 제공업체로, 또는 때때로 기타 장소로 귀하의 개인 정보를 이전해야 합니다. 당사는 귀하의 개인 정보를 다른 국가로 이전하는 경우, 해당 요건에 따라 유사한 수준의 보호 조치를 보장하는 것이 중요하다고 생각합니다.

유럽경제지역(EEA), 영국 및 스위스 이외의 지역으로 개인 정보 이전:

EEA 국가, 영국 및 스위스는 귀하의 개인 정보를 보호하는 광범위한 법률이 있습니다. 당사는 EEA, 영국 및/또는 스위스로부터 기타 국가로 개인 정보를 이전하는 경우에도 유사한 수준의 데이터 보호를 유지합니다. 여기에는 미국과 동등한 수준의 데이터 보호를 제공하지 않는 법률이 있는 제3국으로 귀하의 개인 정보를 이전하는 경우도 포함됩니다. 당사는 EEA, 영국 및/또는 스위스에서 미국 등의 제3국으로 개인 정보를 이전하기 위한 관련 요건에 따라 적절한 추가 보호 조치를 취하는 것을 목표로 이러한 이전을 수행합니다.

개인 정보를 미국으로 이전하기 위한 보호 수단 중 하나는 EU-미국 및 스위스-미국 프라이버시 쉴드 프레임워크에 대한 자체 인증입니다. 

IDEXX Laboratories, IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. 및 OPTI Medical Systems, Inc.는 미 상무부에서 정한 대로 EU-미국 및 스위스-미국 프라이버시 쉴드 프레임워크에 대해 자체 인증을 시행하고 있습니다.

여기 유럽연합-미국 및 스위스-미국 프라이버시 쉴드 고지(링크 삽입) 를 클릭하여 IDEXX 프라이버시 쉴드 고지를 보십시오.

EU-미국 및 스위스-미국 프라이버시 쉴드 프레임워크는 개인정보를 EEA, 영국 및/또는 스위스에서 제3국으로 이전하는 적절한 메커니즘으로서의 효력을 잃었다는 점에 주의하십시오. 이러한 프레임워크의 효력이 없다 하더라도, 해당 프레임워크가 계속 적용되고 있음으로 IDEXX가 EU-미국 및 스위스-미국 프라이버시 쉴드 프레임워크에 따른 의무에서 해제되는 것은 아닙니다. IDEXX는 위의 진술에 따라 이러한 프라이버시 쉴드 프레임워크의 요건을 계속 준수할 것입니다.

IDEXX는 프라이버시 쉴드 프레임워크에 더하여, 특히 EU 집행위원회가 승인한 대로 적절한 EU 표준 계약 조항을 이행 및 집행함으로써 EEA, 영국 및/또는 스위스에서 제3국으로 개인 정보를 이전하기 위한 요건을 준수하기 위해 추가 보호 조치를 시행하고 있습니다.

EEA, 영국 및/또는 스위스 이외의 국가로 이전되는 경우에 귀하의 개인 정보를 보호하기 위해 취한 조치에 관한 상세한 정보를 받고 싶다면, 당사에 연락주시기 바랍니다.
 

IDEXX 제품 및 서비스는 만 16세 미만의 개인을 대상으로 하지 않으며, 당사는 아동의 개인정보를 고의로 수집, 요청 또는 사용하지 않습니다. 만 16세 미만의 아동이 개인정보를 제공했음을 당사가 알게 되는 경우, 최대한 빨리 해당 정보를 삭제하기 위한 조치를 취할 것입니다.

 • 귀하가 EEA 또는 영국 거주자이거나, IDEXX가 EEA 또는 영국에서의 당사 활동 맥락에서 귀하의 개인 데이터를 처리하는 경우, 유럽연합 일반 데이터 보호 규정(EU GDPR) 또는 영국 일반 데이터 보호 규정(UK GDPR)에 따라 귀하는 본인의 개인 데이터에 관한 질문 또는 조치를 요청할 권리가 있습니다. 이러한 요청에는 다음이 포함됩니다.
  • 개인 정보에 대한 접근 및 수정 또는 삭제, 개인 정보 처리 제한, 개인 정보 처리에 반대할 권리, 개인 정보 이동성. IDEXX E-Request 양식 으로 이동하여 IDEXX에 귀하의 요청을 제출하십시오. 당사는 해당 요청을 평가하고 필요한 경우 조치를 취할 것입니다.
  • IDEXX의 개인 정보 처리에 법적 타당성을 제공하는 귀하의 동의에 따른 해당 처리 활동에 대한 귀하의 동의를 언제든지 철회. chiefprivacyofficer@idexx.com 또는 아래에 명시된 주소 또는 전화번호(연락처)로 최고 개인정보보호 책임자에게 통지함으로써 동의를 철회할 수도 있습니다. 동의를 철회하는 경우, 이는 철회 이전 당사의 개인 정보 사용에 대한 적법성에는 영향을 미치지 않습니다.
  • 데이터 보호 감독 당국 또는 귀하 자신의 현지 데이터 보호 기관에 불만 제기.
 • 귀하가 브라질 거주자이거나, IDEXX가 브라질에서의 당사 활동 맥락에서 귀하의 개인 데이터를 처리하는 경우, 일반 데이터 보호법(LGPD)에 따라 귀하는 본인의 개인 데이터에 관한 질문 또는 조치를 요청할 권리가 있습니다. 이러한 요청에는 다음이 포함됩니다.
  • 개인 정보에 대한 접근 및 수정 또는 삭제, 개인 정보 처리 제한, 개인 정보 처리에 반대할 권리, 개인 정보 이동성. IDEXX E-Request 양식(브라질 링크 삽입) 으로 이동하여 IDEXX에 귀하의 요청을 제출하십시오. 당사는 해당 요청을 평가하고 필요한 경우 조치를 취할 것입니다.
  • IDEXX의 개인 정보 처리에 법적 타당성을 제공하는 귀하의 동의에 따른 해당 처리 활동에 대한 귀하의 동의를 언제든지 철회. chiefprivacyofficer@idexx.com 또는 아래에 명시된 주소 또는 전화번호(연락처)로 최고 개인정보보호 책임자에게 통지함으로써 동의를 철회할 수도 있습니다. 동의를 철회하는 경우, 이는 철회 이전 당사의 개인 정보 사용에 대한 적법성에는 영향을 미치지 않습니다.
 • 남아프리카공화국 거주자인 경우, 귀하는 남아프리카공화국의 2013년 개인정보 보호법(POPIA)에 따라 귀하의 개인 데이터에 관한 질문 또는 조치를 요청할 권리가 있습니다. 이러한 요청에는 다음이 포함됩니다.
  • 개인 정보에 대한 접근 및 수정 또는 삭제, 그리고 개인 정보 처리에 반대 및 제한할 권리. IDEXX E-Request 양식(남아공 링크 삽입) 으로 이동하여 IDEXX에 귀하의 요청을 제출하십시오. 당사는 해당 요청을 평가하고 필요한 경우 조치를 취할 것입니다.
  • IDEXX의 개인 정보 처리에 법적 타당성을 제공하는 귀하의 동의에 따른 해당 처리 활동에 대한 귀하의 동의를 언제든지 철회. chiefprivacyofficer@idexx.com 또는 아래에 명시된 주소 또는 전화번호(연락처)로 최고 개인정보보호 책임자에게 통지함으로써 동의를 철회할 수도 있습니다. 동의를 철회하는 경우, 이는 철회 이전 당사의 개인 정보 사용에 대한 적법성에는 영향을 미치지 않습니다.
  • 남아프리카공화국 정보 규제 기관에 불만 제기.
    
 • 중국 거주자인 경우, 본 개인정보 보호정책의 "중국 거주자에 대한 고지" 섹션을 참조하십시오.Si usted es residente de California, consulte la sección “AVISO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA” de esta Política de Privacidad.
 • 캘리포니아 거주자인 경우, 본 개인정보 보호정책의 "캘리포니아 거주자에 대한 고지" 섹션을 참조하십시오. 
 • 네바다 거주자인 경우, 본 개인정보 보호정책의 "네바다 거주자에 대한 고지" 섹션을 참조하십시오.
 • 귀하가 다른 지역에 거주하는 경우, 유사한 권리를 가질 수 있습니다. chiefprivacyofficer@idexx.com 또는 아래에 명시된 주소 또는 전화번호로 당사 최고 개인정보 보호 책임자에게 연락하십시오.
 • 귀하가 세계 어느 곳에 있든, 귀하의 개인정보를 처리하는 것에 대해 우려 사항이 있는 경우, 본 개인정보 보호정책에 제공된 연락처 정보를 통해 당사의 최고 개인정보 보호 책임자에게 연락하십시오. 당사는 본 개인정보 보호정책에 포함된 원칙을 기준으로 모든 우려사항을 조사하고 해결하려고 노력할 것입니다.

당사는 법률에 의하거나, 당사의 법적 권리나 타인의 권리를 보호하기 위해서나, 피해를 방지하기 위해서나, 귀하의 지시에 따라 당사가 개인 정보를 공개해야 하는 기관, 정부, 법원, 에이전시 또는 당국(법 집행 기관 포함)에 귀하의 개인 정보를 공개할 수 있습니다.

당사는 귀하의 개인 정보에 대한 무단 접근, 파기, 사용, 수정 또는 공개를 방지하기 위해 상업적으로 합리적인 물리적, 절차적 및 기술적 보호 수단을 활용합니다. 당사의 직원 대상 지침에는 본 개인정보 보호정책에 따라 정보를 취급해야 하며, 이를 오용하면 징계 조치를 받을 수 있다는 사실이 포함됩니다.

개인 정보를 수집 및 사용하는 방식의 변경, 또는 개인정보 보호 관련 법률, 규정 및 업계 표준의 변경을 반영하기 위해 당사가 본 개인정보 보호정책을 때때로 수정해야 할 수도 있습니다. 당사는 IDEXX 웹사이트에 게시된 링크 등을 통해 개인정보 보호정책에 대한 중요한 변경 사항에 대해 합당한 고지를 제공할 것입니다.

당사의 개인정보 보호정책 또는 귀하의 개인정보 사용에 관한 질문이 있는 경우, 다음 전화번호와 주소로 최고 개인정보 보호 책임자에게 주저하지 마시고 연락하시기 바랍니다.

 • 이메일: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • •    전화: 1-888-557-6518
 • 우편: IDEXX Laboratories, Inc., Attention: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

유럽연합, 유럽경제지역, 영국 또는 스위스에 거주하는 경우:

 • 이메일:  chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 우편: IDEXX Europe B.V., Attention: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX는 또한 독일 법인에는 ‘독일 데이터 보호 책임자’를 다음과 같이 임명했습니다. Vet Med Labor GmbH (코른베스트하임, 라이프치히) 및 IDEXX GmbH (코른베스트하임).

 • 이메일:  GermanyDPO@idexx.com 
 • 우편: IDEXX Europe B.V., Attention: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

당사의 최고 개인정보 보호 책임자는 현재 ‘브라질 데이터 보호 책임자’로 활동하고 있습니다.

 • 이메일: chiefprivacyofficer@idexx.com 
 • 우편: IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., Attention: Chief Privacy Officer/Brazil DPO – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1º andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasil - CEP 04538-133

IDEXX는 또한 남아프리카공화국 법인에는 ‘정보 책임자’와 ‘정보 부책임자’를 다음과 같이 임명했습니다. IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • 이메일: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 우편 주소: Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, Attention: 정보 부책임자-남아프리카공화국