Shortcuts


IDEXX SmartService Hizmet Koşulları

(Kuzey Amerika dışında)

(Revizyon 18 Mayıs 2023)


1. Hizmet Şartlarının Kabulü

Bu Hizmet Koşulları tarafından özel olarak değiştirilmedikçe ve aşağıda Kuzey Amerika ile ilgili olarak belirtilmedikçe, IDEXX'in zaman zaman yürürlükte olan standart satış hüküm ve koşulları ("Satış Koşulları") Hizmetin kullanımı için geçerlidir (aşağıdaki Bölüm 2'de tanımlandığı gibi). Bölgeniz için geçerli olan Satış Koşullarını burada bulabilirsiniz. Bu Hizmeti kullanırken veya bu Hizmete kaydolurken, siz ve size fatura kesen IDEXX kuruluşu ("IDEXX") arasında geçerli olan bu Hizmet Koşullarına tabi olmayı kabul edersiniz. "Biz", "bize" ve "bizim" kelimeleri IDEXX ve IDEXX'in bağlı kuruluşlarını ifade eder. Bu Hizmet Koşulları, IDEXX tarafından zaman zaman size bildirimde bulunmaksızın güncellenebilir. Hizmet Şartları'nın en güncel sürümünü istediğiniz zaman buradaki IDEXX Genel Şartlar ve Koşullar sayfasında yayınlandığı şekilde inceleyebilirsiniz.

Kuzey Amerika'da bulunuyorsanız, SmartService'i kullanımınız buradaki Tek IDEXX Ana Şartlarına ve burada yer alan SmartService Özel Şartlarına tabidir.


2. Hizmet Kapsamı

IDEXX SmartService, size fatura kesen IDEXX kuruluşu, iştirakleri veya yetkili distribütörleri tarafından sağlanan belirli ekipmanlar (tanı cihazları, laboratuvar bilgi ve uygulama yönetim sistemleri, dijital sitoloji ve radyografi ürünleri ve ilgili bilgisayarlar gibi) (“IDEXX Ekipmanı”) için bir akıllı cihaz yönetimi hizmetidir ("Hizmet"). Bu Hizmet Koşullarını kabul etmeniz üzerine, IDEXX Ekipmanınızda halihazırda yüklü olan cihaz ilişkileri yönetimi ("DRM") Yazılımı, Hizmeti sağlamak amacıyla IDEXX Ekipmanına uzaktan erişmemize izin verecek şekilde etkinleştirilecektir. Hizmet, IDEXX'in IDEXX Ekipmanınızı ve ona bağlı cihazları muayenehanenizden uzakta izlemesini, sorun gidermesini, teşhis etmesini ve servis vermesini sağlayacaktır. Hizmet ayrıca IDEXX Ekipmanınızın yazılımının ve bağlı cihazlardaki yazılımın uzaktan yükseltilmesini de içerecektir. Hizmeti sağlamak için, ekipman performans sorunlarını teşhis etmemize ve çözmemize yardımcı olacak belirli verilerin yanı sıra hasta (evcil hayvan) adı, yaşı ve cinsi, müşteri (evcil hayvan sahibi) adı ve test bilgileri ve analizlerine test çalışması bazında uzaktan erişecek ve bunları çekeceğiz. IDEXX Ekipmanınız için genişletilmiş bir bakım anlaşmanız varsa (IDEXXCare Plus gibi), burada açıklanan Hizmet ek ücret alınmadan sağlanır. Veritabanı yedeklemeleri ve geri yüklemeleri, kullanım raporları ve hasta rapor kartları dahil olmak üzere gelecekte sunabileceğimiz genişletilmiş özellikler ek bir ücret karşılığında sunulabilir. Hizmet, sahip olduğunuz veya kullandığınız tüm IDEXX ürünleri için mevcut olmayabilir. Uzaktan hizmetin mevcut olmadığı ürünler için hizmet, ilgili genişletilmiş bakım sözleşmesinde belirtilen şekilde sağlanacaktır. Bizimle olan genişletilmiş bakım anlaşmanızın feshedilmesi durumunda, tamamen kendi seçimimize bağlı olarak uzaktan teknik destek sağlamayı durdurabilir, ancak DRM yazılımını kullanarak size uzaktan yazılım yükseltmeleri veya Hizmet'in diğer bölümlerini ücret talep etmeden sağlamaya devam edebiliriz. DRM yazılımı aracılığıyla hizmet sunmaya devam etmeyi seçersek, bu Sözleşme (verilerinizi bu paragrafta ve aşağıdaki Bölüm 4'te açıklandığı şekilde kullanma yetkimiz dahil) yürürlükte kalacaktır. DRM yazılımının devre dışı bırakılmasını ve IDEXX Ekipmanına uzaktan erişim olanağımızın sona erdirilmesini istiyorsanız, smartservice@idexx.com adresine bir e-posta göndererek bize yazılı olarak bildirimde bulunmanız gerekir.


3. Teknik Ortam

Hizmeti kullanabilmek için yüksek hızlı bir internet bağlantınızın olması gerekir. IDEXX Ekipmanını ve bizim tarafımızdan belirtilen yüksek hızlı internet bağlantısını sağlamalı ve masraflarını karşılamalısınız. Hizmet'in düzgün çalışması için uygun ağ bağlantısını sağlamalısınız. Hizmet ile birlikte kullanılan DRM yazılımı, yalnızca yetkili personelin IDEXX Ekipmanına erişmesine izin veren güvenlik özellikleri içerir.


4. Verilerin Kullanımı ve Verilerin Korunması

Hizmet'i kullanırken, Kişisel Veriler'i (tanımlanmış veya tanımlanabilir yaşayan bir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri) yürürlükteki veri koruma yasaları ve yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygun olarak işleyeceksiniz. IDEXX, Kişisel Verilerin uygun şekilde işlenmesi konusunda kararlıdır ve IDEXX'in veri denetleyicisi olarak hareket ettiği kişisel verilerin işlenmesini belirleyen bir Gizlilik Politikası benimsemiştir. Gizlilik Politikasına buradan ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak, IDEXX, Hizmet aracılığıyla kullanıcılar adına ve kullanıcıların talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiği işleme faaliyetleri için bir veri işleyici olarak hareket eder. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 2016/679'a veya burada tanımlanan diğer veri koruma yasalarından herhangi birine (birlikte "Veri Koruma Yasaları") tabiyseniz, işleme faaliyetlerimiz, her biri burada bulunan IDEXX Müşteri Veri İşleme Sözleşmesi ve SmartService için DPA Programı'nda (birlikte "DPA") açıklanmaktadır ve bunlara tabidir. DPA, yürürlükteki Veri Koruma Yasalarına uygun olarak bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır. Kişisel Verilerinizi, toplu anonimleştirilmiş bir format dışında ve Gizlilik Politikamızda belirtildiği şekilde veya açık izniniz dışında üçüncü taraflarla paylaşmayız. IDEXX, Hizmet aracılığıyla sağlanan toplu anonimleştirilmiş Kişisel Verileri, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tahmin etmek, genel olarak veterinerlik uygulamalarına fayda sağlayacak bilgiler edinmek ve veterinerlik endüstrisine profesyonel hizmetler ve tıbbi eğitim sağlamak amacıyla pazar analizi yapmak için kullanacaktır. Bu tür toplu anonimleştirilmiş Kişisel Verilerin ve Hizmet aracılığıyla IDEXX tarafından saklanan, değiş tokuş edilen veya işlenen Kişisel Olmayan Verilerin önceden izniniz olmadan üçüncü taraflara sağlanabileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, Hizmet'i kullanımınız sona erdikten sonra IDEXX'in birleştirilmiş anonimleştirilmiş Kişisel Verileri kullanmaya devam edebileceğini de kabul etmektesiniz.