Shortcuts


Globální zásady ochrany osobních údajů společnosti IDEXX

Poslední aktualizace: 15. září 2023

ÚVOD VVe společnosti IDEXX respektujeme Vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů společnosti IDEXX („Zásady ochrany osobních údajů“) sdělují, co potřebujete vědět o zpracování Vašich osobních údajů, pokud jste pro společnost IDEXX:

 • Zákazník
 • Potenciální zákazník, který si přeje získat více informací o společnosti IDEXX
 • Návštěvník webových stránek
 • Dodavatel
 • Distributor
 • Majitel domácího mazlíčka
 • Nebo jakýkoli současný nebo potenciální partner společnosti IDEXX, s kterým naše obchodní aktivity zahrnují zpracování Vašich osobních údajů

Co jsou to „osobní údaje“? 
Jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby.
V těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají pojmy „osobní údaje“ a „osobní informace“ stejný význam. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají zpracování Vašich osobních údajů společností IDEXX Laboratories, Inc., jejími přidruženými nebo dceřinými společnostmi („IDEXX“) a je závazné pro všechny společnosti skupiny IDEXX.  Seznam společností IDEXX je uveden zde.

Jsem zaměstnanec společnosti IDEXX. Kde mohu zjistit více informací o zpracování
mých osobních údajů? 
Všichni zaměstnanci společnosti IDEXX mají přístup k Oznámení o zpracování údajů o zaměstnancích společnosti IDEXX prostřednictvím vnitřních komunikačních kanálů společnosti IDEXX.

Pro informace o specifickém tématu v těchto Zásadách ochrany osobních údajů klikněte na text a otevřete jej.

Jaké údaje shromažďujeme? 

 • Osobní údaje, které jste poskytli, abyste získali požadované zařízení a příslušenství, které jste si vyžádali, včetně jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, čísla faxu, emailové adresy a dalších potřebných kontaktních údajů.
 • Osobní údaje, které jste poskytli, týkající se platebních údajů, jako je číslo kreditní karty, číslo ověření kreditní karty, informace o bankovním účtu.
 • Osobní údaje, které jste poskytli prostřednictvím online objednávek společnosti IDEXX, včetně registrace zákazníků (jméno, příjmení, emailová adresa, země) a přihlašovacích údajů (emailová adresa, uživatelské jméno a heslo).. 
 • Osobní údaje, které jste obdrželi prostřednictvím naší mobilní aplikace  VetConnect® Plus, pokud se rozhodnete stáhnout a používat tuto aplikaci včetně kontaktních údajů. 
 • Osobní údaje získané z mobilní aplikace  VetConnect ® Plus, pokud se rozhodnete tuto aplikaci stáhnout a používat, včetně informací o vašich transakcích u nás, záznamů o aktivitě účtu (včetně nákupů různých produktů a služeb), informací o Vašem mobilním zařízení, abychom zajistili správné fungování naší mobilní aplikace (včetně typu mobilního zařízení, které používáte, ID dodavatele aplikací, operačního systému Vašeho mobilního zařízení, zda nebyla překlenuta omezení operačního systému, množství volného místa na Vašem mobilním zařízení a informací o tom, jak používáte mobilní aplikaci). 
 • Osobní údaje získané od agentury podávající zprávy o zákaznících v souvislosti s Vaší žádostí o úvěr, které mohou zahrnovat informace o účtu a/nebo informace o spotřebitelském úvěru. 
 • Osobní údaje získané od našich distributorů/velkoobchodníků/prodejců, když prostřednictvím nich požadujete vybavení a příslušenství.
 • Platí pouze pro distributory - Osobní údaje, které jste poskytli, když jste se zúčastnili našeho auditu distributorů pro dodržování předpisů společnosti IDEXX, zahrnující jméno, příjmení, emailovou adresu, datum narození, obchodní název/pozici, obchodní adresu.
 • Platí pouze pro distributory - Osobní údaje získané od našeho poskytovatele třetí strany zabývajícího se náležitou péčí, včetně jména, příjmení, emailové adresy, data narození, obchodního názvu/pozice, adresy firmy, životopisu, pracovní historie, národních identifikačních údajů číslo (jako je číslo pasu) a odsouzení za trestné činy, pokud to umožňuje místní právo.

Proč tyto údaje shromažďujeme?

 • Pro splnění našich smluvních závazků vůči Vám, když objednáváte zboží a služby společnosti IDEXX.
 • Zařídit a zpracovat platby částek, které jste dlužili v souvislosti s objednávkami a smlouvami uzavřenými se společností IDEXX.
 • Pro uplatňování nebo obranu práv společnosti IDEXX.
 • Pro zlepšení našich produktů a služeb nabízených zákazníkům.
 • Pro zlepšení našich služeb pro podporu zákazníkům.

Mezi běžné podpůrné aktivity pro zákazníky zahrnující osobní údaje patří: 
- Záznam Vašich telefonátů z důvodu školení, pokud to povolují místní zákony.
- Vytvoření záznamů událostí pro podporu servisních problémů.
- Odesílání dobrovolných průzkumů pro zákazníky.

 • Pro správu a zlepšení našich mobilních aplikací. 
 • Pro správu věrnostních programů zákazníků společnosti IDEXX.  
 • Pro zabezpečení toho, aby naši obchodní partneři dokončili proces náležité péče jako součást programu IDEXX proti úplatkářství a korupci.

 

Jaké je naše právní opodstatnění pro jejich zpracování?

„Právní opodstatnění“ znamená, že společnosti IDEXX musí mít specifický právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě jednoho z následujících zákonných důvodů:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou máme uzavřenou s Vámi, nebo pro provedení konkrétních kroků před uzavřením smlouvy s Vámi.

Příklady, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě plnění smlouvy, zahrnují situace, kdy se zabýváme následujícími rutinními obchodními činnostmi, které nám umožňují přijmout Vaši objednávku a dodat zboží a služby světové třídy:

-Zadání objednávky 
-Nastavení zákazníka
-Cena
-Odeslání produktu
-Fakturace
-Provádění našich závazků týkajících se záruky
-Oprava, údržba a servis zařízení
-Obnova majetku
 

 • Zpracování je nutné pro splnění našich právních závazků.
 • Zpracování je nezbytné pro dosažení oprávněných zájmů společnosti IDEXX, aniž bychom neúměrně porušovali Vaše soukromí.

Příklad, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje k dosažení našeho oprávněného zájmu bez nepřiměřeného porušení Vašeho soukromí, zahrnuje to, když aplikace IDEXX Animana, VetConnect PLUS® nebo SmartService™ využívají údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich běžných aktivit týkajících se obchodního zpracování prostřednictvím našich referenčních laboratoří, abychom mohli předvídat potřeby našich zákazníků a získat informace, jaký bude obecný přínos veterinárních praktik a poskytovat odborné služby a lékařskou výchovu v oblasti veterinárního průmyslu. 

Společnost IDEXX využívá pouze souhrnné údaje, které Vás nemohou identifikovat. Společnost IDEXX plně anonymizuje tyto údaje jako dodatečné opatření pro ochranu Vašeho soukromí.

 

Kdo další je může dostat?

 • Vaše osobní údaje zpracovávají pouze osoby, které pracují pro nebo jménem skupiny společností IDEXX na základě potřeby získání informací pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Když společnost IDEXX najímá důvěryhodné poskytovatele služeb třetích stran pro zpracování Vašich osobních údajů, budou tito poskytovatelé zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně na základě našich pokynů a uzavřeme s těmito třetími stranami příslušné dohody o zpracování dat.
 • Společnost IDEXX nesdílí Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud to nevyžaduje zákon (včetně externích/vládních orgánů) nebo pokud to bude přiměřeně nutné s důvěryhodnými třetími stranami, které nám pomáhají plnit nebo spravovat Vaše objednávky nebo smlouvy se společností IDEXX. 

Spolupracujeme například s poskytovali služeb ze třetích stran nabízející SaaS (software jako služba) řešení nebo hostingové služby. Najímáme rovněž poskytovatele IT služeb, kteří poskytují podporu pro bezpečný a stabilní provoz našich systémů. Také najímáme poskytovatele služeb třetích stran, kteří poskytují služby týkající se náležité péče pro podporu programu společnosti IDEXX proti úplatkářství a korupci. 

Pokud nakoupíte produkty nebo služby prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX, jsou informace o kreditní kartě odeslané prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX, jako je jméno, adresa, číslo kreditní karty a ověřovací číslo karty (CVC), odesílány přímo platebnímu zpracovateli třetí strany. Společnost IDEXX neukládá ani neuchovává informace o kreditní kartě odeslané prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX. Pokud navíc zvolíte jako způsob platby přímé inkaso, budeme za účelem zajištění platby sdílet určité osobní údaje s Vaší finanční institucí.

 • Společnost IDEXX může také sdílet osobní údaje s důvěryhodnými třetími stranami, aby předložila určité nabídky a poskytla Vám určité služby, ale tyto strany budou mít přístup k Vašim osobním údajům a jejich používání pouze pro tento omezený účel pouze na základě písemné smlouvy, která podrobně popisuje omezený účel a pokud je to nutné, s Vaším předchozím souhlasem.

Jaké údaje shromažďujeme? 

 • Osobní údaje, které jste poskytli k provedení všech činností v souvislosti s poskytováním laboratorních testovacích služeb a interních konzultačních služeb v oblasti lékařství, včetně jména, příjmení, názvu, adresy, telefonního čísla, faxového čísla, emailové adresy a dalších kontaktních údajů.
 • Osobní údaje, které jste poskytli o platebních podrobnostech, včetně bankovních nebo poštovních údajů, čísla transakce, čísla šeku, čísla kreditní karty, čísla ověření a informací o bankovním účtu. 
 • Osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím našich online objednávkových formulářů IDEXX, včetně podrobností o praxi, adresy, emailu, IDEXX vet kódu, vlastníka a jména pacienta.
 • Osobní údaje získané od agentury podávající zprávy o zákaznících v souvislosti s Vaší žádostí o úvěr, které mohou zahrnovat informace o účtu a/nebo informace o spotřebitelském úvěru. 
 • Osobní údaje získané od veterináře/kliniky, pokud jste majitelem domácích zvířat a zvolíte si přímou fakturaci společností IDEXX. 

 

Proč tyto údaje shromažďujeme?

 • Pro splnění našich smluvních závazků vůči Vám, když objednáváte zboží a služby společnosti IDEXX.

Tyto běžné obchodní závazky zahrnují:
-Zadání objednávky
-Nastavení zákazníka
-Provedení objednávky (vyzvednutí vzorku)

 • Pro provedení našich laboratorních operací.
 • Zařídit a zpracovat platby částek, které jste dlužili v souvislosti s objednávkami a smlouvami uzavřenými se společností IDEXX.

Tyto běžné obchodní aktivity zahrnují:
-Cena
-Fakturace
-Úvěry a inkaso
-Finanční účetnictví

 • Pro zlepšení našich laboratorních služeb.

Například záznam Vašich telefonátů z důvodu školení, pokud to povolují místní zákony.

 • Pro zabezpečení přímé fakturace podle Vašich pokynů pro veterináře/kliniku.
 • Pro uplatňování nebo obranu práv společnosti IDEXX.

 

Jaké je naše právní opodstatnění pro jejich zpracování?

„Právní opodstatnění“ znamená, že společnosti IDEXX musí mít specifický právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. 

Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě jednoho z následujících zákonných oprávnění:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou máme uzavřenou s Vámi, nebo pro provedení konkrétních kroků před uzavřením smlouvy s Vámi.
 • Zpracování je nutné pro splnění našich právních závazků.
 • Zpracování je nezbytné pro dosažení oprávněných zájmů společnosti IDEXX, aniž bychom neúměrně porušovali Vaše soukromí.

Příklad, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje k dosažení našeho oprávněného zájmu bez nepřiměřeného porušení Vašeho soukromí, je když využíváme údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich běžných aktivit týkajících se obchodního zpracování prostřednictvím našich referenčních laboratoří, abychom mohli předvídat potřeby našich zákazníků a získat informace, jaký bude obecný přínos veterinárních praktik a poskytovat odborné služby a lékařskou výchovu v oblasti veterinárního průmyslu.

Společnost IDEXX využívá pouze souhrnné údaje, které Vás nemohou identifikovat. Společnost IDEXX plně anonymizuje tyto údaje jako dodatečné opatření pro ochranu Vašeho soukromí.

 

Kdo další je může dostat?

 • Vaše osobní údaje zpracovávají pouze osoby, které pracují pro nebo jménem skupiny společností IDEXX na základě potřeby získání informací pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Když společnost IDEXX najímá důvěryhodné poskytovatele služeb třetích stran pro zpracování Vašich osobních údajů, budou tito poskytovatelé zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně na základě našich pokynů a uzavřeme s těmito třetími stranami příslušné dohody o zpracování dat.
 • Společnost IDEXX nesdílí Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud to nevyžaduje zákon (včetně externích/vládních orgánů) nebo pokud to bude přiměřeně nutné s důvěryhodnými třetími stranami, které nám pomáhají plnit nebo spravovat Vaše objednávky nebo smlouvy se společností IDEXX. 

Pracujeme například s poskytovali služeb třetích stran, kteří nabízí hostingové služby pro výsledná data zákazníka. Najímáme také poskytovatele IT služeb, kteří poskytují podporu pro bezpečný a stabilní provoz našich systémů.

Pokud nakoupíte produkty nebo služby prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX, jsou informace o kreditní kartě odeslané prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX, jako je jméno, adresa, číslo kreditní karty a ověřovací číslo karty (CVC), odesílány přímo platebnímu zpracovateli třetí strany. Společnost IDEXX neukládá ani neuchovává informace o kreditní kartě odeslané prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX.

 • Pokud navíc zvolíte jako způsob platby přímé inkaso, budeme za účelem zajištění platby sdílet určité osobní údaje s Vaší finanční institucí. 

Jaké údaje shromažďujeme?  

 • Osobní údaje, které jste poskytli během nákupu nebo licence produktů/vybavení společnosti IDEXX a/nebo při vyžádání laboratorních služeb.
 • Osobní údaje, které jste poskytli při registraci do živé události společnosti IDEXX, jako je konference, tombola a/nebo webový seminář, včetně kontaktních údajů poskytnutých během úvodních schůzek a událostí, včetně informací na vizitkách.
 • Osobní údaje, které jste poskytli při přihlašování do našich online školení nebo výukových platforem, včetně výukového centra společnosti IDEXX.
 • Osobní údaje, které jste poskytli při účasti na našich marketingových programech nebo propagačních akcích včetně Vašeho jména, adresy, telefonního čísla, faxového čísla, emailové adresy, informací o Vaší společnosti nebo organizaci a dalších informací potřebných pro tento konkrétní program nebo propagaci společnosti IDEXX.
 • Osobní údaje, které jste poskytli při účasti na našich panelech kvality, průzkumech zákazníků nebo výzkumných projektech týkajících se trhu a zákazníků. 
 • Platí pouze pro klíčové názorové vůdce (KOL) – Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně jména, příjmení, e-mailové adresy, obchodního názvu/pozice,  obchodní adresy a vzdělání/kvalifikace.
 • Osobní údaje získané prostřednictvím našich webových stránek, mobilních aplikací, elektronických informačních bulletinů, komerčních emailů nebo souvisejících technologií.

Mezi příklady patří:

-Adresa IP (Internet Protocol), která byla přiřazena k počítači nebo síti poskytovatelem služeb Internetu (ISP).
-Vaše chování při prohlížení na našich webových stránkách, včetně informací o Vašich návštěvách, navštívených stránkách a způsobu navigace na našich webových stránkách. 
-Zda otevřete newsletter nebo komerční e-mail a jaké části vyberete. Cookie jsou malé textové soubory, které jsou umisťovány do vašeho počítače nebo mobilního zařízení pomocí webových stránek, které navštěvujete.  Viz také Prohlášení společnosti IDEXX týkající se souborů cookie.

 • Osobní údaje získané z dalších veřejných zdrojů:
  • Osobní údaje dostupné ve veřejných veterinárních časopisech.
  • Osobní údaje dostupné na veřejných veterinárních odborných webových stránkách a/nebo společnostech.
  • Osobní údaje získané z obchodního rejstříku obchodní komory.
  • Osobní údaje dostupné na veřejných sociálních sítích, včetně LinkedInu. 
  • Osobní údaje dostupné na veřejných sociálních sítích, včetně Facebooku.
    

Naše webové stránky společnosti IDEXX mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných stran a tlačítka s odkazy na sociální média. Doporučujeme zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie na těchto webových stránkách/platformách sociálních médií, protože společnost IDEXX nemá kontrolu nad jejich zásadami ochrany osobních údajů. 

 

Proč tyto údaje shromažďujeme?

 • Pro správu vztahů se zákazníky.

Vaše kontaktní údaje jsou zaznamenány v našich systémech a mohou být použity k zasílání důležitých obchodních aktualizací a informací, které požadujete, včetně informačních bulletinů, pozvánek na události a semináře a další požadované informace, které nám pomohou poskytovat lepší vzdělávání a služby.

 • Pro interní hlášení výsledků společnosti IDEXX na trhu a pro účely benchmarkingu.
 • Pro cílené marketingové kampaně týkající se různých oblastí našeho podnikání, jako je informování o nových produktech a službách, propagační akce, průzkumy trhů/zákazníků.
 • Pro analýzu zpětné vazby od zákazníků získané z panelů kvality, zákaznických průzkumů nebo výzkumných projektů týkajících se trhu a zákazníků
 • Pro zlepšení našich produktů, služeb a webových stránek.

 

Jaké je naše právní opodstatnění pro jejich zpracování?

„Právní opodstatnění“ znamená, že společnosti IDEXX musí mít specifický zákonný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě jednoho z následujících zákonných oprávnění:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou máme uzavřenou s Vámi, nebo pro provedení konkrétních kroků před uzavřením smlouvy s Vámi.
 • Zpracování je nezbytné pro dosažení oprávněných zájmů společnosti IDEXX, aniž bychom neúměrně porušovali Vaše soukromí. 
 • Zpracování je založeno na Vašem jasném souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro konkrétní účel, včetně registrace pro odběr našich elektronických informačních letáků, marketingových emailů, navštěvování našich konferencí nebo webinářů a účast na našich tombolách.
  • Souhlas můžete kdykoli odvolat.  Přečtěte si část VAŠE PRÁVA těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

Kdo další je může dostat?

 • Vaše osobní údaje zpracovávají pouze osoby, které pracují pro nebo jménem skupiny společností IDEXX na základě potřeby získání informací pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Když společnost IDEXX najímá důvěryhodné poskytovatele služeb třetích stran pro zpracování Vašich osobních údajů, budou tito poskytovatelé zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně na základě našich pokynů a uzavřeme s těmito třetími stranami příslušné dohody o zpracování dat.
 • Společnost IDEXX nesdílí Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud to nevyžaduje zákon (včetně externích/vládních orgánů) nebo pokud to bude přiměřeně nutné s důvěryhodnými třetími stranami, které nám pomáhají plnit nebo spravovat naše vztahy se zákazníky a marketingové aktivity.

Spolupracujeme například s poskytovali služeb ze třetích stran nabízející SaaS (software jako služba) řešení nebo hostingové služby. Spolupracujeme také s třetími stranami, které nám poskytují služby týkající se on-line informačních bulletinů, zasílání emailů a zpracování osobních údajů poskytovaných prostřednictvím webových formulářů na našich webových stránkách.  Najímáme rovněž poskytovatele IT služeb, kteří poskytují podporu pro bezpečný a stabilní provoz našich systémů. Spolupracujeme také s poskytovateli služeb třetích stran, kteří podporují výzkum IDEXX zaměřený na průzkum trhu a zákaznické průzkumy.

 • Společnost IDEXX může také sdílet osobní údaje s důvěryhodnými třetími stranami, aby předložila určité nabídky a poskytla Vám určité služby, ale tyto strany budou mít přístup k Vašim osobním údajům a jejich používání pouze pro tento omezený účel pouze na základě písemné smlouvy, která podrobně popisuje omezený účel a pokud je to nutné, s Vaším předchozím souhlasem.

Jaké údaje shromažďujeme?

 • Osobní údaje poskytnuté Vámi při volání na Etickou linku pomoci společnosti IDEXX nebo při odesílání online formuláře prostřednictvím Etické linky pomoci společnosti IDEXX.  

 

Proč tyto údaje shromažďujeme?

 • Pro podporu etického obchodního prostředí a splnění určitých právních závazků, které se vztahují na všechny veřejně obchodované společnosti ve Spojených státech. 

 

Jaké je naše právní opodstatnění pro jejich zpracování?

„Právní opodstatnění“ znamená, že společnosti IDEXX musí mít specifický právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. 

Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě jednoho z následujících zákonných oprávnění:

 • Zpracování je nezbytné pro dosažení oprávněných zájmů společnosti IDEXX, aniž bychom neúměrně porušovali Vaše soukromí. 
 • Zpracování je nutné pro splnění našich právních závazků.

 

Kdo další je může dostat?

 • Společnost IDEXX také najímá společnost třetí strany pro hostování Etické linky pomoci společnosti IDEXX pro příjem a správu případů. Když zavoláte na Etickou linku pomoci společnosti IDEXX, položí Vám odborník otázky, které Vás trápí. Odborník zaznamená informace, které zadáte, do zabezpečeného systému a zašle oznámení o podání autorizovanému členovi oddělení pro dodržování předpisů (compliance) ve společnosti IDEXX.

Jaké údaje shromažďujeme?

 • Osobní údaje, které poskytnete při podání online žádosti fondu organizace IDEXX prostřednictvím našeho systému pro správu grantů.

 

Proč tyto údaje shromažďujeme?

 • Pro zjištění, zda vaše žádost splňuje kritéria způsobilosti fondu organizace IDEXX. 
 • Pro správu grantů.
 • Pro žádost o měření dopadu z příčiny po obdržení finančních prostředků.

 

Jaké je naše právní opodstatnění pro jejich zpracování?

„Právní opodstatnění“ znamená, že společnosti IDEXX musí mít specifický právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. 

Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě jednoho z následujících zákonných oprávnění:

 • Zpracování je nezbytné pro dosažení oprávněných zájmů společnosti IDEXX, aniž bychom neúměrně porušovali Vaše soukromí. 
 • Zpracování je nutné pro splnění našich právních závazků.

 

Kdo další je může dostat?

 • Vaše osobní údaje zpracovávají pouze osoby, které pracují pro nebo jménem skupiny společností IDEXX na základě potřeby získání informací pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Když společnost IDEXX najímá důvěryhodné poskytovatele služeb třetích stran pro zpracování Vašich osobních údajů, budou tito poskytovatelé zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně na základě našich pokynů a uzavřeme s těmito třetími stranami příslušné dohody o zpracování dat.
 • Společnost IDEXX nesdílí Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud to nevyžaduje zákon (včetně externích/vládních orgánů) nebo pokud to bude přiměřeně nutné s důvěryhodnými třetími stranami, které nám pomáhají plnit nebo spravovat Vaše pracovní smlouvy.  

Společnost IDEXX například uzavřela smlouvu s externím poskytovatelem služeb, který nabízí řešení SaaS (software jako služba) a hostingové služby pro správu systému správy grantů fondu organizace IDEXX.

Nebudeme uchovávat Vaše osobní údaje déle, než to bude nutné. Řídíme se těmito Zásadami ochrany osobních údajů, interními plány uchovávání záznamů ve společnosti IDEXX a platnými právními závazky.

Jsme globální společností se sídlem ve Spojených státech amerických. Za účelem provádění globálních obchodních aktivit a poskytování služeb našim zákazníkům potřebujeme předávat Vaše osobní údaje našim pobočkám a poskytovatelům služeb nacházejícím se ve Spojených státech amerických nebo někdy v jiných zemích, je-li to nezbytné pro sledování našich účelů zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto oznámení pro zaměstnance. 

Považujeme to za důležité, abychom zajistili podobnou úroveň ochrany v souladu s platnými požadavky, pokud vaše osobní údaje předáváme do jiné země a společnost IDEXX přijímá dodatečná opatření, pokud jsou pro takové předávání vyžadována, konkrétně zavádí a prosazuje příslušné standartní smluvní doložky.

Můžete nás kontaktovat, pokud chcete získat více informací o opatřeních, která jsme přijali k ochraně Vašich osobních údajů, pokud jsou předávány do jiné země. 

Předávání Vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené království a Švýcarsko:

Země v EHP, Spojeném království a Švýcarsku mají rozsáhlou legislativu chránící Vaše osobní údaje. Pokud předáváme Vaše osobní údaje z EHP, Spojeného království a/nebo Švýcarska do jiných zemí, uchováváme podobnou úroveň ochrany osobních údajů, včetně případů, kdy předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí, jejichž legislativa neposkytuje ekvivalentní úroveň ochrany osobních údajů, např. USA. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout přijetím vhodných dodatečných opatření v souladu s platnými požadavky na předávání osobních údajů z EHP, Spojeného království a/nebo Švýcarska do třetích zemí, jako jsou např. USA.

Jedním z opatření pro předávání osobních údajů do USA je proces autocertifikace (dobrovolného přihlášení) k právnímu rámci štítu EU-USA a Švýcarsko-USA na ochranu soukromí.  

Společnosti IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. a OPTI Medical Systems, Inc. mají vlastní certifikaci pro EU-USA a Švýcarsko-USA štít na ochranu soukromí, jak je stanoveno Ministerstvem obchodu Spojených států. 

Klikněte prosím zde IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Notice, pokud si chcete toto oznámení o štítu EU-USA společnosti IDEXX na ochranu soukromí přečíst.

Vezměte prosím na vědomí, že se rámce šítu EU-USA a Švýcarsko-USA na ochranu soukromí nadále nepovažují za vhodné mechanismy pro předávání osobních údajů z EHP, Spojeného království a/nebo Švýcarska do třetích zemí. Zneplatnění těchto rámců nezbavuje společnost IDEXX jejích závazků podle šítu EU-USA a Švýcarsko-USA na ochranu soukromí, protože tyto rámce nadále uplatňuje. Společnost IDEXX bude nadále dodržovat požadavky těchto štítů na ochranu soukromí v souladu s výše uvedenými prohlášeními.

Doplňkově ke štítům na ochranu soukromí společnost IDEXX přijímá dodatečná opatření, aby splnila požadavky na předávání osobních údajů z EHP, Spojeného království a/nebo Švýcarska do třetích zemí, zejména zavedením a uplatňováním příslušných standardních smluvních doložek EU, které byly schváleny Evropskou komisí. 
 Můžete nás kontaktovat, pokud chcete získat více informací o opatřeních, která jsme přijali k ochraně Vašich osobních údajů, pokud jsou předávány do země mimo EHP, Spojené království a/nebo Švýcarsko
 

Produkty a služby společnosti IDEXX nejsou zaměřeny na osoby mladší šestnácti let (16) a záměrně nezískáváme, nepožadujeme nebo nepoužíváme osobní údaje dětí. Pokud zjistíme, že dítě mladší 16 let nám poskytlo osobní údaje, podnikneme kroky k vymazání informací co možná nejdříve. 

 • Pokud sídlíte v EHP nebo Spojeném království, nebo společnost IDEXX zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s našimi činnostmi v EHP nebo Spojeném království, máte právo podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (EU GDPR) nebo obecného nařízení o ochraně osobních údajů Spojeného království (UK GDPR) klást otázky týkající se Vašich osobních údajů nebo požadovat aktivitu týkající se Vašich osobních údajů. Patří sem:Pokud sídlíte v Brazílii nebo společnost IDEXX zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s našimi činnostmi v Brazílii, máte právo podle obecného zákona o ochraně osobních údajů (LGPD) klást otázky týkající se Vašich osobních údajů nebo požadovat aktivitu týkající se Vašich osobních údajů. Patří sem:
  • Přístup k osobním údajům a jejich odstranění nebo vymazání, omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů.  Přejděte prosím na formulář e-žádosti  e-požadavek pro společnost IDEXX pro odeslání požadavku do společnosti IDEXX.  Požadavek vyhodnotíme a budeme na něj v případě nutnosti reagovat.
  • Odvolat svůj souhlas s těmito aktivitami zahrnujícími zpracování, které společnost IDEXX zpracovává na základě Vašeho souhlasu. Můžete to provést tak, že žádost oznámíte pověřenci pro ochranu osobních údajů na adrese    chiefprivacyofficer@idexx.com nebo na adrese či telefonním čísle uvedeném níže. (KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT). Pokud svůj souhlas odvoláte, neovlivní to zákonnost našeho užívání Vašich osobních údajů před Vaším odvoláním.
  • Podat stížnost u orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů nebo u vlastního místního úřadu pro ochranu údajů.
  • Přístup k osobním údajům a jejich odstranění nebo vymazání, omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů.  Přejděte prosím na  formulář e-požadavku pro společnost IDEXX pro odeslání požadavku do společnosti IDEXX.  Požadavek vyhodnotíme a budeme na něj v případě nutnosti reagovat.
  • Odvolat svůj souhlas s těmito aktivitami zahrnujícími zpracování, které společnost IDEXX zpracovává na základě Vašeho souhlasu. Můžete to provést tak, že žádost oznámíte pověřenci pro ochranu osobních údajů na adrese   chiefprivacyofficer@idexx.com nebo na adrese či telefonním čísle uvedeném níže. (KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT). Pokud svůj souhlas odvoláte, neovlivní to zákonnost našeho užívání Vašich osobních údajů před Vaším odvoláním.
 • Pokud sídlíte v Jihoafrické republice, máte podle Zákona o ochraně osobních údajů v Jihoafrické republice z roku 2013 (POPIA) právo klást otázky nebo požadovat opatření týkající se vašich osobních údajů. Patří sem:
  • Přístup k osobním údajům a jejich odstranění nebo vymazání, omezení zpracování Vašich osobních údajů a právo vznést námitky nebo omezit zpracování Vašich osobních údajů .  Přejděte prosím na formulář e-požadavku pro společnost IDEXX pro odeslání požadavku do společnosti IDEXX.  Požadavek vyhodnotíme a budeme na něj v případě nutnosti reagovat.
  • Odvolat svůj souhlas s těmito aktivitami zahrnujícími zpracování, které společnost IDEXX zpracovává na základě Vašeho souhlasu. Můžete to provést tak, že žádost oznámíte pověřenci pro ochranu osobních údajů na adrese  chiefprivacyofficer@idexx.com nebo na adrese či telefonním čísle uvedeném níže. (KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT). Pokud svůj souhlas odvoláte, neovlivní to zákonnost našeho užívání Vašich osobních údajů před Vaším odvoláním. 
  • Podat stížnost regulačnímu orgánu v Jihoafrické republice.
 • Pokud sídlíte v Japonsku nebo společnost IDEXX zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s našimi aktivitami v Japonsku, máte právo podle japonského zákona o ochraně osobních údajů (APPI) klást otázky týkající se Vašich osobních údajů nebo požadovat aktivitu týkající se Vašich osobních údajů. Patří sem:
  • Přístup k vašim osobním údajům a jejich odstranění nebo vymazání a právo vznést námitku proti jejich zpracování (právo na ukončení využívání) uchovávaných osobních údajů, které vás mohou identifikovat.  
  • Můžete to provést tak, že žádost oznámíte pověřenci pro ochranu osobních údajů na adrese  chiefprivacyofficer@idexx.com nebo na adrese či telefonním čísle uvedeném níže. (KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT). Požadavek vyhodnotíme a budeme na něj v případě nutnosti reagovat. Při vyřizování žádosti o přístup může být vybírán přiměřený poplatek zohledňující skutečné náklady.
 • Pokud sídlíte v Číně, přečtěte si prosím část „UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE ČÍNY“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Pokud sídlíte v Kalifornii, přečtěte si prosím část „UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE KALIFORNIE“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Pokud sídlíte ve státě Nevada, přečtěte si prosím část „UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE NEVADY“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Pokud sídlíte v jiných zemích, máte podobná práva. Kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese chiefprivacyofficer@idexx.com nebo na adrese či telefonním čísle uvedeném níže.
 • Bez ohledu na to, kde na světě sídlíte, máte-li jakékoli obavy ohledně zacházení s Vašimi osobními informacemi, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních informací uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Veškeré stížnosti prověříme a pokusíme se je vyřešit v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit jakémukoli orgánu, vládě, soudu, agentuře nebo orgánu (včetně orgánů činných v trestním řízení), kterým musí být zákonem zpřístupněny, nebo pokud jsou nutné k ochraně našich zákonných práv nebo práv ostatních, nebo k předcházení škodám, nebo v souladu s Vašimi pokyny.

Využíváme komerčně přijatelnou fyzickou, procedurální a technickou ochranu, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, zničení, použití, úpravám nebo zveřejnění osobně identifikovatelných informací. Své zaměstnance instruujeme, že s informacemi musí nakládat v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a informujeme, že jakékoli zneužití ze strany zaměstnance povede k disciplinárnímu řízení.

Čas od času může být nutné tyto Zásady ochrany osobních údajů pozměnit, aby odrážely změny ve způsobu, jakým shromažďujeme a používáme údaje, nebo změny v zákonech, předpisech a oborových standardech týkajících se ochrany osobních údajů. O podstatných změnách těchto Zásad ochrany osobních údajů budeme poskytovat přiměřená oznámení, mimo jiné prostřednictvím odkazů zveřejněných na webových stránkách společnosti IDEXX.

Můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na následujících číslech a adresách, pokud máte jakékoli otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo použití svých osobních údajů:

 • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Telefon: 1-888-557-6518
 • Poštovní adresa: IDEXX Laboratories, Inc., k rukám: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

Pokud sídlíte v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru, Spojeném království nebo Švýcarsku: 

 • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Poštovní adresa: IDEXX Europe B.V., k rukám: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Nizozemsko

Společnost IDEXX také jmenovala „pověřence pro ochranu osobních údajů – pro Německo“ pro naše subjekty v Německu: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) a IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • E-mail: GermanyDPO@idexx.com
 • Poštovní adresa: IDEXX Europe B.V., k rukám: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů v současné době jedná v postavení „pracovníka pro dodržování ochrany osobních údajů pro Brazílii“.  

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Poštovní adresa: IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., k rukám: Chief Privacy Officer/Brazil DPO – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1º andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasil - CEP 04538-133

Společnost IDEXX rovněž jmenovala „informačního úředníka“ a „zástupce informačního úředníka“ pro naši organizaci v Jihoafrické republice: IDEXX Laboratories (chráněné) Limited

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Poštovní adresa: Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, k rukám: Zástupce informačního úředníka – Jižní Afrika

 

IDEXX wereldwijd privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 15 september 2023

INTRODUCTIE

Wij respecteren uw privacy bij IDEXX. Dit IDEXX-privacybeleid (‘Privacybeleid’) vertelt u wat u moet weten over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens als u het volgende van IDEXX bent:

 • Klant
 • Potentiële klant die meer wil weten over IDEXX
 • Websitebezoeker
 • Leverancier
 • Distributeur
 • Huisdiereigenaar
 • Of een andere huidige of potentiële IDEXX-partner waarbij onze zakelijke interacties betrekking hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wat zijn ‘persoonlijke gegevens’? 
Alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon.
In dit Privacybeleid hebben ‘persoonlijke gegevens’ en ‘persoonlijke informatie’ dezelfde betekenis.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door IDEXX Laboratories, Inc., zijn filialen of dochterondernemingen (‘IDEXX’) en is bindend voor alle IDEXX-bedrijven.  U kunt hier een lijst met IDEXX-bedrijven vinden.

Ik ben een IDEXX-medewerker, waar kan ik terecht voor informatie over de verwerking van 
mijn persoonlijke gegevens? 
Alle IDEXX-medewerkers hebben via de interne IDEXX-communicatiekanalen toegang tot de IDEXX verwerkingskennisgeving voor werknemers.

Als u meer wilt lezen over een specifiek onderwerp in dit Privacybeleid, klikt u op er om de tekst uit te vouwen.

Wat verzamelen we?

 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt om de door u gevraagde diensten, apparatuur en accessoires te leveren, met inbegrip van naam, achternaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, uw IP-adres (indien nodig voor de diensten) en andere benodigde contactgegevens.
 • Persoonlijke informatie die door u is verstrekt met betrekking tot uw betalingsgegevens, zoals creditcardnummer, verificatienummer, bankrekeninggegevens.
 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt via IDEXX-onlinebestellingen, waaronder klantregistratie (voornaam, achternaam, e-mailadres, land) en inloggegevens (e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoordzin).
 • Persoonlijke informatie die u via onze mobiele toepassing VetConnect® Plus verstrekt, als u ervoor kiest deze toepassing te downloaden en te gebruiken, met inbegrip van contactgegevens.
 • Persoonlijke informatie die uit de mobiele toepassing VetConnect® Plus wordt verkregen als u ervoor kiest deze toepassing te downloaden en te gebruiken, waaronder informatie over uw transacties met ons, gegevens over uw rekeningactiviteiten (waaronder aankopen van verschillende producten en diensten), informatie over uw mobiele apparaat, om ervoor te zorgen dat onze mobiele toepassing goed werkt (waaronder het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de ID van de leverancier van de toepassing, het besturingssysteem van uw mobiele apparaat, of beperkingen van het besturingssysteem zijn omzeild, de hoeveelheid vrije opslagruimte op uw apparaat, en informatie over de manier waarop u onze mobiele toepassing gebruikt).
 • Persoonlijke informatie verkregen van een bureau voor consumentenrapportage in verband met uw kredietaanvraag, die rekeninginformatie en/of informatie over consumentenkrediet kan omvatten.
 • Persoonlijke informatie verkregen van onze distributeurs/groothandelaren/wederverkopers wanneer u via hen apparatuur en accessoires aanvraagt.
 • Alleen van toepassing op distributeurs - Persoonlijke informatie door u verstrekt, inclusief naam, achternaam, e-mailadres, zakelijke titel/functie, zakelijk adres, wanneer u deelneemt aan onze IDEXX Compliance distributeursaudit.
 • Alleen van toepassing op distributeurs - Persoonlijke informatie verkregen van onze derde due diligence provider, inclusief naam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, zakelijke titel/functie, zakelijk adres, curriculum vitae, werkverleden, nationale identificatiegegevens (zoals paspoortnummer), en strafrechtelijke veroordelingen voor zover toegestaan door de plaatselijke wetgeving.

 

Waarom verzamelen we het?

 • Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen wanneer u IDEXX-goederen en -diensten bestelt.
 • Om de betaling van door u verschuldigde bedragen voor bestellingen en contracten met IDEXX te regelen en te verwerken.
 • Om de wettelijke rechten van IDEXX te bevorderen of te verdedigen.
 • Om onze producten en diensten voor onze klanten te verbeteren.
 • Om onze klantenservice en onze kwaliteitsdiensten te verbeteren.

Algemene klantondersteunende activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens omvatten: 
-Het opnemen van oproepen die u naar ons doet voor trainingsdoeleinden, indien toegestaan door de lokale wetgeving
-Gebeurtenislogboeken maken om serviceproblemen op te lossen
-U vrijwillige vragenlijsten voor klantenondersteuning sturen

 • Voor het beheren en verbeteren van onze mobiele applicaties. 
 • Voor het beheren van klantloyaliteitsprogramma's van IDEXX.  
 • Om ervoor te zorgen dat onze zakenpartners het due diligence- en auditproces voltooien als onderdeel van het IDEXX Anti-omkoping en Corruptieprogramma.

 

Wat is onze juridische rechtvaardiging voor het verwerken ervan?

‘Juridische rechtvaardiging’ betekent dat IDEXX een specifieke, wettige reden moet hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van een van de volgende wettige redenen:

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract dat we met u hebben of om specifieke stappen te nemen voordat we een contract met u afsluiten.

Voorbeelden van wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van de uitvoer van een contract, zijn onder meer wanneer wij ons bezighouden met de volgende routinepraktijken die ons in staat stellen om uw bestelling aan te nemen en u goederen en diensten van wereldklasse te leveren:

-Bestellingsinvoer 
-Mastersetup klanten
-Prijszetting
-Verzending van het product
-Facturatie
-Uitvoering van onze garantieverplichtingen
-Reparatie, onderhoud, en instrumentenservice
-Terugwinning van activa
 

 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van IDEXX te bereiken en vormt geen onevenredige inbreuk op uw privacy.

Een voorbeeld van wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om ons rechtmatig belang te verwezenlijken, zonder onevenredig inbreuk te maken op uw privacy, is wanneer IDEXX Animana, VetConnect PLUS® of SmartService™ de gegevens die u ons verstrekt, gebruiken om te anticiperen op de behoeften van onze klanten, inzichten te verwerven die ten goede komen aan dierenartspraktijken in het algemeen, en professionele diensten en medische educatie te verlenen aan de dierenartsenbranche.

IDEXX maakt alleen gebruik van geaggregeerde gegevens die u niet direct kunnen identificeren. IDEXX anonimiseert deze gegevens volledig als een extra maatregel om uw privacy te beschermen.

 

Wie ontvangt het nog meer?

 • Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die voor en namens de IDEXX-bedrijvengroep bedrijven werken op need-to-know-basis voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
 • Wanneer IDEXX betrouwbare externe dienstverleners inhuurt voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, verwerken zij uitsluitend uw persoonlijke informatie op basis van onze instructies en sluiten wij passende overeenkomsten voor gegevensverwerking met deze externe partijen.
 • IDEXX deelt uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is (inclusief externe/overheidsinstanties), of zoals redelijkerwijs noodzakelijk is voor vertrouwde derde partijen die voor ons werken om uw bestellingen of contracten die met IDEXX zijn gemaakt, uit te voeren of te beheren. 

We werken bijvoorbeeld samen met externe serviceaanbieders die SaaS-oplossingen (Software as a Service) of hostingservices aanbieden. We maken ook gebruik van IT-dienstverleners die ondersteuning bieden voor de veilige en stabiele werking van onze systemen. We maken ook gebruik van externe dienstverleners die due diligence-services aanbieden om het IDEXX omkopings- en corruptiebestrijdingsprogramma te ondersteunen. 

Als u producten of diensten koopt via IDEXX onlinebestellingen, gaat de creditcardinformatie die u via IDEXX onlinebestellingen indient, inclusief naam, adres, creditcardnummer en verificatienummer, rechtstreeks naar een externe betalingsverwerker. IDEXX bewaart of behoudt geen creditcardinformatie die via IDEXX onlinebestellingen is ingediend. Als u kiest voor automatische incasso als uw betaalmethode, deelt IDEXX bepaalde persoonlijke gegevens met uw financiële instelling om de betaling te regelen. 

 • IDEXX kan ook persoonlijke informatie delen met vertrouwde derde partijen om bepaalde aanbiedingen te presenteren en u bepaalde diensten te verlenen, maar deze partijen zullen uw persoonlijke gegevens alleen voor dit beperkte doel kunnen openen en gebruiken, op basis van een geschreven contract dat het beperkte doel en legitieme basis beschrijft en waar nodig met uw voorafgaande toestemming.

Wat verzamelen we?

 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt om alle handelingen uit te voeren in verband met het leveren van laboratoriumtestdiensten en interne medische consultatiediensten, waaronder naam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en andere benodigde contactgegevens.
 • Persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt met betrekking tot uw betalingsgegevens, waaronder bank- of adresgegevens, nummer van de transactie, chequenummer, creditcardnummer, verificatienummer, bankrekeninggegevens. 
 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt via onze online IDEXX-bestelformulieren, waaronder praktijkgegevens, adres, e-mail, IDEXX-dierenartscode, naam van de eigenaar en patiënt.
 • Persoonlijke informatie verkregen van een bureau voor consumentenrapportage in verband met uw kredietaanvraag, die rekeninginformatie en/of informatie over consumentenkrediet kan omvatten.
 • Persoonlijke informatie verkregen van uw dierenarts/kliniek als u een eigenaar van een huisdier bent en kiest voor directe facturering door IDEXX.

 

Waarom verzamelen we het?

 • Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen wanneer u IDEXX-goederen en -diensten bestelt.

Deze routine zakelijke verplichtingen omvatten:
-Bestellingsinvoer
-Mastersetup klanten
-Orderafhandeling (monsterophalingen)

 • Voor het beheer van onze laboratoriumactiviteiten.

 • Om de betaling van door u verschuldigde bedragen voor bestellingen en contracten met IDEXX te regelen en te verwerken.

Deze routinewerkzaamheden omvatten:
-Prijszetting
-Facturatie
-Krediet en incasso's
-Financiële boekhouding 

 • Om onze laboratoriumdiensten te verbeteren.

Bijvoorbeeld het opnemen van oproepen die u bij ons plaatst voor trainingsdoeleinden, indien toegestaan door de lokale wetgeving 

 • Om directe facturering volgens uw instructies mogelijk te maken aan uw dierenarts/kliniek.
 • Om de wettelijke rechten van IDEXX te bevorderen of te verdedigen.

 

Wat is onze juridische rechtvaardiging voor het verwerken ervan?

‘Juridische rechtvaardiging’ betekent dat IDEXX een specifieke, wettige reden moet hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van een van de volgende juridische redenen:

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract dat we met u hebben of om specifieke stappen te nemen voordat we een contract met u afsluiten.
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van IDEXX te bereiken en vormt geen onevenredige inbreuk op uw privacy. 

Een voorbeeld van wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken om ons rechtmatige belang te behartigen, zonder onevenredig inbreuk te maken op uw privacy, is wanneer we de gegevens die u ons verstrekt via onze routinematige bedrijfsverwerkingsactiviteiten in referentielaboratoria gebruiken om te anticiperen op de behoeften van onze klanten en inzichten te verkrijgen die ten goede komen aan dierenartspraktijken in het algemeen en om professionele diensten en medisch onderwijs aan de dierenartsindustrie te bieden.

IDEXX maakt alleen gebruik van geaggregeerde gegevens die u niet direct kunnen identificeren. IDEXX anonimiseert deze gegevens volledig als een extra maatregel om uw privacy te beschermen.  

 

Wie ontvangt het nog meer? 

 • Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die voor en namens de IDEXX-bedrijvengroep bedrijven werken op need-to-know-basis voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
 • Wanneer IDEXX betrouwbare externe dienstverleners inhuurt voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, verwerken zij uitsluitend uw persoonlijke informatie op basis van onze instructies en sluiten wij passende overeenkomsten voor gegevensverwerking met deze externe partijen.
 • IDEXX deelt uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is (inclusief externe/overheidsinstanties), of zoals redelijkerwijs noodzakelijk is voor vertrouwde derde partijen die voor ons werken om uw bestellingen of contracten die met IDEXX zijn gemaakt, uit te voeren of te beheren. 

We werken bijvoorbeeld samen met externe serviceaanbieders die hostingdiensten aanbieden voor klantresultaten. We maken ook gebruik van IT-serviceproviders die ondersteuning bieden voor het toezicht op de stabiele werking van onze systemen.

Als u producten of diensten koopt via IDEXX onlinebestellingen, gaat de creditcardinformatie die u via IDEXX onlinebestellingen indient, inclusief naam, adres, creditcardnummer en verificatienummer, rechtstreeks naar een externe betalingsverwerker. IDEXX bewaart of behoudt geen creditcardinformatie die via IDEXX onlinebestellingen is ingediend.

 • Als u kiest voor automatische incasso als uw betaalmethode, deelt IDEXX bepaalde persoonlijke gegevens met uw financiële instelling om de betaling te regelen. 

Wat verzamelen we?

 • Persoonlijke informatie door u verstrekt tijdens uw aankoop of licentie van IDEXX producten/diensten/of apparatuur, en/of het aanvragen van laboratoriumdiensten.
 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt wanneer u zich registreert voor een IDEXX live-evenement, conferentie, loterijen en/of webinar, inclusief contactgegevens verstrekt tijdens inleidende vergaderingen en evenementen, inclusief informatie op visitekaartjes.
 • Persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze online trainingen of leerplatforms, waaronder IDEXX-educatiecentrum.
 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt wanneer u deelneemt aan onze marketingprogramma's of promoties, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, informatie over uw bedrijf of organisatie en andere informatie die nodig is voor een dergelijk IDEXX-programma of promotie.
 • Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt wanneer u deelneemt aan onze kwaliteitspanels, klantonderzoeken of onderzoeksprojecten voor markt/klantinzichten.
 • Alleen van toepassing op Key Opinion Leaders (KOL) - Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt, waaronder naam, achternaam, e-mailadres, zakelijke titel/functie, zakelijk adres en opleiding/kwalificaties.
 • Persoonlijke informatie verkregen via of gegenereerd op onze websites, mobiele applicaties, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of gerelateerde technologieën.

Voorbeelden zijn:
-Internet Protocol (IP)-adres dat door uw internetprovider (ISP) aan uw computer of netwerk is toegewezen.
-Uw surfgedrag op onze websites, waaronder informatie over uw bezoeken, bezochte pagina's en de manier waarop u op onze websites navigeert.
-Of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en welke secties u selecteert. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst door websites die u bezoekt. Zie ook IDEXX Cookieverklaring.

 • Persoonlijke informatie verkregen van andere openbare bronnen:
  • Persoonlijke informatie beschikbaar in publieke dierenartstijdschriften.
  • Persoonlijke informatie beschikbaar op publieke professionele dierenartswebsites en/of verenigingen van dierenartsen.
  • Persoonlijke informatie verkregen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Persoonlijke informatie beschikbaar op openbare professionele socialmediaplatforms, waaronder LinkedIn.
  • Persoonlijke informatie beschikbaar op openbare socialemediaplatformen, waaronder Facebook.

Onze IDEXX-websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen en knoppen voor sociale media. We raden aan om het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites/socialmediaplatforms door te nemen, aangezien IDEXX geen controle heeft over hun privacybeleid.

 

Waarom verzamelen we het?

 • Voor klantrelatiebeheer.

Uw contactgegevens worden vastgelegd in onze systemen en kunnen worden gebruikt om u belangrijke zakelijke updates toe te sturen, evenals informatie die u wenst te ontvangen, waaronder nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en seminars en andere gevraagde informatie om ons te helpen u van betere informatie te voorzien en beter van dienst te zijn.

 • Voor interne rapportage over IDEXX-marktprestaties en benchmarking.
 • Voor gerichte marketingcampagnes met betrekking tot onze verschillende bedrijfsonderdelen, zoals het informeren van u over nieuwe producten en diensten, promoties, markt-/klantonderzoeken.
 • Analyse van feedback van klanten ontvangen van kwaliteitspanelen, klantonderzoeken of onderzoeksprojecten naar markt/klantinzichten.
 • Om onze producten, diensten en websites te verbeteren.

 

Wat is onze juridische rechtvaardiging voor het verwerken ervan?

‘Juridische rechtvaardiging’ betekent dat IDEXX een specifieke, wettige reden moet hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van een van de volgende juridische redenen:

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract dat we met u hebben of om specifieke stappen te nemen voordat we een contract met u afsluiten.
 • Verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van IDEXX te bereiken en vormt geen onevenredige inbreuk op uw privacy.
 • De verwerking gebeurt op basis van uw duidelijke toestemming om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te verwerken, waaronder het aanmelden voor onze elektronische nieuwsbrieven, marketing-e-mails, het bijwonen van onze conferenties of webinars, deelname aan onze loterijen.
  • U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Zie de sectie UW RECHTEN van dit privacybeleid.

 

Wie ontvangt het nog meer?

 • Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die voor en namens de IDEXX-bedrijvengroep bedrijven werken op need-to-know-basis voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
 • Wanneer IDEXX betrouwbare externe dienstverleners inhuurt voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, verwerken zij uitsluitend uw persoonlijke informatie op basis van onze instructies en sluiten wij passende overeenkomsten voor gegevensverwerking met deze externe partijen.
 • IDEXX deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk vereist is (inclusief externe/overheidsinstanties), of zoals redelijkerwijs noodzakelijk is voor vertrouwde derde partijen die voor ons werken om onze klantenrelaties en marketingactiviteiten met u te beheren.

We werken bijvoorbeeld samen met externe serviceaanbieders die SaaS-oplossingen (Software as a Service) of hostingservices aanbieden. We werken ook samen met derden die ons diensten verlenen met betrekking tot online nieuwsbrieven, mailings en de verwerking van persoonlijke informatie die via webformulieren op onze websites wordt ingediend.  We maken ook gebruik van IT-dienstverleners die ondersteuning bieden voor de veilige en stabiele werking van onze systemen. We werken ook samen met externe serviceproviders die IDEXX ondersteunen bij het ontwikkelen van marktonderzoek en onderzoek naar klantinzichten.

 • IDEXX kan ook persoonlijke informatie delen met vertrouwde derde partijen om bepaalde aanbiedingen te presenteren en u bepaalde diensten te verlenen, maar deze partijen zullen uw persoonlijke gegevens alleen voor dit beperkte doel kunnen openen en gebruiken, op basis van een geschreven contract dat het beperkte doel en legitieme basis beschrijft en waar nodig met uw voorafgaande toestemming.

Wat verzamelen we?

 • Persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u de IDEXX Ethics Hotline belt of een online formulier indient via de IDEXX Ethics Hotline.

 

Waarom verzamelen we het?

 • Een ethische bedrijfsomgeving te bevorderen en te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op alle beursgenoteerde ondernemingen in de VS.

 

Wat is onze juridische rechtvaardiging voor het verwerken ervan?

‘Juridische rechtvaardiging’ betekent dat IDEXX een specifieke, wettige reden moet hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van een van de volgende juridische redenen:

 • Verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van IDEXX te bereiken en vormt geen onevenredige inbreuk op uw privacy.
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Wie ontvangt het nog meer?

 • IDEXX heeft een extern bedrijf gecontracteerd om het IDEXX Ethics Hotline intake- en casemanagement-systeem te hosten. Wanneer u belt naar de IDEXX Ethics Hotline, zal een specialist u vragen stellen over uw probleem. De specialist registreert de informatie die u verstrekt in een beveiligd systeem en stuurt een kennisgeving naar een bevoegd lid van de afdeling Compliance van IDEXX.

Wanneer u zich aanmeldt bij de IDEXX Foundation

Wat verzamelen we?

 • Persoonlijke informatie die u verstrekt bij het indienen van een online aanvraag bij de IDEXX Foundation via ons subsidiebeheersysteem.

 

Waarom verzamelen we het?

 • Om te bepalen of uw aanvraag voldoet aan de geschiktheidscriteria van de IDEXX Foundation.
 • Voor subsidiebeheer.
 • Om impactmetingen van de oorzaak aan te vragen nadat de financiering is ontvangen.

 

Wat is onze juridische rechtvaardiging voor het verwerken ervan?

‘Juridische rechtvaardiging’ betekent dat IDEXX een specifieke, wettige reden moet hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van een van de volgende juridische redenen:

 • Verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van IDEXX te bereiken en vormt geen onevenredige inbreuk op uw privacy.
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Wie ontvangt het nog meer?

 • Uw persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die voor en namens de IDEXX-bedrijvengroep bedrijven werken op need-to-know-basis voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
  • Wanneer IDEXX betrouwbare externe dienstverleners inhuurt voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, verwerken zij uitsluitend uw persoonlijke informatie op basis van onze instructies en sluiten wij passende overeenkomsten voor gegevensverwerking met deze externe partijen.
  • IDEXX deelt uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit wettelijk vereist is (inclusief externe of overheidsinstanties), of zoals redelijkerwijs noodzakelijk is met vertrouwde derde partijen die voor ons werken om ons te helpen bij het uitvoeren of beheren van uw arbeidsovereenkomsten. 
    

  IDEXX heeft bijvoorbeeld een externe dienstverlener ingehuurd die SaaS-oplossingen (Software as a Service) en hostingdiensten aanbiedt om het subsidiebeheersysteem van de IDEXX Foundation te beheren.

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk. We laten ons leiden door dit Privacybeleid, interne IDEXX-bewaarschema's en toepasselijke wettelijke verplichtingen.

Wij zijn een wereldwijde onderneming met ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Om onze wereldwijde activiteiten te kunnen uitvoeren en onze klanten te kunnen bedienen, moeten wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze kantoren en dienstverleners in de Verenigde Staten, de EER, of soms elders, wanneer dit nodig is om onze doeleinden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens na te streven, zoals beschreven in deze kennisgeving voor werknemers.

We vinden het belangrijk om een vergelijkbaar beschermingsniveau te garanderen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten als we uw persoonlijke informatie overdragen naar een ander land en IDEXX aanvullende maatregelen neemt wanneer dat nodig is voor dergelijke overdrachten, met name door de toepasselijke standaardcontractbepalingen te implementeren en af te dwingen.

U kunt contact met ons opnemen als u meer informatie wenst over de maatregelen die wij genomen hebben om uw persoonlijke gegevens te beschermen als ze naar een ander land worden doorgegeven.

Overdracht van persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland:

Landen in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland hebben uitvoerige wetten die uw persoonlijke informatie beschermen. Als we uw persoonlijke informatie overdragen van de EER, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar andere landen, handhaven we een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming, ook bij het overdragen van uw persoonlijke informatie naar derde landen met wetgeving die geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming biedt, zoals de VS. Wij streven ernaar dit te doen door passende aanvullende waarborgen te nemen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten voor de overdracht van persoonlijke informatie van de EER, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar derde landen, zoals de VS.

Een van de waarborgen voor de overdracht van persoonlijke informatie naar de VS is zelfcertificering in het kader van de EU-U.S. en de Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks. 

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. en OPTI Medical Systems, Inc. hebben zelfcertificering uitgevoerd voor de EU-VS en de Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield-kaders zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel.

IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Notice

Houd er rekening mee dat de EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks ongeldig zijn verklaard als adequate mechanismen voor de overdracht van persoonlijke informatie van de EER, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar derde landen. De ongeldigheid van deze frameworks ontslaat IDEXX niet van haar verplichtingen op grond van de EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks, aangezien deze frameworks van toepassing blijven. IDEXX zal blijven voldoen aan de vereisten van deze Privacy Shield Frameworks, in overeenstemming met bovenstaande verklaringen.

Naast de Privacy Shield Frameworks neemt IDEXX aanvullende waarborgen om te voldoen aan de vereisten voor de overdracht van persoonlijke informatie van de EER, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar derde landen, met name door het implementeren en afdwingen van de desbetreffende EU modelcontractbepalingen, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

 U kunt contact met ons opnemen als u meer informatie wenst over de maatregelen die we hebben genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen wanneer deze wordt overgedragen naar een land buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk, en/of Zwitserland.

De producten en diensten van IDEXX zijn niet gericht op personen onder de leeftijd van zestien (16) jaar, en wij verzamelen, vragen of gebruiken niet bewust persoonlijke informatie van kinderen. Als we ons ervan bewust worden dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

 • Als u een ingezetene van de EER of het Verenigd Koninkrijk bent, of IDEXX uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van onze activiteiten in de EER of het Verenigd Koninkrijk, hebt u het recht krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (EU GDPR) of de Algemene verordening gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk (UK GDPR) om vragen te stellen over of verzoeken te doen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze verzoeken omvatten:
  • Toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke informatie, beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie en de portabiliteit van uw persoonlijke informatie.  Ga naar het IDEXX E-verzoekformulier om uw aanvraag in te dienen bij IDEXX. We zullen het verzoek evalueren en actie ondernemen wanneer dat nodig is.
  • Het op elk gewenst moment intrekken van uw toestemming voor die verwerkingsactiviteiten waarvoor IDEXX afhankelijk is van uw toestemming als wettelijke rechtvaardiging voor het verwerken ervan. U kunt dit doen door de Chief Privacy Officer op de hoogte te stellen op chiefprivacyofficer@idexx.com of op een hierboven genoemd adres of telefoonnummer (MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN). Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens vóór uw intrekking.
  • Het sturen van een klacht naar een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of uw eigen lokale gegevensbeschermingsbureau.
 • Als u een ingezetene van Brazilië bent, of IDEXX uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van onze activiteiten in Brazilië, hebt u het recht krachtens de Algemene wet gegevensbescherming (LGPD) om vragen te stellen over of verzoeken te doen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze verzoeken omvatten:
  • Toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke informatie, beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie en de portabiliteit van uw persoonlijke informatie.  Ga naar IDEXX E-verzoekformulier om uw aanvraag in te dienen bij IDEXX.  We zullen het verzoek evalueren en actie ondernemen wanneer dat nodig is.
  • Het op elk gewenst moment intrekken van uw toestemming voor die verwerkingsactiviteiten waarvoor IDEXX afhankelijk is van uw toestemming als wettelijke rechtvaardiging voor het verwerken ervan. U kunt dit doen door de Chief Privacy Officer op de hoogte te brengen via chiefprivacyofficer@idexx.com of via een adres of telefoonnummer dat hieronder vermeld staat (MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN). Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens vóór uw intrekking.
  • Het sturen van een klacht naar een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of uw eigen lokale gegevensbeschermingsbureau.

 • Als u een ingezetene van Brazilië bent, of IDEXX uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van onze activiteiten in Brazilië, hebt u het recht krachtens de Algemene wet gegevensbescherming (LGPD) om vragen te stellen over of verzoeken te doen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze verzoeken omvatten:

  • Toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke informatie, beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie en de portabiliteit van uw persoonlijke informatie.  Ga naar het IDEXX E-verzoekformulier om uw aanvraag in te dienen bij IDEXX.  We zullen het verzoek evalueren en actie ondernemen wanneer dat nodig is.

  • Het op elk gewenst moment intrekken van uw toestemming voor die verwerkingsactiviteiten waarvoor IDEXX afhankelijk is van uw toestemming als wettelijke rechtvaardiging voor het verwerken ervan. U kunt dit doen door de Chief Privacy Officer op de hoogte te brengen via chiefprivacyofficer@idexx.com of via een adres of telefoonnummer dat hieronder vermeld staat (MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN). Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens vóór uw intrekking.

 • Als u een inwoner van Zuid-Afrika bent, hebt u het recht onder de Wet Bescherming van Persoonlijke Informatie van Zuid-Afrika, 2013 (POPIA) om vragen te stellen over of actie te vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze verzoeken omvatten:

  • Toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke informatie, beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie en de portabiliteit van uw persoonlijke informatie.  Ga naar het IDEXX E-verzoekformulier om uw aanvraag in te dienen bij IDEXX.  We zullen het verzoek evalueren en actie ondernemen wanneer dat nodig is.

  • Het op elk gewenst moment intrekken van uw toestemming voor die verwerkingsactiviteiten waarvoor IDEXX afhankelijk is van uw toestemming als wettelijke rechtvaardiging voor het verwerken ervan. U kunt dit doen door de Chief Privacy Officer op de hoogte te brengen via chiefprivacyofficer@idexx.com of via een adres of telefoonnummer dat hieronder vermeld staat (MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN). Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens vóór uw intrekking.

  • Een klacht indienen bij de Zuid-Afrikaanse informatieregelgever.

 • Als u een ingezetene van Brazilië bent, of IDEXX uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van onze activiteiten in Brazilië, hebt u het recht krachtens de Algemene wet gegevensbescherming (LGPD) om vragen te stellen over of verzoeken te doen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze verzoeken omvatten:

  • Toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (recht om het gebruik te staken) van bewaarde persoonsgegevens die u kunnen identificeren.

  • U kunt dit doen door de Chief Privacy Officer op de hoogte te brengen via chiefprivacyofficer@idexx.com of via een adres of telefoonnummer dat hieronder vermeld staat (MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN). We zullen het verzoek evalueren en actie ondernemen wanneer dat nodig is. Een redelijke vergoeding, rekening houdend met de werkelijke kosten, kan worden geïnd bij het reageren op toegangsverzoeken.

 • Als u een inwoner van China bent, raadpleeg dan het gedeelte “KENNISGEVING AAN INWONERS VAN CHINA” van dit Privacybeleid.
 • Als u een inwoner van Californië bent, raadpleeg dan het gedeelte “KENNISGEVING AAN INWONERS VAN CALIFORNIË” van dit Privacybeleid.
 • Als u een inwoner van Nevada bent, raadpleeg dan het gedeelte “KENNISGEVING AAN INWONERS VAN NEVADA” van dit Privacybeleid.
 • Als u elders woont, dan hebt u mogelijk vergelijkbare rechten. Neem contact op met onze Chief Privacy Officer via chiefprivacyofficer@idexx.com of op een hieronder genoemd adres of telefoonnummer.
 • Waar ter wereld u ook woont, als u zich zorgen maakt over onze omgang met uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze Chief Privacy Officer via de contactgegevens in dit privacybeleid. We zullen alle problemen onderzoeken en proberen op te lossen door te verwijzen naar de principes in dit privacybeleid.

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een instelling, overheid, rechtbank, instantie of autoriteit (inclusief wetshandhavingsinstanties) aan wie we wettelijk verplicht zijn deze te openbaren, of waar het nodig is om onze wettelijke rechten of de rechten van anderen te beschermen, of om schade te voorkomen, of in overeenstemming met uw instructies.

We gebruiken commercieel redelijke fysieke, procedurele en technische veiligheidsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie te voorkomen. We instrueren onze werknemers dat informatie moet worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid en in geval van misbruik door werknemers kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen.

Het kan van tijd tot tijd nodig zijn dat wij dit Privacybeleid aanpassen om rekening te houden met veranderingen in de manier waarop we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, of wijzigingen in privacygerelateerde wetten, voorschriften en industriestandaarden. We zullen belangrijke wijzigingen in het Privacybeleid binnen een redelijke termijn aankondigen, onder meer via links op IDEXX-websites.

Neem gerust contact op met onze Chief Privacy Officer op de volgende nummers en adressen als u vragen hebt over ons Privacybeleid of over het gebruik van uw persoonlijke gegevens:

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Telefoon: 1-888-557-6518
 • Mail: IDEXX Laboratories, Inc., TAV: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

Als u in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont:

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Mail: IDEXX Europe BV, TAV: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX heeft ook een ‘Data Protection Officer - Duitsland’ aangesteld voor onze Duitse entiteiten: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) en IDEXX GmbH (Kornwestheim).

 • E-mail: GermanyDPO@idexx.com
 • Mail: IDEXX Europe BV, TAV: Data Protection Officer – Duitsland, Scorpius 60, gebouw F, 2132 LR Hoofddorp, Nederland
   

 

Onze Chief Privacy Officer treedt momenteel op als de ‘Data Protection Officer van Brazilië’.

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Mail: IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., ter attentie van: Chief Privacy Officer/DPO Brazilië – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1o andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brazilië - CEP 04538-133
   

 

IDEXX heeft ook een ‘Information Officer’ en ‘Deputy Information Officers’ aangesteld voor onze Zuid-Afrikaanse entiteit: IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited.

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Postadres: Postnet Suite 465, privétas X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, ter attentie van: Deputy Information Officer-South Africa

IDEXX Global Privacy Policy

Last updated: September 15, 2023

INTRODUCTION

We respect your privacy at IDEXX. This IDEXX Privacy Policy (“Privacy Policy”) tells you what you need to know about our processing of your personal data if you are an IDEXX:

 • Customer
 • Potential customer who wishes to learn more about IDEXX
 • Website visitor
 • Vendor
 • Distributor
 • Pet owner
 • Or any other current or potential IDEXX partner where our business interactions involve the processing of your personal data
   

What is “personal data”? 
Any information that relates to an identified or identifiable living person.
In this Privacy Policy, “personal data” and “personal information” have the same meaning.

This Privacy Policy applies to the processing of your personal data by IDEXX Laboratories, Inc., its affiliates or subsidiaries (“IDEXX”), and is binding to all of the IDEXX group of companies. You can find a list of IDEXX companies here.

I am an IDEXX employee, where do I go to find out about the processing of 
my personal data? 
All IDEXX Employees have access to the IDEXX Employee Processing Notice through the internal IDEXX communication channels.

To read about a specific topic in this Privacy Policy, click to expand the text.

What do we collect? 

 • Personal information provided by you to deliver the services, equipment, and accessories that you requested including name, surname, address, phone number, fax number, e-mail address, your IP-address (when required for the services), and other contact details needed.
 • Personal information provided by you regarding your payment details such as credit card number, verification number, bank account information. 
 • Personal information provided by you via IDEXX Online Orders including customer registration (first name, last name, email address, country) and log in details (email address, username and passphrase).
 • Personal information provided by you via our VetConnect® Plus mobile application if you choose to download and use this application including contact details. 
 • Personal information obtained from VetConnect® Plus mobile application if you choose to download and use this application including information about your transactions with us, account activity records (including purchases of various products and services), information about your mobile device, to ensure the proper functioning of our mobile application (including type of mobile device you use, application vendor ID, your mobile device operating system, whether operating system restriction have been bypassed, amount of free storage space on your device, and information about the way you use our mobile application). 
 • Personal information obtained from a consumer reporting agency in connection with your application for credit, which may include account information and/or consumer credit information. 
 • Personal information obtained from our distributors/wholesalers/resellers when you request equipment and accessories through them. 
 • Applicable to distributors only – Personal information provided by you including name, surname, email address, business title/position, business address, when participating in our IDEXX Compliance distributor audit.  
 • Applicable to distributors only - Personal information obtained from our third-party due diligence provider, including name, surname, email address, date of birth, business title/position, business address, curriculum vitae, work history, national identification details (such as passport number), and criminal convictions where permitted by local law. 

 

Why do we collect it?

 • To fulfill our contractual obligations to you when you order IDEXX goods and services. 
 • To arrange for and process the payment of amounts owed by you about orders and contracts made with IDEXX.
 • To advance or defend IDEXX’s legal rights.
 • To improve our products and services to our customers
 • To improve our customer support and quality services.

Common customer support activities involving personal data include:
- Recording calls you place to us for training and quality purposes, where permitted by local law
- Creating event logs to support service issues
- Sending you voluntary customer support surveys

 • To administer and improve our mobile applications. 
 • To administer IDEXX customer loyalty programs.  
 • To ensure our business partners complete the due diligence and auditing process as part of the IDEXX Anti-bribery and Corruption program.

 

What is our legal justification for processing it?

“Legal justification” means that IDEXX must have a specific lawful reason for processing your personal information.

We process your personal information based on one of the following lawful reasons:

 • Processing is necessary for the performance of a contract we have with you or to take specific steps before entering into a contract with you.

Examples of when we process your personal information based on the performance of a contract include when we engage in the following routine business practices that enable us to take your order and deliver you world class goods and services:

-Order entry
-Customer master set up
-Pricing
-Product shipment
-Invoicing
-Performance of our warranty obligations
-Repair, maintenance, and instrument service
-Asset recovery

 • Processing is necessary to comply with our legal obligations.
 • Processing is necessary for achieving IDEXX’s legitimate interests and do not disproportionately infringe on your privacy.

An example of when we process your personal data to achieve our legitimate interest, without disproportionately infringing on your privacy, is when IDEXX Animana, VetConnect PLUS® or SmartService™ utilize the data you provide us to anticipate our customers’ needs, gain insights which will benefit veterinarian practices in general, and to provide professional services and medical education to the veterinarian industry.

IDEXX only utilizes aggregated data that cannot directly identify you. IDEXX fully anonymizes this data as an extra measure to protect your privacy.

 

Who else might receive it?

 • Your personal information is only to be processed by persons working for and on behalf of the IDEXX group of companies on a need-to-know basis for the purposes described in this Privacy Policy.
 • When IDEXX hires trusted third-party service providers for the processing of your personal information, they solely process your personal information based on our instructions and we conclude appropriate data processor agreements with these third-party processors.
 • IDEXX does not share your personal information with third parties unless required to do so by law (including external/ governmental bodies), or as reasonably necessary with trusted third parties working for us to fulfill or administer your orders or contracts made with IDEXX.

For example, we work with third-party service providers offering SaaS solutions (Software as a Service) or hosting services. We also hire IT service providers that provide support to the safe and stable operation of our systems. We also hire third-party service providers offering due diligence services to support the IDEXX Anti-bribery and Corruption program.

If you purchase products or services through IDEXX Online Orders, the credit card information you submit through IDEXX Online Orders, including name, address, credit card number, and verification number, goes directly to a third-party payment processor. IDEXX does not store or retain credit card information submitted through IDEXX Online Orders. If you opt for direct debit as your payment method, IDEXX will share certain personal information with your financial institution to arrange for payment.

 • IDEXX may also share personal information with trusted third parties to present certain offers and provide certain services to you on your request, such as allowing you to integrate a payment solution from a payments provider in our IDEXX practice management systems, but these parties will only receive your personal information for this limited purpose, pursuant to a written contract detailing the limited purpose and legitimate basis.

What do we collect? 

 • Personal information provided by you to perform all operations in connection with the provision of laboratory testing services and internal medicine consultation services, including name, surname, title, address, phone number, fax number, e-mail address and other contact details needed.
 • Personal information provided by you regarding your payment details including banking or postal details, number of the transaction, check number, credit card number, verification number, bank account information. 
 • Personal information provided by you through our IDEXX online order forms including practice details, address, email, IDEXX vet code, owner and patient name.
 • Personal information obtained from a consumer reporting agency in connection with your application for credit, which may include account information and/or consumer credit information. 
 • Personal information obtained from your veterinarian/clinic if you are a pet owner who chooses direct billing by IDEXX. 

 

Why do we collect it?

 • To fulfill our contractual obligations to you when you order IDEXX goods and services.

These routine business obligations include:
-Order entry
-Customer master set up
-Order fulfillment (sample pick-ups)

 • To administer our laboratory operations
 • To arrange for and process the payment of amounts owed by you about orders and contracts made with IDEXX.

These routine business operations include:
-Pricing
-Invoicing
-Credit and collections
-Financial accounting

 • To improve our laboratory services.

For example, recording calls you place to us for training purposes, where permitted by local law

 • To arrange for direct billing following your instructions to your veterinarian/clinic.
 • To advance or defend IDEXX’s legal rights.

 

What is our legal justification for processing it?

“Legal justification” means that IDEXX must have a specific lawful reason for processing your personal information.

We process your personal information based on one of the following legal justifications:

 • Processing is necessary for the performance of a contract we have with you or to take specific steps before entering into a contract with you.
 • Processing is necessary to comply with our legal obligations.
 • Processing is necessary for achieving IDEXX’s legitimate interests and do not disproportionately infringe on your privacy. 

An example of when we process your personal data to achieve our legitimate interest, without disproportionately infringing on your privacy, is when we utilize the data you provide us through our routine reference laboratory business processing activities to anticipate our customers’ needs and gain insights which will benefit veterinarian practices in general, and to provide professional services and medical education to the veterinarian industry.

IDEXX only utilizes aggregated data that cannot directly identify you. IDEXX fully anonymizes this data as an extra measure to protect your privacy.

 

Who else might receive it?

 • Your personal information is only to be processed by persons working for and on behalf of the IDEXX group of companies on a need-to-know basis for the purposes described in this Privacy Policy.
 • When IDEXX hires trusted third-party service providers for the processing of your personal information, they solely process your personal information based on our instructions and we conclude appropriate data processor agreements with these third-party processors.
 • IDEXX does not share your personal information with third parties unless required to do so by law (including external/ governmental bodies), or as reasonably necessary with trusted third parties working for us to fulfill or administer your orders or contracts made with IDEXX. 

For example, we work with third-party service providers offering hosting services for customer results data. We also hire IT service providers that provide support monitoring the stable operation of our systems.

If you purchase products or services through IDEXX Online Orders, the credit card information you submit through IDEXX Online Orders, including name, address, credit card number, and verification number, goes directly to a third-party payment processor. IDEXX does not store or retain credit card information submitted through IDEXX Online Orders.

 • If you opt for direct debit as your payment method, IDEXX will share certain personal information with your financial institution to arrange for payment. 

What do we collect? 

 • Personal information provided by you during your purchase or license of IDEXX products/services/or equipment, and/or requesting laboratory services.
 • Personal information provided by you when registering to an IDEXX live event, conference, raffles and/or webinar, including contact details provided during introductory meetings and events, including information on business cards.
 • Personal information provided by you when enrolling in our online trainings or learning platforms including IDEXX Learning Center.
 • Personal information provided by you when participating in our marketing programs or promotions including your name, address, telephone number, fax number, email address, information about your company or organization, and other information needed for such particular IDEXX program or promotion.
 • Personal information provided by you when participating in our quality panels, customer surveys or market/customer insights research projects. 
 • Applicable to Key Opinion Leaders (KOL) only - Personal information provided by you including name, surname, email address, business title/position, business address, and education/qualifications.
 • Personal information obtained through or generated on our websites, mobile applications, electronic newsletters, commercial emails or related technologies.

Examples include:
-Internet Protocol (IP) address that has been assigned to your computer or network by your Internet Service Provider (ISP).

-Your browsing behavior on our websites including information on your visits, visited pages and the manner in which you navigate on our websites.

-Whether you open a newsletter or commercial email and what sections you select. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile device by websites that you visit.  See also IDEXX Cookie Statement.

 • Personal information obtained from other public sources:
  • Personal information available on public veterinarian journals.
  • Personal information available on public veterinarian professional websites and/or associations.
  • Personal information obtained from the Trade Register of the Chamber of Commerce.
  • Personal information available on public professional social media platforms including LinkedIn.
  • Personal information available on public social media platforms including Facebook.

Our IDEXX websites may contain hyperlinks to websites of other parties and social media buttons. We recommend reviewing the privacy policy and use of cookies on those websites/social media platforms as IDEXX has no control over their privacy policies. 

 

Why do we collect it?

 • For customer relationship management.

Your contact details are recorded in our systems and can be used to send you important business updates, as well information you request to receive, including newsletters, invitations to events and seminars and other requested information to help us educate and serve you better.

 • For internal reporting on IDEXX market performance and benchmarking purposes.
 • For targeted marketing campaigns related to our different lines of business, such as informing you about new products and services, promotions, market/customer surveys.
 • To analyze customer feedback received from quality panels, customer surveys or market/customer insights research projects.
 • To improve our products, services and websites.

 

What is our legal justification for processing it?

“Legal justification” means that IDEXX must have a specific lawful reason for processing your personal information.

We process your personal information based on one of the following legal justifications:

 • Processing is necessary for the performance of a contract we have with you or to take specific steps before entering into a contract with you.
 • Processing is necessary for achieving IDEXX’s legitimate interests and do not disproportionately infringe on your privacy. 
 • Processing is based on your clear consent to process your personal information for a specific purpose including signing up for our electronic newsletters, marketing emails, attending our conferences or webinars, participating in our raffles.
  • You can withdraw consent at any time.  Please see the YOUR RIGHTS section of this Privacy Policy.

 

Who else might receive it? 

 • Your personal information is only to be processed by persons working for and on behalf of the IDEXX group of companies on a need-to-know basis for the purposes described in this Privacy Policy.
 • When IDEXX hires trusted third-party service providers for the processing of your personal information, they solely process your personal information based on our instructions and we conclude appropriate data processor agreements with these third-party processors.
 • IDEXX does not share your personal information with third parties unless required to do so by law (including external/ governmental bodies), or as reasonably necessary with trusted third parties working for us to manage our customer relationship and marketing activities with you.

For example, we work with third-party service providers offering SaaS solutions (Software as a Service) or hosting services. We also work with third-parties that provide us with services related to online newsletters, mailings and the processing of personal information submitted through web forms on our websites.  We also hire IT service providers that provide support to the safe and stable operation of our systems. We also work with third-party service providers that support IDEXX developing market research and customer insights research.

 • IDEXX may also share personal information with trusted third parties to present certain offers and provide certain services to you, but these parties will only be able to access and use your personal information for this limited purpose, pursuant to a written contract detailing the limited purpose and legitimate basis and where required, with your prior consent.

What do we collect? 

 • Personal information that you provide when calling the IDEXX Ethics Hotline or submitting an online form via the IDEXX Ethics Hotline.  

 

Why do we collect it?

 • To promote an ethical business environment and satisfy certain legal obligations applicable to all U.S. publicly traded companies. 

 

What is our legal justification for processing it?

“Legal justification” means that IDEXX must have a specific lawful reason for processing your personal information. 

We process your personal information based on one of the following legal justifications:

 • Processing is necessary for achieving IDEXX’s legitimate interests and do not disproportionately infringe on your privacy. 
 • Processing is necessary to comply with our legal obligations.

 

Who else might receive it? 

 • IDEXX contracted a third-party company to host the IDEXX Ethics Hotline intake and case management system. When you place a call to the IDEXX Ethics Hotline, a specialist will ask you questions regarding your concern. The specialist will record the information you provide into a secure system and will send notice of a submission to an authorized member of the IDEXX Compliance Department. 
   

What do we collect? 

 • Personal information that you provide when submitting an online application to the IDEXX Foundation via our grant management system.  

 

Why do we collect it?

 • To determine that your application meets the eligibility criteria of the IDEXX Foundation.
 • For grant management.
 • To request impact measurements from the cause after funding is receieved. 

 

What is our legal justification for processing it?

“Legal justification” means that IDEXX must have a specific lawful reason for processing your personal information. 

We process your personal information based on one of the following legal justifications:

 • Processing is necessary for achieving IDEXX’s legitimate interests and do not disproportionately infringe on your privacy. 
 • Processing is necessary to comply with our legal obligations.

 

Who else might receive it? 

 • Your personal information is only to be processed by persons working for and on behalf of the IDEXX group of companies on a need-to-know basis for the purposes described in this Privacy Policy.
 • When IDEXX hires trusted third-party service providers for the processing of your personal information, they solely process your personal information based on our instructions and we conclude appropriate data processor agreements with these third-party processors.
 • IDEXX does not share your personal information with third parties unless required to do so by law (including external/ governmental bodies), or as reasonably necessary with trusted third parties working for us to manage or administer our grant activities.  

For example, IDEXX contracted a third-party service provider offering SaaS solutions (Software as a Service) and hosting services to manage the IDEXX Foundation grant management system.

We will not retain your personal information longer than necessary. We are guided by this Privacy Policy, internal IDEXX record retention schedules, and applicable legal obligations.

We are a global company with our corporate headquarters located in the United States. To operate our global business and serve our customers, we need to transfer your personal information to our offices and service providers located in the United States, EEA, or sometimes elsewhere, when necessary to pursue our purposes for processing your personal information, as described in this Privacy Notice.

We find it important to ensure a similar level of protection in accordance with applicable requirements if we transfer your personal information to another country and IDEXX is taking supplemental measures when required for such transfers, specifically by implementing and enforcing the appropriate Standard Contractual Clauses.

You can contact us if you would like to receive more information on the measures we have taken to safeguard your personal information if transferred to another country. 

Transferring personal information outside European Economic Area (EEA), UK and Switzerland: 

Countries in the EEA, UK and Switzerland have extensive laws protecting your personal information. If we transfer your personal information from the EEA, UK and/or Switzerland to other countries, we maintain a similar level of data protection, including when transferring your personal information to third countries with legislation that do not provide an equivalent level of data protection such as the U.S. We aim to do this by taking appropriate additional safeguards in line with the applicable requirements for the transfer of personal information from the EEA, UK and/or Switzerland to third countries, such as the U.S.

One of the safeguards for transferring personal information to the U.S. has been self-certifying to the EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF), UK extension to the EU-U.S. DPF, and the Swiss-U.S.  DPF.  

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. and OPTI Medical Systems, Inc.  have self-certified to the EU-U.S. DPF, UK extension to the EU-U.S. DPF, and the Swiss-U.S.  DPF as set forth by U.S. Department of Commerce. 

Please click here to view the IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Notice.

In addition to the DPFs, IDEXX is taking supplemental safeguards to comply with the requirements for transferring personal information from the EEA, UK and/or Switzerland to third countries, specifically by implementing and enforcing the appropriate EU Standard Contractual Clauses, as approved by the European Commission. 

You can contact us if you would like to receive more information on the measures we have taken to safeguard your personal information if transferred to a country outside the EEA, UK and/or Switzerland.

IDEXX products and services are not directed to persons under the age of sixteen (16), and we do not knowingly collect, request, or use personal information of children. If we become aware that a child under 16 has provided us with personal information, we will take steps to delete the information as soon as possible.

 • If you are an EEA, Swiss, or UK resident, or IDEXX processes your personal data in the context of our activities in the EEA, Switzerland, or UK, you have the right under the European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR), the Swiss New Federal Act on Data Protection (nFADP), or UK General Data Protectin Regulation (UK GDPR) to ask questions about or request action regarding your personal data. These requests include the following:
  • Access to and rectification or erasure of your personal information, restriction of processing of your personal information, the right to object to processing of your personal information, and portability of your personal information. Please go to the IDEXX E-Request Form to submit your request to IDEXX. We will evaluate the request and take action where required to do so.
  • Withdraw your consent at any time for those processing activities that IDEXX relies on your consent as legal justification for processing it. You can do so by notifying our Chief Privacy Officer at chiefprivacyofficer@idexx.com or at an address or telephone number specified below (WHO TO CONTACT). If you withdraw your consent, this will not affect the lawfulness of our use of your personal information before your withdrawal.
  • Lodge a complaint with a data protection supervisory authority or your own local data protection agency.
    
 • If you are a Brazilian resident, or IDEXX processes your personal data in the context of our activities in Brazil, you have the right under the General Data Protection Law (LGPD) to ask questions about or request action regarding your personal data. These requests include:
  • Access to and rectification or erasure of your personal information, restriction of processing of your personal information, the right to object to processing of your personal information and portability of your personal information.  Please go to IDEXX E-Request Form to submit your request to IDEXX.  We will evaluate the request and take action where required to do so.
  • Withdraw your consent at any time for those processing activities that IDEXX relies on your consent as legal justification for processing it. You can do so by notifying the Chief Privacy Officer at chiefprivacyofficer@idexx.com or at an address or telephone number specified below (WHO TO CONTACT). If you withdraw your consent, this will not affect the lawfulness of our use of your personal information before your withdrawal.
    
 • If you are a South African resident, you have the right under the South Africa’s Protection of Personal Information Act, 2013 (POPIA) to ask questions about or request action regarding your personal data. These requests include:
  • Access to and rectification or erasure of your personal information, and the right to object or restrict processing of your personal information.  Please go to IDEXX E-Request Form to submit your request to IDEXX.  We will evaluate the request and take action where required to do so.
  • Withdraw your consent at any time for those processing activities that IDEXX relies on your consent as legal justification for processing it. You can do so by notifying the Chief Privacy Officer at chiefprivacyofficer@idexx.com or at an address or telephone number specified below (WHO TO CONTACT). If you withdraw your consent, this will not affect the lawfulness of our use of your personal information before your withdrawal. 
  • Lodge a complaint to the South African Information Regulator.
    
 • If you are a Japanese resident, or IDEXX processes your personal data in the context of our activities in Japan, you have the right under the Japanese Act on the Protection of Personal Information (APPI) to ask questions about or request action regarding your personal data. These requests include:
  • Access to and rectification or erasure of your personal data, and the right to object to processing (right to cease utilization) of retained personal data that can identify you. 
  • You can do so by notifying the Chief Privacy Officer at chiefprivacyofficer@idexx.com or at an address or telephone number specified below (WHO TO CONTACT). We will evaluate the request and take action where required to do so. A reasonable fee considering the actual expenses may be collected when responding to access requests 
    
 • If you are a New Zealand resident, or IDEXX processes your personal data in the context of our activities in New Zealand, you have the right under the "New Zealand Privacy Act 2020" to ask questions about or request action regarding your personal data. These requests include:
  • Access to your own personal data and rectification/correction of your own personal data where inaccurate or incomplete.
  • You can do so by notifying the Chief Privacy Officer at chiefprivacyofficer@idexx.com or at an address or telephone number specified below (WHO TO CONTACT). We will evaluate the request and take action where required to do so.
 • If you are a China resident, please see the “NOTICE TO CHINA RESIDENTS” section of this Privacy Policy.
 • If you are a California resident, please see the "NOTICE TO CALIFORNIA RESIDENTS" section of this Privacy Policy.
 • If you are a Nevada resident, please see the "NOTICE TO NEVADA RESIDENTS" section of this Privacy Policy.
 • If you reside elsewhere, you may have similar rights. Please contact our Chief Privacy Officer at chiefprivacyofficer@idexx.com or at an address or telephone number specified below (WHO TO CONTACT).
 • No matter where in the world you reside, if you have any concerns about our handling of your personal information, please contact our Chief Privacy Officer through the contact information provided in this Privacy Policy. We will investigate and attempt to resolve all concerns by reference to the principles contained in this Privacy Policy.

阅读中文版 《个人信息保护政策》
Read the China Privacy Policy in English.

If you are a resident of California, this notice applies to you and supplements the IDEXX Privacy Policy. This notice is intended to provide certain information to you as required by the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) and as amended by the California Privacy Rights Act of 2020 (“CPRA”) that began on January 1, 2023.

This notice applies to information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with you or your household, such as a real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier Internet Protocol address, email address, account name, social security number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers (“personal information”). Personal information does not include publicly available information and certain other information that is regulated by other applicable laws.

Sensitive personal information (SPI) is a specific subset of personal information that includes certain government identifiers; and account log-in, financial account, debit card, or credit card number with any required security code, password or credentials allowing access to an account; precise geolocation; contents of mail, email, text messages; genetic data; biometric information processed to identify a consumer, information concerning health, sex life or sexual orientation; race or ethnic origin, religious or philosophical believes or union membership.

Your rights

Right to know

You have the right to request that we disclose certain information to you about our collection of your personal information. Upon our receipt of your verified request, we will provide you with:

 • The categories of personal information we have collected about you.
 • The categories of sources from which we have collected your personal information.
 • Our business or commercial purpose for collecting or selling your personal information. 
 • The categories of third parties with whom we have shared your personal information. 
 • The specific pieces of personal information we have collected about you.
   

You have the right to request that we disclose certain information to you about our disclosures and sales of your personal information. Upon our receipt of your verified request, we will provide you with: 

 • The categories of personal information we have collected from you.
 • The categories of personal information we have sold about you and the categories of third parties to whom we sold such information, by category or categories of personal information for each third party to whom the personal information was sold.
 • The categories of personal information that we disclosed about you for a business purpose.
   
Right to opt-out

We do not sell your personal information or share (for cross-context behavioral advertising) your personal information; however, we are required to let you know that you have the right to opt-out of the sale or sharing (for cross-context behavioral advertising) of your personal information if we ever engage in such activity.

Right to delete

You have the right at any time to request that we delete your personal information.
 

Right to nondiscrimination

We will not discriminate against you for exercising your rights under the CCPA, such as denying you products and services, charging you different rates or prices including use of discounts or penalties, or suggesting or providing a different level of service or quality of products to you. However, we may charge a different price or provide a different level or quality of products and services only if the price or difference is directly related to the value provided to you by your personal information.  

We may offer you financial incentives, including payments to you as compensation, for collecting, selling, or deleting your personal information. We also may offer a different price, rate, level, or quality of goods or services to the consumer if that price or difference is directly related to the value provided to you by your data.

Right to Correction

You have the right to correct inaccurate personal information that IDEXX has about you.

Right to limit the use of sensitive personal information

We may use the SPI collected about you for limited business purposes and within the allowed exceptions; however, we are required to let you know that you have the right to limit the use and disclosure of your SPI if we ever engage in additional activities.

 

Contact

To submit a request to exercise any of your rights, please go to the IDEXX E-Request Form to submit your request to IDEXX. We will evaluate the request and take action where required to do so. You may also submit your request via our toll-free phone number at 1-888-557-6518.

Depending on the nature of your request, we may have to verify your identity when you contact us. We do this by:

 • Requiring you to double opt-in when submitting your consumer request by email so we can verify your email address.
 • Confirming your account number, an order number and the items in such order when you identify as a customer, vendor, or distributor. 
   

We endeavor to respond to your request as soon as we can. If we are not able to respond to your request within 45 days, we will let you know that we may require additional time (up to 90 total days).   

You may also use an authorized agent to exercise your rights on your behalf. If you wish to use an authorized agent, we require that your authorized agent provides written proof to us that he or she is authorized to act on your behalf, and we may also require your authorized agent to verify his or her own identity.

We are not able to respond to more than one “Right to Know” request from a consumer in any 12-month period.

 

Information we collect

When you buy, license, use or distribute IDEXX products and/or equipment
We have collected the following categories of personal information from consumers in the last twelve (12) months:
 • Identifiers (such as name, address, phone number, email and other contact details).
 • Personal Information described in Cal. Civ. Code § 1798.80(e) (such name, signature, physical characteristics or description, address, telephone number, employment, employment history, passport number, identification details, bank account number, credit card number, debit card number, other financial information).
 • Commercial Information (such as purchase and IDEXX application download information).
 • Internet and other electronic network activity information (such as information about your mobile device, including type of mobile device you use, application vendor ID, your mobile device operating system, whether operating system restrictions have been bypassed, amount of free storage space on your device, and information about the way you use our mobile application).
 • Professional or employment-related information (distributors only) (we collect information such as title/position, curriculum vitae, and work history).
   
Our sources for the above categories of personal information:
 • We receive this information directly from you.
   
Our business purposes for collecting the above categories of personal information:
 • To fulfill our contractual obligations to you when you order IDEXX goods and services.
 • To arrange for and process the payment of amounts owed by you about orders and contracts made with IDEXX.
 • To advance or defend IDEXX’s legal rights.
 • To improve our products and services to our customers.
 • To improve our customer support services.
 • To administer and improve our mobile applications.
 • To administer IDEXX customer loyalty programs. 
 • To ensure our business partners complete the due diligence process as part of the IDEXX Anti-bribery and Corruption program.
 • For customer relationship management.
 • For internal reporting on IDEXX market performance and benchmarking purposes.
 • For targeted marketing campaigns related to our different line of business.
 • To improve our products, services, and websites.

Third parties we disclose this information to:  

We sometimes use trusted service providers to assist us with our business. Please see the "WHEN DO WE PROCESS YOUR PERSONAL INFORMATION?" section of IDEXX Privacy Policy for additional information. 
 

When you use IDEXX Reference Laboratories services
We have collected the following categories of personal information from consumers in the last twelve (12) months:
 • Identifiers (such as name, address, phone number, email, IDEXX vet code, and other contact details).
 • Personal Information described in Cal. Civ. Code § 1798.80(e) (such as name, signature, physical characteristics or description, address, telephone number, banking or postal details, number of the transaction, check number, credit card number, verification number, and bank account information).
 • Commercial Information (such as purchase information, transaction information, and practice details).
   
Our sources for the above categories of personal information:
 • We receive this information directly from you.
 • If you are a pet owner who chooses direct billing by us, we collect some of this information from your veterinarian/clinic.
   
Our business purposes for collecting the above categories of personal information:
 • To fulfill our contractual obligations to you when you order IDEXX goods and services.
 • To administer our laboratory operations.
 • To arrange for and process the payment of amounts owed by you about orders and contracts made with IDEXX.
 • To improve our laboratory service.
 • To arrange for direct billing following your instructions to your veterinarian/clinic. 
 • To advance or defend our legal rights. 
 • For customer relationship management.
 • For internal reporting on IDEXX market performance and benchmarking purposes.
 • For targeted marketing campaigns related to our different lines of business.
 • To improve our products, services, and websites.
   
Third parties we share this information with:
 • If you opt for direct debit as your payment method, we will share certain personal information with your financial institution to arrange for payment.
 • We sometimes use trusted service providers to assist us with our business. Please see the "WHEN DO WE PROCESS YOUR PERSONAL INFORMATION?" section of IDEXX Privacy Policy for additional information. 
 
IDEXX marketing and other 
This section applies to IDEXX’s marketing activities and whenever you engage with us in the following situations:
 • When you register for an IDEXX live event, conference, raffle, and/or webinar, including contact details provided during introductory meetings and events, which includes information on business cards.
 • When you enroll in our online trainings or learning platforms, including IDEXX Learning Center.
 • When you participate in our marketing programs or promotions. 
 • When you participate in our quality panels, customer surveys, or market/customer insights research projects.
 • When you engage with us on our websites, mobile applications, electronic newsletters, commercial emails, or related technologies.
   
We have collected the following categories of personal information from consumers in the last twelve (12) months:
 • Identifiers (such as your name, address, telephone number, fax number, email address, IP address, and information about your company or organization).
 • Personal Information described in Cal. Civ. Code § 1798.80(e) (such as name, signature, physical characteristics or description, address, telephone number, employment, employment history, passport number, identification details, bank account number, credit card number, debit card number, and other financial information).
 • Internet and other electronic network activity information (such as your browsing behavior on our websites, including information on your visits, visited pages, and the manner in which you navigate on our websites).
 • Commercial information (such as records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies).
   
Our business purposes for collecting the above categories of personal information:
 • For customer relationship management.
 • For internal reporting on IDEXX market performance and benchmarking purposes.
 • For targeted marketing campaigns related to our different lines of business.
 • To analyze customer feedback received from quality panels, customer surveys, or market/customer insights research projects.
 • To improve our products, services, and websites.
   
Our sources for the above categories of personal information:
 • Information received directly from you.
 • Public veterinarian journals.
 • Public veterinarian professional websites and/or associations.
 • Trade Register of the Chamber of Commerce.
 • Public professional social media platforms, including LinkedIn.
 • Public social media platforms, including Facebook.
   
Third parties we share this information with:
 • We sometimes use trusted service providers to assist us with our business and to present certain offers and services to you. Please see the "WHEN DO WE PROCESS YOUR PERSONAL INFORMATION?" section of IDEXX Privacy Policy for additional information. 
 
When you apply to the IDEXX Foundation
We have collected the following categories of personal information from consumers in the last twelve (12) months:
 • Identifiers (such as name, address, phone number, email, and other contact details).
 • Personal Information described in Cal. Civ. Code § 1798.80(e) (such as name, address, telephone number, employment, identification details).
Our sources for the above categories of personal information:
 • We receive this information directly from you.
Our business purposes for collecting the above categories of personal information:
 • To determine that your application meets the eligibility criteria of the IDEXX foundation.
 • For grant management.
 • To request impact measurements from the cause after funding is received.
Third parties we share this information with:
 • We sometimes use trusted service providers to assist us with our business and to present certain offers and services to you. Please see “WHEN DO WE PROCESS YOUR PERSONAL INFORMATION?” section of IDEXX Privacy Policy for additional information.

 

Date of last update: May 1, 2023

Pursuant to Nevada law, you may direct a business that operates an internet website not to sell certain personal information a business has collected or will collect about you. IDEXX does not sell your personal information pursuant to Nevada law. However, Nevada residents have the legal right to opt out of the sale of their personal information, even if their information is not currently being sold. For more information about how we handle and share your personal information or to opt-out under Nevada law, contact us at chiefprivacyofficer@idexx.com.

We use commercially reasonable physical, procedural, and technical safeguards to deter unauthorized access, destruction, use, modification, or disclosure of your personal information. We instruct our employees that information must be handled in accordance with this Privacy Policy, and any misuse by employees may be subject to disciplinary action.

It may be necessary from time to time for us to modify this Privacy Policy to reflect changes in the way we collect and use personal information or changes in privacy-related laws, regulations and industry standards. We will provide reasonable notice of material changes to the Privacy Policy, including via links posted on IDEXX websites.

Please feel free to contact our Chief Privacy Officer at the following numbers and addresses if you have any questions regarding our Privacy Policy or about the use of your personal information: 

 • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Phone: 1-888-557-6518
 • Mail: IDEXX Laboratories, Inc., Attention: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

If you reside in the European Union, European Economic Area, UK or Switzerland: 
 • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Mail: IDEXX Europe B.V., Attention: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX has also appointed a ‘Data Protection Officer – Germany’ for our German entities: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) and IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • Email: GermanyDPO@idexx.com 
 • Mail: IDEXX Europe B.V., Attention: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

Our Chief Privacy Officer currently acts as the ‘Brazil Data Protection Officer’.  

 • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com 
 • Mail: IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., Attention: Chief Privacy Officer/Brazil DPO – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1º andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasil - CEP 04538-133

 

IDEXX has also appointed an ‘Information Officer’ and ‘Deputy Information Officers’ for our South African entity: IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • Email: chiefprivacyofficer@idexx.com 
 • Postal address: Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, Attention: Deputy Information Officer-South Africa
   

Politique de confidentialité mondiale d’IDEXX

Dernière mise à jour : 15 septembre 2023

INTRODUCTION

Chez IDEXX, nous respectons votre vie privée. Cette Politique de confidentialité IDEXX (« Politique de confidentialité ») vous indique ce que vous devez savoir sur le traitement de vos données personnelles si vous êtes :

 • Client
 • Client potentiel qui désire plus d’informations sur IDEXX
 • Visiteur du site Web
 • Fournisseur IDEXX
 • Distributeur IDEXX
 • Propriétaire d’un animal de compagnie
 • Ou un autre partenaire d’IDEXX actuel ou potentiel si nos interactions commerciales impliquent le traitement de vos données personnelles

Que recouvrent les « données personnelles » ? 
Toute information liée à une personne physique en vie identifiée ou identifiable.
Dans la présente Politique de confidentialité, « données personnelles » et « informations personnelles » ont le même sens.

Cette Politique de confidentialité s’applique au traitement de vos données personnelles par IDEXX Laboratories, Inc., ses affiliés ou ses filiales (« IDEXX ») et est contraignante pour toutes les entreprises du groupe IDEXX. Vous trouverez la liste des entreprises IDEXX ici.

Je suis un employé d’IDEXX, où puis-je me renseigner sur le traitement de 
mes informations personnelles ? 
Tous les employés d’IDEXX ont accès à l’Avis IDEXX sur le traitement des employés par l’intermédiaire des canaux de communication internes d’IDEXX.

Pour lire un sujet spécifique dans cette Politique de confidentialité, cliquez pour développer le texte.

Que recueillons-nous ?

 • Les informations personnelles fournies par vous afin de faire livrer l’équipement et les accessoires que vous avez commandés, dont vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse e-mail, adresse IP (lorsque cela est nécessaire pour les services) et autres coordonnées nécessaires.
 • Les informations personnelles que vous fournissez concernant vos coordonnées de paiement tels que votre numéro de carte de crédit, le cryptogramme visuel associé et les informations du compte bancaire. 
 • Les informations personnelles que vous fournissez via les commandes en ligne IDEXX, dont les données d’inscription du client (prénom, nom, adresse e-mail, pays) et les données de connexion (adresse e-mail, nom d’utilisateur et mot de passe).
 • Les informations personnelles que vous fournissez via notre application mobile VetConnect® Plus si vous choisissez de télécharger et d’utiliser cette application, dont les coordonnées. 
 • Les informations personnelles provenant de l’application mobile VetConnect® Plus si vous choisissez de télécharger et d’utiliser cette application, dont les informations sur vos transactions avec nous, les enregistrements d’activité de compte (y compris les achats de divers produits et services), les informations sur votre appareil mobile, pour assurer le bon fonctionnement de notre application mobile (y compris le type d’appareil mobile, le système d’exploitation de l’appareil mobile, le fait que la restriction du système d’exploitation a été contournée, l’espace de stockage libre sur votre appareil et des informations sur la façon dont vous utilisez notre application mobile). 
 • Les informations personnelles obtenues auprès d’une agence de renseignements sur le consommateur dans le cadre de votre demande de crédit, qui peuvent inclure des informations de compte et/ou en matière de crédit à la consommation.  
 • Les informations personnelles obtenues auprès de nos distributeurs/grossistes/revendeurs lorsque vous commandez des équipements et accessoires par leur intermédiaire. 
 • S’agissant des distributeurs uniquement : les informations personnelles que vous fournissez lorsque vous participez à l’audit de conformité des partenaires de distribution IDEXX, dont vos nom, prénom, adresse e-mail, date de naissance, fonction/poste et adresse professionnelle.
 • S’agissant des distributeurs uniquement : les informations personnelles obtenues auprès de notre prestataire de services de diligence raisonnable, dont vos nom, prénom, adresse e-mail, date de naissance, fonction/poste, adresse professionnelle, curriculum vitae, historique de travail, coordonnées d’identification nationale (p. ex. numéro de passeport) et casier judiciaire lorsque la loi locale l’autorise. 

 

Pourquoi les recueillons-nous ?

 • Pour remplir nos obligations contractuelles envers vous lorsque vous commandez des biens et services IDEXX.
 • Pour organiser et traiter le paiement des montants dont vous êtes redevable au titre des commandes et des contrats conclus avec IDEXX.
 • Pour faire valoir ou défendre les droits légaux d’IDEXX.
 • Pour améliorer les produits et services proposés à nos clients.
 • Pour améliorer nos services d’assistance client et nos services qualité.

Les activités courantes d’assistance client impliquant des données personnelles comprennent : 
- l’enregistrement des appels que vous nous passez à des fins de formation et de contrôle de la qualité, lorsque la loi locale l’autorise
- la création de journaux d’événements pour résoudre les problèmes de service
- l’envoi des sondages volontaires sur l’assistance client

 • Pour administrer et améliorer nos applications mobiles. 
 • Pour administrer les programmes de fidélisation de la clientèle d’IDEXX. 
 • Pour veiller à ce que nos partenaires commerciaux mènent à bien le processus de diligence raisonnable et d’audit dans le cadre du programme anti-corruption d’IDEXX.

 

Quelle est notre fondement juridique pour leurs traitements ?

« Fondement juridique » signifie qu’IDEXX doit avoir une raison légitime spécifique pour traiter vos informations personnelles.

Nous traitons vos informations personnelles sur la base de l’une des raisons légitimes suivantes :

 • Le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat nous liant ou pour prendre des mesures spécifiques avant de conclure un tel contrat.

Des exemples de traitement de vos informations personnelles pour l’exécution d’un contrat comprennent notamment les pratiques commerciales courantes ci-après qui nous permettent d’enregistrer votre commande et de vous livrer des biens et services de classe mondiale :

-La saisie de la commande 
-La configuration de la fiche client
-La tarification
-L’expédition des produits
-La facturation
-La performance de nos obligations de garantie
-La réparation, maintenance et entretien des instruments
-Le recouvrement des actifs

 • Si leur traitement est nécessaire pour respecter nos obligations légales.
 • Si leur traitement est nécessaire pour garantir les intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée.

Exemple de traitement de vos données personnelles pour défendre nos intérêts légitimes sans empiéter de façon disproportionnée sur votre vie privée : IDEXX Animana, VetConnect PLUS® et SmartService™ utilisent les données fournies par vous pour anticiper vos besoins, pour acquérir des informations qui profiteront aux cliniques vétérinaires en général, et pour fournir des services professionnels et une formation médicale au secteur vétérinaire. 

IDEXX utilise uniquement des données agrégées qui ne peuvent pas vous identifier directement. IDEXX rend ces données totalement anonymes afin de protéger votre vie privée. 

 

Qui d’autre pourrait les recevoir ?

 • Vos informations personnelles ne sont traitées que par des personnes travaillant pour et au nom du groupe IDEXX qui ont besoin de connaître lesdites informations aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.
 • Lorsqu’IDEXX fait appel à des prestataires de services tiers de confiance pour traiter vos informations personnelles, ceux-ci ne traitent vos informations personnelles que sur la base de nos instructions et nous concluons des accords de traitement de données appropriés avec lesdits processeurs tiers.
 • IDEXX ne transmet pas vos informations personnelles à des tiers sauf si cela est requis par la loi (par exemple, s’agissant des organismes externes/gouvernementaux) ou s’il convient de les transmettre à des tiers dignes de confiance qui nous aident à honorer ou à administrer les commandes ou les contrats que vous passez avec IDEXX. 

Par exemple, nous travaillons avec des prestataires de services tiers proposant des solutions SaaS (Software as a Service) ou d’hébergement. Nous embauchons également des prestataires de services informatiques qui apportent un soutien à l’exploitation sûre et stable de nos systèmes. Nous embauchons également des prestataires de services tiers offrant des services de due diligence pour soutenir le programme Anti-corruption d’IDEXX. 

Si vous faites l’acquisition de produits ou services par l’intermédiaire des commandes en ligne IDEXX, les informations de carte de crédit que vous soumettez, y compris votre nom, votre adresse, votre numéro de carte de crédit et le cryptogramme visuel associé, sont communiquées automatiquement à un système de traitement des paiements tiers. IDEXX ne stocke ou ne conserve pas les informations relatives à votre carte de crédit transmises par l’intermédiaire du service de commandes en ligne d’IDEXX. Si vous choisissez une méthode de paiement par prélèvement, IDEXX partagera certaines informations personnelles avec votre institution financière afin de traiter votre paiement. 

 • IDEXX peut également transmettre des informations personnelles à des tiers de confiance pour proposer certaines offres et vous fournir certains services que vous demandez, par exemple pour vous permettre d’intégrer une solution de paiement proposée par un fournisseur de services de paiement dans les systèmes de gestion des cliniques IDEEX, sachant que ces parties ne pourront accéder et utiliser vos informations personnelles qu’à des fins limitées, conformément à un contrat écrit stipulant un objet précis et un fondement légitime.

Que recueillons-nous ?

 • Les informations personnelles que vous fournissez pour effectuer l’ensemble des opérations liées aux tests de laboratoire et aux services de consultation en médecine interne, dont vos nom, prénom, fonction, adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse e-mail et autres coordonnées nécessaires.
 • Les informations personnelles que vous fournissez concernant vos coordonnées de paiement, dont vos coordonnées bancaires ou postales, le numéro de transaction, numéro de chèque, numéro de carte de crédit, cryptogramme visuel associé et les coordonnées de votre compte bancaire. 
 • Les informations personnelles que vous fournissez à travers nos formulaires de commande en ligne IDEXX, dont les coordonnées du cabinet, l’adresse, l’e-mail, le code vétérinaire IDEXX, le nom du propriétaire et le nom du patient.
 • Les informations personnelles obtenues auprès d’une agence de renseignements sur le consommateur dans le cadre de votre demande de crédit, qui peuvent inclure des informations de compte et/ou en matière de crédit à la consommation. 
 • Les informations personnelles obtenues auprès de votre vétérinaire/clinique si vous êtes le propriétaire d’un animal de compagnie et que vous optez pour la facturation directe par IDEXX. 

 

Pourquoi les recueillons-nous ?

 • Pour remplir nos obligations contractuelles envers vous lorsque vous commandez des biens et services IDEXX.

Ces obligations commerciales courantes comprennent :
-La saisie de la commande
-La configuration de la fiche client
-L’exécution de la commande (récupération d’échantillons)

 • Administrer nos opérations de laboratoire.
 • Pour organiser et traiter le paiement des montants dont vous êtes redevable au titre des commandes et des contrats conclus avec IDEXX.

Ces opérations commerciales courantes comprennent :
-Tarification
-Facturation
-Crédit et recouvrement
-Comptabilité financière

 • Améliorer nos services de laboratoire.

Par exemple, enregistrer vos appels à des fins de formation, lorsque la loi locale l’autorise 

 • Organiser la facturation directe en suivant les instructions que vous avez données à votre vétérinaire/clinique.
 • Pour faire valoir ou défendre les droits légaux d’IDEXX.

 

Quelle est notre fondement juridique pour leurs traitements ?

« Fondement juridique » signifie qu’IDEXX doit avoir une raison légitime spécifique pour traiter vos informations personnelles. 

Nous traitons vos informations personnelles sur la base de l’un des fondements juridiques suivants :

 • Le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat nous liant ou pour prendre des mesures spécifiques avant de conclure un tel contrat.
 • Si leur traitement est nécessaire pour respecter nos obligations légales.
 • Le traitement est nécessaire à la poursuite des intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée. 

Un exemple du traitement de vos données personnelles pour répondre à nos intérêts légitimes, sans empiéter de façon disproportionnée sur votre vie privée : nous utilisons les données que vous nous avez fournies pour nos activités courantes de traitement des affaires du laboratoire de référence, pour anticiper vos besoins, pour obtenir des informations qui profiteront aux pratiques vétérinaires en général et pour fournir des services professionnels et une formation médicale à l’industrie vétérinaire.

IDEXX utilise uniquement des données agrégées qui ne peuvent pas vous identifier directement. IDEXX rend ces données totalement anonymes afin de protéger votre vie privée. 

 

Qui d’autre pourrait les recevoir ?

 • Vos informations personnelles ne sont traitées que par des personnes travaillant pour et au nom du groupe IDEXX qui ont besoin de connaître lesdites informations aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.
 • Lorsqu’IDEXX fait appel à des prestataires de services tiers de confiance pour traiter vos informations personnelles, ceux-ci ne traitent vos informations personnelles que sur la base de nos instructions et nous concluons des accords de traitement de données appropriés avec lesdits processeurs tiers.
 • IDEXX ne transmet pas vos informations personnelles à des tiers sauf si cela est requis par la loi (par exemple, s’agissant des organismes externes/gouvernementaux) ou s’il convient de les transmettre à des tiers dignes de confiance qui nous aident à honorer ou à administrer les commandes ou les contrats que vous passez avec IDEXX. 

Par exemple, nous travaillons avec des prestataires de services tiers offrant des services d’hébergement pour les données de résultats des clients. Nous embauchons également des prestataires de services informatiques qui apportent un soutien à la surveillance du fonctionnement stable de nos systèmes.

Si vous faites l’acquisition de produits ou services par l’intermédiaire des commandes en ligne IDEXX, les informations de carte de crédit que vous soumettez, y compris votre nom, votre adresse, votre numéro de carte de crédit et le cryptogramme visuel associé, sont communiquées automatiquement à un système de traitement des paiements tiers. IDEXX ne stocke ou ne conserve pas les informations relatives à votre carte de crédit transmises par l’intermédiaire du service de commandes en ligne d’IDEXX.

 • Si vous choisissez le paiement par prélèvement, IDEXX transmettra certaines informations personnelles à votre institution financière afin de recevoir votre paiement.  

Que recueillons-nous ?

 • Les informations personnelles que vous fournissez lors de votre achat ou pour votre licence de produits/équipements IDEXX, et/ou lorsque vous demandez des services de laboratoire.
 • Les informations personnelles que vous fournissez lors de l’inscription à un événement, une conférence, une tombola et/ou un webinaire IDEXX, dont les coordonnées fournies lors des réunions et des événements de présentation, par exemple les informations figurant sur les cartes de visite.
 • Les informations personnelles que vous fournissez lors de votre inscription à nos formations en ligne ou à nos plateformes d’apprentissage, par exemple auprès du Centre de formation IDEXX.
 • Les informations personnelles que vous fournissez lorsque vous participez à nos programmes de marketing ou promotions, dont vos nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse e-mail, informations sur votre entreprise ou organisation et autres informations nécessaires au titre desdits programme ou promotion.
 • Les informations personnelles que vous fournissez lorsque vous participez à nos panels de qualité, nos enquêtes auprès des clients ou nos projets d’étude de marché/enquêtes consommateur. 
 • Concernant les principaux leaders d’opinion (KOL) uniquement - Informations personnelles que vous fournissez, dont vos nom, prénom, adresse e-mail, fonction professionnelle/poste, adresse professionnelle et études/qualifications.
 • Les informations personnelles obtenues via ou générées sur nos sites Web, applications mobiles, bulletins d’information électroniques, e-mails commerciaux ou technologies associées.

Voici quelques exemples :
-Adresse IP (Internet Protocol) attribuée à votre ordinateur ou à votre réseau par votre fournisseur d’accès Internet (FAI).
-Votre comportement de navigation sur nos sites Web, ce qui inclut des informations sur vos visites, les pages visitées et la manière dont vous naviguez sur nos sites Web. 
-Si vous ouvrez ou non une lettre d’information ou un e-mail commercial et les sections que vous sélectionnez. Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur votre ordinateur ou appareil mobile par les sites Web que vous visitez. Voir également la Déclaration sur l’utilisation des cookies d’IDEXX .

 • Les informations personnelles obtenues à partir d’autres sources publiques :
  • Les informations personnelles figurant dans les revues vétérinaires publiques.
  • Les informations personnelles figurant sur les sites Web et/ou disponibles auprès des associations vétérinaires professionnelles publiques.
  • Les informations personnelles provenant du registre de la Chambre de commerce.
  • Les informations personnelles figurant sur les plateformes de réseaux sociaux professionnels, dont LinkedIn. 
  • Les informations personnelles figurant sur les plateformes de réseaux sociaux, dont Facebook. 

Nos sites Web IDEXX peuvent contenir des hyperliens vers des sites Web d’autres parties et des boutons de réseaux sociaux. Nous vous recommandons de consulter la politique de confidentialité et d’utilisation de cookies sur ces sites/plateformes de réseaux sociaux car IDEXX n’a aucun contrôle sur leurs politiques de confidentialité. 

 

Pourquoi les recueillons-nous ?

 • Pour la gestion de la relation client.

Vos coordonnées sont enregistrées dans nos systèmes et peuvent être utilisées pour vous envoyer des mises à jour commerciales importantes, ainsi que des informations que vous souhaitez recevoir, notamment des bulletins d’information, des invitations à des événements et séminaires et autres informations requises pour nous aider à mieux vous servir.

 • Aux fins de reporting interne sur les performances commerciales d’IDEXX et de benchmarking.
 • Pour les campagnes marketing ciblées liées à nos différents secteurs d’activité, par exemple pour vous informer sur les nouveaux produits et services, les promotions, les études de marché/enquêtes auprès des consommateurs.
 • Pour analyser les commentaires des clients émanant des panels de qualité, des enquêtes de satisfaction ou des études de marché/enquêtes consommateur.
 • Pour améliorer nos produits, services et sites Web.

 

Quelle est notre fondement juridique pour leurs traitements ?

« Fondement juridique » signifie qu’IDEXX doit avoir une raison légitime spécifique pour traiter vos informations personnelles.

Nous traitons vos informations personnelles sur la base de l’un des fondements juridiques suivants :

 • Le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat nous liant ou pour prendre des mesures spécifiques avant de conclure un tel contrat.
 • Le traitement est nécessaire à la poursuite des intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée. 
 • Le traitement est basé sur votre consentement au traitement de vos informations personnelles à une fin spécifique, par exemple lorsque vous vous inscrivez à nos bulletins d’information électroniques, publiez des emails, assistez à nos conférences ou webinaires et participez à nos tombolas.
  • Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment. Veuillez consulter la section VOS DROITS de la présente Politique de confidentialité.

 

Qui d’autre pourrait les recevoir ?

 • Vos informations personnelles ne sont traitées que par des personnes travaillant pour et au nom du groupe IDEXX qui ont besoin de connaître lesdites informations aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.
 • Lorsqu’IDEXX fait appel à des prestataires de services tiers de confiance pour traiter vos informations personnelles, ceux-ci ne traitent vos informations personnelles que sur la base de nos instructions et nous concluons des accords de traitement de données appropriés avec lesdits processeurs tiers.
 • IDEXX ne transmet pas vos informations personnelles à des tiers sauf si cela est requis par la loi (s’agissant, par exemple, des organismes externes/gouvernementaux) ou s’il convient de les transmettre à des tiers de confiance qui nous aident à gérer nos relations client et les activités de marketing qui vous sont destinées. 

Par exemple, nous travaillons avec des prestataires de services tiers proposant des solutions SaaS (Software as a Service) ou d’hébergement. Nous travaillons également avec des tiers qui nous fournissent des services liés aux bulletins d’information en ligne, aux envois postaux et au traitement des informations personnelles soumises par le biais de formulaires en ligne sur nos sites Web. Nous embauchons également des prestataires de services informatiques qui apportent un soutien à l’exploitation sûre et stable de nos systèmes. Nous travaillons également avec des prestataires de services tiers qui soutiennent l’étude de marché et la recherche sur les clients d’IDEXX.

 • IDEXX peut également transmettre des informations personnelles à des tiers de confiance pour proposer certaines offres et vous fournir certains services, étant entendu que ces parties ne pourront consulter et utiliser vos informations personnelles qu’à des fins limitées, conformément à un contrat écrit stipulant un objet limité et un fondement légitime et, le cas échéant, avec votre consentement préalable.

Que recueillons-nous ?

 • Les informations personnelles que vous fournissez lorsque vous appelez la hotline éthique d’IDEXX ou que vous lui soumettez via un formulaire en ligne. 

 

Pourquoi les recueillons-nous ?

 • Pour promouvoir un environnement commercial éthique et satisfaire à certaines obligations légales applicables toutes les sociétés américaines cotées en bourse. 

 

Quelle est notre fondement juridique pour leurs traitements ?

« Fondement juridique » signifie qu’IDEXX doit avoir une raison légitime spécifique pour traiter vos informations personnelles.

Nous traitons vos informations personnelles sur la base de l’un des fondements juridiques suivants :

 • Le traitement est nécessaire à la poursuite des intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée. 
 • Si leur traitement est nécessaire pour respecter nos obligations légales.

 

Qui d’autre pourrait les recevoir ?

 • IDEXX a engagé une entreprise tierce pour héberger le système d’admission et de gestion des cas de la hotline éthique d’IDEXX. Lorsque vous appelez la hotline éthique d’IDEXX, un spécialiste vous posera des questions concernant votre problème. Le spécialiste enregistrera les informations que vous fournissez dans un système sécurisé et enverra un avis de soumission à un membre autorisé du Service de la conformité d’IDEXX. 

Que recueillons-nous ?

 • Les informations personnelles que vous fournissez lorsque vous soumettez une demande en ligne à la Fondation IDEXX via notre système de gestion des subventions. 

 

Pourquoi les recueillons-nous ?

 • Pour déterminer si votre candidature répond aux critères d’admissibilité de la Fondation IDEXX.
 • Pour la gestion des subventions.
 • Pour demander des mesures d’impact au bénéficiaire après réception du financement.

 

Quelle est notre fondement juridique pour leurs traitements ?

« Fondement juridique » signifie qu’IDEXX doit avoir une raison légitime spécifique pour traiter vos informations personnelles.

Nous traitons vos informations personnelles sur la base de l’un des fondements juridiques suivants :

 • Le traitement est nécessaire à la poursuite des intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée. 
 • Si leur traitement est nécessaire pour respecter nos obligations légales.

 

Qui d’autre pourrait les recevoir ?

 • Vos informations personnelles ne sont traitées que par des personnes travaillant pour et au nom du groupe IDEXX qui ont besoin de connaître lesdites informations aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.
 • Lorsqu’IDEXX fait appel à des prestataires de services tiers de confiance pour traiter vos informations personnelles, ceux-ci ne traitent vos informations personnelles que sur la base de nos instructions et nous concluons des accords de traitement de données appropriés avec lesdits processeurs tiers.
 • IDEXX ne transmet pas vos informations personnelles à des tiers sauf si cela est requis par la loi (p. ex. s’agissant des organismes externes/gouvernementaux) ou s’il convient légitimement de les transmettre à des tiers de confiance qui nous aident à gérer ou à administrer nos attributions de subventions. 

Par exemple, IDEXX fait appel à un prestataire de services tiers proposant des solutions SaaS (logiciel en tant que service) et des services d’hébergement pour gérer le système de gestion des subventions de la Fondation IDEXX.

Nous ne conserverons pas vos informations personnelles plus longtemps que nécessaire. Nous sommes guidés par la présente Politique de confidentialité, les calendriers internes de conservation des dossiers IDEXX et les obligations juridiques applicables.

Nous sommes une société internationale dont le siège social est situé aux États-Unis. Pour mener nos activités mondiales et servir nos employés, nous devons transférer vos informations personnelles vers nos bureaux et prestataires de services situés aux États-Unis, dans l’EEE ou ailleurs, dans la mesure nécessaire pour poursuivre nos objectifs de traitement de vos informations personnelles tel que décrit dans le présent Avis de confidentialité. 

Nous estimons qu’il est important de garantir un niveau de protection conforme aux obligations applicables lorsque nous transférons vos informations personnelles vers un autre pays et IDEXX prend des mesures de protection supplémentaires lorsque cela est nécessaire au titre de ces transferts, par exemple en mettant en œuvre et en appliquant les Clauses contractuelles types appropriées.

Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez recevoir plus d’informations sur les mesures que nous prenons pour protéger vos informations personnelles transférées vers un autre pays. 

Transfert de vos informations personnelles en dehors de l’Espace économique européen (EEE), du Royaume-Uni et de la Suisse : 

Les pays de l’EEE, du Royaume-Uni et de la Suisse disposent de lois exhaustives protégeant vos informations personnelles. Si nous transférons vos informations personnelles depuis l’EEE, le Royaume-Uni ou la Suisse vers d’autres pays, nous maintenons un niveau similaire de protection, y compris lors du transfert de vos informations personnelles vers des pays tiers dont la législation ne fournit pas de niveau équivalent de protection des données, comme les États-Unis. Nous souhaitons y parvenir en prenant des mesures de protection supplémentaires appropriées conformes aux exigences applicables pour le transfert des informations personnelles depuis l’EEE, le Royaume-Uni et la Suisse vers des pays tiers, comme les États-Unis.

L’une des protections pour le transfert des informations personnelles vers les États-Unis est la certification aux Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis. 

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. et OPTI Medical Systems, Inc. sont auto-certifiés au Bouclier de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis (Privacy Shield) comme le prévoit le département du Commerce des États-Unis. 

Veuillez cliquer sur  IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Notice pour consulter la Certification relative au Bouclier de protection des données d’IDEXX.

Veuillez noter que les Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis ont été invalidés comme mécanismes de transfert appropriés pour les informations personnelles depuis l’EEE, le Royaume-Uni ou la Suisse vers des pays tiers. L’invalidation de ces cadres ne libère pas IDEXX de ses obligations en vertu desdits Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis, puisque ces cadres continuent de s’appliquer. IDEXX continuera de se conformer aux exigences de ces Boucliers de protection des données, conformément aux déclarations susmentionnées.

Outre les Boucliers de protection des données, IDEXX prend des mesures de protection des données supplémentaires pour se conformer aux exigences de transfert pour les informations personnelles depuis l’EEE, le Royaume-Uni ou la Suisse vers des pays tiers, en particulier en mettant en œuvre et en appliquant les Clauses contractuelles types appropriées de l’UE, approuvées par la Commission européenne. 

Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez recevoir plus d’informations sur les mesures que nous avons prises pour protéger vos informations, si elles sont transférées vers un pays situé hors de l’EEE, du Royaume-Uni ou de la Suisse.

Les produits et services d’IDEXX ne s’adressent pas aux personnes âgées de moins de seize (16) ans, et nous ne recueillons, ne demandons ni n’utilisons sciemment aucune information personnelle relative aux enfants. Si nous apprenons qu’un enfant de moins de 16 ans nous a fourni des informations personnelles, nous prendrons des mesures pour supprimer ces informations dès que possible. 

 • Si vous résidez dans l’EEE ou au Royaume-Uni ou si IDEXX traite vos données personnelles dans le cadre de ses activités dans l’EEE ou au Royaume-Uni, vous avez le droit, en vertu du Règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD de l’UE) ou le Règlement général britannique sur la protection des données (UK GDPR), de poser des questions ou de demander que certaines mesures soient prises concernant vos données personnelles. Ces demandes concernent :
  • L’accès à vos informations personnelles et la rectification ou l’effacement de vos informations personnelles, la restriction du traitement de vos informations personnelles, le droit de vous opposer au traitement de vos informations personnelles et la portabilité de vos informations personnelles. Veuillez consulter le Formulaire de demande électronique IDEXX pour soumettre votre demande à IDEXX. Nous évaluerons la demande et prendrons les mesures nécessaires.
  • Révoquer votre consentement à tout moment concernant les activités de traitement qu’IDEXX effectue en se fondant sur votre consentement pour justifier légalement leur traitement. Vous pouvez le faire en écrivant au Responsable de la protection des données à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com, ou en écrivant à l’adresse postale ou en appelant le numéro de téléphone indiqués ci-dessous (QUI CONTACTER). Si vous révoquez votre consentement, cela n’affectera pas la légalité de l’utilisation de vos informations personnelles antérieure à votre révocation.
  • Les plaintes formulées auprès d’une autorité de contrôle de la protection des données ou de l’organisme de protection des données de votre pays.
 • Si vous résidez au Brésil ou si IDEXX traite vos données personnelles dans le cadre de ses activités au Brésil, vous avez le droit, en vertu du Règlement général sur la protection des données (General Data Protection Law - LGPD), de poser des questions ou de demander que certaines démarches soient effectuées concernant vos données personnelles. Ces demandes concernent :
  • L’accès à vos informations personnelles et la rectification ou l’effacement de vos informations personnelles, la restriction du traitement de vos informations personnelles, le droit de vous opposer au traitement de vos informations personnelles et la portabilité de vos informations personnelles. Veuillez consulter le Formulaire de demande électronique IDEXX pour soumettre votre demande à IDEXX. Nous évaluerons la demande et prendrons les mesures nécessaires.
  • Révoquer votre consentement à tout moment concernant les activités de traitement qu’IDEXX effectue en se fondant sur votre consentement pour justifier légalement leur traitement. Vous pouvez le faire en écrivant au Responsable de la protection des données à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com, ou en écrivant à l’adresse postale ou en appelant le numéro de téléphone indiqués ci-dessous (QUI CONTACTER). Si vous retirez votre consentement, cela n’affectera pas la légalité de l’utilisation de vos informations personnelles avant votre retrait. 
 • Si vous êtes un résident sud-africain, vous avez le droit, en vertu de la Loi sur la protection des informations personnelles de l’Afrique du Sud de 2013 (Protection of Personal Information Act - POPIA), de poser des questions ou de demander certaines démarches concernant vos données personnelles. Ces demandes concernent :
  • L’accès à vos informations personnelles et la rectification ou l’effacement de vos informations personnelles, la restriction du traitement de vos informations personnelles, et le droit de vous opposer au traitement de vos informations personnelles. Veuillez consulter leFormulaire de demande électronique IDEXX pour soumettre votre demande à IDEXX. Nous évaluerons la demande et prendrons les mesures nécessaires.
  • Révoquer votre consentement à tout moment concernant les activités de traitement qu’IDEXX effectue en se fondant sur votre consentement pour justifier légalement leur traitement. Vous pouvez le faire en écrivant au Responsable de la protection des données à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com, ou en écrivant à l’adresse postale ou en appelant le numéro de téléphone indiqués ci-dessous (QUI CONTACTER). Si vous retirez votre consentement, cela n’affectera pas la légalité de l’utilisation de vos informations personnelles avant votre retrait. 
  • Déposer une plainte auprès de l’organisme sud-africain de réglementation de l’information.
 • Si vous résidez au Japon ou si IDEXX traite vos données personnelles dans le cadre de ses activités au Japon, vous avez le droit, en vertu de la Loi japonaise sur la protection des données (Japanese Act on the Protection of Personal Information - APPI), de poser des questions ou de demander que certaines démarches soient effectuées concernant vos données personnelles. Ces demandes concernent :
  • Accéder à vos données personnelles, demander leur rectification ou leur effacement, et vous opposer au traitement (droit de faire cesser l’utilisation) des données personnelles conservées qui peuvent permettre de vous identifier. 
  • Vous pouvez le faire en écrivant au Responsable de la protection des données à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com, ou à l’adresse postale ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous (QUI CONTACTER). Nous évaluerons la demande et prendrons les mesures nécessaires. Des frais raisonnables basés sur les dépenses réelles peuvent être perçus au titre de la réponse aux demandes d’accès. 
 • Si vous résidez en Chine, veuillez consulter la section « REMARQUE POUR LES RÉSIDENTS DE CHINE » de la présente Politique de confidentialité.
 • Si vous résidez en Californie, veuillez consulter la section « REMARQUE POUR LES RÉSIDENTS DE CALIFORNIE » de la présente Politique de confidentialité.
 • Si vous résidez au Nevada, veuillez consulter la section « REMARQUE POUR LES RÉSIDENTS DU NEVADA » de la présente Politique de confidentialité.
 • Si vous résidez ailleurs, vous êtes susceptible d’avoir des droits similaires. Veuillez contacter notre Responsable de la protection des données à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com, ou à une adresse postale ou un numéro de téléphone indiqués ci-dessous.
 • Où que se trouve votre lieu de résidence, si vous avez des préoccupations concernant la façon dont nous traitons vos informations personnelles, veuillez contacter notre Responsable de la protection des données par le biais des coordonnées indiquées dans la présente Politique de confidentialité. Nous étudierons et tenterons de résoudre toutes les préoccupations en nous référant aux principes contenus dans la présente Politique de confidentialité.

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à toute institution, gouvernement, tribunal, agence ou autorité (y compris les organismes d’application de la loi) auxquels la loi nous y contraint, ou aux fins de protéger nos droits légaux ou les droits d’autrui, ou pour prévenir des préjudices, ou conformément à vos instructions.

Nous disposons de sauvegardes physiques, procédurales et techniques raisonnables afin d’empêcher l’accès, la destruction, l’utilisation, la modification ou la divulgation non autorisés de vos informations personnelles. Nous prévenons nos employés que les informations doivent être traitées conformément à la présente politique de confidentialité, et toute mauvaise utilisation par nos employés pourrait entraîner des mesures disciplinaires.

Nous pourrons avoir à modifier de temps à autre la présente Politique de confidentialité afin de nous assurer qu’elle reflète les modifications apportées à la manière dont nous recueillons et utilisons les informations personnelles ou les changements dans les lois, les réglementations et les normes du secteur en matière de respect de la vie privée. Nous vous fournirons un préavis raisonnable pour toute modification importante apportée à la présente Politique de confidentialité, notamment par l’intermédiaire de liens publiés sur les sites Web IDEXX.

N’hésitez pas à contacter notre Responsable de la protection des données aux numéros et adresses suivants pour toute question concernant notre Politique de confidentialité ou l’utilisation de vos informations personnelles : 

 • E-mail : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Tél. : 1-888-557-6518
 • Adresse postale : IDEXX Laboratories Inc., à l’attention de : Responsable de la protection des données, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, États-Unis

Si vous résidez dans l’Union européenne, l’Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse : 

 • E-mail : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Adresse postale : IDEXX Europe B.V., à l’attention de : Responsable de la protection des données, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

IDEXX a également nommé un « Délégué à la protection des données – Allemagne » pour nos entités allemandes : Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) et IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • E-mail : GermanyDPO@idexx.com
 • Adresse postale : IDEXX Europe B.V., à l’attention de: Délégué à la protection des données – Allemagne, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

Notre Responsable de la confidentialité agit actuellement en tant que « Délégué à la protection des données du Brésil ». 

 • Adresse de courrier électronique : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Adresse postale : IDEXX Brésil Laboratrios Ltda., Attention : Responsable de la confidentialité/DPD Brésil – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1° andar - Itaim Bibi -Sao Paulo, Brésil -CEP 04538-133

IDEXX a également nommé un « Responsable de l’information » et des « Responsables adjoints de l’information » pour son entité sud-africaine : IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • Adresse de courrier électronique : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Adresse postale : Suite Postnet 465, sac privé X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, Attention: Responsable adjoint de l’information - Afrique du Sud

 

Politique de confidentialité mondiale IDEXX

Dernière mise à jour : 15 septembre 2023

INTRODUCTION

Chez IDEXX, nous respectons votre vie privée. La politique de confidentialité IDEXX (« Politique de confidentialité ») vous indique ce que vous devez savoir concernant le traitement que nous faisons de vos données personnelles si vous êtes un :

 • Client
 • Client potentiel qui désire plus d’informations sur IDEXX
 • Visiteur du site Web
 • Fournisseur
 • Distributeur
 • Propriétaire d'un animal de compagnie
 • Ou tout autre partenaire actuel ou potentiel d’IDEXX si nos interactions commerciales impliquent le traitement de vos données personnelles

Qu’entend-on par « données personnelles »?

Tout renseignement lié à une personne vivante identifiée ou identifiable.
Aux fins de la présente Politique de confidentialité, « données personnelles » et « renseignements personnels » ont la même signification.

La présente Politique de confidentialité s’applique au traitement de vos données personnelles par IDEXX Laboratories, Inc., ses sociétés affiliées ou filiales (« IDEXX »), et est exécutoire pour l’ensemble du groupe de sociétés IDEXX. Les sociétés IDEXX sont énumérées ici.

Je suis un employé IDEXX, où puis-je m’informer sur le traitement de
mes données personnelles?
Tous les employés IDEXX peuvent accéder à l’Avis de traitement de renseignements personnels d’employés IDEXX au moyen des voies de communication IDEXX internes.

Pour plus d’informations sur un sujet particulier traité dans la présente Politique de confidentialité, cliquez pour afficher le texte complet.

Que recueillons-nous?

 • Les renseignements personnels que vous fournissez s’agissant de vous livrer l’équipement et les accessoires que vous avez demandés, dont vos prénom, nom de famille, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse courriel et autres coordonnées requises.
 • Les renseignements personnels que vous fournissez concernant les détails de vos paiements, dont le numéro de carte de crédit, le numéro de vérification, les renseignements de compte bancaire. 
 • Les renseignements personnels que vous fournissez par l’intermédiaire de commandes IDEXX en ligne, dont l’inscription de client (prénom, nom de famille, adresse électronique, pays) et les coordonnées d’ouverture de session (adresse électronique, nom d’utilisateur et phrase passe).
 • Les renseignements personnels que vous fournissez au moyen de notre application mobile VetConnectMD Plus, si vous décidez de télécharger et d’utiliser celle-ci, ce qui inclut les coordonnées. 
 • Les renseignements personnels obtenus de l’application mobile VetConnectMD Plus, si vous décidez de télécharger et d’utiliser celle-ci, y compris les renseignements sur vos transactions avec nous, les activités sur le compte (dont les achats de divers produits et services), des renseignements sur votre appareil mobile, afin d’assurer le fonctionnement approprié de notre application mobile (y compris le genre d’appareil mobile que vous utilisez, l’identification du fournisseur de l’application, le système d’exploitation de votre appareil mobile, si les restrictions du système d’exploitation ont été contournées, la quantité d’espace libre sur votre appareil et des renseignements sur votre façon d’utiliser notre application mobile). 
 • Les renseignements personnels obtenus d’une agence d’évaluation sur les consommateurs en lien avec votre demande de crédit, qui peut comprendre des renseignements de compte bancaire et/ou des renseignements sur le crédit aux consommateurs. 
 • Les renseignements personnels obtenus de nos distributeurs/grossistes/revendeurs lorsque vous demandez de l’équipement et des accessoires par leur intermédiaire. 
 • Applicable uniquement aux distributeurs – Les renseignements personnels que vous fournissez au moyen de notre formulaire Engagement de partenaire de distribution IDEXX, dont vos prénom, nom de famille, adresse de courriel, date de naissance, fonction/poste occupé, adresse de l’entreprise.
 • Applicable uniquement aux distributeurs - Les renseignements personnels obtenus de notre fournisseur indépendant de diligence raisonnable, dont prénom, nom de famille, adresse électronique, date de naissance, titre d’emploi/poste occupé, adresse de l’entreprise, curriculum vitae, antécédents professionnels, détails d’identification nationale (tel que no. de passeport) et condamnations criminelles là où la loi locale le permet.

 

Pourquoi recueillons-nous ces renseignements?

 • Pour satisfaire à nos obligations contractuelles envers vous quand vous commandez des biens et services IDEXX.
 • Pour préparer et traiter les sommes que vous devez pour des commandes et des contrats conclus avec IDEXX.
 • Pour exercer ou défendre les droits légaux d’IDEXX.
 • Pour améliorer les produits et services pour nos clients.
 • Pour améliorer nos services de soutien au client et de qualité.

Les activités communes de soutien au client impliquant des données personnelles comprennent : 
-Enregistrement de vos appels à des fins de formation et de qualité, si la loi locale le permet
-Création de journaux d'événement pour soutenir des questions de service
-Vous envoyer des sondages volontaires sur le soutien au client

 • Pour administrer et améliorer nos applications mobiles.
 • Pour administrer les programmes de fidélisation de la clientèle IDEXX.
 • Pour s’assurer que nos partenaires commerciaux respectent le processus de diligence raisonnable et de contrôle dans le cadre du programme IDEXX de lutte contre la corruption.

 

Quelle est notre justification légale pour leur traitement?

Les termes « justification légale » signifient qu’IDEXX doit avoir un motif légitime particulier pour traiter vos renseignements personnels.

Nous traitons vos renseignements personnels conformément à l’un des motifs légitimes suivants :

 • Le traitement est nécessaire pour l'exécution d'un contrat que nous avons conclu avec vous ou pour prendre certaines mesures avant de conclure un contrat avec vous.

Les exemples de traitement de vos renseignements personnels en fonction de l’exécution d’un contrat comprennent notre réalisation des pratiques commerciales habituelles suivantes qui nous permettent d’accepter votre commande et de vous livrer des biens et services de calibre mondial :
-Saisie de commande
-Configuration principale de client
-Tarification
-Expédition de produit
-Facturation
-Exécution de nos obligations de garantie
-Réparation, entretien et service des instruments
-Récupération d'actifs

 • Le traitement est nécessaire pour satisfaire à nos obligations légales.
 • Le traitement est nécessaire afin de défendre les intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée.

Nous pouvons, par exemple, traiter vos données personnelles dans le but de défendre nos intérêts légitimes, sans porter atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée, lorsque IDEXX Animana, VetConnect PLUSMD ou SmartServiceMC utilise les données que vous fournissez pour prévoir les besoins de nos clients, nous donner des perspectives qui avantageront les pratiques vétérinaires en général, et proposer des services professionnels et de la formation médicale au secteur vétérinaire.

IDEXX utilise uniquement des données cumulatives qui ne peuvent vous identifier directement. À titre de mesure de protection supplémentaire de votre vie privée, IDEXX anonymise entièrement ces données. 

 

Qui d'autre peut les recevoir?

 • Vos renseignements personnels ne peuvent être traités que par des personnes travaillant selon le principe de connaissance, pour ou au nom du groupe de sociétés IDEXX, aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.
 • Quand IDEXX a recours à des fournisseurs de service tiers de confiance pour traiter vos renseignements personnels, vos renseignements personnels sont uniquement traités selon nos directives et nous concluons des accords appropriés de traitement de données avec lesdits fournisseurs de traitement tiers.
 • IDEXX ne partage vos renseignements personnels avec aucun tiers à moins d’y être contraint par la loi (par exemple s’agissant des organismes externes/gouvernementaux), ou s’il convient de les transmettre à des tiers dignes de confiance qui nous aident à honorer ou à administrer les commandes ou les contrats que vous avez passés avec IDEXX.

Par exemple, nous collaborons avec des fournisseurs de service tiers offrant des solutions SaaS (Software as a Service) ou des services d’hébergement. Nous embauchons également des fournisseurs de services de TI qui soutiennent le fonctionnement de nos systèmes de manière sécuritaire et fiable. Nous embauchons également des fournisseurs de service indépendants qui offrent des services de diligence raisonnable pour appuyer le programme IDEXX de lutte contre la corruption. 

Si vous achetez des produits ou services par l’intermédiaire des commandes en ligne IDEXX, les renseignements de carte de crédit que vous soumettez par l’intermédiaire des commandes en ligne IDEXX, dont prénom, adresse, numéro de carte de crédit et numéro de vérification, sont envoyés directement à un système de traitement de paiement indépendant. IDEXX ne stocke et ne conserve aucun renseignement de carte de crédit soumis par l’intermédiaire des commandes en ligne IDEXX. Si vous choisissez pour une méthode de paiement par prélèvement automatique, IDEXX partagera certains renseignements personnels avec votre institution financière afin de prendre des arrangements pour le paiement.

 • IDEXX peut également partager des renseignements personnels avec des tiers de confiance afin qu’ils vous présentent, avec votre consentement préalable, certains services et offres. Toutefois, lesdits tiers ne pourront accéder à vos renseignements personnels et les utiliser qu’à cette fin restreinte en vertu d’un contrat écrit précisant ledit motif restreint et son fondement légitime.

Que recueillons-nous?

 • Les renseignements personnels que vous fournissez pour exécuter l’ensemble des opérations en lien avec la fourniture des services de tests en laboratoire et les services de consultation en médecine, dont prénom, nom de famille, titre, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et autres coordonnées nécessaires.
 • Les renseignements personnels que vous fournissez concernant vos détails de paiement, y compris détails bancaires ou postaux, numéro de la transaction, numéro de chèque, numéro de carte de crédit, numéro de vérification, renseignements de compte bancaire.
 • Les renseignements personnels que vous fournissez par l’intermédiaire de nos formulaires de commande en ligne IDEXX, dont les coordonnées de votre cabinet, et vos adresse, adresse de courriel, code vétérinaire IDEXX, nom du propriétaire et nom du patient.
 • Les renseignements personnels obtenus d’une agence d’évaluation sur les consommateurs en lien avec votre demande de crédit, qui peut comprendre des renseignements de compte bancaire et/ou des renseignements sur le crédit aux consommateurs.
 • Si vous êtes propriétaire d’un animal de compagnie et que vous avez opté pour la facturation directe IDEXX, les renseignements personnels obtenus auprès de votre vétérinaire/clinique.

 

Pourquoi recueillons-nous ces renseignements?

 • Pour satisfaire à nos obligations contractuelles envers vous quand vous commandez des biens et services IDEXX.

Ces obligations commerciales habituelles comprennent :
-Saisie de commande
-Configuration principale de client
-Traitement des commandes (cueillette d'échantillons)

 • Pour administrer les opérations de notre laboratoire.
 • Pour préparer et traiter les sommes que vous devez pour des commandes et des contrats conclus avec IDEXX.

Ces opérations commerciales habituelles comprennent :
-Tarification
-Facturation
-Crédit et recouvrement
-Comptabilité financière

 • Pour améliorer nos services de laboratoire.

Par exemple, pour enregistrer vos appels à des fins de formation, si la loi locale le permet

 • Prévoir la facturation directe de votre vétérinaire/clinique selon vos directives.
 • Pour exercer ou défendre les droits légaux d’IDEXX.

 

Quelle est notre justification légale pour leur traitement?

Les termes « justification légale » signifient qu’IDEXX doit avoir un motif légitime particulier pour traiter vos renseignements personnels.

Nous traitons vos renseignements personnels en fonction d’une des justifications légales suivantes :

 • Le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat que nous avons conclu avec vous ou pour prendre certaines mesures avant de conclure un contrat avec vous.
 • Le traitement est nécessaire pour satisfaire à nos obligations légales.
 • Le traitement est nécessaire afin de défendre les intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée.

Un exemple de notre traitement de vos données personnelles dans le but de satisfaire à nos intérêts légitimes, sans porter atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée, est lorsque nous utilisons les données que vous fournissez par l’intermédiaire de nos activités de traitement habituelles de laboratoire pour prévoir les besoins de nos clients et nous donner des perspectives qui avantageront les pratiques vétérinaires en général, et pour offrir des services professionnels et de la formation médicale à l’industrie vétérinaire.

IDEXX utilise uniquement des données agrégées qui ne permettent pas de vous identifier directement. À titre de mesure de protection supplémentaire de votre vie privée, IDEXX anonymise entièrement ces données. 

 

Qui d'autre peut les recevoir?

 • Vos renseignements personnels ne peuvent être traités que par des personnes travaillant selon le principe de connaissance, pour ou au nom du groupe de sociétés IDEXX, aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.
 • Quand IDEXX a recours à des fournisseurs de service tiers de confiance pour traiter vos renseignements personnels, vos renseignements personnels sont uniquement traités selon nos directives et nous concluons des accords appropriés de traitement de données avec lesdits fournisseurs de traitement tiers.
 • IDEXX ne partage vos renseignements personnels avec aucun tiers à moins d’y être contraint par la loi (par exemple s’agissant des organismes externes/gouvernementaux), ou s’il convient de les transmettre à des tiers dignes de confiance qui nous aident à honorer ou à administrer les commandes ou les contrats que vous avez passés avec IDEXX.

Par exemple, pour les données de résultats clients, nous collaborons avec des fournisseurs de services indépendants qui offrent des services d’hébergement. Nous embauchons également des fournisseurs de services de TI qui soutiennent la surveillance du fonctionnement stable de nos systèmes.

Si vous achetez des produits ou services par l’intermédiaire des commandes en ligne IDEXX, les renseignements de carte de crédit que vous soumettez par l’intermédiaire des commandes en ligne IDEXX, dont prénom, adresse, numéro de carte de crédit et numéro de vérification, sont envoyés directement à un système de traitement de paiement indépendant. IDEXX ne stocke et ne conserve aucun renseignement de carte de crédit soumis par l’intermédiaire des commandes en ligne IDEXX.

 • Si vous choisissez de régler par prélèvement automatique, IDEXX partagera certains renseignements personnels avec votre établissement financier afin d’organiser le paiement. 

Que recueillons-nous?

 • Les renseignements personnels que vous avez fournis lors de votre achat, pour la licence relative aux produits/services/équipements IDEEX ou pour demander des prestations de laboratoire IDEXX.
 • Les renseignements personnels que vous avez fournis lors d’une inscription à un événement en direct, une conférence, un tirage ou un webinaire, dont les coordonnées transmises lors de réunions et événements de présentation, comme les renseignements figurant sur des cartes de visite.
 • Les renseignements personnels que vous avez fournis en vous inscrivant à nos formations et plateformes d’apprentissage en ligne, dont l’IDEXX Learning Center.
 • Les renseignements personnels que vous avez fournis en prenant part à nos programmes ou promotions marketing, dont vos nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse de courriel, les renseignements sur votre société ou organisme, et les autres renseignements nécessaires audit programme ou ladite promotion IDEXX en particulier.
 • Les renseignements personnels que vous avez fournis en participant à nos panels sur la qualité, nos sondages auprès de la clientèle ou nos projets de recherches sur les perspectives du marché/clients. 
 • Applicable aux principaux leaders d’opinion (KOL) seulement - Les renseignements personnels que vous fournissez, dont vos nom, nom de famille, adresse courriel, fonction professionnelle/poste, adresse professionnelle et études/qualifications.
 • Les renseignements personnels obtenus par le biais de nos sites Web, applications mobiles, bulletins d’information électroniques, courriels commerciaux ou technologies liées, ou générés par eux.

Les exemples comprennent :
-L’adresse de protocole internet (IP) affectée à votre ordinateur ou réseau par votre fournisseur d’accès internet (FAI)..
-Votre comportement de navigation sur nos sites Web, y compris de l’information sur vos visites, les pages visitées et votre façon de naviguer sur nos sites Web. 
-Le fait que vous ouvrez ou non un bulletin ou un courriel commercial et les sections que vous sélectionnez. Les témoins (cookies) sont des petits fichiers texte installés sur votre ordinateur ou appareil mobile par les sites Web que vous visitez. Consultez aussi la déclaration IDEXX sur les témoins.

 • Les renseignements personnels obtenus auprès d’autres sources publiques :
  • Les renseignements personnels figurant dans les publications vétérinaires publiques.
  • Les renseignements personnels disponibles sur les sites Web publics ou auprès des associations professionnelles vétérinaires.
  • Les renseignements personnels provenant du Registre commercial de la Chambre de Commerce.
  • Les renseignements personnels figurant sur les réseaux publics de médias sociaux professionnels, dont LinkedIn.
  • Les renseignements personnels figurant sur les réseaux publics de médias sociaux professionnels, dont Facebook.

Nos sites Web IDEXX peuvent contenir des hyperliens vers des sites Web d’autres parties et des boutons de réseaux de médias sociaux. Nous vous recommandons d’analyser la politique de confidentialité et l’utilisation des témoins de ces sites Web/réseaux de médias sociaux, car IDEXX n’a aucun contrôle sur leurs politiques de confidentialité.

 

Pourquoi recueillons-nous ces renseignements?

 • Pour la gestion de la relation client.

Vos coordonnées sont enregistrées dans nos systèmes et peuvent être utilisées pour envoyer d’importantes mises à jour commerciales, ainsi que les informations que vous avez demandé de recevoir, y compris des bulletins d’information, des invitations à des événements et colloques, et d’autres renseignements demandés pour nous aider à mieux vous former et vous desservir.

 • Pour l’établissement de rapports internes sur le rendement d’IDEXX sur le marché et à des fins d’étalonnage.
 • Pour les campagnes de marketing ciblées liées à nos différents secteurs d’activité, par exemple pour vous informer sur les nouveaux produits et services, les promotions, les sondages de marché/client.
 • Pour analyser la rétroaction des clients recueillie auprès des panels sur la qualité, des sondages clients ou des projets de recherches sur les perspectives du marché/client.
 • Pour améliorer nos produits, nos services et nos sites Web.

 

Quelle est notre justification légale pour leur traitement?

La « justification légale » signifie qu’IDEXX doit avoir un motif légitime particulier de traiter vos renseignements personnels

Nous traitons vos renseignements personnels en fonction d’une des justifications légales suivantes :

 • Le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat que nous avons conclu avec vous ou pour prendre certaines mesures avant de conclure un contrat avec vous.
 • Le traitement est nécessaire afin de défendre les intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée.
 • Le traitement est fondé sur votre consentement éclairé au traitement de vos renseignements personnels pour un motif particulier, par exemple s’agissant de vous abonner à nos bulletins d’information électroniques ou courriels de marketing, d’assister à nos conférences ou webinaires, et de participer à nos tirages.
  • Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment. Veuillez consulter la section VOS DROITS de la présente Politique de confidentialité.

 

Qui d'autre peut les recevoir?

 • Vos renseignements personnels ne peuvent être traités que par des personnes travaillant selon le principe de connaissance, pour ou au nom du groupe de sociétés IDEXX, aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.
 • Quand IDEXX a recours à des fournisseurs de service tiers de confiance pour traiter vos renseignements personnels, vos renseignements personnels sont uniquement traités selon nos directives et nous concluons des accords appropriés de traitement de données avec lesdits fournisseurs de traitement tiers.
 • IDEXX ne transmet vos renseignements personnels à aucun tiers à moins d’y être contraint par la loi (par exemple s’agissant des organismes externes/gouvernementaux), ou s’il convient de les transmettre à des tiers dignes de confiance qui collaborant avec nous pour gérer nos relations client et les activités de marketing qui vous sont destinées.

Par exemple, nous collaborons avec des fournisseurs de service tiers offrant des solutions SaaS (Software as a Service) ou des services d’hébergement. Nous collaborons aussi avec de tierces parties qui nous offrent des services liés aux bulletins d’information en ligne, au publipostage et au traitement de renseignements personnels soumis par l’intermédiaire de formulaires électroniques sur nos sites Web. Nous embauchons également des fournisseurs de services de TI qui soutiennent le fonctionnement de nos systèmes de manière sécuritaire et fiable. Nous collaborons aussi avec des fournisseurs indépendants qui appuient l’étude des marchés en développement et les recherches sur les perspectives clients.

 • IDEXX peut également transmettre des renseignements personnels avec des tierces parties de confiance afin de vous présenter, avec votre consentement préalable, certains services et offres. Il est entendu, toutefois, que lesdites parties ne pourront consulter et utiliser vos renseignements personnels qu’à cette fin restreinte en vertu d’un contrat écrit précisant ledit motif restreint et son fondement légitime, et avec votre consentement préalable.

Que recueillons-nous?

 • Les renseignements personnels que vous fournissez en téléphonant à la ligne d'assistance IDEXX en matière d'éthique ou en soumettant un formulaire en ligne au moyen de la ligne d'assistance IDEXX en matière d'éthique.

 

Pourquoi recueillons-nous ces renseignements?

 • Pour promouvoir l’éthique des affaires et satisfaire à certaines obligations légales applicables à toutes les sociétés cotées sur une bourse américaine.

 

Quelle est notre justification légale pour leur traitement?

Les termes « justification légale » signifient qu’IDEXX doit avoir un motif légitime particulier pour traiter vos renseignements personnels.

Nous traitons vos renseignements personnels en fonction d'une des justifications légales suivantes :

 • Le traitement est nécessaire afin de défendre les intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée.
 • Le traitement est nécessaire pour satisfaire à nos obligations légales.

 

Qui d'autre peut les recevoir?

 • IDEXX a conclu un contrat avec une société indépendante pour héberger les appels à notre ligne d’assistance IDEXX en matière d’éthique et le système de gestion des cas. Quand vous téléphonez à la ligne d’assistance IDEXX en matière d’éthique, un spécialiste vous questionnera au sujet du motif de votre appel. Le spécialiste enregistrera dans un système sécurisé l’information que vous lui fournirez et enverra un avis de soumission à un membre autorisé du service de conformité IDEXX.

Que recueillons-nous? 

 • Les renseignements personnels que vous fournissez lorsque vous soumettez une demande en ligne à la Fondation IDEXX par l’entremise de notre système de gestion des subventions.  

 

Pourquoi recueillons-nous ces renseignements?

 • Pour déterminer si votre demande répond aux critères d’admissibilité de la Fondation IDEXX.
 • Pour la gestion des subventions.
 • Pour demander des mesures d’impact au bénéficiaire après la réception du financement. 

 

Quelle est notre justification légale pour leur traitement?

Les termes « justification légale » signifient qu’IDEXX doit avoir un motif légitime particulier pour traiter vos renseignements personnels. 

Nous traitons vos renseignements personnels en fonction d’une des justifications légales suivantes :

 • Le traitement est nécessaire afin de défendre les intérêts légitimes d’IDEXX et ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à votre vie privée.
 • Le traitement est nécessaire pour satisfaire à nos obligations légales.

 

Qui d’autre peut les recevoir?

 • Vos renseignements personnels ne peuvent être traités que par des personnes travaillant selon le principe de connaissance, pour ou au nom du groupe de sociétés IDEXX, aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.
 • Quand IDEXX a recours à des fournisseurs de service tiers de confiance pour traiter vos renseignements personnels, vos renseignements personnels sont uniquement traités selon nos directives et nous concluons des accords appropriés de traitement de données avec lesdits fournisseurs de traitement tiers.
 • IDEXX ne transmet vos renseignements personnels à personne à moins d’y être contraint par la loi (s’agissant, par exemple, des organismes externes/gouvernementaux), s’il convient de les transmettre à des tiers dignes de confiance collaborant avec nous pour nous aider à gérer ou à administrer nos attributions de subventions.  

Par exemple, IDEXX a retenu les services d’un fournisseur de services tiers offrant des solutions SaaS (logiciel en tant que service) et des services d’hébergement pour gérer le système de gestion des subventions de la Fondation IDEXX.

Nous ne conserverons pas vos renseignements personnels plus longtemps que nécessaire. Nous sommes guidés par la présente Politique de confidentialité, les calendriers de conservation de dossiers internes IDEXX et les obligations légales applicables.

Nous sommes une société internationale dont le siège social se trouve aux États-Unis. Pour mener nos activités internationales et servir nos clients, nous devons transférer vos renseignements personnels à nos bureaux et prestataires de service situés aux États-Unis, dans l’EEE ou ailleurs, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs sous-jacents au traitement de vos renseignements personnels, comme décrit dans le présent Avis de confidentialité. 

Nous estimons qu’il est important d’assurer un niveau de protection similaire conformément aux exigences applicables si nous transférons vos renseignements personnels vers un autre pays et IDEXX prend des mesures de protection supplémentaires lorsque cela est nécessaire au titre desdits transferts, en mettant en œuvre et en appliquant les clauses contractuelles standard appropriées.

Vous pouvez communiquer avec nous pour obtenir plus d’informations sur les mesures que nous prenons pour protéger vos renseignements personnels lors de leur transfert vers un autre pays. 

Transfert de vos renseignements personnels hors de l’Espace économique européen (EEE), du Royaume-Uni et de la Suisse : 

Il existe de nombreuses lois protégeant vos renseignements personnels dans les pays de l’EEE, au Royaume-Uni et en Suisse. Si nous transférons vos renseignements personnels à partir de l’EEE, du R.-U. et/ou de la Suisse vers d’autres pays, nous maintenons un niveau similaire de protection des données y compris lorsque nous transférons vos renseignements personnels vers des pays tiers dont les lois ne garantissent pas un degré de protection équivalent en matière de protection des données, par exemple les États-Unis. Nous le faisons en prenant des mesures de protection appropriées supplémentaires conformes aux obligations imposées dans l’EEE, au R.-U. et en Suisse en matière de transfert des renseignements personnels vers des pays tiers, comme les États-Unis.

Nous avons, par exemple, procédé à notre auto-certification au titre des Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis eu égard au transfert des renseignements personnels. 

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. et OPTI Medical Systems, Inc. disposent de boucliers de protection UE-É.-U. et Suisse-É.-U., tel que stipulé par le ministère du Commerce des États-Unis. 

Veuillez cliquer ici  IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Notice pour consulter l’Avis IDEXX relatif aux Boucliers de protection des données.

Veuillez noter que les Boucliers de protection des données UE-É.-U. et Suisse-É.-U. ont été invalidés et ne constituent plus des mécanismes adéquats relativement au transfert des renseignements personnels depuis l’EEE, le R.-U. et/ou la Suisse vers d’autres pays. L’invalidation de ces programmes ne libère pas IDEXX de ses obligations en vertu des Boucliers de protection des données UE-É.-U. et Suisse-É.-U. dans la mesure où ces programmes continuent de s’appliquer. IDEXX continuera de respecter les obligations stipulées dans les Boucliers de protection des données conformément aux énoncés susmentionnés.

En plus des Boucliers de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis, IDEXX prend des mesures de protection supplémentaires pour se conformer aux exigences relatives au transfert des renseignements personnels à partir de l’EEE, du Royaume-Uni et/ou de la Suisse vers des pays tiers, en particulier en mettant en œuvre et en appliquant les clauses contractuelles types appropriées de l’UE, telles qu’approuvées par la Commission européenne.

En sus des Boucliers de protection des données, IDEXX prend des mesures de protection complémentaires pour respecter les obligations entourant le transfert de renseignements personnels depuis l’EEE, le R.-U. et/ou la Suisse vers d’autres pays, par exemple, en appliquant les Clauses contractuelles types de l’UE agréées par la Commission européenne. 

Les produits et services IDEXX ne s’adressent pas aux personnes de moins de seize (16) ans, et nous ne recueillons pas sciemment, ne demandons pas et n’utilisons pas les renseignements personnels des enfants. Si nous constatons qu’un enfant de moins de 16 ans nous a fourni des renseignements personnels, nous prendrons des mesures pour les supprimer dans les plus brefs délais. 

 • Si vous résidez dans l’EEE ou au R.-U., ou si IDEXX traite vos données à caractère personnel dans le cadre de vos activités au sein de l’EEE ou du R.-U., vous avez le droit, en vertu du Règlement général sur la protection des données établi par l’Union européenne (le RGPD de l’UE) ou de la réglementation générale britannique en matière de protection des données (UK General Data Protection Regulation - UK GDPR), de poser des questions ou de demander que certaines démarches soient effectuées concernant vos données à caractère personnel. Ces demandes comprennent :
  • L’accès à vos renseignements personnels, et la correction ou la suppression de vos renseignements personnels, la restriction du traitement de vos renseignements personnels, le droit de vous opposer au traitement de vos renseignements personnels et la portabilité de vos renseignements personnels. Veuillez naviguer jusqu’au Formulaire de demande électronique IDEXX pour soumettre votre demande à IDEXX. Nous évaluerons la demande et prendrons toute mesure jugée nécessaire.
  • Vous pouvez révoquer, à tout moment, votre consentement aux activités de traitement pour lesquelles IDEXX doit obtenir votre consentement au titre de la justification légale du traitement.Vous pouvez le faire en avisant le responsable de la protection des renseignements personnels à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com, ou encore à l’adresse postale ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous (AVEC QUI COMMUNIQUER). La révocation de votre consentement n’aura aucune incidence sur la légitimité de notre utilisation de vos renseignements personnels avant ladite révocation.
  • Le dépôt d’une plainte auprès d’une autorité de contrôle de la protection des données ou de votre agence locale chargée de la protection des données.
 • Si vous résidez au Brésil ou si IDEXX traite vos données personnelles dans le cadre de ses activités au Brésil, vous avez le droit, en vertu de la loi générale sur la protection des données (« LGPD »), de poser des questions ou de demander que certaines démarches soient effectuées concernant vos données personnelles. Ces demandes comprennent :
  • L’accès à vos renseignements personnels, et la correction ou la suppression de vos renseignements personnels, la restriction du traitement de vos renseignements personnels, le droit de vous opposer au traitement de vos renseignements personnels et la portabilité de vos renseignements personnels. Veuillez naviguer jusqu’au  Formulaire de demande électronique IDEXX pour soumettre votre demande à IDEXX. Nous évaluerons la demande et prendrons toute mesure jugée nécessaire.
 • Vous pouvez révoquer, à tout moment, votre consentement aux activités de traitement pour lesquelles IDEXX doit obtenir votre consentement au titre de la justification légale du traitement. Vous pouvez le faire en avisant le responsable de la protection des renseignements personnels à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com, ou encore à l’adresse postale ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous (AVEC QUI COMMUNIQUER). La révocation de votre consentement n’aura aucune incidence sur la légitimité de notre utilisation de vos renseignements personnels avant ladite révocation. 
 • Si vous êtes un résident d’Afrique du Sud, vous avez le droit, en vertu de la Loi de 2013 sur la protection des renseignements personnels (Protection of Personal Information Act, « POPIA ») d’Afrique du Sud, de poser des questions ou de demander que certaines mesures soient prises concernant vos données personnelles. Ces demandes comprennent :
  • L’accès à vos renseignements personnels, et la correction ou la suppression de vos renseignements personnels, la restriction du traitement de vos renseignements personnels et le droit de vous opposer au traitement de vos renseignements personnels. Veuillez naviguer jusqu’au Formulaire de demande électronique IDEXX pour soumettre votre demande à IDEXX. Nous évaluerons la demande et prendrons toute mesure jugée nécessaire.
  • Vous pouvez révoquer, à tout moment, votre consentement aux activités de traitement pour lesquelles IDEXX doit obtenir votre consentement au titre de la justification légale du traitement. Vous pouvez le faire en avisant le responsable de la protection des renseignements personnels à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com, ou encore à l’adresse postale ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous (AVEC QUI COMMUNIQUER). La révocation de votre consentement n’aura aucune incidence sur la légitimité de notre utilisation de vos renseignements personnels avant ladite révocation. 
  • Déposer une plainte auprès de l’organisme de réglementation de l’information sud-africain.
 • Si vous résidez au Japon ou si IDEXX traite vos données personnelles dans le cadre de vos activités au Japon, vous avez le droit, en vertu de la loi japonaise de protection des données (Act on the Protection of Personal Information, « APPI »), de poser des questions ou de demander que certaines démarches soient effectuées concernant vos données personnelles. Ces demandes comprennent :
  • L’accès à vos données personnelles et leur rectification ou leur effacement, et le droit de s’opposer à leur traitement (droit de faire cesser l’utilisation) des données personnelles conservées qui peuvent servir à vous identifier. 
  • Vous pouvez le faire en avisant le responsable de la protection des renseignements personnels à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com ou encore à l’adresse postale ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous (AVEC QUI COMMUNIQUER). Nous évaluerons la demande et prendrons toute mesure jugée nécessaire. Des frais raisonnables basés sur les dépenses réelles peuvent être perçus au titre de la réponse aux demandes d’accès 
 • Si vous êtes un résident de la Chine, veuillez consulter la section « AVIS AUX RÉSIDENTS CHINOIS » de la présente Politique de confidentialité.
 • Si vous êtes un résident de Californie, veuillez consulter la section « AVIS AUX RÉSIDENTS DE CALIFORNIE » de la présente Politique de confidentialité.
 • Si vous êtes un résident du Nevada, veuillez consulter la section « AVIS AUX RÉSIDENTS DU NEVADA » de la présente Politique de confidentialité.
 • Si vous résidez ailleurs, vous pouvez disposer de droits similaires. Veuillez communiquer avec notre responsable de la protection des renseignements personnels à l’adresse chiefprivacyofficer@idexx.com, ou encore à l’adresse postale ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous.
 • Où que vous habitiez dans le monde, pour tout souci concernant notre traitement de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec notre responsable de la protection des renseignements personnels au moyen des coordonnées indiquées dans la présente Politique de confidentialité. Nous ouvrirons une enquête et tenterons de résoudre tous les soucis par référence aux principes contenus dans la présente Politique de confidentialité.

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels aux institutions, gouvernements, tribunaux, organismes ou autorités (y compris les organismes d’application de la loi) à qui nous sommes obligés de les divulguer légalement ou au besoin dans le but de protéger nos droits juridiques et ceux d’autres, ou pour prévenir tout dommage, ou conformément à vos directives.

Nous employons des mesures de protection matérielles, procédurales et techniques commercialement raisonnables pour décourager tout accès, destruction, utilisation, modification ou divulgation non autorisés de vos renseignements personnels. Nous commandons à nos employés de traiter ces renseignements en conformité avec la présente Politique de confidentialité, et tout mauvais usage de la part d’employés peut entraîner la prise de mesures disciplinaires.

Il se peut que nous devions parfois modifier la présente Politique de confidentialité afin de refléter des changements dans notre façon de recueillir et d’utiliser les renseignements personnels ou des modifications des lois, règlements et normes du secteur d’activité en matière de vie privée. Nous fournirons un préavis raisonnable de tout changement important apporté à la Politique de confidentialité, y compris par l’intermédiaire de liens publiés sur les sites Web d’IDEXX. 

N’hésitez pas à communiquer avec notre responsable de la protection des renseignements personnels aux numéros et adresses indiqués ci-dessous pour toute question sur notre Politique de confidentialité ou concernant l’utilisation de vos renseignements personnels : 

 • Adresse électronique : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Téléphone : 1 888 557-6518
 • Adresse postale : IDEXX Laboratories, Inc., à l’attention de : Chef de la protection des renseignements personnels, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, États-Unis

Si vous résidez dans l’Union européenne, dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse : 

 • Adresse électronique : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Adresse postale : IDEXX Europe B.V., à l’attention de : Chef de la protection des renseignements personnels, Scorpius 60, Immeuble F, 2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

 

IDEXX a également nommé un « Administrateur de la sécurité des données – Allemagne » pour ses entités allemandes : Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) et IDEXX GmbH (Kornwestheim). . 

 • Adresse de courriel : GermanyDPO@idexx.com
 • Adresse postale : IDEXX Europe B.V., à l’attention de : Administrateur de la sécurité des données – Allemagne, Scorpius 60, Immeuble F, 2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

 

Notre responsable de la protection de la vie privée agit actuellement en qualité de « Responsable de la protection des données au Brésil ». 

 • Adresse électronique : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Adresse postale : IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., à l’attention de : Responsable de la protection de la vie privée/Brésil DPO – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1o andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brésil - CEP 04538-133

 

IDEXX a également nommé un « Responsable de l’information » et des « Responsables de l’information adjoints » pour son entité sud-africaine : IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • Adresse électronique : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Adresse postale : Postnet Suite 465, sac privé X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, à l’attention de : Responsable de l’information adjoint-Afrique du Sud

IDEXX Globale Datenschutzrichtlinie

Letzte Aktualisierung: 15. September 2023

EINFÜHRUNG

Das Unternehmen IDEXX respektiert Ihre Privatsphäre. In der folgenden Datenschutzrichtlinie („Datenschutzrichtlinie“) wird erläutert, was Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns wissen sollten, falls Sie eines von Folgendem in Bezug auf IDEXX sind:

 • Kunde
 • Potentieller Kunde, der mehr über IDEXX erfahren möchte
 • Website-Besucher
 • Anbieter
 • Vertriebshändler
 • Haustierbesitzer
 • Oder ein gegenwärtiger oder potentieller Partner von IDEXX, wenn unsere geschäftlichen Interaktionen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beinhalten

Was sind „personenbezogene Daten“? Dies sind sämtliche Informationen und Daten, die sich auf eine identifizierte und identifizierbare lebende Person beziehen.
In der vorliegenden Datenschutzrichtlinie haben die Ausdrücke „personenbezogene Informationen“ und „personenbezogene Daten“ die gleiche Bedeutung.

Diese Datenschutzrichtlinie bezieht sich auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Unternehmen IDEXX Laboratories, Inc., und dessen Partner- und Zweigunternehmen („IDEXX“) und ist für alle Mitglieder der Firmengruppe IDEXX rechtlich bindend.  Eine Liste der IDEXX-Firmen finden Sie hier.

Ich bin ein Mitarbeiter von IDEXX, bei welcher Stelle kann ich mehr zur Verarbeitung
meiner personenbezogene Daten erfahren? 
Sämtliche Mitarbeiter von IDEXX können über die internen Kommunikationskanäle von IDEXX auf die Erklärung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Mitarbeitern zugreifen.

Um mehr zu einem spezifischen Thema in dieser Datenschutzrichtlinie zu erfahren, klicken Sie bitte, um den Text zu erweitern.

Welche Daten erheben wir? 

 • Von Ihnen für die Lieferung der von Ihnen angeforderten Dienstleistungen, Geräte und Zubehörteile vorgelegte personenbezogene Daten wie Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Ihre IP-Adresse (falls für die Dienstleistungen benötigt) und andere benötigte Kontaktangaben.
 • Von Ihnen hinsichtlich Ihrer Zahlungen vorgelegte personenbezogene Daten wie Kreditkartennummer, Verifizierungsnummer, Bankkontodaten. 
 • Von Ihnen über IDEXX Online Orders vorgelegte personenbezogene Daten wie Kundenregistrierungsdaten (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Land) und Anmeldedaten (E-Mail-Adresse, Benutzername und Kennungsphrase).
 • Von Ihnen über unsere Mobilgeräteapplikation VetConnect® Plus vorgelegte personenbezogene Daten, wenn Sie diese Applikation herunterladen, einschließlich Kontaktangaben. 
 • Personenbezogene Daten, die von der MobilgeräteapplikationVetConnect® Plus erfasst werden, falls Sie diese Applikation herunterladen und nutzen wollen, einschließlich Daten zu Ihren Transaktionen mit uns, Aufzeichnungen von Kontoaktivitäten (einschließlich Käufen von verschiedenen Produkten und Diensten), Daten zu Ihrem Mobilgerät, um das korrekte Arbeiten Ihrer Mobilgeräteapplikation sicherzustellen (einschließlich Typ des genutzten Mobilgeräts, ID des Applikationsanbieters, Betriebssystem Ihres Mobilgeräts, Angaben dazu, ob die Beschränkungen zu Betriebssystemen umgangen wurden, Menge des freien Speicherplatzes auf Ihrem Gerät und Informationen dazu, wie Sie unsere Mobilgeräteapplikation nutzen). 
 • Personenbezogene Daten, die von einer Verbraucherauskunftei in Verbindung mit Ihrem Antrag auf Kredit erfasst werden, wozu eventuell Konto- und/oder Verbraucherkreditdaten gehören können. 
 • Personenbezogene Daten, die von unseren Vertriebshändlern/Großhändlern/Wiederverkäufern eingeholt werden, wenn Sie über diese Geräte und Zubehör anfordern. 
 • Gilt nur für Vertriebshändler - Personenbezogene Daten, die von Ihnen vorgelegt werden, wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Stellenbezeichnung/-titel und Geschäftsadresse, wenn sie an unserem IDEXX-Compliance-Audit von Vertriebshändlern teilnehmen.
 • Gilt nur für Vertriebshändler - Personenbezogene Daten, die von unseren Drittdienstleistern für die Due-Diligence-Prüfung eingeholt werden, einschließlich Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Stellenbezeichnung/-titel, Geschäftsadresse, Lebenslauf (CV), bisherige Anstellungen, staatliche Ausweisdaten (wie Reisepassnummer) und, sofern gesetzlich zulässig, Angaben zu Vorstrafen. 

 

Warum erheben wir diese Daten?

 • Um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, wenn Sie Waren und Dienstleistungen von IDEXX bestellen.
 • Um die Zahlung von Beträgen zu organisieren und zu bearbeiten, die Sie bezüglich Bestellungen und mit IDEXX geschlossenen Verträgen schulden.
 • Zur Durchsetzung und Verteidigung der gesetzlichen Rechte von IDEXX,
 • Um unsere Produkte und Dienste für unsere Kunden zu verbessern.
 • Um unsere Kundenbetreuungs- und Qualitätsleistungen zu verbessern.

Zu den gewöhnlichen Kundenbetreuungsaktivitäten gehören: 
- Aufzeichnung von Telefongesprächen für Schulungs- und Qualitätszwecke, die von Ihnen an uns gerichtet werden, sofern nach lokalem Recht gestattet
- Erstellung von Vorfalls-Logs zur Unterstützung von Serviceproblemen
- Senden von freiwillig zu durchlaufenden Befragungen zur Kundenbetreuung an Sie

 • Zur Verwaltung und Verbesserung unserer Mobilgeräteapplikationen. 
 • Zur Verwaltung von Kundenloyalitätsprogrammen von IDEXX.  
 • Um sicherzustellen, dass unsere Geschäftspartner den Due-Diligence- und Audit-Prozess als Teil des Programms zur Verhinderung von Korruption und Bestechung von IDEXX absolvieren.

 

Was ist unsere rechtliche Begründung für die Verarbeitung?

„Rechtliche Begründung“ heißt, dass IDEXX einen spezifischen rechtmäßigen Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben muss.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Basis der folgenden rechtmäßigen Gründe:

 • Die Verarbeitung ist notwendig zur Erfüllung eines Vertrags, den wir mit Ihnen geschlossen haben, oder um spezifische Maßnahmen zu ergreifen, bevor wir einen Vertrag mit Ihnen schließen.

Beispielsweise verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Erfüllung eines Vertrags wenn wir die folgenden routinemäßigen Geschäftsvorgänge durchführen, mit Hilfe derer wir Ihre Bestellung erfüllen und Waren und Dienstleistungen von Weltruf für Sie bereitstellen können:

-Bestellungseingabe, 
-Einrichtung von Kundenstammdaten,
-Preisfestlegung,
-Produktversand,
-Fakturierung,
-Erfüllung unserer Garantieverpflichtungen,
-Reparatur-, Instandhaltungs- und Instrumentenservice,
-Eintreibung von Betriebseigentum.

 • Die Verarbeitung ist notwendig, um unsere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen.
 • Die Verarbeitung ist notwendig, um die berechtigten Interessen von IDEXX wahrzunehmen, vorausgesetzt dies bedeutet keine unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz.

Beispielsweise verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen ohne unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz wenn IDEXX Animana, VetConnect PLUS® oder SmartService™ die uns von Ihnen vorgelegten Daten dazu nutzen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu prognostizieren, um Aufschluss darüber zu erhalten, was Tierarztpraxen im Allgemeinen zugute kommen wird und um professionelle Dienste und medizinische Schulungen für die Tierarztbranche bereitzustellen.

IDEXX nutzt nur aggregierte Daten, mit denen Sie nicht direkt identifiziert werden können. IDEXX anonymisiert diese Daten als zusätzliche Maßnahme zum Schutz Ihrer Privatsphäre.  

 

Wer sonst könnte diese Daten erhalten? 

 • Ihre personenbezogenen Daten werden nur von Personen verarbeitet, die für und im Auftrag der IDEXX Firmengruppe arbeiten, für den Zugriff auf diese Daten einen spezifischen Kenntnisbedarf haben und die Verarbeitung für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke ausführen.
 • Wenn IDEXX Drittdienstleister mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beauftragt, verarbeiten diese Ihre personenbezogenen Daten nur nach Ihren Anweisungen und wir schließen mit diesen Drittdienstleistern angemessene Datenverarbeiterverträge ab.
 • IDEXX gibt Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist (unter anderem an externe/staatliche Stellen) oder insofern dies angemessenerweise bei vertrauenswürdigen Dritten notwendig ist, die uns helfen, Ihre Bestellungen oder Verträge mit IDEXX zu erfüllen oder zu verwalten.

Zum Beispiel arbeiten wir mit Drittdienstleistern, die SaaS-Lösungen („Software as a Service“) oder Hosting-Dienste anbieten. Wir beschäftigen auch IT-Dienstleister, die technische Unterstützung bieten, um den Betrieb unserer Systeme sicher und stabil abzuwickeln. Wir beschäftigen auch Drittdienstleister, die Due-Diligence-Dienste anbieten, um das Programm zur Verhinderung von Korruption und Bestechung von IDEXX zu unterstützen. 

Wenn Sie Produkte oder Dienste über „IDEXX Online Orders“ (Online-Bestellungen) kaufen, werden die Kreditkartendaten, die Sie über IDEXX Online Orders eingeben, wie Name, Adresse, Kreditkartennummer und Verifizierungsnummer, direkt an einen externen Zahlungsverarbeiter weitergegeben. IDEXX speichert und bewahrt keine Kreditkartendaten auf, die über IDEXX Online Orders vorgelegt werden. Wenn Sie als Zahlungsweise das Lastschrifteinzugsverfahren wählen, gibt IDEXX bestimmte personenbezogene Daten an Ihr Finanzinstitut weiter, um die Zahlung abzuwickeln. 

 • IDEXX kann personenbezogene Daten auch an vertrauenswürdige Dritte weitergeben, um Ihnen auf Wunsch bestimmte Angebote unterbreiten und Dienste für Sie erbringen zu können, wie etwa Ihnen zu ermöglichen, eine Zahlungsmethode eines Zahlungsdienstleisters in unsere IDEXX-Praxismanagementsysteme aufzunehmen. Diese Parteien dürfen auf Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur zu diesem beschränkten Zweck auf der Basis eines schriftlichen Vertrags zugreifen, der den beschränkten Zweck und die Rechtsgrundlage angibt.

Welche Daten erheben wir?

 • Personenbezogene Daten, die von Ihnen vorgelegt werden, um alle Vorgänge in Verbindung mit der Bereitstellung von Laboruntersuchungs- und internen Arzneimittelberatungsdiensten durchzuführen, wie Vorname, Nachname, Titel, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse und andere benötigte Kontaktangaben.
 • Von Ihnen hinsichtlich Ihrer Zahlungen vorgelegte personenbezogene Daten wie Angaben zur Bankverbindung oder Postanschrift, Nummer der Transaktion, Schecknummer, Kreditkartennummer, Verifizierungsnummer, Bankkontodaten. 
 • Von Ihnen über IDEXX „Online Order“-Formulare vorgelegte personenbezogene Daten wie Angaben zur Praxis, Adresse, E-Mail, IDEXX Tierarztschlüssel, Name von Halter und Patient.
 • Personenbezogene Daten, die von einer Verbraucherauskunftei in Verbindung mit Ihrem Antrag auf Kredit erfasst werden, wozu eventuell Konto- und/oder Verbraucherkreditdaten gehören können. 
 • Personenbezogene Daten, die von Ihrem Tierarzt/Ihrer Klinik erhoben werden, falls Sie ein Haustierhalter sind, der eine direkte Rechnungsstellung von IDEXX wünscht. 

 

Warum erheben wir diese Daten?

 • Um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, wenn Sie Waren und Dienstleistungen von IDEXX bestellen.

Diese routinemäßigen geschäftlichen Verpflichtungen sind:
-Bestellungseingabe,
-Einrichtung von Kundenstammdaten,
-Bestellungserfüllung (Probenabholungen),

 • Verwaltung unserer Laborbetriebsabläufe.
 • Um die Zahlung von Beträgen zu organisieren und zu bearbeiten, die Sie bezüglich Bestellungen und mit IDEXX geschlossenen Verträgen schulden.

Diese routinemäßigen geschäftlichen Betriebsabläufe sind:
-Preisfestlegung,
-Fakturierung,
-Kredit und Abholungen,
-Finanzbuchhaltung, 

 • Verbesserung unserer Labordienste.

Beispielsweise Aufzeichnung von Telefongesprächen für Schulungszwecke, die von Ihnen an uns gerichtet werden, sofern nach lokalem Recht gestattet

 • Um nach Ihren Anweisungen an Ihren Tierarzt/Ihre Klinik die direkte Rechnungsstellung einzuleiten.
 • zur Durchsetzung und Verteidigung der gesetzlichen Rechte von IDEXX,

 

Was ist unsere rechtliche Begründung für die Verarbeitung?

„Rechtliche Begründung“ heißt, dass IDEXX einen spezifischen rechtmäßigen Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben muss.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Basis eines der folgenden rechtmäßigen Gründe:

 • Die Verarbeitung ist notwendig zur Erfüllung eines Vertrags, den wir mit Ihnen geschlossen haben, oder um spezifische Maßnahmen zu ergreifen, bevor wir einen Vertrag mit Ihnen schließen.
 • Die Verarbeitung ist notwendig, um unsere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen.
 • Die Verarbeitung ist notwendig, um die berechtigten Interessen von IDEXX wahrzunehmen, vorausgesetzt dies bedeutet keine unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz. 

Beispielsweise verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen ohne unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz, wenn wir die uns von Ihnen vorgelegten Daten innerhalb der routinemäßigen Verarbeitungsaktivitäten unseres Referenzlaborgeschäfts nutzen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu prognostizieren, um Aufschluss darüber zu erhalten, was Tierarztpraxen im Allgemeinen zugute kommen wird, und um professionelle Dienste und medizinische Schulungen für die Tierarztbranche bereitzustellen.

IDEXX nutzt nur aggregierte Daten, mit denen Sie nicht direkt identifiziert werden können. IDEXX anonymisiert diese Daten als zusätzliche Maßnahme zum Schutz Ihrer Privatsphäre.  

 

Wer sonst könnte diese Daten erhalten?

 • Ihre personenbezogenen Daten werden nur von Personen verarbeitet, die für und im Auftrag der IDEXX Firmengruppe arbeiten, für den Zugriff auf diese Daten einen spezifischen Kenntnisbedarf haben und die Verarbeitung für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke ausführen.
 • Wenn IDEXX Drittdienstleister mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beauftragt, verarbeiten diese Ihre personenbezogenen Daten nur nach Ihren Anweisungen und wir schließen mit diesen Drittdienstleistern angemessene Datenverarbeitungsverträge ab.
 • IDEXX gibt Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist (unter anderem an externe/staatliche Stellen) oder insofern dies angemessenerweise bei vertrauenswürdigen Dritten notwendig ist, die uns helfen, Ihre Bestellungen oder Verträge mit IDEXX zu erfüllen oder zu verwalten. 

Zum Beispiel arbeiten wir mit Drittdienstleistern, die Hosting-Dienste für Ergebnisdaten von Kunden anbieten. Wir beschäftigen auch IT-Dienstleister, die technische Unterstützung bieten, um den stabilen Betrieb unserer Systeme zu überwachen.

Wenn Sie Produkte oder Dienste über „IDEXX Online Orders“ (Online-Bestellungen) kaufen, werden die Kreditkartendaten, die Sie über IDEXX Online Orders eingeben, wie Name, Adresse, Kreditkartennummer und Verifizierungsnummer, direkt an einen externen Zahlungsverarbeiter weitergegeben. IDEXX speichert und bewahrt keine Kreditkartendaten auf, die über IDEXX Online Orders vorgelegt werden.

 • Wenn Sie als Zahlungsweise das Lastschrifteinzugsverfahren wählen, gibt IDEXX bestimmte personenbezogene Daten an Ihr Finanzinstitut weiter, um die Zahlung abzuwickeln. 

Welche Daten erheben wir?

 • Personenbezogene Daten, die Sie während des Kaufs oder der Lizenzierung von Produkten/Dienstleistungen oder Geräten von IDEXX und/oder bei der Anforderung von Labordiensten vorlegen.
 • Personenbezogene Daten, die Sie vorlegen, wenn Sie sich für ein IDEXX Live Event, eine Konferenz, Tombolas und/oder Webinare registrieren, unter anderem während Einführungstreffen und -veranstaltungen vorgelegte Kontaktangaben wie etwa Informationen auf Geschäftskarten.
 • Personenbezogene Daten, die Sie vorlegen, wenn Sie sich für die Teilnahme an Online-Schulungen oder Lernplattformen wie dem IDEXX Learning Center registrieren.
 • Personenbezogene Daten, die Sie vorlegen, wenn Sie an unseren Marketingprogrammen oder Werbeaktionen teilnehmen, wie Name, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Informationen über Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation sowie andere Informationen, die für ein bestimmtes Programm oder eine Werbeaktion von IDEXX benötigt werden.
 • Personenbezogene Daten, die Sie vorlegen, wenn Sie an unseren Qualitätssicherungsgruppen, Kundenbefragungen oder Forschungsprojekten zu Markt-/Kundeninformationen teilnehmen. 
 • Gilt nur für wichtige Meinungsführer (Key Opinion Leaders, KOL) – Personenbezogene Daten, die Sie vorlegen, einschließlich Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Geschäftsbezeichnung/-position, Geschäftsadresse und Ausbildung/Qualifikationen.
 • Personenbezogene Daten, die über unsere Websites, Mobilgeräteapplikationen, elektronischen Newsletters, kommerziellen E-Mails oder verbundene Technologien erfasst oder darauf erzeugt werden.

Beispiele hierfür:
-Internet Protocol (IP) Adresse, die Ihrem Computer oder Netzwerk durch Ihren Internet-Dienstanbieter (ISP) zugeteilt wurde).
-Daten zu Ihrem Browsing-Verhalten auf unseren Websites einschließlich Daten zu Ihren Besuchen, zu den besuchten Seiten und zur Weise, in welcher Sie auf unseren Websites navigieren. 
-oOb Sie einen Newsletter oder eine kommerzielle E-Mail öffnen und welche Abschnitte Sie auswählen. Cookies sind kleine Textdateien, die von den von Ihnen besuchten Websites auf Ihrem Rechner oder Mobilgerät platziert werden.  Siehe hierzu auch  IDEXX Cookie Statement.

 • Personenbezogene Daten, die von anderen öffentlichen Quellen erfasst werden:
  • Personenbezogene Daten, die in öffentlich zugänglichen Zeitschriften für Tierärzte zur Verfügung stehen.
  • Personenbezogene Daten, die auf öffentlich zugänglichen Websites für Veterinärfachleute oder -verbände zur Verfügung stehen.
  • Personenbezogene Daten, die vom Handelsregister der Handelskammer erfasst werden.
  • Personenbezogene Daten, die auf öffentlich zugänglichen Social Media-Plattformen wie LinkedIn zur Verfügung stehen. 
  • Personenbezogene Daten, die auf öffentlich zugänglichen Social Media-Plattformen wie Facebook zur Verfügung stehen.  
    

Unsere IDEXX-Websites können Hyperlinks zu Websites von anderen Parteien und Social Media-Buttons enthalten. Wir würden Ihnen empfehlen, sich die Datenschutzrichtlinien und die Richtlinien zur Verwendung von Cookies auf diesen Websites/Social Media-Plattformen anzusehen, da IDEXX keine Kontrolle über deren Datenschutzrichtlinien hat. 

 

Warum erheben wir diese Daten?

 • Für das Kundenbeziehungsmanagement.

Ihre Kontaktdaten werden in unseren Systemen aufgezeichnet und können dazu genutzt werden, um Ihnen wichtige neueste Nachrichten zu unserem Unternehmen sowie die von Ihnen angeforderten Informationen zuzusenden, unter anderem Newsletters, Einladungen zu Veranstaltungen und Seminaren und sonstige angeforderte Informationen, mit Hilfe derer wir Ihnen bessere Schulungen und Dienste bieten können.

 • Für die interne Berichterstellung zur Marktperformanz von IDEXX und für Leistungsvergleichszwecke.
 • Für gezielte Marketingkampagnen im Zusammenhang mit unseren verschiedenen Geschäftsbereichen, wie z. B. Informationen für Sie über neue Produkte und Dienstleistungen, Werbeaktionen oder Markt-/Kundenumfragen.
 • Zur Analyse von Informationsrückmeldungen von Kunden, die aus Qualitätssicherungsgruppen, Kundenbefragungen oder Forschungsprojekten zu Markt-/Kundeninformationen bei uns eingehen.
 • Um unsere Produkte, Dienste und Websites zu verbessern.

 

Was ist unsere rechtliche Begründung für die Verarbeitung?

“Rechtliche Begründung“ heißt, dass IDEXX einen spezifischen rechtmäßigen Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben muss.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Basis eines der folgenden rechtmäßigen Gründe:

 • Die Verarbeitung ist notwendig zur Erfüllung eines Vertrags, den wir mit Ihnen geschlossen haben, oder um spezifische Maßnahmen zu ergreifen, bevor wir einen Vertrag mit Ihnen schließen.
 • Die Verarbeitung ist notwendig, um die berechtigten Interessen von IDEXX wahrzunehmen, vorausgesetzt dies bedeutet keine unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz. 
 • Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer ausdrücklich gegebenen Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für einen spezifischen Zweck wie unter anderem die Registrierung für unsere elektronischen Newsletters, Marketing-E-Mails, die Teilnahme an unseren Konferenzen und Webinaren und die Teilnahme an unseren Tombolas.
  •     Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.  Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel IHRE RECHTE in dieser Datenschutzrichtlinie.

 

Wer sonst könnte diese Daten erhalten? 

 • Ihre personenbezogenen Daten werden nur von Personen verarbeitet, die für und im Auftrag der IDEXX Firmengruppe arbeiten, für den Zugriff auf diese Daten einen spezifischen Kenntnisbedarf haben und die Verarbeitung für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke ausführen.
 • Wenn IDEXX Drittdienstleister mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beauftragt, verarbeiten diese Ihre personenbezogenen Daten nur nach Ihren Anweisungen und wir schließen mit diesen Drittdienstleistern angemessene Datenverarbeitungsverträge ab.
 • IDEXX gibt Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist (unter anderem an externe/staatliche Stellen) oder insofern dies angemessenerweise bei vertrauenswürdigen Dritten notwendig ist, die uns helfen, unsere Beziehung zu Ihnen als Kunde und unsere Marketingaktivitäten zu verwalten.  
   

Zum Beispiel arbeiten wir mit Drittdienstleistern, die SaaS-Lösungen („Software as a Service“) oder Hosting-Dienste anbieten. Wir arbeiten auch mit Dritten zusammen, die Dienste für uns erbringen, die mit Online-Newsletters, Postwurfsendungen und der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die über Web-Formulare auf unseren Websites vorgelegt werden, zusammenhängen.  Wir beschäftigen auch IT-Dienstleister, die technische Unterstützung bieten, um den Betrieb unserer Systeme sicher und stabil abzuwickeln. Wir arbeiten auch mit Drittdienstleistern zusammen, die IDEXX darin unterstützen, Marktforschungen und Forschungen zu Kundeninformationen zu betreiben.

 • IDEXX kann personenbezogene Daten auch an vertrauenswürdige Dritte weitergeben, um Ihnen bestimmte Angebote unterbreiten und Dienste für Sie erbringen zu können. Diese Parteien werden jedoch nur zu diesem beschränkten Zweck auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen und diese nutzen können. Die Weitergabe der Daten erfolgt auf Grundlage eines schriftlichen Vertrags, in dem der beschränkte Zweck der Verarbeitung und die rechtliche Grundlage für die Weitergabe im Einzelnen beschrieben ist, und ggf. mit Ihrer vorherigen Einwilligung.

Welche Daten erheben wir?  

 • Personenbezogene Daten, die von Ihnen vorgelegt werden, wenn Sie die IDEXX Ethik-Hotline anrufen oder ein Online-Formular über die IDEXX Ethik-Hotline vorlegen.  

 

Warum erheben wir diese Daten?

 • Um eine ethische Geschäftsumgebung zu unterstützen und bestimmte gesetzliche Pflichten zu erfüllen, die für alle börsennotierten Unternehmen in den USA gelten. 

 

Was ist unsere rechtliche Begründung für die Verarbeitung?

„Rechtliche Begründung“ heißt, dass IDEXX einen spezifischen rechtmäßigen Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben muss.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Basis eines der folgenden rechtmäßigen Gründe:

 • Die Verarbeitung ist notwendig, um die berechtigten Interessen von IDEXX wahrzunehmen, vorausgesetzt dies bedeutet keine unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz. 
 • Die Verarbeitung ist notwendig, um unsere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen.

 

Wer sonst könnte diese Daten erhalten? 

 • Wir beschäftigen eine Drittfirma, die das Hosting für das System für den E-Mail-Eingang und das Fallverwaltungssystem der IDEXX Ethik-Hotline betreibt. Wenn Sie einen Anruf an die IDEXX Ethik-Hotline tätigen, wird ein Spezialist Ihnen Fragen zu Ihrem Anliegen stellen. Der Spezialist wird die von Ihnen vorgebrachten Informationen auf einem sicheren System aufzeichnen und dann eine Mitteilung zur Informationsvorlage an ein befugtes Mitglied der Compliance-Abteilung von IDEXX senden. 

Welche Daten erheben wir?

Personenbezogene Daten, die Sie bei der Einreichung eines Online-Antrags bei der IDEXX-Stiftung über unser Fördermittelmanagementsystem angeben. 


Warum erheben wir diese Daten?

 • Um festzustellen, ob Ihr Antrag die Eignungskriterien der IDEXX-Stiftung erfüllt.
 • Für die Verwaltung von Fördermitteln.
 • Zur Anforderung der Beurteilung von Auswirkungen auf den gemeinnützigen Zweck nach Erhalt der Finanzierung.


Was ist unsere rechtliche Begründung für die Verarbeitung?

„Rechtliche Begründung“ heißt, dass IDEXX einen spezifischen rechtmäßigen Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben muss.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Basis eines der folgenden rechtmäßigen Gründe:

 • Die Verarbeitung ist notwendig, um die berechtigten Interessen von IDEXX wahrzunehmen, vorausgesetzt dies bedeutet keine unverhältnismäßige Einschränkung Ihres Rechts auf Datenschutz. 
 • Die Verarbeitung ist notwendig, um unsere gesetzlichen Pflichten zu erfüllen.


Wer sonst könnte diese Daten erhalten?

 • Ihre personenbezogenen Daten werden nur von Personen verarbeitet, die für und im Auftrag der IDEXX Firmengruppe arbeiten, für den Zugriff auf diese Daten einen spezifischen Kenntnisbedarf haben und die Verarbeitung für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke ausführen.
 • Wenn IDEXX Drittdienstleister mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beauftragt, verarbeiten diese Ihre personenbezogenen Daten nur nach Ihren Anweisungen und wir schließen mit diesen Drittdienstleistern angemessene Datenverarbeitungsverträge ab.
 • IDEXX gibt Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist (unter anderem an externe/staatliche Stellen) oder insofern dies angemessenerweise bei vertrauenswürdigen Dritten notwendig ist, die mit uns zusammenarbeiten, um unsere Förderaktivitäten zu verwalten oder zu leiten.  

Zum Beispiel beauftragte IDEXX einen externen Dienstleister, der SaaS-Lösungen (Software as a Service) und Hosting-Dienste zur Verwaltung des Fördermittelmanagementsystems der IDEXX-Stiftung anbietet.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als notwendig aufbewahren. Unsere Leitlinien sind die vorliegende Datenschutzrichtlinie, die internen Unterlagenaufbewahrungszeitpläne von IDEXX und die für uns geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Wir sind ein global agierendes Unternehmen und unser Hauptsitz befindet sich in den Vereinigten Staaten. Für die Betriebsfähigkeit unseres globales Unternehmens und für die Wahrnehmung der Interessen unserer Kunden müssen wir Ihre personenbezogenen Daten in unsere Niederlassungen und zu Dienstleistern, die jeweils in den USA, im EWR oder gelegentlich andernorts ansässig sind, übermitteln, wenn dies zur Erfüllung der Zwecke unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, erforderlich ist. 

Wir halten es für wichtig, ein ähnliches Maß an Schutz in Übereinstimmung mit den geltenden Vorgaben zu gewährleisten, falls wir Ihre personenbezogenen Daten in ein anderes Land übermitteln, und IDEXX trifft zusätzliche Maßnahmen, wenn dies für derartige Übermittlungen vorgeschrieben ist, wie insbesondere durch die Implementierung und Durchsetzung der sachdienlichen Standardvertragsklauseln.

Sie können gerne mit uns Kontakt aufnehmen, wenn Sie weitere Informationen zu den Maßnahmen erhalten wollen, die wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergriffen haben, soweit diese in ein anderes Land übermittelt werden. 

Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), Großbritanniens und der Schweiz: 

Die Länder im EWR, Großbritannien und die Schweiz verfügen über umfassende gesetzliche Vorschriften zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem EWR, aus Großbritannien und/oder aus der Schweiz in andere Länder übermitteln, sorgen wir für ein ähnliches Datenschutzniveau, und zwar auch dann, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten in Drittländer übermitteln, deren Gesetzgebung kein ähnliches Datenschutzniveau bietet wie etwa die Vereinigten Staaten. Für dieses Ziel greifen wir auf angemessene zusätzliche Garantien zurück, die mit den jeweils zutreffenden Vorgaben für die Übermittlung personenbezogener Daten aus dem EWR, aus Großbritannien und/oder aus der Schweiz in Drittländer, wie etwa den USA, im Einklang stehen.

Ein der Garantien für die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA war die Selbstzertifizierung gemäß dem Rahmenbestimmungen des EU-US- und des Swiss-US Privacy Shield.  

Die Firmen IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. und OPTI Medical Systems, Inc. haben, wie vom Handelsministerium der USA empfohlen, eine Selbstzertifizierung hinsichtlich der Erfüllung der Bestimmungen des EU-U.S.- und des Swiss-U.S. Privacy Shield-Rahmens durchgeführt. 

Bitte klicken Sie heir IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Notice, um die Hinweise von IDEXX zum Privacy Shield-Rahmen einzusehen.

Bitte beachten Sie, dass die Rahmenbestimmungen des EU-US und Swiss-US Privacy Shield nicht länger als geeignete Mechanismen für die Übermittlung personenbezogener Daten aus dem EWR, aus Großbritannien und/oder aus der Schweiz in Drittländer Geltung haben. Die Außerkraftsetzung dieser Rahmenbestimmungen befreit IDEXX nicht von den eigenen Verpflichtungen gemäß den Rahmenbestimmungen des EU-US und Swiss-US Privacy Shield, da diese Rahmenbestimmungen weiterhin Anwendung finden. IDEXX wird die Vorgaben dieser Privacy-Shield-Rahmenbestimmungen weiterhin im Einklang mit den vorstehenden Aussagen erfüllen.

Zusätzlich zu den Privacy-Shield-Rahmenbestimmungen sorgt IDEXX nunmehr für ergänzende Garantien für die Erfüllung der Vorgaben in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten aus dem EWR, aus Großbritannien und/oder aus der Schweiz in Drittländer, insbesondere durch Implementierung der geeigneten EU-Standardvertragsklauseln, die durch die Europäische Kommission genehmigt worden sind. 

Sie können gerne mit uns Kontakt aufnehmen, wenn Sie weitere Informationen zu den Maßnahmen erhalten wollen, die wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergriffen haben, soweit diese in ein Land außerhalb des EWR, Großbritanniens und/oder der Schweiz übermittelt werden.

Die Produkte und Dienste von IDEXX sind nicht für Personen gedacht, die das Alter von sechzehn (16) Jahren noch nicht erreicht haben, und wir erheben nicht wissentlich personenbezogene Daten von Kindern und verlangen und nutzen solche Daten auch nicht. Wenn uns bekannt wird, dass uns ein Kind unter 16 Jahren personenbezogene Daten vorgelegt hat, ergreifen wir Maßnahmen, um diese Daten so bald wie möglich zu löschen.

 • Wenn Sie im EWR oder in Großbritannien ansässig sind oder wenn IDEXX Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihren Tätigkeiten im EWR oder in Großbritannien verarbeitet, haben Sie gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO) oder der britischen General Data Protection Regulation (UK GDPR) das Recht, Fragen hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten zu stellen oder bestimmte Handlungen in Bezug auf diese Daten zu verlangen. Solche Anforderungen sind unter anderem folgende:
  • Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und Berichtigung oder Löschung dieser Daten, Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten.  Bitte gehen Sie zu  IDEXX E-Request Form , um Ihre Anfrage an IDEXX zu richten.  Wir werden Ihre Anfrage prüfen und bei Bedarf angemessene Maßnahmen ergreifen.
  • Recht zum jederzeitigen Widerrufen Ihrer Einwilligung für diejenigen Verarbeitungsvorgänge, in Bezug auf die sich das Unternehmen IDEXX auf Ihre persönliche Einwilligung als rechtliche Begründung der Verarbeitung stützt. Sie können dies tun, indem Sie eine Mitteilung an den Chief Privacy Officer (leitenden Datenschutzbeauftragten) unter chiefprivacyofficer@idexx.com unter einer der nachstehend angegebenen Adressen oder Telefonnummern (KONTAKTSTELLEN) übermitteln. Falls Sie Ihre Einwilligung widerrufen, bleibt die Rechtmäßigkeit der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns vor diesem Widerruf hiervon unberührt.
  • Einreichen einer Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde oder bei der Datenschutzbehörde in Ihrem eigenen Land.
 • Wenn Sie in Brasilien ansässig sind oder wenn IDEXX Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihren Tätigkeiten in Brasilien verarbeitet, haben Sie gemäß dem Lei Geral de Proteção de Dado (LGPD – das brasilianische Datenschutzgesetz) das Recht, Fragen hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten zu stellen oder bestimmte Handlungen in Bezug auf diese Daten zu verlangen. Solche Anforderungen sind unter anderem folgende:
  • Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und Berichtigung oder Löschung dieser Daten, Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten.  Rufen Sie bitte das E-Formular für Anfragen von IDEXX, auf, um Ihre Anfrage an IDEXX zu richten.  Wir werden Ihre Anfrage prüfen und bei Bedarf angemessene Maßnahmen ergreifen.
  • Recht zum jederzeitigen Widerrufen Ihrer Einwilligung für diejenigen Verarbeitungsvorgänge, in Bezug auf die sich das Unternehmen IDEXX auf Ihre persönliche Einwilligung als rechtliche Begründung der Verarbeitung stützt. Sie können dies tun, indem Sie eine Mitteilung an den Chief Privacy Officer (leitenden Datenschutzbeauftragten) unter chiefprivacyofficer@idexx.com oder unter einer der nachstehend angegebenen Adressen oder Telefonnummern (KONTAKTSTELLEN) übermitteln. Falls Sie Ihre Einwilligung widerrufen, bleibt die Rechtmäßigkeit der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns vor diesem Widerruf hiervon unberührt. 
 • Wenn Sie in Südafrika ansässig sind, haben Sie gemäß dem südafrikanischen Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten von 2013 (POPIA) das Recht, Fragen zu Ihren personenbezogenen Daten zu stellen oder bestimmte Handlungen in Bezug auf diese Daten zu verlangen. Solche Anforderungen sind unter anderem folgende:
  • Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und Berichtigung oder Löschung dieser Daten sowie das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die Verarbeitung einzuschränken.  Rufen Sie bitte das E-Formular für Anfragen von IDEXX auf, um Ihre Anfrage an IDEXX zu richten.  Wir werden Ihre Anfrage prüfen und bei Bedarf angemessene Maßnahmen ergreifen.
  • Recht zum jederzeitigen Widerrufen Ihrer Einwilligung für diejenigen Verarbeitungsvorgänge, in Bezug auf die sich das Unternehmen IDEXX auf Ihre persönliche Einwilligung als rechtliche Begründung der Verarbeitung stützt. Sie können dies tun, indem Sie eine Mitteilung an den Chief Privacy Officer (leitenden Datenschutzbeauftragten) unter chiefprivacyofficer@idexx.com oder unter einer der nachstehend angegebenen Adressen oder Telefonnummern (KONTAKTSTELLEN) übermitteln. Falls Sie Ihre Einwilligung widerrufen, bleibt die Rechtmäßigkeit der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns vor diesem Widerruf hiervon unberührt. 
  • Beschwerde bei der südafrikanischen Datenaufsichtsbehörde einreichen.
 • Wenn Sie in Japan ansässig sind oder wenn IDEXX Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihren Tätigkeiten in Japan verarbeitet, haben Sie gemäß dem japanischen Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (APPI) das Recht, Fragen hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten zu stellen oder bestimmte Handlungen in Bezug auf diese Daten zu verlangen. Solche Anforderungen sind unter anderem folgende:
  • Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und Berichtigung oder Löschung dieser Daten und das Recht, der Verarbeitung von aufbewahrten personenbezogenen Daten, die Sie identifizieren können, zu widersprechen (Recht auf Einstellung der Verwendung).  
  • Sie können dies tun, indem Sie eine Mitteilung an den Chief Privacy Officer (leitenden Datenschutzbeauftragten) unter chiefprivacyofficer@idexx.com oder unter einer der nachstehend angegebenen Adressen oder Telefonnummern (KONTAKTSTELLEN) übermitteln. Wir werden Ihre Anfrage prüfen und bei Bedarf angemessene Maßnahmen ergreifen. Eine angemessene Gebühr unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten kann bei der Beantwortung von Zugriffsanfragen erhoben werden.  
 • Wenn Sie in China ansässig sind, lesen Sie bitte den Abschnitt „HINWEIS FÜR EINWOHNER VON CHINA“ dieser Datenschutzrichtlinie.
 • Wenn Sie in Kalifornien wohnhaft sind, lesen Sie bitte den Abschnitt „HINWEIS FÜR EINWOHNER KALIFORNIENS“ dieser Datenschutzrichtlinie.
 • Wenn Sie in Nevada ansässig sind, lesen Sie bitte den Abschnitt „HINWEIS FÜR EINWOHNER VON NEVADA“ dieser Datenschutzrichtlinie.
 • Falls Sie an einem anderen Ort ansässig sind, haben Sie eventuell ähnliche Rechte. Bitte kontaktieren Sie unseren Chief Privacy Officer (leitenden Datenschutzbeauftragten) unter  chiefprivacyofficer@idexx.com oder einer der nachstehend angegebenen Adressen oder Telefonnummern.
 • Unabhängig von Ihrem jeweiligen Standort in der Welt sollten Sie sich bei Bedenken hinsichtlich der Nutzung und/oder Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten durch uns an unseren Chief Privacy Officer unter den in dieser Datenschutzrichtlinie aufgeführten Kontaktdaten wenden. Wir werden alle Anliegen und Bedenken untersuchen und versuchen, auf Grundlage der in dieser Datenschutzrichtlinie enthaltenen Grundsätze Ihre Bedenken auszuräumen.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten sämtlichen Institutionen, Regierungen, Gerichten, Behörden oder Stellen offenlegen (einschließlich Strafverfolgungsbehörden), denen wir diese Daten dem Gesetz nach offenlegen müssen, oder, wenn dies notwendig ist, um unsere gesetzlichen Rechte oder die Rechte von anderen zu schützen oder um Schaden zu verhindern oder um Ihren eigenen Anweisungen zu folgen.

Wir ergreifen alle wirtschaftlich vertretbaren physischen, verfahrenstechnischen und technischen Schutzmaßnahmen, um den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten durch unbefugte Personen und deren Zerstörung, Nutzung, Änderung und Offenlegung zu verhindern. Wir weisen unsere Mitarbeiter an, dass Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie zu handhaben sind und dass bei Missbrauch von Daten eventuell disziplinarische Maßnahmen eingeleitet werden können.

Es kann gelegentlich erforderlich sein, diese Richtlinie zu ändern, um Änderungen in Bezug auf die Art und Weise, wie wir personenbezogene Daten erheben und verwenden, oder um Änderungen in den mit dem Datenschutz verbundenen Gesetzen, Vorschriften und Branchenstandards Rechnung zu tragen. Wir werden Sie rechtzeitig über wesentliche Änderungen in dieser Datenschutzrichtlinie informieren, unter anderem über Links auf den IDEXX-Websites. 

Sie können gerne mit unserem Chief Privacy Officer (leitenden Datenschutzbeauftragten) unter den nachstehend angegebenen Telefonnummern und Adressen Kontakt aufnehmen, wenn Sie Fragen zu unserer Datenschutzrichtlinie oder zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben: 

 • E-Mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Telefon: 1-888-557-6518
 • Postalisch: IDEXX Laboratories Inc., Attention: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, USA.
   

 

Falls sich Ihr Standort in der europäischen Union, im europäischen Wirtschaftsraum, in Großbritannien oder in der Schweiz befindet:

 • E-Mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Postalisch: IDEXX Europe B.V., Attention: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Niederlande

 

IDEXX hat auch einen „Datenschutzbeauftragten – Deutschland“ für die juristischen Personen des Unternehmens in Deutschland eingesetzt: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) und IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • E-Mail: GermanyDPO@idexx.com 
 • Postalisch: IDEXX Europe B.V., Attention: Datenschutzbeauftragter – Deutschland, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Niederlande


Unser Chief Privacy Officer fungiert derzeit als „brasilianischer Datenschutzbeauftragter“.  

 • E-Mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Postalisch: IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., Attention: Chief Privacy Officer/Brasilien DPO – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1º andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasilien - CEP 04538-133


IDEXX hat außerdem einen „Informationsbeauftragten“ und „Stellvertretende Informationsbeauftragte“ für unser südafrikanisches Unternehmen benannt: IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • E-Mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Postanschrift: Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, Attention: Stellvertretender Informationsbeauftragter-Südafrika
   

Informativa sulla privacy globale di IDEXX

Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2023

INTRODUZIONE

IDEXX rispetta la vostra privacy. La presente Informativa sulla privacy di IDEXX (“Informativa sulla privacy”) vi fornisce tutte le informazioni che dovete conoscere circa l’elaborazione da parte nostra dei vostri dati personali se siete:

 • Cliente
 • Potenziale cliente che desidera ulteriori informazioni su IDEXX
 • Visitatore del sito web
 • Fornitore
 • Distributore
 • Proprietario di un animale da compagnia
 • O qualsiasi altro partner effettivo o potenziale di IDEXX, le cui interazioni commerciali con noi prevedono Il trattamento dei vostri dati personali

Che cosa sono i “dati personali”?
Tutte le informazioni che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile. In questa Informativa sulla privacy, i termini “dati personali” e “informazioni personali” hanno lo stesso significato.

Questa Informativa sulla privacy si applica all’elaborazione dei vostri dati personali da parte di IDEXX Laboratories, Inc., delle sue consociate o filiali (“IDEXX”), ed è vincolante per tutte le società del gruppo IDEXX. Qui potete trovare un elenco delle società IDEXX.

Sono un dipendente IDEXX, dove posso trovare delle informazioni relative al trattamento dei miei dati personali?
Tutti i dipendenti IDEXX hanno accesso all’Informativa sulle elaborazioni delle informazioni del dipendente attraverso i canali di comunicazione interni di IDEXX.

Per leggere un argomento specifico di questa Informativa sulla privacy, fare clic per ampliare il testo.

Quali informazioni raccogliamo?

 • Informazioni personali da voi fornite per fornire i servizi, le apparecchiature e gli accessori da voi richiesti, tra cui nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, indirizzo IP (ove necessario per i servizi) e altre informazioni di contatto necessarie.
 • Informazioni personali da voi fornite, come informazioni di pagamento quali numero di carta di credito, codice di verifica, coordinate bancarie.
 • Informazioni personali da voi fornite mediante IDEXX Online Orders tra cui quelle per la registrazione del cliente (nome, cognome, indirizzo e-mail, Paese) e dati di accesso (indirizzo e-mail, nome utente e passphrase).
 • Informazioni personali da voi fornite attraverso la nostra applicazione mobile VetConnect® Plus, se scegliete di scaricare e utilizzare questa applicazione inserendo le informazioni di contatto.
 • Informazioni personali da voi fornite attraverso la nostra applicazione mobile VetConnect® Plus, se scegliete di scaricare e utilizzare questa applicazione inserendo le informazioni sulle vostre transazioni con noi, le registrazioni di attività dell’account (compresi gli acquisti di vari prodotti e servizi), le informazioni relative al vostro dispositivo mobile, per garantire il funzionamento corretto della nostra applicazione mobile (tra cui il tipo di dispositivo mobile da voi utilizzato, l’ID del fornitore dell’applicazione, il sistema operativo del vostro dispositivo mobile, se le restrizioni del sistema operativo sono state superate, lo spazio di archiviazione libero sul dispositivo e le informazioni sul modo in cui utilizzate l’applicazione mobile).
 • Informazioni personali ricevute da un’agenzia di statistiche sui consumatori in relazione alla richiesta di credito dell’utente, le quali possono comprendere informazioni sull’account e/o sul credito del consumatore.
 • Informazioni personali ottenute dai nostri distributori/grossisti/rivenditori quando richiedete apparecchiature e accessori rivolgendovi a loro.
 • Applicabile esclusivamente ai distributori: informazioni personali da voi fornite, tra cui nome, cognome, indirizzo e-mail, data di nascita, posizione lavorativa/figura professionale, indirizzo aziendale, quando partecipate alla nostra procedura di revisione dei distributori da parte dell’ufficio Conformità di IDEXX.
 • Applicabile esclusivamente ai distributori: informazioni personali ottenute dai nostri fornitori terzi di controlli di due diligence, tra cui nome, cognome, indirizzo e-mail, data di nascita, posizione lavorativa/figura professionale, indirizzo aziendale, CV, storia lavorativa, dati di identificazione nazionali (come numero del passaporto) e condanne penali laddove consentito dalla legge locale.

 

Perché raccogliamo le informazioni personali?

 • Per adempiere ai nostri obblighi contrattuali con voi quando ordinate beni e servizi di IDEXX.
 • Per disporre ed elaborare dei pagamenti da parte vostra in relazione a ordini o contratti effettuati con IDEXX.
 • Per promuovere o difendere diritti giuridici di IDEXX.
 • Per migliorare i nostri prodotti e servizi per i nostri clienti.
 • Per migliorare i nostri servizi di assistenza clienti e di qualità.

Tra le normali attività di assistenza clienti in cui vengono utilizzati i dati personali vi sono:
- Registrazione delle vostre chiamate dirette a noi per scopi di formazione e qualità, laddove consentito della legge locale
- Creazione di registri degli eventi a supporto dei problemi di assistenza
- Invio di sondaggi a partecipazione volontaria riguardanti l’assistenza clienti

 • Per gestire e migliorare le nostre applicazioni mobili.
 • Per gestire i programmi fedeltà per i clienti IDEXX.
 • Per assicurarci che i nostri partner aziendali completino il processo di due diligence e di verifica nell’ambito del Programma anticorruzione di IDEXX.

 

Qual è la nostra motivazione giuridica per l’elaborazione delle informazioni?

Con “motivazione giuridica” si intende che IDEXX deve avere un motivo legittimo specifico per effettuare l’elaborazione delle vostre informazioni personali.

Elaboriamo le vostre informazioni personali sulla base di uno dei seguenti motivi legittimi:

 • Il trattamento è necessaria per l’esecuzione di un contratto stipulato con voi o all’adozione di misure specifiche prima di stipularne uno.

Tra gli esempi di elaborazioni delle vostre informazioni personali basate sulla necessità di esecuzione di un contratto, ad esempio, vi sono lo svolgimento delle seguenti pratiche aziendali di routine che ci consentono di evadere i vostri ordini e fornirvi beni e servizi di prima classe:
-Registrazione dell’ordine
-Configurazione anagrafe clienti
-Prezzi
-Spedizione del prodotto
-Fatturazione
-Esecuzione dei nostri obblighi di garanzia
-Riparazione, manutenzione e assistenza
-Recupero dei beni

 • Il trattamento è necessario per adempiere ai nostri obblighi giuridici.
 • Il trattamento è necessario per soddisfare gli interessi legittimi di IDEXX e non viola sproporzionatamente la vostra privacy.

Un esempio del trattamento delle vostre informazioni personali allo scopo di soddisfare un nostro legittimo interesse, senza violare sproporzionatamente la vostra privacy, è rappresentato dai casi in cui IDEXX Animana, VetConnect PLUS® o SmartService™ utilizzano i dati da voi forniti per anticipare le esigenze dei nostri clienti, ottenere informazioni che andranno a vantaggio della pratica veterinaria in generale e fornire servizi professionali e di formazione medica per il settore veterinario.

IDEXX utilizza solamente dati in forma aggregata che non vi identificano direttamente. IDEXX rende i dati completamente anonimi come ulteriore misura di tutela della vostra privacy.

 

Chi altri può ricevere queste informazioni?

 • Le vostre informazioni personali verranno elaborate esclusivamente da persone che lavorano per o per conto delle società del gruppo IDEXX sulla base dell’effettiva necessità di sapere e per gli scopi descritti nella presente Informativa sulla privacy.
 • Quando IDEXX assume fornitori di servizi terzi di fiducia per Il trattamento delle vostre informazioni personali, tali fornitori elaboreranno le vostre informazioni solamente sulla base delle nostre istruzioni e stipuleremo opportuni accordi di trattamento dei dati con questi terzi responsabili del trattamento.
 • IDEXX non condivide le vostre informazioni personali con terzi a meno che non sia richiesto dalla legge (anche da enti esterni/governativi), o le condivide, in base a quanto ragionevolmente necessario, con terzi di fiducia che collaborano con noi per l’esecuzione o la gestione dei vostri ordini o dei vostri contratti di lavoro stipulati con IDEXX.

Ad esempio collaboriamo con fornitori di servizi terzi che offrono soluzioni SaaS (Software as a Service) o servizi di hosting. Inoltre assumiamo fornitori di servizi IT che forniscono assistenza per il funzionamento sicuro e stabile dei nostri sistemi. Assumiamo inoltre fornitori di servizi di terza parte che offrono servizi di due diligence a supporto del Programma anticorruzione di IDEXX.

Se acquistate prodotti o servizi attraverso IDEXX Online Orders, i dati della carta di credito inoltrati tramite IDEXX Online Orders, per esempio nome, indirizzo, numero di carta di credito e codice di verifica, vengono inviati direttamente a un elaboratore di pagamenti terzo. IDEXX non memorizza o conserva dati della carta di credito inviati tramite IDEXX Online Orders. Se scegliete l’addebito diretto come metodo di pagamento, IDEXX condividerà determinati dati personali con l’istituto finanziario di riferimento del cliente al fine di disporre i pagamenti.

 • IDEXX può inoltre condividere le informazioni personali con terze parti affidabili per la presentazione di determinate offerte e l’erogazione di determinati servizi su vostra richiesta, come ad esempio consentirvi di integrare un metodo di pagamento da un fornitore di servizi di pagamento nei nostri sistemi di gestione dell’esercizio professionale IDEXX, ma queste parti potranno ricevere le vostre informazioni personali solo per questo scopo limitato, ai sensi di un contratto scritto che descriva tale scopo limitato nonché la base legittima.

Quali informazioni raccogliamo?

 • Informazioni personali da voi fornite per lo svolgimento di tutte le operazioni relative all’erogazione dei servizi di analisi di laboratorio e dei servizi interni di consulenza medica, tra cui nome, cognome, qualifica, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail e altre informazioni di contatto necessarie.
 • Informazioni personali da voi fornite riguardanti le vostre informazioni di pagamento tra cui dati bancari o postali, numero della transazione, numero dell’assegno, numero della carta di credito, codice di verifica, coordinate bancarie.
 • Informazioni personali da voi fornite attraverso i nostri moduli d’ordine online IDEXX tra cui dati dello studio, indirizzo, e-mail, codice veterinario IDEXX, nome del proprietario e del paziente.
 • Informazioni personali ricevute da un’agenzia di statistiche sui consumatori in relazione alla richiesta di credito dell’utente, le quali possono comprendere informazioni sull’account e/o sul credito del consumatore.
 • Informazioni personali ricevute dal vostro veterinario/dalla vostra clinica se siete proprietari di animali da compagnia che hanno scelto la fatturazione diretta di IDEXX.

 

Perché raccogliamo le informazioni personali?

 • Per adempiere ai nostri obblighi contrattuali con voi quando ordinate beni e servizi di IDEXX.

Tra questi obblighi aziendali di routine vi sono:
-Registrazione dell’ordine
-Configurazione anagrafe clienti
-Evasione degli ordini (prelievi di campioni)

 • Per gestire le nostre attività di laboratorio.
 • Per disporre ed elaborare dei pagamenti da parte vostra in relazione a ordini o contratti effettuati con IDEXX.

Tra queste attività aziendali di routine vi sono:
-Prezzi
-Fatturazione
-Crediti e riscossioni
-Rendiconti finanziari

 • Per migliorare i nostri servizi di laboratorio.

Ad esempio, registrando le chiamate da voi effettuate a scopo formativo, laddove consentito della legge locale

 • Per disporre la fatturazione diretta seguendo le vostre istruzioni impartite al veterinario/alla clinica.
 • Per promuovere o difendere diritti giuridici di IDEXX.

 

Qual è la nostra motivazione giuridica per l’elaborazione delle informazioni?

Con “motivazione giuridica” si intende che IDEXX deve avere un motivo legittimo specifico per effettuare l’elaborazione delle vostre informazioni personali.

Elaboriamo le vostre informazioni personali sulla base di una delle seguenti motivazioni legali:

 • Il trattamento è necessaria per l’esecuzione di un contratto stipulato con voi o all’adozione di misure specifiche prima di stipularne uno.
 • Il trattamento è necessario per adempiere ai nostri obblighi giuridici.
 • Il trattamento è necessario per soddisfare gli interessi legittimi di IDEXX e non viola sproporzionatamente la vostra privacy.

Ad esempio, elaboriamo le vostre informazioni personali allo scopo di soddisfare un nostro legittimo interesse, senza violare sproporzionatamente la vostra privacy, quando utilizziamo i dati da voi forniti attraverso le attività di elaborazione aziendale di routine del nostro laboratorio di riferimento per prevedere le esigenze dei nostri clienti, ottenere informazioni che andranno a vantaggio della pratica veterinaria in generale e fornire servizi professionali e di formazione medica per il settore veterinario.

IDEXX utilizza solamente dati in forma aggregata che non vi identificano direttamente. IDEXX rende i dati completamente anonimi come ulteriore misura di tutela della vostra privacy.

 

Chi altri può ricevere queste informazioni?

 • Le vostre informazioni personali verranno elaborate esclusivamente da persone che lavorano per o per conto delle società del gruppo IDEXX sulla base dell’effettiva necessità di sapere e per gli scopi descritti nella presente Informativa sulla privacy.
 • Quando IDEXX assume fornitori di servizi terzi di fiducia per Il trattamento delle vostre informazioni personali, tali fornitori elaboreranno le vostre informazioni solamente sulla base delle nostre istruzioni e stipuleremo opportuni accordi di trattamento dei dati con questi terzi responsabili del trattamento.
 • IDEXX non condivide le vostre informazioni personali con terzi a meno che non sia richiesto dalla legge (anche da enti esterni/governativi), o le condivide, in base a quanto ragionevolmente necessario, con terzi di fiducia che collaborano con noi per l’esecuzione o la gestione dei vostri ordini o dei vostri contratti di lavoro stipulati con IDEXX.

Ad esempio, collaboriamo con fornitori di servizi terzi offrendo servizi di hosting per i dati relativi ai risultati dei clienti. Inoltre assumiamo fornitori di servizi IT che forniscono assistenza per monitorare l’affidabilità del funzionamento dei nostri sistemi.

Se acquistate prodotti o servizi attraverso IDEXX Online Orders, i dati della carta di credito inoltrati tramite IDEXX Online Orders, per esempio nome, indirizzo, numero di carta di credito e codice di verifica, vengono inviati direttamente a un elaboratore di pagamenti terzo. IDEXX non memorizza o conserva dati della carta di credito inviati tramite IDEXX Online Orders.

 • Se scegliete l’addebito diretto come metodo di pagamento, IDEXX condividerà determinati dati personali con l’istituto finanziario di riferimento del cliente al fine di disporre i pagamenti.

Quali informazioni raccogliamo?

 • Informazioni personali da voi fornite durante l’acquisto o la concessione della licenza per prodotti/servizi/apparecchiature IDEXX, e/o durante la richiesta di servizi di laboratorio.
 • Informazioni personali da voi fornite durante la registrazione a eventi live, conferenze, estrazioni e/o webinar IDEXX, tra cui le informazioni di contatto fornite durante le riunioni e gli eventi di presentazione, come le informazioni sui biglietti da visita.
 • Informazioni personali da voi fornite durante la registrazione ai nostri corsi di formazione o alle nostre piattaforme di apprendimento online tra cui IDEXX Learning Center.
 • Informazioni personali da voi fornite durante la partecipazione ai nostri programmi di marketing o alle nostre promozioni tra cui nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, informazioni relative alla vostra azienda o organizzazione, e altre informazioni necessarie per questo tipo particolare di programma o promozione IDEXX.
 • Informazioni personali da voi fornite durante la partecipazione ai nostri comitati per la qualità, sondaggi rivolti ai clienti o progetti di ricerca su mercato/clienti.
 • Applicabile solo ai Key Opinion Leader (KOL) - Informazioni personali da voi fornite, tra cui nome, cognome, indirizzo e-mail, posizione lavorativa/figura professionale, indirizzo aziendale e istruzione/qualifiche.
 • Informazioni personali ottenute attraverso o generate sui nostri siti web, applicazioni mobili, newsletter elettroniche, e-mail commerciali o tecnologie correlate.

Ecco alcuni esempi:
-Indirizzo del protocollo internet (IP) assegnato al vostro computer o alla vostra rete dal provider di servizi internet (ISP).
-Il vostro comportamento di navigazione sui nostri siti web tra cui le informazioni sulle vostre visite, sulle pagine visitate e sul modo in cui navigate all’interno dei nostri siti web. 
-Se aprite una newsletter o un’e-mail commerciale e quali sezioni selezionate. I cookie sono piccoli file di testo che vengono inseriti sul computer o dispositivo mobile dell’utente da parte dei siti web visitati. Consultate anche Informativa sui cookie di IDEXX.

 • Informazioni personali ottenute attraverso altre fonti di pubblico dominio:
  • Informazioni personali disponibili su riviste veterinarie di pubblico dominio.
  • Informazioni personali disponibili sui siti web e/o sugli albi professionali veterinari di pubblico dominio.
  • Informazioni personali ottenute attraverso il registro delle imprese della Camera di Commercio.
  • Informazioni personali disponibili sulle piattaforme di social media professionali di pubblico dominio tra cui LinkedIn.
  • Informazioni personali disponibili sulle piattaforme di social media di pubblico dominio tra cui Facebook.

I siti web di IDEXX possono contenere collegamenti ipertestuali di siti web di altre parti e pulsanti di social media. Raccomandiamo di leggere l’informativa sulla privacy e l’utilizzo del cookie di questi siti web e piattaforme social media dal momento che IDEXX non ha alcun controllo sulle relative informative sulla privacy.

 

Perché raccogliamo le informazioni personali?

 • Per la gestione dei rapporti con i clienti.

Le vostre informazioni di contatto vengono registrate all’interno dei nostri sistemi e possono essere utilizzate per inviarvi importanti aggiornamenti aziendali, nonché le informazioni che voi ci richiedete, tra cui newsletter, inviti a eventi e seminari e altre informazioni richieste per consentirci di fornirvi un servizio e una formazione migliori.

 • Per le relazioni interne sulle prestazioni di mercato di IDEXX e ai fini di analisi comparativa.
 • Per le campagne di marketing mirate relative alle nostre diverse linee di attività, ad esempio per informarvi su nuovi prodotti e servizi, promozioni, sondaggi su mercati/clienti.
 • Per analizzare i feedback dei clienti che riceviamo dai comitati per la qualità e attraverso i sondaggi dei clienti o i progetti di ricerca sui clienti/di mercato.
 • Per migliorare i nostri prodotti, servizi e siti web.

 

Qual è la nostra motivazione giuridica per l’elaborazione delle informazioni?

Con “motivazione giuridica” si intende che IDEXX deve avere un motivo legittimo specifico per effettuare il trattamento delle vostre informazioni personali.

Elaboriamo le vostre informazioni personali sulla base di una delle seguenti motivazioni legali:

 • Il trattamento è necessaria per l’esecuzione di un contratto stipulato con voi o all’adozione di misure specifiche prima di stipularne uno.
 • Il trattamento è necessario per soddisfare gli interessi legittimi di IDEXX e non viola sproporzionatamente la vostra privacy.
 • L’elaborazione si basa sul vostro chiaro consenso al trattamento delle vostre informazioni personali per uno scopo specifico, tra cui l’iscrizione alle nostre newsletter elettroniche ed e-mail di marketing e la partecipazione alle nostre conferenze o webinar e alle nostre lotterie.
  • Potete ritirare il vostro consenso in qualsiasi momento. Consultate la sezione I VOSTRI DIRITTI della presente Informativa sulla privacy.

 

Chi altri può ricevere queste informazioni?

 • Le vostre informazioni personali verranno elaborate esclusivamente da persone che lavorano per o per conto delle società del gruppo IDEXX sulla base dell’effettiva necessità di sapere e per gli scopi descritti nella presente Informativa sulla privacy.
 • Quando IDEXX assume fornitori di servizi terzi di fiducia per Il trattamento delle vostre informazioni personali, tali fornitori elaboreranno le vostre informazioni solamente sulla base delle nostre istruzioni e stipuleremo opportuni accordi di trattamento dei dati con questi terzi responsabili del trattamento.
 • IDEXX non condivide le vostre informazioni personali con terzi a meno che non sia richiesto dalla legge (anche da enti esterni/governativi), o le condivide, in base a quanto ragionevolmente necessario, con terzi affidabili che collaborano con noi per la gestione dei nostri rapporti con i clienti e per le attività di marketing rivolte a voi.

Ad esempio collaboriamo con fornitori di servizi terzi che offrono soluzioni SaaS (Software as a Service) o servizi di hosting. Collaboriamo inoltre con terze parti che ci forniscono servizi relativi a newsletter online, e-mail e al trattamento delle informazioni personali inviate attraverso i moduli web presenti sui nostri siti. Inoltre assumiamo fornitori di servizi IT che forniscono assistenza per il funzionamento sicuro e stabile dei nostri sistemi. Collaboriamo inoltre con fornitori di servizi terzi che supportano lo sviluppo da parte di IDEXX di ricerche di mercato e sulle opinioni dei clienti.

 • IDEXX può inoltre condividere le informazioni personali con terze parti affidabili per la presentazione di determinate offerte e l’erogazione di determinati servizi, ma queste parti potranno accedere a e utilizzare le vostre informazioni personali solo per questo scopo limitato, ai sensi di un contratto scritto che descriva tale scopo limitato nonché la base legittima e, laddove richiesto, previo consenso da parte vostra.

Quali informazioni raccogliamo?

 • Informazioni personali da voi fornite quando contattate la linea di assistenza telefonica per l’etica di IDEXX o inviate un modulo online mediante la linea di assistenza per l’etica di IDEXX.

 

Perché raccogliamo le informazioni personali?

 • Per promuovere un ambiente aziendale etico e adempiere determinati obblighi legali applicabili a tutte le società statunitensi quotate in borsa.

 

Qual è la nostra motivazione giuridica per l’elaborazione delle informazioni?

Con “motivazione giuridica” si intende che IDEXX deve avere un motivo legittimo specifico per effettuare l’elaborazione delle vostre informazioni personali.

Elaboriamo le vostre informazioni personali sulla base di una delle seguenti motivazioni legali:

 • Il trattamento è necessario per soddisfare gli interessi legittimi di IDEXX e non viola sproporzionatamente la vostra privacy.
 • Il trattamento è necessario per adempiere ai nostri obblighi giuridici.

 

Chi altri può ricevere queste informazioni?

 • IDEXX ha assunto una società terza per ospitare la nostra linea di assistenza telefonica per l’etica di IDEXX e il nostro sistema di gestione dei casi. Quando chiamate la linea di assistenza telefonica per l’etica di IDEXX, uno specialista vi farà delle domande riguardo ai vostri dubbi. Lo specialista registrerà le informazioni che fornite all’interno di un sistema protetto e invierà una notifica dell’invio a un membro autorizzato dell’ufficio Conformità di IDEXX.

Non conserveremo le vostre informazioni personali più a lungo del necessario. Facciamo riferimento a questa Informativa sulla privacy, ai programmi interni di conservazione delle registrazioni di IDEXX e agli obblighi legali in vigore.

Siamo un’azienda globale con sede centrale negli Stati Uniti. Per gestire la nostra attività globale e servire i nostri clienti, dobbiamo trasferire le vostre informazioni personali ai nostri uffici e fornitori di servizi situati negli Stati Uniti, nel SEE o talvolta altrove, ove necessario per perseguire i nostri scopi per il trattamento delle vostre informazioni personali, come descritto nella presente Informativa del dipendente.

Riteniamo importante garantire un livello di protezione simile in conformità ai requisiti applicabili se trasferiamo le vostre informazioni personali in un altro Paese e IDEXX sta adottando misure di salvaguardia supplementari ove richiesto per tali trasferimenti, in particolare implementando e applicando opportune clausole contrattuali tipo.

Potete contattarci se desiderate ricevere ulteriori informazioni sulle misure che adottiamo per salvaguardare le vostre informazioni personali qualora vengano trasferite a un altro Paese.

Trasferimento delle informazioni personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), del Regno Unito o della Svizzera:

I Paesi del SEE, del Regno Unito e della Svizzera dispongono di leggi articolate che proteggono le vostre informazioni personali. Se trasferiamo le vostre informazioni personali dal SEE, dal Regno Unito e/o dalla Svizzera ad altri Paesi, manteniamo un livello di protezione dei dati simile, anche quando trasferiamo le vostre informazioni personali a Paesi terzi con una legislazione che non fornisce un livello equivalente di protezione dei dati, come gli Stati Uniti, e ci proponiamo di farlo adottando adeguate misure di salvaguardia aggiuntive in linea con i requisiti applicabili per il trasferimento di informazioni personali dal SEE, dal Regno Unito e/o dalla Svizzera a Paesi terzi, come gli Stati Uniti.

Una delle misure di salvaguardia per il trasferimento di informazioni personali agli Stati Uniti è stata l’autocertificazione di conformità ai regimi sullo Scudo per la privacy tra Unione Europea e Stati Uniti e tra Svizzera e Stati Uniti.

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. e OPTI Medical Systems, Inc. hanno autocertificato la propria conformità ai regimi dello Scudo per la privacy tra UE-USA e Svizzera-USA, secondo quanto stabilito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

Fate clic qui (Informativa sullo Scudo per la privacy tra UE-USA e Svizzera-USA) per visualizzare l'IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Notice.

Si noti che i regimi sullo Scudo per la privacy tra UE-USA e Svizzera-USA sono stati invalidati come meccanismi adeguati per il trasferimento di informazioni personali dal SEE, dal Regno Unito e/o dalla Svizzera a Paesi terzi. L’invalidazione di questi regimi non solleva IDEXX dai suoi obblighi ai sensi dei regimi sullo Scudo per la privacy tra UE-USA e Svizzera-USA, in quanto tali regimi continuano ad applicarsi. IDEXX continuerà ad agire in conformità ai requisiti dei regimi sullo Scudo per la privacy in oggetto, in linea con le disposizioni di cui sopra.

Oltre ai regimi sullo Scudo per la privacy, IDEXX sta adottando misure di salvaguardia supplementari per soddisfare i requisiti per il trasferimento di informazioni personali dal SEE, dal Regno Unito e/o dalla Svizzera a Paesi terzi, in particolare implementando e applicando le opportune clausole contrattuali standard dell’UE, come approvate dalla Commissione europea.

Potete contattarci se desiderate ricevere ulteriori informazioni sulle misure che adottiamo per salvaguardare le vostre informazioni personali se trasferite a un Paese al di fuori del SEE, del Regno Unito e/o della Svizzera.

I prodotti e i servizi IDEXX non sono rivolti a persone di età inferiore a sedici (16) anni, e non raccogliamo, richiediamo o utilizziamo consapevolmente informazioni personali di minori. Se dovessimo venire a conoscenza del fatto che un bambino di età inferiore ai 16 anni ci ha fornito informazioni personali, prenderemo iniziative per rimuovere tali informazioni il prima possibile.

 • Se siete residenti nel SEE o nel Regno Unito, o IDEXX tratta i vostri dati personali nel contesto delle nostre attività nel SEE o nel Regno Unito, avete il diritto, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea (GDPR dell’UE) o del Regolamento generale sulla protezione dei dati del Regno Unito (GDPR del Regno Unito), di porre domande o richiedere un’azione in merito ai vostri dati personali. Tali richieste includono:
  • L’accesso e la correzione o l’eliminazione delle vostre informazioni personali, la limitazione del trattamento delle vostre informazioni personali, il diritto di opporvi al trattamento delle vostre informazioni personali e la portabilità delle vostre informazioni personali. Andate su modulo di richiesta online IDEXX per inviare la vostra richiesta a IDEXX. Valuteremo la richiesta e adotteremo le opportune azioni laddove necessario.
  • Il ritiro del vostro consenso, in qualsiasi momento, per le attività di trattamento per cui IDEXX necessita del vostro consenso come motivazione giuridica del trattamento. Potete anche rivolgervi al Responsabile della privacy all’indirizzo chiefprivacyofficer@idexx.com o all’indirizzo o numero di telefono riportati di seguito (CHI CONTATTARE). Se ritirate il vostro consenso, ciò non compromette la legittimità dell’utilizzo da parte nostra delle vostre informazioni personali avvenuto prima del vostro ritiro.
 • Se siete residenti in Sudafrica, avete il diritto, ai sensi della Legge sulla protezione delle informazioni personali del Sudafrica (POPIA) del 2013, di porre domande o richiedere azioni in merito ai vostri dati personali. Tali richieste includono:
  • L’accesso e la correzione o l’eliminazione delle vostre informazioni personali e il diritto di opporvi o impedire il trattamento delle vostre informazioni personali. Andate su modulo di richiesta online di IDEXX  per inviare la vostra richiesta a IDEXX. Valuteremo la richiesta e adotteremo le opportune azioni laddove necessario.
  • Potete anche rivolgervi al Responsabile della privacy all’indirizzo chiefprivacyofficer@idexx.com o all’indirizzo o numero di telefono riportati di seguito (CHI CONTATTARE). Valuteremo la richiesta e adotteremo le opportune azioni laddove necessario. La risposta alle richieste di accesso può prevedere l’applicazione di una tariffa ragionevole, che tenga conto delle spese effettive.
 • Se siete residenti in Cina, consultate la sezione “INFORMATIVA PER I RESIDENTI IN CINA” della presente Informativa sulla Privacy. 

 • Se siete residenti in California, consultate la sezione “INFORMATIVA PER I RESIDENTI IN CALIFORNIA” della presente Informativa sulla privacy.

 • Se siete residenti in Nevada, consultate la sezione “INFORMATIVA PER I RESIDENTI IN NEVADA” della presente Informativa sulla privacy.

 • Se risiedete altrove, potreste avere diritti simili. Contattate il nostro Responsabile della privacy all’indirizzo chiefprivacyofficer@idexx.com o all’indirizzo o numero di telefono riportati sotto.

 • Indipendentemente dal Paese in cui risiedete, in caso di dubbi riguardo alla nostra gestione dei vostri dati personali, contattate il nostro Responsabile della privacy utilizzando le informazioni di contatto fornite nella presente Informativa sulla privacy. Condurremo le dovute indagini e cercheremo di risolvere tutti i dubbi facendo riferimento ai principi contenuti nella presente Informativa sulla privacy.

Possiamo divulgare le vostre informazioni personali a qualsiasi istituzione, governo, tribunale, agenzia o autorità (compresi gli enti delle forze dell’ordine) a cui la legge ci richieda di divulgarle, laddove necessario per proteggere i nostri diritti legittimi o diritti di altri, per prevenire eventuali danni o in base alle vostre indicazioni.

Adottiamo misure di salvaguardia fisiche, procedurali e tecniche commercialmente ragionevoli per impedire l’accesso, la distruzione, l’uso, la modifica o la divulgazione non autorizzata delle vostre informazioni personali. IDEXX dà istruzione ai propri dipendenti di gestire i dati in conformità alla presente Informativa sulla privacy; qualsiasi uso improprio da parte dei dipendenti può comportare un’azione disciplinare.

Di volta in volta potrà essere necessario modificare la presente Informativa sulla privacy in modo tale da rispecchiare i cambiamenti nel modo in cui IDEXX raccoglie e utilizza le informazioni personali oppure i cambiamenti nelle leggi, nei regolamenti e negli standard di settore relativi alla privacy. IDEXX darà ragionevole preavviso delle modifiche sostanziali alla presente Informativa sulla privacy, anche tramite link pubblicati sui siti web IDEXX.

Se avete domande sulla nostra Informativa sulla privacy o sull’utilizzo delle vostre informazioni personali, non esitate a contattare il nostro Responsabile della privacy utilizzando i seguenti numeri e indirizzi:

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Telefono: 1-888-557-6518
 • Indirizzo postale: IDEXX Laboratories, Inc., all’attenzione di: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

Se risiedete nell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo, nel Regno Unito, o in Svizzera:

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Indirizzo postale: IDEXX Europe B.V., all’attenzione di: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi

 

IDEXX ha inoltre nominato un “Responsabile per la protezione dei dati – Germania” per le nostre entità tedesche: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Lipsia) e IDEXX GmbH (Kornwestheim).

 • E-mail: GermanyDPO@idexx.com
 • Indirizzo postale: IDEXX Europe B.V., all’attenzione di: Responsabile per la protezione dei dati – Germania, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi

 

Il nostro Responsabile della privacy attualmente agisce come “Responsabile della privacy del Brasile”.

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Indirizzo postale: IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., all’attenzione di: Responsabile della privacy/DPO Brasile – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1º andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasile - CEP 04538-133

 

IDEXX ha inoltre nominato un “Responsabile delle informazioni” e dei “Viceresponsabili delle informazioni” per la nostra entità sudafricana: IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Indirizzo postale: Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, all’attenzione di: Viceresponsabile delle informazioni-Sud Africa

Globalna polityka prywatności IDEXX

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2023 r

WPROWADZENIE

W IDEXX szanujemy prywatność użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności IDEXX („Polityka prywatności”) zawiera informacje, jakie należy znać na temat przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika, jeśli jest on dla spółki IDEXX:

 • Klientem
 • Potencjalnym klientem, który chce dowiedzieć się więcej na temat IDEXX
 • Osobą odwiedzającą witrynę internetową
 • Dostawcą
 • Dystrybutorem
 • Właścicielem zwierzęcia
 • Lub jakikolwiek innym aktualnym lub potencjalnym partnerem spółki IDEXX w przypadkach, gdy nasze interakcje biznesowe obejmują przetwarzanie danych osobowych użytkownika

Co to są „dane osobowe”?
Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żywej osoby.
W niniejszej Polityce prywatności, „dane osobowe” i „informacje osobowe” mają takie samo znaczenie.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkownika przez spółkę IDEXX Laboratories, Inc., podmioty z nią powiązane lub od niej zależne („IDEXX”) i jest ono wiążące wobec wszystkich członków grupy spółek IDEXX. Listę spółek IDEXX można znaleźć tutaj.

Jestem pracownikiem firmy IDEXX, gdzie dowiem się więcej na temat przetwarzania moich danych osobowych?
Wszyscy pracownicy firmy IDEXX mają dostęp do Powiadomienia dotyczącego przetwarzania danych osobowych pracowników firmy IDEXX za pośrednictwem wewnętrznych kanałów komunikacji firmy IDEXX.

Aby przeczytać więcej na dany temat w niniejszej Polityce prywatności, należy kliknąć, aby rozwinąć tekst.

Jakie dane gromadzimy?

 • Dane osobowe podane przez użytkownika na potrzeby dostarczenia zamówionego wyposażenia i akcesoriów oraz usług, w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer faks, adres e-mail, adres IP (jeśli wymagany do świadczenia usług) i inne potrzebne dane kontaktowe.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika w związku z płatnością, takie jak numer karty kredytowej, numer weryfikacyjny, dane konta bankowego.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika za pośrednictwem usługi IDEXX Online Orders, w tym rejestracji klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, kraj) i dane logowania (adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło).
 • Dane osobowe podane przez użytkownika za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej VetConnect® Plus, jeśli użytkownik postanowił pobrać tę aplikację i korzystać z niej, z uwzględnieniem danych kontaktowych.
 • Dane osobowe uzyskane z aplikacji mobilnej VetConnect® Plus, jeśli użytkownik postanowił ją pobrać i z niej korzystać, z uwzględnieniem informacji o transakcjach z nami, zapisami aktywności konta (w tym zakupów różnych produktów i usług), informacji o urządzeniu mobilnym użytkownika, w celu zapewnienia właściwego działania naszej aplikacji mobilnej (w tym informacje o typie używanego urządzenia mobilnego, identyfikator dostawcy aplikacji, system operacyjny urządzenia mobilnego, informacja, czy doszło do obejścia ograniczeń systemu operacyjnego, ilość wolnej pamięci w urządzeniu użytkownika i informacje o sposobie używania naszej aplikacji mobilnej).
 • Dane osobowe otrzymane od agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące konsumentów w związku z wnioskiem kredytowym, jakie mogą obejmować dane konta i/lub informacje o kredycie konsumenckim.
 • Dane osobowe uzyskane od naszych dystrybutorów/hurtowników/sprzedawców, jeśli użytkownik zamówił wyposażenie i akcesoria za ich pośrednictwem.
 • Dotyczy jedynie dystrybutorów – dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, tytuł/stanowisko służbowe, adres prowadzenia działalności, podane przez użytkownika podczas udziału w naszym audycie dystrybutora IDEXX.
 • Dotyczy jedynie dystrybutorów – dane osobowe otrzymane od naszych dostawców usług due diligence, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, tytuł/stanowisko służbowe, adres prowadzenia działalności, curriculum vitae, historia zatrudnienia, urzędowe dane identyfikacyjne (np. numer paszportu) i informacje o karalności, jeśli lokalne prawo na to pozwala.

 

• Dlaczego je gromadzimy?

 • W celu realizacji naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika przy zamówieniu towarów i usług IDEXX.
 • W celu zorganizowania i przetworzenia płatności kwot należnych od użytkownika z tytułu zamówień i umów zawartych z IDEXX.
 • W celu wykonania lub ochrony praw firmy IDEXX.
 • W celu poprawy produktów i usług oferowanych naszym klientom
 • W celu usprawnienia obsługi klientów.

Zwykłe czynności związane z obsługą klienta obejmujące dane osobowe uwzględniają:
-Nagrywanie rozmów telefonicznych z użytkownikiem w celach szkoleniowych, jeśli miejscowe prawo na to pozwala
-Tworzenie dzienników zdarzeń dla wsparcia technicznego
-Przesyłanie dobrowolnych ankiet dotyczących obsługi klienta

 • W celu zarządzania naszymi aplikacjami mobilnymi i usprawnienia ich.
 • W celu zarządzania programami lojalnościowymi IDEXX.
 • W celu dopilnowania, aby nasi partnerzy biznesowi przeprowadzali swoje procesy due diligence i audyty w ramach programu antykorupcyjnego IDEXX.

 

Jakie jest nasze prawne uzasadnienie przetwarzania tych danych?

„Uzasadnienie prawne” oznacza, że firma IDEXX musi mieć określony, zgodny z prawem powód, by przetwarzać dane osobowe pracownika.

Przetwarzamy dane osobowe pracowników w oparciu o jeden z następujących zgodnych z prawem powodów:

 • Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, jaką zawarliśmy z użytkownikiem albo w celu podjęcia stosownych czynności przed zawarciem umowy z użytkownikiem.

Przykłady przetwarzania danych osobowych użytkownika w oparciu o wykonanie umowy obejmują przeprowadzanie rutynowych procedur biznesowych umożliwiających nam przyjęcie zamówienia i dostarczenie wysokiej jakości towarów i usług:

-Wprowadzenie zamówienia
-Konfiguracja klienta
-Wyznaczenie ceny
-Wysyłka produktu
-Fakturowanie
-Wykonanie naszych zobowiązań gwarancyjnych
-Naprawy, konserwacja i serwis narzędzi
-Odzyskiwanie aktywów

 • Przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu osiągnięcia uzasadnionych celów IDEXX i nie narusza nieproporcjonalnie prywatności pracownika.

Przykładem przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu realizacji uzasadnionych celów bez nieproporcjonalnego naruszania jego prywatności jest sytuacja, gdy IDEXX Animana, VetConnect PLUS® lub SmartService™ wykorzystują podane dane do przewidzenia potrzeb klienta, uzyskania wniosków, jakie ogólnie wspomogą praktyki weterynaryjne i do zapewnienia profesjonalnych usług i wykształcenia medycznego w branży weterynaryjnej.

Spółka IDEXX wykorzystuje jedynie zagregowane dane, które nie umożliwiają bezpośredniego zidentyfikowania użytkownika. Spółka IDEXX w pełni anonimizuje te dane, co stanowi dodatkowy środek chroniący prywatność użytkownika.

 

Kto jeszcze może je otrzymać?

 • Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane jedynie przez osoby pracujące dla grupy IDEXX lub w jej imieniu w zakresie niezbędnym do wykonywania zobowiązań w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Jeśli IDEXX zatrudni zaufanych zewnętrznych usługodawców do przetwarzania danych osobowych pracownika, będą oni przetwarzać dane osobowe pracownika jedynie w oparciu o nasze instrukcje a my będziemy zawierać odpowiednie umowy o przetwarzanie danych z tymi usługodawcami.
 • Spółka IDEXX nie udostępnia danych osobowych pracownika osobom trzecim, o ile nie wymaga tego prawo (z uwzględnieniem organów zewnętrznych/rządowych) lub o ile nie jest to uzasadnione przekazanie danych zaufanym osobom trzecim współpracującym z nami przy zarządzaniu zamówieniami lub umowami zawartymi z IDEXX lub przy ich realizacji.

Na przykład współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami zapewniającymi rozwiązania SaaS (oprogramowanie jako usługa) lub usługi hostingowe. Zatrudniamy również dostawców usług informatycznych, którzy zapewniają wsparcie zapewniające bezpieczne i stabilne działanie naszych systemów. Zatrudniamy również zewnętrznych dostawców usług due diligence w celu wsparcia Programu antykorupcyjnego IDEXX.

W przypadku zakupu produktów lub usług za pośrednictwem usługi IDEXX Online Orders dane karty kredytowej podane w tej usłudze, takie jak imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej i kod weryfikacyjny, zostaną przekazane bezpośrednio niezależnej firmie przetwarzającej płatności. Firma IDEXX nie przechowuje żadnych danych kart kredytowych udostępnionych przy użyciu usługi IDEXX Online Orders. W przypadku wybrania opcji polecenia zapłaty jako metody płatności, spółka IDEXX udostępni niektóre dane osobowe użytkownika jego instytucji finansowej w celu realizacji płatności.

 • Spółka IDEXX może również udostępniać dane osobowe zaufanym osobom trzecim w celu przedstawienia użytkownikowi pewnych ofert lub zapewnienia mu pewnych usług na jego życzenie, np. umożliwiając użytkownikowi zintegrowanie systemu płatności od dostawcy obsługującego płatności z naszymi systemami zarządzania IDEXX, ale te strony będą mogły jedynie uzyskać dostęp do tych danych osobowych i wykorzystać je w tym ograniczonym celu, zgodnie z pisemną umową wyszczególniającą ograniczone użycie i uzasadnione podstawy.

Jakie dane gromadzimy?

 • Dane osobowe podane przez użytkownika w celu przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z zapewnieniem usług badawczych laboratoriów i wewnętrznych usług konsultacji medycznej, w tym imię, nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, numer faks, adres e-mail i inne konieczne dane kontaktowe.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika w związku ze szczegółami płatności, takie jak dane bankowe czy pocztowe, numer transakcji, numer czeku, numer karty kredytowej, numer weryfikacyjny, dane konta bankowego.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika za pośrednictwem formularzy zamówienia online IDEXX, w tym dane praktyki zawodowej, adres, adres e-mail, kod weterynarza IDEXX, nazwisko właściciela i imię pacjenta.
 • Dane osobowe otrzymane od agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące konsumentów w związku z wnioskiem kredytowym, jakie mogą obejmować dane konta i/lub informacje o kredycie konsumenckim.
 • Dane osobowe uzyskane od weterynarza/kliniki weterynaryjnej użytkownika, jeśli jest on właścicielem zwierzęcia, który wybrał wystawienie faktury bezpośrednio przez IDEXX.

 

Dlaczego je gromadzimy?

 • W celu realizacji naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika przy zamówieniu towarów i usług IDEXX.

Te rutynowe zobowiązania biznesowe obejmują:
-Wprowadzenie zamówienia
-Konfiguracja klienta
-Realizację zamówienia (odbiór próbek)

 • W celu zarządzania działalnością naszych laboratoriów.
 • W celu zorganizowania i przetworzenia płatności kwot należnych od użytkownika z tytułu zamówień i umów zawartych z IDEXX

Te rutynowe operacje biznesowe obejmują:
-Wyznaczenie ceny
-Fakturowanie
-Kredyt i pobieranie opłat
-Rachunkowość finansową

 • W celu ulepszenia usług naszych laboratoriów.

Na przykład nagrywanie rozmów telefonicznych z użytkownikiem w celach szkoleniowych, jeśli miejscowe prawo na to zezwala

 • W celu realizacji wystawienia faktury bezpośrednio w oparciu o instrukcje użytkownika dla jego weterynarza/kliniki weterynaryjnej.
 • W celu wykonania lub ochrony praw firmy IDEXX.

 

Jakie jest nasze prawne uzasadnienie przetwarzania tych danych?

„Uzasadnienie prawne” oznacza, że IDEXX musi mieć określony, zgodny z prawem powód, by przetwarzać dane osobowe pracownika.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w oparciu o jeden z następujących zgodnych z prawem powodów:

 • Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, jaką zawarliśmy z użytkownikiem albo w celu podjęcia stosownych czynności przed zawarciem umowy z użytkownikiem.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu osiągnięcia uzasadnionych celów firmy IDEXX i nie narusza nieproporcjonalnie prywatności pracownika.

Przykładem przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu realizacji uzasadnionych celów bez nieproporcjonalnego naruszania jego prywatności jest wykorzystanie przez nas danych podanych przez użytkownika w ramach rutynowej działalności laboratoriów referencyjnych do przewidzenia potrzeb klientów, uzyskania wniosków, jakie ogólnie wspomogą praktyki weterynaryjne i do zapewnienia profesjonalnych usług i wykształcenia medycznego w branży weterynaryjnej.

Spółka IDEXX wykorzystuje jedynie zagregowane dane, które nie umożliwiają bezpośredniego zidentyfikowania użytkownika. Spółka IDEXX w pełni anonimizuje te dane, co stanowi dodatkowy środek chroniący prywatność użytkownika.

 

Kto jeszcze może je otrzymać?

 • Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane jedynie przez osoby pracujące dla grupy IDEXX lub w jej imieniu w zakresie niezbędnym do wykonywania zobowiązań w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Jeśli IDEXX zatrudni zaufanych zewnętrznych usługodawców do przetwarzania danych osobowych pracownika, będą oni przetwarzać dane osobowe pracownika jedynie w oparciu o nasze instrukcje a my będziemy zawierać odpowiednie umowy o przetwarzanie danych z tymi usługodawcami.
 • Spółka IDEXX nie udostępnia danych osobowych pracownika osobom trzecim, o ile nie wymaga tego prawo (z uwzględnieniem organów zewnętrznych/rządowych) lub o ile nie jest to uzasadnione przekazanie danych zaufanym osobom trzecim współpracującym z nami przy zarządzaniu zamówieniami lub umowami zawartymi z IDEXX lub przy ich realizacji.

Na przykład współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami oferującymi hosting danych z wynikami klienta. Zatrudniamy również dostawców usług informatycznych, którzy zapewniają wsparcie przy monitorowaniu stabilnego działania systemów użytkownika.

W przypadku zakupu produktów lub usług za pośrednictwem usługi IDEXX Online Orders dane karty kredytowej podane w tej usłudze, takie jak imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej i kod weryfikacyjny, zostaną przekazane bezpośrednio niezależnej firmie przetwarzającej płatności. Firma IDEXX nie przechowuje żadnych danych kart kredytowych udostępnionych przy użyciu usługi IDEXX Online Orders.

 • W przypadku wybrania opcji polecenia zapłaty jako metody płatności, spółka IDEXX udostępni niektóre dane osobowe użytkownika jego instytucji finansowej w celu realizacji płatności.

Jakie dane gromadzimy?

 • Dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie zakupu lub korzystania z licencji na produkty i/lub wyposażenie IDEXX i/lub podane przy prośbie o usługi laboratoryjne.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika przy rejestracji na wydarzenie na żywo, konferencję, loterię i/lub webinarium organizowane przez IDEXX, w tym dane kontaktowe podane podczas spotkań zapoznawczych, w tym informacje zawarte na wizytówkach.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika podczas rejestracji na szkolenia online i rejestracji do platform szkoleniowych, w tym do platformy IDEXX Learning Center.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika w ramach udziału w naszych promocjach lub programach marketingowych, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, informacje o przedsiębiorstwie lub organizacji użytkownika, a także inne informacje wymagane na potrzeby danego programu lub promocji IDEXX.
 • Dane osobowe podane przez użytkownika w ramach udziału w naszych panelach dotyczących jakości, ankietach klientów czy projektów gromadzących opinie rynku/klientów. 
 • Dotyczy tylko kluczowych liderów opinii (Key Opinion Leaders, KOL) – dane osobowe podane przez użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko/nazwa stanowiska, adres służbowy i wykształcenie/kwalifikacje.
 • Dane osobowe otrzymane lub wygenerowane za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych, biuletynów elektronicznych, e-maili handlowych i powiązanych z nimi technologii.

Przykłady:
-Adres protokołu internetowego (IP), który został przydzielony komputerowi lub sieci użytkownika przez jego dostawcę usług internetowych.
-Historia przeglądania naszych witryn przez użytkownika, w tym informacje o jego wizytach, odwiedzonych stronach i o sposobie, w jaki użytkownik porusza się w naszych witrynach.
-Otwieranie newsletterów lub komercyjnych wiadomości e-mail i wybranie poszczególnych opcji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umieszczane są na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez witryny, które on odwiedza.  Patrz również IDEXX Cookie Statement.

 • Dame osobowe uzyskane z innych publicznych źródeł:
  • Dane osobowe dostępne w publicznych czasopismach weterynaryjnych.
  • Dane osobowe dostępne w publicznych profesjonalnych witrynach weterynaryjnych i/lub w stowarzyszeniach.
  • Dane osobowe uzyskane z Rejestru Handlowego Izby Handlowej.
  • Dane osobowe dostępne w publicznych zawodowych platformach społecznościowych, w tym w serwisie LinkedIn.
  • Dane osobowe dostępne w publicznych platformach społecznościowych, w tym w serwisie Facebook.

Nasze witryny IDEXX mogą zawierać hiperłącza do witryn innych stron i przyciski mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i zasadami wykorzystania plików cookie tych witryn/platform społecznościowych, ponieważ IDEXX nie ma wpływu na ich polityki prywatności.

 

Dlaczego je gromadzimy?

 • Na potrzeby zarządzania relacjami z klientem.

Dane kontaktowe użytkownika są zapisywane w naszych systemach i mogą być wykorzystywane w celu wysyłania do niego ważnych informacji o działalności oraz żądanych przez niego informacji, w tym biuletynów, zaproszeń na wydarzenia i seminaria oraz innych żądanych informacji, abyśmy mogli się uczyć i lepiej obsługiwać użytkownika.

 • Na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej dotyczącej wydajności rynkowej IDEXX i na potrzeby analiz porównawczych.
 • Na potrzeby ukierunkowanych kampanii marketingowych związanych z różnymi rodzajami działalności, takich jak informowanie o nowych produktach i usługach, promocjach, ankietach rynkowych/klientów.
 • W celu analizy informacji zwrotnych od klientów otrzymywanych z paneli dotyczących jakości, z ankiet klienta i z projektów gromadzących opinie rynku/klientów.
 • W celu ulepszenia naszych produktów, usług i witryn internetowych.

 

Jakie jest nasze prawne uzasadnienie przetwarzania tych danych?

„Uzasadnienie prawne” oznacza, że IDEXX musi mieć określony, zgodny z prawem powód, by przetwarzać dane osobowe pracownika.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w oparciu o jeden z następujących zgodnych z prawem powodów:

 • Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, jaką zawarliśmy z użytkownikiem albo w celu podjęcia stosownych czynności przed zawarciem umowy z użytkownikiem.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu osiągnięcia uzasadnionych celów firmy IDEXX i nie narusza nieproporcjonalnie prywatności pracownika.
 • Przetwarzanie jest oparte na wyraźnej zgodzie użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w konkretnym celu, w tym na potrzeby subskrypcji elektronicznych biuletynów, e-maili marketingowych, udziału w naszych konferencjach lub webinariach czy udziału w naszych loteriach.
  • Pracownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Proszę zapoznać się z punktem PRAWA UŻYTKOWNIKA w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Kto jeszcze może je otrzymać?

 • Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane jedynie przez osoby pracujące dla grupy IDEXX lub w jej imieniu w zakresie niezbędnym do wykonywania zobowiązań w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Jeśli IDEXX zatrudni zaufanych zewnętrznych usługodawców do przetwarzania danych osobowych pracownika, będą oni przetwarzać dane osobowe pracownika jedynie w oparciu o nasze instrukcje a my będziemy zawierać odpowiednie umowy o przetwarzanie danych z tymi usługodawcami.
 • Spółka IDEXX nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, o ile nie wymaga tego prawo (z uwzględnieniem organów zewnętrznych/rządowych) lub o ile nie jest to uzasadnione przekazanie danych zaufanym osobom trzecim współpracującym z nami przy zarządzaniu relacjami z klientami i przy zarządzaniu działaniami marketingowymi skierowanymi do użytkownika.

Na przykład współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami zapewniającymi rozwiązania SaaS (oprogramowanie jako usługa) lub usługi hostingowe. Współpracujemy również z osobami trzecimi, które zapewniają usługi związane z biuletynami online, wysyłką e-maili i przetwarzaniem danych osobowych podanych za pośrednictwem formularzy internetowych w naszych witrynach. Zatrudniamy również dostawców usług informatycznych, którzy zapewniają wsparcie zapewniające bezpieczne i stabilne działanie naszych systemów. Współpracujemy również z zewnętrznymi usługodawcami, którzy wspierają badanie rynków rozwijających się przez IDEXX oraz badania nad uwagami klientów.

 • Spółka IDEXX może również udostępniać dane osobowe zaufanym osobom trzecim w celu przedstawienia użytkownikowi pewnych ofert lub zapewnienia mu pewnych usług, ale te strony będą mogły jedynie uzyskać dostęp do tych danych osobowych i wykorzystać je w tym ograniczonym celu, zgodnie z pisemną umową wyszczególniającą ograniczone użycie i uzasadnione podstawy oraz, w razie potrzeby, za uprzednią zgodą użytkownika.

Jakie dane gromadzimy?

 • Dane osobowe przekazane przez użytkownika podczas rozmowy telefonicznej z Infolinią ds. etyki IDEXX lub podczas przedkładania formularza online za pośrednictwem Infolinii ds. etyki IDEXX.

 

Dlaczego je gromadzimy?

 • W celu promowania etycznego środowiska pracy i w celu spełnienia pewnych zobowiązań prawnych obowiązujących spółki notowane na giełdzie w USA.

 

Jakie jest nasze prawne uzasadnienie przetwarzania tych danych?

„Uzasadnienie prawne” oznacza, że firma IDEXX musi mieć określony, zgodny z prawem powód, by przetwarzać dane osobowe pracownika.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w oparciu o jeden z następujących zgodnych z prawem powodów:

 • Przetwarzanie jest konieczne w celu osiągnięcia uzasadnionych celów firmy IDEXX i nie narusza nieproporcjonalnie prywatności pracownika.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych.

 

Kto jeszcze może je otrzymać?

 • Spółka IDEXX zatrudniła zewnętrzna firmę do hostowania systemu przyjmowania i zarządzania sprawami w Infolinii ds. etycznych IDEXX. Kiedy pracownik dzwoni na Infolinię ds. etyki IDEXX, specjalista zadaje mu pytania dotyczące jego sprawy. Specjalista zapisze podane informacje w zabezpieczonym systemie i prześle powiadomienie o zgłoszeniu do upoważnionego członka Działu Zgodności firmy IDEXX.

Jakie dane gromadzimy?

 • Dane osobowe, które podajesz przy składaniu wniosku online do IDEXX Foundation za pośrednictwem naszego systemu zarządzania dotacjami.

 

Dlaczego je gromadzimy?

 • Ustalenie, czy składany wniosek spełnia kryteria kwalifikacyjne Fundacji IDEXX.
 • Do zarządzania dotacjami.
 • Do żądania pomiarów wpływu od przyczyny po otrzymaniu finansowania.

 

Jakie jest nasze prawne uzasadnienie przetwarzania tych danych?

„Uzasadnienie prawne” oznacza, że firma IDEXX musi mieć określony, zgodny z prawem powód, by przetwarzać dane osobowe pracownika.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w oparciu o jeden z następujących zgodnych z prawem powodów:

 • Przetwarzanie jest konieczne w celu osiągnięcia uzasadnionych celów firmy IDEXX i nie narusza nieproporcjonalnie prywatności pracownika.
 • Przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych.

 

Kto jeszcze może je otrzymać?

 • Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane jedynie przez osoby pracujące dla grupy IDEXX lub w jej imieniu w zakresie niezbędnym do wykonywania zobowiązań w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. 
 • Jeśli IDEXX zatrudni zaufanych zewnętrznych usługodawców do przetwarzania danych osobowych pracownika, będą oni przetwarzać dane osobowe pracownika jedynie w oparciu o nasze instrukcje a my będziemy zawierać odpowiednie umowy o przetwarzanie danych z tymi usługodawcami.
 • Firma IDEXX nie udostępnia danych osobowych pracownika osobom trzecim, o ile nie wymaga tego prawo (z uwzględnieniem organów zewnętrznych/rządowych) lub o ile nie jest to uzasadnione przekazanie danych osobom trzecim współpracującym z nami przy zarządzaniu naszą działalnością w zakresie dotacji.

Dla przykładu, firma IDEXX zleciła zewnętrznemu dostawcy usług oferowanie rozwiązań SaaS (Oprogramowanie jako usługa) i usług hostingowych w celu zarządzania systemem zarządzania dotacjami IDEXX Foundation.

Nie będziemy przetrzymywać danych osobowych użytkownika dłużej, niż będzie to konieczne. Kierujemy się w tym zakresie Polityką prywatności, wewnętrznymi harmonogramami przechowywania zapisów IDEXX oraz obowiązującym prawem.

Jesteśmy globalną firmą i mamy siedzibę zlokalizowaną w Stanach Zjednoczonych. Aby móc prowadzić naszą globalną działalność i służyć klientom, musimy przekazywać dane osobowe pracowników do naszych biur i usługodawców zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, EOG, a czasami w innych lokalizacjach, gdy jest to niezbędne do realizacji naszych celów w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników zgodnie z opisem ujętym w niniejszym Powiadomieniu o prywatności.

Uważamy, że jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe do innego kraju. ważne jest zapewnienie podobnego poziomu ochrony zgodnie z obowiązującymi wymogami i jeśli jest to wymagane w przypadku takiego przekazywania firma IDEXX podejmuje dodatkowe środki, w szczególności polegające na wdrożeniu i egzekwowaniu odpowiednich Standardowych klauzul umownych.

Aby otrzymać więcej informacji na temat środków, jakie zastosowaliśmy w celu zabezpieczenia danych osobowych pracowników w przypadku ich przekazania do kraju trzeciego.

Przesyłanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Zjednoczone Królestwo i Szwajcarię: 

W krajach EOG, Zjednoczonym Królestwie i Szwajcarii obowiązują szerokie prawa chroniące dane osobowe pracowników. Jeśli przekazujemy dane osobowe pracowników z rejonu EOG, Zjednoczonego Królestwa lub Szwajcarii do innych krajów, zachowujemy analogiczny poziom ochrony danych, także kiedy przekazujemy dane osobowe pracowników do państw trzecich, których ustawodawstwo nie zapewnia ekwiwalentnego poziomu ochrony danych, takich jak USA. Dążymy do tego poprzez podejmowanie odpowiednich dodatkowych zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi przekazywania danych osobowych z EOG, Zjednoczonego Królestwa lub Szwajcarii do państw trzecich, takich jak USA.

Jednym z zabezpieczeń przy przekazywaniu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych jest samocertyfikacja w ramach Porozumienia Tarczy Prywatności zawartego między UE a USA i między Szwajcarią a USA.  

Spółki IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. oraz OPTI Medical Systems, Inc. przeszły certyfikację pod kątem porozumień Tarczy Prywatności zawartych między UE a USA i między Szwajcarią a USA ustanowioną przez amerykański Department of Commerce. 

Proszę kliknąć tutaj IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Notice, aby zapoznać się z Powiadomieniem firmy IDEXX dotyczącym programu Tarczy Prywatności.

Należy pamiętać, że Porozumienia Tarczy Prywatności zawarte między UE a USA i między Szwajcarią a USA zostały unieważnione jako odpowiednie mechanizmy przekazywania danych osobowych z EOG, Zjednoczonego Królestwa lub Szwajcarii do państw trzecich. Unieważnienie tych porozumień nie zwalnia firmy IDEXX z jej zobowiązań wynikających z Porozumienia Tarczy Prywatności zawartego między UE a USA i między Szwajcarią a USA, ponieważ porozumienia te obowiązują w dalszym ciągu. Firma IDEXX będzie w dalszym ciągu przestrzegać wymogów tych Porozumień Tarczy Prywatności zgodnie z powyższymi oświadczeniami.

Oprócz przestrzegania Porozumień Tarczy Prywatności firma IDEXX podejmuje uzupełniające środki ostrożności w celu przestrzegania wymogów dotyczących przekazywania danych osobowych z regionu EOG, Zjednoczonego Królestwa lub Szwajcarii do państw trzecich, w szczególności poprzez wdrożenie i egzekwowanie odpowiednich standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

Aby otrzymać więcej informacji na temat środków, jakie zastosowaliśmy w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkowników w przypadku ich przekazania do państwa poza terytorium EOG, Zjednoczonego Królestwa lub Szwajcarii, prosimy o kontakt.

Produkty i usługi firmy IDEXX nie są skierowane do osób poniżej szesnastego (16.) roku życia i świadomie nie gromadzimy, nie żądamy ani nie wykorzystujemy danych osobowych dzieci. Jeśli dowiemy się, że dziecko poniżej 16. roku życia podało nam swoje dane osobowe, podejmiemy działania, aby jak najszybciej je usunąć.

 • Jeśli osoba ubiegająca się pracę mieszka na obszarze EOG lub Zjednoczonego Królestwa lub jeśli firma IDEXX przetwarza jej dane osobowe w kontekście swojej działalności w EOG lub w Zjednoczonym Królestwie, na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) osoba ubiegająca się o pracę ma prawo do zadawania pytań na temat swoich danych osobowych lub wnioskowania o działania z nimi związane. Wnioski te obejmują:
  • Dostęp do danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę, ich poprawienie lub usunięcie, ograniczenie przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę, prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę oraz przenośność danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę.  Aby złożyć swój wniosek do IDEXX, proszę przejść do Formularz e-wniosku IDEXX. Ocenimy wniosek i podejmiemy działania, jeśli będziemy do tego zobowiązani.
  • Wycofanie w dowolnej chwili zgody na takie przetwarzanie danych osobowych, dla którego zgoda ta jest prawnym uzasadnieniem przetwarzania ich przez firmę IDEXX. Można również powiadomić Dyrektora ds. ochrony danych pod adresem chiefprivacyofficer@idexx.com lub pod adresem lub numerem telefonu wskazanymi poniżej (OSOBA KONTAKTOWA). Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem wykorzystania tych danych osobowych przez nas przed tym cofnięciem.
  • Składanie skargi do organu regulacyjnego ds. informacji w RPA.
 • Jeśli osoba zamieszkała jest w Japonii lub jeśli firma IDEXX przetwarza jej dane osobowe w kontekście swojej działalności w Japonii, na mocy japońskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (JRODO) osoba ta ma prawo do zadawania pytań na temat swoich danych osobowych lub wnioskowania o działania z nimi związane. Wnioski te obejmują:
  • Dostęp do danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę, ich poprawienie lub usunięcie, ograniczenie przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę, prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę oraz przenośność danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę.  Aby złożyć swój wniosek do IDEXX, proszę przejść do Formularz e-wniosku IDEXX.  Ocenimy wniosek i podejmiemy działania, jeśli będziemy do tego zobowiązani.
  • Wycofanie w dowolnej chwili zgody na takie przetwarzanie danych osobowych, dla którego zgoda ta jest prawnym uzasadnieniem przetwarzania ich przez firmę IDEXX. Można również powiadomić Dyrektora ds. ochrony danych pod adresem chiefprivacyofficer@idexx.com lub pod adresem lub numerem telefonu wskazanymi poniżej (OSOBA KONTAKTOWA). Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem wykorzystania tych danych osobowych przez nas przed tym cofnięciem.  
 • Osoby zamieszkałe w RPA, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w RPA z 2013 r. (South Africa’s Protection of Personal Information, POPIA), mają prawo do zadawania pytań lub żądania podjęcia działań dotyczących ich danych osobowych. Wnioski te obejmują:
  • Dostęp do danych osobowych pracownika, ich poprawienie lub usunięcie oraz prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych i prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych pracownika.  Aby złożyć swój wniosek do IDEXX, proszę przejść do Formularz e-wniosku IDEXX. Ocenimy wniosek i podejmiemy działania, jeśli będziemy do tego zobowiązani.
  • Wycofanie w dowolnej chwili zgody na takie przetwarzanie danych osobowych, dla którego zgoda ta jest prawnym uzasadnieniem przetwarzania ich przez firmę IDEXX. Można również powiadomić Dyrektora ds. ochrony danych pod adresem chiefprivacyofficer@idexx.com lub pod adresem lub numerem telefonu wskazanymi poniżej (OSOBA KONTAKTOWA). Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem wykorzystania tych danych osobowych przez nas przed tym cofnięciem.
  • oSkładanie skargi do organu regulacyjnego ds. informacji w RPA.
 • Jeśli osoba zamieszkała jest w Japonii lub jeśli firma IDEXX przetwarza jej dane osobowe w kontekście swojej działalności w Japonii, na mocy japońskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (JRODO) osoba ta ma prawo do zadawania pytań na temat swoich danych osobowych lub wnioskowania o działania z nimi związane. Wnioski te obejmują:
  • Dostęp do danych osobowych pracowników, ich sprostowanie lub usunięcie, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (prawo do zaprzestania przetwarzania) zachowanych danych osobowych, które mogą Cię identyfikować.
  • Można również powiadomić Dyrektora ds. ochrony danych pod adresem chiefprivacyofficer@idexx.com lub pod adresem lub numerem telefonu wskazanymi poniżej (OSOBA KONTAKTOWA). Ocenimy wniosek i podejmiemy działania, jeśli będziemy do tego zobowiązani. Za obsługę wniosku o dostęp do danych naliczona może zostać dodatkowa opłata odzwierciedlająca rzeczywiste koszty związane z rozpatrzeniem wniosku.
 • Jeśli użytkownik zamieszkały jest na terenie Chin, należy zapozna się z częścią „UWAGA DLA MIESZKAŃCÓW CHIN” niniejszej Polityki prywatności.
 • Jeśli użytkownik zamieszkały jest na terenie stanu Kalifornia, należy zapozna się z częścią „UWAGA DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA” niniejszej Polityki prywatności.
 • Jeśli użytkownik zamieszkały jest na terenie stanu Nevada, należy zapozna się z częścią „UWAGA DLA MIESZKAŃCÓW STANU NEVADA” niniejszej Polityki prywatności.
 • Użytkownicy zamieszkujący inne kraje mogą mieć analogiczne prawa. Proszę skontaktować się z naszym Dyrektorem ds. ochrony danych pod adresem chiefprivacyofficer@idexx.com lub pod adresem lub numerem telefonu wskazanymi powyżej.
 • Niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie użytkownik mieszka, jeśli ma on uwagi dotyczące postępowania przez nas z jego danymi osobowymi, proszony jest on o kontakt z naszym Dyrektorem ds. ochrony danych przy użyciu danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy badać i starać się rozstrzygać wszelkie sprawy zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy ujawnić dane osobowe pracownika wszelkim instytucjom, organom rządowym, sądom, agencjom lub organom władzy (z uwzględnieniem organów ścigania), wobec których mamy obowiązek prawny ujawnienia takich informacji w celu ochrony naszych praw i praw innych osób, w celu zapobiegania powstaniu szkód lub zgodnie z instrukcjami pracownika.

Stosujemy adekwatne ekonomicznie, fizyczne, proceduralne i techniczne zabezpieczenia mające na celu wykrywanie przypadków uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika przez osoby nieupoważnione, zniszczenia danych, ich modyfikacji lub ujawnienia. Informujemy naszych pracowników o konieczności przestrzegania niniejszej Polityki prywatności w odniesieniu do danych osobowych. Wszelkie naruszenia owych zasad skutkują wyciągnięciem konsekwencji dyscyplinarnych wobec dopuszczającego się ich pracownika.

Co jakiś czas może wystąpić konieczność zmodyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmian dotyczących sposobów gromadzenia i używania danych osobowych lub zmian przepisów, regulacji i standardów branżowych związanych z ochroną danych osobowych. Będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informować użytkowników o zmianach niniejszej Polityki prywatności, między innymi za pośrednictwem łączy zamieszczanych w witrynach internetowych firmy IDEXX.

W razie pytań dotyczących naszej Polityki prywatności lub wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt z naszym Dyrektorem ds. ochrony danych pod następującymi numerami telefonów lub adresami: 

 • Adres e-mail: : chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Telefon: 1-888-557-6518
 • Adres pocztowy: IDEXX Laboratories Inc., do wiadomości: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, USA

 

Jeśli pracownik mieszka na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa lub w Szwajcarii: 

 • Adres e-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Adres pocztowy: IDEXX Europe B.V., do wiadomości: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Holandia

 

Firma IDEXX wyznaczyła „Inspektora ochrony danych – dla obszaru Niemiec” dla podmiotów na terenie Niemiec: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Lipsk) i IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • Adres e-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com 
 • Adres pocztowy: IDEXX Europe B.V., do wiadomości: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Holandia

Nasz dyrektor ds. prywatności obecnie pełni funkcję "Inspektora ochrony danych na Brazylię".

 • Adres e-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com 
 • Adres pocztowy: IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., Do wiadoomości: Chief Privacy Officer/Brazil DPO – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1º andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasil - CEP 04538-133

 

Firma IDEXX mianowała również „Specjalistę ds. informatycznych” oraz „Zastępcę specjalisty ds. informatycznych” dla naszego podmiotu w RPA: IDEXX Laboratories (zastrzeżone) Limited

 • Adres e-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Adres pocztowy: Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, Attention: Zastępca specjalisty ds. informatycznych – RPA
   

Política Global de Privacidade IDEXX

Última atualização: 1º de abril de 2022

INTRODUÇÃO

A IDEXX respeita a sua privacidade. Esta Política de Privacidade IDEXX (“Política de privacidade”) lhe informa o que você precisa saber sobre como processamos seus dados pessoais, se você for:

 • Cliente
 • Potencial cliente, que deseja conhecer mais sobre a IDEXX
 • Visitante do website
 • Fornecedor
 • Distribuidor
 • Dono(a) de animal de estimação
 • Ou outro possível ou atual parceiro da IDEXX, onde nossas interações de negócio envolvem o processamento de seus dados pessoais.

O que são “dados pessoais”?
Todas as informações que se relacionem a uma pessoa viva, identificada ou identificável.
Nesta Política de privacidade, “dados pessoais” e “informações pessoais” têm o mesmo significado.

Esta Política de privacidade se aplica aos seus dados pessoais processados pela IDEXX Laboratories, Inc., suas afiliadas ou subsidiárias (“IDEXX”) e se vincula a todo o grupo de empresas IDEXX. Você encontra uma lista das empresas IDEXX aqui.

Sou funcionário da IDEXX, onde posso encontrar mais informações sobre o processamento de meus dados pessoais? 
Todos os funcionários da IDEXX têm acesso ao Aviso de processamento de funcionários IDEXX, por meio dos canais de comunicação interna da IDEXX.

Para ler um tópico específico nesta Política de privacidade, clique para expandir o texto.

O que coletamos?

 • Informações pessoais fornecidas por você para prestar os serviços e entregar equipamentos e acessórios solicitados por você, incluindo nome, sobrenome, endereço, número de telefone, fax, e-mail, endereço IP (quando necessário para os serviços) e outras informações de contato necessárias.
 • Informações pessoais fornecidas por você sobre detalhes de pagamento, como número do cartão de crédito, número de verificação, informações bancárias. 
 • Informações pessoais fornecidas por você via Pedidos Online IDEXX, incluindo registro de cliente (nome, sobrenome, endereço de e-mail, país) e informações de login (endereço de e-mail, nome de usuário e senha).
 • Informações pessoais fornecidas por você via nosso aplicativo móvel VetConnect® Plus, caso decidir baixar e usar este aplicativo incluindo informações de contato. 
 • Informações pessoais obtidas pelo aplicativo móvel VetConnect® Plus, se decidir baixar e usar este aplicativo incluindo informações sobre suas transações conosco, registros de atividade da conta (incluindo compras de diversos produtos e serviços), informações sobre seu dispositivo móvel para garantir o funcionamento apropriado de nosso aplicativo móvel (incluindo o tipo de dispositivo móvel que você usa, ID do fornecedor do aplicativo, o sistema operacional do seu dispositivo móvel, se alguma restrição do sistema operacional foi anulada, quantidade de espaço livre para armazenamento em seu dispositivo e informações sobre o modo como você usa seu aplicativo móvel). 
 • Informações pessoais que recebemos de uma agência de proteção ao crédito com relação à sua solicitação de crédito, podendo incluir informações da conta e/ou informações de crédito do consumidor. 
 • Informações pessoais obtidas de nossos distribuidores/atacadistas/revendedores, quando você solicita equipamentos e acessórios por eles. 
 • Aplicável apenas a distribuidores – Informações pessoais fornecidas por você, inclusive nome, sobrenome, e-mail, cargo, endereço comercial, ao participar de nossa auditoria de conformidade do distribuidor da IDEXX. 
 • Aplicável apenas a distribuidores - Informações pessoais obtidas de nosso prestador terceirizado de diligência prévia, incluindo nome, sobrenome, endereço de e-mail, data de nascimento, cargo, endereço comercial, currículo vitae, histórico profissional, números de identificação nacional (como número de passaporte) e histórico criminal, onde permitido pela lei local. 

 

Por que coletamos estas informações?

 • Para satisfazer nossas obrigações contratuais com você, quando você solicita bens e serviços IDEXX.
 • Para organizar e processar o pagamento dos valores devidos por você em relação aos pedidos e contatos feitos com a IDEXX.
 • Para promover ou defender os direitos da IDEXX.
 • Para aprimorar nossos produtos e serviços aos nossos clientes
 • Para aprimorar nossos serviços de qualidade e suporte ao consumidor.

As atividades comuns de suporte ao consumidor envolvendo dados pessoais incluem:
-Gravar as ligações que você faz para nós para fins de treinamento e qualidade, conforme permitido pela lei local
-Criar registros de eventos para problemas com o serviço de suporte
-Enviar pesquisas voluntárias de suporte ao consumidor para você

 • Para administrar e aprimorar nossos aplicativos móveis. 
 • Para administrar os programas de fidelidade do cliente IDEXX. 
 • Para assegurar que nossos parceiros comerciais concluam o processo de diligência prévia e auditoria, como parte do programa contra suborno e corrupção da IDEXX.

 

Qual é a nossa justificativa legal para processar estas informações?

“Justificativa legal” significa que a IDEXX precisa ter um motivo legal específico para processar suas informações pessoais. 

Processamos suas informações pessoais com base em um dos seguintes motivos legais:

 • O processamento é necessário para cumprir um contrato que temos com você ou para tomar medidas específicas antes de assinar um contrato com você.

Exemplos de quando processamos suas informações pessoais com base no desempenho de um contrato incluem nosso engajamento nas seguintes práticas rotineiras de negócio, que nos permitem aceitar seu pedido e lhe entregar produtos e serviços de classe mundial:    
-Entrada de pedidos 
-Configuração do mestre de clientes
-Preços
-Remessa de produtos
-Faturamento
-Desempenho de nossas obrigações de garantia
-Reparo, manutenção e serviço de instrumentos
-Recuperação de ativos

 • O processamento é necessário para cumprir nossas obrigações legais.
 • O processamento é necessário para cumprir os interesses legítimos da IDEXX e não infringir desproporcionalmente a sua privacidade.

Um exemplo de quando processamos seus dados pessoais conforme nosso interesse legítimo, sem infringir desproporcionalmente sua privacidade, é quando IDEXX Animana, VetConnect PLUS® ou SmartService™ usam os dados que você nos fornece para antecipar as necessidades de nossos clientes, obter percepções que beneficiarão as práticas veterinárias em geral e para prestar serviços profissionais e educação médica ao setor de veterinária. 
A IDEXX usa apenas dados agregados, que não podem lhe identificar diretamente. A IDEXX torna estes dados totalmente anônimos, como medida extra para proteger sua privacidade. 

 

Quem mais pode receber suas informações pessoais?

 •     Suas informações pessoais serão processadas apenas por pessoas que trabalham para a IDEXX ou em nome do grupo de empresas IDEXX, que tenham necessidade de saber, para os fins descritos nesta Política de privacidade.
 • Quando a IDEXX contrata prestadores de serviço terceirizados para processar suas informações pessoais, suas informações pessoais serão processadas apenas com base em nossas instruções e concluímos acordos apropriados para processamento de dados com estes prestadores.
 • A IDEXX não compartilha suas informações pessoais com terceiros, a menos que obrigada por lei (incluindo entidades externas/governamentais) ou conforme for razoavelmente necessário, com terceiros confiáveis que trabalham conosco para atender ou administrar seus pedidos ou contratos com a IDEXX. 

Por exemplo, trabalhamos com prestadores de serviços terceirizados, que oferecem soluções SaaS (software como serviço) ou serviços de hospedagem. Contratamos também prestadores de serviço de TI, que prestam suporte às operações seguras e estáveis de nossos sistemas. Também contratamos prestadores de serviço terceirizado, que oferecem serviços de due diligence para apoiar o programa contra suborno e corrupção da IDEXX. 

Caso você compre produtos ou serviços por meio dos pedidos online IDEXX, as informações de cartão de crédito que você enviar, como nome, endereço, número de cartão de crédito e código de segurança, serão encaminhadas diretamente para um processador de pagamentos terceirizado. A IDEXX não armazena nem retém informações de cartão de crédito enviadas por meio dos Pedidos on-line IDEXX. Caso você opte pelo débito direto como forma de pagamento, a IDEXX compartilhará determinadas informações pessoais com sua instituição financeira a fim de processar seu pagamento.

 • A IDEXX também pode compartilhar informações pessoais com terceiros confiáveis para apresentar certas ofertas e prestar certos serviços a você, mediante sua solicitação, como permitir que você integre uma solução de pagamento de um provedor de pagamentos em nossos sistemas de gerenciamento de práticas da IDEXX, mas essas partes só receberão suas informações pessoais para este propósito limitado, conforme um contrato escrito que detalha o propósito limitado e a base legítima.

O que coletamos? 

 • Informações pessoais fornecidas por você para realizar todas as operações em conexão com a prestação de serviços de teste de laboratório e de consulta médica interna, incluindo nome, sobrenome, título, endereço, número de telefone, de fax, endereço de e-mail e outras informações necessárias.
 • Informações pessoais fornecidas por você sobre detalhes de pagamento, como número postal ou da conta, número da transação, número do cheque, número do cartão de crédito, código de segurança, informações bancárias. 
 • Informações pessoais fornecidas por você por meio de nossos formulários de pedido online IDEXX, incluindo detalhes da prática, endereço, e-mail, código de veterinário IDEXX, dono e nome do paciente.
 • Informações pessoais que recebemos de uma agência de proteção ao crédito com relação à sua solicitação de crédito, podendo incluir informações da conta e/ou informações de crédito do consumidor. 
 • Informações pessoais obtidas de seu veterinário/sua clínica, se você tiver um animal de estimação e escolheu faturamento direto pela IDEXX. 

 

Por que coletamos estas informações?

 • Para satisfazer nossas obrigações contratuais com você, quando você solicita bens e serviços IDEXX.

Estas obrigações rotineiras de negócio incluem:
-Entrada de pedidos
-Configuração-mestre de clientes
-Atender pedidos (retirada de amostras)

 • Para administrar as operações do nosso laboratório.
 • Para organizar e processar o pagamento dos valores devidos por você em relação aos pedidos e contatos feitos com a IDEXX.

Estas operações rotineiras de negócio incluem:
-Preços
-Faturamento
-Crédito e cobranças
-Contabilidade financeira

 • Para aperfeiçoar nossos serviços de laboratório.

Por exemplo, gravar as ligações que você faz para nós para fins de treinamento, onde permitido pela lei local

 •     Para faturamento direto, conforme suas instruções ao seu veterinário/a sua clínica.
 • Para promover ou defender os direitos da IDEXX.

 

Qual é a nossa justificativa legal para processar estas informações?

“Justificativa legal” significa que a IDEXX precisa ter um motivo legal específico para processar suas informações pessoais.

Nós processamos suas informações pessoais com base em uma das seguintes justificativas legais:

 • O processamento é necessário para cumprir um contrato que temos com você ou para tomar medidas específicas antes de assinar um contrato com você.
 • O processamento é necessário para cumprir nossas obrigações legais.
 • O processamento é necessário para cumprir os interesses legítimos da IDEXX e não infringir desproporcionalmente a sua privacidade. 

Um exemplo de quando processamos seus dados pessoais conforme nosso interesse legítimo, sem infringir desproporcionalmente sua privacidade, é quando usamos os dados que você nos fornece por meio de nossas rotineiras atividades de processamento de negócios em laboratório de referência para antecipar as necessidades de nossos clientes e obter percepções que beneficiarão as práticas veterinárias em geral, além de prestar serviços profissionais e educação médica ao setor de veterinária.

A IDEXX usa apenas dados agregados, que não podem lhe identificar diretamente. A IDEXX torna estes dados totalmente anônimos, como medida extra para proteger sua privacidade. 

 

Quem mais pode receber suas informações pessoais?

 • Suas informações pessoais serão processadas apenas por pessoas que trabalham para a IDEXX ou em nome do grupo de empresas IDEXX, que tenham necessidade de saber, para os fins descritos nesta Política de privacidade.
 • Quando a IDEXX contrata prestadores de serviço terceirizados para processar suas informações pessoais, suas informações pessoais serão processadas apenas com base em nossas instruções e concluímos acordos apropriados para processamento de dados com estes prestadores.
 • A IDEXX não compartilha suas informações pessoais com terceiros, a menos que obrigada por lei (incluindo entidades externas/governamentais) ou conforme for razoavelmente necessário, com terceiros confiáveis que trabalham conosco para atender ou administrar seus pedidos ou contratos com a IDEXX. 

Por exemplo, trabalhamos com prestadores de serviço terceirizados que oferecem serviços de hospedagem para dados de resultados com clientes. Contratamos também prestadores de serviço de TI que prestam suporte às operações seguras e estáveis de nossos sistemas.

Caso você compre produtos ou serviços por meio dos pedidos online IDEXX, as informações de cartão de crédito que você enviar, como nome, endereço, número de cartão de crédito e código de segurança, serão encaminhadas diretamente para um processador de pagamentos terceirizado. A IDEXX não armazena nem retém informações de cartão de crédito enviadas por meio dos Pedidos on-line IDEXX.

 • Caso você opte pelo débito direto como forma de pagamento, a IDEXX compartilhará determinadas informações pessoais com sua instituição financeira a fim de processar seu pagamento. 

O que coletamos?

 • Informações pessoais fornecidas por você ao comprar ou licenciar produtos/serviços/ou equipamentos e/ou solicitar serviços de laboratório da IDEXX.
 • Informações pessoais fornecidas por você ao se registrar em um evento ao vivo, conferência, sorteio e/ou webinar da IDEXX, incluindo informações de contato durante reuniões e eventos de apresentação, como as informações em cartões de visita.
 • Informações pessoais fornecidas por você ao se inscrever em nossos treinamentos ou plataformas de aprendizado online, como o IDEXX Learning Center.
 • Informações pessoais fornecidas por você ao participar de nossos programas de marketing ou promoções, incluindo seu nome, endereço, número de telefone, de fax, endereço de e-mail, informações sobre sua empresa ou organização, e outras informações necessárias para tal programa ou promoção da IDEXX, em particular.
 • Informações pessoais fornecidas por você ao participar de nossos painéis sobre qualidade, pesquisas com consumidores ou projetos de pesquisa sobre a percepção do mercado/consumidor. 
 • Aplicável apenas aos Principais formadores de opinião (Key Opinion Leaders, KOL) - Informações pessoais fornecidas por você, incluindo nome, sobrenome, e-mail, cargo, endereço comercial e formação/qualificações.
 • Informações pessoais obtidas ou geradas em nossos websites, aplicativos móveis, newsletters eletrônicas, e-mails comerciais ou tecnologias relacionadas.

Os exemplos incluem:
-Endereço de IP (Internet Protocol) atribuído ao seu computador ou rede pelo seu prestador de serviços de internet (Internet Service Provider, ISP).
-Seu comportamento de navegação em nossos websites, incluindo informações sobre suas visitas, páginas acessadas e a maneira como você navega pelos nossos websites. 
-Se você abriu um boletim informativo ou e-mail comercial e quais seções você selecionou. Cookies são pequenos arquivos de texto que os websites que você visita colocam em seu computador ou dispositivo móvel. Consulte também 
Declaração sobre Cookies da IDEXX.

 • Informações públicas obtidas de outras fontes públicas:
  • Informações pessoais disponíveis em jornais de veterinária.
  • Informações pessoais disponíveis em websites e/ou associações públicas profissionais de veterinários.
  • Informações pessoais obtidas de associações e juntas comerciais.
  • Informações pessoais disponíveis em plataformas públicas de mídia social profissional, como LinkedIn.
  • Informações pessoais disponíveis em plataformas públicas de mídia social, como Facebook. 

Os websites da IDEXX podem conter links para websites de outras partes e botões para mídia social. Nós recomendamos revisar a política de privacidade e o uso de cookies nestes websites/plataformas de mídia social, já que a IDEXX não controla suas políticas de privacidade. 

 

Por que coletamos estas informações?

 • Para a gestão do relacionamento com clientes.

Suas informações de contato são registradas em nossos sistemas e podem ser usadas para lhe enviar atualizações importantes de negócio, além de informações que você solicitou, como newsletters, convites a eventos e seminários, e outras informações solicitadas para ajudar a nos informar e melhor lhe atender.

 • Para relatórios internos sobre o desempenho de mercado da IDEXX e fins de referência.
 • Para campanhas de marketing segmentado relacionadas às nossas diversas linhas de negócios, como informar você sobre novos produtos e serviços, promoções, pesquisas de mercado/cliente.
 • Para analisar o feedback de clientes, recebidos de painéis sobre qualidade, pesquisa com consumidores ou projetos de pesquisa sobre a percepção do mercado/consumidor.
 • Para aprimorar nossos produtos, serviços e websites.
   

Qual é a nossa justificativa legal para processar estas informações?

“Justificativa legal” significa que a IDEXX deve ter um motivo jurídico específico para processar suas informações pessoais.

Nós processamos suas informações pessoais com base em uma das seguintes justificativas legais:    

 • O processamento é necessário para cumprir um contrato que temos com você ou para tomar medidas específicas antes de assinar um contrato com você.
 • O processamento é necessário para cumprir os interesses legítimos da IDEXX e não infringir desproporcionalmente a sua privacidade. 
 • O processamento é baseado em seu consentimento explícito para processar suas informações pessoais para um propósito específico, incluindo a inscrição para nossos boletins informativos eletrônicos, e-mails de marketing, comparecer a nossas conferências ou participar de webinars e de nossos concursos.
  • Você pode retirar seu consentimento a qualquer momento. Consulte a seção SEUS DIREITOS desta Política de privacidade.

 

Quem mais pode receber suas informações pessoais? 

 • Suas informações pessoais serão processadas apenas por pessoas que trabalham para a IDEXX ou em nome do grupo de empresas IDEXX, que tenham necessidade de saber, para os fins descritos nesta Política de privacidade.
 • Quando a IDEXX contrata prestadores de serviço terceirizados para processar suas informações pessoais, suas informações pessoais serão processadas apenas com base em nossas instruções e concluímos acordos apropriados para processamento de dados com estes prestadores.
 • A IDEXX não compartilha suas informações pessoais com terceiros, a menos que obrigada por lei (incluindo entidades externas/governamentais) ou conforme for razoavelmente necessário, com terceiros confiáveis que trabalham conosco para nos ajudar a gerenciar nosso relacionamento com clientes e atividades de marketing com você. 

Por exemplo, trabalhamos com prestadores de serviços terceirizados, que oferecem soluções SaaS (software como serviço) ou serviços de hospedagem. Também trabalhamos com terceiros, que nos prestam serviços relacionados a newsletters online, correspondências e o processamento das informações pessoais enviadas por meio de formulários web em nossos websites. Contratamos também prestadores de serviço de TI, que prestam suporte às operações seguras e estáveis de nossos sistemas. Também trabalhamos com prestadores terceirizados de serviços, que apoiam a pesquisa da IDEXX em mercados em desenvolvimento e pesquisas sobre a percepção do consumidor.

 • A IDEXX também pode compartilhar informações pessoais com terceiros confiáveis, para apresentar certas ofertas e prestar certos serviços a você, mas estas partes apenas poderão acessar e usar suas informações pessoais para este propósito limitado, conforme um contrato escrito que detalha o propósito limitado e a base legítima e, quando necessário, com seu consentimento prévio.

O que coletamos?

 • Informações pessoais fornecidas por você ao ligar para a Linha Direta de Ética da IDEXX ou enviar um formulário online pela Linha Direta de Ética da IDEXX. 

 

Por que nós coletamos estas informações?

 • Para promover um ambiente de negócios ético e satisfazer certas obrigações legais aplicáveis a todas as empresas listadas em bolsa de valores nos Estados Unidos. 

 

Qual é a nossa justificativa legal para processar estas informações?

“Justificativa legal” significa que a IDEXX precisa ter um motivo legal específico para processar suas informações pessoais.

Nós processamos suas informações pessoais com base em uma das seguintes justificativas legais:

 • O processamento é necessário para cumprir os interesses legítimos da IDEXX e não infringir desproporcionalmente a sua privacidade. 
 • O processamento é necessário para cumprir nossas obrigações legais.

 

Quem mais pode receber suas informações pessoais?

 • A IDEXX contratou uma empresa terceirizada para hospedar a recepção da Linha Direta de Ética IDEXX e o sistema de gerenciamento de casos. Quando você faz uma ligação à Linha direta de Ética da IDEXX, um especialista lhe fará perguntas sobre a sua preocupação. O especialista registrará as informações que você fornecer em um sistema protegido e enviará um aviso do relato a algum funcionário autorizado do departamento de Conformidade da IDEXX. 

O que coletamos? 

 • Informações pessoais que você fornece ao enviar uma inscrição on-line para a IDEXX Foundation por meio do nosso sistema de gestão de subvenções. 


Por que coletamos estas informações?

 • Determinar se sua solicitação atende aos critérios de qualificação da IDEXX Foundation.
 • Para gestão de subvenções.
 • Solicitar medidas de impacto de causa após o recebimento do subsidio.


Qual é a nossa justificativa legal para processar estas informações?

“Justificativa legal” significa que a IDEXX precisa ter um motivo legal específico para processar suas informações pessoais.

Nós processamos suas informações pessoais com base em uma das seguintes justificativas legais:

 • O processamento é necessário para cumprir os interesses legítimos da IDEXX e não infringir desproporcionalmente a sua privacidade. 
 • O processamento é necessário para cumprir nossas obrigações legais.


Quem mais pode receber suas informações pessoais?

 • Suas informações pessoais serão processadas apenas por pessoas que trabalham para a IDEXX ou em nome do grupo de empresas IDEXX, que tenham necessidade de saber, para os fins descritos nesta Política de privacidade.
 • Quando a IDEXX contrata prestadores de serviço terceirizados para processar suas informações pessoais, suas informações pessoais serão processadas apenas com base em nossas instruções e concluímos acordos apropriados para processamento de dados com estes prestadores.
 • A IDEXX não compartilha suas informações pessoais com terceiros, salvo se obrigada por lei (inclusive entidades externas/governamentais), ou, conforme for sensatamente necessário, com terceiros confiáveis que trabalham conosco para nos ajudar a gerenciar ou administrar nossas atividades de subvenção. 

Por exemplo, a IDEXX contratou um prestador de serviços terceirizado que oferece soluções SaaS e serviços de hospedagem para gerenciar o sistema de gestão de subvenções da IDEXX Foundation.

Não preservaremos suas informações pessoais por mais tempo que o necessário. Somos orientados por esta Política de privacidade, cronogramas internos de retenção de registros da IDEXX e por obrigações legais aplicáveis.

Somos uma empresa global, e a nossa sede corporativa está localizada nos Estados Unidos. Para operar nossos negócios globais e atender nosso clientes, precisamos transferir suas informações pessoais para nossos escritórios e prestadores de serviços localizados nos Estados Unidos, EEE, ou, às vezes, para outros lugares, quando necessário, para cumprir nossos objetivos de processar suas informações pessoais, conforme descrito neste Aviso de privacidade. 

Consideramos importante assegurar um nível semelhante de proteção de acordo com os requisitos aplicáveis se transferirmos suas informações pessoais para outro país e a IDEXX adotará medidas complementares quando necessário para essas transferências, especificamente implementando e aplicando as Cláusulas contratuais padronizadas apropriadas.

Você pode entrar em contato conosco se quiser receber mais informações sobre as medidas que tomamos para proteger suas informações pessoais caso sejam transferidas para outro país. 

Transferência de informações pessoais para fora do EEE, Reino Unido e Suíça: 

Os países do EEE, Reino Unido e Suíça têm leis abrangentes que protegem suas informações pessoais. Se transferirmos suas informações pessoais do EEE, Reino Unido e/ou Suíça para outros países, manteremos um nível semelhante de proteção de dados, inclusive a transferência das suas informações pessoais para países terceiros com legislação que não fornecem um nível equivalente de proteção de dados, como os EUA. Nosso objetivo é fazer isso por meio de medidas de proteção adicionais adequadas, de acordo com os requisitos aplicáveis para a transferência de informações pessoais do EEE, Reino Unido e/ou Suíça para países terceiros, como os EUA.

Uma das proteções para a transferência de informações pessoais para os EUA tem sido a autocertificação para as Estruturas do Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA. 

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. e OPTI Medical Systems, Inc. se autocertificaram junto aos Mecanismos de Proteção da Privacidade para a UE-EUA e Suíça-EUA, conforme determinado pelo Departamento de Comércio dos EUA. 

Clique aqui para ver o IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Notice da IDEXX.

Lembre-se de que as Estruturas do Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA foram invalidados como mecanismos adequados para transferir informações pessoais do EEE, Reino Unido e/ou Suíça para países terceiros. A invalidação dessas estruturas não isenta a IDEXX das suas respectivas obrigações nos termos das Estruturas do Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA, uma vez que essas estruturas continuam a ser aplicadas. A IDEXX continuará a cumprir os requisitos dessas Estruturas do Escudo de Proteção da Privacidade, de acordo com as declarações acima.

Além das Estruturas do Escudo de Proteção da Privacidade, a IDEXX está adotando proteções complementares para cumprir os requisitos para transferir informações pessoais do EEE, Reino Unido e/ou Suíça para outros países, especificamente pela implementação e aplicação das Cláusulas Contratuais Padrão da UE adequadas, conforme aprovação da Comissão Europeia. 

Você pode entrar em contato conosco se quiser receber mais informações sobre as medidas que tomamos para proteger suas informações pessoais, caso sejam transferidas para algum país fora do EEE, Reino Unido e/ou Suíça.

Os produtos e os serviços da IDEXX não são direcionados a pessoas com idade inferior a 16 (dezesseis ) anos e não coletamos, solicitamos ou usamos de forma consciente as informações pessoais de crianças. Caso sejamos informados de que uma criança com menos de 16 anos de idade nos forneceu suas informações pessoais, agiremos para excluir tais informações assim que possível.

 • Se você for residente do EEE ou do Reino unido, ou se a IDEXX processar seus dados pessoais no contexto das nossas atividades no EEE ou Reino Unido, você tem o direito, conforme o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia ou do Reino Unido, de consultar ou solicitar medidas em relação aos seus dados pessoais. Estas solicitações incluem:
  • O acesso, retificação ou exclusão das suas informações pessoais, a restrição ao processamento das suas informações pessoais, o direito a se opor ao processamento das suas informações pessoais e a portabilidade das suas informações pessoais. Acesse  Formulário de Solicitação Eletrônica IDEXX para enviar sua solicitação à IDEXX. Avaliaremos a solicitação e agiremos onde for necessário.
  • Retirar seu consentimento a qualquer momento para as atividades de processamento para as quais a IDEXX precisa do seu consentimento como justificativa legal para o processamento. Isso pode ser feito ao notificar o Diretor de Privacidade pelo e-mail  chiefprivacyofficer@idexx.com, pelo endereço ou telefone indicado abaixo (QUEM CONTATAR). Se você retirar seu consentimento, isso não afetará a legalidade do nosso uso das suas informações pessoais antes da retirada.
  • Registrar uma reclamação com uma autoridade de supervisão da proteção de dados ou em sua própria Agência de proteção de dados local 
 • Se você for residente brasileiro ou se a IDEXX processar seus dados pessoais no contexto das nossas atividades no Brasil, você tem o direito, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP) de consultar ou solicitar medidas sobre seus dados pessoais. Estas solicitações incluem:
  • Acesso, retificação ou exclusão de suas informações pessoais e o direito de se opor ou restringir ao processamento de suas informações pessoais. Acesse Formulário E-Pedido da IDEXX para enviar sua solicitação à IDEXX. Avaliaremos a solicitação e agiremos onde for necessário.
  • Retirar seu consentimento a qualquer momento para as atividades de processamento para as quais a IDEXX precisa do seu consentimento como justificativa legal para o processamento. Isso pode ser feito ao notificar o Diretor de Privacidade pelo e-mail chiefprivacyofficer@idexx.com, pelo endereço ou telefone indicado abaixo (QUEM CONTATAR). Se você retirar seu consentimento, isso não afetará a legalidade do nosso uso das suas informações pessoais antes da retirada. 
 • Se você for residente da África do Sul, você tem o direito, de acordo com a Lei de proteção de informações pessoais da África do Sul (Protection of Personal Information Act, POPIA), de 2013, de consultar ou solicitar medidas sobre seus dados pessoais. Estas solicitações incluem:
  • Acesso, retificação ou exclusão de suas informações pessoais e o direito de se opor ou restringir ao processamento de suas informações pessoais. Acesse Formulário de Solicitação Eletrônica IDEXX para enviar sua solicitação à IDEXX. Avaliaremos a solicitação e agiremos onde for necessário.
  • Retirar seu consentimento a qualquer momento para as atividades de processamento para as quais a IDEXX precisa do seu consentimento como justificativa legal para o processamento. Isso pode ser feito ao notificar o Diretor de Privacidade pelo e-mail chiefprivacyofficer@idexx.com, pelo endereço ou telefone indicado abaixo (QUEM CONTATAR). Se você retirar seu consentimento, isso não afetará a legalidade do nosso uso das suas informações pessoais antes da retirada. 
  • Apresentar uma reclamação ao Regulador de Informações da África do Sul.
 • Se você for residente japonês ou se a IDEXX processar seus dados pessoais no contexto das nossas atividades no Japão, você tem o direito, conforme a Lei japonesa de proteção de informações pessoais (Act on the Protection of Personal Information, APPI) de consultar ou solicitar medidas sobre seus dados pessoais. Estas solicitações incluem:
  • Acesso, retificação ou exclusão de seus dados pessoais e o direito de se opor ao processamento (direito de interromper a utilização) de dados pessoais preservados que possam identificar você. 
  • Isso pode ser feito ao notificar o Diretor de Privacidade pelo e-mail chiefprivacyofficer@idexx.com, pelo endereço ou telefone indicados abaixo (QUEM CONTATAR). Avaliaremos a solicitação e agiremos onde for necessário. Uma taxa razoável considerando as despesas reais poderá ser cobrada ao responder às solicitações de acesso. 
 • Se você for residente da China, consulte a seção “AVISO AOS RESIDENTES DA CHINA” desta Política de privacidade.
 • Se você for residente da Califórnia, consulte a seção “AVISO AOS RESIDENTES DA CALIFÓRNIA” desta Política de privacidade.
 • Se residir no Nevada, consulte a secção “AVISO A RESIDENTES NO NEVADA” da presente Política de Privacidade.
 • Se você residir em outro local, poderá ter direitos semelhantes. Entre em contato com nosso Diretor de Privacidade pelo e-mail chiefprivacyofficer@idexx.com, pelo endereço ou telefone indicados abaixo.
 • Não importa onde você resida; caso tenha preocupações sobre como manuseamos suas informações pessoais, entre em contato com nosso Diretor de Privacidade através das informações de contato indicadas nesta Política de privacidade. Investigaremos e tentaremos resolver todas as reclamações com referência aos princípios contidos nesta Política de privacidade.

Utilizamos mecanismos de proteção físicos, procedimentais e técnicos comercialmente sensatos para impedir o acesso, destruição, uso, modificação ou divulgação não autorizada de informações pessoais. Instruímos nossos funcionários de que essas informações devem ser tratadas de acordo com esta Política de privacidade e qualquer uso indevido por parte deles pode estar sujeito a ações disciplinares.

Ocasionalmente, pode ser necessário modificar esta Política de privacidade a fim de refletir mudanças na forma como coletamos e usamos informações pessoais ou para refletir alterações nas leis, regulamentações e normas do setor com relação à privacidade. Mudanças significativas nesta política serão razoavelmente informadas, inclusive por meio de links postados nos websites IDEXX.

Fique à vontade para entrar em contato com nosso Diretor de Privacidade pelos números e endereços abaixo, caso tenha alguma dúvida sobre nossa Política de privacidade ou sobre o uso de suas informações pessoais: 

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Telefone: 1-888-557-6518
 • Correspondência: IDEXX Laboratories, Inc., Attention: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

Se você residir na União Europeia, no Espaço Econômico Europeu, Reino Unido ou na Suíça: 

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Correspondência: IDEXX Europe B.V., Attention: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Países Baixos

 

A IDEXX também nomeou um “diretor de Proteção de Dados - Alemanha” (Data Protection Officer – Germany) para nossas empresas na Alemanha: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) e IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • E-mail: GermanyDPO@idexx.com
 • Correspondência: IDEXX Europe B.V., Attention: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Países Baixos

 

Nosso Diretor de Privacidade atualmente atua como o “Diretor de proteção de dados do Brasil”. 

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Correspondência: IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., Aos cuidados de: Diretor de Privacidade/Brasil DPO – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4300, 1º andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasil - CEP 04538-133
   

A IDEXX também nomeou um “Diretor de Informações” e “Vice-diretores de Informações” para nossa entidade sul-africana: IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com 
 • Endereço de correspondência: Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, Attention: Vice-diretor de Informação - África do Sul
   

Глобальная политика конфиденциальности IDEXX

Дата последнего обновления: 15 сентября 2023 г.

ВВЕДЕНИЕ

Компания IDEXX с уважением относится к вашей конфиденциальности. В политике конфиденциальности IDEXX («Политика конфиденциальности») представлена необходимая вам информация об обработке ваших персональных данных, если вы являетесь:

 • Клиентом
 • Потенциальным клиентом, который хочет узнать больше о компании IDEXX
 • Посетителем веб-сайта
 • Поставщиком
 • Дистрибьютором
 • Владельцем домашнего животного
 • Или любым другим существующим или потенциальным партнером IDEXX, бизнес-взаимодействие с которым связано с обработкой ваших персональных данных.

Что такое «персональные данные»?Любая информация, которая идентифицирует или позволяет идентифицировать физическое лицо.
В настоящей политике конфиденциальности термины «персональные данные» и «персональная информация» имеют одно и тоже значение.

Настоящая политика конфиденциальности применима к обработке ваших персональных данных IDEXX Laboratories, Inc, ее аффилированными и дочерними компаниями («IDEXX»), и оно является обязательным для всех компаний группы IDEXX.  Список компаний группы IDEXX представлен здесь.

Я являюсь сотрудником IDEXX. Где мне узнать подробнее об обработке моих
персональных данных? 
Все сотрудники IDEXX могут получить доступ к Уведомлению об обработке персональной информации сотрудников, воспользовавшись внутренними каналами коммуникации.

Чтобы ознакомиться с определенной темой в настоящей политике конфиденциальности, нажмите, чтобы развернуть текст.

Что мы собираем?

 • Персональную информацию, предоставляемую вами для поставки запрошенного вами оборудования и аксессуаров, включая имя, фамилию, адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, ваш IP-адрес (когда это необходимо для предоставления услуг) и прочую контактную информацию, если необходимо.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами и связанную с платежными реквизитами, например, номер кредитной карты, контрольный номер, информацию о банковском счете. 
 • Персональную информацию, предоставляемую вами в рамках онлайн-заказов IDEXX, включая регистрацию клиента (имя, фамилия, адрес электронной почты, страна) и информацию о входе в систему (адрес электронной почты, имя пользователя и пароль).
 • Персональную информацию, предоставляемую вами в приложении VetConnect® Plus, если вы загрузили и установили это приложение, включая контактную информацию. 
 • Персональную информацию, предоставляемую вами в приложении VetConnect® Plus, если вы загрузили и установили это приложение, включая информацию о транзакциях между вами и нами, о действиях учетной записи (включая покупки различной продукции и услуг), информацию о вашем мобильном устройстве, необходимую для обеспечения корректной работы приложения (включая тип используемого вами мобильного устройства, ID поставщика приложения, ОС мобильного устройства, обход ограничений ОС, объем свободной памяти на устройстве а также информацию о том, как вы используете наше мобильное приложение). 
 • Персональную информацию, получаемую от агентства по сбору и предоставлению информации о кредитоспособности потребителей в рамках рассмотрения вашего заявления на получение кредита, в т. ч. информацию о счете и (или) данные о потребительских кредитах. 
 • Персональную информацию, получаемую от наших дистрибьюторов/оптовых торговых компаний/реселлеров, когда вы запрашиваете через них оборудование и аксессуары. 
 • Только для дистрибьюторов — персональную информацию, предоставляемую вами, включая имя, фамилию, адрес электронной почты, название/должность, рабочий адрес, при прохождении аудита дистрибьюторов «IDEXX Compliance».  
 • Только для дистрибьюторов — персональную информацию, полученную у внешнего поставщика услуг комплексной юридической проверки, включая имя, фамилию, адрес электронной почты, дату рождения, должность, юридический адрес, резюме, профессиональную историю, государственную идентификационную информацию (например, номер паспорта) и информацию о судимости, где разрешено местным законодательством. 

 

Почему мы ее собираем?

 • Для выполнения наших контрактных обязательств перед вами, когда вы заказываете товары и услуги IDEXX.
 • Для организации и проведения вами платежей в пользу IDEXX в связи с заказами или договорами, заключенными в IDEXX.
 • Для обеспечения или защиты юридических прав IDEXX.
 • Для улучшения нашей продукции и услуг для клиентов
 • Для повышения качества клиентской поддержки и услуг.

Задачи службы клиентской поддержки, связанные с персональными данными, как правило, включают: 
- Там, где разрешено местным законодательством, запись ваших телефонных обращений к нам, в учебных целях и целях повышения качества
- Создание журнала регистрации событий в поддержку заявок на обслуживание
- Отправку вам добровольных опросов по качеству клиентской поддержки

 • Для администрирования и улучшения наших мобильных приложений. 
 • Для администрирования программ клиентской лояльности IDEXX.  
 • Для проведения процедур комплексной юридической проверки и аудита в рамках политики запрета взяточничества и коррупции в IDEXX.

 

Каково правовое обоснование обработки?

«Правовое обоснование» означает, что у компании IDEXX имеется определенная законная причина обработки вашей персональной информации. 

Мы обрабатываем вашу персональную информацию на основании одной из следующих законных причин:

 • Обработка необходима для выполнения контракта, заключенного с вами, или для выполнения определенных действий перед его заключением.

К примерам обработки вашей персональной информации на основании выполнения контракта относятся случаи, когда в рамках нормальной операционной деятельности мы выполняем следующие действия, направленные на обеспечение на предоставление отличной продукции и качественного обслуживания:

- Ввод заказа 
- Настройка мастер-клиента
- Ценообразование
- Отгрузка продукции
- Выставление счета
- Выполнение гарантийных обязательств
- Ремонт, техническое обслуживание и сервис приборов
- Восстановление активов

 • Обработка необходима для выполнения нашего юридического обязательства.
 • Обработка необходима для достижения законных интересов IDEXX и существенно не нарушает вашу конфиденциальность.

Пример обработки ваших персональных данными нами в наших законных интересах без существенного нарушения вашей конфиденциальности — использование предоставленных вами данных приложениями IDEXX Animana, VetConnect PLUS® или SmartService™ для прогнозирования потребностей наших клиентов, получения сведений, которые будут полезны для ветеринарной практики в целом и для оказания профессиональных услуг ветеринарной отрасли и ее медицинского образования. 

IDEXX использует только агрегированные данные, которые не позволяют идентифицировать непосредственно вас. IDEXX полностью анонимизирует эти данные в качестве дополнительной меры защиты вашей конфиденциальности.  

 

Кто еще может получать ее? 

 • Ваша персональная информация подлежит обработке только лицами, работающими на группу компаний IDEXX и от ее лица, которым она необходима для выполнения должностных обязанностей и в целях, указанных в настоящей политике конфиденциальности.
 • Когда IDEXX нанимает доверенных сторонних поставщиков услуг для обработки вашей персональной информации, они обрабатывают вашу персональную информацию исключительно на основании наших инструкций, а мы заключаем необходимые соглашения с указанными сторонними обработчиками данных.
 • IDEXX не передает вашу персональную информацию третьим сторонам, если только это не требует законодательство (включая внешние/государственные учреждения), либо, в целях разумной необходимости, передавая ее доверенным третьим сторонам, работающим с нами, для помощи в выполнении ваших заказов или контрактов, заключенных с IDEXX, или для их администрирования. 

Например, мы работаем со сторонними поставщиками услуг, предоставляющими SaaS-решения (ПО как услуга) и услуги хостинга. Мы также нанимаем поставщиков ИТ-услуг, поддерживающих безопасную и стабильную работу наших систем. Кроме того, мы нанимаем сторонних поставщиков услуг комплексной юридической проверки в рамках политики запрета взяточничества и коррупции в IDEXX. 

Если вы приобретаете продукцию или услуги через службу заказов IDEXX в Интернете (IDEXX Online Orders), информация о кредитной карте, которую вы передали при отправке заказа, включая имя, адрес, номер кредитной карты и проверочный номер, поступает непосредственно к третьей организации, осуществляющей обработку платежей. IDEXX не сохраняет и не хранит информацию о кредитной карте, предоставленную при заказе продукции через службу заказов IDEXX через Интернет. Кроме того, если вы выберете прямое списание в качестве способа оплаты, IDEXX будет обмениваться определенной персональной информацией с вашим финансовым учреждением, чтобы организовать оплату.

 • IDEXX также может передавать персональную информацию доверенным третьим лицам для представления определенных предложений и предоставления определенных услуг по вашему запросу, например, для интеграции платежного решения от поставщика платежей в наши системы управления практикой IDEXX, при этом такие лица будут получать вашу персональную информацию только для этих ограниченных целей, в соответствии с письменным договором с подробным описанием ограниченной цели и законного основания.

Что мы собираем?

 • Персональную информацию, предоставляемую вами для выполнения всех операций, связанных с оказанием услуг лабораторного тестирования и внутренних медицинских консультаций, включая имя, фамилию, обращение, адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты и прочую необходимую контактную информацию.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами о ваших платежных реквизитах, например, банковские или почтовые реквизиты, номер транзакции, проверочный номер, номер кредитной карты, контрольный номер, информацию о банковском счете. 
 • Персональную информацию, предоставляемую вами через формы онлайн-заказа IDEXX, включая информацию о ветеринарной практике, адрес, электронную почты, код ветеринара IDEXX, имя владельца и пациента.
 • Персональную информацию, получаемую от агентства по сбору и предоставлению информации о кредитоспособности потребителей в рамках рассмотрения вашего заявления на получение кредита, в т. ч. информацию о счете и (или) данные о потребительских кредитах. 
 • Персональную информацию, полученную у вашего ветеринара или вашей клиники, если вы являетесь владельцем домашнего животного и предпочитаете, чтобы IDEXX выставлял вам счета напрямую. 

 

Почему мы ее собираем?

 • Для выполнения наших контрактных обязательств перед вами, когда вы заказываете товары и услуги IDEXX.

Эти обычные деловые обязательства включают:
o    Ввод заказа
o    Настройка мастер-клиента
o    Выполнение заказов (сбор образцов)

 • Управление работой лабораторий
 • Для организации и проведения вами платежей в пользу IDEXX в связи с заказами или договорами, заключенными в IDEXX.

Эта обычная бизнес-деятельность включает:
o    Ценообразование
o    Выставление счета
o    Кредитование и сбор задолженности
o    Финансовый учет

 • Для улучшения нашего лабораторного обслуживания

Например, где разрешено местным законодательством, запись ваших телефонных обращений к нам, в учебных целях

 • Для организации прямого выставления счетов на основании ваших инструкций для ветеринара или ветеринарной клиники.
 • Для обеспечения или защиты юридических прав IDEXX.

 

Каково правовое обоснование обработки?

«Правовое обоснование» означает, что у компании IDEXX имеется определенная законная причина обработки вашей персональной информации. 

Мы обрабатываем вашу персональную информацию на основании одной из следующих юридических обоснований:

 • Обработка необходима для выполнения контракта, заключенного с вами, или для выполнения определенных действий перед его заключением.
 • Обработка необходима для выполнения нашего юридического обязательства.
 • Обработка необходима для достижения законных интересов IDEXX и существенно не нарушает вашу конфиденциальность. 

Пример обработки ваших персональных данными нами в наших законных интересах без существенного нарушения вашей конфиденциальности — использование данных, предоставленных вами в рамках обычной референтной лабораторной деятельности, для прогнозирования потребностей наших клиентов, получения сведений, которые будут полезны для ветеринарной практики в целом и для оказания профессиональных услуг ветеринарной отрасли и ее медицинского образования.

IDEXX использует только агрегированные данные, которые не позволяют напрямую вас идентифицировать. IDEXX полностью анонимизирует эти данные в качестве дополнительной меры защиты вашей конфиденциальности.  

 

Кто еще может получать ее? 

 • Ваша персональная информация подлежит обработке только лицами, работающими на группу компаний IDEXX и от ее лица, которым она необходима для выполнения должностных обязанностей и в целях, указанных в настоящей политике конфиденциальности.
 • Когда IDEXX нанимает доверенных сторонних поставщиков услуг для обработки вашей персональной информации, они обрабатывают вашу персональную информацию исключительно на основании наших инструкций, а мы заключаем необходимые соглашения с указанными сторонними обработчиками данных.
 • IDEXX не передает вашу персональную информацию третьим сторонам, если только это не требует законодательство (включая внешние/государственные учреждения), либо, в целях разумной необходимости, передавая ее доверенным третьим сторонам, работающим с нами, для помощи в выполнении ваших заказов или контрактов, заключенных с IDEXX, или для их администрирования. 

Например, мы работаем со сторонними поставщиками услуг, предоставляющими услуги хостинга данных клиентских результатов. Мы также нанимаем поставщиков ИТ-услуг, наблюдающих за безопасной и стабильной работой наших систем.

Если вы приобретаете продукцию или услуги через службу заказов IDEXX в Интернете (IDEXX Online Orders), информация о кредитной карте, которую вы передали при отправке заказа, включая имя, адрес, номер кредитной карты и проверочный номер, поступает непосредственно к третьей организации, осуществляющей обработку платежей. IDEXX не сохраняет и не хранит информацию о кредитной карте, предоставленную при заказе продукции через службу заказов IDEXX через Интернет.

 • Кроме того, если вы выберете прямое списание в качестве способа оплаты, IDEXX будет обмениваться определенной персональной информацией с вашим финансовым учреждением, чтобы организовать оплату. 

Что мы собираем?

 • Персональную информацию, предоставляемую вами при покупке или лицензировании продукции и (или) оборудовании IDEXX и (или) при запросе лабораторных услуг.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами при регистрации на мероприятие, конференцию, лотерею и (или) вебинар IDEXX, включая контактные данные, предоставленные на установочных встречах и мероприятиях, включая информацию визитных карточек.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами при регистрации для участия в онлайн-обучении или на учебных платформах, включая IDEXX Learning Center.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами при участии в маркетинговых программах или акциях, включая ваше имя, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, почтовый адрес, информацию о вашей компании или организации и другую информацию, необходимую для определенной программы или акции IDEXX.
 • Персональную информацию, предоставляемую вами при участии в программах оценки качества, опросах клиентов или клиентских маркетингово-исследовательских проектах. 
 • Применимо только к Ключевым лидерам общественного мнения (KOL) – предоставленная вами персональная информация, включая имя, фамилию, адрес электронной почты, должность, бизнес-адрес и образование/квалификацию.
 • Персональную информацию, полученную или созданную на наших веб-сайтах, в мобильных приложениях, электронных рассылках, коммерческих сообщениях электронной почты или на базе аналогичных технологий.

Пример включают:
o    IP-адрес, назначенный вашему компьютеру или сети вашим интернет-провайдером).
o    Шаблоны пользования браузером на наших веб-сайтах, включая информацию о ваших посещениях, посещенные страницы и характер перехода по веб-сайтам. 
o    oИнформация о том, открываете ли вы новостную рассылку или коммерческую электронную почту и какие разделы вы выбираете. Файлы cookie — небольшие текстовые файлы, сохраняющиеся в вашем компьютере или мобильном устройстве после посещения вами сайта.  См. также Заявление IDEXXо файлах сookie.

 • Персональную информацию, полученную из прочих общедоступных источников:
  • Персональную информацию, которая имеется в общедоступных ветеринарных журналах.
  • Персональную информацию, которая имеется на общедоступных ветеринарных веб-сайтах и/или у ассоциаций.
  • Персональную информацию, полученную в торговом реестре коммерческой палаты.
  • Персональную информацию, которая имеется в профессиональных социальных сетях, включая LinkedIn. 
  • Персональную информацию, которая имеется в общедоступных социальных сетях, включая Facebook.  

На наши веб-сайтах IDEXX могут содержаться гиперссылки на веб-сайты третьих сторон и кнопки социальных сетей. Мы рекомендуем ознакомиться с политикой конфиденциальности и политикой файлов cookie этих веб-сайтов и социальных сетей, так как IDEXX не контролирует их политику конфиденциальности. 

 

Почему мы ее собираем?

 • Для управления отношениями с клиентами.

Ваша контактная информация фиксируется в наших системах и может использоваться для отправки важных бизнес-новостей, а также запрошенной вами информации, включая рассылки, приглашения на мероприятия и семинары, а также прочей запрошенной информации, которая позволит нам повысить качество услуг и обучения.

 • Для внутренней отчетности об эффективности работы IDEXX на рынке и сравнительного анализа.
 • Для целевых маркетинговых кампаний, связанных с различными направлениями нашей деятельности, таких как информирование вас о новых продуктах и услугах, рекламных акциях, опросах рынка/клиентов.
 • Для анализа отзывов клиентов, полученных в программах оценки качества, при опросах клиентов или проектах исследования рынка/клиентов.
 • Для улучшения нашей продукции, услуг и веб-сайтов.

 

Каково правовое обоснование обработки?

«Правовое обоснование» означает, что у компании IDEXX имеется определенная законная причина обработки вашей персональной информации.

Мы обрабатываем вашу персональную информацию на основании одной из следующих юридических обоснований:

 • Обработка необходима для выполнения контракта, заключенного с вами, или для выполнения определенных действий перед его заключением.
 • Обработка необходима для достижения законных интересов IDEXX и существенно не нарушает вашу конфиденциальность. 
 • Обработка основана на вашем однозначно согласии на обработке вашей персональной информации для конкретной цели, включая подписку на электронные рассылки, маркетинговые сообщения электронной почты, посещение наших конференций или семинаров, участие в викторинах.
  • Вы можете отозвать свое согласие в любое время.  См. раздел ВАШИ ПРАВА настоящей Политики конфиденциальности.

 

Кто еще может получать их?

 • Ваша персональная информация подлежит обработке только лицами, работающими на группу компаний IDEXX и от ее лица, которым она необходима для выполнения должностных обязанностей и в целях, указанных в настоящей политике конфиденциальности.
 • Когда IDEXX нанимает доверенных сторонних поставщиков услуг для обработки вашей персональной информации, они обрабатывают вашу персональную информацию исключительно на основании наших инструкций, а мы заключаем необходимые соглашения с указанными сторонними обработчиками данных.
 • IDEXX не передает вашу персональную информацию третьим сторонам, если только это не требует законодательство (включая внешние/государственные учреждения), либо, в целях разумной необходимости, – доверенным третьим сторонам, работающим с нами, для управления отношениями с клиентами и маркетинговой деятельностью.  

Например, мы работаем со сторонними поставщиками услуг, предоставляющими SaaS-решения (ПО как услуга) и услуги хостинга. Мы также работаем с третьими сторонами, которые предоставляют нам услуги, связанные с интернет-рассылками, почтовыми рассылками и обработкой персональной информацией, предоставленной через веб-формы на наших веб-сайтах.  Мы также нанимаем поставщиков ИТ-услуг, поддерживающих безопасную и стабильную работу наших систем. Мы работаем и со сторонними поставщиками услуг, которые поддерживают исследования IDEXX на развивающихся рынках и исследования клиентов.

 • Компания IDEXX также может обмениваться информацией с доверенными третьими сторонами для представления вам определенных предложений и оказания определенных услуг, но эти стороны смогут получить доступ и использовать вашу персональную информацию только для этой ограниченной цели на основании письменного контракта с указанием данной законной цели и юридического основания и, где требуется, с вашего предварительного согласия.

Что мы собираем?

 • Персональную информацию, предоставляемую вами при звонках на Горячую линию IDEXX по вопросам этики или при отправке веб-формы через Горячую линию IDEXX по вопросам этики.  

 

Почему мы ее собираем?

 • Для поддержки этичной деловой среды и удовлетворения определенным юридическим обязательствам, применимым ко всем публичным компаниям США. 

 

Каково правовое обоснование обработки?

«Правовое обоснование» означает, что у компании IDEXX имеется определенная законная причина обработки вашей персональной информации. 

Мы обрабатываем вашу персональную информацию на основании одной из следующих юридических обоснований:

 • Обработка необходима для достижения законных интересов IDEXX и существенно не нарушает вашу конфиденциальность. 
 • Обработка необходима для выполнения нашего юридического обязательства.

 

Кто еще может получать ее? 

 • DEXX заключила контракт со сторонней компанией на размещение системы сбора и обработки инцидентов: Горячая линия по вопросам этики IDEXX. При звонке на Горячую линию по вопросам этики IDEXX ее специалист задаст вам ряд вопросов относительно вопросов, вызывающих вашу озабоченность. Он зафиксирует предоставленную вами информацию в безопасной системе и отправит уведомление о заявке уполномоченному сотруднику Отдела нормативно-правового соответствия IDEXX. 

Что мы собираем? 

 • Персональную информацию, которую вы предоставляете при подаче онлайн-заявки в фонд IDEXX Foundation через нашу систему управления грантами.  


Почему мы ее собираем?

 • Для определения того, соответствует ли ваша заявка критериям отбора фонда IDEXX Foundation.
 • Для управления грантами.
 • Для запроса измерения воздействия от претворения благотворительного проекта в жизнь после получения финансирования.


Каково правовое обоснование обработки?

«Правовое обоснование» означает, что у компании IDEXX имеется определенная законная причина обработки вашей персональной информации.

Мы обрабатываем вашу персональную информацию на основании одной из следующих юридических обоснований:

 • Обработка необходима для достижения законных интересов IDEXX и существенно не нарушает вашу конфиденциальность. 
 • Обработка необходима для выполнения нашего юридического обязательства.


Кто еще может получать ее?

 • Ваша персональная информация подлежит обработке только лицами, работающими на группу компаний IDEXX и от ее лица, которым она необходима для выполнения должностных обязанностей и в целях, указанных в настоящей политике конфиденциальности.
 • Когда IDEXX нанимает доверенных сторонних поставщиков услуг для обработки вашей персональной информации, они обрабатывают вашу персональную информацию исключительно на основании наших инструкций, а мы заключаем необходимые соглашения с указанными сторонними обработчиками данных.
 • IDEXX не передает вашу персональную информацию третьим сторонам, если только этого не требует законодательство (включая внешние/государственные учреждения), либо, в целях разумной необходимости, передает ее доверенным третьим сторонам, работающим на нас по вопросам управления или администрирования нашей грантовой деятельности.

Например, компания IDEXX заключила договор со сторонним поставщиком услуг, предлагающим решения SaaS (программное обеспечение как услуга) и хостинговые услуги для управления системой управления грантами фонда IDEXX Foundation.

Мы не храним вашу персональную информацию дольше, чем это необходимо. Для этого мы руководствуемся настоящей политикой конфиденциальности, внутренними правилами IDEXX по хранению документации и применимыми юридическими обязательствами.

Мы являемся глобальной компанией, штаб-квартира которой находится в США. Для управления глобальным бизнесом и обслуживания наших клиентов нам требуется передавать вашу персональную информацию в наши офисы и поставщикам услуг, расположенным как в США, ЕЭЗ, так и зачастую в других местах, когда это необходимо для достижения наших целей по обработке вашей персональной информации, как описано в этом Уведомлении о конфиденциальности. 

Мы считаем важным обеспечить аналогичный уровень защиты в соответствии с применимыми требованиями, если мы передаем вашу персональную информацию в другую страну, при этом IDEXX предпринимает дополнительные меры, когда это необходимо для такой передачи, в частности, путем внедрения и применения соответствующих Стандартных договорных положений.

Обращайтесь к нам, если хотите получить более подробную информацию о мерах защиты вашей персональной информации в случае ее передачи в другую страну. 

Передача персональной информации за пределы Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Великобритании и Швейцарии:

В странах ЕЭЗ, Великобритании и Швейцарии приняты законы широкого действия, защищающие вашу персональную информацию. В тех случаях, когда мы передаем вашу персональную информацию из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Великобритании и Швейцарии в другие страны, при передаче вашей персональной информации мы поддерживаем аналогичный уровень защиты данных, в том числе при передаче вашей персональной информации в третьи страны с законодательством, которое не обеспечивает эквивалентный уровень защиты данных, например США. Мы стремимся делать это, принимая соответствующие дополнительные меры безопасности согласно применимым требованиям к передаче персональной информации из ЕЭЗ, Великобритании и (или) Швейцарии в третьи страны, такие как США.

Одной из мер предосторожности при передаче персональной информации в США является само-сертификация согласно Рамочным соглашениям о правилах обмена конфиденциальной информацией (Privacy Shield) между ЕС и США, а также между Швейцарией и США.  

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. and OPTI Medical Systems, Inc. прошли самостоятельную сертификацию соответствия требованиям Соглашения о правилах обмена конфиденциальной информацией (Privacy Shield) между ЕС и США и Швейцарией и США в соответствии с требованиями Министерства торговли США. 

Нажмите здесь IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Notice для просмотра Уведомления IDEXX по обмену конфиденциальной информацией.

Обратите внимание, что эти Рамочные соглашения по защите конфиденциальности между ЕС и США и между Швейцарией и США были признаны недопустимыми механизмами для передачи персональной информации из ЕЭЗ, Великобритании и (или) Швейцарии в третьи страны. Признание этих рамочных соглашений недопустимыми не освобождает компанию IDEXX от ее обязательств по Рамочным соглашениям Privacy Shield о правилах обмена конфиденциальной информацией между ЕС - США и между Швейцарией - США, поскольку эти соглашения продолжают применяться. Компания IDEXX будет продолжать соблюдать требования Рамочных соглашений Privacy Shield в соответствии с положениями выше.

В дополнение к Рамочным соглашениям Privacy Shield компания IDEXX принимает дополнительные меры безопасности для соблюдения требований по передаче персональной информации из ЕЭЗ, Великобритании и (или) Швейцарии в третьи страны, в частности, путем внедрения и обеспечения соблюдения соответствующих Стандартных договорных положений ЕС, утвержденных Европейской комиссией. 

Обращайтесь к нам, если хотите получить более подробную информацию о мерах защиты вашей персональной информации в случае ее передачи из ЕЭЗ, Великобритании и (или) Швейцарии.

Продукция и услуги IDEXX не предназначены для лиц младше 16 (шестнадцати) лет, и мы сознательно не собираем, не запрашиваем и не используем персональную информацию детей. Если нам станет известно о том, что ребенок в возрасте до 16 лет предоставил нам персональную информацию, мы примем меры по ее скорейшему удалению.

 • Если вы проживаете в ЕЭЗ или Великобритании либо IDEXX обрабатывает ваши персональные данные в рамках нашей деятельности в ЕЭЗ или Великобритании, то, согласно Общего регламента ЕС о защите данных (EU GDPR) или Общего регламента ЕС о защите данных Великобритании (UK GDPR), вы можете задавать вопросы и запрашивать действия, связанные с вашими персональными данными. Эти запросы включают:
  • Доступ к вашей персональной информации, ее исправление и удаление, ограничение ее обработки, право возражать против ее обработки и обеспечить переносимость вашей персональной информации. Перейдите в Форма электронного запроса IDEXX для того, чтобы направить запрос в IDEXX. Мы изучим запрос и примем меры, если это необходимо.
  • В любой момент — отзыв согласия на те действия по обработке, которые осуществляются IDEXX исключительно с вашего согласия как юридического основания обработки. Это можно сделать, сообщив Директору по конфиденциальности персональной информации по адресу  chiefprivacyofficer@idexx.com или по адресу или телефону, которые указаны ниже (КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ). Отзыв вашего согласия не повлияет на законность использования нами вашей персональной информации до отзыва.
  • Подача жалобы в орган по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных.
 • Если вы проживаете в Бразилии или IDEXX обрабатывает ваши персональные данные в контексте нашей деятельности в Бразилии, вы имеете право в соответствии с Общим законом о защите данных (LGPD) задавать вопросы или требовать совершения определенных действий в отношении ваших персональных данных. Эти запросы включают:
  • Доступ к вашей персональной информации, ее исправление и удаление, ограничение ее обработки, право возражать против обработки и перемещения вашей персональной информации.  Перейдите в <Форму электронного запроса IDEXX  Форма электронного запроса IDEXX, для того, чтобы направить запрос в IDEXX.  Мы изучим запрос и примем меры, если это необходимо.
 • В любой момент — отзыв согласия на те действия по обработке, которые осуществляются IDEXX исключительно с вашего согласия как юридического основания обработки. Это можно сделать, сообщив Директору по конфиденциальности персональной информации по адресу  chiefprivacyofficer@idexx.com или по адресу или телефону, которые указаны ниже (КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ). Отзыв вашего согласия не повлияет на законность использования нами вашей персональной информации до отзыва. 
 • Если вы проживаете в Южной Африке, то в соответствии с Законом о защите персональных данных Южной Африки («POPIA») от 2013 г. вы имеете право задать вопросы о ваших персональных данных или запросить принятие мер в отношении ваших персональных данных. Эти запросы включают:
  • oДоступ к вашей персональной информации, ее исправление или удаление, а также право на возражение или ограничение обработки вашей персональной информации.  Перейдите в <Форму электронного запроса IDEXX (вставить ссылку для Южной Африки)> , для того, чтобы направить запрос в IDEXX.  Мы изучим запрос и примем меры, если это необходимо.
  • В любой момент — отзыв согласия на те действия по обработке, которые осуществляются IDEXX исключительно с вашего согласия как юридического основания обработки. Это можно сделать, сообщив Директору по конфиденциальности персональной информации по адресу chiefprivacyofficer@idexx.com или по адресу или телефону, которые указаны ниже (КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ). Отзыв вашего согласия не повлияет на законность использования нами вашей персональной информации до отзыва. 
  • oПодать жалобу в регулирующий орган Южной Африки в сфере информации.
    
 • Если вы проживаете в Японии или IDEXX обрабатывает ваши персональные данные в контексте нашей деятельности в Японии, вы имеете право в соответствии с Законом Японии о защите персональной информации (APPI) задавать вопросы или требовать совершения определенных действий в отношении ваших персональных данных. Эти запросы включают:
  • oДоступ к вашим персональным данным, их исправление или удаление, а также право возражать против обработки (права на прекращение использования) хранимых персональных данных, которые могут идентифицировать вас.  
  • Это можно сделать, сообщив Директору по конфиденциальности персональной информации по адресу chiefprivacyofficer@idexx.com или по адресу или телефону, которые указаны ниже (КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ). Мы изучим запрос и примем меры, если это необходимо. При ответе на запросы о доступе может взиматься разумная плата, учитывающая фактические расходы  
 • Если вы проживаете в Китае, ознакомьтесь с разделом «УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КИТАЯ» настоящей Политики конфиденциальности.
 • Если вы проживаете в Калифорнии, ознакомьтесь с разделом «УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ» настоящей Политики конфиденциальности.
 • Если вы проживаете в штате Невада, ознакомьтесь с разделом «УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЕВАДА» настоящей Политики конфиденциальности.
 • Если вы проживаете где-либо в другом месте, у вас могут быть аналогичные права. Обращайтесь к директору по конфиденциальности персональной информации по адресу   chiefprivacyofficer@idexx.com или по адресу или телефону, которые указаны ниже.
 • Вне зависимости от страны вашего проживания, если у вас есть жалобы насчет использования вашей персональной информации, обратитесь к нашему директору по конфиденциальности персональной информации по контактным данным, указанным в Политике конфиденциальности. Мы изучим и попытаемся дать ответы на все вопросы, следуя принципам, изложенным в настоящей политике конфиденциальности.

Мы можем раскрывать вашу персональную информацию любому учреждению, правительству, суду, агентству или органу (включая правоохранительные органы), раскрытие которым требуется законодательно, либо для защиты наших юридических прав или прав третьих лиц, либо для предотвращения ущерба, либо в соответствии с вашими инструкциями.

Мы используем все коммерчески разумные физические, процедурные и технические меры для предотвращения несанкционированного доступа, уничтожения, использования, модификации или раскрытия вашей персональной информации. Мы инструктируем наших сотрудников относительно того, что информация должна обрабатываться в соответствии с данной политикой конфиденциальности персональной информации, и любые злоупотребления со стороны работников могут вести к дисциплинарной ответственности.

Время от времени у нас может возникнуть необходимость изменить данную политику конфиденциальности, чтобы отразить изменения в том, как мы собираем и используем персональную информацию, либо изменения в соответствующем законодательстве, правилах и отраслевых стандартах о конфиденциальности. Мы заблаговременно выпустим уведомление о значительных изменениях этой политики конфиденциальности, в том числе посредством ссылок, размещенных на веб-сайтах IDEXX.

Обращайтесь к Директору по конфиденциальности персональной информации по следующим адресам или телефонам, если у вас есть вопросы относительно содержания политики конфиденциальности или возникло беспокойство в связи с использованием вашей персональной информации: 

 • Эл. почта: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Номер телефона: 1-888-557-6518
 • Адрес: IDEXX Laboratories Inc., адресат: Chief Privacy Officer (директор по конфиденциальности персональной информации), One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

Если вы проживаете в Европейском союзе, Европейской экономической зоне, Великобритании или Швейцарии:

 • Эл. почта: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • По почте: IDEXX Europe B.V., адресат: Chief Privacy Officer (Директор по конфиденциальности персональной информации), Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands (Нидерланды)

 

IDEXX назначила «Инспектора по защите данных – Германия» для наших юридических лиц в Германии: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) и IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • Эл. почта: GermanyDPO@idexx.com
 • По почте: IDEXX Europe B.V., адресат:  Data Protection Officer – Germany (Инспектор по защите данных – Германия), Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands (Нидерланды)


В настоящее время Директор по конфиденциальности персональной информации выступает в качестве Уполномоченного лица по защите данных в Бразилии.  

 • Эл. почта: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • По почте: IDEXX Brasil Laboratorios Ltda., адресат: Директор по конфиденциальности персональной информации/Уполномоченное лицо по защите данных в Бразилии – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1o Andar – Itaim Bibi – São Paulo, Бразилия – CEP 04538-133


Компания IDEXX также назначила «Специалист по информации» и «Заместителей специалиста по информации» для нашей южноафриканской организации: IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • Эл. почта: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Почтовый адрес: Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052адресат: Заместитель специалиста по информации в Южной Африке

Política de privacidad global de IDEXX

Última actualización: 15 de septiembre de 2023

INTRODUCCIÓN

En IDEXX respetamos su privacidad. Esta Política de privacidad de IDEXX (“Política de privacidad”) le indica lo que necesita saber sobre el tratamiento que hacemos de sus datos personales si usted pertenece a IDEXX:

 • Cliente
 • Cliente potencial que desea aprender más sobre IDEXX
 • Visitante del sitio web
 • Proveedor
 • Distribuidor
 • Dueño de una mascota
 • O cualquier otro socio de IDEXX actual o potencial cuando nuestras interacciones comerciales impliquen el tratamiento de sus datos personales

¿Qué son los “datos personales”?
Cualquier información que se relacione con una persona viva identificada o identificable.
En esta Política de privacidad, “datos personales” e “información personal” tienen el mismo significado.

Esta Política de privacidad se aplica al tratamiento de sus datos personales por parte de IDEXX Laboratories, Inc., sus filiales o subsidiarias (“IDEXX”), y es vinculante para todas las empresas del grupo IDEXX. Puede encontrar una lista de las empresas IDEXX aqui.

Soy un empleado de IDEXX, ¿dónde debo dirigirme para saber más sobre el tratamiento de mis datos personales? 
Todos los empleados de IDEXX tienen acceso al Aviso de tratamiento para empleados de IDEXX a través de los canales de comunicación internos de IDEXX.

Para leer sobre un tema específico en esta Política de privacidad, haga clic para ampliar el texto.

¿Qué recopilamos?

 • Información personal proporcionada por usted para entregar los servicios, equipos y accesorios que usted solicitó, incluidos el nombre, apellido, dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico, su dirección IP (cuando sea necesario para los servicios) y otros datos de contacto necesarios.
 • Información personal proporcionada por usted con respecto a sus detalles de pago, tales como el número de tarjeta de crédito, número de verificación, información de la cuenta bancaria. 
 • Información personal proporcionada por usted a través de Pedidos en línea de IDEXX, incluidos el registro de clientes (nombre, apellido, dirección de correo electrónico, país) y los datos de inicio de sesión (dirección de correo electrónico, nombre de usuario y frase de contraseña).
 • Información personal proporcionada por usted a través de nuestra aplicación móvil VetConnect® Plus si elige descargar y usar esta aplicación incluidos los datos de contacto. 
 • Información personal obtenida de la aplicación móvil VetConnect® Plus si elige descargar y utilizar esta aplicación, incluida la información sobre sus transacciones con nosotros, registros de actividades de la cuenta (incluidas compras de diversos productos y servicios), información sobre su dispositivo móvil, para garantizar el funcionamiento correcto de nuestra aplicación móvil (incluidos el tipo de dispositivo móvil que utiliza, el ID del proveedor de la aplicación, el sistema operativo de su dispositivo móvil, si se ha pasado por alto la restricción del sistema operativo, la cantidad de espacio de almacenamiento gratuito en su dispositivo e información sobre la forma en que utiliza nuestra aplicación móvil). 
 • Información personal obtenida de una agencia de informes del consumidor en relación con su solicitud de crédito, que puede incluir información de la cuenta y/o información de crédito del consumidor. 
 • Información personal obtenida de nuestros distribuidores/mayoristas/revendedores cuando usted solicita equipos y accesorios a través de ellos. 
 • Aplicable solo a distribuidores: información personal proporcionada por usted, incluidos el nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, puesto/cargo empresarial, dirección comercial, al participar en nuestra auditoría de distribuidores de cumplimiento IDEXX. 
 • Aplicable solo a distribuidores: información personal obtenida de nuestro proveedor externo de diligencia debida, incluidos el nombre, apellido, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, puesto/cargo empresarial, dirección comercial, curriculum vitae, antecedentes laborales, detalles de identificación nacional (como el número de pasaporte), y condenas penales cuando lo permita la ley local. 

 

¿Por qué la recopilamos?

 • Para cumplir nuestras obligaciones contractuales con usted cuando solicita bienes y servicios de IDEXX.
 • Para organizar y procesar el pago de los importes adeudados por usted sobre los pedidos y contratos celebrados con IDEXX.
 • Para avanzar o defender los derechos legales de IDEXX.
 • Para mejorar nuestros productos y servicios para nuestros clientes
 • Para mejorar nuestros servicios de atención al cliente.

Las actividades comunes de atención al cliente que incluyen datos personales incluyen: 
-Grabación de llamadas que nos hace para fines de formación y calidad, cuando lo permita la ley local
-Creación de registros de eventos para admitir problemas de servicio
-Enviarle encuestas voluntarias de atención al cliente

 • Para administrar y mejorar nuestras aplicaciones móviles. 
 • Para administrar los programas de fidelización de clientes de IDEXX. 
 • Para asegurar que nuestros socios comerciales completen el proceso de diligencia debida y auditoría como parte del programa antisoborno y anticorrupción de IDEXX.

 

¿Cuál es nuestra justificación legal para tratar la información?

“Justificación legal” significa que IDEXX debe tener un motivo legal específico para tratar su información personal.

Tratamos su información personal sobre la base de uno de los siguientes motivos legales:

 • El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato que tenemos con usted o para tomar medidas específicas antes de celebrar un contrato con usted.

Ejemplos de cuándo tratamos su información personal sobre la base de la ejecución de un contrato incluyen cuando nos involucramos en las siguientes prácticas comerciales rutinarias que nos permiten realizar su pedido y entregarle bienes y servicios de primera clase:
-Entrada del pedido 
-Configuración maestra de clientes
-Precios
-Envío del producto
-Facturación
-Ejecución de nuestras obligaciones de garantía
-Servicio de reparación, mantenimiento e instrumentación
-Recuperación de activos

 • El tratamiento es necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales.
 • El tratamiento es necesario para lograr los intereses legítimos de IDEXX y no infringe desproporcionadamente su privacidad.

Un ejemplo de cuándo tratamos sus datos personales para lograr nuestro interés legítimo, sin infringir desproporcionadamente su privacidad, es cuando IDEXX Animana, VetConnect PLUS® o SmartService™ utilizan los datos que usted nos proporciona para prever las necesidades de nuestros clientes, obtener información que beneficiará las prácticas veterinarias en general, y para prestar servicios profesionales y educación médica a la industria veterinaria.

IDEXX solo utiliza datos agregados que no pueden identificarle directamente. IDEXX anonimiza totalmente estos datos como una medida adicional para proteger su privacidad. 

 

¿Quién más podría recibir esta información?

 • Su información personal solo debe ser tratada por personas que trabajan para y en nombre del grupo de empresas IDEXX según la necesidad de conocimiento para los fines descritos en esta Política de privacidad.
 • Cuando IDEXX contrata proveedores de servicios externos de confianza para el tratamiento de su información personal, estos tratan únicamente su información personal según nuestras instrucciones y celebramos acuerdos de encargados del tratamiento de datos apropiados con estos encargados del tratamiento de terceros.
 • IDEXX no comparte su información personal con terceros a menos que así lo exija la ley (incluidos organismos externos/gubernamentales) o según sea razonablemente necesario con terceros de confianza que trabajen para que cumplamos o administremos sus pedidos o contratos realizados con IDEXX. 

Por ejemplo, trabajamos con proveedores de servicios externos que ofrecen soluciones SaaS (Software as a Service) o servicios de alojamiento. También contratamos proveedores de servicios de TI que brindan soporte para el funcionamiento seguro y estable de nuestros sistemas. También contratamos proveedores de servicios externos que ofrecen servicios de diligencia debida para respaldar el programa antisoborno y anticorrupción de IDEXX. 

Si compra productos o servicios mediante los pedidos en línea de IDEXX, la información de la tarjeta de crédito que envíe a través de los mismos, incluidos el nombre, dirección, número de tarjeta de crédito y número de verificación, pasará directamente a un procesador de pagos externo. IDEXX no almacenará la información de la tarjeta de crédito que se envíe mediante los pedidos en línea de IDEXX. Si opta por el débito directo como método de pago, IDEXX compartirá cierta información personal con su institución financiera para organizar el pago. 

 • IDEXX también puede compartir información personal con terceros de confianza para presentar ciertas ofertas y ofrecerle ciertos servicios, a petición suya, como permitirle integrar una solución de pago de un proveedor de pagos en nuestros sistemas de gestión de prácticas IDEXX, pero estas partes solo recibirán su información personal para este fin limitado, de conformidad con un contrato escrito que detalle el fin limitado y la base legítima.

¿Qué recopilamos?

 • Información personal proporcionada por usted para realizar todas las operaciones relacionadas con la provisión de servicios de pruebas de laboratorio y servicios de consulta de medicina interna, incluidos el nombre, apellido, cargo, dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico y otros detalles de contacto necesarios.
 • Información personal proporcionada por usted con respecto a sus detalles de pago, incluidos datos bancarios o postales, número de la transacción, número de cheque, número de tarjeta de crédito, número de verificación, información de la cuenta bancaria. 
 • Información personal proporcionada por usted a través de nuestros formularios de pedido en línea de IDEXX, incluidos los detalles de la práctica, dirección, correo electrónico, código veterinario de IDEXX, propietario y nombre del paciente.
 • Información personal obtenida de una agencia de informes del consumidor en relación con su solicitud de crédito, que puede incluir información de la cuenta y/o información de crédito del consumidor. 
 • Información personal obtenida de su veterinario/clínica si usted es dueño de una mascota y elige la facturación directa de IDEXX. 

 

¿Por qué la recopilamos?

 • Para cumplir nuestras obligaciones contractuales con usted cuando solicita bienes y servicios de IDEXX.

Estas obligaciones comerciales rutinarias incluyen:
-Entrada de pedidos
-Configuración maestra del cliente
-Cumplimiento de pedidos (recogida de muestras)

 • Para administrar nuestras operaciones de laboratorio.
 • Para organizar y procesar el pago de los importes adeudados por usted sobre los pedidos y contratos celebrados con IDEXX.

Estas operaciones comerciales rutinarias incluyen:
-Precios
-Facturación
-Crédito y cobros
-Contabilidad financiera 

 • Para mejorar nuestros servicios de laboratorio.

Por ejemplo, grabar las llamadas que nos hace con fines de formación, cuando lo permita la ley local

 • Para organizar la facturación directa, siguiendo sus instrucciones, a su veterinario/clínica.
 • Para avanzar o defender los derechos legales de IDEXX.

 

¿Cuál es nuestra justificación legal para tratar la información?

“Justificación legal” significa que IDEXX debe tener un motivo legal específico para tratar su información personal. 

Tratamos su información personal sobre la base de una de las siguientes justificaciones legales:

 • El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato que tenemos con usted o para tomar medidas específicas antes de celebrar un contrato con usted.
 • El tratamiento es necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales.
 • El tratamiento es necesario para lograr los intereses legítimos de IDEXX y no infringe desproporcionadamente su privacidad. 

Un ejemplo de cuándo tratamos sus datos personales para lograr nuestro interés legítimo, sin infringir desproporcionadamente su privacidad, es cuando utilizamos los datos que nos proporciona a través de nuestras actividades rutinarias de tratamiento comercial de laboratorio de referencia para anticipar las necesidades de nuestros clientes y obtener información que beneficiará a las prácticas veterinarias en general, y proporcionar servicios profesionales y de educación médica a la industria veterinaria.

IDEXX solo utiliza datos agregados que no pueden identificarle directamente. IDEXX anonimiza totalmente estos datos como una medida adicional para proteger su privacidad. 

 

¿Quién más podría recibir esta información?

 • Su información personal solo debe ser tratada por personas que trabajan para y en nombre del grupo de empresas IDEXX según la necesidad de conocimiento para los fines descritos en esta Política de privacidad.
 • Cuando IDEXX contrata proveedores de servicios externos de confianza para el tratamiento de su información personal, estos tratan únicamente su información personal según nuestras instrucciones y celebramos acuerdos de encargados del tratamiento de datos apropiados con estos encargados del tratamiento de terceros.
 • IDEXX no comparte su información personal con terceros a menos que así lo exija la ley (incluidos organismos externos/gubernamentales) o según sea razonablemente necesario con terceros de confianza que trabajen para que cumplamos o administremos sus pedidos o contratos realizados con IDEXX. 

Por ejemplo, trabajamos con proveedores de servicios externos que ofrecen servicios de alojamiento para datos de resultados de clientes. También contratamos proveedores de servicios de TI que brindan soporte para supervisar el funcionamiento estable de nuestros sistemas.

Si compra productos o servicios mediante los pedidos en línea de IDEXX, la información de la tarjeta de crédito que envíe a través de los mismos, incluidos el nombre, dirección, número de tarjeta de crédito y número de verificación, pasará directamente a un procesador de pagos externo. IDEXX no almacenará la información de la tarjeta de crédito que se envíe mediante los pedidos en línea de IDEXX.

 • Si opta por el débito directo como método de pago, IDEXX compartirá cierta información personal con su institución financiera para organizar el pago. 

¿Qué recopilamos?

 • Información personal proporcionada por usted durante su compra o licencia de los productos/servicios o equipos de IDEXX y/o solicitando servicios de laboratorio.
 • Información personal proporcionada por usted al registrarse en un evento en vivo, conferencias, sorteos y/o seminario web de IDEXX, incluidos los datos de contacto proporcionados durante las reuniones de presentación y los eventos, incluida la información sobre tarjetas de visita.
 • Información personal proporcionada por usted al inscribirse en nuestras formaciones en línea o plataformas de aprendizaje, incluido el Centro de Aprendizaje de IDEXX.
 • Información personal proporcionada por usted al participar en nuestros programas de marketing o promociones, incluidos su nombre, dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico, información sobre su empresa u organización y otra información necesaria para dicho programa o promoción particular de IDEXX.
 • Información personal proporcionada por usted al participar en nuestros paneles de calidad, encuestas a clientes o proyectos de estudios de mercados o de conocimiento de clientes. 
 • Aplicable solo a los líderes de opinión clave (LOC): información personal proporcionada por usted, incluidos el nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, cargo/puesto comercial, dirección comercial y educación/cualificaciones.
 • Información personal obtenida a través de o generada en nuestros sitios web, aplicaciones móviles, boletines electrónicos, correos electrónicos comerciales o tecnologías relacionadas.

Son ejemplos:
-La dirección del Protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés) que se haya asignado a su ordenador o red por su Proveedor de Servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés).
-Su comportamiento de navegación en nuestros sitios web, incluida la información sobre sus visitas, páginas visitadas y la manera en que navega por nuestros sitios web. 
-Si abre un boletín informativo o correo electrónico comercial y qué secciones elige. Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web que usted visita colocan en su ordenador o dispositivo móvil. Véase también 
 Declaración de cookies de IDEXX.

 • Información personal obtenida de otras fuentes públicas:
  • Información personal disponible en revistas veterinarias públicas.
  • Información personal disponible en sitios web y/o asociaciones profesionales de veterinarios públicos.
  • Información personal obtenida del Registro Comercial de la Cámara de Comercio.
  • Información personal disponible en plataformas públicas de redes sociales profesionales, incluida LinkedIn. 
  • Información personal disponible en plataformas públicas de redes sociales, incluida Facebook. 

Nuestros sitios web de IDEXX pueden contener hipervínculos a sitios web de otras partes y botones de redes sociales. Recomendamos revisar la política de privacidad y el uso de cookies en esos sitios web/plataformas de medios sociales ya que IDEXX no tiene control sobre sus políticas de privacidad.

 

¿Por qué la recopilamos?

 • Para la gestión de las relaciones con los clientes.

Sus datos de contacto se registran en nuestros sistemas y se pueden utilizar para enviarle importantes actualizaciones comerciales, así como información que usted solicita recibir, incluidos boletines informativos, invitaciones a eventos y seminarios y otra información solicitada para ayudarnos a educarle y ofrecerle un mejor servicio.

 • Para informes internos sobre el rendimiento del mercado y fines de evaluación comparativa de IDEXX.
 • Para campañas de marketing dirigidas relacionadas con nuestras diferentes líneas de negocio, como informarle sobre nuevos productos y servicios, promociones, encuestas de mercado/clientes.
 • Para analizar los comentarios de los clientes recibidos de paneles de calidad, encuestas a clientes o proyectos de estudios de mercados o conocimiento de clientes.
 • Para mejorar nuestros productos, servicios y sitios web.

 

¿Cuál es nuestra justificación legal para tratar la información?

“Justificación legal” significa que IDEXX debe tener un motivo legal específico para tratar su información personal.

Tratamos su información personal sobre la base de una de las siguientes justificaciones legales:

 • El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato que tenemos con usted o para tomar medidas específicas antes de celebrar un contrato con usted.
 • El tratamiento es necesario para lograr los intereses legítimos de IDEXX y no infringe desproporcionadamente su privacidad. 
 • El tratamiento se basa en su claro consentimiento para tratar su información personal para un fin específico, incluido registrarse en nuestros boletines electrónicos, correos electrónicos comerciales, asistir a nuestras conferencias o seminarios web, participar en nuestros sorteos.
  • Puede retirar el consentimiento en cualquier momento. Consulte la sección SUS DERECHOS de esta Política de privacidad.

 

¿Quién más podría recibir esta información?

 • Su información personal solo debe ser tratada por personas que trabajan para y en nombre del grupo de empresas IDEXX según la necesidad de conocimiento para los fines descritos en esta Política de privacidad.
 • Cuando IDEXX contrata proveedores de servicios externos de confianza para el tratamiento de su información personal, estos tratan únicamente su información personal según nuestras instrucciones y celebramos acuerdos de encargados del tratamiento de datos apropiados con estos encargados del tratamiento de terceros.
 • IDEXX no comparte su información personal con terceros a menos que así lo exija la ley (incluidos organismos externos/gubernamentales) o según sea razonablemente necesario con terceros de confianza que trabajan para nosotros para administrar nuestra relación con los clientes y las actividades de marketing con usted. 

Por ejemplo, trabajamos con proveedores de servicios externos que ofrecen soluciones SaaS (Software as a Service) o servicios de alojamiento. También trabajamos con terceros que nos brindan servicios relacionados con boletines informativos en línea, envíos por correo y tratamiento de información personal enviada a través de formularios web en nuestros sitios web. También contratamos proveedores de servicios de TI que brindan soporte para el funcionamiento seguro y estable de nuestros sistemas. También trabajamos con proveedores de servicios externos que ayudan a IDEXX desarrollando estudios de mercado e investigaciones de clientes.

 • IDEXX también puede compartir información personal con terceros de confianza para presentar ciertas ofertas y ofrecerle ciertos servicios, pero estas partes solo podrán acceder y usar su información personal para este fin limitado, de conformidad con un contrato escrito que detalle el fin limitado y la base legítima y, de ser necesario, con su consentimiento previo.

¿Qué recopilamos? 

 • Información personal proporcionada por usted cuando llama a la Línea directa de ética de IDEXX o envía un formulario en línea a través de la Línea directa de ética de IDEXX. 

 

¿Por qué la recopilamos?

 • Para promover un entorno empresarial ético y cumplir con ciertas obligaciones legales aplicables a todas las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa. 

 

¿Cuál es nuestra justificación legal para tratar la información?

“Justificación legal” significa que IDEXX debe tener un motivo legal específico para tratar su información personal.

Tratamos su información personal sobre la base de una de las siguientes justificaciones legales:

 • El tratamiento es necesario para lograr los intereses legítimos de IDEXX y no infringe desproporcionadamente su privacidad. 
 • El tratamiento es necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales.

 

¿Quién más podría recibir esta información?

 • IDEXX contrató a una empresa externa para alojar el sistema de administración de casos y registros de asistencia de la Línea directa de ética de IDEXX. Cuando realiza una llamada a la Línea directa de ética de IDEXX, un especialista le hará preguntas sobre su preocupación. El especialista registrará la información que proporcione en un sistema seguro y enviará un aviso de una presentación a un miembro autorizado del Departamento de Cumplimiento de IDEXX. 

¿Qué recopilamos?

 • Información personal proporcionada por usted al enviar una solicitud en línea a la Fundación IDEXX a través de nuestro sistema de gestión de subvenciones. 


¿Por qué la recopilamos?

 • Para determinar que su solicitud cumple los criterios de elegibilidad de la Fundación IDEXX.
  • Para la gestión de subvenciones.
  • Para solicitar mediciones de impacto de la causa después de recibir la financiación.


¿Cuál es nuestra justificación legal para tratar la información?

“Justificación legal” significa que IDEXX debe tener un motivo legal específico para tratar su información personal. 

Tratamos su información personal sobre la base de una de las siguientes justificaciones legales:

 • El tratamiento es necesario para lograr los intereses legítimos de IDEXX y no infringe desproporcionadamente su privacidad. 
 • El tratamiento es necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales.


¿Quién más podría recibir esta información? 

 • Su información personal solo debe ser tratada por personas que trabajan para y en nombre del grupo de empresas IDEXX según la necesidad de conocimiento para los fines descritos en esta Política de privacidad.
 • Cuando IDEXX contrata proveedores de servicios externos de confianza para el tratamiento de su información personal, estos tratan únicamente su información personal según nuestras instrucciones y celebramos acuerdos de encargados del tratamiento de datos apropiados con estos encargados del tratamiento de terceros.
 • IDEXX no comparte su información personal con terceros a menos que así lo exija la ley (incluidos organismos externos/gubernamentales) o según sea razonablemente necesario con terceros de confianza que trabajen para nosotros para gestionar o administrar nuestras actividades de subvención. 

Por ejemplo, IDEXX contrató a un proveedor de servicios externo que ofrece soluciones SaaS (software como servicio) y servicios de alojamiento para gestionar el sistema de gestión de subvenciones de la Fundación IDEXX.  

No conservaremos su información personal más de lo necesario. Nos guiamos por esta Política de privacidad, los cronogramas de retención de registros internos de IDEXX y las obligaciones legales aplicables.

Somos una empresa global y nuestro domicilio social se encuentra en Estados Unidos.

Para operar nuestro negocio global y atender a nuestros clientes, necesitamos transferir su información personal a nuestras oficinas y proveedores de servicios ubicados en los Estados Unidos, el EEE o, a veces, en cualquier otro lugar, cuando sea necesario para perseguir nuestros fines de tratamiento de su información personal, tal como se describe en este Aviso de privacidad. 

Consideramos importante garantizar un nivel de protección similar de acuerdo con los requisitos aplicables si transferimos su información personal a otro país e IDEXX toma medidas complementarias cuando sea necesario para dichas transferencias, en concreto implementando y haciendo cumplir las Cláusulas contractuales tipo adecuadas.
Puede ponerse en contacto con nosotros si desea recibir más información sobre las medidas que hemos tomado para salvaguardar su información personal si es transferida a otro país. 
 

Transferencia de información personal fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), el Reino Unido y Suiza: 

Los países del EEE, Reino Unido y Suiza tienen leyes exhaustivas que protegen su información personal. Si transferimos su información personal desde el EEE, Reino Unido y/o Suiza a otros países, mantenemos un nivel similar de protección de datos, incluso cuando se transfiera su información personal a terceros países con legislación que no proporcione un nivel equivalente de protección de datos como los EE. UU. Nuestro objetivo es hacerlo adoptando las medidas de seguridad adicionales adecuadas de acuerdo con los requisitos aplicables para la transferencia de información personal desde el EEE, Reino Unido y/o Suiza a terceros países, como EE. UU.

Una de las medidas de seguridad para transferir información personal a los EE. UU. ha sido la autocertificación para los Marcos del Escudo de Privacidad entre la UE y los EE. UU. y entre Suiza y los EE. UU. 

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. y OPTI Medical Systems, Inc. se autocertificaron para los Marcos del Escudo de Privacidad entre la UE y los EE. UU. y entre Suiza y los EE. UU. según lo establecido por el Departamento de Comercio de los EE. UU. 

Haga clic aquí (Aviso del Escudo de Privacidad entre la UE y los EE. UU. y entre Suiza y los EE. UU.) para ver el IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Notice.

Tenga en cuenta que los Marcos del Escudo de Privacidad entre la UE y los EE. UU. y entre Suiza y los EE. UU. se han invalidado como mecanismos adecuados para transferir información personal desde el EEE, Reino Unido y/o Suiza a terceros países. La invalidación de estos marcos no exime a IDEXX de sus obligaciones en virtud de los Marcos del Escudo de Privacidad entre la UE y los EE. UU. y entre Suiza y los EE. UU., ya que estos marcos siguen aplicándose. IDEXX seguirá cumpliendo con los requisitos de estos Marcos del Escudo de Privacidad, de acuerdo con las declaraciones anteriores.

Además de los Marcos del Escudo de Privacidad, IDEXX adopta medidas de seguridad complementarias para cumplir con los requisitos de transferencia de información personal desde el EEE, el Reino Unido y/o Suiza a terceros países, específicamente mediante la implementación y aplicación de las Cláusulas contractuales tipo de la UE adecuadas, aprobadas por la Comisión Europea. 

 Puede ponerse en contacto con nosotros si desea recibir más información sobre las medidas que hemos tomado para salvaguardar su información personal si esta es transferida a un país fuera del EEE, Reino Unido y/o Suiza.

Los productos y servicios IDEXX no están dirigidos a personas menores de dieciséis (16) años, y no recopilamos, solicitamos ni usamos a sabiendas información personal de niños. Si nos damos cuenta de que un niño menor de 16 años nos ha proporcionado información personal, tomaremos medidas para eliminar la información lo antes posible.

 • Si usted es residente del EEE o Reino Unido, o IDEXX trata sus datos personales en el contexto de nuestras actividades en el EEE o el Reino Unido, usted tiene el derecho conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD de la UE) de la Unión Europea o el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD del Reino Unido) del Reino Unido de hacer preguntas o solicitar medidas con respecto a sus datos personales. Estas solicitudes incluyen:
  • El acceso y la rectificación o la supresión de su información personal, la restricción del tratamiento de su información personal, el derecho a oponerse al tratamiento de su información personal y la portabilidad de su información personal. Vaya al Formulario de solicitud electrónica de IDEXX para enviar su solicitud a IDEXX. Evaluaremos la solicitud y tomaremos medidas cuando sea necesario hacerlo.
  • Retirar su consentimiento en cualquier momento para aquellas actividades de tratamiento en las que IDEXX confía en su consentimiento como justificación legal para tratar su información. Puede hacerlo notificando al director de privacidad en  chiefprivacyofficer@idexx.com o a la dirección o al número de teléfono especificado a continuación (CON QUIÉN PONERSE EN CONTACTO). Si usted retira su consentimiento, esto no afectará a la legalidad del uso que hacemos de su información personal antes de su retirada.
  • Presentar una queja ante una autoridad supervisora de protección de datos o ante su propia Agencia de Protección de Datos local.
 • Si usted es residente de Brasil, o IDEXX trata sus datos personales en el contexto de nuestras actividades en Brasil, tiene el derecho conforme a la Ley General sobre Protección de Datos (LGPD) de hacer preguntas o solicitar medidas con respecto a sus datos personales. Estas solicitudes incluyen:
  • El acceso y la rectificación o la supresión de su información personal, la restricción del tratamiento de su información personal, el derecho a oponerse al tratamiento de su información personal y la portabilidad de su información personal. Vaya al  Formulario de solicitud electrónica de IDEXX para enviar su solicitud a IDEXX. Evaluaremos la solicitud y tomaremos medidas cuando sea necesario hacerlo.
  • Retirar su consentimiento en cualquier momento para aquellas actividades de tratamiento en las que IDEXX confía en su consentimiento como justificación legal para tratar su información. Puede hacerlo notificando al director de privacidad en chiefprivacyofficer@idexx.com o a la dirección o al número de teléfono especificado a continuación (CON QUIÉN PONERSE EN CONTACTO). Si retira su consentimiento, esto no afectará la legalidad de nuestro uso de su información personal antes de su retirada.
 • Si usted es residente de Sudáfrica, tiene derecho, en virtud de la Ley sobre Protección de la Información Personal de Sudáfrica de 2013 (LPIP de Sudáfrica), a hacer preguntas o solicitar acciones con respecto a sus datos personales. Estas solicitudes incluyen:
  • El acceso y la rectificación o la supresión de su información personal, y el derecho a oponerse o restringir el tratamiento de su información personal. Vaya al Formulario de solicitud electrónica de IDEXX para enviar su solicitud a IDEXX. Evaluaremos la solicitud y tomaremos medidas cuando sea necesario hacerlo.
  • Retirar su consentimiento en cualquier momento para aquellas actividades de tratamiento en las que IDEXX confía en su consentimiento como justificación legal para tratar su información. Puede hacerlo notificando al director de privacidad en chiefprivacyofficer@idexx.com o a la dirección o al número de teléfono especificado a continuación (CON QUIÉN PONERSE EN CONTACTO). Si retira su consentimiento, esto no afectará la legalidad de nuestro uso de su información personal antes de su retirada. 
  • Presentar una queja ante el Regulador de Información de Sudáfrica.
 • Si usted es residente de Japón, o IDEXX trata sus datos personales en el contexto de nuestras actividades en Japón, tiene el derecho conforme a la Ley sobre Protección de Información Personal de Japón (LPIP de Japón) de hacer preguntas o solicitar medidas con respecto a sus datos personales. Estas solicitudes incluyen:
  • El acceso y la rectificación o la supresión de sus datos personales, y el derecho a oponerse al tratamiento (derecho a dejar de utilizar) de los datos personales conservados que puedan identificarle. 
  • Puede hacerlo notificando al director de privacidad a la dirección chiefprivacyofficer@idexx.com o a la dirección o al número de teléfono especificado a continuación (CON QUIÉN PONERSE EN CONTACTO). Evaluaremos la solicitud y tomaremos medidas cuando sea necesario hacerlo. Puede cobrarse una tarifa razonable teniendo en cuenta los gastos reales al responder a las solicitudes de acceso. 
 • Si usted es residente de China, consulte la sección “AVISO PARA RESIDENTES DE CHINA” de esta Política de privacidad.
 • Si usted es residente de California, consulte la sección “AVISO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA” de esta Política de privacidad.
 • Si usted es residente de Nevada, consulte la sección “AVISO PARA RESIDENTES DE NEVADA” de esta Política de privacidad.
 • Si reside en otro lugar, es posible que tenga derechos similares. Póngase en contacto con nuestro director de privacidad en  chiefprivacyofficer@idexx.com o en la dirección o número de teléfono especificado a continuación.
 • No importa en qué parte del mundo resida, si tiene alguna pregunta o duda sobre el manejo de su información personal, póngase en contacto con nuestro director de privacidad a través de la información de contacto proporcionada en esta Política de privacidad. Investigaremos e intentaremos resolver todas las inquietudes haciendo referencia a los principios contenidos en esta Política de privacidad.

Utilizamos medidas comerciales de protección de carácter físico, técnico y de procedimientos para impedir el acceso, destrucción, uso, modificación o divulgación no autorizados de su información personal. Hemos dado instrucciones a nuestros empleados para que la información se trate con arreglo a la presente Política de privacidad y cualquier uso ilegítimo por parte de estos puede estar sujeto a medidas de carácter disciplinario.

Es posible que, ocasionalmente, nos veamos obligados a modificar la presente Política de privacidad con el fin de reflejar los cambios en la forma en que recopilamos y utilizamos la información personal o los cambios que afecten a los estándares del sector, la normativa o la legislación en materia de privacidad. Enviaremos un aviso de los cambios materiales de esta Política de privacidad en un plazo razonable, incluido mediante enlaces publicados en los sitios web de IDEXX. 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política de privacidad o sobre el uso de su información personal, no dude en ponerse en contacto con nuestro director de privacidad en los siguientes números y direcciones: 

 • Correo electrónico: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Teléfono: 1-888-557-6518
 • Dirección: IDEXX Laboratories Inc., a la atención de: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, EE. UU.

 

Si reside en la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo, Reino Unido o Suiza: 

 • Correo electrónico: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Dirección postal: IDEXX Europe BV, a la atención de: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX también ha designado un "delegado de protección de patos para Alemania" para nuestras entidades alemanas: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) e IDEXX GmbH (Kornwestheim). 

 • Correo electrónico: GermanyDPO@idexx.com 
 • Dirección postal: IDEXX Europe BV, a la atención de: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, Países Bajos


Nuestro director de privacidad actúa actualmente como “delegado de protección de datos para Brasil”. 

 • Correo electrónico: chiefprivacyofficer@idexx.com 
 • Dirección postal: IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., a la atención de: Chief Privacy Officer/DPO Brasil – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1o andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasil - CEP 04538-133


IDEXX también ha nombrado a un “responsable de información” y a “responsables de información adjuntos” para nuestra entidad de Sudáfrica: IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • Correo electrónico: chiefprivacyofficer@idexx.com 
 • Dirección postal: Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, a la atención de: Responsable de información adjunto para Sudáfrica

IDEXX:in maailmanlaajuinen tietosuojakäytäntö

Viimeksi päivitetty: 15. syyskuuta 2023

JOHDANTO

Me IDEXX:issä kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi. Tämä IDEXX:in tietosuojakäytäntö (jäljempänä ”tietosuojakäytäntö”) kertoo sinulle kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää henkilötietojesi käsittelystämme, jos olet:

 • IDEXX:in asiakas
 • IDEXX:in mahdollinen uusi asiakas ja haluat tietää enemmän IDEXX:istä
 • IDEXX-sivustolla vieraileva asiasta kiinnostunut
 • IDEXX:in alihankkija
 • IDEXX:in jakelija
 • IDEXX-lemmikinomistaja
 • tai kuka tahansa nykyinen tai mahdollinen uusi IDEXX-kumppani ja meidän väliseen liiketoimintaamme kuuluu henkilötietojesi käsittely.

Mitä tarkoitetaan käsitteellä ”henkilötiedot”?
Kaikkia niitä tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan elävään henkilöön.
Tässä tietosuojakäytännössä "henkilökohtaisilla tiedoilla" ja "henkilötiedoilla" on sama merkitys.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee henkilötietojesi käsittelyä IDEXX Laboratories, Inc. - yhtiön tai sen tytäryhtiöissä (jäljempänä ”IDEXX”), ja se sitoo kaikkia IDEXX-konsernin yhtiöitä. Luettelo IDEXX-yhtiöistä löytyy tästä.

Olen IDEXX-työntekijä. Mistä saan tietoa henkilötietojeni käsittelystä?
Kaikilla IDEXX-työntekijöillä on pääsy IDEXX-työntekijöiden käsittelyilmoitukseen sisäisten IDEXX-viestintäkanavien kautta.

Lukeaksesi tietystä tämän tietosuojakäytännön aiheesta, laajenna ko. teksti napsauttamalla.

Mitä me keräämme?

 • Henkilötietoja, jotka olet toimittanut liittyen laitteiden ja lisävarusteiden toimittamiseen sinulle, mukaan lukien nimesi, sukunimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, faksinumerosi, sähköpostiosoitteesi ja muut tarvittavat yhteystietosi.
 • Henkilötietoja, jotka olet toimittanut meille liittyen maksutietoihisi, kuten luottokorttisi numero, vahvistusnumero, pankkitilitietosi.
 • Henkilötietoja, jotka olet toimittanut IDEXX Online -tilausten kautta, mukaan lukien asiakasrekisteröintitietosi (etunimesi, sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, asuinmaasi) ja kirjautumistietosi (sähköpostiosoitteesi, käyttäjänimesi ja salasanasi).
 • Henkilötietoja, jotka olet toimittanut meidän VetConnect® Plus - mobiilisovelluksen kautta, jos päätät ladata ja käyttää tätä sovellusta mukaan lukien yhteystiedot.
 • Henkilötietoja, jotka olet toimittanut meidän VetConnect® Plus - mobiilisovelluksen kautta, jos olet päättänyt ladata ja käyttää tätä sovellusta mukaan lukien liiketapahtumasi kanssamme, tilitoimintatiedot (mukaan lukien eri tuotteiden ja palveluiden ostot), mobiililaitteesi tiedot, jotta voimme varmistaa mobiilisovelluksemme moitteettoman toiminnan (mukaan lukien käyttämäsi mobiililaitteen tyyppi, sovelluksen myyjän tunnistetiedot, mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä, onko ko. käyttöjärjestelmän rajoitus ohitettu, kuinka paljon vapaata tallennustilaa laitteessasi on ja tietoja siitä, miten käytät mobiilisovellustamme).
 • Kuluttajaraportointiviranomaiselta luottohakemuksesi yhteydessä saadut henkilötietosi, jotka voivat sisältää tilitietoja ja/tai kulutusluottotietoja.
 • Henkilötietoja, jotka olemme saaneet jakelijoiltamme/tukkumyyjiltämme/jälleenmyyjiltämme, kun pyydät laitteita ja lisävarusteita heidän kauttaan.
 • Koskee vain jakelijoita – Henkilötietoja, jotka olet toimittanut IDEXXjakelukumppanimme sitouttamislomakkeella, mukaan lukien nimesi, sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi, tehtävänimikkeesi/asemasi, yrityksen osoite.
 • Koskee vain jakelijoita – Henkilötietoja, jotka olemme saaneet kolmantena osapuolena toimivalta due diligence -palveluntarjoajalta, mukaan lukien nimesi, sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi, tehtävänimikkeesi/asemasi, liikeosoitteesi, ansioluettelosi, työhistoriasi, kansalliset tunnistetietosi (kuten passisi numeron) ja rikostuomiosi, jos paikallinen laki sallii niiden luovuttamisen.

 

Miksi me keräämme niitä?

 • Täyttääksemme sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan, kun sinä tilaat IDEXX-tuotteita ja -palveluja.
 • Järjestääksemme ja käsitelläksemme maksamattomat maksusi, jotka perustuvat tilauksiin ja sopimuksiin, jotka olet tehnyt IDEXX:in kanssa.
 • Edistääksemme tai puolustaaksemme IDEXX:in laillisia oikeuksia.
 • Parantaaksemme asiakkaillemme tarjoamiamme tuotteitamme ja palveluitamme
 • Parantaaksemme asiakastukipalvelujamme.

Henkilötietoja koskevia yleisiä asiakastukitoimiamme ovat:
- Meille soittamiesi puhelujen tallentaminen koulutustarkoituksiin, jos paikallinen laki sen sallii
- Tapahtumalokien luominen palveluongelmien selvittämisen tueksi
- Vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvien asiakastukikyselyjen lähettäminen sinulle

 • Hallinnoidaksemme ja parantaaksemme mobiilisovelluksiamme.
 • Hallinnoidaksemme IDEXX-asiakkaiden kanta-asiakasohjelmiamme.
 • Varmistaaksemme, että liikekumppanimme suorittavat due diligence - prosessin osana IDEXX:in lahjonnan ja korruption vastaista ohjelmaa.

 

Mikä on oikeudellinen perusteemme henkilötietojen käsittelylle?

”Oikeudellinen peruste” tarkoittaa, että IDEXX:illä on oltava erityinen laillinen syy henkilötietojesi käsittelyyn.

Käsittelemme henkilötietojasi perustuen johonkin seuraavista laillisista syistä:

 • Käsittely on tarpeen kanssasi solmitun sopimuksen toteuttamiseksi tai tiettyjen toimenpiteiden suorittamiseksi ennen kuin teemme sopimuksen kanssasi.

Esimerkkejä siitä, milloin käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen täytäntöönpanon perusteella, ovat esimerkiksi seuraavat liiketoimintatavat, joiden avulla voimme ottaa vastaan tilauksesi ja toimittaa sinulle ensiluokkaisia tavaroita ja palveluja:

-Tilauksen saapuminen
-Asiakkaan Master-tiedoston asetus
-Hinnoittelu
-Tuotteen lähetys
-Laskutus
-Takuuvelvoitteidemme suoritus
-Korjaus, ylläpito ja instrumenttihuolto
-Omaisuuden palauttaminen

 • Käsittely on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.
 • Käsittely on tarpeen IDEXX:in oikeutettujen etujen saavuttamiseksi, eikä se loukkaa suhteettomasti yksityisyyttäsi.

Esimerkki siitä, kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme saavuttamiseksi loukkaamatta suhteettomasti yksityisyyttäsi, on, kun IDEXX Animana, VetConnect PLUS® tai SmartService™ käyttävät meille antamiasi tietojasi tarkoituksenaan ennakoida asiakkaidemme tarpeita, saadakseen näkemyksiä, joista on hyötyä eläinlääkäreille yleensä, ja siten tarjotaksemme ammattitaitoisia palveluja ja lääketieteellistä koulutusta eläinlääkintäalalle.

IDEXX käyttää vain koottuja tietoja, joista sinua ei voi tunnistaa suoraan. Lisätoimenpiteenä IDEXX anonymisoi nämä tiedot täydellisesti yksityisyytesi suojaamiseksi.

 

Mitkä muut tahot saattavat saada henkilötietojani?

 • Henkilötietojasi saavat käsitellä vain henkilöt, jotka työskentelevät IDEXXkonsernissa tai sen puolesta, ja perustana tällöin on tarve tietää tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin.
 • Kun IDEXX palkkaa luotettavia kolmannen osapuolen palveluntarjoajia henkilötietojesi käsittelyyn, nämä kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi puhtaasti ohjeitamme noudattaen, ja me solmimme asianmukaiset tietojenkäsittelijäsopimukset näiden kolmansien osapuolten kanssa.
 • IDEXX ei jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa, ellei laki sitä edellytä (mukaan lukien ulkoiset/valtiolliset toimielimet) tai jos se on kohtuudella tarpeellista sellaisten luotettavien kolmansien osapuolten kanssa, jotka työskentelevät puolestamme täyttääkseen tai hallinnoidakseen tilauksiasi tai sopimuksiasi IDEXX:in kanssa.

Teemme esimerkiksi yhteistyötä kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat SaaS-ratkaisuja (Software as a Service) tai hostingpalveluita. Palkkaamme myös IT-palveluntarjoajia, jotka tukevat järjestelmiemme turvallista ja vakaata toimintaa. Palkkaamme myös kolmansien osapuolten palveluntarjoajia, jotka tarjoavat due diligence - palveluja tukemaan IDEXX:in lahjonnan ja korruption vastaista ohjelmaa.

Jos ostat tuotteita tai palveluita IDEXX Online -tilauspalvelun kautta, IDEXX Online -tilauspalvelun kautta lähettämäsi luottokorttitiedot, sisältäen nimesi, osoitteesi, luottokorttisi numero ja vahvistusnumeron, siirtyvät suoraan kolmannen osapuolen maksujen käsittelijälle. IDEXX ei tallenna tai säilytä IDEXX Online -tilauspalvelun kautta lähetettyjä luottokorttitietoja. Jos valitset maksutavaksi suoraveloituksen, IDEXX jakaa tietyt henkilötietosi rahoituslaitoksesi kanssa maksun järjestämiseksi

Mitä me keräämme?

 • Henkilötiedot, jotka olet antanut kaikkien laboratoriotestauspalvelujen ja sisätautilääkityspalvelujen tarjoamiseen liittyvien toimintojen suorittamiseksi, mukaan lukien nimesi, sukunimesi, tehtävänimikkeesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, faksinumero, sähköpostiosoitteesi ja muut tarvittavat yhteystiedot.
 • Henkilötietosi koskien maksutietojasi, mukaan lukien pankki- tai postitietosi, tapahtuman numero, sekin numero, luottokortin numero, vahvistusnumero, pankkitilitiedot.
 • Henkilötiedot, jotka olet toimittanut IDEXX Online -tilauslomakkeidemme kautta, mukaan lukien toimipisteesi tiedot, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, IDEXX-eläinlääkärikoodi, omistajan ja potilaan nimi.
 • Kuluttajaraportointiviranomaiselta luottohakemuksesi yhteydessä saadut henkilötietosi, jotka voivat sisältää tilitietoja ja/tai kulutusluottotietoja.
 • Henkilötiedot, jotka on saatu eläinlääkäriltäsi/klinikalta, jos olet lemmikin omistaja, joka on valinnut IDEXX:in suoran laskutuksen.

 

Miksi me keräämme niitä?

 • Täyttääksemme sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan, kun sinä tilaat IDEXXtuotteita ja -palveluja.

Näitä rutiininomaisia liiketoimintavelvoitteita ovat:
-Tilauksen saapuminen
-Asiakkaan Master-tiedoston asetus
-Tilauksen suorittaminen (näytenoudot)

 • Laboratoriotoimintojemme suorittamiseksi.
 • Järjestääksemme ja käsitelläksemme maksamattomat maksusi, jotka perustuvat tilauksiin ja sopimuksiin, jotka olet tehnyt IDEXX:in kanssa.

Näitä rutiininomaisia liiketoiminta-alueita ovat:
-Hinnoittelu
-Laskutus
-Luotto- ja perintätoimet
-Rahoituskirjanpito

 • Parantaaksemme laboratoriopalvelujamme.

Esimerkiksi, meille soittamiesi puhelujen tallentaminen koulutustarkoituksiin, jos paikallinen laki sen sallii

 • Suoran laskutuksen järjestäminen eläinlääkärillesi/klinikallesi antamisesi ohjeiden mukaisesti.
 • Edistääksemme tai puolustaaksemme IDEXX:in laillisia oikeuksia.

 

Mikä on oikeudellinen perusteemme henkilötietojen käsittelylle?

”Oikeudellinen peruste” tarkoittaa, että IDEXX:illä on oltava erityinen laillinen syy henkilötietojesi käsittelyyn.

Käsittelemme henkilötietojasi perustuen johonkin seuraavista laillisista oikeutuksista:

 • Käsittely on tarpeen kanssasi solmitun sopimuksen toteuttamiseksi tai tiettyjen toimenpiteiden suorittamiseksi ennen kuin teemme sopimuksen kanssasi.
 • Käsittely on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.
 • Käsittely on tarpeen IDEXX:in oikeutettujen etujen saavuttamiseksi, eikä se loukkaa suhteettomasti yksityisyyttäsi.

Esimerkki siitä, kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme saavuttamiseksi loukkaamatta suhteettomasti yksityisyyttäsi, on, kun me käytämme meille rutiininomaisten viitelaboratoriomme liiketoiminnan käsittelytoimien kautta antamiasi tietojasi tarkoituksenamme ennakoida asiakkaidemme tarpeita ja saadaksemme näkemyksiä, joista on hyötyä eläinlääkäreille yleensä, ja tarjotaksemme ammattitaitoisia palveluja ja lääketieteellistä koulutusta eläinlääkintäalalle.

IDEXX käyttää vain koottuja tietoja, joista sinua ei voi tunnistaa suoraan. Lisätoimenpiteenä IDEXX anonymisoi nämä tiedot täydellisesti yksityisyytesi suojaamiseksi.

 

Mitkä muut tahot saattavat saada henkilötietojani?

 • Henkilötietojasi saavat käsitellä vain henkilöt, jotka työskentelevät IDEXXkonsernissa tai sen puolesta, ja perustana tällöin on tarve tietää tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin.
 • Kun IDEXX palkkaa luotettavia kolmannen osapuolen palveluntarjoajia henkilötietojesi käsittelyyn, nämä kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi puhtaasti ohjeitamme noudattaen, ja me solmimme asianmukaiset tietojenkäsittelijäsopimukset näiden kolmansien osapuolten kanssa.
 • IDEXX ei jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa, ellei laki sitä edellytä (mukaan lukien ulkoiset/valtiolliset toimielimet) tai jos se on kohtuudella tarpeellista sellaisten luotettavien kolmansien osapuolten kanssa, jotka työskentelevät puolestamme täyttääkseen tai hallinnoidakseen tilauksiasi tai sopimuksiasi IDEXX:in kanssa.

Teemme esimerkiksi yhteistyötä sellaisten kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat hosting-palveluja asiakastiedoille. Palkkaamme myös IT-palveluntarjoajia, jotka tukevat järjestelmiemme vakaan toiminnan seurantaa.

Jos ostat tuotteita tai palveluita IDEXX Online -tilauspalvelun kautta, IDEXX Online -tilauspalvelun kautta lähettämäsi luottokorttitiedot, sisältäen nimesi, osoitteesi, luottokorttisi numero ja vahvistusnumeron, siirtyvät suoraan kolmannen osapuolen maksujen käsittelijälle. IDEXX ei tallenna tai säilytä IDEXX Online -tilauspalvelun kautta lähetettyjä luottokorttitietoja.

 • Jos valitset maksutavaksi suoraveloituksen, IDEXX jakaa tietyt henkilötietosi rahoituslaitoksesi kanssa maksun järjestämiseksi.

Mitä me keräämme?

 • Henkilötiedot, jotka olet antanut IDEXX-tuotteiden/-laitteiden ostamisen tai lisensoinnin yhteydessä ja/tai laboratoriopalveluja pyytäessäsi.
 • Henkilötiedot, jotka olet antanut rekisteröityessäsi IDEXX -live event - tapahtumaan, konferenssiin, arpajaisiin ja/tai webinaariin, mukaan lukien yhteystiedot, jotka olet antanut esittelykokousten ja -tapahtumien yhteydessä, mukaan lukien käyntikorttien tiedot.
 • Henkilötiedot, jotka olet antanut ilmoittautuessasi online-koulutuksiimme tai oppimisalustoihimme, mukaan lukien IDEXX Learning Center -oppimiskeskus.
 • Henkilötiedot, jotka olet antanut osallistuessasi markkinointiohjelmiimme tai - kampanjoihimme, mukaan lukien nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, faksinumerosi, sähköpostiosoitteesi, yrityksesi tai organisaatiosi tiedot, ja muut tiedot, joita on edellytetty kyseiseen IDEXX-ohjelmaan tai -kampanjaan osallistuessasi.
 • Henkilötiedot, jotka olet antanut osallistuessasi laatupaneeleihimme, asiakaskyselyihimme tai markkina-/asiakastutkimusprojekteihimme.
 • Henkilötiedot, jotka olemme saaneet tai jotka on tuotettu verkkosivuillamme, mobiilisovelluksissamme, sähköisissä uutiskirjeissämme, kaupallisissa sähköpostiviesteissämme tai niihin liittyvissä teknologioissa.

Esimerkkejä:
-Internet-yhteyskäytäntö (Internet Protocol, IP) -osoite, jonka Internetpalveluntarjoajasi (Internet Service Provider, ISP) on määrännyt tietokoneellesi tai verkollesi.
-Selailukäyttäytymisesi verkkosivuillamme, mukaan lukien tiedot vierailuistasi, sivuista, joilla vierailit ja tavastasi navigoida verkkosivustoillamme.
-Tietoa siitä, avaatko uutiskirjeen tai kaupallisen sähköpostin ja mitä osioita valitset. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jolta sivustot, joilla käyt, sijoittavat tietokoneeseesi tai mobiililaitteeseesi. Tutustu myös evästeilmoitukseen IDEXX Cookie Statement.

 • Muista julkisista lähteistä saadut henkilötiedot:
  • Henkilötiedot, jotka ovat saatavissa julkisista eläinlääkärilehdistä.
  • Henkilötiedot, jotka ovat saatavilla julkisilta eläinlääkäreiden ammattisivustoilta ja/tai yhdistyksiltä.
  • Henkilötiedot, jotka ovat saatavissa kaupparekisteristä.
  • Henkilötiedot, jotka ovat saatavissa julkisilta ammatillisilta sosiaalisen median alustoilta, mm. LinkedIn.
  • Henkilötiedot, jotka ovat saatavissa julkisilta sosiaalisen median alustoilta, mm. Facebook.

IDEXX-verkkosivustomme voivat sisältää hyperlinkkejä muiden osapuolten verkkosivustoille sekä sosiaalisen median painikkeita. Suosittelemme tutustumaan tietosuojakäytäntöihin ja evästeiden käyttöön kyseisillä verkkosivustoilla / sosiaalisen median alustoilla, koska IDEXX ei voi vaikuttaa niiden tietosuojakäytäntöihin.

 

Miksi me keräämme niitä?

 • Asiakassuhteidemme hallinnointia varten.

Yhteystietosi tallennetaan järjestelmiimme, ja niiden avulla voimme lähettää sinulle tärkeitä liiketoimintapäivityksiä sekä tietoja, joita olet ilmoittanut haluavasi saada, mukaan lukien uutiskirjeet, kutsut tapahtumiin ja seminaareihin sekä muita pyydettyjä tietoja, jotka auttavat meitä kouluttamaan ja palvelemaan sinua paremmin.

 • Sisäiseen raportointiin IDEXX:in suorituskyvystä markkinoilla ja vertailuanalyyseihin.
 • Kohdennettuihin markkinointikampanjoihin, jotka liittyvät eri liiketoimintalinjoihimme.
 • Analysoidaksemme asiakaspalautetta, joka on saatu laatupaneeleista, asiakaskyselyistä tai markkinatutkimuksista ja asiakkaiden näkemyksiä kartoittavista tutkimushankkeista.
 • Parantaaksemme tuotteitamme, palveluitamme ja verkkosivustojamme.

 

Mikä on oikeudellinen perusteemme henkilötietojen käsittelylle?

”Oikeudellinen peruste” tarkoittaa, että IDEXX:illä on oltava erityinen laillinen syy henkilötietojesi käsittelyyn.

Käsittelemme henkilötietojasi perustuen johonkin seuraavista laillisista oikeutuksista:

 • Käsittely on tarpeen kanssasi solmitun sopimuksen toteuttamiseksi tai tiettyjen toimenpiteiden suorittamiseksi ennen kuin teemme sopimuksen kanssasi.
 • Käsittely on tarpeen IDEXX:in oikeutettujen etujen saavuttamiseksi, eikä se loukkaa suhteettomasti yksityisyyttäsi.
 • Käsittely perustuu selkeään suostumukseesi siihen, että henkilötietojasi käsitellään tiettyä tarkoitusta varten, mukaan lukien sähköisten uutiskirjeidemme ja markkinointisähköpostiemme tilaajaksi kirjautumiseen sekä konferensseihimme tai webinaareihimme ja arpajaisiimme osallistumiseen.
  • Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tutustu tämän tietosuojakäytännön osioonSINUN OIKEUTESI.

 

Mitkä muut tahot saattavat saada henkilötietojani?

 • Henkilötietojasi saavat käsitellä vain henkilöt, jotka työskentelevät IDEXXkonsernissa tai sen puolesta, ja perustana tällöin on tarve tietää tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin.
 • Kun IDEXX palkkaa luotettavia kolmannen osapuolen palveluntarjoajia henkilötietojesi käsittelyyn, nämä kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi puhtaasti ohjeitamme noudattaen, ja me solmimme asianmukaiset tietojenkäsittelijäsopimukset näiden kolmansien osapuolten kanssa.
 • IDEXX ei jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa, ellei laki sitä edellytä (mukaan lukien ulkoiset/valtiolliset toimielimet) tai jos se on kohtuudella tarpeellista sellaisten luotettavien kolmansien osapuolten kanssa, jotka työskentelevät puolestamme hallinnoidessaan asiakassuhdettamme ja markkinointitoimia kanssasi.

Teemme esimerkiksi yhteistyötä kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat SaaS-ratkaisuja (Software as a Service) tai hostingpalveluita. Teemme yhteistyötä myös kolmansien osapuolten kanssa, jotka tarjoavat meille palveluita, jotka liittyvät online-uutiskirjeisiin, postituksiin ja verkkosivustollamme olevien verkkolomakkeiden kautta lähetettyjen henkilötietojen käsittelyyn. Palkkaamme myös IT-palveluntarjoajia, jotka tukevat järjestelmiemme turvallista ja vakaata toimintaa. Teemme yhteistyötä myös kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa, jotka tukevat IDEXX:in kehittämää markkinatutkimusta ja asiakastutkimusta.

 • IDEXX voi myös jakaa henkilötietoja luotettaville kolmansille osapuolille esittääkseen tiettyjä tarjouksia ja tarjotakseen tiettyjä palveluita sinulle, mutta nämä osapuolet voivat päästä henkilötietoihisi ja käyttää niitä vain tähän rajoitettuun tarkoitukseen kirjallisen sopimuksen mukaisesti, jossa sopimuksessa eritellään rajoitettu tarkoitus ja laillinen perusta, ja tarvittaessa sinun etukäteen antamasi suostumukseesi perustuen.

Mitä me keräämme?

 • Henkilötiedot, jotka annat soittaessasi IDEXX:in eettisten asioiden tukipalveluun tai toimittaessasi online-lomakkeen IDEXX:in eettisten asioiden tukipalveluun.

 

Miksi me keräämme niitä?

 • Edistääksemme eettistä liiketoimintaympäristöä ja täyttääksemme tietyt lakisääteiset velvoitteet, joita sovelletaan kaikkiin yhdysvaltalaisiin pörssiyhtiöihin.

 

Mikä on oikeudellinen perusteemme henkilötietojen käsittelylle?

”Oikeudellinen peruste” tarkoittaa, että IDEXX:illä on oltava erityinen laillinen syy henkilötietojesi käsittelyyn.

Käsittelemme henkilötietojasi perustuen johonkin seuraavista laillisista oikeutuksista:

 • Käsittely on tarpeen IDEXX:in oikeutettujen etujen saavuttamiseksi, eikä se loukkaa suhteettomasti yksityisyyttäsi.
 • Käsittely on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.

 

Mitkä muut tahot saattavat saada henkilötietojani?

 • Kolmantena osapuolena toimiva yhtiö, jonka kanssa IDEXX on tehnyt sopimuksen, jonka mukaan ko. yhtiö isännöi IDEXX:in eettisten asioiden tukipalveluun tulevia asioita ja tapaustenhallintajärjestelmää. Kun soitat IDEXX:in eettisten asioiden tukipalveluun, asiantuntija esittää sinulle kysymyksiä liittyen huolenaiheeseesi. Asiantuntija tallentaa antamasi tiedot suojattuun järjestelmään ja lähettää ilmoituksen tästä IDEXX:in vaatimustenmukaisuusosaston valtuutetulle jäsenelle.

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeen. Tässä meitä ohjaavat tämä tietosuojakäytäntö, sisäiset IDEXX:in tietueiden säilytysaikataulut sekä sovellettavat lakisääteiset velvoitteet.

Olemme maailmanlaajuinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa. Jotta voisimme hoitaa globaalia liiketoimintaamme ja palvella asiakkaitamme, meidän on siirrettävä henkilötietojasi Yhdysvalloissa tai joskus muualla sijaitseviin toimistoihimme ja palveluntarjoajillemme, jos se on tarpeen henkilötietojesi käsittelyn tarkoitusperien saavuttamiseksi, kuten tässä tietosuojakäytännössä asia on kuvailtu. Pidämme tärkeänä varmistaa vastaava suojaustaso noudattaen sovellettavien vaatimuksia, jos siirrämme henkilötietosi johonkin toiseen maahan.

Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen (ETA), Yhdistyneen kuningaskunnan ja Sveitsin ulkopuolelle:

ETA -maissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sveitsissä on laaja lainsäädäntö, joka suojaa henkilötietojasi. Jos siirrämme henkilötietojasi ETA-alueelta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja/tai Sveitsistä muihin maihin, säilytämme vastaavan tietosuojan tason myös silloin, kun siirrämme henkilötietojasi kolmansiin maihin, joissa on lainsäädäntö, joka ei tarjoa Yhdysvaltojen tietosuojaa vastaavaa tietosuojatasoa. Pyrimme toteuttamaan tämän ottamalla käyttöön asianmukaiset lisätoimenpiteet sovellettavien vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa ETAalueelta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja/tai Sveitsistä kolmansiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin.

Yksi tietosuojatoimenpiteistä henkilötietojen siirtämisessä Yhdysvaltoihin on ollut itsesertifiointi suhteessa EU:n ja USA:n välisiin ja Sveitsin ja USA:n välisiin Privacy Shield Frameworks -järjestelyihin.

IDEXX Laboratories, Inc., IDEXX Distribution, Inc., IDEXX Operations, Inc. ja OPTI Medical Systems, Inc. ovat yhtiöitä, jotka ovat suorittaneet itsesertifioinnin suhteessa EU:n ja USA:n välisiin ja Sveitsin ja USA:n välisiin Privacy Shield Frameworks - järjestelyihin siten kuin U.S. Department of Commerce -kauppaministeriö on asian esittänyt.

Napsauta tässä kohtaa IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Notice voidaksesi tutustua asiakirjaan IDEXX Privacy Shield Notice.

Huomaa, että EU:n ja USA:n väliset ja Sveitsin ja USA:n väliset Privacy Shield Frameworks -järjestelyt on todettu mitätöidyiksi keinoiksi siirtää henkilötietoja ETAalueelta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja/tai Sveitsistä kolmansiin maihin. Näiden rakenteiden mitätöiminen ei vapauta IDEXX:iä velvoitteistaan suhteessa EU:n ja USA:n välisiin ja Sveitsin ja USA:n välisiin Privacy Shield Frameworks -järjestelyihin, koska nämä järjestelyt ovat edelleen voimassa. IDEXX noudattaa edelleen näiden Privacy Shield -järjestelyjen vaatimuksia yllä olevien lausuntojen mukaisesti.

Privacy Shield -järjestelyjen lisäksi IDEXX toteuttaa lisätoimenpiteitä noudattaakseen vaatimuksia koskien henkilötietojen siirtoa ETA-alueelta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja/tai Sveitsistä kolmansiin maihin. IDEXX panee erityisesti täytäntöön asianmukaiset EU:n vakiosopimuslausekkeet, sellaisina kuin ne on hyväksytty Euroopan komission toimesta.

Voit ottaa meihin yhteyttä, jos haluat saada lisätietoja toimenpiteistä, joita olemme toteuttaneet henkilötietojesi suojaamiseksi, jos niitä siirretään ETA-alueelta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja/tai Sveitsistä muihin maihin.

IDEXX-tuotteita ja -palveluja ei suunnata alle 16-vuotiaille (16), emmekä tietoisesti kerää, pyydä tai käytä lasten henkilökohtaisia tietoja.. Jos saamme tietää, että alle 16-vuotias lapsi on antanut meille henkilökohtaisia tietoja, ryhdymme toimiin tietojen poistamiseksi mahdollisimman pian.

 • Jos olet ETA-alueen tai Yhdistyneen kuningaskunnan asukas tai jos IDEXX käsittelee henkilötietojasi toiminnassaan ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sinulla on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU GDPR) tai Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen (UK GDPR) nojalla oikeus esittää kysymyksiä tai pyytää toimia henkilötietoihisi liittyen. Näitä pyyntöjä ovat seuraavat:
  • Päästä henkilötietoihisi ja esittää niiden oikaisemista tai poistamista, pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja henkilötietojesi siirtoa. Siirry pyyntölomakkeelle IDEXX E-Request Form lähettääksesi pyyntösi IDEXX:ille. Me arvioimme pyyntösi ja ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin.
  • Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa sellaisten käsittelytoimien osalta, joiden kohdalla IDEXX tarvitsee suostumuksesi sen käsittelyn oikeudellisena perusteena. Voit toimia näin ilmoittamalla asiasta johtavalle tietosuojavirkailijalle (Chief Privacy Officer) osoitteessa chiefprivacyofficer@idexx.com tai osoitteeseen tai puhelinnumeroon, jotka on ilmoitettu tässä jäljempänä (KENEEN TULEE OTTAA YHTEYS). Jos peruutat suostumuksesi, tämä ei vaikuta henkilötietojesi käytön laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamistasi.
  • Toimita valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle tai omalle paikalliselle tietosuojavirastollesi.
 • Jos asuinmaasi on Brasilia tai jos IDEXX käsittelee henkilötietojasi yhtiön Brasilian toimintojen asiayhteydessä, sinulla on yleisen tietosuojalain (LGPD) nojalla oikeus esittää kysymyksiä tai pyytää toimia henkilötietoihisi liittyen. Näitä pyyntöjä ovat seuraavat:
  • Päästä henkilötietoihisi ja esittää niiden oikaisemista tai poistamista, pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja henkilötietojesi siirtoa. Siirry pyyntölomakkeelle IDEXX E-Request Form lähettääksesi pyyntösi IDEXX:ille. Me arvioimme pyyntösi ja ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin.
  • Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa sellaisten käsittelytoimien osalta, joiden kohdalla IDEXX tarvitsee suostumuksesi sen käsittelyn oikeudellisena perusteena. Voit toimia näin ilmoittamalla asiasta johtavalle tietosuojavirkailijalle (Chief Privacy Officer) osoitteessa chiefprivacyofficer@idexx.com tai osoitteeseen tai puhelinnumeroon, jotka on ilmoitettu tässä jäljempänä (KENEEN TULEE OTTAA YHTEYS). Jos peruutat suostumuksesi, tämä ei vaikuta henkilötietojesi käytön laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamistasi 
 • Jos asuinmaasi on Etelä-Afrikka, sinulla on oikeus Etelä-Afrikan henkilötietosuojalain (Protection of Personal Information Act, 2013, POPIA) nojalla esittää kysymyksiä tai pyytää toimenpiteitä liittyen henkilötietoihisi. Näitä pyyntöjä ovat seuraavat:
  • Päästä henkilötietoihisi ja esittää niiden oikaisemista tai poistamista, oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Siirry pyyntölomakkeelle IDEXX E-Request Form lähettääksesi pyyntösi IDEXX:ille. Me arvioimme pyyntösi ja ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin.
  • Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa sellaisten käsittelytoimien osalta, joiden kohdalla IDEXX tarvitsee suostumuksesi sen käsittelyn oikeudellisena perusteena. Voit toimia näin ilmoittamalla asiasta johtavalle tietosuojavirkailijalle (Chief Privacy Officer) osoitteessa chiefprivacyofficer@idexx.com tai osoitteeseen tai puhelinnumeroon, jotka on ilmoitettu tässä jäljempänä (KENEEN TULEE OTTAA YHTEYS). Jos peruutat suostumuksesi, tämä ei vaikuta henkilötietojesi käytön laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamistasi.
  • Lähetä valitus Etelä-Afrikan tietosääntelyviranomaiselle (Information Regulator).
 • Jos asuinmaasi on Kiina, tutustu tämän tietosuojakäytännön osioon ”NOTICE TO CHINA RESIDENTS”.
 • Jos asuinosavaltiosi on Kalifornia, tutustu tämän tietosuojakäytännön osioon ”NOTICE TO CALIFORNIA RESIDENTS”.
 • Jos asuinosavaltiosi on Nevada, tutustu tämän tietosuojakäytännön osioon ”NOTICE TO NEVADA RESIDENTS”.
 • Jos asuinmaasi on jokin muu, sinulla voi olla samankaltaiset oikeudet. Ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme (Chief Privacy Officer) chiefprivacyofficer@idexx.com tai osoitteeseen tai puhelinnumeroon, jotka on ilmoitettu tässä jäljempänä.
 • Riippumatta siitä, missä päin maailmaa asut, jos olet huolissasi henkilötietojesi käsittelystämme, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme (Chief Privacy Officer) tämän tietosuojakäytännön yhteystietojen kautta. Tutkimme ja yritämme ratkaista kaikki huolet tämän tietosuojakäytännön periaatteiden mukaisesti.

阅读中文版 《个人信息保护政策》
Read the China Privacy Policy in English.

If you are a resident of California, this notice applies to you and supplements the IDEXX Privacy Policy. This notice is intended to provide certain information to you as required by the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) and as amended by the California Privacy Rights Act of 2020 (“CPRA”) that began on January 1, 2023.

This notice applies to information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with you or your household, such as a real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier Internet Protocol address, email address, account name, social security number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers (“personal information”). Personal information does not include publicly available information and certain other information that is regulated by other applicable laws.

Sensitive personal information (SPI) is a specific subset of personal information that includes certain government identifiers; and account log-in, financial account, debit card, or credit card number with any required security code, password or credentials allowing access to an account; precise geolocation; contents of mail, email, text messages; genetic data; biometric information processed to identify a consumer, information concerning health, sex life or sexual orientation; race or ethnic origin, religious or philosophical believes or union membership.

Your rights

Right to know

You have the right to request that we disclose certain information to you about our collection of your personal information. Upon our receipt of your verified request, we will provide you with:

 • The categories of personal information we have collected about you.
 • The categories of sources from which we have collected your personal information.
 • Our business or commercial purpose for collecting or selling your personal information. 
 • The categories of third parties with whom we have shared your personal information. 
 • The specific pieces of personal information we have collected about you.
   

You have the right to request that we disclose certain information to you about our disclosures and sales of your personal information. Upon our receipt of your verified request, we will provide you with: 

 • The categories of personal information we have collected from you.
 • The categories of personal information we have sold about you and the categories of third parties to whom we sold such information, by category or categories of personal information for each third party to whom the personal information was sold.
 • The categories of personal information that we disclosed about you for a business purpose.
   
Right to opt-out

We do not sell or share your personal information; however, we are required to let you know that you have the right to opt-out of the sale or sharing of your personal information if we ever engage in such activity.
 

Right to delete

You have the right at any time to request that we delete your personal information.
 

Right to nondiscrimination

We will not discriminate against you for exercising your rights under the CCPA, such as denying you products and services, charging you different rates or prices including use of discounts or penalties, or suggesting or providing a different level of service or quality of products to you. However, we may charge a different price or provide a different level or quality of products and services only if the price or difference is directly related to the value provided to you by your personal information.  

We may offer you financial incentives, including payments to you as compensation, for collecting, selling, or deleting your personal information. We also may offer a different price, rate, level, or quality of goods or services to the consumer if that price or difference is directly related to the value provided to you by your data.

Right to Correction

You have the right to correct inaccurate personal information that IDEXX has about you.

Right to limit the use of sensitive personal information

We may use the SPI collected about you for limited business purposes and within the allowed exceptions; however, we are required to let you know that you have the right to limit the use and disclosure of your SPI if we ever engage in additional activities.

 

Contact

To submit a request to exercise any of your rights, please go to the IDEXX E-Request Form to submit your request to IDEXX. We will evaluate the request and take action where required to do so. You may also submit your request via our toll-free phone number at 1-888-557-6518.

Depending on the nature of your request, we may have to verify your identity when you contact us. We do this by:

 • Requiring you to double opt-in when submitting your consumer request by email so we can verify your email address.
 • Confirming your account number, an order number and the items in such order when you identify as a customer, vendor, or distributor. 
   

We endeavor to respond to your request as soon as we can. If we are not able to respond to your request within 45 days, we will let you know that we may require additional time (up to 90 total days).   

You may also use an authorized agent to exercise your rights on your behalf. If you wish to use an authorized agent, we require that your authorized agent provides written proof to us that he or she is authorized to act on your behalf, and we may also require your authorized agent to verify his or her own identity.

We are not able to respond to more than one “Right to Know” request from a consumer in any 12-month period.

 

Information we collect

When you buy, license, use or distribute IDEXX products and/or equipment
We have collected the following categories of personal information from consumers in the last twelve (12) months:
 • Identifiers (such as name, address, phone number, email and other contact details).
 • Personal Information described in Cal. Civ. Code § 1798.80(e) (such name, signature, physical characteristics or description, address, telephone number, employment, employment history, passport number, identification details, bank account number, credit card number, debit card number, other financial information).
 • Commercial Information (such as purchase and IDEXX application download information).
 • Internet and other electronic network activity information (such as information about your mobile device, including type of mobile device you use, application vendor ID, your mobile device operating system, whether operating system restrictions have been bypassed, amount of free storage space on your device, and information about the way you use our mobile application).
 • Professional or employment-related information (distributors only) (we collect information such as title/position, curriculum vitae, and work history).
   
Our sources for the above categories of personal information:
 • We receive this information directly from you.
   
Our business purposes for collecting the above categories of personal information:
 • To fulfill our contractual obligations to you when you order IDEXX goods and services.
 • To arrange for and process the payment of amounts owed by you about orders and contracts made with IDEXX.
 • To advance or defend IDEXX’s legal rights.
 • To improve our products and services to our customers.
 • To improve our customer support services.
 • To administer and improve our mobile applications.
 • To administer IDEXX customer loyalty programs. 
 • To ensure our business partners complete the due diligence process as part of the IDEXX Anti-bribery and Corruption program.
 • For customer relationship management.
 • For internal reporting on IDEXX market performance and benchmarking purposes.
 • For targeted marketing campaigns related to our different line of business.
 • To improve our products, services, and websites.

Third parties we disclose this information to:  

We sometimes use trusted service providers to assist us with our business. Please see the "WHEN DO WE PROCESS YOUR PERSONAL INFORMATION?" section of IDEXX Privacy Policy for additional information. 
 

When you use IDEXX Reference Laboratories services
We have collected the following categories of personal information from consumers in the last twelve (12) months:
 • Identifiers (such as name, address, phone number, email, IDEXX vet code, and other contact details).
 • Personal Information described in Cal. Civ. Code § 1798.80(e) (such as name, signature, physical characteristics or description, address, telephone number, banking or postal details, number of the transaction, check number, credit card number, verification number, and bank account information).
 • Commercial Information (such as purchase information, transaction information, and practice details).
   
Our sources for the above categories of personal information:
 • We receive this information directly from you.
 • If you are a pet owner who chooses direct billing by us, we collect some of this information from your veterinarian/clinic.
   
Our business purposes for collecting the above categories of personal information:
 • To fulfill our contractual obligations to you when you order IDEXX goods and services.
 • To administer our laboratory operations.
 • To arrange for and process the payment of amounts owed by you about orders and contracts made with IDEXX.
 • To improve our laboratory service.
 • To arrange for direct billing following your instructions to your veterinarian/clinic. 
 • To advance or defend our legal rights. 
 • For customer relationship management.
 • For internal reporting on IDEXX market performance and benchmarking purposes.
 • For targeted marketing campaigns related to our different lines of business.
 • To improve our products, services, and websites.
   
Third parties we share this information with:
 • If you opt for direct debit as your payment method, we will share certain personal information with your financial institution to arrange for payment.
 • We sometimes use trusted service providers to assist us with our business. Please see the "WHEN DO WE PROCESS YOUR PERSONAL INFORMATION?" section of IDEXX Privacy Policy for additional information. 
 
IDEXX marketing and other 
This section applies to IDEXX’s marketing activities and whenever you engage with us in the following situations:
 • When you register for an IDEXX live event, conference, raffle, and/or webinar, including contact details provided during introductory meetings and events, which includes information on business cards.
 • When you enroll in our online trainings or learning platforms, including IDEXX Learning Center.
 • When you participate in our marketing programs or promotions. 
 • When you participate in our quality panels, customer surveys, or market/customer insights research projects.
 • When you engage with us on our websites, mobile applications, electronic newsletters, commercial emails, or related technologies.
   
We have collected the following categories of personal information from consumers in the last twelve (12) months:
 • Identifiers (such as your name, address, telephone number, fax number, email address, IP address, and information about your company or organization).
 • Personal Information described in Cal. Civ. Code § 1798.80(e) (such as name, signature, physical characteristics or description, address, telephone number, employment, employment history, passport number, identification details, bank account number, credit card number, debit card number, and other financial information).
 • Internet and other electronic network activity information (such as your browsing behavior on our websites, including information on your visits, visited pages, and the manner in which you navigate on our websites).
 • Commercial information (such as records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies).
   
Our business purposes for collecting the above categories of personal information:
 • For customer relationship management.
 • For internal reporting on IDEXX market performance and benchmarking purposes.
 • For targeted marketing campaigns related to our different lines of business.
 • To analyze customer feedback received from quality panels, customer surveys, or market/customer insights research projects.
 • To improve our products, services, and websites.
   
Our sources for the above categories of personal information:
 • Information received directly from you.
 • Public veterinarian journals.
 • Public veterinarian professional websites and/or associations.
 • Trade Register of the Chamber of Commerce.
 • Public professional social media platforms, including LinkedIn.
 • Public social media platforms, including Facebook.
   
Third parties we share this information with:
 • We sometimes use trusted service providers to assist us with our business and to present certain offers and services to you. Please see the "WHEN DO WE PROCESS YOUR PERSONAL INFORMATION?" section of IDEXX Privacy Policy for additional information. 
 
When you apply to the IDEXX Foundation
We have collected the following categories of personal information from consumers in the last twelve (12) months:
 • Identifiers (such as name, address, phone number, email, and other contact details).
 • Personal Information described in Cal. Civ. Code § 1798.80(e) (such as name, address, telephone number, employment, identification details).
Our sources for the above categories of personal information:
 • We receive this information directly from you.
Our business purposes for collecting the above categories of personal information:
 • To determine that your application meets the eligibility criteria of the IDEXX foundation.
 • For grant management.
 • To request impact measurements from the cause after funding is received.
Third parties we share this information with:
 • We sometimes use trusted service providers to assist us with our business and to present certain offers and services to you. Please see “WHEN DO WE PROCESS YOUR PERSONAL INFORMATION?” section of IDEXX Privacy Policy for additional information.

 

Date of last update: May 1, 2023

Pursuant to Nevada law, you may direct a business that operates an internet website not to sell certain personal information a business has collected or will collect about you. IDEXX does not sell your personal information pursuant to Nevada law. However, Nevada residents have the legal right to opt out of the sale of their personal information, even if their information is not currently being sold. For more information about how we handle and share your personal information or to opt-out under Nevada law, contact us at chiefprivacyofficer@idexx.com.

Voimme ilmoittaa henkilötietosi mille tahansa toimielimelle, hallitukselle, tuomioistuimelle, virastolle tai viranomaiselle (mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset), joille meidän on lain nojalla pakko ilmoittaa ne tai joka ilmoittaminen on välttämättömiä laillisten tai muiden oikeuksiemme suojaamiseksi tai vahingon estämiseksi. tai ohjeidesi mukaan.

Me käytämme kaupallisesti kohtuullisia fyysisiä, menettelyllisiä ja teknisiä takeita estääksemme henkilötietojesi luvattoman käytön, tuhoamisen, käytön, muuttamisen tai paljastamisen. Me ohjeistamme työntekijöitämme, että tietoja on käsiteltävä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, ja että työntekijöiden väärinkäytöksestä voi seurata kurinpidollisia toimia.

Saatamme aika ajoin joutua muuttamaan tätä tietosuojakäytäntöä vastaamaan muutoksia henkilötietojen keräämisessä ja käytössä tai muutoksia yksityisyyteen liittyvässä lainsäädännössä, asetuksissa ja alan standardeissa. Me ilmoitamme kohtuullisesti etukäteen tietosuojakäytäntöön tehtävistä olennaisista muutoksista, ja ilmoituksia asiasta annamme myös IDEXX -verkkosivustoille postattujen linkkien kautta.

Voit halutessasi olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme Chief Privacy Officer tässä jäljempänä esitettyjen puhelinnumeroiden ja osoitteiden välityksellä, jos sinulla on kysyttävää liittyen tietosuojakäytäntöömme tai sinun henkilötietojesi käyttöön:

 • Sähköposti: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Puhelinnumero: +1 888 557 6518
 • Postiosoite: IDEXX Laboratories, Inc., Attention: Chief Privacy Officer, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

Jos asut EU-alueella, ETA-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä:
 • Sähköposti: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Postiosoite: IDEXX Europe B.V., Attention: Chief Privacy Officer, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXX on myös nimennyt tietosuojavastaavan ’Data Protection Officer – Germany’ Saksassa toimiville IDEXX-entiteeteille: Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) ja IDEXX GmbH (Kornwestheim).

 • Sähköposti: GermanyDPO@idexx.com
 • Postiosoite: IDEXX Europe B.V., Attention: Data Protection Officer – Germany, Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

Johtavan tietosuojavastaavamme (Chief Privacy Officer) nykyinen tehtävänimike on ’Brazil Data Protection Officer’.

 • Sähköposti: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Postiosoite: IDEXX Brasil Laboratórios Ltda., Attention: Chief Privacy Officer/Brazil DPO – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1º andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasil - CEP 04538-133

 

IDEXX on nimittänyt tehtäväänsä myös tiedotusvastaavan ’Information Officer’ ja varatiedotusvastaavia ’Deputy Information Officers’ Etelä-Afrikan entiteettiimme: IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • Sähköposti: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • Postiosoite: Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, Attention: Deputy Information Officer-South Africa

IDEXXグローバルプライバシーポリシー

最終更新日:2022年4月1日

はじめに

IDEXXはプライバシーを尊重します。本IDEXXプライバシーポリシー(「プライバシーポリシー」)は、次に該当するIDEXX関係者を対象に、個人データの処理について知っておく必要のある内容を記載したものです。

 • 顧客
 • IDEXXについて関心の高い潜在顧客
 • ウェブサイト訪問者
 • ベンダー
 • 販売代理店
 • ペット飼主
 • 事業取引に個人データの処理が関与する、その他の現在の、または潜在的なIDEXXパートナー

「個人データ」とは、何でしょうか?
存命中の人に関する、その人を識別しまたは識別可能とするあらゆる情報のことです。
本プライバシーポリシーでは、「個人データ」および「個人情報」は同義です。

本プライバシーポリシーは、IDEXX Laboratories, Inc.、その関係会社または子会社(「IDEXX」)による、個人データの処理に適用され、IDEXXグループ全社を拘束します。貴殿は、IDEXXグループ会社の一覧をここでご覧になれます。

私はIDEXX従業員ですが、私の個人データの処理に関する情報はどこで確認できますか?
すべてのIDEXX従業員は、IDEXXの社内コミュニケーションチャネルを通じてIDEXX従業員処理通知にアクセスできます。

本プライバシーポリシーの特定のトピックを読むには、テキストをクリックして拡張してください。

IDEXXが収集する情報?

 • 要請したサービス、設備、および付属品を提供するために、提供した個人情報。これには名、姓、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、貴殿のIPアドレス(サービスのために必要な場合)、およびその他の必要な連絡先情報が含まれます。
 • クレジットカード番号、照合番号、銀行口座情報など、支払いの詳細に関して、提供した個人情報。
 • IDEXXオンライン注文によって提供した個人情報。顧客登録(名、姓、電子メールアドレス、国)およびログインの詳細(電子メールアドレス、ユーザー名およびパスフレーズ)が含まれます。
 • 当社のVetConnect® Plusモバイルアプリケーションをダウンロードして使用することにした場合、このアプリケーションを経由して提供した個人情報。これには連絡先の詳細が含まれます。
 • VetConnect® Plusモバイルアプリケーションをダウンロードして使用することにした場合、このアプリケーションから取得した個人情報。これには、当社との取引に関する情報、アカウント活動記録(様々な製品およびサービスの購入を含む)、使用中のモバイル機器に関する情報(当社のモバイルアプリケーションが適切に機能していることを確保するため、使用中のモバイル機器の種類、アプリケーションベンダーID、使用中のモバイル機器のオペレーティングシステム、オペレーティングシステムの制約がバイパスされていないかどうか、使用中の機器の空き容量、当社モバイルアプリケーションの使用方法に関する情報など)が含まれます。
 • 与信の申請に関連して消費者報告機関から得られた個人情報。これには口座情報および/または消費者信用情報が含まれることがあります。
 • 設備および付属品を当社の販売代理店/卸売業者/再販業者を通して依頼した時に、それらの業者から取得した個人情報。
 • 販売代理店のみに適用 – 貴殿が提供した個人情報で、これには、名、姓、電子メールアドレス、役職名・ポジション名、会社所在地(当社のIDEXXコンプライアンス販売代理店監査に参加した場合)が含まれます。
 • 販売代理店のみに適用 – 当社の第三者デューデリジェンス提供業者から取得した個人情報。これには、名、姓、電子メールアドレス、生年月日、肩書/地位、会社所在地、履歴書、職歴、国発行の身分証明書の詳細(パスポート番号など)、および現地法で許可されている場合には犯罪歴が含まれます。

 

なぜIDEXXは、個人情報を収集するのでしょうか?

 • IDEXXの商品およびサービスをご注文いただいた時に、あなたに対する契約上の義務を履行するため。
 • IDEXXへの注文およびそれとの契約に関して、あなたに支払い義務のある金額の支払いの手続きおよび処理をするため。
 • IDEXXの法的権利を促進しまたは保護するため。
 • 顧客向けの当社製品およびサービスを改善するため。
 • 当社の顧客サポートおよび品質サービスを改善するため。

個人データを扱う一般的な顧客サポート活動には以下が含まれます。
-研修および品質目的で当社にかけた通話の録音(現地法で許可されている場合)
-サービスの問題をサポートするためのイベントログの作成
-自発的な顧客サポート調査の送信

 • 当社のモバイルアプリケーションを管理および改善するため。
 • IDEXX顧客ロイヤリティプログラムを管理するため。
 • 当社のビジネスパートナーがIDEXX贈収賄および腐敗行為防止プログラムの一環としてデューデリジェンスおよび監査プロセスを完了することを徹底するため。

 

IDEXXが個人情報を処理する法的根拠は、何でしょうか?

「法的根拠」とは、IDEXXが貴殿の個人情報を処理するに当たっては明確で合法的な根拠がなければならないことを意味します

IDEXXは、次の法的根拠の中の一つにもとづき、貴殿の個人情報を処理します:

 • 処理は、当社があなたとの間で交した契約の履行のために、またはあなたとの契約を結ぶ前の特定の手順をとるために必要です。

契約の履行に基づき、個人情報を処理する場合の例としては、当社が世界的な商品およびサービスの注文をとり、その配送を行うことを可能にする以下の日常的な商行為に携わる時が含まれます。

-受注処理
-顧客マスターのセットアップ
-価格設定
-製品の発送
-料金請求
-保証義務の履行
-修理、メンテナンス、および器具サービス
-資産回復

 • 処理することが、IDEXXの法的義務を順守するため必要な場合。
 • 処理することが、IDEXXの正当な利益を確保するために必要であり、かつ貴殿のプライバシーを不相応に侵害しない場合。

プライバシーを過度に侵害することなく、当社の正当な利益を達成するために、個人データを処理する時の例としては、IDEXX Animana、VetConnect PLUS®またはSmartService™で、当社の顧客のニーズを予測するため、獣医師の業務一般に利益となる洞察を得るため、ならびに専門家サービスおよび医療教育を獣医業界に提供するために、あなたが当社に提供したデータを使用する時が挙げられます。
IDEXXは、個人を特定できない集計データのみを利用します。IDEXXは、プライバシーを保護するための追加の手段として、このデータを完全に匿名化します。

 

他の誰が、個人情報を受け取りますか?

 • 個人情報は、本プライバシーポリシーに記載された目的のために知る必要のある場合に限り、IDEXXグループ会社の従業員およびIDEXXグループ会社の代理人によってのみ処理されます。
 • IDEXXが、個人情報の処理の目的に信頼できる第三者サービスプロバイダを採用する時、当社の指図に基づいてのみ個人情報を処理すると共に、当社はこれらの第三者データ処理業者と適切なデータ処理業者契約を締結します。
 • IDEXXは、法律により義務付けられているか(外郭団体/政府当局を含む)、または注文もしくはIDEXXと交わした契約の履行または管理を行うために当社のために業務する信頼できる第三者に合理的に必要な場合を除き、第三者との間で個人情報を共有することはありません。

例えば、IDEXXは、SaaS(Software as a Service)またはホスティングサービスを提供する第三者であるサービスプロバイダーと効力して作業します。当社はまた、そのシステムの安全で安定した運用へのサポートを提供するITサービスプロバイダを採用します。当社はまた、IDEXX贈収賄および腐敗行為防止プログラムをサポートするため、精査サービスを提供する第三者サービスプロバイダを採用します。
IDEXXオンライン注文を通して製品またはサービスを購入する場合、IDEXXオンライン注文を通して送信いただいたクレジットカード情報(名前、住所、クレジットカード番号、および照合番号を含む)が第三者の決済処理業者に直接入ります。 IDEXXは、IDEXXオンライン注文を通して送信されたクレジットカード情報を保存または保持しません。お支払方法として自動引き落としを選択された場合は、IDEXXは支払いを処理するために、特定の個人情報をご利用の金融機関と共有します。

 • IDEXXはまた、貴殿の要求により、ある特定のオファーを提示し、ある特定のサービスを提供するために(例えば、IDEXX診療管理システムに決済サービス業者の決済ソリューションを統合できるようにするなど)、個人情報を信頼できる第三者と共有することがありますが、これらの第三者は、この限定的な目的にのみ個人情報にアクセスし、使用でき、限定的な目的および正当な根拠を記載した書面による契約に従って行います。

IDEXXが収集する情報?

 • ラボ試験サービスおよび内部医療相談サービスの提供に関連したすべての業務を実施するために、提供した個人情報。これには名、姓、役職、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレスおよびその他の必要な連絡先の詳細が含まれます。
 • 銀行またはお届け先住所情報、取引番号、小切手番号、クレジットカード番号、照合番号、銀行口座情報など、支払いの詳細に関して、提供した個人情報。
 • 当社のIDEXXオンライン注文フォームを通して提供した個人情報。これには、業務の詳細、住所、電子メール、IDEXX獣医コード、飼主および患者の名前が含まれます。
 • 与信の申請に関連して消費者報告機関から得られた個人情報。これには口座情報および/または消費者信用情報が含まれることがあります。
 • ペットの飼い主としてIDEXXによる直接請求を選択した場合に、獣医師/クリニックから得られた個人情報。

 

なぜIDEXXは、個人情報を収集するのでしょうか?

 • IDEXXの商品およびサービスをご注文いただいた時に、あなたに対する契約上の義務を履行するため。

これらの日常業務の義務には以下が含まれます。
-受注処理
-顧客マスターのセットアップ
-注文履行(サンプルのピックアップ)

 • 当社のラボ業務を管理するため。
 • IDEXXへの注文およびそれとの契約に関して、あなたに支払い義務のある金額の支払いの手続きおよび処理をするため。

これらの日常業務には以下が含まれます。
-価格設定
-料金請求
-入金および集金
-財務会計

 • 当社のラボサービスを向上させるため。

例えば、研修目的で当社にかけた通話の録音(現地法で許可されている場合)

 • 獣医師/クリニックに対するあなたの指図に従い、直接請求を手配するため。
 • IDEXXの法的権利を促進しまたは保護するため

 

IDEXXが個人情報を処理する法的根拠は、何でしょうか?

「法的根拠」とは、IDEXXが貴殿の個人情報を処理するに当たっては明確で合法的な根拠がなければならないことを意味します。

当社では、以下の法的正当性のどれか一つに基づき個人情報を処理します。

 • 処理は、当社があなたとの間で交した契約の履行のために、またはあなたとの契約を結ぶ前の特定の手順をとるために必要です。
 • 処理することが、IDEXXの法的義務を順守するため必要な場合。
 • 処理することが、IDEXXの正当な利益を確保するために必要であり、かつ貴殿のプライバシーを不相応に侵害しない場合。

プライバシーを過度に侵害することなく、当社の正当な利益を達成するために、個人データを処理する時の例としては、当社が日常的な外注検査事業の処理活動を通して、当社の顧客のニーズを予測するため、獣医師の業務一般に利益となる洞察を得るため、ならびに専門家サービスおよび医療教育を獣医業界に提供するために、あなたが当社に提供したデータを使用する時が挙げられます。

IDEXXは、個人を特定できない集計データのみを利用します。IDEXXは、プライバシーを保護するための追加の手段として、このデータを完全に匿名化します。

 

他の誰が、個人情報を受け取りますか?

 • 個人情報は、本プライバシーポリシーに記載された目的のために知る必要のある場合に限り、IDEXXグループ会社の従業員およびIDEXXグループ会社の代理人によってのみ処理されます。
 • IDEXXが、個人情報の処理の目的に信頼できる第三者サービスプロバイダを採用する時、当社の指図に基づいてのみ個人情報を処理すると共に、当社はこれらの第三者データ処理業者と適切なデータ処理業者契約を締結します。
 • IDEXXは、法律により義務付けられているか(外郭団体/政府当局を含む)、または注文もしくはIDEXXと交わした契約の履行または管理を行うために当社のために業務する信頼できる第三者に合理的に必要な場合を除き、第三者との間で個人情報を共有することはありません。

例えば、顧客実績データのホスティングサービスを提供する第三者サービスプロバイダと協働します。当社はまた、そのシステムの安定した運用のモニタリングのサポートを提供するITサービスプロバイダを採用します。

IDEXXオンライン注文を通して製品またはサービスを購入する場合、IDEXXオンライン注文を通して送信いただいたクレジットカード情報(名前、住所、クレジットカード番号、および照合番号を含む)が第三者の決済処理業者に直接入ります。IDEXXは、IDEXXオンライン注文を通して送信されたクレジットカード情報を保存または保持しません

 • また、お支払方法として自動引き落としを選択された場合は、IDEXXは支払いを処理するために、特定の個人情報をご利用の金融機関とも共有します。

IDEXXが収集する情報

 • IDEXXの製品、サービス、または設備の購入またはライセンス導入時、および/または検査サービスの依頼時に、提供した個人情報。
 • IDEXXのライブイベント、カンファレンス、ラッフルおよび/またはウェビナーへの登録の際に提供した個人情報。これには、名刺に記載された情報を含め、導入ミーティングおよびイベントの間に提供された連絡先の詳細が含まれます。
 • 当社のオンライン研修またはIDEXX学習センターを含む学習プラットフォームへの登録時に、提供した個人情報。
 • 当社のマーケティングプログラムまたは販売促進に参加した時に提供した個人情報。名前、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、勤務先または組織に関する情報、およびかかる特定のIDEXXプログラムまたは販売促進に必要なその他の情報が含まれます。
 • 当社の品質パネル、顧客調査またはマーケット/顧客の洞察調査プロジェクトに参加した時に提供した個人情報。
 • キーオピニオンリーダー(KOL)のみに適用 - 名、姓、電子メールアドレス、役職名・ポジション名、会社所在地、および学歴や資格など、貴殿が提供した個人情報。
 • 当社のウェブサイト、モバイルアプリケーション、電子ニュースレター、商業目的の電子メールまたは関連技術を通して取得したか、またはそこで生成された個人情報。

例としては次のものがあります。
o    インターネットサービスプロバイダ(ISP)によって使用中のコンピュータまたはネットワークに割り当てられたインターネットプロトコル(IP)アドレス。
o    当社ウェブサイトの閲覧に関する情報、閲覧したページおよび移動を含む、当社ウェブサイトでの閲覧行動。
o    ニュースレターやコマーシャルメールを開封したか、およびどのセクションを選択したか。クッキーは、訪問するウェブサイトによってコンピュータまたはモバイル機器に配置される小さなテキストファイルです。IDEXXクッキー表明文も参照してください。

 • その他の公共の情報源から取得した個人情報:
  • 公共の獣医師ジャーナルで入手可能な個人情報。
  • 公共の獣医師向けウェブサイトおよび/または協会で入手可能な個人情報。
  • 商工会議所の商業登記から取得した個人情報。
  • 公共の専門家ソーシャルメディアプラットフォーム(LinkedInなど)で入手可能な個人情報。
  • 公共のソーシャルメディアプラットフォーム(Facebookなど)で入手可能な個人情報。

IDEXXウェブサイトには、その他の当事者のウェブサイトへのハイパーリンクおよびソーシャルメディアボタンが含まれていることがあります。IDEXXではそれらのプライバシーポリシーを管理することはできません。そのため、各ウェブサイト/ソーシャルメディアプラットフォームのプライバシーポリシーおよびクッキーの使用について必ずご確認ください。

 

なぜIDEXXは、個人情報を収集するのでしょうか?

 • 顧客関係管理のため。

連絡先の詳細は、当社のシステムに記録され、重要なビジネスの最新情報のほか、ニュースレター、イベントやセミナーへの招待状、および貴殿のニーズを理解し、より良いサービスを提供するためのその他の要求された情報を含めて、貴殿が受け取ることを選択した情報を送信するために使用されることがあります。

 • IDEXX市場成果およびベンチマーキングの目的での内部報告のため。
 • 新製品やサービスに関する貴殿へのご案内、プロモーション、市場調査、および顧客調査など、当社のさまざまな事業分野に関連するターゲット マーケティング キャンペーンのため。
 • 品質パネル、顧客調査または市場/顧客洞察調査プロジェクトから入手した顧客フィードバックを分析するため。
 • 当社の製品、サービスおよびウェブサイトを向上させるため。

 

IDEXXが個人情報を処理する法的根拠は、何でしょうか?

「法的正当性」は、IDEXXが個人情報を処理するには、明確な合法的根拠がなければならないことを意味します。

当社では、以下の法的正当性のどれか一つに基づき個人情報を処理します。

 • 処理は、当社があなたとの間で交した契約の履行のために、またはあなたとの契約を結ぶ前の特定の手順をとるために必要です。
 • 処理することが、IDEXXの正当な利益を確保するために必要であり、かつ貴殿のプライバシーを不相応に侵害しない場合。
 • 処理は、当社の電子ニュースレター、マーケティング電子メールへの登録、当社カンファレンスやウェビナーへの出席、当社のラッフルへの参加を含む、特定の目的に個人情報を処理することへの明瞭な同意に基づいています。
  • 貴殿は、いつでも同意を取り消せます。本プライバシーポリシーの貴殿の権利セクションを参照してください。

 

他の誰が、個人情報を受け取りますか?

 • 個人情報は、本プライバシーポリシーに記載された目的のために知る必要のある場合に限り、IDEXXグループ会社の従業員およびIDEXXグループ会社の代理人によってのみ処理されます。
 • IDEXXが、個人情報の処理の目的に信頼できる第三者サービスプロバイダを採用する時、当社の指図に基づいてのみ個人情報を処理すると共に、当社はこれらの第三者データ処理業者と適切なデータ処理業者契約を締結します。
 • IDEXXは、法律により義務付けられているか(外郭団体/政府当局を含む)、またはあなたとの顧客関係およびマーケティング活動を管理するために当社に業務を提供する信頼できる第三者に合理的に必要な場合を除き、第三者と個人情報を共有することはありません。

例えば、IDEXXは、SaaS(Software as a Service)またはホスティングサービスを提供する第三者であるサービスプロバイダーと効力して作業します。また、オンラインニュースレター、メーリングおよび当社ウェブサイト上にあるウェブフォームを通して送信された個人情報の処理に関連したサービスを当社に提供する第三者と協働します。当社はまた、そのシステムの安全で安定した運用へのサポートを提供するITサービスプロバイダを採用します。また、市場調査および顧客洞察調査の作成にあたりIDEXXをサポートする第三者サービスプロバイダと協働します。

 • IDEXXはまた、ある特定のオファーを提示し、ある特定のサービスを提供するために、個人情報を信頼できる第三者と共有することがありますが、これらの第三者は、この限定的な目的にのみ個人情報にアクセスし、使用でき、限定的な目的および正当な根拠を記載した書面による契約に従い、また要求される場合には事前の同意を得ます。

IDEXXが収集する情報

 • IDEXX倫理ホットラインに電話をかけた時、またはIDEXX倫理ホットラインを経由してオンラインフォームを送信した時に提供する個人情報。

 

なぜIDEXXは、個人情報を収集するのでしょうか?

 • 倫理的事業環境を促進し、米国のすべての公開会社に適用される一定の法的義務を満たすため。

 

IDEXXが個人情報を処理する法的根拠は、何でしょうか?

「法的根拠」とは、IDEXXが貴殿の個人情報を処理するに当たっては明確で合法的な根拠がなければならないことを意味します。

当社では、以下の法的正当性のどれか一つに基づき個人情報を処理します。

 • 処理することが、IDEXXの正当な利益を確保するために必要であり、かつ貴殿のプライバシーを不相応に侵害しない場合。
 • 処理することが、IDEXXの法的義務を順守するため必要な場合。

 

他の誰が、個人情報を受け取りますか?

 • IDEXXは、IDEXX倫理ホットライン受付および事例管理システムを委託するために第三者の会社と契約しました。IDEXX倫理ホットラインに電話をかけると、スペシャリストが懸念に関して質問をします。スペシャリストは、ご提供いただく情報を安全なシステムに記録し、送信についての通知を権限のあるIDEXXコンプライアンス部員に送信します。

IDEXXが収集する情報

 • 当社のの助成金管理システムを通じて、IDEXX Foundationのオンライン申請書を提出する際に提供される個人情報。

 

なぜIDEXXは、個人情報を収集するのでしょうか?

 • 貴殿の申請内容がIDEXX Foundationの資格基準を満たしているか判断するため。
 • 助成金の管理のため。
 • 資金が受け取られた後に、その運動の影響度測定を要請するため。

 

IDEXXが個人情報を処理する法的根拠は、何でしょうか?

「法的根拠」とは、IDEXXが貴殿の個人情報を処理するに当たっては明確で合法的な根拠がなければならないことを意味します。

当社では、以下の法的正当性のどれか一つに基づき個人情報を処理します。

 • 処理することが、IDEXXの正当な利益を確保するために必要であり、かつ貴殿のプライバシーを不相応に侵害しない場合。
 • 処理することが、IDEXXの法的義務を順守するため必要な場合。

 

他の誰が、個人情報を受け取りますか?

 • 個人情報は、本プライバシーポリシーに記載された目的のために知る必要のある場合に限り、IDEXXグループ会社の従業員およびIDEXXグループ会社の代理人によってのみ処理されます。
 • IDEXXが、個人情報の処理の目的に信頼できる第三者サービスプロバイダを採用する時、当社の指図に基づいてのみ個人情報を処理すると共に、当社はこれらの第三者データ処理業者と適切なデータ処理業者契約を締結します。
 • IDEXXは、法律により義務付けられていない限り(外郭団体/政府当局を含む)、または当社の助成活動管理について当社に協力する信頼できる第三者との間で合理的に必要でない限り、第三者との間で個人情報を共有することはありません。

例えば、IDEXXは、IDEXX Foundationの助成金管理システムを管理するために、SaaSソリューション(Software as a Service)およびホスティングサービスを提供する第三者サービスプロバイダと契約しています。

IDEXXは、個人情報を必要以上にわたって、長期に保管しません。当社は、本プライバシーポリシー、内部IDEXX記録保持スケジュール、および適用される法的義務を指針とします。

IDEXXは、グローバル企業で、米国に本社を置いています。グローバルな事業を運営し、お客様にサービスを提供するために、このプライバシー通知に説明するとおり、当社の事業目的の達成に向けて、当社はお客様の個人情報を処理するため、米国、EEA、またはその他の国に所在する当社の拠点やサービスプロバイダに転送する必要があります。

IDEXXは、お客様の個人情報を他の国に移転する場合には、適用される要件に従って同様のレベルの保護を確保することが重要と考えており、特に適切な標準契約条項を導入し執行することにより、かかる移転に必要な補足的な手段を講じています。

貴殿の個人情報が他国に移転される場合に、IDEXXが、貴殿の個人情報を防護するためどのような措置を講じているかについて詳しい情報を入手することをお望みの場合は、IDEXXまでお問い合わせください。

欧州経済地域(EEA)、英国およびスイス外への個人情報の転送:

EEA内の諸国、英国およびスイスは、貴殿の個人情報を保護する包括的な法律があります。IDEXXが、貴殿の個人情報を、EEA、英国および/またはスイスから、米国のように、データを保護する同等の水準を提供していない法律しかない第三国に移転する場合を含めて、IDEXXは、同様な水準のデータ保護を維持します。IDEXXは、EEA、英国および/またはスイスから、米国のような第三国に個人情報を移転するに当たり適用される要件に相当する、適切な追加的保護措置をとることにより、この目標の達成を目指しています。

米国に個人情報を移転するに当たっての保護措置の1つが、EU-米国間およびスイス-米国間のプライバシーシールドフレームワークの自己認証です。

IDEXX Laboratories, Inc.、IDEXX Distribution, Inc.、IDEXX Operations, Inc.およびOPTI Medical Systems, Inc.は、米国商務省によって規定されているEU-米国およびスイス-米国間のプライバシーシールドフレームワークを遵守しています。

ここ IDEXX Data Privacy Framework (DPF) Noticeをクリックして、IDEXXプライバシーシールド通知をご覧ください。

EU-米国間およびスイス-米国間のプライバシーシールドフレームワークは、EEA、英国および/またはスイスから個人情報を移転する適切なメカニズムとしては無効宣言されています。これらのフレームワークが引き続き適用されていることから、これらのフレームワークの無効宣言により、IDEXXが、EU-米国間およびスイス-米国間のプライバシーシールドフレームワークにもとづくその義務を免除されることはありません。IDEXXは、上記の記載のとおり、これらのプライバシーシールドフレームワークの要件を引き続き順守します。

プライバシーシールドフレームワークに加えて、IDEXXは、特に欧州委員会が承認した適切なEU標準契約条項を実施し、かつ強制実現していくことにより、EEA、英国および/またはスイスから第三国に個人情報を移転するに当たっての要件を順守するため、補足的な保護措置を講じています。

貴殿が、貴殿の個人情報がEEA、英国および/またはスイス以外に移転される場合に、IDEXXが、貴殿の個人情報を防護するためどのような措置を講じているかについて詳しい情報を入手することをお望みの場合は、IDEXXまでお問い合わせください。

IDEXXの製品およびサービスは、16歳未満は対象としておらず、児童の個人情報をそれと知りながら、収集、要求、または使用することはありません。16歳未満の児童が当社に個人情報を提供したことを認識した場合、情報をできる限り速やかに削除する手順をとります。

 • 貴殿が、EEAまたは英国の居住者である場合、またはIDEXXが、貴殿の個人データをEEAまたは英国内でのIDEXX業務に関連して処理する場合には、貴殿には、EU一般データ保護規則(EU GDPR)または英国一般データ保護規則(UK GDPR)にもとづき、貴殿の個人データに関する質問し、または行動を起こすよう請求する権利が与えられています。これらの請求には、次のものが含まれます:
  • 貴殿の個人情報へのアクセスおよびその訂正または消去、貴殿の個人情報の処理の制限、貴殿の個人情報の処理に異議を申し立てる権利およびポータビリティの権利。IDEXX Eリクエストフォーム(リンクを挿入) から要請をIDEXXに送信してください。要請を評価したうえで、必要に応じて措置をとります。
  • 貴殿の個人情報を処理する法的根拠として、IDEXXが貴殿の同意に依拠している場合には、それらの処理業務に対する同意を、いつでも同意を取り消せる権利。最高プライバシー責任者(chiefprivacyofficer@idexx.comまたは以下の「連絡先」にある住所もしくは電話番号)に通知することによって、これを行えます。貴殿が同意を取り消した場合でも、貴殿が取り消す前の、貴殿の個人情報のIDEXXによる使用の合法性には影響を及ぼしません。
  • データ保護監督当局または貴殿が関係する現地のデータ保護当局に苦情を申し立てる権利。
    
 • 貴殿がブラジルの居住者であるか、またはIDEXXが個人データをブラジル国内でのIDEXX業務に関連して処理する場合、一般データ保護法(LGPD)にもとづき貴殿は貴殿の個人データに関する質問や措置の請求を行う権利を有します。要請には、以下が含まれます。
  • 貴殿の個人情報へのアクセスおよびその訂正または消去、貴殿の個人情報の処理の制限、貴殿の個人情報の処理に異議を申し立てる権利およびポータビリティの権利。
  • IDEXX E-リクエストフォーム(ブラジルのリンクを挿入)から、要請をIDEXXに送信してください。要請を評価したうえで、必要に応じて措置をとります。
  • 貴殿の個人情報を処理する法的根拠として、IDEXXが貴殿の同意に依拠している場合には、それらの処理業務に対する同意を、いつでも同意を取り消せる権利 。最高プライバシー責任者(chiefprivacyofficer@idexx.comまたは以下の「連絡先」にある住所もしくは電話番号)に通知することによって、これを行えます。貴殿が同意を取り消した場合でも、貴殿が取り消す前の、貴殿の個人情報のIDEXXによる使用の合法性には影響を及ぼしません。
    
 • 南アフリカにお住まいの場合は、2013年南アフリカ個人情報保護法(POPIA)に基づき、自分の個人データに関して質問したり、対応を求める権利が貴殿にあります。これらの請求には、次のものが含まれます:
  • 貴殿の個人情報へのアクセスおよびその訂正または消去、貴殿の個人情報の処理の制限、貴殿の個人情報の処理に異議を申し立てる権利。IDEXX Eリクエストフォーム(南アフリカのリンクを挿入)から要請をIDEXXに送信してください。要請を評価したうえで、必要に応じて措置をとります。
  • 貴殿の個人情報を処理する法的根拠として、IDEXXが貴殿の同意に依拠している場合には、それらの処理業務に対する同意を、いつでも同意を取り消せる権利。最高プライバシー責任者(chiefprivacyofficer@idexx.comまたは以下の「連絡先」にある住所もしくは電話番号)に通知することによって、これを行えます。貴殿が同意を取り消した場合でも、貴殿が取り消す前の、貴殿の個人情報のIDEXXによる使用の合法性には影響を及ぼしません。
  • 南アフリカ情報規制当局に苦情を申し立てる。
    
 • 貴殿が日本の居住者であるか、またはIDEXXが個人データを日本国内でのIDEXX業務に関連して処理する場合、日本の個人情報の保護に関する法律(APPI)にもとづき貴殿は貴殿の個人データに関する質問や措置の請求を行う権利を有します。これらの請求には、次のものが含まれます:
  • 貴殿の個人データへのアクセスおよびその訂正または消去、ならびに貴殿を特定することのできる、当社が保持する個人データの処理に異議を申し立てる権利(利用を中止させる権利)。
  • これを行うには、最高プライバシー責任者(chiefprivacyofficer@idexx.comまたは以下の「連絡先」にある住所もしくは電話番号) に通知してください。要請を評価したうえで、必要に応じて措置をとります。なお、アクセス要請に対応する際には、実費を考慮した合理的な料金を申し受ける場合があります。
    
 • 貴殿が中国の居住者である場合は、本プライバシーポリシーの「中国居住者向けの注意事項」の項目をお読みください。
 • 貴殿がカリフォルニア州の居住者である場合は、本プライバシーポリシーの「カリフォルニア州居住者向けの注意事項」の項目をお読みください。
 • 貴殿がネバダ州の居住者である場合は、本プライバシーポリシーの「ネバダ州居住者向けの注意事項」の項目をお読みください。
 • 貴殿が他の地域に居住している場合にも、同様の権利を持つ場合があります。最高プライバシー責任者(chiefprivacyofficer@idexx.comまたは下記の住所または電話番号) までご連絡ください。
 • 世界中のどこに居住しているかにかかわらず、当社による個人情報の取り扱いについて懸念がある場合は、本プライバシーポリシーに提供されている連絡先情報により、最高プライバシー責任者までご連絡ください。当社は、本プライバシーポリシーに記載された原則を参照しながら、すべての懸念を調査し、解決を図ります。

IDEXXは、法律により、またはIDEXXの法的権利もしくは他者の権利を保護するために必要な場合、または損害を防止するため、または貴殿の指図に従い、個人情報を開示することが必要な機関、政府、裁判所、政府機関または当局(警察当局を含みます)にそれを開示することがあります。

IDEXXは、貴殿の個人情報への不正なアクセス、破棄、使用、変更または開示を抑止するよう、業務上合理的な物理的、手続的、および技術的な保護手段を講じます。当社は従業員に、本プライバシーポリシーに従って情報を取り扱うこと、そして従業員による情報の不正使用は懲戒処分の対象となる場合があることを指導しています。

個人情報の収集および使用方法における変更や、プライバシー関連の法律、規制および業界基準における変更を反映するために、随時、本プライバシーポリシーを変更することが必要になる場合があります。プライバシーポリシーに対する重要な変更については、IDEXXのウェブサイトにリンクを表示するなど、適切な通知を提供します。

当社のプライバシーポリシーに関して、または個人情報の使用について質問がある場合には、次の電話番号およびアドレスの当社最高プライバシー責任者までお気軽にお問い合わせください:

 • 電子メール:chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 電話:1-888-557-6518
 • 郵送先:IDEXX Laboratories, Inc. 受取人:最高プライバシー責任者、One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, U.S.A.

 

貴殿が、欧州連合、欧州経済領域、英国またはスイスに居住している場合は:

 • 電子メール:chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 郵送先:IDEXX Europe B.V. 受取人:最高プライバシー責任者、Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands

 

IDEXXはまた、IDEXXのドイツのグループ会社のために、「データ保護責任者-ドイツ担当」を任命しています:Vet Med Labor GmbH (Kornwestheim, Leipzig) および IDEXX GmbH (Kornwestheim)

 • 電子メール:GermanyDPO@idexx.com
 • 郵送先:IDEXX Europe B.V. 受取人:データ保護責任者 – ドイツ担当、Scorpius 60, Building F, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands
   

当社のデータ保護責任者は、現在「ブラジルデータ保護責任者」を兼任しております。

 • 電子メール: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 郵送先:IDEXX Brasil Laboratórios Ltda.,受取人:  最高プライバシー責任者/ブラジルDPO – Avenida Brigadeiro Faria Lima 4300 1º andar - Itaim Bibi - São Paulo, Brasil - CEP 04538-133
   

南アフリカ法人については、以下のとおり「情報責任者」および「次席情報責任者」も任命しております: IDEXX Laboratories (Proprietary) Limited

 • 電子メール: chiefprivacyofficer@idexx.com
 • 郵送先:Postnet Suite 465, Private bag X29, Gallo Manor Johannesburg, Gauteng, 2052, 受取人: Deputy Information Officer-South Africa(次席情報責任者、南アフリカ担当)

IDEXX 全球隱私權政策

上次更新時間:2022 年 4 月 1 日

簡介

IDEXX 尊重您的隱私。本 IDEXX 隱私權政策(以下簡稱「隱私權政策」)旨在介紹如果您是 IDEXX 的以下人士,我們如何處理您的個人資料:

 • 顧客
 • 希望更瞭解 IDEXX 的潛在顧客
 • 網站訪客
 • 廠商
 • 經銷商
 • 飼主
 • 或任何目前或潛在 IDEXX 合作夥伴,其中我們的業務互動涉及到處理您的個人資料

什麼是「個人資料」?
任何能夠識別或辨別某人身分的資訊。
在本隱私權政策中,「個人資料」和「個人資訊」有相同含義。

本隱私權政策適用於 IDEXX 公司、其關係企業或子公司(以下統稱「IDEXX」)對您個人資料的處理流程,對 IDEXX 集團旗下所有公司均有約束力。您可以在 這裡 找到 IDEXX 公司名單。

我是 IDEXX 員工,我可以在哪裡瞭解公司對於
我的個人資料的處理流程?
IDEXX 全體員工都可以透過 IDEXX 內部通訊管道存取 IDEXX 員工處理通知。

如需閱讀本隱私權政策中的某個主題,請按一下該主題以展開文字內容。

我們蒐集哪些資料?

 • 您提供給我們的個人資訊,以便交付您請求的服務、設備和配件,包括名字、姓氏、地址、電話號碼、傳真號碼、電子郵件地址、您的 IP 位址(如服務需要時),以及其他需要的聯絡資訊。
 • 您所提供與您付款詳情相關的個人資訊,例如信用卡號、驗證碼、銀行帳戶資訊。
 • 您透過 IDEXX 線上訂單提供的個人資訊,包括顧客註冊資訊(名字、姓氏、電子郵件地址、國家)和登入詳細資料(電子郵件地址、用戶名稱和密碼)。
 • 您透過 VetConnect® Plus 行動應用程式(如果您選擇下載和使用此應用程式)提供的個人資訊,包括聯絡資訊。
 • 從 VetConnect® Plus 行動應用程式(如果您選擇下載和使用此應用程式)獲得的個人資訊,包括您與我們之間的交易資訊、帳戶活動紀錄(包括各種產品和服務的購買紀錄)、您的行動裝置資訊,以確保我們的行動應用程式能夠正常運作(包括您使用的行動裝置的類型、應用程式廠商 ID、行動裝置的作業系統(無論是否略過作業系統限制),裝置上的可用儲存空間和有關您如何使用我們的行動應用程式的資訊)。
 • 從消費者報告機構所獲得與貸款申請相關的個人資訊,可能包括帳戶資訊及/或消費者貸款資訊。
 • 在您透過經銷商/批發商/轉售商請求設備和配件時,由他們取得的個人資訊。
 • 僅適用於經銷商 – 當您參與 IDEXX 法規遵循經銷商稽核,由您提供的個人資訊,包括名字、姓氏、電子郵件地址、職銜/職稱、公司地址。
 • 僅適用於經銷商 – 從我們的第三方盡職調查供應商獲得的個人資訊,包括姓名、姓氏、電子郵件地址、出生日期、職銜/職稱、公司地址、簡歷、工作經歷、國籍資料(例如護照號碼)和刑事定罪(若本地法律允許)。

 

我們為什麼蒐集這些資料?

 • 當您訂購 IDEXX 產品和服務時,為了向您履行我們的合約義務。
 • 安排和處理您在 IDEXX 訂單和合約下應付的金額。
 • 推進或保護 IDEXX 的法律權利。
 • 改善我們為顧客提供的產品和服務
 • 改善我們的顧客支援服務。

涉及個人資料的常見顧客支援活動包括:
-若當地法律允許,對您的來電進行錄音以用於培訓和品質目的
-建立事件日誌以幫助解決服務問題
-向您發送自願顧客支援調查問卷

 • 管理和改善我們的行動應用程式。
 • 管理 IDEXX 顧客忠誠度計畫。
 • 確保我們的業務合作夥伴完成盡職調查流程,以遵循 IDEXX 反賄賂和腐敗計畫。

 

我們處理這些資料時遵循哪些法律依據?

「法律依據」是指 IDEXX 必須有具體的合法理由才能處理您的個人資訊。

我們根據以下合法理由之一處理您的個人資訊:

 • 對於履行我們與您之間的合約,或者我們在與您簽訂合約前採取具體步驟所必需的資料處理。

我們基於履行合約處理您個人資訊的例子包括我們從事以下日常業務實務,以利我們能夠接收您的訂單,為您世界一流的產品和服務:

-訂單錄入
-顧客主資料建立
-定價
-產品運送
-開票
-履行我們的保證義務
-維修、維護和儀器服務
-資產回收

 • 遵守我們的法律責任。
 • 實現 IDEXX 的合法利益,同時不會不當侵害您的隱私權。

我們處理您的個人資料以實現我們的合法利益,同時不會不當親您的隱私權的例子是,IDEXX Animana、VetConnect PLUS® 或 SmartService™ 利用您提供的資料來預測顧客的需求、深入瞭解對整體獸醫執業有力的做法,以及向獸醫產業提供專業的服務和醫學教育。
IDEXX 只利用無法直接識別您身分的彙總資料。IDEXX 完全匿名化此類資料,以進一步保護您的隱私權。

 

還有誰會收到這些資料?

 • 只有為和代表 IDEXX 公司集團工作的人員,出於本隱私權政策描述之目的所必需之情況下,可以處理您的個人資訊。
 • 當 IDEXX 僱用可信賴第三方服務提供者處理您的個人資訊時,他們只根據我們的指示處理您的個人資訊,而且我們和這些第三方處理機構簽訂合適的資料處理機構協定。
 • 除非法律(包括外部/政府機構)要求,或為履行或管理您的訂單或與 IDEXX 簽訂合約而有合理需求與可信賴第三方合作,否則 IDEXX 不會和第三方分享您的個人資料。

例如,我們和第三方服務提供者合作提供 SaaS 解決方案(軟體即服務)或代管服務。我們還僱用 IT 服務提供者確保我們的系統可以安全和穩定運行。我們還僱用第三方服務提供者提供盡職調查服務,以支援 IDEXX 反賄賂和腐敗計畫。
如您透過 IDEXX 線上訂單購買產品或服務,您透過 IDEXX 線上訂單提交的信用卡資料(包括姓名、地址、信用卡號及驗證號碼)將直接轉到第三方支付平台。IDEXX 不會儲存或留存透過 IDEXX 線上訂單提交的信用卡資料。如果您選擇以直接扣款作為付款方式,IDEXX 將與您的金融機構分享特定個人資訊,以安排付款。

 • IDEXX 也有可能與可信賴第三方分享個人資訊,以提供某些優惠資訊和依您的要求提供某些服務給您,例如允許您從 IDEXX 執業管理系統中的支付供應商整合支付解決方案,但是這些第三方根據詳述受限目的和合法依據的書面合約,只會收到您受限目的之個人資料。

我們蒐集哪些資料?

 • 您提供以便我們執行與提供實驗室測試服務和內部藥物諮詢服務相關所有作業的個人資訊,包括名字、姓氏、職稱、地址、電話號碼、傳真號碼、電子郵件地址和其他需要的聯絡資訊。
 • 您提供的與付款資料相關的個人資訊,包括銀行或郵政匯款資料、交易編號、支票號碼、信用卡號、驗證碼、銀行帳戶資訊。
 • 您透過 IDEXX 線上訂購表提供的個人資訊,包括執業詳情、地址、電子郵件、IDEXX 獸醫代碼、飼主和動物姓名。
 • 從消費者報告機構所獲得與貸款申請相關的個人資訊,可能包括帳戶資訊及/或消費者貸款資訊。
 • 向您的獸醫/診所獲得的個人資訊,如果您是飼主且選擇與 IDEXX 直接結算。

 

我們為什麼蒐集這些資料?

 • 當您訂購 IDEXX 產品和服務時,為了向您履行我們的合約義務。

這些常規業務義務包括:
-訂單錄入
-顧客主資料建立
-訂單履行(領取樣本)

 • 管理我們的實驗室作業。
 • 安排和處理您在 IDEXX 訂單和合約下應付的金額。

這些常規業務作業包括:
-定價
-開票
-貸款和收款
-財務會計

 • 改善我們的實驗室服務。

例如,若當地法律允許,對您的來電進行錄音以用於培訓目的

 • 根據您的指示與您的獸醫/診所直接結算。
 • 推進或保護 IDEXX 的法律權利。

 

我們處理這些資料時遵循哪些法律依據?

「法律依據」是指 IDEXX 必須有具體的合法理由才能處理您的個人資訊。

我們根據以下法律依據之一處理您的個人資訊:

 • 對於履行我們與您之間的合約,或者我們在與您簽訂合約前採取具體步驟所必需的資料處理。
 • 遵守我們的法律責任。
 • 實現 IDEXX 的合法利益,同時不會不當侵害您的隱私權。

我們處理您的個人資料以達成我們的合法利益,同時不會不當侵害您的隱私權的例子是,我們利用您透過我們的例行參考實驗室業務處理活動提供給我們的資料來預測顧客的需求、深入瞭解對整體獸醫執業有利的做法,以及向獸醫產業提供專業的服務和醫學教育。

IDEXX 只利用無法直接識別您身分的彙總資料。IDEXX 完全匿名化此類資料,以進一步保護您的隱私權。

 

還有誰會收到這些資料?

 •  只有為和代表 IDEXX 公司集團工作的人員,出於本隱私權政策描述之目的所必需之情況下,可以處理您的個人資訊。
 •  當 IDEXX 僱用可信賴第三方服務提供者處理您的個人資訊時,他們只根據我們的指示處理您的個人資訊,而且我們和這些第三方處理機構簽訂合適的資料處理機構協定。
 •  除非法律(包括外部/政府機構)要求,或為履行或管理您的訂單或與 IDEXX 簽訂合約而有合理需求與可信賴第三方合作,否則 IDEXX 不會和第三方分享您的個人資料。

例如,我們和第三方服務提供者合作提供顧客結果資料代管服務。我們還僱用 IT 服務提供者幫助監控和確保我們的系統可以穩定運行。

如您透過 IDEXX 線上訂單購買產品或服務,您透過 IDEXX 線上訂單提交的信用卡資料(包括姓名、地址、信用卡號及驗證號碼)將直接轉到第三方支付平台。IDEXX 不會儲存或留存透過 IDEXX 線上訂單提交的信用卡資料。

 •  如果您選擇以直接扣款作為付款方式,IDEXX 將與您的金融機構分享特定個人資訊,以安排付款。

我們蒐集哪些資料?

 • 您在購買或取得 IDEXX 產品/服務/或設備授權,及/或請求實驗室服務時,提供的個人資料。
 • 您註冊 IDEXX 現場活動、會議、抽獎活動及/或網路研討會時提供的個人資訊,包括在簡介會和活動中提供的聯絡資料,包括商務名片上的資訊。
 • 您在參加我們的線上培訓或學習平台(包括 IDEXX 學習中心)時提供的個人資訊。
 • 您參加我們的行銷計畫或促銷活動時提供的個人資訊,包括姓名、地址、電話號碼、傳真號碼、電子郵件地址、有關貴公司或組織的資訊和特定 IDEXX 計畫或促銷活動需要的其他資訊。
 • 您參加我們的品質委員會、顧客調查或行銷/顧客洞察研究計畫時提供的個人資訊。
 • 僅適用於關鍵性意見領袖 (KOL) - 由您提供的個人資訊,包括名字、姓氏、電子郵件地址、公司職銜/職稱、公司地址,以及教育/資歷。
 • 透過我們網站、行動應用程式、電子報、商務電子郵件或相關技術獲得或產生的個人資訊。

例子包括:
o    網際網路服務提供者 (ISP) 分配給您電腦或網絡的網際網路協議 (IP) 位址。
o    您在我們網站上的瀏覽行為,包括您存取的資訊、存取的頁面和在我們網站上的導航方式。
o    您是否打開新聞通訊或商業電子郵件及您選擇了哪些章節。Cookie 是您造訪網站放置於您的電腦或行動裝置上的小文字檔。另請參閱 IDEXX Cookie 聲明

 • 從其他公開來源取得的個人資訊:
  • 可從公開的獸醫雜誌取得的個人資訊。
  • 可從公開的獸醫專業網站及/或協會取得的個人資訊。
  • 從商會貿易登記處取得的個人資訊。
  • 可從公開的專業社群媒體平台(包括 LinkedIn)取得的個人資訊。
  • 可從公開的社群媒體平台(包括 Facebook)取得的個人資訊。

IDEXX 網站可能包含其他方的超連結和社群媒體按鈕。我們建議您查閱這些網站/社群媒體平台的隱私權政策和對 Cookie 的使用,因為 IDEXX 針對他們的隱私權政策沒有控制決策權。

 

我們為什麼蒐集這些資料?

 • 用於顧客關係管理。

您的聯絡資料記錄在我們的系統中,用於向您發送重要的商業新聞以及您請求接收的資訊,例如電子報、活動和研討會邀請和其他請求的資訊,幫助我們為您提供更佳的教育和服務。

 • 用於在內部彙報 IDEXX 市場績效和基準目的。
 • 用於與不同業務線相關的目標行銷活動,如通知您新產品和服務、促銷、市場/顧客調查。
 • 分析從品質委員會、顧客調查或市場/顧客洞察研究計畫收到的顧客回饋意見。
 • 改善我們的產品、服務和網站。

 

我們處理這些資料時遵循哪些法律依據?

「法律依據」是指 IDEXX 必須有具體的合法理由才能處理您的個人資訊。

我們根據以下法律依據之一處理您的個人資訊:

 • 對於履行我們與您之間的合約,或者我們在與您簽訂合約前採取具體步驟所必需的資料處理。
 • 實現 IDEXX 的合法利益,同時不會不當侵害您的隱私權。
 • 我們根據您的明確同意出於特定目的處理您的個人資訊,包括訂閱電子報、行銷電子郵件、出席我們的會議或網路研討會、參加我們的抽獎活動。
  • 您可以隨時撤銷此同意。請見本隱私權政策您的權利章節。

 

還有誰會收到這些資料?

 • 只有為和代表 IDEXX 公司集團工作的人員,出於本隱私權政策描述之目的所必需之情況下,可以處理您的個人資訊。
 • 當 IDEXX 僱用可信賴第三方服務提供者處理您的個人資訊時,他們只根據我們的指示處理您的個人資訊,而且我們和這些第三方處理機構簽訂合適的資料處理機構協定。
 • 除非法律(包括外部/政府機構)要求,或為管理顧客關係以及與您進行的行銷活動而有合理需求與可信賴第三方第三方合作,否則 IDEXX 不會和第三方分享您的個人資訊。

例如,我們和第三方服務提供者合作提供 SaaS 解決方案(軟體即服務)或代管服務。此外,我們還和第三方合作,讓他們提供與線上電子報、郵件和處理您在我們網站上透過網頁表格提交的個人資訊相關的服務。我們還僱用 IT 服務提供者確保我們的系統可以安全和穩定運行。我們還和第三方合作,以支援 IDEXX 發展市場研究和顧客洞察研究。

 • IDEXX 也有可能與可信賴第三方分享個人資訊,以提供某些優惠資訊和某些服務給您,但是這些第三方只能根據詳細列明受限目的和合法依據的書面合約,出於此受限目的存取和使用您的個人資訊,在必要時,還要事先獲得您的同意。

我們蒐集哪些資料?

 • 您在致電 IDEXX 道德行為熱線時提供或透過 IDEXX 道德行為熱線提交線上表格時提交的個人資訊。

 

我們為什麼蒐集這些資料?

 • 促進道德的商業環境,同時滿足美國所有上市公司適用的某些法律義務。

 

我們處理這些資料時遵循哪些法律依據?

「法律依據」是指 IDEXX 必須有具體的合法理由才能處理您的個人資訊。

我們根據以下法律依據之一處理您的個人資訊:

 • 實現 IDEXX 的合法利益,同時不會不當侵害您的隱私權。
 • 遵守我們的法律責任。

 

還有誰會收到這些資料?

 • IDEXX 僱用第三方公司託管 IDEXX 道德行為熱線接聽和案件管理系統。當您致電 IDEXX 道德行為熱線時,客服專員將會解答您擔憂的問題。客服專員將會記錄您提供的資訊到安全的系統,然後發送提交通知給 IDEXX 法規遵循部的授權成員。

我們蒐集哪些資料?

 • 您經由我們的補助金管理系統向 IDEXX 基金會提交線上申請時提供的個人資訊。

 

• 我們為什麼蒐集這些資料?

 • 為了確定您的申請符合 IDEXX 基金會資格標準。
 • 用於補助金管理。
 • 為了在收到經費後申請善因影響力評估。

 

• 我們處理這些資料時遵循哪些法律依據?

「法律依據」是指 IDEXX 必須有具體的合法理由才能處理您的個人資訊。

我們根據以下法律依據之一處理您的個人資訊:

 • 實現 IDEXX 的合法利益,同時不會不當侵害您的隱私權。
 • 遵守我們的法律責任。

 

還有誰會收到這些資料?

 • 只有為和代表 IDEXX 公司集團工作的人員,出於本隱私權政策描述之目的所必需之情況下,可以處理您的個人資訊。
 • 當 IDEXX 僱用可信賴第三方服務提供者處理您的個人資訊時,他們只根據我們的指示處理您的個人資訊,而且我們和這些第三方處理機構簽訂合適的資料處理機構協定。
 • 除非法律(包括外部/政府機構)要求,或者為管理或經營補助金活動而有合理需求與可信賴第三方第三方合作,否則 IDEXX 不會和第三方分享您的個人資訊。

例如,IDEXX 與第三方服務提供者簽訂合約,提供 SaaS 解決方案(軟體即服務)和代管服務以管理 IDEXX 基金會補助金管理系統。